Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
รับสมัครนักศึกษา กศ.ปช. สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ปี47  2744

 7 พฤษภาคม 2547

ประกาศแผนผังการสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ นักศึกษาโควตา ปี2547  2735

 1 พฤษภาคม 2547

จำหน่ายใบสมัครเพื่อขอรับทุนตามโครงการผลิตครูการศึกษาพื้นฐานระดับป.ตรี  1763

 26 เมษายน 2547

ประกาศเลขที่นั่งสอบผู้สมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2547  4800

 20 เมษายน 2547

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ(วิสามัญ) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547  982

 20 เมษายน 2547

ประกาศผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาภาคปกติ ปี 2/46  1383

 19 เมษายน 2547

ประกาศผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาภาคกศ.ปช. ปี 2/46  1205

 19 เมษายน 2547

ประกาศผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาภาคขยายโอกาส ปี 2/46  857

 19 เมษายน 2547

สรุปรายงานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3 ปี 2547  952

 19 เมษายน 2547

ประกาศส่งรูปนักศึกษาทุกภาคที่จะสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 3/2546  3465

 18 เมษายน 2547

ประกาศรายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2/2546  2160

 8 เมษายน 2547

ประกาศเรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ปี2547  12407

 5 เมษายน 2547

ประกาศผลการอนุมัติ โอน ยกเว้น ผลการเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 3/2546  2404

 5 เมษายน 2547

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ปี 2547  16487

 1 เมษายน 2547

ตรวจสอบตารางสอบกลางภาคเรียนสำหรับนักศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2546  1200

 29 มีนาคม 2547

ประกาศเรื่องการซ้อมรับปริญญาของนักศึกษา กศ.ปช. แม่ฮ่องสอน ปี 2546  2138

 19 มีนาคม 2547

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546 ครั้งที่ 3  1553

 19 มีนาคม 2547

ข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนในแต่รายวิชาสำหรับอาจารย์ผู้สอน 3/2546  1131

 18 มีนาคม 2547

ตรวจสอบตารางสอนอาจารย์ภาคปกติ กศ.ปช.จ-ศ กศ.ปช.ส-อ ขยายโอกาส 3/46  830

 17 มีนาคม 2547

สรุปรายงานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2 ปี 2547  893

 12 มีนาคม 2547

ผลการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ดนตรี ศิลปกรรมและนาฏศิลป์  7121

 29 กุมภาพันธ์ 2547

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควต้า สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ 2547  4746

 29 กุมภาพันธ์ 2547

ประกาศผลการคัดเลือก วิชาโท ของนักศึกษาภาคปกติ รหัส46 ปีการศึกษา 2546  9451

 21 กุมภาพันธ์ 2547

ระบบลงทะเบียนภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 3/2546  3414

 20 กุมภาพันธ์ 2547

ตัวแทนหรือหัวหน้าหมู่เรียนนักศึกษาภาคปกติรหัส 46 ติดต่อรับเอกสารลงทะเบียน  2577

 20 กุมภาพันธ์ 2547

 แสดงข่าวที่ 1276 ถึง 1300 (ทั้งหมด 1451 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่