Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ประกาศเรื่อง รหัสผ่านสำหรับการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2549  5623

 10 กันยายน 2549

แบบฟอร์มคำร้องขอเปิดรายวิชา กำหนดส่งก่อนวันที่ 15 กันยายน 2549  1193

 2 กันยายน 2549

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง  961

 2 กันยายน 2549

รายชื่อนักศึกษาภาคปกติที่ได้รับการยกเว้นผลการเรียน 1/2549  1615

 23 สิงหาคม 2549

รายชื่อนักศึกษาโครงการพิเศษที่ได้รับการยกเว้นผลการเรียน 1/2549  998

 23 สิงหาคม 2549

รายชื่อนักศึกษาภาคพิเศษ(จ-ศ)ที่ได้รับการยกเว้นผลการเรียน 1/2549  1495

 23 สิงหาคม 2549

รายชื่อนักศึกษาภาคพิเศษ(ส-อ)ที่ได้รับการยกเว้นผลการเรียน 1/2549  1366

 23 สิงหาคม 2549

ประกาศผลการอนุมัติโอน / ยกเว้นผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2549  1297

 23 สิงหาคม 2549

ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2/2549  2046

 18 สิงหาคม 2549

นักศึกษาค้างชั้นที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียน 3/48 ติดต่อด่วน  2381

 3 สิงหาคม 2549

ประกาศรายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา วันที่ 31 กรกฎาคม 2549  1898

 3 สิงหาคม 2549

เชิญชวนอ่าน สรรสาระสำนักส่งเสริมวิชาการฯ  2450

 1 สิงหาคม 2549

การพบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิทยาการจัดการและคณะมนุษย์ศาสตร์  2549

 28 กรกฎาคม 2549

ตารางพบนักศึกษาภาคปกติ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2549 ( 2 ส.ค. 2549 )  1707

 27 กรกฎาคม 2549

ตารางพบนักศึกษาภาคพิเศษ จันทร์-ศุกร์ ครั้งที่ 1/2549 ( 2 ส.ค. 2549 )  2064

 27 กรกฎาคม 2549

ตารางพบนักศึกษาภาคพิเศษเสาร์ - อาทิตย์ ครั้งที่ 1/2549 ( 30 ก.ค. 2549 )  1216

 27 กรกฎาคม 2549

การจัดสอบแยกห้องสอบสำหรับหมู่เรียนขนาดใหญ่  2356

 26 กรกฎาคม 2549

ประกาศผลการพิจารณาเลื่อนสอบ นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3  921

 23 กรกฎาคม 2549

ประกาศผลการพิจารณาเลื่อนสอบ นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3  1143

 23 กรกฎาคม 2549

ประกาศผลการพิจารณาเลื่อนสอบ นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 (เพิ่มเติม)  897

 23 กรกฎาคม 2549

ตารางสอบภาคพิเศษ จันทร์ - ศุกร์ (PDF) ฉบับสมบูรณ์  2392

 23 กรกฎาคม 2549

ตารางสอบภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ (PDF) ฉบับสมบูรณ์  2436

 23 กรกฎาคม 2549

ตารางสอบภาคปกติ (PDF) ฉบับสมบูรณ์  2141

 23 กรกฎาคม 2549

ตรวจสอบห้องสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2549  2195

 22 กรกฎาคม 2549

ประกาศการใช้งานข้อมูลบางส่วนของเว็บไซต์  1550

 22 กรกฎาคม 2549

 แสดงข่าวที่ 976 ถึง 1000 (ทั้งหมด 1451 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่