Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๔ เวียงพิงค์เกมส์  1428

 24 ธันวาคม 2546

ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคเรียน(เพิ่มเติม)  2433

 18 ธันวาคม 2546

สรุปรายงานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2 ปี 2546  861

 9 ธันวาคม 2546

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546 ครั้งที่ 2  803

 3 ธันวาคม 2546

การเลื่อนการสอบกลางภาคของนักศึกษาภาคปกติและขยายโอกาส ภาคเรียน 2/46  2575

 1 ธันวาคม 2546

ตรวจสอบตารางสอบกลางภาคเรียนสำหรับนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546  1624

 25 พฤศจิกายน 2546

สรุปรายงานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1 ปี 2546  1021

 20 พฤศจิกายน 2546

ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคเรียน 2/2546  6795

 17 พฤศจิกายน 2546

ประกาศผลการอนุมัติโอน/ยกเว้น ผลการเรียนของนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2/46  3031

 15 พฤศจิกายน 2546

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546 ครั้งที่ 1  1143

 14 พฤศจิกายน 2546

ประกาศรับสมัครนักศึกษากศ.ปช.สำหรับพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  2355

 20 ตุลาคม 2546

ตรวจสอบตารางสอนอาจารย์ภาคปกติ กศ.ปช.จ-ศ กศ.ปช.ส-อ ขยายโอกาส ปี 2546  1880

 15 ตุลาคม 2546

ดาวน์โหลดไฟล์รายการจัดสอนและสอบ ภาคปกติ/ขยายโอกาส ภาคเรียน 2/2546  1147

 13 ตุลาคม 2546

ดาวน์โหลดไฟล์รายการจัดสอนและสอบ ภาคกศ.ปช.จ-ศ/ส-อ ภาคเรียน 2/2546  1477

 10 ตุลาคม 2546

ปรับปรุงปฏิทินวิชาการนักศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2546  1502

 3 ตุลาคม 2546

ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนตามรายวิชาและโปรแกรมวิชา ภาคเรียนที่ 2/2546  2890

 29 กันยายน 2546

ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายในเรื่องการใช้บริการสารสนเทศ  896

 26 กันยายน 2546

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรเกี่ยวกับการใช้บริการสารสนเทศ  3624

 23 กันยายน 2546

ตรวจสอบตารางสอบปลายภาคเรียนสำหรับนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546  1644

 16 กันยายน 2546

บริการข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งหมดสำหรับนักศึกษา อาจารย์และหน่วยงาน  949

 15 สิงหาคม 2546

ดาวน์โหลดโปรแกรมจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า(FTES) ปีการศึกษา2545  1176

 15 สิงหาคม 2546

ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ภาคเรียนที่ 2/2546  11085

 13 สิงหาคม 2546

ผลการคัดเลือกโครงการพัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  1834

 13 สิงหาคม 2546

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลรายการจัดสอนและสอบสำหรับหน่วยงานภายใน ปี2546  906

 31 กรกฎาคม 2546

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลจำนวนผู้สมัครในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาสถาบันราชภัฏ  757

 26 กรกฎาคม 2546

 แสดงข่าวที่ 1326 ถึง 1350 (ทั้งหมด 1451 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่