ประกาศ :สำหรับนักศึกษา ที่สำเร็จในภาคเรียนนี้เท่านั่น หากไม่สำเร็จการศึกษาให้ส่งคำร้องใหม่อีกครั้ง
 

   
   
รหัสนักศึกษา : 
รหัสผ่าน วัน/เดือน/ปี เกิด :  ตัวอย่าง :12/08/56
System Online !

 คู่มือการใช้งาน

* นักศึกษาควรศึกษาคู่มือการใช้งาน ก่อนใช้ระบบ *

วิธีใช้งาน

1. เลือกประเภทของนักศึกษา
2. ป้อน รหัสนักศึกษา ลงในช่อง รหัสนักศึกษา
3. ป้อน รหัสผ่าน ลงในช่อง รหัสผ่าน   โดยใส่วันเดือนปี เกิด เช่น 12/08/56
4. รหัสผ่าน 8 ตัวอักษรเท่านั้น
5. เมื่อป้อนข้อมูลครบหมดแล้วกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ
6. หากพบปัญหาหรือสอบถามข้อสงสัย คลิ๊กที่นี่ Help