Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
คำแนะนำการลงทะเบียน เลือกเสรี วิทยาการจัดการ วิชาชีพครู ศึกษาทั่วไป  1232

 21 กันยายน 2548

ผลการพิจารณาเลื่อนสอบนักศึกษาภาคพิเศษ แม่ฮ่องสอน และอบต. 3/47(เพิ่มเติม)  901

 15 กันยายน 2548

แผนการเรียนวิชาโท นักศึกษาภาคปกติรหัส 47..  1009

 14 กันยายน 2548

ประกาศข้อกำหนดในการรับรหัสผ่านภาคเรียนที่ 2/2548  2378

 5 กันยายน 2548

ประกาศรายชื่อผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาวันที่ 23 สิงหาคม 2548  1536

 30 สิงหาคม 2548

ประกาศส่งรูปนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1/2548  2594

 22 สิงหาคม 2548

ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2/2548  3766

 11 สิงหาคม 2548

รายชื่อบัณฑิตเข้าที่รับพระราชทานปริญญาบัตรวิทยาลัยพลศึกษา(สมทบ)  2074

 10 สิงหาคม 2548

รายชื่อบัณฑิตเข้าที่รับพระราชทานปริญญาบัตรป.บัณฑิตและป.โท  1121

 10 สิงหาคม 2548

รายชื่อบัณฑิตเข้าที่รับพระราชทานปริญญาบัตรภาคบ่าย  2171

 10 สิงหาคม 2548

รายชื่อบัณฑิตเข้าที่รับพระราชทานปริญญาบัตรภาคเช้า  3161

 10 สิงหาคม 2548

ผลการพิจารณาการเลื่อนสอบของนักศึกษาภาคพิเศษ แม่ฮ่องสอน และอบต. 3/47  1022

 4 สิงหาคม 2548

ผลการพิจารณาการเลื่อนสอบของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียน 2/47 และ 3/47  1088

 4 สิงหาคม 2548

ระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 48 ปีการศึกษา 2548  2402

 25 กรกฎาคม 2548

นักศึกษาที่มีปัญหาวันเวลาสอบตรงกันในบางรายวิชา คณะวิทยาการจัดการ ขอพบ  1172

 20 กรกฎาคม 2548

นักศึกษาที่มีปัญหาวันเวลาสอบตรงกันในบางรายวิชา สนว. ขอพบ  1222

 20 กรกฎาคม 2548

ห้องสอบสำหรับ Section ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเกิน 100 คน  1387

 20 กรกฎาคม 2548

ตรวจสอบตารางสอบกลางภาคเรียนของนักศึกษาทุกภาค ประจำปีการศึกษา 1/48  2706

 20 กรกฎาคม 2548

ประกาศเรื่อง งดการเรียนการสอนระหว่างงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  2523

 19 กรกฎาคม 2548

ประกาศเลื่อนสอบกลางภาคเรียน 1/48 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)  1960

 13 กรกฎาคม 2548

งานพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปี 2548  3765

 4 กรกฎาคม 2548

ประกาศ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาย่อยม.ราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องการชำระเงินลงทะเบียน  5971

 1 กรกฎาคม 2548

ขอพบนักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ด่วน  7759

 22 มิถุนายน 2548

ประกาศเรื่อง การลงทะเบียนในรายวิชาที่ขอเปิด(เพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 1/48  3721

 17 มิถุนายน 2548

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา การบัญชี 1 ร่วมกับนักศึกษารหัส 48...  2744

 16 มิถุนายน 2548

 แสดงข่าวที่ 1151 ถึง 1175 (ทั้งหมด 1472 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่