• ระบบบันทึกทะเบียนประวัติ สำหรับนักศึกษาใหม่


    ระบบเปิดให้บริการตั้งแต่ 25 - 26 มิถุนายน 2560 สำหรับ นักศึกษา ภาคปกติ รายงานตัว

     

ขั้นตอนการเข้าระบบ

1. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก / หรือหมายเลข พาสปอร์ต (กรณีนักศึกษาต่างประเทศ) แล้ว กดปุ่ม LOG IN

2. แจ้งปัญหาการใช้งานระบบได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 05-388-5980 หรือทาง อีเมล์ winai_kan@cmru.ac.th

3. กรุณากรอกข้อมูลที่เป็นความจริงเท่านั้น หากภายหลัง ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกไม่เป็นความจริง อาจถูกตัดสิทธิ์การเป็นนักศึกษา
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 ท่าน
update 15 นาที
25/05/2018 -18:15:19