Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกวิชาโทภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตร์  4450

 13 มิถุนายน 2548

ตารางสอนและรหัสนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  948

 9 มิถุนายน 2548

ผู้สนใจลงเรียนวิชา ภาษาเกาหลี  3191

 9 มิถุนายน 2548

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่รหัส 48 ที่ลงทะเบียนผิดหลักสูตร  4676

 3 มิถุนายน 2548

ประกาศรายชื่อนักศึกษารหัส 48 ภาคพิเศษ(จ-ศ)ที่ไม่ผ่านการสอบภาษาอังกฤษ  4568

 1 มิถุนายน 2548

ประกาศรายชื่อนักศึกษารหัส 48 ภาคพิเศษ(ส-อ)ที่ไม่ผ่านการสอบภาษาอังกฤษ  3418

 1 มิถุนายน 2548

ประกาศรายชื่อนักศึกษารหัส 48 ภาคปกติที่ไม่ผ่านการสอบภาษาอังกฤษ  3997

 1 มิถุนายน 2548

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร 4 , 5 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 2, 3 ปี  3434

 30 พฤษภาคม 2548

โครงสร้างกลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ หลักสูตรต่อเนื่อง และหลักสูตร 4 ปี  1835

 30 พฤษภาคม 2548

โครงสร้างกลุ่มวิชาการปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  1318

 30 พฤษภาคม 2548

โครงสร้างกลุ่มวิชาชีพครู หลักสูตร 4 และต่อเนื่อง  1157

 30 พฤษภาคม 2548

การเปิดวิชา ภาษาเกาหลี -ภาษาเวียตนาม เป็นเลือกเสรี  2972

 29 พฤษภาคม 2548

ประกาศเรื่องการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนตามกำหนด  5744

 27 พฤษภาคม 2548

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคพิเศษ กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2548  1704

 27 พฤษภาคม 2548

ขั้นตอนการรายงานตัวสำหรับนศ.ใหม่ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2548  2481

 26 พฤษภาคม 2548

ประกาศส่งรูปนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 3/2547  2178

 26 พฤษภาคม 2548

ประกาศที่นั่งสอบวิชาภาษาอังกฤษเสริม นักศึกษาปีการศึกษา 2548  2229

 26 พฤษภาคม 2548

ประกาศ การปิดโปรแกรมวิชาที่รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2548  2104

 24 พฤษภาคม 2548

รายละเอียดการรายงานตัว นักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2548  2242

 24 พฤษภาคม 2548

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาาภาคพิเศษ กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2548  3684

 24 พฤษภาคม 2548

ระบบลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต ภาคเรียนที่ 1/2548  5427

 24 พฤษภาคม 2548

ประกาศเรื่องการรับรหัสผ่านสำหรับนักศึกษารหัส 47,46,45และนักศึกษาค้างชั้น  5101

 21 พฤษภาคม 2548

ตรวจสอบตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษาทุกภาค ประจำปีการศึกษา 3/47  2244

 17 พฤษภาคม 2548

รายละเอียดในการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ วันที่ 20 พ.ค. 48  4910

 16 พฤษภาคม 2548

ประกาศผลการเลื่อนสอบของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.ปช.) ภาคเรียนที่ 2/2547  2146

 15 พฤษภาคม 2548

 แสดงข่าวที่ 1176 ถึง 1200 (ทั้งหมด 1472 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่