Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ ความสามารถพิเศษ สอบภาษาอังกฤษ ภาษาจีน สอบสัมภาษณ์ผู้มีความพิการ  2915

 22 พฤศจิกายน 2556

การตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครโควตาประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา  3082

 22 พฤศจิกายน 2556

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2556  6204

 7 พฤศจิกายน 2556

ประกาศคำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตร 2/56  2136

 31 ตุลาคม 2556

วิธีปฏิบัติการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2556  7968

 23 ตุลาคม 2556

ประกาศ : สำหรับนักศึกษาที่จะขอสำเร็จการศึกษา เทอม 1/2556 -- ขยายเวลารับคำร้อง ถึง 22 ตุลาคม 2556   7089

 18 ตุลาคม 2556

สำหรับ นักศึกษา ป.บัณฑิต กรอกทะเบียนประวัติ รายงานตัวเป็นนักศึกษา  1868

 14 ตุลาคม 2556

ประกาศขยายเวลา การประเมินพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/2556 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2556  4655

 8 ตุลาคม 2556

ประกาศให้ผู้สมัครโควตาตามรายชื่อต่อไปนี้ตรวจสอบข้อมูลการสมัครด่วนภายใน 10 ต.ค. 56  8495

 1 ตุลาคม 2556

แบบคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครู (ข่าวฝากจากคณะครุศาสตร์)  2342

 20 กันยายน 2556

ประกาศ : สำหรับนักศึกษาที่จะขอสำเร็จการศึกษา เทอม 1/2556   9859

 18 กันยายน 2556

เพิ่มเติมคุณสมบัติสาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.4ปี)   2584

 17 กันยายน 2556

ระบบรับสมัครนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2557  13616

 17 กันยายน 2556

ประกาศผลการพิจารณาขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1  4037

 12 กันยายน 2556

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ,วันที่ 8 กรกฏาคม 2556 และวันที่8 สิงหาคม 2556  5228

 29 สิงหาคม 2556

เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  1383

 9 สิงหาคม 2556

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  980

 1 สิงหาคม 2556

ประกาศผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  2643

 11 กรกฎาคม 2556

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 และวันที่ 7 มิถุนายน 2556  9669

 26 มิถุนายน 2556

ประกาศคำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตร 1/56   4884

 14 มิถุนายน 2556

ประกาศ: สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556   14994

 13 มิถุนายน 2556

ประกาศผลการอนุมัติคำร้องเรียนเร่วม/เรียนเกิน รอบที่ 2  5643

 8 มิถุนายน 2556

ขอพบนักศึกษาที่มีรายชื่อดังไฟล์แนบ   13629

 6 มิถุนายน 2556

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต รุ่นที่ 37 ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เดือน กรกฏาคม 2556 นี้  6446

 4 มิถุนายน 2556

ประกาศผลการอนุมัติคำร้องเรียนเร่วม/เรียนเกิน รอบที่ 1  5120

 3 มิถุนายน 2556

 แสดงข่าวที่ 276 ถึง 300 (ทั้งหมด 1440 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่