รหัสนักศึกษา :
รหัสผ่าน :
 

วิธีการค้นหา
1. ป้อน รหัสนักศึกษา ของท่านลงในช่อง รหัสนักศึกษา เช่น 41123001
2. ป้อน วัน/เดือน/ปี เกิดของท่านลงในช่อง รหัสผ่าน เช่น 15/09/23
3. กรณีที่นักศึกษา เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ในระบบสารสนเทศนักศึกษา ให้ใช้ รหัสผ่านใหม่ นั้นในการเข้าสู่ระบบ
4. กดปุ่ม Search เพื่อทำการยืนยันการตรวจสอบผลการเรียน

5. สามารถตรวจสอบผลการเรียนย้อนหลังได้เฉพาะนักศึกษา ภาค ป.บัณฑิต และ ปริญญาโท
6. หากพบปัญหาหรือสอบถามข้อสงสัยกรุณาคลิกที่นี่ Help


users online สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่