Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ตารางโฮมรูมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1(รหัส 50) ปีการศึกษา 2550  3357

 23 พฤษภาคม 2550

ประกาศ ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 3/49 เป็นภาคเรียนสุดท้ายส่งรูปถ่าย  4142

 21 พฤษภาคม 2550

ภาคปกติรหัส 47..(ค.บ. 5 ปี)ให้ลงทะเบียนวิธีและทดลองสอนตามหมู่เรียน  1582

 19 พฤษภาคม 2550

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน  5118

 16 พฤษภาคม 2550

ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2550 (เพิ่มเติม)  10789

 16 พฤษภาคม 2550

โครงการ "ความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างม.ราชภัฏเชียงใหม่กับสถานฑูตไทยในประเทศอียิปต์"  3102

 14 พฤษภาคม 2550

ประกาศแผนผังที่นั่งสอบนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2550 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน  8542

 24 เมษายน 2550

เอกสารการรายงานตัวนักศึกษาโควตา วันที่ 11 พฤษภาคม 2550  3774

 20 เมษายน 2550

ประกาศผลการพิจารณาขอเลื่อนสอบ ภาคเรียนที่ 2/2549 ภาคพิเศษและแม่ฮ่องสอน  1162

 20 เมษายน 2550

ประกาศผลการพิจารณาขอเลื่อนสอบ ภาคเรียนที่ 2/2549 ภาคปกติ  1214

 20 เมษายน 2550

ประกาศเรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2550  7794

 11 เมษายน 2550

ประกาศรายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา วันที่ 30 มีนาคม 2550  4115

 31 มีนาคม 2550

ประกาศงดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2550  2878

 25 มีนาคม 2550

รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2549-2550  2321

 23 มีนาคม 2550

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการโอน-ยกเว้นผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/49  2485

 13 มีนาคม 2550

กำหนดการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค ปกติ - พิเศษ  7918

 13 มีนาคม 2550

โปรแกรมภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)  2099

 12 มีนาคม 2550

ตัวอย่างวิธีการคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย (GPA)  3053

 10 มีนาคม 2550

ประกาศแยก section สำหรับรายวิชา ENG 0101 และ ENG 0102  1441

 9 มีนาคม 2550

ตารางการเทียบโอนรายวิชาหลักสูตร 43 เทียบกับหลักสูตร 48  1581

 9 มีนาคม 2550

รายงานตัวบัณฑิต (ขยายเวลาการรายงานตัว) 7 - 15 มีนาคม 2550  1942

 6 มีนาคม 2550

กำหนดการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค ปกติ - พิเศษ  5715

 25 กุมภาพันธ์ 2550

ประกาศให้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา(ค่าเทอม)ภาคเรียนที่ 1 และ 2/2549  3544

 13 กุมภาพันธ์ 2550

ประกาศการย้ายตารางเรียนของนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 14 ก.พ. 2550  1345

 13 กุมภาพันธ์ 2550

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตรุ่นที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2549-2550  2961

 12 กุมภาพันธ์ 2550

 แสดงข่าวที่ 901 ถึง 925 (ทั้งหมด 1440 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่