Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
คำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร 53 (เพิ่มเติม)   3890

 8 มิถุนายน 2554

ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔  3347

 8 มิถุนายน 2554

ประกาศผล เรียนร่วม เรียนเกิน ภาคเรียน 1/54 รอบที่ 1  5500

 7 มิถุนายน 2554

ประกาศคำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร 53  3684

 6 มิถุนายน 2554

ประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน/ยกเว้นการเรียน ครั้งที่5/2553  7296

 3 มิถุนายน 2554

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2554 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ(มทบ.33)  2031

 2 มิถุนายน 2554

แจ้งนักศึกษาหลักสูตร 4 ปีเทียบโอนตรวจสอบตารางสอบและดาวน์โหลดเอกสาร  7639

 2 มิถุนายน 2554

ประกาศรายวิชาวิธีสอนและวิชาทดลองสอนที่นักศึกษาต้องลงตาม Section  5046

 1 มิถุนายน 2554

ประกาศผลสอบภาคพิเศษเวลา 19.00 น.   19516

 26 พฤษภาคม 2554

การพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาปีการศึกษา 2554 ภาคปกติ  9844

 25 พฤษภาคม 2554

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 1 เม.ย. และ 6 พ.ค. 54  5290

 24 พฤษภาคม 2554

จำนวนและรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2554 ณ วันที่ 23 พ.ค. 54  9220

 23 พฤษภาคม 2554

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2554 ถึง 18 พฤษภาคม 2554  13438

 16 พฤษภาคม 2554

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2554  11955

 11 พฤษภาคม 2554

ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔  4733

 11 พฤษภาคม 2554

รายละเอียดการรายงานตัวนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2554  4725

 7 พฤษภาคม 2554

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เม.ย. เท่านั้น  6362

 21 เมษายน 2554

ประกาศกำหนดการสอบเทียบความรู้ครั้งที่ 2   10478

 20 เมษายน 2554

ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  13044

 19 เมษายน 2554

ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔  6592

 7 เมษายน 2554

รายละเอียดการรายงานตัวนักศึกษาโควต้า  3027

 5 เมษายน 2554

ประกาศสอบเทียบความรู้ ปีการศึกษา 2553  3767

 1 เมษายน 2554

ประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน/ยกเว้นการเรียน ครั้งที่ 4/2553  5099

 31 มีนาคม 2554

ผลการประเมินอาจารย์ ภาคเรียนที่ 2/53  2485

 23 มีนาคม 2554

ประกาศ ขอพบนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาที่ปิด section ดังต่อไปนี้ ด่วนที่สุด  3608

 17 มีนาคม 2554

 แสดงข่าวที่ 526 ถึง 550 (ทั้งหมด 1440 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่