Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7  894

 30 สิงหาคม 2547

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547 ครั้งที่ 2  845

 26 สิงหาคม 2547

ประกาศรายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ 3/2546  1132

 10 สิงหาคม 2547

ผลการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาขาดสอบปลายภาคเรียน นักศึกษาภาคขยายโอกาส  3240

 6 สิงหาคม 2547

ผลการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคเรียนของนักศึกษาภาคพิเศษ  3844

 6 สิงหาคม 2547

ผลการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคเรียนของนักศึกษาภาคปกติ  2352

 6 สิงหาคม 2547

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 6  889

 6 สิงหาคม 2547

ตรวจสอบตารางสอบและตารางเรียนของนักศึกษาทุกภาค ประจำปีการศึกษา 1/47  4684

 3 สิงหาคม 2547

ตรวจสอบตารางสอบกลางภาคเรียนสำหรับนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปี 2547  4293

 29 กรกฎาคม 2547

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547 ครั้งที่ 1  1111

 29 กรกฎาคม 2547

ประกาศผลการอนุมัติ โอน ยกเว้น ผลการเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 1/2547  4611

 2 กรกฎาคม 2547

ตรวจสอบตารางสอนอาจารย์ภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 1/2547  1950

 22 มิถุนายน 2547

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4 ปี 2547  1102

 14 มิถุนายน 2547

คู่มือการศึกษาสำหรับนักศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา2547 (pdf file)  4668

 10 มิถุนายน 2547

สำหรับนักศึกษาภาคปกติที่ลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตก่อนวันจันทร์ที่ 7 เวลา13.00  3805

 7 มิถุนายน 2547

ประกาศรายชื่อและหมู่เรียนวิชาโทสำหรับนักศึกษาภาคปกติ รหัส 46 (pdf file)  2048

 6 มิถุนายน 2547

ปรับปรุงปฏิทินวิชาการนักศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2547  4061

 6 มิถุนายน 2547

ระบบลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 1/2547  17605

 4 มิถุนายน 2547

ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ และรายชื่อนักศึกษาตามหมู่เรียน ปีการศึกษา 2547  3262

 27 พฤษภาคม 2547

ประกาศรายชื่อนักศึกษาโอนสภาพนักศึกษาจากภาคขยายโอกาสเป็นภาคปกติ 1/47  1371

 27 พฤษภาคม 2547

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน ปีการศึกษา 2547  2640

 26 พฤษภาคม 2547

ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนตามรายวิชาและโปรแกรมวิชา ภาคเรียนที่ 1/2547  2685

 25 พฤษภาคม 2547

ประกาศเลขที่นั่งสอบผู้สมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคกศ.ปช ปีการศึกษา 2547  1478

 21 พฤษภาคม 2547

กำหนดการรายงานตัวฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตรุ่นที่28  3777

 19 พฤษภาคม 2547

ประกาศเปลี่ยนurlของสำนักส่งเสริมวิชาการเป็น academic.cmru.ac.th  3442

 18 พฤษภาคม 2547

 แสดงข่าวที่ 1276 ถึง 1300 (ทั้งหมด 1482 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่