Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ประกาศผลการโอน - ยกเว้นของนักศึกษาป.โทและแม่ฮ่องสอน ภาคเรียนที่ 1/2550  836

 17 สิงหาคม 2550

ประกาศผลการโอน - ยกเว้น ของนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2550  2105

 17 สิงหาคม 2550

ประกาศผลการโอน - ยกเว้น ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2550  1564

 17 สิงหาคม 2550

สำนักส่งเสริมวิชาการ ฯ ขอพบนักศึกษาดังต่อไปนี้...ด่วนที่สุด !!!  6078

 4 สิงหาคม 2550

ประกาศผลการเลื่อนสอบนักศึกษาภาคปกติ 3/49 ครั้งที่ 3  1164

 2 สิงหาคม 2550

ประกาศผลการเลื่อนสอบนักศึกษาภาคพิเศษ 3/49 ครั้งที่ 3 (เพิ่มเติม)  1001

 2 สิงหาคม 2550

ประกาศผลการเลื่อนสอบนักศึกษาภาคพิเศษ 3/49 ครั้งที่ 3  814

 2 สิงหาคม 2550

ประกาศให้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้ที่ยังค้างชำระทุกภาคเรียน  2941

 2 สิงหาคม 2550

ขอพบนักศึกษาดังต่อไปนี้ ที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน สำนักส่งเสริมวิชาการ  4427

 23 กรกฎาคม 2550

ประกาศงดการเรียนการสอนวันที่ 19 สิงหาคม 2550   2754

 23 กรกฎาคม 2550

ประกาศให้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ก่อนภาคเรียนที่ 1/50 ของผู้ที่ค้างชำระ  5009

 5 กรกฎาคม 2550

นักศึกษารหัส 50 ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติ ภายในวันที่ 3-31 ก.ค. 50  2146

 3 กรกฎาคม 2550

ประกาศผลการเลื่อนสอบนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 และ 3/2549 ครั้งที่ 2  1224

 1 กรกฎาคม 2550

ประกาศผลการเลื่อนสอบนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2549 รอบที่ 2  1105

 1 กรกฎาคม 2550

ให้นักศึกษารหัส 50 ที่ยังไม่ส่งหลักฐานการรายงานตัวติดต่อห้องทะเบียนด่วน..!!  3261

 29 มิถุนายน 2550

ประกาศผลการเลื่อนสอบนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 และ 3/2549  856

 28 มิถุนายน 2550

ประกาศผลการเลื่อนสอบนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2549  1198

 25 มิถุนายน 2550

ประกาศให้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1-3/49ของนักศึกษา  11941

 9 มิถุนายน 2550

ประกาศรายชื่อนศ.ภาคปกติ 50 ที่ไม่ผ่านการทดสอบพื้นฐานภาษาอังกฤษ (pdf)  13328

 6 มิถุนายน 2550

ประกาศรายชื่อนศ.ภาคพิเศษ 50 ที่ไม่ผ่านการทดสอบพื้นฐานภาษาอังกฤษ (pdf)  10190

 6 มิถุนายน 2550

ตารางโฮมรูมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1(รหัส 50) ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2550  6991

 1 มิถุนายน 2550

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและปฏิบัติการ เรื่อง การสอนคณิตศาสตร์ด้วยเกม(Games)ปริศนา(Puzzles)และปัญหา(Problems)  1114

 31 พฤษภาคม 2550

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2550  3462

 30 พฤษภาคม 2550

คำแนะนำการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาปี 50...  12720

 24 พฤษภาคม 2550

ขยายเวลาลงทะเบียน วันที่ 2-3 มิ.ย. สำหรับนักศึกษาก่อน47 ปี 47 48 และ 49  6117

 24 พฤษภาคม 2550

 แสดงข่าวที่ 876 ถึง 900 (ทั้งหมด 1440 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่