Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมเทียบความรู้รายวิชา FB 1101 การเงินธุรกิจ ของนักศึกษา4 ปี (เทียบโอน) ปีการศึกษา 2555  2046

 20 กันยายน 2555

ขยายเวลาการลงทะเบียนการประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษา  1258

 17 กันยายน 2555

แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมเทียบความรู้รายวิชา ECON 1103 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ของนักศึกษา4 ปี (เทียบโอน) ปีการศึกษา 2555  1603

 13 กันยายน 2555

แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) ปีการศึกษา 2555  3754

 1 กันยายน 2555

ประกาศผลการพิจารณาขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 1  4963

 30 สิงหาคม 2555

แจ้งกำหนดการ วันและเวลาแจกบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2555  3118

 30 สิงหาคม 2555

ประกาศผลการสอบเทียบความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)ปีการศึกษา ๒๕๕๕  10297

 27 สิงหาคม 2555

ประกาศ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 31 พฤษภาคม และ 12 กรกฎาคม 2555   5753

 24 กรกฎาคม 2555

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2555 (ฉบับที่ 2)   8365

 24 กรกฎาคม 2555

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการกำกับการสอบการแข่งขันของสำนักงาน ก.พ. ปี 2555  1083

 20 กรกฎาคม 2555

ประกาศ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 8 มิถุนายน 2555  6573

 29 มิถุนายน 2555

แจ้งปิดปรับปรุงระบบเว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการ วันที่ 28 มิ.ย. 2555 เวลา 20.30 - 24.00 น.  1617

 28 มิถุนายน 2555

แจ้งการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา  2568

 21 มิถุนายน 2555

นักศึกษาที่ไม่ได้ยืนยันการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2555 ด่วน  8239

 19 มิถุนายน 2555

แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาผ่านอินเทอร์เน็ต(Internet)  1212

 19 มิถุนายน 2555

ประกาศคำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตร 1/55 รอบที่ 3  2278

 18 มิถุนายน 2555

ประกาศผลการอนุมัติเรียนร่วม-เรียนเกิน รอบที่ 5  3166

 15 มิถุนายน 2555

ประกาศผลการอนุมัติเรียนร่วม-เรียนเกิน รอบที่ 4  2026

 14 มิถุนายน 2555

ประกาศคำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตร 1/55 รอบที่ 2  1909

 13 มิถุนายน 2555

ประกาศผลการอนุมัติเรียนร่วม-เรียนเกิน รอบที่ 3  1990

 13 มิถุนายน 2555

ประกาศผลการอนุมัติเรียนร่วม-เรียนเกิน รอบที่ 2  2891

 11 มิถุนายน 2555

ประกาศคำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตร 1/55 รอบที่ 1  2425

 8 มิถุนายน 2555

ประกาศผลการอนุมัติเรียนร่วม-เรียนเกิน รอบที่ 1  2938

 8 มิถุนายน 2555

ประกาศแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  3172

 7 มิถุนายน 2555

ประกาศ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 8 พฤษภาคม 2555  5162

 31 พฤษภาคม 2555

 แสดงข่าวที่ 376 ถึง 400 (ทั้งหมด 1440 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่