Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ประกาศผลการพิจารณาขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียน ครั้งที่ 1/53  2255

 31 มกราคม 2553

แจ้งข่าวผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/52  3815

 28 มกราคม 2553

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอเปิดรายวิชาที่อยู่นอกเหนือจากแผนการเรียน  711

 27 มกราคม 2553

ประกาศ ให้บัณฑิตรุ่นที่ 34 รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๓ (รอบสุดท้าย)  1731

 22 มกราคม 2553

นักศึกษาที่ค้างชำระเงิน (กรณีที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาในเดือน มีนาคม 2553)  3257

 21 มกราคม 2553

แจ้งด่วนจากศูนย์ภาษา... สำหรับนักศึกษารหัส 49 และน.ศ.ที่กำลังจะจบปีการศึกษา 2552  2970

 20 มกราคม 2553

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 24 ธันวาคม 2552  3629

 14 มกราคม 2553

แก้ไขเวลาการลงทะเบียนการขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผน  1200

 12 มกราคม 2553

สนว. เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาที่ ม.แม่ฟ้าหลวง  2137

 11 มกราคม 2553

ทดสอบระบบข่าวใหม่  1463

 11 มกราคม 2553

ข่าวสารจากงานทะเบียนและประมวลผล  5695

 6 มกราคม 2553

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552  3361

 4 มกราคม 2553

Download คำร้องขอเปิดรายวิชา ภาคเรียนฤดูร้อน 2552  1137

 4 มกราคม 2553

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 3/2552  1344

 28 ธันวาคม 2552

การส่งรูปเพื่อขอสำเร็จการศึกษาโดยใช้ชุดครุยแบบใหม่  5830

 22 ธันวาคม 2552

Online IC Registration 2009   1206

 21 ธันวาคม 2552

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓  938

 18 ธันวาคม 2552

ปฏิทินรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553 (ภาคปกติ)  6835

 17 ธันวาคม 2552

ปฏิทินรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553 (ภาคพิเศษ)  3320

 17 ธันวาคม 2552

รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอจบที่มีปัญหา กรุณาติดต่อคุณอรสาด่วนครับ  2091

 9 ธันวาคม 2552

ระบบรับนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2553  6418

 3 ธันวาคม 2552

ผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 28 ตุลาคม 2552 ให้ไปลงทะเบียนบัณฑิตที่ฝ่ายการเงิน ภายใน 90 วัน  4595

 26 พฤศจิกายน 2552

ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา รอบสุดท้ายเพื่อทันรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 53  7254

 18 พฤศจิกายน 2552

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 28 ตุลาคม 2552  3341

 18 พฤศจิกายน 2552

รายชื่อนักศึกษาที่ยังขาดกลุ่มต่าง ๆ กรุณาติดต่อคุณอรสาด่วน  1701

 10 พฤศจิกายน 2552

 แสดงข่าวที่ 676 ถึง 700 (ทั้งหมด 1440 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่