Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ประกาศส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560
เขียนเมื่อ 12 ตุลาคม 2560 โดย สำนักทะเบียนและประมวลผล

  ห้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2560 ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่นี้   ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 พร้อมรูปถ่าย 2 นิ้ว ชุดครุยปริญญา จำนวน 1 รูป  เขียนชื่อ นาม สกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา หลังรูปให้เรียบร้อย นำคำร้องส่ง ที่งานทะเบียน สำนักทะเบียนและประมวลผล

 
[ กลับไปหน้าหัวข้อข่าวทั้งหมด ]

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่