Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ประกาศย้ายห้องเรียนดังต่อไปนี้  1820

 29 ตุลาคม 2555

ประกาศเพิ่มเติมกำหนดการลงทะเบียนเพิ่มถอนระดับบัณฑิตศึกษา  1657

 29 ตุลาคม 2555

ประกาศคำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตร 2/55 รอบที่ 2  1129

 29 ตุลาคม 2555

ประกาศผลอนุมัติเรียนร่วม-เรียนเกิน รอบที่ 2  1688

 28 ตุลาคม 2555

ประกาศผลอนุมัติเรียนร่วม-เรียนเกิน รอบที่ 1  2657

 25 ตุลาคม 2555

ประกาศขอพบนักศึกษาที่มีรายชื่อดังไฟล์แนบ.............ด่วน  10487

 25 ตุลาคม 2555

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอเรียนร่วม เรียนเกิน  2754

 24 ตุลาคม 2555

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการสอนทางอินเตอร์เน็ต  1396

 24 ตุลาคม 2555

ประกาศคำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตร 2/55 รอบที่ 1  1613

 24 ตุลาคม 2555

แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมเทียบความรู้รายวิชา ACC 1102 หลักการบัญชีและภาษีอากร ของนักศึกษา4 ปี (เทียบโอน) ปีการศึกษา 2555  1645

 5 ตุลาคม 2555

สำหรับนักศึกษาลงทะเบียนอบรมเทียบโอนสามารถพิมพ์ใบชำระค่าอบรมเทียบโอนได้ที่นี่   1115

 3 ตุลาคม 2555

แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมเทียบความรู้รายวิชา FB 1101 การเงินธุรกิจ ของนักศึกษา4 ปี (เทียบโอน) ปีการศึกษา 2555  2079

 20 กันยายน 2555

ขยายเวลาการลงทะเบียนการประชุมสัมมนาระบบและกลไกการเข้าศึกษา  1264

 17 กันยายน 2555

แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมเทียบความรู้รายวิชา ECON 1103 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ของนักศึกษา4 ปี (เทียบโอน) ปีการศึกษา 2555  1622

 13 กันยายน 2555

แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) ปีการศึกษา 2555  3766

 1 กันยายน 2555

ประกาศผลการพิจารณาขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 1  4987

 30 สิงหาคม 2555

แจ้งกำหนดการ วันและเวลาแจกบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2555  3127

 30 สิงหาคม 2555

ประกาศผลการสอบเทียบความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)ปีการศึกษา ๒๕๕๕  10325

 27 สิงหาคม 2555

ประกาศ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 31 พฤษภาคม และ 12 กรกฎาคม 2555   5760

 24 กรกฎาคม 2555

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2555 (ฉบับที่ 2)   8387

 24 กรกฎาคม 2555

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการกำกับการสอบการแข่งขันของสำนักงาน ก.พ. ปี 2555  1094

 20 กรกฎาคม 2555

ประกาศ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 8 มิถุนายน 2555  6602

 29 มิถุนายน 2555

แจ้งปิดปรับปรุงระบบเว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการ วันที่ 28 มิ.ย. 2555 เวลา 20.30 - 24.00 น.  1638

 28 มิถุนายน 2555

แจ้งการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา  2583

 21 มิถุนายน 2555

นักศึกษาที่ไม่ได้ยืนยันการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2555 ด่วน  8247

 19 มิถุนายน 2555

 แสดงข่าวที่ 376 ถึง 400 (ทั้งหมด 1451 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่