Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
รายชื่อนักศึกษาโครงการพิเศษที่ได้รับการยกเว้นผลการเรียน 1/2549  1010

 23 สิงหาคม 2549

รายชื่อนักศึกษาภาคพิเศษ(จ-ศ)ที่ได้รับการยกเว้นผลการเรียน 1/2549  1502

 23 สิงหาคม 2549

รายชื่อนักศึกษาภาคพิเศษ(ส-อ)ที่ได้รับการยกเว้นผลการเรียน 1/2549  1382

 23 สิงหาคม 2549

ประกาศผลการอนุมัติโอน / ยกเว้นผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2549  1307

 23 สิงหาคม 2549

ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2/2549  2054

 18 สิงหาคม 2549

นักศึกษาค้างชั้นที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียน 3/48 ติดต่อด่วน  2395

 3 สิงหาคม 2549

ประกาศรายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา วันที่ 31 กรกฎาคม 2549  1908

 3 สิงหาคม 2549

เชิญชวนอ่าน สรรสาระสำนักส่งเสริมวิชาการฯ  2466

 1 สิงหาคม 2549

การพบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิทยาการจัดการและคณะมนุษย์ศาสตร์  2562

 28 กรกฎาคม 2549

ตารางพบนักศึกษาภาคปกติ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2549 ( 2 ส.ค. 2549 )  1716

 27 กรกฎาคม 2549

ตารางพบนักศึกษาภาคพิเศษ จันทร์-ศุกร์ ครั้งที่ 1/2549 ( 2 ส.ค. 2549 )  2077

 27 กรกฎาคม 2549

ตารางพบนักศึกษาภาคพิเศษเสาร์ - อาทิตย์ ครั้งที่ 1/2549 ( 30 ก.ค. 2549 )  1224

 27 กรกฎาคม 2549

การจัดสอบแยกห้องสอบสำหรับหมู่เรียนขนาดใหญ่  2368

 26 กรกฎาคม 2549

ประกาศผลการพิจารณาเลื่อนสอบ นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3  929

 23 กรกฎาคม 2549

ประกาศผลการพิจารณาเลื่อนสอบ นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3  1151

 23 กรกฎาคม 2549

ประกาศผลการพิจารณาเลื่อนสอบ นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 (เพิ่มเติม)  905

 23 กรกฎาคม 2549

ตารางสอบภาคพิเศษ จันทร์ - ศุกร์ (PDF) ฉบับสมบูรณ์  2402

 23 กรกฎาคม 2549

ตารางสอบภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ (PDF) ฉบับสมบูรณ์  2454

 23 กรกฎาคม 2549

ตารางสอบภาคปกติ (PDF) ฉบับสมบูรณ์  2159

 23 กรกฎาคม 2549

ตรวจสอบห้องสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2549  2204

 22 กรกฎาคม 2549

ประกาศการใช้งานข้อมูลบางส่วนของเว็บไซต์  1568

 22 กรกฎาคม 2549

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา อนุมัติวันที่ 13 กรกฏาคม 2549  1297

 14 กรกฎาคม 2549

เชิญนักศึกษา บุคลากรทดลองใช้บริการฐานข้อมูลงานวิจัย EBSCO  859

 7 กรกฎาคม 2549

นักศึกษารหัส 49 ให้ตรวจสอบทะเบียนประวัติ  3856

 7 กรกฎาคม 2549

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การเทียบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1967

 3 กรกฎาคม 2549

 แสดงข่าวที่ 1001 ถึง 1025 (ทั้งหมด 1472 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่