Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 48  1360

 15 ธันวาคม 2548

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระเงินในภาคเรียนที่ 2/2548  3798

 15 ธันวาคม 2548

ประกาศเรื่องการสอบกลางภาคเรียน 2/2548  4320

 15 ธันวาคม 2548

ตรวจสอบตารางสอบกลางภาคเรียน ของนักศึกษาภาคเรียน 2/48  1496

 2 ธันวาคม 2548

ประกาศสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548  3972

 1 ธันวาคม 2548

ประกาศผลพิจารณาการเลื่อนสอบปลายภาคเรียน 1/2548 ภาคกศปช.(จ-ศ,ส-อ)  1075

 29 พฤศจิกายน 2548

ประกาศผลพิจารณาการเลื่อนสอบปลายภาคเรียน 1/2548 ภาคปกติ  950

 29 พฤศจิกายน 2548

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษากลุ่มราชภัฏภาคเหนือตอนบน ปีการศึกษา 2549  1353

 28 พฤศจิกายน 2548

แผนรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2549  1426

 28 พฤศจิกายน 2548

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา อนุมัติ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2548  1234

 25 พฤศจิกายน 2548

ประกาศเรื่องการถอนรายวิชา หลังจากหมดกำหนดเพิ่ม-ถอน (วันที่ 4 พ.ย. 48)  3043

 5 พฤศจิกายน 2548

ปิด-ยุบ section รายวิชาภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ 2/2548  1376

 2 พฤศจิกายน 2548

ปิด-ยุบ section รายวิชาภาคพิเศษ จันทร์-ศุกร์ 2/2548  1363

 2 พฤศจิกายน 2548

น.ศ. ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการเพื่อรับคำร้องขอเลื่อนสอบ  1712

 27 ตุลาคม 2548

ประกาศคำร้องขอเลื่อนสอบภาคเรียนที่ 1/48 กำหนดส่งวันสุดท้ายวันที่ 7 พ.ย. 48  2281

 26 ตุลาคม 2548

นักศึกษาที่ลงทะเบียน15501011 หรือ 15501021 โดยไม่ผ่านภาษาอังกฤษเสริม  3499

 25 ตุลาคม 2548

เปลี่ยนแปลงรายวิชา จากเทนนิสเป็นแอร์โรบิคดานส์  820

 21 ตุลาคม 2548

ประกาศรายวิชาที่ขอเปิด 2/2548  1810

 21 ตุลาคม 2548

ยุบรายวิชา 40914011 แคลคูลัส 1 section G  2114

 21 ตุลาคม 2548

ประกาศรายชื่อนักศึกษาแม่ฮ่องสอน ผู้ที่สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษเสริม (Remedial Course) ภาคเรียนที่ 1/2548  969

 19 ตุลาคม 2548

ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคพิเศษ(ส-อา) ผู้ที่สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษเสริม (Remedial Course) ภาคเรียนที่ 1/2548  2013

 19 ตุลาคม 2548

ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคพิเศษ(จ-ศ) ผู้ที่สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษเสริม (Remedial Course) ภาคเรียนที่ 1/2548  2010

 19 ตุลาคม 2548

ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ผู้ที่สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษเสริม (Remedial Course) ภาคเรียนที่ 1/2548  2692

 19 ตุลาคม 2548

นักศึกษาค้างชั้นที่จะจบในเทอม 1/48 ให้มาลงชื่อที่ฝ่ายทะเบียนก่อน 15 พ.ย. 48  2310

 19 ตุลาคม 2548

ประกาศ เรื่องการปิดและยุบรวมรายวิชา(ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนถอนรายวิชาออก)  3100

 6 ตุลาคม 2548

 แสดงข่าวที่ 1126 ถึง 1150 (ทั้งหมด 1482 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่