Welcome to สำนักทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
   Home    
แจ้งนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2560
เขียนเมื่อ 5 มิถุนายน 2561 โดย สำนักทะเบียนและประมวลผล

ข่าวประกาศ

              แจ้งนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2560
นักศึกษาสามารถติดต่อขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบ ปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2560 ที่อาจารย์ผู้สอน ได้แล้ว
ระหว่างวันที่ 4-10 มิถุนายน 2560  [ กลับไปหน้าหัวข้อข่าวทั้งหมด ]

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่