Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษารอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561
เขียนเมื่อ 12 ธันวาคม 2560 โดย สำนักทะเบียนและประมวลผล

ข่าวประกาศ

มหาวิทยาลัยจะทำการประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561


วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 16.00 น. [ กลับไปหน้าหัวข้อข่าวทั้งหมด ]

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่