Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
นักศึกษาที่จะสามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี 2555  13903

 5 พฤศจิกายน 2554

แนวปฏิบัติในการเรียนร่วมเรียนเกิน  1592

 4 พฤศจิกายน 2554

ประกาศเรื่องการย้ายสาขาวิชา  3756

 4 พฤศจิกายน 2554

ระบบค้นหาข้อมูลจัดทำรายงาน มคอ.5 กับ มคอ. 7  399

 4 พฤศจิกายน 2554

ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำเดือนธันวาคม 2554  4913

 3 พฤศจิกายน 2554

ประกาศคำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตร 2/54 รอบที่ 2  1877

 2 พฤศจิกายน 2554

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนร่วมและเรียนเกิน  2329

 1 พฤศจิกายน 2554

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง เกณฑ์การย้ายสาขาวิชา (ฉบับที่ ๒)  2623

 1 พฤศจิกายน 2554

ประกาศผลการพิจารณาอนุมัติเทียบความรู้ นักศึกษารหัส 53 (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)  2373

 31 ตุลาคม 2554

ประกาศ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 7 ตุลาคม 2554  3913

 28 ตุลาคม 2554

แผนการเรียนนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงกลาโหมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  1348

 27 ตุลาคม 2554

ประกาศผลการอนุมัติเรียนร่วม-เรียนเกิน รอบที่ 2  3148

 27 ตุลาคม 2554

ประกาศคำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตร 2/54 รอบที่ 1  2489

 27 ตุลาคม 2554

ตารางเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตร 48 กับหลักสูตร 53  3544

 27 ตุลาคม 2554

ประกาศผลการอนุมัติเรียนร่วม-เรียนเกิน รอบที่ 1  4200

 26 ตุลาคม 2554

ให้อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบห้องเรียน 8901 - 8910 ได้ตามตารางดังนี้  1978

 25 ตุลาคม 2554

ประกาศเทียบรายวิชากลุ่มวิชาชีพครู  5313

 25 ตุลาคม 2554

รายชื่อวิชาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขอเปิดรายวิชา  5822

 14 ตุลาคม 2554

น้อง ๆ นักศึกษาไปใช้ระบบลงทะเบียนช่องทางที่ 2  7503

 12 ตุลาคม 2554

นักศึกษาสามารถติดต่อความเคลื่อนไหวของสนวได้ที่ facebook สนวครับ  6717

 12 ตุลาคม 2554

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  3753

 11 ตุลาคม 2554

ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำเดือนพฤศจิกายน 2554  2988

 11 ตุลาคม 2554

เชิญชวน น้อง ๆ นักศึกษาประเมินการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการ  1535

 7 ตุลาคม 2554

นักศึกษาสายครูปี 51 ลงทะเบียนวิธีสอน + ทดลองสอน ตาม Section ที่กำหนด  1727

 7 ตุลาคม 2554

ระบบจัดส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนจะเปิดให้ส่งได้ในช่วงเพิ่มถอน  1848

 4 ตุลาคม 2554

 แสดงข่าวที่ 501 ถึง 525 (ทั้งหมด 1472 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่