Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารของสำนักส่งเสริมวิชาการได้ที่ facebook สนว ได้  5085

 3 ตุลาคม 2554

ประกาศ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 5 สิงหาคม และ 5 กันยายน 2554  3127

 21 กันยายน 2554

ประกาศแจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ที่ขาดส่งหลักฐานเอกสารทางการศึกษา  5544

 20 กันยายน 2554

ประกาศผลการสอบเทียบความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒  6895

 13 กันยายน 2554

ประกาศผลการพิจารณาขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 1  3964

 13 กันยายน 2554

กำหนดการเปิดเรียนนักศึกษาโครงการการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง  1745

 7 กันยายน 2554

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ ป.ตรี หลักสูตร รปศ. ศูนย์การศึกษาแม่ลาน้อยฯ  2136

 29 สิงหาคม 2554

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ ป.ตรี หลักสูตร รปศ. ศูนย์การศึกษาดอยเต่า  1723

 29 สิงหาคม 2554

ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๔  2654

 29 สิงหาคม 2554

กำหนดการแจกบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554  3237

 24 สิงหาคม 2554

ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๔  3039

 9 สิงหาคม 2554

รายชื่อกรรมการกำกับการสอบ ก.พ. ประจำปี 2554 ศูนย์สอบ ม.ราชภัฏเชียงใหม่  2331

 22 กรกฎาคม 2554

ประกาศ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 8 กรกฎาคม 2554  6460

 21 กรกฎาคม 2554

กำหนดการสอบเทียบความรู้ครั้งที่ 2/2554  9654

 20 กรกฎาคม 2554

ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔  3337

 19 กรกฎาคม 2554

ประกาศแจ้ง นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจและบัญชี (4ปี เทียบโอน) รหัส 53 ที่ไม่ผ่านการสอบเทียบความรู้   5712

 5 กรกฎาคม 2554

ประกาศผลการสอบเทียบความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)ปีการศึกษา ๒๕๕๔  11281

 30 มิถุนายน 2554

ประกาศผลการสอบเทียบความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๒  5898

 30 มิถุนายน 2554

ประกาศ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 6 มิถุนายน 2554  7670

 24 มิถุนายน 2554

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่องานหลักสูตร สำนักส่งเสริมวิชาการ ด่วน !!  11227

 20 มิถุนายน 2554

คำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร 53 รอบ6  2733

 17 มิถุนายน 2554

คำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร 53 รอบ5  1734

 17 มิถุนายน 2554

ประกาศผล เรียนร่วม เรียนเกิน ภาคเรียน 1/54 รอบที่ 5  3303

 17 มิถุนายน 2554

คำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร 53 รอบเพิ่มเติม  2410

 16 มิถุนายน 2554

ผลการพิจารณาคำร้องเรียนร่วม เรียนเกิน (ผลการรอพิจารณา)  2099

 16 มิถุนายน 2554

 แสดงข่าวที่ 526 ถึง 550 (ทั้งหมด 1472 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่