:: ʶԵԡûԹṡ
:: ʶԵԡûԹṡԪ
:: кԹĵԡ͹
 
 
Ҥ¹ 1/61
 
 
šûԹӹǹ
ŧ¹ Թ Դ
ครุศาสตร์ 3900 3220 82.56%
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5021 3644 72.58%
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2482 1636 65.91%
วิทยาการจัดการ 4996 3516 70.38%
เทคโนโลยีการเกษตร 320 252 78.75%
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 328 244 74.39%
วิทยาลัยนานาชาติ 817 0 0%
บัณฑิตวิทยาลัย 340 129 37.94%
Adicet 13 3 23.08%
  18217 12644 69.41%
 
šûԹ¡дѺ
ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ นานาชาติ ปริญญาตรี (4 ปี) เทียบโอน ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ. ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ จ-ศ. ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ IC โครงการแลกเปลี่ยน ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ นานาชาติ ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ เทียบโอน ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ จ-ศ เทียบโอน ปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ ปริญญาตรี (5 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ. ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ปริญญาโท ภาคปกติ ปริญญาโท ภาคปกติ adicet ปริญญาโท ภาคพิเศษ ปริญญาเอก ภาคปกติ ปริญญาเอก ภาคปกติ adicet
ŧ¹ Թ ŧ¹ Թ ŧ¹ Թ ŧ¹ Թ ŧ¹ Թ ŧ¹ Թ ŧ¹ Թ ŧ¹ Թ ŧ¹ Թ ŧ¹ Թ ŧ¹ Թ ŧ¹ Թ ŧ¹ Թ ŧ¹ Թ ŧ¹ Թ ŧ¹ Թ ŧ¹ Թ
ครุศาสตร์ 283 218 77.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 4 2 50.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 3611 3000 83.08% 2 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3770 2775 73.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 1177 815 69.24% 74 54 72.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2001 1352 67.57% 0 0 0.00% 111 74 66.67% 252 137 54.37% 21 7 33.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 97 66 68.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
วิทยาการจัดการ 2841 2147 75.57% 0 0 0.00% 433 298 68.82% 1125 644 57.24% 134 94 70.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 422 309 73.22% 41 24 58.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
เทคโนโลยีการเกษตร 320 252 78.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 140 108 77.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 188 136 72.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
วิทยาลัยนานาชาติ 0 0 0.00% 703 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 30 0 0.00% 84 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 286 106 37.06% 13 8 61.54% 0 0 0.00% 41 15 36.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
Adicet 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 3 0 0.00% 0 0 0.00% 3 0 0.00% 7 3 42.86%
  9355 6852 73.24% 703 0 0.00% 544 372 68.38% 2554 1596 62.49% 233 157 67.38% 30 0 0.00% 84 0 0.00% 519 375 72.25% 41 24 58.54% 3799 3136 82.55% 2 0 0.00% 286 106 37.06% 13 8 61.54% 3 0 0.00% 41 15 36.59% 3 0 0.00% 7 3 42.86%
 
 
ʴ繡ҿ
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
 
 
 
 
 
v1.1.0