Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ ป.ตรี หลักสูตร รปศ. ศูนย์การศึกษาดอยเต่า  1656

 29 สิงหาคม 2554

ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๔  2640

 29 สิงหาคม 2554

กำหนดการแจกบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554  3209

 24 สิงหาคม 2554

ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๔  3011

 9 สิงหาคม 2554

รายชื่อกรรมการกำกับการสอบ ก.พ. ประจำปี 2554 ศูนย์สอบ ม.ราชภัฏเชียงใหม่  2300

 22 กรกฎาคม 2554

ประกาศ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 8 กรกฎาคม 2554  6437

 21 กรกฎาคม 2554

กำหนดการสอบเทียบความรู้ครั้งที่ 2/2554  9592

 20 กรกฎาคม 2554

ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔  3310

 19 กรกฎาคม 2554

ประกาศแจ้ง นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจและบัญชี (4ปี เทียบโอน) รหัส 53 ที่ไม่ผ่านการสอบเทียบความรู้   5700

 5 กรกฎาคม 2554

ประกาศผลการสอบเทียบความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)ปีการศึกษา ๒๕๕๔  11204

 30 มิถุนายน 2554

ประกาศผลการสอบเทียบความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๒  5872

 30 มิถุนายน 2554

ประกาศ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 6 มิถุนายน 2554  7651

 24 มิถุนายน 2554

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่องานหลักสูตร สำนักส่งเสริมวิชาการ ด่วน !!  11200

 20 มิถุนายน 2554

คำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร 53 รอบ6  2644

 17 มิถุนายน 2554

คำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร 53 รอบ5  1710

 17 มิถุนายน 2554

ประกาศผล เรียนร่วม เรียนเกิน ภาคเรียน 1/54 รอบที่ 5  3269

 17 มิถุนายน 2554

คำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร 53 รอบเพิ่มเติม  2386

 16 มิถุนายน 2554

ผลการพิจารณาคำร้องเรียนร่วม เรียนเกิน (ผลการรอพิจารณา)  2074

 16 มิถุนายน 2554

คำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร 53 รอบ4  2496

 15 มิถุนายน 2554

ประกาศผล เรียนร่วม เรียนเกิน ภาคเรียน 1/54 รอบที่ 4  2638

 15 มิถุนายน 2554

เกณฑ์มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.  20249

 15 มิถุนายน 2554

คำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร 53 รอบ3  2322

 14 มิถุนายน 2554

ประกาศผล เรียนร่วม เรียนเกิน ภาคเรียน 1/54 รอบที่ 3  4105

 13 มิถุนายน 2554

คำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร 53 รอบ2  3110

 12 มิถุนายน 2554

ประกาศผล เรียนร่วม เรียนเกิน ภาคเรียน 1/54 รอบที่ 2  4536

 11 มิถุนายน 2554

 แสดงข่าวที่ 501 ถึง 525 (ทั้งหมด 1440 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่