Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ประกาศเรื่องวันสุดท้ายของการการยกเลิกรายวิชาเรียน  2253

 21 กันยายน 2549

นักศึกษาที่ไม่ได้ชำระเงินค่าเทอม 1/2549 ให้ติดต่อสำนักสิ่งเสริมวิชาการฯ ด่วน  4128

 19 กันยายน 2549

คำร้องเทียบโอนมีปัญหา ให้นักศึกษามาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ด่วน!!!  3489

 15 กันยายน 2549

ตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาภาคปกติ  1191

 15 กันยายน 2549

ตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาภาคพิเศษ (จันทร์-ศุกร์)  1314

 15 กันยายน 2549

ตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)  1004

 15 กันยายน 2549

ประกาศเรื่อง รหัสผ่านสำหรับการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2549  5821

 10 กันยายน 2549

แบบฟอร์มคำร้องขอเปิดรายวิชา กำหนดส่งก่อนวันที่ 15 กันยายน 2549  1284

 2 กันยายน 2549

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง  992

 2 กันยายน 2549

รายชื่อนักศึกษาภาคปกติที่ได้รับการยกเว้นผลการเรียน 1/2549  1644

 23 สิงหาคม 2549

รายชื่อนักศึกษาโครงการพิเศษที่ได้รับการยกเว้นผลการเรียน 1/2549  1030

 23 สิงหาคม 2549

รายชื่อนักศึกษาภาคพิเศษ(จ-ศ)ที่ได้รับการยกเว้นผลการเรียน 1/2549  1521

 23 สิงหาคม 2549

รายชื่อนักศึกษาภาคพิเศษ(ส-อ)ที่ได้รับการยกเว้นผลการเรียน 1/2549  1395

 23 สิงหาคม 2549

ประกาศผลการอนุมัติโอน / ยกเว้นผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2549  1323

 23 สิงหาคม 2549

ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2/2549  2073

 18 สิงหาคม 2549

นักศึกษาค้างชั้นที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียน 3/48 ติดต่อด่วน  2419

 3 สิงหาคม 2549

ประกาศรายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา วันที่ 31 กรกฎาคม 2549  1927

 3 สิงหาคม 2549

เชิญชวนอ่าน สรรสาระสำนักส่งเสริมวิชาการฯ  2491

 1 สิงหาคม 2549

การพบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิทยาการจัดการและคณะมนุษย์ศาสตร์  2580

 28 กรกฎาคม 2549

ตารางพบนักศึกษาภาคปกติ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2549 ( 2 ส.ค. 2549 )  1731

 27 กรกฎาคม 2549

ตารางพบนักศึกษาภาคพิเศษ จันทร์-ศุกร์ ครั้งที่ 1/2549 ( 2 ส.ค. 2549 )  2092

 27 กรกฎาคม 2549

ตารางพบนักศึกษาภาคพิเศษเสาร์ - อาทิตย์ ครั้งที่ 1/2549 ( 30 ก.ค. 2549 )  1242

 27 กรกฎาคม 2549

การจัดสอบแยกห้องสอบสำหรับหมู่เรียนขนาดใหญ่  2392

 26 กรกฎาคม 2549

ประกาศผลการพิจารณาเลื่อนสอบ นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3  943

 23 กรกฎาคม 2549

ประกาศผลการพิจารณาเลื่อนสอบ นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3  1165

 23 กรกฎาคม 2549

 แสดงข่าวที่ 1001 ถึง 1025 (ทั้งหมด 1482 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่