Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ประกาศแผนผังที่นั่งสอบนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2550 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน  8552

 24 เมษายน 2550

เอกสารการรายงานตัวนักศึกษาโควตา วันที่ 11 พฤษภาคม 2550  3783

 20 เมษายน 2550

ประกาศผลการพิจารณาขอเลื่อนสอบ ภาคเรียนที่ 2/2549 ภาคพิเศษและแม่ฮ่องสอน  1179

 20 เมษายน 2550

ประกาศผลการพิจารณาขอเลื่อนสอบ ภาคเรียนที่ 2/2549 ภาคปกติ  1223

 20 เมษายน 2550

ประกาศเรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2550  7812

 11 เมษายน 2550

ประกาศรายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา วันที่ 30 มีนาคม 2550  4133

 31 มีนาคม 2550

ประกาศงดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2550  2885

 25 มีนาคม 2550

รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2549-2550  2325

 23 มีนาคม 2550

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการโอน-ยกเว้นผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/49  2498

 13 มีนาคม 2550

กำหนดการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค ปกติ - พิเศษ  7950

 13 มีนาคม 2550

โปรแกรมภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)  2106

 12 มีนาคม 2550

ตัวอย่างวิธีการคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย (GPA)  3064

 10 มีนาคม 2550

ประกาศแยก section สำหรับรายวิชา ENG 0101 และ ENG 0102  1449

 9 มีนาคม 2550

ตารางการเทียบโอนรายวิชาหลักสูตร 43 เทียบกับหลักสูตร 48  1597

 9 มีนาคม 2550

รายงานตัวบัณฑิต (ขยายเวลาการรายงานตัว) 7 - 15 มีนาคม 2550  1960

 6 มีนาคม 2550

กำหนดการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค ปกติ - พิเศษ  5750

 25 กุมภาพันธ์ 2550

ประกาศให้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา(ค่าเทอม)ภาคเรียนที่ 1 และ 2/2549  3551

 13 กุมภาพันธ์ 2550

ประกาศการย้ายตารางเรียนของนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 14 ก.พ. 2550  1350

 13 กุมภาพันธ์ 2550

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตรุ่นที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2549-2550  2974

 12 กุมภาพันธ์ 2550

แจ้งการรายงานตัวนักศึกษาโควต้าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  4997

 11 กุมภาพันธ์ 2550

แจ้งการถ่ายรูปสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2549  4617

 10 กุมภาพันธ์ 2550

กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต รุ่นที่ 31  2505

 9 กุมภาพันธ์ 2550

ระบบรับรายงานตัวนักศึกษาโควตา ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ปีการศึกษา 2550  3132

 3 กุมภาพันธ์ 2550

ผลการเลือกวิชาโทของนักศึกษารหัส49... และแผนการเรียน  1550

 31 มกราคม 2550

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2550  18691

 20 มกราคม 2550

 แสดงข่าวที่ 926 ถึง 950 (ทั้งหมด 1459 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่