Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
การรับคำร้องเทียบโอนผลการเรียน/ยกเว้นการเรียน  3493

 2 สิงหาคม 2553

กำหนดการรับบัตรนักศึกษา รหัส 53  4328

 30 กรกฎาคม 2553

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 5 กรกฎาคม 2553  3049

 29 กรกฎาคม 2553

ประกาศ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ จะยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในเดือนกรกฎาคม  2182

 23 กรกฎาคม 2553

ขอเชิญชวนน้อง ๆ พี่ ๆ นักศึกษาอัพโหลดรูปตัวเองเพื่อแสดงรูปของตัวเองในประวัตินักศึกษา  3480

 21 กรกฎาคม 2553

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขาดหลักฐานการรายงานตัว นักศึกษารหัส 53  4902

 15 กรกฎาคม 2553

มาร่วมทดสอบระบบ chat ของ สนว นะครับ  1393

 7 กรกฎาคม 2553

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 12 มิถุนายน 2553  3385

 30 มิถุนายน 2553

แจ้งเลื่อนกำหนดการอนุมัติสำเร็จการศึกษาเดือนกรกฏาคม 2553   1477

 27 มิถุนายน 2553

เลื่อนเวลาในการพิมพ์ใบชำระเงินค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2553   11583

 26 มิถุนายน 2553

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตรและต้องการสำเร็จการศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม  1427

 26 มิถุนายน 2553

เพิ่มช่องทางในการติดตามข่าวสารของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  2698

 22 มิถุนายน 2553

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 12 มิถุนายน 2553  2727

 21 มิถุนายน 2553

ปฏิทินการพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2553  952

 21 มิถุนายน 2553

ประกาศ ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2553  8228

 18 มิถุนายน 2553

ขอปิดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  2859

 17 มิถุนายน 2553

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ แจ้งปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ในวันที่ 21 - 25 มิ.ย. 2553  2060

 16 มิถุนายน 2553

ประกาศผลเรียนร่วม - เรียนเกิน ภาคเรียนที่ 1/53  5097

 14 มิถุนายน 2553

การเทียบโอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1944

 11 มิถุนายน 2553

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2553  3965

 9 มิถุนายน 2553

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2553  4045

 9 มิถุนายน 2553

SIM ลูกพิฆเนศวร์ แจกฟรีแล้ววันนี้ ที่ลานหน้า สนว.  2939

 8 มิถุนายน 2553

การลงทะเบียนวิชาปฏิบัติการวิชาชีพ ทดลองสอนวิธีสอน ให้ลงทะเบียนตาม Section ต่อไปนี้  1354

 7 มิถุนายน 2553

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาคปกติปีการศึกษา 2553  1832

 6 มิถุนายน 2553

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาภาคพิเศษปีการศึกษา 2553  1724

 6 มิถุนายน 2553

 แสดงข่าวที่ 651 ถึง 675 (ทั้งหมด 1482 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่