Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
รายชื่อนักศึกษา ภาคพิเศษจันทร์ - ศุกร์ ที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการรายงานตัว ให้นำส่งหลักฐานการรายงานตัวก่อนสอบกลางภาคเรียน 1/2552  1313

 9 กรกฎาคม 2552

รายชื่อนักศึกษา ภาคปกติ ที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการรายงานตัว ให้นำส่งหลักฐานการรายงานตัวก่อนสอบกลางภาคเรียน 1/2552  1130

 9 กรกฎาคม 2552

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 30 พ.ค. 52 ให้มารับใบรับรองคุณวุฒิและผลการเรียนตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 52 เป็นต้นไป  2310

 30 มิถุนายน 2552

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม กรอกแบบสอบถามการใช้ IT ชิง handy drive 4 Gb   1576

 29 มิถุนายน 2552

ให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ที่ลงทะเบียนผิดระดับ ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด่วนที่สุด..!!  1397

 18 มิถุนายน 2552

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร การวิจัยสถาบันและการเขียนรายงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ  612

 15 มิถุนายน 2552

คำร้องขอเรียนร่วม เรียนเกิน ที่ได้อนุมัติแล้ว รอบที่ 4  3108

 11 มิถุนายน 2552

คำร้องขอเรียนร่วม เรียนเกิน ที่ได้อนุมัติแล้ว รอบที่ 3  2682

 9 มิถุนายน 2552

คำร้องขอเรียนร่วม เรียนเกิน ที่ได้อนุมัติแล้ว รอบที่ 2  3922

 5 มิถุนายน 2552

ประกาศ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ถอนรายวิชา ENG 0101  4594

 4 มิถุนายน 2552

คำร้องขอเรียนร่วม เรียนเกิน ที่ได้อนุมัติแล้ว รอบที่ 1  4108

 3 มิถุนายน 2552

ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนรายวิชาเสริมภาษาอังกฤษ(1550000)  4626

 3 มิถุนายน 2552

ตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษาภาคพิเศษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2552  9339

 29 พฤษภาคม 2552

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร การวิจัยสถาบันและการเขียนรายงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ  3057

 21 พฤษภาคม 2552

ประกาศสำหรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ 52 เรื่อง การเดินทางไปปฐมนิเทศ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  3126

 19 พฤษภาคม 2552

ประกาศสำหรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ 52 เรื่อง การรับเข็มขัดและเข็มเครื่องหมาย  5221

 19 พฤษภาคม 2552

ประกาศ สำหรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ 52 เรื่องการรับเข็มขัด เข็มเครื่องหมาย และการเดินทางไปปฐมนิเทศ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  587

 19 พฤษภาคม 2552

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2552  3145

 19 พฤษภาคม 2552

การลงทะเบียนตามหมู่เรียนในรายวิชา วิธีสอน ทดลองสอน และปฏิบัติการวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2552  4571

 15 พฤษภาคม 2552

ระบบรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2552  4441

 15 พฤษภาคม 2552

รหัสและคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาลัยครู พ.ศ.2530 เล่ม 2  664

 9 พฤษภาคม 2552

รหัสและคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาลัยครู พ.ศ.2530 เล่ม 1   602

 9 พฤษภาคม 2552

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2552 ถึงวันที่ 20 เม.ย. 2552  5737

 14 เมษายน 2552

ประกาศ เรื่อง การรับชุดครุยของบัณฑิต มหาบัณฑิต รุ่นที่ 33  1531

 1 เมษายน 2552

ประกาศ เรื่อง งดการเรียนการสอน วันที่ 17-18 เมษายน 2552  1287

 1 เมษายน 2552

 แสดงข่าวที่ 776 ถึง 800 (ทั้งหมด 1482 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่