Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ตรวจสอบรายวิชาที่จะเปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2544 (ภาคปกติ)  904

 29 สิงหาคม 2544

ประกาศเลขที่นั่งสอบผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)  846

 23 สิงหาคม 2544

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนในแต่ละรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2544  890

 21 สิงหาคม 2544

แผนการเรียนเสนอแนะวิชาโท สำหรับนักศึกษารหัส 43 สถาบันราชภัฏเชียงใหม่  794

 19 สิงหาคม 2544

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2543  1183

 10 สิงหาคม 2544

รับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)  8185

 15 กรกฎาคม 2544

ตรวจสอบแผนการเรียนเสนอแนะนักศึกษาภาคปกติ ตลอดหลักสูตรการศึกษา  780

 12 กรกฎาคม 2544

ตรวจสอบตารางเรียน,ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2544  785

 12 กรกฎาคม 2544

ประกาศการรับนักศึกษาเพิ่มเติมในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  750

 27 มิถุนายน 2544

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการขยายโอกาสฯ ปีการศึกษา 2544  762

 24 พฤษภาคม 2544

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2544  890

 18 พฤษภาคม 2544

ประกาศขยายเวลารับสมัครกศ.บป. ปีการศึกษา 2544  168

 6 พฤษภาคม 2544

ประกาศเลขที่นั่งสอบนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2544  839

 22 เมษายน 2544

ดาวน์โหลดหลักสูตรและสาขาวิชาได้แล้ววันนี้ในรูปแบบ PDF  782

 10 เมษายน 2544

ประกาศรายชื่อผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2543  960

 28 มีนาคม 2544

 แสดงข่าวที่ 1426 ถึง 1440 (ทั้งหมด 1440 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่