Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
คำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร 53 รอบ4  2532

 15 มิถุนายน 2554

ประกาศผล เรียนร่วม เรียนเกิน ภาคเรียน 1/54 รอบที่ 4  2663

 15 มิถุนายน 2554

เกณฑ์มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.  20712

 15 มิถุนายน 2554

คำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร 53 รอบ3  2340

 14 มิถุนายน 2554

ประกาศผล เรียนร่วม เรียนเกิน ภาคเรียน 1/54 รอบที่ 3  4135

 13 มิถุนายน 2554

คำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร 53 รอบ2  3133

 12 มิถุนายน 2554

ประกาศผล เรียนร่วม เรียนเกิน ภาคเรียน 1/54 รอบที่ 2  4553

 11 มิถุนายน 2554

คำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร 53 (เพิ่มเติม)   3916

 8 มิถุนายน 2554

ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔  3377

 8 มิถุนายน 2554

ประกาศผล เรียนร่วม เรียนเกิน ภาคเรียน 1/54 รอบที่ 1  5531

 7 มิถุนายน 2554

ประกาศคำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร 53  3700

 6 มิถุนายน 2554

ประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน/ยกเว้นการเรียน ครั้งที่5/2553  7319

 3 มิถุนายน 2554

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2554 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ(มทบ.33)  2046

 2 มิถุนายน 2554

แจ้งนักศึกษาหลักสูตร 4 ปีเทียบโอนตรวจสอบตารางสอบและดาวน์โหลดเอกสาร  7668

 2 มิถุนายน 2554

ประกาศรายวิชาวิธีสอนและวิชาทดลองสอนที่นักศึกษาต้องลงตาม Section  5059

 1 มิถุนายน 2554

ประกาศผลสอบภาคพิเศษเวลา 19.00 น.   19537

 26 พฤษภาคม 2554

การพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาปีการศึกษา 2554 ภาคปกติ  9873

 25 พฤษภาคม 2554

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 1 เม.ย. และ 6 พ.ค. 54  5323

 24 พฤษภาคม 2554

จำนวนและรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2554 ณ วันที่ 23 พ.ค. 54  9233

 23 พฤษภาคม 2554

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2554 ถึง 18 พฤษภาคม 2554  13460

 16 พฤษภาคม 2554

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2554  11972

 11 พฤษภาคม 2554

ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔  4759

 11 พฤษภาคม 2554

รายละเอียดการรายงานตัวนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2554  4744

 7 พฤษภาคม 2554

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เม.ย. เท่านั้น  6377

 21 เมษายน 2554

ประกาศกำหนดการสอบเทียบความรู้ครั้งที่ 2   10504

 20 เมษายน 2554

 แสดงข่าวที่ 551 ถึง 575 (ทั้งหมด 1472 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่