Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด : สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ
ตรวจสอบตารางเรียน,ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2544  794

 12 กรกฎาคม 2544

ตรวจสอบแผนการเรียนเสนอแนะนักศึกษาภาคปกติ ตลอดหลักสูตรการศึกษา  799

 12 กรกฎาคม 2544

ประกาศการรับนักศึกษาเพิ่มเติมในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  767

 27 มิถุนายน 2544

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการขยายโอกาสฯ ปีการศึกษา 2544  769

 24 พฤษภาคม 2544

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2544  899

 18 พฤษภาคม 2544

ประกาศขยายเวลารับสมัครกศ.บป. ปีการศึกษา 2544  168

 6 พฤษภาคม 2544

ประกาศเลขที่นั่งสอบนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2544  846

 22 เมษายน 2544

ดาวน์โหลดหลักสูตรและสาขาวิชาได้แล้ววันนี้ในรูปแบบ PDF  798

 10 เมษายน 2544

ประกาศรายชื่อผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2543  975

 28 มีนาคม 2544

 แสดงข่าวที่ 1451 ถึง 1459 (ทั้งหมด 1459 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่