Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ประกาศสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  21

 20 มีนาคม 2562

แจ้งขั้นตอนการกรอกคำร้องออนไลน์ขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบ  10

 6 มีนาคม 2562

ประกาศผลการพิจารณาสอบกลางภาค ภาคปกติ 2/2561 เพิ่มเติม ฉบับที่3  19

 15 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผลการพิจารณาสอบกลางภาค ภาคปกติ 2/2561 เพิ่มเติม ฉบับที่2  28

 6 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 25 ธันวาคม 2561  300

 6 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผลการพิจารณาสอบกลางภาค ภาคพิเศษ 2/2561 (เพิ่มเติม)  28

 1 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผลการพิจารณาสอบกลางภาค ภาคปกติ 2/2561 (เพิ่มเติม)  32

 1 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผลการพิจารณาสอบกลางภาค ภาคพิเศษ 2/2561  48

 30 มกราคม 2562

ประกาศผลการพิจารณาสอบกลางภาค ภาคปกติ 2/2561  47

 30 มกราคม 2562

ประกาศ : ผลการพิจารณาขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2  37

 22 มกราคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2562  69

 21 มกราคม 2562

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561  504

 9 มกราคม 2562

ประกาศผลการพิจารณาสอบปลายภาค ภาคปกติ 1/2561 เพิ่มเติม  40

 16 ธันวาคม 2561

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒  43

 13 ธันวาคม 2561

ประกาศผลการพิจารณาสอบปลายภาค วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 1/2561   30

 23 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผลการพิจารณาสอบปลายภาค ภาคพิเศษ 1/2561   51

 23 พฤศจิกายน 2561

ประกาศผลการพิจารณาสอบปลายภาค ภาคปกติ 1/2561   77

 23 พฤศจิกายน 2561

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 24 ตุลาคม 2561  353

 19 พฤศจิกายน 2561

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 19 กันยายน 2561  400

 7 พฤศจิกายน 2561

ขณะนี้ระบบบริการการศึกษา reg.cmru.ac.th สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ  1283

 26 ตุลาคม 2561

ขณะนี้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบของ reg.cmru.ac.th ได้  344

 26 ตุลาคม 2561

ประกาศผลการพิจารณาสอบกลางภาค ภาคปกติและภาคพิเศษ 1/2561 เพิ่มเติม091061  77

 9 ตุลาคม 2561

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 21 สิงหาคม 2561  518

 3 ตุลาคม 2561

ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบลงทะเบียน  209

 24 กันยายน 2561

ประกาศผลการพิจารณาอนุญาตการสอบกลางภาค โครงการแลกเปลี่ยนครู SEA-Teacher Project  40

 17 กันยายน 2561

 แสดงข่าวที่ 1 ถึง 25 (ทั้งหมด 1472 ข่าว)หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่