Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ผลการอนุมัติคำร้อง เรียนร่วม-เรียนเกิน ภาคเรียนที่ 3/2552 รอบที่ 3  1388

 10 มีนาคม 2553

ผลการอนุมัติคำร้อง เรียนร่วม-เรียนเกิน ภาคเรียนที่ 3/2552 รอบที่ 2  835

 10 มีนาคม 2553

ผลการอนุมัติคำร้อง เรียนร่วม-เรียนเกิน ภาคเรียนที่ 3/2552 รอบที่ 1  948

 10 มีนาคม 2553

ประกาศ นักศึกษาที่จะลงทะเบียนในรายวิชา ที่จำนวนในรายวิชาเต็มให้ปฏิบัติ ดังนี้   4008

 22 กุมภาพันธ์ 2553

ทดสอบระบบ CHAT ONLINE สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  1125

 18 กุมภาพันธ์ 2553

การส่งแบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา  8224

 16 กุมภาพันธ์ 2553

จำนวนหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  2549

 15 กุมภาพันธ์ 2553

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างปี พ.ศ.2549-2551  1122

 15 กุมภาพันธ์ 2553

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษา 2549-2551  953

 12 กุมภาพันธ์ 2553

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต รุ่นที่ 34 ประจำปี พ.ศ.2551-2552  2166

 6 กุมภาพันธ์ 2553

พิมพ์ใบชำระเงินย้อนหลัง (ภาคเรียนที่ 1/52 และภาคเรียนที่ 2/52)  1600

 6 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศผลการพิจารณาขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียน ครั้งที่ 2/53  2491

 5 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2552  3352

 4 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศรายวิชาขอเปิดที่ได้รับการอนุมัติจากคณะ ภาคเรียนที่ 3/52 ภาคปกติ  4197

 3 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศการเปลี่ยนแปลงตารางสอบสาขานิติศาสตร์  783

 1 กุมภาพันธ์ 2553

รายละเอียดการรายงานตัวโควตา ปีการศึกษา 2553  2132

 1 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศผลการพิจารณาขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียน ครั้งที่ 1/53  2307

 31 มกราคม 2553

แจ้งข่าวผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/52  3866

 28 มกราคม 2553

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอเปิดรายวิชาที่อยู่นอกเหนือจากแผนการเรียน  741

 27 มกราคม 2553

ประกาศ ให้บัณฑิตรุ่นที่ 34 รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๓ (รอบสุดท้าย)  1766

 22 มกราคม 2553

นักศึกษาที่ค้างชำระเงิน (กรณีที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาในเดือน มีนาคม 2553)  3314

 21 มกราคม 2553

แจ้งด่วนจากศูนย์ภาษา... สำหรับนักศึกษารหัส 49 และน.ศ.ที่กำลังจะจบปีการศึกษา 2552  3040

 20 มกราคม 2553

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 24 ธันวาคม 2552  3665

 14 มกราคม 2553

แก้ไขเวลาการลงทะเบียนการขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผน  1244

 12 มกราคม 2553

สนว. เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาที่ ม.แม่ฟ้าหลวง  2242

 11 มกราคม 2553

 แสดงข่าวที่ 701 ถึง 725 (ทั้งหมด 1481 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่