Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2544 (Update ครั้งที่ 7 28/11/2544)  3269

 21 ตุลาคม 2544

ปรับปรุงปฏิทินวิชาการ สำหรับนักศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ (ตุลาคม 2544)  3876

 18 ตุลาคม 2544

แนะนำโฮมเพจวิธีวิทยาการวิจัย สถิติ การศึกษา คอมพิวเตอร์และการประเมิน  1031

 6 ตุลาคม 2544

แจกโปรแกรมฟรีสำหรับนักพัฒนา PHP,MySQL บน *NIX และ Windows  858

 5 ตุลาคม 2544

แนะนำโฮมเพจโปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ (Applied Statistics)  958

 5 ตุลาคม 2544

แนะนำโฮมเพจโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ (Computer Science)  1053

 12 กันยายน 2544

ประกาศการผลสอบคัดเลือก นักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2544  988

 30 สิงหาคม 2544

ตรวจสอบรายวิชาที่จะเปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2544 (ภาคปกติ)  924

 29 สิงหาคม 2544

ประกาศเลขที่นั่งสอบผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)  871

 23 สิงหาคม 2544

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนในแต่ละรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2544  907

 21 สิงหาคม 2544

แผนการเรียนเสนอแนะวิชาโท สำหรับนักศึกษารหัส 43 สถาบันราชภัฏเชียงใหม่  807

 19 สิงหาคม 2544

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2543  1196

 10 สิงหาคม 2544

รับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)  8330

 15 กรกฎาคม 2544

ตรวจสอบแผนการเรียนเสนอแนะนักศึกษาภาคปกติ ตลอดหลักสูตรการศึกษา  808

 12 กรกฎาคม 2544

ตรวจสอบตารางเรียน,ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2544  801

 12 กรกฎาคม 2544

ประกาศการรับนักศึกษาเพิ่มเติมในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  774

 27 มิถุนายน 2544

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการขยายโอกาสฯ ปีการศึกษา 2544  777

 24 พฤษภาคม 2544

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2544  908

 18 พฤษภาคม 2544

ประกาศขยายเวลารับสมัครกศ.บป. ปีการศึกษา 2544  168

 6 พฤษภาคม 2544

ประกาศเลขที่นั่งสอบนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2544  853

 22 เมษายน 2544

ดาวน์โหลดหลักสูตรและสาขาวิชาได้แล้ววันนี้ในรูปแบบ PDF  808

 10 เมษายน 2544

ประกาศรายชื่อผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2543  982

 28 มีนาคม 2544

 แสดงข่าวที่ 1451 ถึง 1472 (ทั้งหมด 1472 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่