Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
คำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร 53 รอบ5  1724

 17 มิถุนายน 2554

ประกาศผล เรียนร่วม เรียนเกิน ภาคเรียน 1/54 รอบที่ 5  3287

 17 มิถุนายน 2554

คำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร 53 รอบเพิ่มเติม  2398

 16 มิถุนายน 2554

ผลการพิจารณาคำร้องเรียนร่วม เรียนเกิน (ผลการรอพิจารณา)  2089

 16 มิถุนายน 2554

คำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร 53 รอบ4  2521

 15 มิถุนายน 2554

ประกาศผล เรียนร่วม เรียนเกิน ภาคเรียน 1/54 รอบที่ 4  2649

 15 มิถุนายน 2554

เกณฑ์มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.  20424

 15 มิถุนายน 2554

คำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร 53 รอบ3  2326

 14 มิถุนายน 2554

ประกาศผล เรียนร่วม เรียนเกิน ภาคเรียน 1/54 รอบที่ 3  4123

 13 มิถุนายน 2554

คำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร 53 รอบ2  3121

 12 มิถุนายน 2554

ประกาศผล เรียนร่วม เรียนเกิน ภาคเรียน 1/54 รอบที่ 2  4540

 11 มิถุนายน 2554

คำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร 53 (เพิ่มเติม)   3902

 8 มิถุนายน 2554

ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔  3363

 8 มิถุนายน 2554

ประกาศผล เรียนร่วม เรียนเกิน ภาคเรียน 1/54 รอบที่ 1  5515

 7 มิถุนายน 2554

ประกาศคำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร 53  3688

 6 มิถุนายน 2554

ประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน/ยกเว้นการเรียน ครั้งที่5/2553  7300

 3 มิถุนายน 2554

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2554 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ(มทบ.33)  2034

 2 มิถุนายน 2554

แจ้งนักศึกษาหลักสูตร 4 ปีเทียบโอนตรวจสอบตารางสอบและดาวน์โหลดเอกสาร  7654

 2 มิถุนายน 2554

ประกาศรายวิชาวิธีสอนและวิชาทดลองสอนที่นักศึกษาต้องลงตาม Section  5050

 1 มิถุนายน 2554

ประกาศผลสอบภาคพิเศษเวลา 19.00 น.   19525

 26 พฤษภาคม 2554

การพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาปีการศึกษา 2554 ภาคปกติ  9859

 25 พฤษภาคม 2554

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 1 เม.ย. และ 6 พ.ค. 54  5299

 24 พฤษภาคม 2554

จำนวนและรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2554 ณ วันที่ 23 พ.ค. 54  9223

 23 พฤษภาคม 2554

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2554 ถึง 18 พฤษภาคม 2554  13448

 16 พฤษภาคม 2554

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2554  11963

 11 พฤษภาคม 2554

 แสดงข่าวที่ 526 ถึง 550 (ทั้งหมด 1451 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่