Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ให้นักศึกษารหัส 50 ที่ยังไม่ส่งหลักฐานการรายงานตัวติดต่อห้องทะเบียนด่วน..!!  3273

 29 มิถุนายน 2550

ประกาศผลการเลื่อนสอบนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 และ 3/2549  857

 28 มิถุนายน 2550

ประกาศผลการเลื่อนสอบนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2549  1202

 25 มิถุนายน 2550

ประกาศให้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1-3/49ของนักศึกษา  11957

 9 มิถุนายน 2550

ประกาศรายชื่อนศ.ภาคปกติ 50 ที่ไม่ผ่านการทดสอบพื้นฐานภาษาอังกฤษ (pdf)  13332

 6 มิถุนายน 2550

ประกาศรายชื่อนศ.ภาคพิเศษ 50 ที่ไม่ผ่านการทดสอบพื้นฐานภาษาอังกฤษ (pdf)  10195

 6 มิถุนายน 2550

ตารางโฮมรูมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1(รหัส 50) ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2550  6992

 1 มิถุนายน 2550

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและปฏิบัติการ เรื่อง การสอนคณิตศาสตร์ด้วยเกม(Games)ปริศนา(Puzzles)และปัญหา(Problems)  1118

 31 พฤษภาคม 2550

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2550  3466

 30 พฤษภาคม 2550

คำแนะนำการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาปี 50...  12734

 24 พฤษภาคม 2550

ขยายเวลาลงทะเบียน วันที่ 2-3 มิ.ย. สำหรับนักศึกษาก่อน47 ปี 47 48 และ 49  6153

 24 พฤษภาคม 2550

ตารางโฮมรูมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1(รหัส 50) ปีการศึกษา 2550  3359

 23 พฤษภาคม 2550

ประกาศ ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 3/49 เป็นภาคเรียนสุดท้ายส่งรูปถ่าย  4163

 21 พฤษภาคม 2550

ภาคปกติรหัส 47..(ค.บ. 5 ปี)ให้ลงทะเบียนวิธีและทดลองสอนตามหมู่เรียน  1587

 19 พฤษภาคม 2550

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน  5151

 16 พฤษภาคม 2550

ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2550 (เพิ่มเติม)  10828

 16 พฤษภาคม 2550

โครงการ "ความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างม.ราชภัฏเชียงใหม่กับสถานฑูตไทยในประเทศอียิปต์"  3106

 14 พฤษภาคม 2550

ประกาศแผนผังที่นั่งสอบนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2550 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน  8547

 24 เมษายน 2550

เอกสารการรายงานตัวนักศึกษาโควตา วันที่ 11 พฤษภาคม 2550  3779

 20 เมษายน 2550

ประกาศผลการพิจารณาขอเลื่อนสอบ ภาคเรียนที่ 2/2549 ภาคพิเศษและแม่ฮ่องสอน  1174

 20 เมษายน 2550

ประกาศผลการพิจารณาขอเลื่อนสอบ ภาคเรียนที่ 2/2549 ภาคปกติ  1220

 20 เมษายน 2550

ประกาศเรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2550  7805

 11 เมษายน 2550

ประกาศรายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา วันที่ 30 มีนาคม 2550  4126

 31 มีนาคม 2550

ประกาศงดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2550  2881

 25 มีนาคม 2550

รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2549-2550  2323

 23 มีนาคม 2550

 แสดงข่าวที่ 901 ถึง 925 (ทั้งหมด 1451 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่