Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
การส่งแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา  7726

 16 กุมภาพันธ์ 2553

จำนวนหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  2524

 15 กุมภาพันธ์ 2553

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างปี พ.ศ.2549-2551  1093

 15 กุมภาพันธ์ 2553

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษา 2549-2551  935

 12 กุมภาพันธ์ 2553

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต รุ่นที่ 34 ประจำปี พ.ศ.2551-2552  2140

 6 กุมภาพันธ์ 2553

พิมพ์ใบชำระเงินย้อนหลัง (ภาคเรียนที่ 1/52 และภาคเรียนที่ 2/52)  1573

 6 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศผลการพิจารณาขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียน ครั้งที่ 2/53  2458

 5 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2552  3314

 4 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศรายวิชาขอเปิดที่ได้รับการอนุมัติจากคณะ ภาคเรียนที่ 3/52 ภาคปกติ  4158

 3 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศการเปลี่ยนแปลงตารางสอบสาขานิติศาสตร์  755

 1 กุมภาพันธ์ 2553

รายละเอียดการรายงานตัวโควตา ปีการศึกษา 2553  2113

 1 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศผลการพิจารณาขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียน ครั้งที่ 1/53  2275

 31 มกราคม 2553

แจ้งข่าวผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/52  3829

 28 มกราคม 2553

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอเปิดรายวิชาที่อยู่นอกเหนือจากแผนการเรียน  721

 27 มกราคม 2553

ประกาศ ให้บัณฑิตรุ่นที่ 34 รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๓ (รอบสุดท้าย)  1741

 22 มกราคม 2553

นักศึกษาที่ค้างชำระเงิน (กรณีที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาในเดือน มีนาคม 2553)  3282

 21 มกราคม 2553

แจ้งด่วนจากศูนย์ภาษา... สำหรับนักศึกษารหัส 49 และน.ศ.ที่กำลังจะจบปีการศึกษา 2552  2992

 20 มกราคม 2553

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 24 ธันวาคม 2552  3633

 14 มกราคม 2553

แก้ไขเวลาการลงทะเบียนการขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผน  1215

 12 มกราคม 2553

สนว. เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาที่ ม.แม่ฟ้าหลวง  2151

 11 มกราคม 2553

ทดสอบระบบข่าวใหม่  1470

 11 มกราคม 2553

ข่าวสารจากงานทะเบียนและประมวลผล  5723

 6 มกราคม 2553

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552  3379

 4 มกราคม 2553

Download คำร้องขอเปิดรายวิชา ภาคเรียนฤดูร้อน 2552  1145

 4 มกราคม 2553

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชา ภาคเรียนที่ 3/2552  1369

 28 ธันวาคม 2552

 แสดงข่าวที่ 676 ถึง 700 (ทั้งหมด 1451 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่