Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561  315

 9 มกราคม 2562

ประกาศผลการพิจารณาสอบปลายภาค ภาคปกติ 1/2561 เพิ่มเติม  20

 16 ธันวาคม 2561

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒  13

 13 ธันวาคม 2561

ประกาศผลการพิจารณาสอบปลายภาค วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 1/2561   15

 23 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผลการพิจารณาสอบปลายภาค ภาคพิเศษ 1/2561   32

 23 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผลการพิจารณาสอบปลายภาค ภาคปกติ 1/2561   55

 23 พฤศจิกายน 2561

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 24 ตุลาคม 2561  305

 19 พฤศจิกายน 2561

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 19 กันยายน 2561  348

 7 พฤศจิกายน 2561

ขณะนี้ระบบบริการการศึกษา reg.cmru.ac.th สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ  1241

 26 ตุลาคม 2561

ขณะนี้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบของ reg.cmru.ac.th ได้  307

 26 ตุลาคม 2561

ประกาศผลการพิจารณาสอบกลางภาค ภาคปกติและภาคพิเศษ 1/2561 เพิ่มเติม091061  60

 9 ตุลาคม 2561

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 21 สิงหาคม 2561  473

 3 ตุลาคม 2561

ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบลงทะเบียน  174

 24 กันยายน 2561

ประกาศผลการพิจารณาอนุญาตการสอบกลางภาค โครงการแลกเปลี่ยนครู SEA-Teacher Project  25

 17 กันยายน 2561

ประกาศผลการพิจารณาสอบกลางภาค ภาคพิเศษ 1/2561 -แก้ไข180961  47

 17 กันยายน 2561

ประกาศผลการพิจารณาสอบกลางภาค ภาคปกติ 1/2561  62

 17 กันยายน 2561

แจ้งงดการให้บริการ ของสำนักทะเบียนและประมวลผล วันที่ 16 กันยายน 2561   36

 14 กันยายน 2561

ประกาศ : สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ/ ป.โท /ป.เอก รหัสนักศึกษา 61 รับบัตรประจำตัวนักศึกษา   136

 12 กันยายน 2561

แจ้งงดการให้บริการ ของสำนักทะเบียนและประมวลผล วันที่ 7 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 11.30-13.30 น.   35

 6 กันยายน 2561

ผลการพิจารณาขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1  51

 27 สิงหาคม 2561

ประกาศแนวปฏิบัติการบริหารจัดการห้องเรียน ณ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  54

 16 สิงหาคม 2561

สำหรับครูแนะแนว : ลงทะเบียนเข้าร่วม สัมมนา "ระบบกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่"  46

 16 สิงหาคม 2561

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษารอบวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  612

 31 กรกฎาคม 2561

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษารอบวันที่ 5 มิถุนายน 2561  753

 4 กรกฎาคม 2561

ประกาศผลการพิจารณาขาดสอบปลาย ภาคพิเศษ 3/2560เพิ่มเติม  119

 27 มิถุนายน 2561

 แสดงข่าวที่ 1 ถึง 25 (ทั้งหมด 1461 ข่าว)หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่