Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ขยายเวลาการรับสมัคร นักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2555 ถึงวันที่ 17 พ.ค. 2555 นี้  4327

 15 พฤษภาคม 2555

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2554  6302

 11 พฤษภาคม 2555

ประกาศ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระหว่างเดือน ม.ค.- ธ.ค. 54  2395

 11 พฤษภาคม 2555

ประกาศ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 11 เมษายน 2555  2912

 11 พฤษภาคม 2555

ประกาศผังที่นั่งสอบ นักศึกษาภาคปกติ  2746

 10 พฤษภาคม 2555

รายละเอียดการสอบปฏิบัติ/สัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2555  5583

 10 พฤษภาคม 2555

พิมพ์ใบรายงานตัวโครงการครูเป็นเลิศ  722

 2 พฤษภาคม 2555

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์และทักษะด้านกีฬา (โครงการช้างเผือก)  1856

 30 เมษายน 2555

การพิมพ์ใบรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกโควตา ปีการศึกษา 2555  7775

 29 เมษายน 2555

ประกาศผลการพิจารณาขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนประจำปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 4  1507

 25 เมษายน 2555

การหนดการ การรายงานตัวและทำสัญญารับทุนในโครงการการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ   916

 24 เมษายน 2555

ระบบรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2555  7211

 24 เมษายน 2555

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554  3485

 12 เมษายน 2555

ระบบลงทะเบียนบัณฑิต (สำหรับพิมพ์ใบชำระเงินเพื่อยืนยันรับชุดครุยเท่านั้น)  1842

 7 เมษายน 2555

รายละเอียดการรายงานตัวนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2555  9555

 5 เมษายน 2555

ประกาศสำหรับนักศึกษารหัส 54 (เทียบโอน)  3986

 3 เมษายน 2555

การออกใบแทนบัตรประจำตัวนักศึกษา  2528

 31 มีนาคม 2555

ขอพบนักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้ ก่อนวันที่ 5 เมษายน 2555 ติดต่อคุณยุพิน  4303

 28 มีนาคม 2555

ระบบลงทะเบียนบัณฑิต (สำหรับพิมพ์ใบชำระเงินเพื่อยืนยันรับชุดครุยเท่านั้น)  2099

 26 มีนาคม 2555

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา โครงการการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555  2313

 26 มีนาคม 2555

ประกาศย้ายวันสอบกลางภาคเรียน ภาคฤดูร้อน/2554 เฉพาะวันหยุด วันที่ 9 เม.ย. 55  2477

 22 มีนาคม 2555

ประกาศ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 15 มีนาคม 2555  7132

 20 มีนาคม 2555

ประกาศผลการพิจารณาขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนประจำปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 3  1591

 19 มีนาคม 2555

ประกาศผลการอนุมัติเรียนร่วม-เรียนเกิน รอบที่ 6 (เพิ่มเติม)  1172

 19 มีนาคม 2555

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2555  3890

 19 มีนาคม 2555

 แสดงข่าวที่ 426 ถึง 450 (ทั้งหมด 1459 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่