Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ประกาศ เรื่อง การรับชุดครุยของบัณฑิต มหาบัณฑิต รุ่นที่ 33  1516

 1 เมษายน 2552

ประกาศ เรื่อง งดการเรียนการสอน วันที่ 17-18 เมษายน 2552  1271

 1 เมษายน 2552

นักศึกษาที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษาวันที่ 24 มีนาคม 2552 ให้มารับใบรับรองคุณวุฒิและใบรับรองผลการเรียน (Transcript) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2552  4321

 27 มีนาคม 2552

ประกาศ สำหรับนักศึกษารหัส 47 คณะครุศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา ด่วน !!  2028

 25 มีนาคม 2552

สถิติการเพิ่ม - ถอนรายวิชา ภาคเรียนที่ 3/2551  1205

 21 มีนาคม 2552

สถิติการรายงานตัวผ่านอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2552  2551

 20 มีนาคม 2552

ผลการคัดเลือกนักศึกษาโครงการคุณธรรมนำความรู้ ประพฤติดีมีที่เรียน 2552  1191

 17 มีนาคม 2552

เลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาโครงการคุณธรรมนำความรู้  1345

 15 มีนาคม 2552

รหัสและคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาลัยครู พ.ศ.2530 เล่ม 2  707

 26 กุมภาพันธ์ 2552

รหัสและคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิทยาลัยครู พ.ศ.2530 เล่ม 1  720

 26 กุมภาพันธ์ 2552

คำร้องเรียนร่วมที่ได้รับการอนุมัติ  3140

 26 กุมภาพันธ์ 2552

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต รุ่นที่ 33 ปีการศึกษา 2551-2552   3587

 21 กุมภาพันธ์ 2552

ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบรายวิชาของสาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/51  1052

 16 กุมภาพันธ์ 2552

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนใหม่  6365

 7 กุมภาพันธ์ 2552

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2552  3726

 6 กุมภาพันธ์ 2552

ตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2/2550 (นักศึกษาภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์)  797

 24 มกราคม 2552

ให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/51 มาถ่ายรูปเพื่อติดใบรับรอง  8651

 21 มกราคม 2552

ประกาศ เรื่อง ครุยวิทยฐานะของบัณฑิต รุ่นที่ 33  4445

 16 มกราคม 2552

รับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการรับตรงปี 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   2270

 14 มกราคม 2552

ตัวอย่างวิธิการคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม(GPA)  7560

 29 ธันวาคม 2551

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการโอน - ยกเว้น ภาคเรียนที่ 2/51 ครั้งที่ 1  2757

 16 ธันวาคม 2551

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัตินักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2552  4198

 4 ธันวาคม 2551

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบผู้สมัครภาษาอังกฤษโควตา (จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (EP))  937

 1 ธันวาคม 2551

ระบบรับสมัครนักศึกษาประเภทคัดเลือก(โควตา) ปีการศึกษา 2552  3240

 26 พฤศจิกายน 2551

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ  2352

 24 พฤศจิกายน 2551

 แสดงข่าวที่ 776 ถึง 800 (ทั้งหมด 1459 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่