Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
รับสมัครคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี ศิลปกรรม นาฏศิลป์ 2547  5839

 20 มกราคม 2547

สรุปรายงานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3 ปี 2546  812

 15 มกราคม 2547

ประกาศรับสมัครนักศึกษาช่วยงาน ภาคปกติและภาคขยายโอกาสทางการศึกษา  1989

 13 มกราคม 2547

Presentation แนะนำสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ในรูปแบบ Powerpoint Show  4422

 13 มกราคม 2547

รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ กลุ่มสถาบันราชภัฏภาคเหนือตอนบน ปีการศึกษา 2547  12333

 12 มกราคม 2547

นักศึกษาค้างชั้นที่จะสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่2/46 ให้ติดต่อฝ่ายทะเบียน  1810

 11 มกราคม 2547

ประกาศส่งรูปนักศึกษาทุกภาคที่จะสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2/2546  1946

 11 มกราคม 2547

ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีประเภทคัดเลือก(โควตา) 2547  9304

 7 มกราคม 2547

ปรับปรุงปฏิทินวิชาการนักศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ภาคฤดูร้อน ปี 2546  851

 6 มกราคม 2547

ขอพบหัวหน้าหมู่เรียนหรือตัวแทนหมู่เรียนรหัส 46 เพื่อรับเอกสารวิชาโท/เลือกเสรี  1997

 6 มกราคม 2547

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์น้องพี่ลูกพิฆเนศวร์ ครั้งที่ 1 ปี 2546  908

 30 ธันวาคม 2546

ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนตามรายวิชาและโปรแกรมวิชา ภาคเรียนที่ 3/2546  1660

 29 ธันวาคม 2546

ตรวจสอบตารางสอบกลางภาคเรียนสำหรับนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546  1623

 29 ธันวาคม 2546

ขอพบหัวหน้าหมู่เรียนหรือตัวแทนหมู่เรียนรหัส 46 เพื่อรับเอกสารวิชาโท/เลือกเสรี  2126

 26 ธันวาคม 2546

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๔ เวียงพิงค์เกมส์  1425

 24 ธันวาคม 2546

ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคเรียน(เพิ่มเติม)  2416

 18 ธันวาคม 2546

สรุปรายงานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2 ปี 2546  847

 9 ธันวาคม 2546

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546 ครั้งที่ 2  799

 3 ธันวาคม 2546

การเลื่อนการสอบกลางภาคของนักศึกษาภาคปกติและขยายโอกาส ภาคเรียน 2/46  2569

 1 ธันวาคม 2546

ตรวจสอบตารางสอบกลางภาคเรียนสำหรับนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546  1621

 25 พฤศจิกายน 2546

สรุปรายงานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1 ปี 2546  1004

 20 พฤศจิกายน 2546

ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคเรียน 2/2546  6728

 17 พฤศจิกายน 2546

ประกาศผลการอนุมัติโอน/ยกเว้น ผลการเรียนของนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2/46  3020

 15 พฤศจิกายน 2546

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546 ครั้งที่ 1  1140

 14 พฤศจิกายน 2546

ประกาศรับสมัครนักศึกษากศ.ปช.สำหรับพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  2334

 20 ตุลาคม 2546

 แสดงข่าวที่ 1301 ถึง 1325 (ทั้งหมด 1440 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่