ตรวจสอบห้องซ้อมกลุ่มย่อย
    ตรวจสอบห้องซ้อมกลุ่มรวม
   งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560
   ระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมฑีปังกรรัศมีโชติ
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอ แม่ริม   จังหวัดเชียงใหม่
ติดตามข่าวสาร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่ www.congratulations.cmru.ac.th