Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ผลการพิจารณายกเว้นการเรียน โครงการจัดการศึกษา แม่ลาน้อย-แม่สะเรียง ครั้งที่ 1/52  704

 19 สิงหาคม 2552

ผลการพิจารณาขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียน ภาคเรียนที่ 1/52 ครั้งที่ 2  1666

 19 สิงหาคม 2552

ผลการเทียบรายวิชาของนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย (แม่ลาน้อย-แม่สะเรียง)  1047

 28 กรกฎาคม 2552

ผลการเทียบรายวิชาของนักศึกษา สาขาบริหารรัฐกิจ (แม่ลาน้อย-แม่สะเรียง)  771

 28 กรกฎาคม 2552

ผลการพิจารณาขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียน ภาคเรียนที่ 1/52 ครั้งที่ 1  1857

 28 กรกฎาคม 2552

ประกาศเรื่อง กำหนดเวลาการยื่นคำร้องเพื่อเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียน  871

 28 กรกฎาคม 2552

ข่าวประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำเดือน ก.ค. 52  2873

 16 กรกฎาคม 2552

รายชื่อนักศึกษา ภาคพิเศษเสาร์ - อาทิตย์ ที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการรายงานตัว ให้นำส่งหลักฐานการรายงานตัวก่อนสอบกลางภาคเรียน 1/2552  1593

 9 กรกฎาคม 2552

รายชื่อนักศึกษา ภาคพิเศษจันทร์ - ศุกร์ ที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการรายงานตัว ให้นำส่งหลักฐานการรายงานตัวก่อนสอบกลางภาคเรียน 1/2552  1272

 9 กรกฎาคม 2552

รายชื่อนักศึกษา ภาคปกติ ที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการรายงานตัว ให้นำส่งหลักฐานการรายงานตัวก่อนสอบกลางภาคเรียน 1/2552  1094

 9 กรกฎาคม 2552

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 30 พ.ค. 52 ให้มารับใบรับรองคุณวุฒิและผลการเรียนตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 52 เป็นต้นไป  2238

 30 มิถุนายน 2552

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม กรอกแบบสอบถามการใช้ IT ชิง handy drive 4 Gb   1524

 29 มิถุนายน 2552

ให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ที่ลงทะเบียนผิดระดับ ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด่วนที่สุด..!!  1364

 18 มิถุนายน 2552

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร การวิจัยสถาบันและการเขียนรายงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ  573

 15 มิถุนายน 2552

คำร้องขอเรียนร่วม เรียนเกิน ที่ได้อนุมัติแล้ว รอบที่ 4  3033

 11 มิถุนายน 2552

คำร้องขอเรียนร่วม เรียนเกิน ที่ได้อนุมัติแล้ว รอบที่ 3  2634

 9 มิถุนายน 2552

คำร้องขอเรียนร่วม เรียนเกิน ที่ได้อนุมัติแล้ว รอบที่ 2  3875

 5 มิถุนายน 2552

ประกาศ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ถอนรายวิชา ENG 0101  4559

 4 มิถุนายน 2552

คำร้องขอเรียนร่วม เรียนเกิน ที่ได้อนุมัติแล้ว รอบที่ 1  4046

 3 มิถุนายน 2552

ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนรายวิชาเสริมภาษาอังกฤษ(1550000)  4582

 3 มิถุนายน 2552

ตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษาภาคพิเศษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2552  9310

 29 พฤษภาคม 2552

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร การวิจัยสถาบันและการเขียนรายงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ  2984

 21 พฤษภาคม 2552

ประกาศสำหรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ 52 เรื่อง การเดินทางไปปฐมนิเทศ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  3101

 19 พฤษภาคม 2552

ประกาศสำหรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ 52 เรื่อง การรับเข็มขัดและเข็มเครื่องหมาย  5193

 19 พฤษภาคม 2552

ประกาศ สำหรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ 52 เรื่องการรับเข็มขัด เข็มเครื่องหมาย และการเดินทางไปปฐมนิเทศ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  554

 19 พฤษภาคม 2552

 แสดงข่าวที่ 726 ถึง 750 (ทั้งหมด 1440 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่