Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการโอน-ยกเว้นผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/49  2491

 13 มีนาคม 2550

กำหนดการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค ปกติ - พิเศษ  7940

 13 มีนาคม 2550

โปรแกรมภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)  2105

 12 มีนาคม 2550

ตัวอย่างวิธีการคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย (GPA)  3062

 10 มีนาคม 2550

ประกาศแยก section สำหรับรายวิชา ENG 0101 และ ENG 0102  1443

 9 มีนาคม 2550

ตารางการเทียบโอนรายวิชาหลักสูตร 43 เทียบกับหลักสูตร 48  1596

 9 มีนาคม 2550

รายงานตัวบัณฑิต (ขยายเวลาการรายงานตัว) 7 - 15 มีนาคม 2550  1952

 6 มีนาคม 2550

กำหนดการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค ปกติ - พิเศษ  5747

 25 กุมภาพันธ์ 2550

ประกาศให้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา(ค่าเทอม)ภาคเรียนที่ 1 และ 2/2549  3547

 13 กุมภาพันธ์ 2550

ประกาศการย้ายตารางเรียนของนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 14 ก.พ. 2550  1349

 13 กุมภาพันธ์ 2550

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตรุ่นที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2549-2550  2972

 12 กุมภาพันธ์ 2550

แจ้งการรายงานตัวนักศึกษาโควต้าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  4994

 11 กุมภาพันธ์ 2550

แจ้งการถ่ายรูปสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2549  4614

 10 กุมภาพันธ์ 2550

กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต รุ่นที่ 31  2503

 9 กุมภาพันธ์ 2550

ระบบรับรายงานตัวนักศึกษาโควตา ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ปีการศึกษา 2550  3130

 3 กุมภาพันธ์ 2550

ผลการเลือกวิชาโทของนักศึกษารหัส49... และแผนการเรียน  1547

 31 มกราคม 2550

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2550  18686

 20 มกราคม 2550

ระบบรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ปีการศึกษา 2550  2207

 12 มกราคม 2550

ประกาศสำหรับนักศึกษาค้างชั้นที่จะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2549  4695

 7 มกราคม 2550

การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน ปี 2550  2014

 5 มกราคม 2550

ประกาศเรื่อง เลื่อนสอบกลางภาคเรียนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)  4408

 9 ธันวาคม 2549

ประกาศรายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา วันที่ 1 ธันวาคม 2549  3440

 6 ธันวาคม 2549

ประกาศเรื่องรูปถ่ายสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2549  6542

 4 ธันวาคม 2549

ประกาศผลการเลื่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2549 ภาคพิเศษและแม่ฮ่องสอน  1112

 30 พฤศจิกายน 2549

ประกาศผลการเลื่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2549 ภาคปกติ  1528

 30 พฤศจิกายน 2549

 แสดงข่าวที่ 926 ถึง 950 (ทั้งหมด 1451 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่