Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ประกาศผลการพิจารณาขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียน ครั้งที่ 3/53  2466

 12 มีนาคม 2553

ผลการอนุมัติคำร้อง เรียนร่วม-เรียนเกิน ภาคเรียนที่ 3/2552 รอบที่ 3  1393

 10 มีนาคม 2553

ผลการอนุมัติคำร้อง เรียนร่วม-เรียนเกิน ภาคเรียนที่ 3/2552 รอบที่ 2  838

 10 มีนาคม 2553

ผลการอนุมัติคำร้อง เรียนร่วม-เรียนเกิน ภาคเรียนที่ 3/2552 รอบที่ 1  953

 10 มีนาคม 2553

ประกาศ นักศึกษาที่จะลงทะเบียนในรายวิชา ที่จำนวนในรายวิชาเต็มให้ปฏิบัติ ดังนี้   4083

 22 กุมภาพันธ์ 2553

ทดสอบระบบ CHAT ONLINE สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  1133

 18 กุมภาพันธ์ 2553

การส่งแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา  8616

 16 กุมภาพันธ์ 2553

จำนวนหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  2557

 15 กุมภาพันธ์ 2553

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างปี พ.ศ.2549-2551  1125

 15 กุมภาพันธ์ 2553

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษา 2549-2551  956

 12 กุมภาพันธ์ 2553

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต รุ่นที่ 34 ประจำปี พ.ศ.2551-2552  2173

 6 กุมภาพันธ์ 2553

พิมพ์ใบชำระเงินย้อนหลัง (ภาคเรียนที่ 1/52 และภาคเรียนที่ 2/52)  1607

 6 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศผลการพิจารณาขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียน ครั้งที่ 2/53  2496

 5 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2552  3362

 4 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศรายวิชาขอเปิดที่ได้รับการอนุมัติจากคณะ ภาคเรียนที่ 3/52 ภาคปกติ  4207

 3 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศการเปลี่ยนแปลงตารางสอบสาขานิติศาสตร์  792

 1 กุมภาพันธ์ 2553

รายละเอียดการรายงานตัวโควตา ปีการศึกษา 2553  2138

 1 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศผลการพิจารณาขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียน ครั้งที่ 1/53  2315

 31 มกราคม 2553

แจ้งข่าวผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/52  3870

 28 มกราคม 2553

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอเปิดรายวิชาที่อยู่นอกเหนือจากแผนการเรียน  750

 27 มกราคม 2553

ประกาศ ให้บัณฑิตรุ่นที่ 34 รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๓ (รอบสุดท้าย)  1773

 22 มกราคม 2553

นักศึกษาที่ค้างชำระเงิน (กรณีที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาในเดือน มีนาคม 2553)  3324

 21 มกราคม 2553

แจ้งด่วนจากศูนย์ภาษา... สำหรับนักศึกษารหัส 49 และน.ศ.ที่กำลังจะจบปีการศึกษา 2552  3052

 20 มกราคม 2553

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 24 ธันวาคม 2552  3673

 14 มกราคม 2553

แก้ไขเวลาการลงทะเบียนการขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผน  1248

 12 มกราคม 2553

 แสดงข่าวที่ 701 ถึง 725 (ทั้งหมด 1482 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่