Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2552  3082

 19 พฤษภาคม 2552

การลงทะเบียนตามหมู่เรียนในรายวิชา วิธีสอน ทดลองสอน และปฏิบัติการวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2552  4539

 15 พฤษภาคม 2552

ระบบรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2552  4404

 15 พฤษภาคม 2552

รหัสและคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาลัยครู พ.ศ.2530 เล่ม 2  546

 9 พฤษภาคม 2552

รหัสและคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาลัยครู พ.ศ.2530 เล่ม 1   555

 9 พฤษภาคม 2552

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2552 ถึงวันที่ 20 เม.ย. 2552  5685

 14 เมษายน 2552

ประกาศ เรื่อง การรับชุดครุยของบัณฑิต มหาบัณฑิต รุ่นที่ 33  1506

 1 เมษายน 2552

ประกาศ เรื่อง งดการเรียนการสอน วันที่ 17-18 เมษายน 2552  1253

 1 เมษายน 2552

นักศึกษาที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษาวันที่ 24 มีนาคม 2552 ให้มารับใบรับรองคุณวุฒิและใบรับรองผลการเรียน (Transcript) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2552  4305

 27 มีนาคม 2552

ประกาศ สำหรับนักศึกษารหัส 47 คณะครุศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา ด่วน !!  1982

 25 มีนาคม 2552

สถิติการเพิ่ม - ถอนรายวิชา ภาคเรียนที่ 3/2551  1198

 21 มีนาคม 2552

สถิติการรายงานตัวผ่านอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2552  2534

 20 มีนาคม 2552

ผลการคัดเลือกนักศึกษาโครงการคุณธรรมนำความรู้ ประพฤติดีมีที่เรียน 2552  1187

 17 มีนาคม 2552

เลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาโครงการคุณธรรมนำความรู้  1334

 15 มีนาคม 2552

รหัสและคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาลัยครู พ.ศ.2530 เล่ม 2  675

 26 กุมภาพันธ์ 2552

รหัสและคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาลัยครู พ.ศ.2530 เล่ม 1  711

 26 กุมภาพันธ์ 2552

คำร้องเรียนร่วมที่ได้รับการอนุมัติ  3134

 26 กุมภาพันธ์ 2552

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต รุ่นที่ 33 ปีการศึกษา 2551-2552   3576

 21 กุมภาพันธ์ 2552

ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบรายวิชาของสาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/51  1040

 16 กุมภาพันธ์ 2552

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนใหม่  6360

 7 กุมภาพันธ์ 2552

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2552  3722

 6 กุมภาพันธ์ 2552

ตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2/2550 (นักศึกษาภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์)  782

 24 มกราคม 2552

ให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/51 มาถ่ายรูปเพื่อติดใบรับรอง  8633

 21 มกราคม 2552

ประกาศ เรื่อง ครุยวิทยฐานะของบัณฑิต รุ่นที่ 33  4430

 16 มกราคม 2552

รับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการรับตรงปี 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   2257

 14 มกราคม 2552

 แสดงข่าวที่ 751 ถึง 775 (ทั้งหมด 1440 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่