Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ปฏิทินสำเร็จการศึกษาประจำเดือน ตุลาคม 2553  3209

 22 กันยายน 2553

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขาดหลักฐานการรายงานตัว นักศึกษารหัส 53  5524

 17 กันยายน 2553

การยกเลิกรายวิชาเรียน  8845

 14 กันยายน 2553

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 5 สิงหาคม 2553  3105

 29 สิงหาคม 2553

ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๓  1552

 25 สิงหาคม 2553

รายชื่อหัวหน้าห้องสอบ การสอบภาค ก. ของ กพ. วันที่ 8 ส.ค. 53  1474

 3 สิงหาคม 2553

เอกสารการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานสอบ ภาค ก. ของ กพ. วันที่ 8 ส.ค. 53  801

 3 สิงหาคม 2553

ประกาศโอนผลการเรียน/ยกเว้นการเรียน  2797

 3 สิงหาคม 2553

การรับคำร้องเทียบโอนผลการเรียน/ยกเว้นการเรียน  3406

 2 สิงหาคม 2553

กำหนดการรับบัตรนักศึกษา รหัส 53  4243

 30 กรกฎาคม 2553

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 5 กรกฎาคม 2553  2977

 29 กรกฎาคม 2553

ประกาศ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ จะยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในเดือนกรกฎาคม  2103

 23 กรกฎาคม 2553

ขอเชิญชวนน้อง ๆ พี่ ๆ นักศึกษาอัพโหลดรูปตัวเองเพื่อแสดงรูปของตัวเองในประวัตินักศึกษา  3381

 21 กรกฎาคม 2553

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขาดหลักฐานการรายงานตัว นักศึกษารหัส 53  4808

 15 กรกฎาคม 2553

มาร่วมทดสอบระบบ chat ของ สนว นะครับ  1349

 7 กรกฎาคม 2553

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 12 มิถุนายน 2553  3306

 30 มิถุนายน 2553

แจ้งเลื่อนกำหนดการอนุมัติสำเร็จการศึกษาเดือนกรกฏาคม 2553   1374

 27 มิถุนายน 2553

เลื่อนเวลาในการพิมพ์ใบชำระเงินค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2553   11448

 26 มิถุนายน 2553

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตรและต้องการสำเร็จการศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม  1354

 26 มิถุนายน 2553

เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  2555

 22 มิถุนายน 2553

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 12 มิถุนายน 2553  2633

 21 มิถุนายน 2553

ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2553  923

 21 มิถุนายน 2553

ประกาศ ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2553  8009

 18 มิถุนายน 2553

ขอปิดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  2788

 17 มิถุนายน 2553

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ แจ้งปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ในวันที่ 21 - 25 มิ.ย. 2553  2000

 16 มิถุนายน 2553

 แสดงข่าวที่ 601 ถึง 625 (ทั้งหมด 1440 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่