ผลการประเมินระบบสารสนเทศนักศึกษา
คู่มือการใช้งานคำร้องออนไลน์
 
ระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
รหัสนักศึกษา : 
รหัสผ่านลงทะเบียน :  *
รหัสบัตรประชาชน : 
วิธีการใช้งาน
     1. ป้อน รหัสนักศึกษา ลงในช่องรหัสนักศึกษา
     2. * ป้อนรหัสผ่าน โดยใช้ รหัสผ่านสำหรับลงทะเบียน 6 ตัวอักษร ลงในช่องรหัสผ่าน
         * สำหรับนักศึกษาใหม่ปี 2556 เป็นต้นไปให้ใช้ วัน/เดือน/ปี เกิด ในการเข้าสู่ระบบ
           ครั้งแรก เช่น เกิด 21 มีนาคม 2526 ให้กรอกเป็น 21/03/26 
         * ( กรณีที่นักศึกษาไม่มีรหัสผ่านลงทะเบียนให้ใช้ วัน/เดือน/ปี เกิด ในการเข้าสู่ระบบ เพื่อสร้างรหัสผ่าน)
     3. ป้อน รหัสบัตรประชาชน ในช่องรหัสบัตรประชาชน
     4. ป้อน รหัสยืนยัน ในช่องรหัสยืนยัน
     5. เมื่อป้อนข้อมูลครบหมดแล้วกดปุ่มSubmit
     6. หากพบปัญหาหรือสอบถามข้อสงสัย คลิ๊กที่นี่ Help


สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่