Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
นักศึกษาที่จบการศึกษาวันที่ 28 ธันวาคม 2553 สามารถเข้ากรอกระบบรายงานตัวบัณฑิตได้แล้ว  1521

 5 มกราคม 2554

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาโควตา ประเภทเรียนดี  14962

 28 ธันวาคม 2553

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ วันที่ 27 ธ.ค. 53 เวลา 15.00 น.  3813

 28 ธันวาคม 2553

แจ้งรับคำร้องสำเร็จการศึกษาของเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ (รอบเพิ่มเติม) สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปี ๒๕๕๔  2895

 21 ธันวาคม 2553

ดาวน์โหลดแผนการเรียนเสนอแนะตลอดหลักสุตร 2553 ได้ที่นี่  1638

 20 ธันวาคม 2553

แผนรับและปฏิทิน การรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2554 ภาคปกติ  82534

 2 ธันวาคม 2553

โรงเรียนที่บันทึกสมัครโควตาโครงการคุณธรรมฯ เกินจำนวนที่กำหนด ให้คัดเลือกผู้สมัครให้เหลือตามจำนวนที่กำหนด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553  2823

 18 พฤศจิกายน 2553

แจ้งนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในเดือนธันวาคม ๒๕๕๓  5820

 18 พฤศจิกายน 2553

เปลี่ยนกำหนดการอนุมัติสำเร็จการศึกษา เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ (รอบสุดท้ายของการเข้ารับปริญญาบัตรปี ๒๕๕๔)  5010

 18 พฤศจิกายน 2553

แผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2554  3089

 15 พฤศจิกายน 2553

ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาประจำเดือนธันวาคม 2553  4231

 9 พฤศจิกายน 2553

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  5072

 9 พฤศจิกายน 2553

นักศึกษาที่จะสามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี 2554  6691

 8 พฤศจิกายน 2553

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในเดือนธันวาคม 2553  3412

 8 พฤศจิกายน 2553

แจ้งขั้นตอนการพิจารณาผลการเรียน  3456

 8 พฤศจิกายน 2553

คำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตรเดิม กับหลักสูตร 53  1852

 5 พฤศจิกายน 2553

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ถอนรายวิชา ENG 0104 sect 17 ด่วนที่สุด  4939

 1 พฤศจิกายน 2553

การรับคำร้องเทียบโอนผลการเรียน/ยกเว้นการเรียน  3811

 29 ตุลาคม 2553

ผลการพิจารณาคำร้องขอเรียนร่วม - เรียนเกินที่ได้แจ้งให้รอการพิจารณารอบที่ 1 - 3  1805

 28 ตุลาคม 2553

ประกาศการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอเรียนร่วม - เรียนเกิน  3922

 28 ตุลาคม 2553

ประกาศผลการอนุมัติ เรียนร่วม - เรียนเกิน รอบที่ 4  1833

 28 ตุลาคม 2553

คำร้องขอเรียนข้ามหลักสูตรระหว่างหลักสูตร 48 กับ 53  2915

 27 ตุลาคม 2553

ประกาศผลการอนุมัติ เรียนร่วม - เรียนเกิน รอบที่ 1 - 3  2277

 26 ตุลาคม 2553

ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนของรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่นักศึกษาสามารถลงเรียนร่วมกันได้ระหว่างหลักสูตร 53 กับ หลักสูตร 48  6477

 21 ตุลาคม 2553

ประกาศให้นักศึกษถอนรายวิชาชีพครู เนื่องจากเป็นรายวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 51) และปีที่ 4 (รหัส 50)  3663

 21 ตุลาคม 2553

 แสดงข่าวที่ 601 ถึง 625 (ทั้งหมด 1472 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่