ค้นหาตามรหัสประจำตัว


รหัสประจำตัว : 
 

ค้นหาตามชื่อ - นามสกุล


ชื่อ : 
นามสกุล :  

ค้นหาตามมหาวิทยาลัยราชภัฏและสาขาวิชา

 


  

 
   

วิธีการค้นหา

1. ค้นหาตามรหัสประจำตัวป้อนรหัสประจำตัวลงในช่อง รหัสประจำตัว
2. ค้นหาตามชื่อ - นามสกุล ป้อนชื่อหรือนามสกุล ลงในช่อง ชื่อหรือนามสกุล
3. สามารถค้นหาได้ทั้งชื่อหรือนามสกุลหรือค้นหาคำต่อท้ายชื่อหรือนามสกุล เช่น  สม% ก็จะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่มีคำว่า สม ออกมาทั้งหมด
4. ค้นหาตามมหาวิทยาลัยราชภัฏและกลุ่มสาขาวิชา ให้เลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ต้องการค้นหา
5. แผนผังบริเวณภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ >> Mapสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่