Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ขอพบนักศึกษาดังต่อไปนี้ ที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน สำนักส่งเสริมวิชาการ  4470

 23 กรกฎาคม 2550

ประกาศงดการเรียนการสอนวันที่ 19 สิงหาคม 2550   2782

 23 กรกฎาคม 2550

ประกาศให้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ก่อนภาคเรียนที่ 1/50 ของผู้ที่ค้างชำระ  5042

 5 กรกฎาคม 2550

นักศึกษารหัส 50 ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติ ภายในวันที่ 3-31 ก.ค. 50  2188

 3 กรกฎาคม 2550

ประกาศผลการเลื่อนสอบนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 และ 3/2549 ครั้งที่ 2  1264

 1 กรกฎาคม 2550

ประกาศผลการเลื่อนสอบนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2549 รอบที่ 2  1148

 1 กรกฎาคม 2550

ให้นักศึกษารหัส 50 ที่ยังไม่ส่งหลักฐานการรายงานตัวติดต่อห้องทะเบียนด่วน..!!  3311

 29 มิถุนายน 2550

ประกาศผลการเลื่อนสอบนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 และ 3/2549  890

 28 มิถุนายน 2550

ประกาศผลการเลื่อนสอบนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2549  1252

 25 มิถุนายน 2550

ประกาศให้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1-3/49ของนักศึกษา  11998

 9 มิถุนายน 2550

ประกาศรายชื่อนศ.ภาคปกติ 50 ที่ไม่ผ่านการทดสอบพื้นฐานภาษาอังกฤษ (pdf)  13459

 6 มิถุนายน 2550

ประกาศรายชื่อนศ.ภาคพิเศษ 50 ที่ไม่ผ่านการทดสอบพื้นฐานภาษาอังกฤษ (pdf)  10264

 6 มิถุนายน 2550

ตารางโฮมรูมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1(รหัส 50) ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2550  7023

 1 มิถุนายน 2550

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและปฏิบัติการ เรื่อง การสอนคณิตศาสตร์ด้วยเกม(Games)ปริศนา(Puzzles)และปัญหา(Problems)  1149

 31 พฤษภาคม 2550

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2550  3497

 30 พฤษภาคม 2550

คำแนะนำการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาปี 50...  12778

 24 พฤษภาคม 2550

ขยายเวลาลงทะเบียน วันที่ 2-3 มิ.ย. สำหรับนักศึกษาก่อน47 ปี 47 48 และ 49  6202

 24 พฤษภาคม 2550

ตารางโฮมรูมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1(รหัส 50) ปีการศึกษา 2550  3394

 23 พฤษภาคม 2550

ประกาศ ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 3/49 เป็นภาคเรียนสุดท้ายส่งรูปถ่าย  4211

 21 พฤษภาคม 2550

ภาคปกติรหัส 47..(ค.บ. 5 ปี)ให้ลงทะเบียนวิธีและทดลองสอนตามหมู่เรียน  1625

 19 พฤษภาคม 2550

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน  5182

 16 พฤษภาคม 2550

ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2550 (เพิ่มเติม)  10908

 16 พฤษภาคม 2550

โครงการ "ความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างม.ราชภัฏเชียงใหม่กับสถานฑูตไทยในประเทศอียิปต์"  3138

 14 พฤษภาคม 2550

ประกาศแผนผังที่นั่งสอบนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2550 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน  8580

 24 เมษายน 2550

เอกสารการรายงานตัวนักศึกษาโควตา วันที่ 11 พฤษภาคม 2550  3816

 20 เมษายน 2550

 แสดงข่าวที่ 926 ถึง 950 (ทั้งหมด 1482 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่