Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ประกาศผังที่นั่งสอบเทียบโอนรายวิชา ปีการศึกษา 2555  1666

 28 พฤษภาคม 2555

ประกาศผลการคัดเลือก นักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2555  3295

 28 พฤษภาคม 2555

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ประเภทความสามารถด้านกีฬา โครงการช้างเผือก  826

 21 พฤษภาคม 2555

ประกาศผลสอบนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  3490

 21 พฤษภาคม 2555

ประกาศผังที่นั่งสอบ นักศึกษาภาคพิเศษ  1597

 21 พฤษภาคม 2555

ประกาศรายละเอียดการลงทะเบียนวิชา CI 4801 การทดลองสอน 1  1176

 18 พฤษภาคม 2555

ขยายเวลาการรับสมัคร นักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2555 ถึงวันที่ 17 พ.ค. 2555 นี้  4324

 15 พฤษภาคม 2555

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2554  6258

 11 พฤษภาคม 2555

ประกาศ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระหว่างเดือน ม.ค.- ธ.ค. 54  2385

 11 พฤษภาคม 2555

ประกาศ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 11 เมษายน 2555  2894

 11 พฤษภาคม 2555

ประกาศผังที่นั่งสอบ นักศึกษาภาคปกติ  2739

 10 พฤษภาคม 2555

รายละเอียดการสอบปฏิบัติ/สัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2555  5576

 10 พฤษภาคม 2555

พิมพ์ใบรายงานตัวโครงการครูเป็นเลิศ  716

 2 พฤษภาคม 2555

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์และทักษะด้านกีฬา (โครงการช้างเผือก)  1842

 30 เมษายน 2555

การพิมพ์ใบรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกโควตา ปีการศึกษา 2555  7756

 29 เมษายน 2555

ประกาศผลการพิจารณาขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนประจำปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 4  1495

 25 เมษายน 2555

การหนดการ การรายงานตัวและทำสัญญารับทุนในโครงการการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ   907

 24 เมษายน 2555

ระบบรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2555  7203

 24 เมษายน 2555

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  3477

 12 เมษายน 2555

ระบบลงทะเบียนบัณฑิต (สำหรับพิมพ์ใบชำระเงินเพื่อยืนยันรับชุดครุยเท่านั้น)  1831

 7 เมษายน 2555

รายละเอียดการรายงานตัวนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2555  9548

 5 เมษายน 2555

ประกาศสำหรับนักศึกษารหัส 54 (เทียบโอน)  3947

 3 เมษายน 2555

การออกใบแทนบัตรประจำตัวนักศึกษา  2496

 31 มีนาคม 2555

ขอพบนักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้ ก่อนวันที่ 5 เมษายน 2555 ติดต่อคุณยุพิน  4290

 28 มีนาคม 2555

ระบบลงทะเบียนบัณฑิต (สำหรับพิมพ์ใบชำระเงินเพื่อยืนยันรับชุดครุยเท่านั้น)  2082

 26 มีนาคม 2555

 แสดงข่าวที่ 401 ถึง 425 (ทั้งหมด 1440 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่