Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
รายชื่อบัณฑิตเข้าที่รับพระราชทานปริญญาบัตรวิทยาลัยพลศึกษา(สมทบ)  2033

 10 สิงหาคม 2548

รายชื่อบัณฑิตเข้าที่รับพระราชทานปริญญาบัตรป.บัณฑิตและป.โท  1103

 10 สิงหาคม 2548

รายชื่อบัณฑิตเข้าที่รับพระราชทานปริญญาบัตรภาคบ่าย  2141

 10 สิงหาคม 2548

รายชื่อบัณฑิตเข้าที่รับพระราชทานปริญญาบัตรภาคเช้า  3124

 10 สิงหาคม 2548

ผลการพิจารณาการเลื่อนสอบของนักศึกษาภาคพิเศษ แม่ฮ่องสอน และอบต. 3/47  995

 4 สิงหาคม 2548

ผลการพิจารณาการเลื่อนสอบของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียน 2/47 และ 3/47  1074

 4 สิงหาคม 2548

ระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 48 ปีการศึกษา 2548  2377

 25 กรกฎาคม 2548

นักศึกษาที่มีปัญหาวันเวลาสอบตรงกันในบางรายวิชา คณะวิทยาการจัดการ ขอพบ  1144

 20 กรกฎาคม 2548

นักศึกษาที่มีปัญหาวันเวลาสอบตรงกันในบางรายวิชา สนว. ขอพบ  1195

 20 กรกฎาคม 2548

ห้องสอบสำหรับ Section ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเกิน 100 คน  1368

 20 กรกฎาคม 2548

ตรวจสอบตารางสอบกลางภาคเรียนของนักศึกษาทุกภาค ประจำปีการศึกษา 1/48  2687

 20 กรกฎาคม 2548

ประกาศเรื่อง งดการเรียนการสอนระหว่างงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  2505

 19 กรกฎาคม 2548

ประกาศเลื่อนสอบกลางภาคเรียน 1/48 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)  1945

 13 กรกฎาคม 2548

งานพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปี 2548  3748

 4 กรกฎาคม 2548

ประกาศ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาย่อยม.ราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องการชำระเงินลงทะเบียน  5867

 1 กรกฎาคม 2548

ขอพบนักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ด่วน  7723

 22 มิถุนายน 2548

ประกาศเรื่อง การลงทะเบียนในรายวิชาที่ขอเปิด(เพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 1/48  3688

 17 มิถุนายน 2548

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา การบัญชี 1 ร่วมกับนักศึกษารหัส 48...  2700

 16 มิถุนายน 2548

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกวิชาโทภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตร์  4335

 13 มิถุนายน 2548

ตารางสอนและรหัสนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  911

 9 มิถุนายน 2548

ผู้สนใจลงเรียนวิชา ภาษาเกาหลี  3141

 9 มิถุนายน 2548

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่รหัส 48 ที่ลงทะเบียนผิดหลักสูตร  4643

 3 มิถุนายน 2548

ประกาศรายชื่อนักศึกษารหัส 48 ภาคพิเศษ(จ-ศ)ที่ไม่ผ่านการสอบภาษาอังกฤษ  4554

 1 มิถุนายน 2548

ประกาศรายชื่อนักศึกษารหัส 48 ภาคพิเศษ(ส-อ)ที่ไม่ผ่านการสอบภาษาอังกฤษ  3403

 1 มิถุนายน 2548

ประกาศรายชื่อนักศึกษารหัส 48 ภาคปกติที่ไม่ผ่านการสอบภาษาอังกฤษ  3982

 1 มิถุนายน 2548

 แสดงข่าวที่ 1126 ถึง 1150 (ทั้งหมด 1440 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่