Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
แจ้งผู้สมัครระบบสอบคัดเลือกทั่วไป ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
เขียนเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โดย สำนักทะเบียนและประมวลผล

ข่าวประกาศ

แจ้งผู้สมัครสอบคัดเลือกทั่วไป  ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560  สามารถนำใบแจ้งชำระเงินค่าสมัคร
ไปจ่ายที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 10 พฤษภาคม 2560 

ขออภัยในความไม่สะดวก  

 [ กลับไปหน้าหัวข้อข่าวทั้งหมด ]

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่