Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ตรวจสอบรายวิชาที่ต้องสอบผ่านถึงจะลงทะเบียนรายวิชาต่อไปได้  4374

 18 ตุลาคม 2553

ดาวน์โหลด ๑๓ ฟอนต์แห่งชาติตามโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย  2273

 18 ตุลาคม 2553

ประกาศผลการเทียบโอนผลการเรียน/ยกเว้นการเรียน ครั้งที่ 2/2553  5686

 15 ตุลาคม 2553

ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓  1970

 12 ตุลาคม 2553

การเทียบโอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1935

 10 ตุลาคม 2553

นักศึกษาครุศาสตร์ตรวจสอบการลงทะเบียนวิชาฝึกประสบการณ์  1593

 7 ตุลาคม 2553

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 7 กันายายน 2553  4559

 22 กันยายน 2553

ปฏิทินสำเร็จการศึกษาประจำเดือน ตุลาคม 2553  3228

 22 กันยายน 2553

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขาดหลักฐานการรายงานตัว นักศึกษารหัส 53  5558

 17 กันยายน 2553

การยกเลิกรายวิชาเรียน  8961

 14 กันยายน 2553

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 5 สิงหาคม 2553  3134

 29 สิงหาคม 2553

ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๓  1579

 25 สิงหาคม 2553

รายชื่อหัวหน้าห้องสอบ การสอบภาค ก. ของ กพ. วันที่ 8 ส.ค. 53  1494

 3 สิงหาคม 2553

เอกสารการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานสอบ ภาค ก. ของ กพ. วันที่ 8 ส.ค. 53  845

 3 สิงหาคม 2553

ประกาศโอนผลการเรียน/ยกเว้นการเรียน  2814

 3 สิงหาคม 2553

การรับคำร้องเทียบโอนผลการเรียน/ยกเว้นการเรียน  3443

 2 สิงหาคม 2553

กำหนดการรับบัตรนักศึกษา รหัส 53  4275

 30 กรกฎาคม 2553

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 5 กรกฎาคม 2553  3005

 29 กรกฎาคม 2553

ประกาศ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ จะยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในเดือนกรกฎาคม  2136

 23 กรกฎาคม 2553

ขอเชิญชวนน้อง ๆ พี่ ๆ นักศึกษาอัพโหลดรูปตัวเองเพื่อแสดงรูปของตัวเองในประวัตินักศึกษา  3426

 21 กรกฎาคม 2553

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขาดหลักฐานการรายงานตัว นักศึกษารหัส 53  4854

 15 กรกฎาคม 2553

มาร่วมทดสอบระบบ chat ของ สนว นะครับ  1360

 7 กรกฎาคม 2553

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 12 มิถุนายน 2553  3341

 30 มิถุนายน 2553

แจ้งเลื่อนกำหนดการอนุมัติสำเร็จการศึกษาเดือนกรกฏาคม 2553   1426

 27 มิถุนายน 2553

เลื่อนเวลาในการพิมพ์ใบชำระเงินค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2553   11508

 26 มิถุนายน 2553

 แสดงข่าวที่ 626 ถึง 650 (ทั้งหมด 1472 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่