Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ตรวจสอบตารางสอนอาจารย์ภาคปกติ กศ.ปช.จ-ศ กศ.ปช.ส-อ ขยายโอกาส ปี 2546  1876

 15 ตุลาคม 2546

ดาวน์โหลดไฟล์รายการจัดสอนและสอบ ภาคปกติ/ขยายโอกาส ภาคเรียน 2/2546  1143

 13 ตุลาคม 2546

ดาวน์โหลดไฟล์รายการจัดสอนและสอบ ภาคกศ.ปช.จ-ศ/ส-อ ภาคเรียน 2/2546  1471

 10 ตุลาคม 2546

ปรับปรุงปฏิทินวิชาการนักศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2546  1500

 3 ตุลาคม 2546

ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนตามรายวิชาและโปรแกรมวิชา ภาคเรียนที่ 2/2546  2881

 29 กันยายน 2546

ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายในเรื่องการใช้บริการสารสนเทศ  886

 26 กันยายน 2546

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรเกี่ยวกับการใช้บริการสารสนเทศ  3607

 23 กันยายน 2546

ตรวจสอบตารางสอบปลายภาคเรียนสำหรับนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546  1637

 16 กันยายน 2546

บริการข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งหมดสำหรับนักศึกษา อาจารย์และหน่วยงาน  940

 15 สิงหาคม 2546

ดาวน์โหลดโปรแกรมจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า(FTES) ปีการศึกษา2545  1165

 15 สิงหาคม 2546

ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ภาคเรียนที่ 2/2546  11078

 13 สิงหาคม 2546

ผลการคัดเลือกโครงการพัฒนาครูประจำการให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  1820

 13 สิงหาคม 2546

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลรายการจัดสอนและสอบสำหรับหน่วยงานภายใน ปี2546  904

 31 กรกฎาคม 2546

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลจำนวนผู้สมัครในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาสถาบันราชภัฏ  757

 26 กรกฎาคม 2546

ประกาศการอนุมัติ โอน/ยกเว้น ผลการเรียนในรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้ว 1/2546  4608

 25 กรกฎาคม 2546

ประกาศผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคเรียน  4458

 25 กรกฎาคม 2546

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 รอบที่ 3  816

 23 กรกฎาคม 2546

ตรวจสอบตารางสอบกลางภาคเรียนสำหรับนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546  1207

 22 กรกฎาคม 2546

ตรวจสอบรายวิชาที่จะเปิดสอนสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546  1039

 21 กรกฎาคม 2546

บริการดาวน์โหลดไฟล์ฐานข้อมูลรายชื่อนักศึกษา สำหรับหน่วยงาน ปี 1/2546  1106

 10 กรกฎาคม 2546

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลรายการจัดสอนและสอบ สำหรับหน่วยงานภายใน 1/2546  1027

 28 มิถุนายน 2546

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการพัฒนาครู/ผู้บริหาร ประจำการ  5481

 19 มิถุนายน 2546

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 รอบที่ 2  1295

 4 มิถุนายน 2546

รหัสและคำอธิบายรายวิชาเรียน หลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2543  899

 2 มิถุนายน 2546

ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ และรายชื่อนักศึกษาตามหมู่เรียน ปีการศึกษา 2546  2006

 31 พฤษภาคม 2546

 แสดงข่าวที่ 1326 ถึง 1350 (ทั้งหมด 1440 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58ต่อไปท้ายสุด

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่