Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 48 ปีการศึกษา 2548  2394

 25 กรกฎาคม 2548

นักศึกษาที่มีปัญหาวันเวลาสอบตรงกันในบางรายวิชา คณะวิทยาการจัดการ ขอพบ  1163

 20 กรกฎาคม 2548

นักศึกษาที่มีปัญหาวันเวลาสอบตรงกันในบางรายวิชา สนว. ขอพบ  1212

 20 กรกฎาคม 2548

ห้องสอบสำหรับ Section ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเกิน 100 คน  1378

 20 กรกฎาคม 2548

ตรวจสอบตารางสอบกลางภาคเรียนของนักศึกษาทุกภาค ประจำปีการศึกษา 1/48  2696

 20 กรกฎาคม 2548

ประกาศเรื่อง งดการเรียนการสอนระหว่างงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  2516

 19 กรกฎาคม 2548

ประกาศเลื่อนสอบกลางภาคเรียน 1/48 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)  1954

 13 กรกฎาคม 2548

งานพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปี 2548  3758

 4 กรกฎาคม 2548

ประกาศ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาย่อยม.ราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องการชำระเงินลงทะเบียน  5926

 1 กรกฎาคม 2548

ขอพบนักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ด่วน  7747

 22 มิถุนายน 2548

ประกาศเรื่อง การลงทะเบียนในรายวิชาที่ขอเปิด(เพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 1/48  3705

 17 มิถุนายน 2548

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา การบัญชี 1 ร่วมกับนักศึกษารหัส 48...  2731

 16 มิถุนายน 2548

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกวิชาโทภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตร์  4393

 13 มิถุนายน 2548

ตารางสอนและรหัสนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  938

 9 มิถุนายน 2548

ผู้สนใจลงเรียนวิชา ภาษาเกาหลี  3175

 9 มิถุนายน 2548

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่รหัส 48 ที่ลงทะเบียนผิดหลักสูตร  4659

 3 มิถุนายน 2548

ประกาศรายชื่อนักศึกษารหัส 48 ภาคพิเศษ(จ-ศ)ที่ไม่ผ่านการสอบภาษาอังกฤษ  4560

 1 มิถุนายน 2548

ประกาศรายชื่อนักศึกษารหัส 48 ภาคพิเศษ(ส-อ)ที่ไม่ผ่านการสอบภาษาอังกฤษ  3411

 1 มิถุนายน 2548

ประกาศรายชื่อนักศึกษารหัส 48 ภาคปกติที่ไม่ผ่านการสอบภาษาอังกฤษ  3989

 1 มิถุนายน 2548

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร 4 , 5 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 2, 3 ปี  3428

 30 พฤษภาคม 2548

โครงสร้างกลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ หลักสูตรต่อเนื่อง และหลักสูตร 4 ปี  1828

 30 พฤษภาคม 2548

โครงสร้างกลุ่มวิชาการปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  1309

 30 พฤษภาคม 2548

โครงสร้างกลุ่มวิชาชีพครู หลักสูตร 4 และต่อเนื่อง  1149

 30 พฤษภาคม 2548

การเปิดวิชา ภาษาเกาหลี -ภาษาเวียตนาม เป็นเลือกเสรี  2957

 29 พฤษภาคม 2548

ประกาศเรื่องการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนตามกำหนด  5728

 27 พฤษภาคม 2548

 แสดงข่าวที่ 1151 ถึง 1175 (ทั้งหมด 1459 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่