Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ประกาศ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาย่อยม.ราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องการชำระเงินลงทะเบียน  5898

 1 กรกฎาคม 2548

ขอพบนักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ด่วน  7736

 22 มิถุนายน 2548

ประกาศเรื่อง การลงทะเบียนในรายวิชาที่ขอเปิด(เพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 1/48  3695

 17 มิถุนายน 2548

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา การบัญชี 1 ร่วมกับนักศึกษารหัส 48...  2723

 16 มิถุนายน 2548

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกวิชาโทภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตร์  4364

 13 มิถุนายน 2548

ตารางสอนและรหัสนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  922

 9 มิถุนายน 2548

ผู้สนใจลงเรียนวิชา ภาษาเกาหลี  3169

 9 มิถุนายน 2548

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่รหัส 48 ที่ลงทะเบียนผิดหลักสูตร  4654

 3 มิถุนายน 2548

ประกาศรายชื่อนักศึกษารหัส 48 ภาคพิเศษ(จ-ศ)ที่ไม่ผ่านการสอบภาษาอังกฤษ  4559

 1 มิถุนายน 2548

ประกาศรายชื่อนักศึกษารหัส 48 ภาคพิเศษ(ส-อ)ที่ไม่ผ่านการสอบภาษาอังกฤษ  3408

 1 มิถุนายน 2548

ประกาศรายชื่อนักศึกษารหัส 48 ภาคปกติที่ไม่ผ่านการสอบภาษาอังกฤษ  3985

 1 มิถุนายน 2548

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร 4 , 5 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 2, 3 ปี  3424

 30 พฤษภาคม 2548

โครงสร้างกลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ หลักสูตรต่อเนื่อง และหลักสูตร 4 ปี  1826

 30 พฤษภาคม 2548

โครงสร้างกลุ่มวิชาการปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  1306

 30 พฤษภาคม 2548

โครงสร้างกลุ่มวิชาชีพครู หลักสูตร 4 และต่อเนื่อง  1145

 30 พฤษภาคม 2548

การเปิดวิชา ภาษาเกาหลี -ภาษาเวียตนาม เป็นเลือกเสรี  2951

 29 พฤษภาคม 2548

ประกาศเรื่องการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนตามกำหนด  5721

 27 พฤษภาคม 2548

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคพิเศษ กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2548  1695

 27 พฤษภาคม 2548

ขั้นตอนการรายงานตัวสำหรับนศ.ใหม่ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2548  2467

 26 พฤษภาคม 2548

ประกาศส่งรูปนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 3/2547  2158

 26 พฤษภาคม 2548

ประกาศที่นั่งสอบวิชาภาษาอังกฤษเสริม นักศึกษาปีการศึกษา 2548  2212

 26 พฤษภาคม 2548

ประกาศ การปิดโปรแกรมวิชาที่รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2548  2094

 24 พฤษภาคม 2548

รายละเอียดการรายงานตัว นักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2548  2228

 24 พฤษภาคม 2548

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาาภาคพิเศษ กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2548  3672

 24 พฤษภาคม 2548

ระบบลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต ภาคเรียนที่ 1/2548  5411

 24 พฤษภาคม 2548

 แสดงข่าวที่ 1151 ถึง 1175 (ทั้งหมด 1451 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่