Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ประกาศเทียบรายวิชากลุ่มวิชาชีพครู  5349

 25 ตุลาคม 2554

รายชื่อวิชาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขอเปิดรายวิชา  5850

 14 ตุลาคม 2554

น้อง ๆ นักศึกษาไปใช้ระบบลงทะเบียนช่องทางที่ 2  7530

 12 ตุลาคม 2554

นักศึกษาสามารถติดต่อความเคลื่อนไหวของสนวได้ที่ facebook สนวครับ  6767

 12 ตุลาคม 2554

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  3789

 11 ตุลาคม 2554

ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำเดือนพฤศจิกายน 2554  3016

 11 ตุลาคม 2554

เชิญชวน น้อง ๆ นักศึกษาประเมินการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการ  1561

 7 ตุลาคม 2554

นักศึกษาสายครูปี 51 ลงทะเบียนวิธีสอน + ทดลองสอน ตาม Section ที่กำหนด  1753

 7 ตุลาคม 2554

ระบบจัดส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนจะเปิดให้ส่งได้ในช่วงเพิ่มถอน  1875

 4 ตุลาคม 2554

นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารของสำนักส่งเสริมวิชาการได้ที่ facebook สนว ได้  5125

 3 ตุลาคม 2554

ประกาศ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 5 สิงหาคม และ 5 กันยายน 2554  3150

 21 กันยายน 2554

ประกาศแจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ที่ขาดส่งหลักฐานเอกสารทางการศึกษา  5575

 20 กันยายน 2554

ประกาศผลการสอบเทียบความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒  6926

 13 กันยายน 2554

ประกาศผลการพิจารณาขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 1  3990

 13 กันยายน 2554

กำหนดการเปิดเรียนนักศึกษาโครงการการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง  1775

 7 กันยายน 2554

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ ป.ตรี หลักสูตร รปศ. ศูนย์การศึกษาแม่ลาน้อยฯ  2164

 29 สิงหาคม 2554

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ ป.ตรี หลักสูตร รปศ. ศูนย์การศึกษาดอยเต่า  1770

 29 สิงหาคม 2554

ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๔  2680

 29 สิงหาคม 2554

กำหนดการแจกบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554  3262

 24 สิงหาคม 2554

ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๔  3060

 9 สิงหาคม 2554

รายชื่อกรรมการกำกับการสอบ ก.พ. ประจำปี 2554 ศูนย์สอบ ม.ราชภัฏเชียงใหม่  2350

 22 กรกฎาคม 2554

ประกาศ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 8 กรกฎาคม 2554  6485

 21 กรกฎาคม 2554

กำหนดการสอบเทียบความรู้ครั้งที่ 2/2554  9696

 20 กรกฎาคม 2554

ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔  3365

 19 กรกฎาคม 2554

ประกาศแจ้ง นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจและบัญชี (4ปี เทียบโอน) รหัส 53 ที่ไม่ผ่านการสอบเทียบความรู้   5737

 5 กรกฎาคม 2554

 แสดงข่าวที่ 526 ถึง 550 (ทั้งหมด 1481 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่