Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ด่วน !! สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อในประกาศสำเร็จการศึกษารอบวันที่ 17 และ 31 มีนาคม 2553  2772

 3 เมษายน 2553

นักศึกษาที่ต้องการขอเปิดรายวิชาใน ภาคเรียนที่ 1/2553 ให้ทำการยื่นคำร้องด่วน ภายในวันที่ 1 เมษายน 2553 นี้  1174

 30 มีนาคม 2553

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 17 มีนาคม 2553  4698

 25 มีนาคม 2553

นักศึกษาที่อนุมัติจบวันที่ 17 มีนาคม 2553 แต่ค้างชำระส่วนเพิ่มค่าบำรุงการศึกษา ตรวจสอบรายชื่อที่นี่  3026

 25 มีนาคม 2553

นักศึกษาที่ต้องการสำเร็จการศึกษาภายในเดือน มี.ค. 2553(เพิ่มเติม) ให้ส่งคำร้องภายใน 28 มี.ค. 53 นี้  2215

 23 มีนาคม 2553

เรื่องแจ้งนักศึกษาที่ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาแต่ไม่ได้อนุมัติจบ 17 มี.ค. 53  3635

 18 มีนาคม 2553

ดาวน์โหลดจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน(ลงทะเบียน 2/52) และจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 5 ปี ย้อนหลัง  1071

 17 มีนาคม 2553

ระบบรับรายงานตัวนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  3433

 16 มีนาคม 2553

ประกาศผลการพิจารณาขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียน ครั้งที่ 3/53  2398

 12 มีนาคม 2553

ผลการอนุมัติคำร้อง เรียนร่วม-เรียนเกิน ภาคเรียนที่ 3/2552 รอบที่ 3  1362

 10 มีนาคม 2553

ผลการอนุมัติคำร้อง เรียนร่วม-เรียนเกิน ภาคเรียนที่ 3/2552 รอบที่ 2  809

 10 มีนาคม 2553

ผลการอนุมัติคำร้อง เรียนร่วม-เรียนเกิน ภาคเรียนที่ 3/2552 รอบที่ 1  922

 10 มีนาคม 2553

ประกาศ นักศึกษาที่จะลงทะเบียนในรายวิชา ที่จำนวนในรายวิชาเต็มให้ปฏิบัติ ดังนี้   3982

 22 กุมภาพันธ์ 2553

ทดสอบระบบ CHAT ONLINE สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  1097

 18 กุมภาพันธ์ 2553

การส่งแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา  7612

 16 กุมภาพันธ์ 2553

จำนวนหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  2513

 15 กุมภาพันธ์ 2553

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างปี พ.ศ.2549-2551  1089

 15 กุมภาพันธ์ 2553

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษา 2549-2551  929

 12 กุมภาพันธ์ 2553

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต รุ่นที่ 34 ประจำปี พ.ศ.2551-2552  2125

 6 กุมภาพันธ์ 2553

พิมพ์ใบชำระเงินย้อนหลัง (ภาคเรียนที่ 1/52 และภาคเรียนที่ 2/52)  1569

 6 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศผลการพิจารณาขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียน ครั้งที่ 2/53  2428

 5 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2552  3304

 4 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศรายวิชาขอเปิดที่ได้รับการอนุมัติจากคณะ ภาคเรียนที่ 3/52 ภาคปกติ  4151

 3 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศการเปลี่ยนแปลงตารางสอบสาขานิติศาสตร์  745

 1 กุมภาพันธ์ 2553

รายละเอียดการรายงานตัวโควตา ปีการศึกษา 2553  2109

 1 กุมภาพันธ์ 2553

 แสดงข่าวที่ 651 ถึง 675 (ทั้งหมด 1440 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่