Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
แจ้งการรายงานตัวนักศึกษาโควต้าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  4972

 11 กุมภาพันธ์ 2550

แจ้งการถ่ายรูปสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2549  4598

 10 กุมภาพันธ์ 2550

กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต รุ่นที่ 31  2494

 9 กุมภาพันธ์ 2550

ระบบรับรายงานตัวนักศึกษาโควตา ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ปีการศึกษา 2550  3123

 3 กุมภาพันธ์ 2550

ผลการเลือกวิชาโทของนักศึกษารหัส49... และแผนการเรียน  1537

 31 มกราคม 2550

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2550  18682

 20 มกราคม 2550

ระบบรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ปีการศึกษา 2550  2201

 12 มกราคม 2550

ประกาศสำหรับนักศึกษาค้างชั้นที่จะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2549  4682

 7 มกราคม 2550

การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน ปี 2550  2007

 5 มกราคม 2550

ประกาศเรื่อง เลื่อนสอบกลางภาคเรียนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)  4394

 9 ธันวาคม 2549

ประกาศรายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา วันที่ 1 ธันวาคม 2549  3435

 6 ธันวาคม 2549

ประกาศเรื่องรูปถ่ายสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2549  6533

 4 ธันวาคม 2549

ประกาศผลการเลื่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2549 ภาคพิเศษและแม่ฮ่องสอน  1107

 30 พฤศจิกายน 2549

ประกาศผลการเลื่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2549 ภาคปกติ  1525

 30 พฤศจิกายน 2549

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549  1633

 29 พฤศจิกายน 2549

การส่งเกรดแก้ " I " ของภาคเรียนที่ 1/2549  4001

 29 พฤศจิกายน 2549

ประกาศงดการบริการระบบอินเตอร์เน็ตของสำนักส่งเสริมวิชาการ 1 วัน  2265

 11 พฤศจิกายน 2549

ประกาศ หยุดการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน ในวันที่ 25 ตุลาคม 2549  6433

 24 ตุลาคม 2549

ประกาศนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตรเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1/2549  7459

 17 ตุลาคม 2549

ประกาศด่วน ให้ตรวจสอบตารางสอบอีกครั้งเนื่องจากมีการแยกห้องสอบ  5374

 9 ตุลาคม 2549

อ่านคำแนะนำ การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2549  7930

 6 ตุลาคม 2549

ประกาศขยายช่วงเวลาลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี  8582

 4 ตุลาคม 2549

ช่วงเวลาลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2549  10506

 28 กันยายน 2549

รายชื่อนศ.ภาคพิเศษ (ส-อา) ที่สอบผ่านรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1/2549  2255

 27 กันยายน 2549

รายชื่อนศ.ภาคพิเศษ (จ-ศ) ที่สอบผ่านรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1/2549  2396

 27 กันยายน 2549

 แสดงข่าวที่ 926 ถึง 950 (ทั้งหมด 1440 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่