ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศนักศึกษา
 
ลำดับ รายการ จำนวนทั้งหมด 5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย S.D.
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศนักศึกษา
1 ความทันสมัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ 35534 10090(28.40%) 16905(47.57%) 7561(21.28%) 622(1.75%) 356(1.00%) 4.09 0.83
2 ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง มีข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ 35534 9331(26.26%) 17048(47.98%) 8185(23.03%) 659(1.85%) 311(0.88%) 4.05 0.82
3 ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 35541 8999(25.32%) 16233(45.67%) 8984(25.28%) 936(2.63%) 389(1.09%) 3.99 0.86
4 ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ 35556 8533(24.00%) 14814(41.66%) 9918(27.89%) 1641(4.62%) 650(1.83%) 3.89 0.93
5 ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ เข้าใจได้ง่าย 35536 9391(26.43%) 15727(44.26%) 9077(25.54%) 953(2.68%) 388(1.09%) 4.00 0.87
6 ความรวดเร็ว รูปแบบและวิธีการสืบค้นข้อมูล 35539 8859(24.93%) 15346(43.18%) 9614(27.05%) 1235(3.48%) 485(1.36%) 3.95 0.89
7 ความสะดวก รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล 35538 9286(26.13%) 15813(44.50%) 9068(25.52%) 972(2.74%) 399(1.12%) 4.00 0.87
8 ได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ 35550 9488(26.69%) 15941(44.84%) 8891(25.01%) 868(2.44%) 362(1.02%) 4.02 0.86
9 ได้รับประโยชน์จากการใช้บริการของระบบ 35546 10030(28.22%) 16016(45.06%) 8302(23.36%) 814(2.29%) 384(1.08%) 4.05 0.86
10 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ 35540 9240(26.00%) 16054(45.17%) 8895(25.03%) 887(2.50%) 464(1.31%) 4.00 0.87
รวม             3.64 0.79
         
 
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
 
 
 
ลำดับ ข้อคิดเห็น
1 ควรปรับปรุงระบบให้ดีกว่านี้
2 หาเวลาการลงให้แต่ละชั้นปี
3 หมวดหมูเข้าใจง่าย
4 ทำให้ระบบมีความเข้าใจง่ายกว่านี้
5 ทำงานดีแล้วค่ะ
6 no commant
7 ระบบลงทะเบียนชอบล่มตลอดเวลา อยากให้มีการรองรับข้อมูลมากกว่านั้
8 ให้วางระบบใหม่สำรองระบบไว้ด้วย
9 ขอให้เว็บมีการใช้งานที่รวดเร็ว
10 ไม่รู้นะ แต่รู้ว่าควรปรับปรุงให้ดีกว่านี้
11 ไม่รู้ครับ
12 คอมตามสถานที่ต่างๆมีน้อย
13 อยากให้จัดรุปแบบการวางใหม่
14 อับเด็ตข่าวสารทุก ๆ อาทิตย์
15 คะแนนเก็บถ้าไม่บอกว่าได้กี่คะแนนจะเอามาทำไมเปลือกพื้นที่เปล่าๆ
16 หัวข้อเยอะไปหน่อยค่ะ... หาไม่ค่อยเจอ สิ่งที่ต้องการ
17 อยากทำให้การลงทะเบียนเร็วขึ้น
18 ควรที่จะแก้ไขด่วยเลยครับใ้ห้ทันกับปีการศึกษที่จะเปิดนี้ ขอบคุณคับ
19 รบบลงทะเบียนช้า ควรปรับปรุงให้รวดเร็วขึ้น
20 ขอให้เข้าดูระบบง่ายกว่าเดิม
21 ขอให้เข้าดูระบบง่ายกว่าเดิม
22 ในการลงทะเบียน อยากให้กำหนดชั้นปีในการลง เพราะในบางวิชาพบว่ามีทุกชั้นปีลงเรียนในวิชานั้นๆ ทั้งที่ตามหลักสูตรแล้วปีที่1อาจจะยังไม่ถึงเวลาที่ต้องเรียนก็ยังสามารถที่จะลงเรียนในวิชานั้นได้ จึงอยากให้ช่วยล๊อคไว้บ้างสำหรับคนที่เขาเรียนตามแผนในบางวิชาก็ไม่สามารถลงได้เพราะเต็มแล้ว จากการทีชั้นปีอื่นมาลงเรียนแบบไม่ตามแผนการเรียน
23 ควรปรับปรุงระบบให้ทันสมัยเเละรวดเร็วกว่านี้ในการใช้บริการ
24 อยากให้เข้าถึงได้ง่าย
25 เร็วกว่านี้
26 ไม่มี เพราะ ระบบแย่จนไม่รู้จะอธิบายยังไง ให้คนดูแลระบบ ใส่ใจที่จะปรับปรุงอยู่ตลอดนะ แล้วจะไม่โดนนักศึกษาแช่งเลยว่าเอาเงินเดือนรัฐไปกินแล้วไม่สมกับงานที่ทำ
27 อยากมีข้อมูล เยอะกว่านี้
28 ต้องเพิ่มสหัสรายวิชาที่เทียบกันระหว่าง หลักสูตรเก่า กับหลักสูตรใหม่ไว้ด้วย เช่นรายวิชาในหลักสูตร48 กับหลักสูตร 53 นักศึกษาจะได้ไม่ต้องสับสน และราบวิชาเลือกเสรีควรบอกให้แน่ชัดมากกว่าเดิม เช่น สามารถเรียนวิชาในวิชาเอกเลือกได้ถ้าหน่วยกิจเกิน แล้วทาง สนว. จะปรับให้เป็น วิชาเลือกเสรีให้โดยอัตโนมัติ
29 เหมือนกับข้อ 13 ค่ะ
30 อยากให้มีการป้องกันดีกว่านี้
31 : ความทันสมัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
32 ช่วงเกรดออกมีปัญหาในการเข้าใช้ ยากมาก ช่วยปรับปรุงด้วยครับ ขอบคุณครับ
33 ควรจะอัพเดด สม่ำเสมอ
34 ผมอยากทราบว่า ทำไมรหัสของผมเข้าเน็ตไม่ได้ 54222735 ใช้ wifi ของมหาลัยไม่ได้เลย
35 ควรปรับปรุงให้ดีกว่านี้โดยเฉพาะรายละเอียด
36 ขอให้ทำงานให้รวดเร็ว
37 น่าจะคิด ปรับปรุง แก้ไขปัญหาทั้งหมดที่ร้องเรียนมา ไม่ใช่ปล่อยไว้หลายๆครั้ง
38 สนว.ควรเพิ่มความเร็ว
39 เห็นควรจัดหรือมีจ้าหน้าที่ ที่สามารถ ถาม ตอบ ข้อปัญหา หรือข้อสอบถามกรณีต่างๆ ของนักศึกษาได้
40 ควรเพิ่มความเร็วเมื่มีการดูผลคะแนน
41 แบบสอบถามน่าจะมีหลังการใช้งานครับ เพราะเข้าปุ๊บกระโดดมาก็เจอคำถามแล้ว ทั้งๆที่ยังไม่ได้ใช้งานระบบเลย
42 ควรปรับปรุงระบบ
43 การอัพโหลดใบคำร้องควรสามารถลงข้อมูลโดยการพิมพ์
44 อยากให้ประกาศ ผลการเรียน ออกมาเป็น ภาค ปกติ วันแรก ภาค พิเศษ ก็วันต่อ มา ประมาณนี้ครับ
45 เว็ปไซต์ ยูทูบ ตามความเป็นจริงมหาลัยไม่ควรบล๊อก เพราะ มันใช้ศึกษา ทั้งการเรียน การชมวิดิทัศน์ ซึ่งสาขาหลายๆวิชา มักให้เข้าไปชมในยูทูปแต่มหาลัยบล๊อกทามไม
46 ควรบอกตารางเวลาต่างๆ
47 แก้ไขเรื่อง เวปล้ม
48 บริการให้ดี
49 อยากให้ลงทะเบียนเรียนเกินได้เลย อาจจะเกินได้สองตัว แม้จะยังไม่จบก็ตาม
50 อยากให้ปรับปรุงให้ทันสมัยและมีความถูกต้องแม่นยำ
51 ควรพัฒนาให้ดีกว่าเดิม เพื่อที่นักศึกษาจะเข้าถึงระบบสารสนเทศที่ตัวเองต้องการ
52 ไม่มีคำเสนอ
53 ระบบลงทะเบียน
54 แนะนำวิชาที่ควรลงที่เหลือเพื่อจะลงให้จบได้ไวๆ
55 เพิ่มความเร็วของมูล
56 อยากให้มีข้อมูลใหม่ๆและแนวทางใหม่ๆในการใช้งาน
57 รูปแบบให้ดุทันสมัย
58 ค่อนข้างดี
59 ควรมีลิ้งค์ไปยังหัวข้ออื่นด้วยที่อื่นด้วย
60 ตาม ข้อ 12 ที่เห็นว่าควรปรับปรุง
61 ไม่รู้จะบอกอะไล
62 ปรับปรุงให้เร็วและสะดวกในการใช้งานในช่วงที่มีคนใช้เยอะ
63 แจ้งข่าวสารอย่างชัดเจน
64 ความมีความรวดเร็ดและทันสมัย เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน
65 no comment
66 ควรปรับคุณภาพที่ให้ดีขึ้น
67 ติดป้ายประกาศหน้าคณะ
68 ไม่มีความคิดเห็น
69 เคยใช้แบบเดิม แต่เปลี่ยนใหม่ จึงไม่ค่อยคุ้นเคยกับหน้าตารูปแบบใหม่
70 รองขอจัดทำ บอร์ดลิ้งสำหรับอาจารย์แต่ละท่าน เพื่อที่เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษา และ อาจารย์ และเพื่อประโยชน์ ในการติดต่อ ติดตาม เป็นต้น.
71 ผมเห็นว่าไม่ควรบังคับให้แสดงความคิดเห็นในการสำรวจข้อมูล ผมเห็นควรให้เป็นอิสระเสรีภาพในการให้ความเห็นหรือไม่ให้ความเห็น ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงครับ ขอบคุณครับ
72 ดูแลระบบให้มากกว่านี้ระบบชอบล่ม เข้าไม่ค่อยได้
73 เข้าลิ้งค์เยอะไป
74 ดูแลระบบให้ไม่ล่มบ่อย ช่วงลงทะเบียน ข่าวสารบางส่วนไม่สามารถอ่านได้ เพราะเป็นภาษาอะไรไม่รู้
75 ต่อนข้างดี
76 อยากให้หน้าเว็ปไม่มีปัญหาเวลาลงทะเบียนเรียน
77 เพิ่มความชัดเจนของข้อมูลให้มาก
78 หวังว่าจะนำเอาคอมเม้นไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น และเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการสำรวจความพึงพอใจ สำรวจไปแล้วควรอ่านบ้าง ปรับปรุงบ้าง (ปล. หน้าเวปถ้าไม่จำเป็นก่อไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยมันทำให้ งง)
79 ..........................
80 โดยรวมก็ ดี ค่ะ
81 วันเวลาออกเกรด ควรแจ้งนักศึกษาให้แน่นอน และควรปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตของราชภัฏ เพราะตอนที่ดูเกรดกันเยอะๆ ระบบสารสนเทศล่ม
82 คำพูดที่สุภาพ ให้กับคนที่มาถามข้อมูล
83 ไห้ระบบคิดเพื่อนักศึกษาในการลงทะเบียน ไห้มากกว่าจำนวนที่ตั้งไว้ นักศึกษาจะได้ ไม่เสียเวลาไปแอดมือ
84 เอาใจใส่นักศึกษาเวลามาติดต่อครับ
85 พัฒนาให้มากขึ้น
86 ควรจะทำระบบให้ง่ายต่อการเข้าถึงและเข้าใช้
87 ควรให้มีข่าวสารในแต่ละสาขาให้มากกว่านี้
88 up-date all time
89 ความเร็ว และการประชาสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง
90 ควรมีข่าวสาร ระเบียบการที่ครอบคุมมากกว่านี้ ระเบียบการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านวิชาการ กิจกรรม เงินกู้
91 ควรพัฒนาระบบให้ดีกว่านี้ มีข่าวสารครอบคุมทุกเรื่องที่นักศึกษาควรทราบ
92 ครวปรับปรุงเซิฟเวอร์ เพราะลงทะเบียนเมื่อไหร่ล้มตลอด
93 ในเรื่องของความสะดวกที่ควรมีความสะดวกในการค้นหาข้อมูลที่ง่ายกว่านี้
94 ควรปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
95 เฮ้อ เหนื่อย
96 อยากให้มีรับ-ส่งงานตามรายวิชาในinternet
97 ภาพรวมใช้ได้
98 ควรเพิ่มข้อมูลที่ดูได้ง่ายกว่านี้
99 อยากให้มีคออมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้ประจำจุดต่างๆของมหาลัย
100 เพิ่มความรวดเร็วในการเข้าใช้งานของระบบในแต่ละหมวดหมู่ให้เร็วกว่าเดิม
101 อยากให้สารสนเทศมีความทันสมัยกว่านี้
102 อยากจะให้ทางมหาวิทยาลัย แก้ปัญหาอินเตอร์เน็ตช้า และที่สำคัญระบบการลงทะเบียนเรียนที่ช้ามากๆ ค่ะ
103 มี พร้อมทุกอย่าง แล้ว ๆ ๆ
104 ทุกอย่างที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ทันเหตการณ์
105 ระบบดีกว่านี้
106 เซิฟเวอร์ของมหาลัยแย่มาก กว่าจะเข้าเวบสนว.ได้ ช้ามาก
107 ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง มีข้อมูลข่าวสาร
108 เป็น แบบ นี้ก้อ ดีแล้ว แต่ผมอยากจะให้ เน้น เรื่อง ยาม ด้วยครับ ในการจัด รถ คุณจ้างพวกเค้ามา ดูแลรักษาความปลอดภัยและความสะดวกสบายของที่จอดรถครับ ไม่ใช่ให้พวก เขามา นั่งดู นักศึกษาแล้วก้อมาหลับ
109 ไม่มีไปแก้อันเก่าให้ดีก่อน
110 ปรับปรุอีกนิด
111 ทำดีที่สุดแล้วหรือยัง
112 ประปรุงให้ระบบสามารถรับกับการเข้าระบบของนักศึกษาในเวลามากๆพร้อมกัน
113 ระบบลงทะเบียน แย่มาก ต้องปรับปรุงด่วน
114 ดีทุกอย่างแล้วค่ะ ทำให้ได้รับข่าวสารได้ทันเพื่อนค่ะ
115 อยากให้ทำสื่อให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและพัฒานาให้ดียิ่งขึ้น
116 มีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจกัน มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
117 ปรับปรุงระบบการให้บริการที่เร็วขึ้น
118 ตอนนี้ข้าพเจ้าคิดว่าดีอยู่แล้ว ใช่ง่าย เข้าใจง่ายดี
119 ควรจะจัดให้เป็นหมวดหมู่ให้ดีกว่านี้ เข้าได้ง่าย ไม่สับสนจนเกินไป
120 รบบคะแนนเก็บมีไว้เพื่ออะไรไม่เห็นมีคะแนนมาให้ดูเลย อยากรู้สร้างมาเพื่อ....?
121 อยากให้มีความรวดเร็วมากว่านี้
122 อยากให้มีหูฟังไว้ให้ด้วย
123 ภาพรวมดี สดวกสบาย
124 ดีแล้ว
125 อย่ามัวแต่ขี้เกียจ
126 ถ้ามีการเรียนเสริมวิชาใด ระบุด้วย เช่น เรียนเสริมซ่่อมอังกฤษ เป็นต้น โฆษณาด้วยนะค่ะดีหมดค่ะ
127 ควรปรับปรุงเน็ตเพราะช้ามาก
128 อยากให้อัพเดทข้อมูลตลอดเวลา
129 ตัวหนังสือเล็กเกินไป ทำให้ค้นหายากและช้า
130 อยากให้เน้นสอนภาคพิเศษบ้าง
131 อยากให้แสดงรายชื่ออาจารย์ที่สอนตอนลงทะเบียนเรียน
132 เข้าระบบอยาก
133 ไม่อยากจะพูด
134 ข้อมูลในสารสนเทศน่าจะมีครบถ้วน
135 อยากให้เสนอข้อมูล น.ศ แบบนี้ ให้รวดเร็ว ฉับไว้
136 อยากให้พนักงานทำงานให้เต็มที่
137 ทุกอย่างดีในเกณฑ์ปานกลาง
138 มีข้อมูลมาก
139 ปรับปรุงข้อมูลระบบ
140 ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
141 ควรปรับปรุงตามคำแนะนำในข้อ12
142 เพิ่มบุคลากรเพื่อให้บริการกับนักศึกษา
143 ขอให้ระบบเร็วกว่านี้
144 ซื้อคอมมาให้เยอะๆ
145 ควรมีการรับมือเนตล่มในขณะที่มีการลงทะเบียน
146 ในภาพรวมก็ถือว่าดีมาก แต่อยากให้เพิ่มสิ่งที่น่าสนใจอีกหน่อย
147 ดีแล้วครับ
148 ระบบสารสนเทศนักศึกษา มีข้อมูลที่ตรวจสอบได้ง่าย สามารถวางแผนการเรียนได้ง่าย ดีอยู่แล้ว
149 ดีอยู่แล้วค๊าบ ขาดเรื่องความเร็วอีกนิด
150 ควรปรับปรุง
151 อยากให้แก้ไขระบบมากกว่านี้
152 อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนควรแจ้วข่าวใหม่ที่มีเพื่อแจ้งเตือนให้อีกทางหนึ่ง
153 อยากให้ทันสมัยมากกว่านี้และระบบไม่ล้มด้วย
154 ---------------------
155 ไปทำเว้บให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้เถอะคะ เงินเดือนก็ได้ ค่าเทอมก็จ่าย อย่าทำอะไรชุ่ยๆ ผ่านๆมาขอที
156 ตอนลงทะเบียน มันช้ามาก
157 ความปรับปรุงเกี่ยวกับ ระบบให้เร็ว
158 ทำเว็บสำรองกันสัญญาณล่ม
159 อีกกี่ปีถึงจะดีกว่านี้
160 ควรเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง sever
161 ทุกอย่างดีแล้ว
162 ควรมีสีสัน ลวดลายสวยงาม
163 ความรวดเร็ว ความถุกต้อง
164 ความเร็วของระบบ
165 อยากให้ตอบคำถามที่ถามไว้ให้เร็วกว่าปกติอีกค่ะ และควรให้คำตอบที่ชัดเจนไปเลย เช่น ถามแล้ว ก็ตอบว่าให้ไปถามกับ สนว. อีกที ขอบคุณค่ะ
166 อย่ากให้อัฟข่าวสารชัดเจน
167 มีความรวดเร็วและสะดวก
168 ควรปรับปรุงระบบลงทะเบียนเป็นอย่างมาก
169 ประกาศข่าวที่จำเป้นและด่วนตัวใหญ่
170 อย่าเปลี่ยนระบบบ่อย เพราะมันทำให้ค้นหาใหม่ลำบาก
171 ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
172 อยากให้ทางมหาลัยปรับปรุงเรื่องระบบบความเร็วของอินเตอร์เน็ต
173 ดีแล้วครับ
174 แก้ไขระบบให้ดีกว่านี้
175 อยากให้รักษาความดีงามแบบนี้ไปเรื่อยๆ
176 อยากให้ระบบไม่ล่มตอนเข้าลงทะเบียบเรียน
177 ควรมีความสะดวก รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
178 สีสีนให้มีหลากหลายอีกนิด
179 อัพเดทข่าวสารตลอด รวดเร็วกว่านี้
180 เน้นรูปแบบสวยงาม มีจุดเด่น อย่างชัดเจน
181 ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
182 ปรับปรุงระบบการลงทะเบียน
183 อยากให้มีการเปลี่ยนรูป นศ. ให้ง่ายขึ้น อัพรูปอย่างรวดเร็ว
184 ระยะเวลาของการทำกิจกรรมทางวิชาการนานกว่านี้
185 No Comment
186 ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆไม่มีข้อเสนอแนะใดๆไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ
187 ควรมีรูปของนักศึกษาแสดงบนหน้าหลักของเจ้าของประวัติค่ะ
188 อยากให้มีโปรแกรมปรินส์ใบเกรดออกมาง่าย ๆ
189 อธิบายวิธีการลงวิชาเลือกเสรีให้ละเอียดหน่อยนะคะ เพราะอาจารย์ที่ปรึกษาบางท่านก็ไม่ได้แจ้ง
190 ส่วนมากดีอไู่แล้ว
191 อยากใช้เนตฟรี
192 เพิ่มสาระความรู้ในเว็บด้วยก้อจะดี
193 สะดวกรวดเร็วในการใช้งานหรือในการเข้าถึงระบบสารสนเทศมากยิ่งขึ้น
194 ควรมีการอัพเดตข้อมูลสารสนเทศอยู่ตลอดเวลา เพื่อความทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ
195 ควรจะปรับปรุงเรื่องของระบบ
196 เปลี่ยน เวปมาสเตอร์ใหม่เถอะ
197 มีระบบการที่เรียบง่าย เข้าถึง
198 สำนักสารสนเทศมีสิ่งที่น่าสนใจ
199 ขอบคุณที่ทำแบบนี้ครับ
200 อยากให้มีการปรับปรุงเรื่องระบบ
201 วิธีการนำเสนอข้อมูล
202 ปรับปรุงเรื่องเซิฟเวอร์
203 สอนใช้ระบบให้ทันสมัย
204 แย่งบ้างประเภท
205 รวดเร็ว แม่นยํา ดีกับนักศักษา ให้คําแนะนําด้วย ที่ผ่าน มา ON
206 มีความล่าช้าเป็นบางเวลาที่เข้าดูเกรดบางครั้งก็เข้าดูไม่ได้
207 ไม่ล่มบ่อย
208 ระบบสารสนเทศนักศึกษา ควรมีความทันสมัยอยู่ตลอด อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนจัดวางหัวข้อต่างๆให้มีความน่าสนใจมากขึ้น รวมถึงการให้รายละเอียดสำหรับข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อนักศึกษาให้ถูกต้อง
209 ดีที่สุดแล้ว
210 ดีเเล้วคับ
211 ปรับปรุงเรื่องระบบลงทะเบียนเรียน ปรับปรุงในการตอบคำถามบ้าง
212 สร้างความแข็งแกร่ง ให้กับระบบ เวลา ที่นักศึกษา เข้าใช้ เป็นจำนวนมาก ๆ ระบบ จะได้ไม่ล่ม
213 ทำให้ดียิ่งขึ้นไป
214 สู้ๆนะครับ
215 อยากให้มันเร็วกว่านี้ค่ะ
216 -------------
217 เข้า ลง ทะ เบียน ยาก มาก ทำ ให้ มัน เข้า เร็ว ๆ หน่่อย
218 เข้าลงทะเบียนเรียน ช้ามากทำให้มันเข้าไวๆ ด้วย
219 ควรที่จะทำให้ระบบดีกว่านี้
220 อยากให้วันลงทะเบียนระบบไม่ล่ม
221 เวลาคนเข้าเยอะๆเพื่อดูเกรด ระบบล่ม ทำให้ต้องรอนานค่ะ
222 มีคือขอให้ปรังปรุง รู้ว่ามันอาจจะยากแต่มันไม่เกินความสามารถของคนทำงาน
223 ........แบบประเมินที่ดูดีกว่านี้
224 ระบบความเร็ว
225 การจัดหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบ
226 ควรปรับปรุงระบบลงทะเบียน
227 เหมือนกับข้อ 13
228 ควรให้ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ เข้าใจได้ง่าย
229 ความมีการอัพเดทข้อมูลบ้าง
230 ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไร
231 ลิ้งค์ข้อมูลที่แม่นยำ
232 อยากให้พัฒนาเป็น Application ทั้งบน OSX และ Android เพื่อลองรับการใช้งานบนมือถือ ข้อดี คือ การมี Application จะช่วยในการประมวลคือมันจะมาประมวลผลที่ Client เองทำให้ลดภาระการประมวลผลที่ Server ลงได้ เหมาะกับงานที่ไม่ต้องใช้ประสิทธิภาพ Server สูงมากนัก(หากไม่มีงบปรับปรุงทำแบบนี้จะดีกว่าครับ)
233 ทุกอย่างโอเค ยกเว้นช่วงที่ลงทะเบียน ระบบช้ามากกก
234 โดนรวมระบบมีความทันสมัย ข้อมูลดูง่าย ครับ แต่ระบบ ล้มเหลว บ่อยมากครับ
235 ปรับปรุงให้การเข้าถึงข้อมูลและเรียกใช้งานข้อมูลและพิมพ์ข้อมูลให้ดีกว่านี้
236 อยากให้เน็ตเร็วกว่านี้
237 อยากให้มีข้อมูลในคอมมากขึ้น
238 ความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจกันเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง
239 อยากให้พัฒนาปรับปรุงหน้าเว็บไซต์โดยยึดกับเว็บไซต์ของปีที่แล้ว เพราะของปี 55 ขาดความสวยงาม ตัวหนังสือที่มากเกินไป และลิ้งค์ที่เล็ก ทำให้ไม่สะดวกในการใช้งานเท่าที่ควร
240 ควรให้มีการจัดการทำแบบสอบถามขึ้นทุกครั้งเพื่อเป็นการที่จะได้ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ใช้
241 ควรทำต่อไปและพัฒนาให้ดีขึ้นอีก
242 ข้อมูล ระเบียบวิธีการต่างๆควรค้นหาง่ายตอบโจทย์ได้ทันที ไม่ต้องเดินไปถาม สนว.บ่อย
243 ความทันสมัย ความเร็ว
244 ปรับปรุงทุกอย่างให้ทันสมัย
245 ทุกอย่างดีมาก
246 ขอให้พนักงานในสำนักงานพดจาดีๆๆหน่อย
247 ให้กรอกแบบสอบถามแบบนี้น่ารำคาญที่สุด
248 ทำอะไรให้ง่ายๆ หน่อยครับ
249 โหมดเข้าใจง่ายกว่านี้
250 อยากให้ระบบลงทะเบียนเรียนเรวกว่านี้
251 ควรมีการปรับปรุงระบบลงทะเบียน
252 ควรจัดวางระบบอินเตอร์เน็ตให้ดี มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะช่วงที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
253 เกรดของนักศึกษาทุกคนในหมู่เรียนเดียวกันในข้อมูลของนักศึกษาทุกคน และอัพเดทข้อมูลให้รวดเร็วกว่านี้
254 อย่าล่มเป็นพอ
255 อยากให้อินเตอร์เน็ตเข้าระบบง่ายๆ
256 การดูแลอุปกรณืในอยู่ในสภาพที่ดีเสมอเอาใจใส่การให้บริการ
257 การให้บริการให้ดีขึ้น
258 ไม่มีข้อเสนอแนะ
259 ดีแล้วมั่ง
260 น่าจะมีสื่อที่น่าสนใจในเเต่ละด้าน
261 ให้ระบบมีความรวดเร็วกว่านี้
262 ความรวดเร็วเวลาเข้าเว็บของระบบ
263 ความรวดเร็วเวลาเข้าเว็บของระบบ
264 อยากให้มีข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษามากกว่านี้ เช่นเบอร์โทรศัพท์เพราะผู้ปกครองจะได้สามารถติดต่อได้
265 เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลของนักศึกษาได้ง่ายควรใช้เลขประจำตัวประชาชนใส่แทนรหัสต่างๆ เพื่อความถูกต้องและเป็นความลับของนักศึกษา และไม่ควรมีการใส่รหัสเลขตอนยืนยันระบบ มันเป็นการเสียเวลาและมีความยุ่งยากต่อการเข้าถึงข้อมูล ให้มีรหัสนักศึกษา เลขประจำตัวประชาชน และรหัสที่ทาง สนว.กำหนดให้นักศึกษาแต่ละคน วันเดือนปีเกิด (ไม่ต้องให้มีการเปลี่ยนแปลง หรือให้นักศึกษาคิดขึ้นมาเองเปมือนกับรหัสบัตรเอทีเอ็ม ให้คิดตอนเข้ามามหาวิทยาลัยครั้งแรกในตอนปีที่ 1 และไม่ต้องให้เปลี่ยน เพื่อไม่ให้นักศึกษาลืม ) ขอขอบคุณสำหรับการบริการของทางสนว. ที่อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาทุกคนตลอดมา ขอชื่นชมให้่กับบุคลากรที่ให้การตอนรับเป็นอย่างดี และเป็นไมตรี ทั้งที่นักศึกษาแต่ละคนมีปัญหาไม่เหมือนกัน แต่บุคลากรทุกท่านก็ทำงานด้วยความเต็มใจ ขอขอบคุณจากใจจริง ครับ....
266 ควรปรับเรื่องไอที
267 ควรมีweb คะแนนเก็บ
268 ควรมีคะแนนเก็บ
269 ควรจัดตารางเรียนที่เป็นแบบแผนแก่นักศึกษา
270 อยากให้พัฒนาหน้าเว็บขึ้นใหม่ และให้มีข้อมูลเยอะมากขึ้นจะได้ทราบข้อมูลที่ทันสมัยและทราบข้อมูลอย่างรวดเร็วมากขึ้นอีก ควรให้รูปแบบสวยงามด้วยน่ะ
271 เป็นระบบที่มีประโยชน์ มากถ้าหากมีการอัพเดทปรับปรุงให้ทันสมัย และรวดเร็วมากขึ้น
272 อยากให้ปรับปรุงในเรื่องการเรียกใช้บริการ
273 ควรมีการอัพเดทข่าวสารให้รวดเร็วทันท่วงที และมีการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านโทรศัพท์ อีเมลล์ ทวิสเตอร์ เพสบุ๊ค ฯลฯ
274 ปรับปรุงเรื่องระบบที่ชอบล่ม
275 ความเร็วของอินเตอร์เน็ต
276 อยากให้มีการปรับปรุงระบบให้ไวขึ้น
277 ปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง
278 ตามที่กล่าวมาข้างต้น
279 ไม่มีครับ :)
280 ควรรวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพกว่านี้
281 ยากให้ระบบอัปเดดข้อมูลให้เร็วกว่านี้
282 กรุณาปรับปรุงแล้วให้เกิดประสิทธิภาพให้มากมีข้อเสียให้น้อยที่สุดค่ะ
283 ระบบสาระสนเทศ ควรเข้าถึงได้ตามที่ต้องการ
284 ควรปรับปรุงในด้านวิชาที่เรียนเสร็จแล้วให้ขึ้นเป็นชื่อรายวิชาเลย
285 ควรจะเพิ่มความเร็วของระบบให้มากขึ้น
286 แจ่มมมเร้ยยย
287 อยากให้ระบบเร็ว ไม่แย่งกันใช้ เวลาตอนลงทะเบียนเรียน
288 ดีมากละคับ
289 ดีอยู่แล้ว
290 ควรปรับปรุงเรื่องความล่าช้าของเวป
291 ควรปรับปรุงความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการใช้เร็วยิ่งกว่าที่เป็นอยู่
292 ต้องการ ระบบลงทะเบียน ที่ไว และไม่ล่ม
293 ปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นไปอีก
294 กระทูถามตอบ
295 ควรละเอียด ชัดเจน เป็นเอกฉันท์
296 เว็บชอบล่ม
297 ควรมีหัวข้อในการใชงานมากกว่านี้
298 มีการพัฒนาระบบที่ดีขึ้นไป
299 อยากให้มีการการจัดปฎิทินวิชาการให้เป็นระบบและเข้าใจง่ายกว่านี้
300 อากาศร้อนจัง
301 อยากให้มีรายละเอียดมากกว่านี้
302 ระบบดีเเล้วคะ เเต่หน้า จะมีข่าวที่ เกี่ยวกับวันเวลา ชัดเจน ไว้บนหน้าหลัก
303 ควรปรับปรุงเวลาที่ลงทะเบียนระบบล้ม
304 ขนาดหน้าจอที่แสดง
305 Wi-Fi ดูเหมือนจะมีไม่ควบคุมอย่ากมีให้ควบคุมคุม ครับ
306 ให้มีข้อมูลครบทุกหัวข้อในหน้าเวป
307 ควรปรับปรุงระบบให้มีความรวดเร็วกว่านี้โดยเฉพาะตอนลงทะเบียน ระบบมันค้างจนไม่สามารถลงทะเบียนได้อาจทำให้เกิดความวุ่นวายในภายหลัง
308 ทันต่อเวลา
309 แนะนำไปหมดล่ะ
310 ควรที่จะปรับปรุงระบบสารสนเทศใหม่
311 ข้อมูลที่ทันสมัยและรวดเร็ว
312 เพิ่มลูกเล่นในการใช้งาน
313 คารมีการลงทะเบียนให้เป็นระบบ
314 อยากให้เข้มงวดในการใช้ อละรักษาความสะอาดด้วย
315 ในภาพรวมดีอยู่แล้ว
316 ในภาพรวมดีอยู่แล้ว
317 เนื้อหาที่ดีและทัยสมัยกับนักศึกษา
318 โดยภาพรวมดีแล้ว
319 ก็นั่นแหละ
320 ทำตัวหนังสือให้โตอีกนิดหนึ่ง มีความรวดเร็วและไว ต่อความต้องการของนักศึกษา
321 อยากให้ระบบรวดเร็วกว่านี้
322 บินให้เป็นเน้อ
323 ปรับปรุงๆ
324 มีความสวยงาม
325 ไม่ีมีข้อเสนอเพิ่มเติม
326 ภาพรวมถือว่าใช้ได้
327 อยากให้เข้าระบบได้ง่ายกว่านี้ เพราะเข้าระบบไม่ค่อยได้
328 อยากให้ทางมหาลัยมีแอร์ค่ะ เพราะอากาศร้อน นั่งเรียน หรือ สอบ ไม่รู้เรื่องค่ะหงุดหงิด (นอกประเด็นนิดนึงค่ะ)
329 บริการดีแล้ว
330 อย่าหั้ยระบบขัดข้องบ่อย
331 อยากให้ทางระบบบอก รายชื่อวิชา ที่นักศึกษาต้องเรียน
332 อยากให้ระบบลงทะเบียนเรียนลงทะเบียนให้เลย เพื่อความสะดวกของนักศึกษา
333 ความล่าช้า
334 ขอบคุณที่พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนักศึกษา ขอให้พัฒนาต่อๆไป ขอบคุณค่ะ
335 ลงทุนในระบบใหม่
336 ความรวดเร็วในการลงทะเบียนเรียน
337 ปรับสีสันพื้นหลังให้น่าสนใจ
338 ปรับปรุงเนตเวิกแล้ว ไวไฟในมหาลัยเพิ่มตามจุดๆๆต่างให้เยอะขึ้น
339 ให้พัฒนาต่อไป
340 รายละเอียดของข่าวสาร
341 โดยรวม ดีคับ
342 อยากให้เพิ่มช่องที่นักศึกษาได้เข้ามาร้องเรียน หรือแจ้งข่าวบ้าง
343 ให้คำปรึกษาและความรวดเร็วในการให้ข้อมูลหรือข่าวสารในกรณีที่เกิดความผิดพลาดของนักศึกษาด้วยความเต็มใจ และสุภาพ
344 - อยากให้มีความรวดเร็ว - ระบบชอบล่ม ควรแก้ไขปัญหาจุดนี้ด้วย
345 ปรับปรุงระบบการลงทะเบียนเรียนให้ดีกว่านี้
346 ให้มีการปรับระบบการลงทะเบียนของนักนักศึกษา ระบบทำงานช้า เมื่อลงทะเบียนระบบล้มตลอด
347 อยากให้มีเพลงฟัง ระหว่างรอ
348 ควรปรับปรุงเรื่องระบบลงทะเบียนเรียนค่ะ
349 น่าจะมีการทำสารสนเทศที่หลากหลายมากกว่านี้ในระบบสารสนเทศของนักศึกษา
350 อยากให้ระบบลงทะเบียนเรียนไม่ติดขัด เพราะเวลาคนเข้าเว็บเยอะๆ ก็จะเข้าไม่ได้ทำให้ลงทะเบียนเรียนไม่ทัน ต้องเปลี่ยนเวลาเรียนหมด ต้องเปลี้ยนในรายวิชาอื่นที่เวลาตรงกันด้วย
351 ระบบที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว
352 โดยรวม ควรปรับปรุงบุคคลากรที่มีคุณภาพ ไม่ใช่บอกข่าวสารแบบไม่รู้
353 ควรจัดรูปแบบให้ดูใช้ง่ายกว่านี้อีก
354 เวลาลงทะเบียนเมื่อไร หรือตรวจผลคะแนนสอบ ทำไมมันช่างยากเย็นเหลือเกินค่ะ เดี๋ยวก่เว็บล่ม เดี๋ยวก่เข้าไม่ได้ เกรียนมาก ๆ
355 ควรเช็กเครื่องเล่น รีโหมด และหูฟังว่าพร้อมสำหรับการใช้งานใหม
356 ควรมีการปรับปรุงระบบในการติดต่อฐานข้อมูลให้มีความเร็วที่ดีขึ้น และเพิ่มช่องทางในการติดต่อให้มีมากขึ้นเพื่อตอบสนองได้ดีในการเข้าใช้ เช่น ระบบการลงละเบียนเรียน เวลามีผู้เข้าใช้มากๆจะไม่สามารถติดต่อทางระบบได้เลย
357 ความรวดเร็วในการเข้าใช้ระบบ
358 ห่วยมากกกก
359 อยากให้พัฒนาหรือเพิ่มเติมสาระดีๆ เพื่อเป็นข่าวสารแก่นักศึกษา
360 ควรจะให้ระบบมีความรวดเร็วมากกว่านี้ เพราะจำนวนนักศึกษามีจำนวนค่อนข้างมาก
361 ข้อมูลมักขาดตกบกพร่องบ้างในบางเรื่อง ควรตรวจสอบให้ครบถ้วน
362 ควรปรับปรุงการใช้งานของเครื่อข่ายหรือเวปไซด์ของ มหาลัยให้ดีขึ้นกว่าเดิม
363 ควรมีการส่งข้อมูลใหม่ๆผ่านทางเมลล์
364 โดยรวมก็ดีค่ะ
365 เปนกำลังใจให้ในการพัฒนาเวปให้ดีกว่าเดิม
366 ไม่ควรปรีบเปลี่ยนหน้าเวปบ่อยเกินไป
367 ความรวดเร็ว
368 ไอ่ที่สำคัญ ตัวใหญ่ๆ น้อยกะ ใครจะไปเห็น เอาอะไรที่สำคัญ เด่นๆหน่อย
369 ให้ทำสีสันสวย น่ารัก ทำให้เหมาะสมกับวัยรุ่น
370 เข้าช้ามาก
371 เวลาติดต่อใช้งานยาก
372 การบริการของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการควรใช้วาจาที่สุภาพ เจ้าหน้าที่บางคนสอบถามฃ้อมูลแล้วพูดจาไม่ได้เรื่อง
373 ช่วยทำระบบให้ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว ไม่มีปัญหาในเวลาที่ลงทะเบียน
374 ควรจัดการระบบให้ดีกว่านี้
375 ควรมีระบบที่ดีกว่านี้
376 ทำไว้หลายๆที่ก็จะดีไม่น้อยค่ะ
377 ตัวหนังสือเล็กไป
378 ทำให้ดีดีหน่อย
379 ส่วนใหญ่ค่อนข้างดีแล้ว
380 โดยภาพรวมแล้วดีค่ะ
381 อยากให้ดีมากกว่านี้
382 พัฒนาระบบให้ดีกว่าเดิม
383 ควรใช้ระบบจัดเป็นหกมดหมูในการลงทะเบียนอย่างชัดเจน
384 ให้นักศึกษามีตัวเลือกในการลงทะเบียนมากยิ้งขึ้น ทำงานให้เร็วขึ้น
385 ยังไม่มีค่ะ
386 มีความล่าช้าในวันลงทะเบียน การเข้าระบบสารสนเทศชนกันทำให้ไม่สะดวก
387 อยากให้ข้อมูล ชัดเจนกว่า นี้..
388 ปรับปรุงระบบลงทะเบียนเรียนด้วย เพิ่มSection มากๆ
389 อยากให้รู้สึกเหมือนได้ไปสอบถามข้อมูลที่มหาวิทยาลัย แต่เป็นไปในแบบระบบสารสนเทศค่ะ คือ สะดวก ครบถ้วน และเข้าใจง่ายค่ะ
390 ควรขยายเวลาลงทะเบียนเรียนมากขึ้น เวลาลงทะเบียนกับเวลาเกรดออก ระบบจะได้เข้าไม่ยาก
391 ทำดีที่สุดแล้ว
392 ดีอยู่แล้ว
393 ปรับปรุงใหม่
394 พยายามอย่าปรับปรุงบ่อยๆ
395 อยากให้ระบบมีความรวดเร็ว
396 ไม่มีข้อเสนอเเนะเเล้วครับ
397 ควรจะพัฒนาด้านการครอบคลุมเครือข่าย ด้านการ รองรับนักศึกษาที่เข้าาใช้งาน เพราะมักเกิดเหตุ เครือข่ายล่มเป็นประจำ
398 ทำให้ดีขึ้น
399 อยากให้มีแผนที่ วค ค้าบ
400 เพิ่มเครือข่ายในการเข้าระบบ
401 มีข้อมูลที่ง่ายต่อการค้นหา
402 เพิ่มเวลาให้ลงทะเบียน และ วิชาเรียน
403 เซฟเวอร์ ควรจะมีในมหาวิทยาลัย
404 ขอให้ระบบเร็วขึ้น
405 แผนการเรียนเสนอแนะ ของทุกเทอม และ แผนการเปิดรายวิชาที่สอนของทุกเทอม เพื่อให้ นศ วางแผนได้ล่วงหน้า
406 ไม่มีข้อเสนอเเนะ มหาลัยทำดีเเล้ว
407 ระบบลงทะเบียนช้ามากๆ
408 ห้องน้ำควรสะอาดมากกว่านี้
409 ระบบ Sever ช้า
410 ความชัดเจนในเรื่องของข้อมูลบางครั้ง
411 ควรมีความรวดเร็วมากกว่านี้
412 อยากให้มีความเข้าง่ายมากกว่านี้
413 อยากให้มีคำแนะนำสำหรับนักศึกษา
414 น่าเบื่อกับระบบลงทะเบียน
415 ระบบควรเข้าไวกว่านี้
416 พัฒนาต่อไปเรื่อยๆ
417 ดีอยู่แล้ว
418 คุณเยี่ยมมาก
419 ข้อมูลของนักศึกษาควรจัดไว้ในข้อมูลเวลาใส่รหัสนักศึกษาให้เห็นหมด
420 ควรปรับเปลียนให้ทันสมัยกว่าเดิม
421 ควรดูแลระบบให้ดี
422 ภาพรวมดีแล้วและอยากให้พัฒนาบางอย่างให้ดียิ่งๆขึ้น
423 ควรจัดให้มีความหลากหลายและรวดเร็ว
424 ควรมีรายละเอียดมากกว่านี้
425 ควรจะมีข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาให้มากกว่านี้
426 ไม่มีข้อเสนอแนะ
427 อยากให้เวลาการหาข้อมูลได้ไวขึ้น
428 อยากให้เวลาการหาข้อมูลได้ไวขึ้น
429 ควรบอกข่าวสาร ของ มหาลัยให้ทั่ว ถึง นักศึกษา
430 ระบบ กากมาก
431 ระบบมันซับซ้อน
432 น่าจะมีแผนการเรียน..ข้อมูล..อะไรมาเพ่มเตม
433 อยากให้ทางมหาวิทยาลัยปรับปรุงห้องเรียน..ขอบคุณค่ะ
434 ปรับปรุงระบบให้ดีหน่อย
435 มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ทันสมัยตลอดเวลา เผื่อว่าอยากรู้ข้อมูลที่เขาเล่ามา แล้วเราก็มาดูจากระบบสาระสนเทศนักศึกษาได้
436 ตามข้างบนนะ
437 ปรับปรุงระบบลงทะเบียนด้วย
438 โดยรวมทุกอย่างถือว่าดี
439 ควรปรับปรุงให้ระบบสารสนเทศให้มีความละเอียดและเข้าใจง่ายสำหรับนักศึกษาใหม่
440 ไม่มีข้อเสนอ ผมยังไม่เก่งพอที่จะเสนอ
441 ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึง
442 ควรมีการแจ้งข่าว หรือกิจกรรมที่จะจัดขึ้นล่วงหน้า
443 ไม่ค่อยดีเลย
444 เวลาลงทะเบียนเรียน รายวิชาเรียนมีน้อยมากเลยค่ะ อย่างเช่นเทอมนี้เปิดวิชาครูไม่กี่ตัว และวิชาที่เปิดดิฉันก็เรียนหมดแล้ว มีเหลือไม่กีวิชาและวิชาที่เหลือเป็นวิชาที่ไม่ได้สนใจเรียนเลย ตอนปี1ฉันตั้งแผนการเรียนเป็นอย่างดีจัดตารางเรียนไว้อย่างเรียบร้อย ถ้าทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดเรียนแบบนี้ แล้วจะมีหนังสือคู่มือไว้ทำไมค่ะ ตอนนี้ดิฉันเรียนอยู่ชั้นปีที่4แล้วนะ....รู้สึกว่าระบบการจัดตารางเรียนทางมหาลัยไม่ค่อยเป็นระบบมากเลย
445 เพิ่มความเร็วและทันสมัยเพิ่มขึ้น
446 อยากให้ระบบสารสนเทศเพียงกับความต้องของผู้ใช้
447 ควรง่ายและสะดวกมากกว่านี้
448 ควรปรับปรุง
449 ระบบ ค่อนข้าง ทำได้ดี
450 ส่วนมาก ดีแล้วครับ
451 เข้าระบบยากมากครับ
452 ควรเพิ่ม สิ่งที่นักศึกษา อยากรู้ เพิ่ม ข่าวสาร
453 fssssssssss
454 บางกิจกรรม หรือเมื่อมีการประกาศอะไร อยากให้แสดงลงที่หน้าเว็บคะ ทั้งเวลา สภานที่ ราชภัฏ ดีแทบทุกอย่าง แต่เสียตรงที่ช้าเรื่องการทะเบียนคะ แค่นั้นจริงๆ
455 ชอบให้มีระบบสารสนเทศนักศึกษามากค่ะ
456 พัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้น
457 aaaaaaaaaaaaaaa
458 อยากให้มีระบบที่ทำให้นักศึกษาเข้าค้นคว้าหรือหาข้อมูลที่ได้ง่ายกว่านี้
459 เนตช้า ลงทะเบียนเรียนไม่ดี มีปันหาเยอะ
460 ควรจะเพิ่มลูกเล่นเพื่อความหน้าสนใจของเว็ปไซต์ และแนะนำสิ่งที่จำเป็นต่อการศึกษารับชมให้มากกว่านี้
461 ระบบการลงะเบียนตรวจสอบวิชาให้ตรงตามภาคเเรียน
462 ควรปรับปรุงระบบให้มีความรวดเร็วกว่านี้เพื่อความต้องการของนักศึกษาที่มีมากขึ้น
463 ปรับปรุง ระบบด้วย ห่วยมาก
464 การตอบคำถามอยากให้ตอบเร็วที่สุด ระบบถ้ามีการเข้าใช้มาก ๆ ก็จะเข้าไม่ได้อยากให้ปรับปรุง อยากให้มีการบอกข่าวสาร ประกาศอะไรให้ชัดเจน แน่นอนมากยิ่งขึ้น
465 อยากให้ระบบสารสนเทศปรับปรุงเรื่อง การเปิดรับในแต่ละวิชาให้เพี่ยงพอต่อผู้เรียน
466 อยากให้มีระบบถามตอบปัญหาที่มีผู้ตอบแบบรวดเร็ว
467 ตามที่คอมเมนต์ทั้งหมด
468 ถ้าเปลี่ยนรหัสแล้วสาารถเข้าใช้รหัสนั้นได้เลย
469 ควรมีความรวดเร็วกว่านี้
470 ควรปรับปรุงระะบบใหม่
471 ทำให้เป็นระบบมากกว่านี้
472 ความรวดเร็ว
473 ควรรวดเร็ว กว่านี้
474 ไม่มีข้อเสนอใดๆ
475 พัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะ
476 อยากให้มีการจัดหมวดหมู่การนำเสนอ
477 อยากให้ทำระให้เร็วกว่านี้
478 ปรับปรุงกรลงทะเบียบด้วยค่ะ ด่วนๆ
479 ควร จัดข้อมูลให้หาง่ายหน่อย
480 ค้นหาได้สะดวก และเข้าใจง่าย
481 การหาห้องเรียนตามรหัสห้องเรียน ของนักศึกษาใหม่ บางคนยังไม่เข้าใจ เช่นผม อยากให้มีการลงข้อมูลว่า เลขแต่ละตัวคืออะไร เช่น 27084 อะไรคืออาคารเรียน ชั้นเรียน ห้องเรียน เพราะนักศึกษาใหม่ไม่ทราบเป็นทั่วกัน แล้วจะต้องเสียเวลาหาห้องเรียนใหม่เข้าห้องเรียนสายในวันแรกๆ อาจทำให้อาจารย์ผู้สอนบ่นได้ เพราะเป็นใครก้อไม่อยากฟัง ยิ่งนักศึกษาภาคพิเศษจะเอาเวลาไหนไปหาห้องเรียนก่อนกำหนด งานก้อต้องทำ จริงมั๊ยครับ
482 ควรปรับปรุงให้หาข้อมูลได้ง่าย ๆ ขึ้น
483 เวลาเข้าไปในระบบ ยากมาก
484 อยากให้มีเว็บไซน์ที่น่าชื่นชมแบบนี้ไปนานๆ
485 ขอให้รวดเร็วทันใจกว่านี้หน่อย
486 ให้เร็วกว่านี้
487 no comment !!
488 พัฒนาระบบให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น
489 เป็นแบบเดิมดีแล้วสะดวกกว่า
490 ข้อมูลการประเมิน
491 สามารถเข้าสู่ระบบเร็วยิ่งขึ้น
492 ไม่มี ดีอยู่แล้ว
493 ืน่าจะสวยมากกว่านี้
494 ความรวดเร็ว รูปแบบและวิธีการสืบค้นข้อมูล
495 ระบบไม่ล้มเมื่อมีคนใช้มาก
496 จัดให้เป็นหมวดหมู่แต่ละปี
497 วิชาที่จะเปิดสอนขอให้มีเพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา
498 กำหนดชัดเจนว่านักศึกษาแต่ล่ะคนต้องลงทะเบียนวิชาอะไรบ้าง
499 แจ้งเตือนข่าวประกาศเข้าE-Mailของนักศึกษา
500 อยากให้ทางมหาลัยทำระบบที่เร็วกว่านี้ค่ะ
501 ปรับปรุงให้ทันสมัยเรื่อยๆ
502 ทำให้ดีขึ้นๆๆๆ
503 รูปแบบและความทันสมัย
504 ระบบสารสนเทศ เกิดความสับสน
505 ความรวดเร็ว รูปแบบและวิธีการสืบค้นข้อมูล
506 สร้างตึกจอดรถ
507 อยากให้มีความรอวเร็วในระบบการทำงาน
508 ขอระบบที่ดีกว่านี้
509 ขออย่าให้ระบบลมบ่อย
510 พอดีแล้วแหล่ะค่ะ
511 รายระเอียดที่ชัดเจน
512 กราเรียนรู้
513 หาชื่ออาจารย์ที่สอนเราได้
514 ทันสมัยกว่านี้
515 ความสวยงาม
516 น่าจะอยู่ที่เดียวกับที่ลงทะเบียน
517 วีดีโอแนะนำ
518 น่าจะมีระบบ call center ไว้คอยให้คำปรึกษา ตลอด 24 ชั่วโมง
519 ควรจะจัดคอมฯไว้ตามจุดต่างๆเพราะจะทำให้สะดวกขึ้น
520 เพิ่มความแปลกใหม่
521 ความรวดเร็ว
522 เวลาลงทะเบียนเรียนมักพบปัญหา ระบบลงทะเบียนล่ม
523 มี่แผนการเรียนเร็ว
524 ขอให้ทำดีต่อไปแม้จะลำบากเป็นกำลังใจให้ครับ
525 รายละเอียด
526 ควรมีขอมูลให้มากกว่านี้
527 ยังไม่มีครับ
528 ปรับจุดเด่นให้มากกว่านี้
529 ควรแก้ไขระบบให้ดี
530 ควรคิดเกรดเฉลี่ยรวมของวิชาครู วิชาเอก และวิชาทั่วไปด้วย
531 อยากให้เร็วกว่านี้
532 ความรวดเร็วของระบบ
533 พัฒนาให้ดีๆๆขึ้นไปนะค่ะ
534 ควรมีการใช้สีสีนมากกว่านี้ค่ะ^^
535 ควรมีการเข้าสู่ระบบใช้งานง่ายกว่านี้ และรวดเร็ว
536 ส่วนใหญ่ดี แต่จะช้าตอนลงทะเบียนเรียน
537 ควรปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม
538 ควรตรวจสอบระบบและเพิ่มความรวดเร็วในการใช้
539 ด้วยร่วมก้ดีคร้า
540 อย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วครับ
541 พัฒนาให้ดีขึ้น
542 ช่วยปรับปรุงระบบลงทะเบียนเรียนหน่อย เวลาลงช้ามากและขอให้ เปิดตรงเวลาที่ตั้งไว้ด้วย
543 ควรปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพพอสำหรับการใช้งานที่มีจำนวนู้ใช้มาก ๆ ได้
544 ข่าวประกาศควรทำให้เห็นชัดเจนกว่านี้
545 ระบบช้า บางครั้งเราพิมพ์ข้อมูลแล้วมันเข้าไม่ได้ทั้งๆที่ข้อมูลที่เราพิมพ์ไปนั้นถูกต้องแล้ว
546 อยาหให้มีกล่องความคิดเห็น
547 ......................
548 การทำงานเป็นทีม ควรมีความสามัคคีกัน เพื่อนให้งานออกมาสมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น
549 ทำให้มันดีกว่านี้นะคะ ขอบคุณค่ะ
550 ระบบสารสนเทศดีมาก
551 ถ้ามีชื่ออาจารย์บอกพร้อมกับชื่อรายวิชาจะดีมากค่ะ
552 ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการ
553 ............
554 ควรมีรูปภาพและมีสีสีนให้มากกว่านี้ค่ะ
555 ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ
556 หัวข้อเยอะไปหน่อย... หาสิ่งที่ต้องการไม่ค่อยเจอ
557 ..........................
558 อยากให้เข้าใจง่าย
559 ggggggggggggggg
560 ทุกอย่างดีคับเข้าใจง่าย
561 ทำงานให้เรวขึ้น
562 อยากให้มีความทันสมัยในการสื่อสารมากขึ้น
563 เนื่องจากนักศึกษา มีจำนวนมาก ดังนั้น ควรจะให้ระบบดีกว่านี้
564 ดีมากแล้ว
565 อยากให้เพิ่มความรู้เกี่ยวกับสถาบันมากกว่านี้
566 มีการเชิญชวนทำกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น
567 ควรสนใจนักศึกษาให้ดีกว่านี้
568 ถ้าจำรหัสผ่านไม่ได้น่าจะมีเตือนความจำอย่างอื่น
569 ควรพัฒนาให้ตามที่ต้องการ
570 อยากให้พัฒนาแก้ไขส่วนที่ยังไม่ดี ให้ดียิ่งๆขึ้นไป
571 เพิ่งข้อมูลการศึกษา
572 สร้างระบบที่อาจารย์สามารถยืนยันการดรอปของนักศึกษาได้
573 ขอรูปแบบสื่อให้สะดวกกว่านี้หน่อย
574 ควรให้มีเวลาเข้าระบบ24ชม.
575 อยากให้ ห้องเรียน ทุกห้อง เป็น ห้อง แอร์ !!!
576 ขอเสนอแนะเรื่องความเร็วในการใช้ระบบฐานข้อมูนนี้เพิ่มมากขึ้น
577 ไม่มีความคิดเห็น
578 มันดูยุ่งยาก ควรมีคู่มือให้
579 อยากให้มีป๊อบอัพแจ้งเตือนวันและเวลาของการลงทะเบียนค่ะ
580 1 ควรปรับปรุงระบบให้ดีกว่านี้ 2 หาเวลาการลงให้แต่ละชั้นปี 3 หมวดหมูเข้าใจง่าย 4 ทำให้ระบบมีความเข้าใจง่ายกว่านี้ 5 ทำงานดีแล้วค่ะ 6 no commant 7 ระบบลงทะเบียนชอบล่มตลอดเวลา อยากให้มีการรองรับข้อมูลมากกว่านั้ 8 ให้วางระบบใหม่สำรองระบบไว้ด้วย
581 พัฒนาตามต้องการครับ
582 ติดแอร์ อาคาร 27 มันร้อนๆๆๆๆๆๆๆๆ
583 ติดแอร์ด่วน อาคาร27 มันร้อนๆๆๆ
584 อยากให้มีการพัฒนาของอินเตอร์เน็ด และเรื่องมือต่างๆในห้องเรียนอาจเสียหรือ เน็ดล่ม ให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อจะได้ศึกษาแบบไม่มีการเสียเวลา
585 ไม่ต้องล่มบ่อย
586 ควรทำให้เข้าใจง่ายกว่านี้
587 ควรจะมีการประปรุง เน็ต ให้ไวอีกหน่อยคับ ทุกอย่างก็สมบูรณ์แบบ
588 ระบบข้อมูล
589 ควรปรับปรุงให้ดี ขึ้นไปอีก
590 อยากได้หน้าเวปที่ไม่แออัดเกินไปจนไม่รู้จะเข้าอันไหนก่อนอันไหนหลังดี
591 อยากให้ระบบพัฒนาให้มีความเร็วเพิ่มขึ้น
592 ดูแลระบบให้ได้มาตรฐานหน่อยนะคะ
593 อยากให้ปรับปรุงระบบ Sever ตอนลงทะเบียนวิชาเรียนครับ
594 ข่าวสารทันเหตุการณ์
595 ก็ดีละครับ
596 ความรวดเร็ว
597 น่าจะมีการ log in ให้ยากกว่านี้ เพื่อยากต่อการเข้าไปดูข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษานะคะ
598 เวปอย่าล้มบ่อย
599 สนว ควรปรับปรุงนิดหนึ่งครับเวลาจะเข้าไปลงทะเบียนเรียนอะครับ แยกกันละเน็ตล่มครับ
600 หัวข้ออัพเดตน่าจะทำให้หาง่ายกว่านี้เช่นตารางสอบ
601 ทำเว็ปเพจ ให้เร็วกว่านี้ เวลานักศึกษาลงทะเบียนมันช้ามาก เพื่อรองรับการเข้าใช้จำนวนมากๆ
602 มากปรับปรุง
603 เข้าใจชัดมากขึ้น
604 มีความทันสมัยครบทุกอย่างแต่บางครั้งขาดโปแรแกรมบางอย่าง
605 เป็นระบบที่เข้าใจง่ายดีค่ะ
606 ดีทุกอย่างค่ะแต่บางครั้งก้ช้า
607 ดีทุกอย่างค่ะแต่บางครั้งก้ช้า
608 ควรปรับปรุงระบบให้ดีกว่านี้
609 มีน้ำใจกับ นศ หน่อย
610 ความรวดเร็ว รูปแบบและวิธีการสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัย
611 ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
612 อยากให้มีชื่ออาจารย์ที่เราลงเรียน ในระบบลงทะเบียน
613 ควรตรวจสอบข้อมูลของนศ.ให้ถูกต้องก่อน
614 พัฒนาตามข้อ 13
615 พัฒนาเครือข่าย
616 ให้คำตอบได้รวดเร็วเมื่อเกิดข้อบกพร่องในการใช้งาน
617 ระบบควรดีขึ้นกว่านี้
618 อยากให้ทำระบบได้ดีกว่านี้อีก
619 อยากให้ทำระบบได้ดีกว่านี้อีก
620 ระบบสารสนเทศนักศึกษาควรมีระบบที่เร็ว ทันสมัย ไม่ช้า ไม่ค้าง
621 ค่อนข้างพอใจ
622 ก็ ให้ เข้า ง่าย กว่า เดิม ค่ะ
623 ควร มี เว็บ สำรอง ในระบบ
624 อยากให้ระบบสารสนเทศ อัตเดป ตลอด
625 ให้ความรวดเร็วในการบริการ
626 ความสะดวก รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
627 ระบบช้ามากเมื่อเข้าบริการ
628 มันดีอยู่แล้วล่ะ ทั้งเร็ว และแรง ไม่ต้องทำไรมันหรอก งานก็ดีเยี่ยม ไวเป็นที่ 1 ของโลก เลยก็ว่าได้ ไม่มีใครมาเทียบได้หรอก ระบบอะไร จะไวปานนั้น แม่จ้าว ตกใจ ยังกะเจอผีแนะ อืม คิดว่าน่ะ คงไม่มีระบบไหนมาสู้ได้แล้วล่ะ อย่างว่าและนะ ของดี มันอยู่ที่ใจ
629 เวลาเกรดออกหรือลงทะเบียนเวปชอบล่มบ่ายๆมากๆๆๆ
630 ควรจะเพิ่มสีสีนให้มากกว่านี้
631 อยากให้มีช่องแชท
632 อยากให้ระบบดีกว่านี้ ไม่ให้ล้มบ่อย ที่สำคัญตอนช่วงลงทะเบียนเรียน
633 มีความถูกต้องใช้การง่ายเข้าถึงง่าย
634 ขออินเตอร์เน็ตที่เร็วกว่านี้
635 slow down system solution
636 ควรมีเครื่องมือแปลกๆๆใหม่ๆๆ
637 ความเร็วรวดและความปลอดภัย
638 ไม่มีความต้องการ
639 : ความรวดเร็ว รูปแบบและวิธีการสืบค้นข้อมูล
640 อยู่ในเกณท์ใช้ได้แล้วครับ
641 ปานกลางสำหรับความพึงพอใจ
642 ระบบดีกว่านี้
643 อยาก ให้ ติด แอร์
644 ความทันสมัยตลอดเวลา
645 ตามที่บอกไปข้างต้น
646 รีบๆ ปรับปรุงสะ เพลีย
647 รีบๆ ปรับปรุงสะ เพลีย
648 ไม่มีค่ะ
649 อยากให้พัฒนาระบบสารสนเทศนี้ให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะ
650 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ของระบบสารสนเทศนักศึกษานั้น อยากเพิ่มเติมเรื่องความรวดเร็วคะ
651 หมั่นพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป
652 อยากให้นำข้อมูลดีๆมาบอกต่อกันเยอะๆค่ะ
653 ดีอยู่แล้วครับ
654 น่าจะทำให้ไม่ยุ่งยากกว่านี้
655 อยากให้เข้าระบบได้ง่ายและเร็วมากขึ้น
656 ขั้นตอนการเข้าถึงเยอะเกินไป
657 ความรวดเร็ว และไม่ซับซ้อนจนเกินไป
658 อย่าล่มบ่อยเลยค่ะ
659 ระบบการจัดการข้อมูลยังไม่ดีพอ
660 มีการแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลทางการศึกษาที่มีความสำคัญต่อนักศึกษา
661 ควรให้ความสะดวกและรวดเร็วให้มากกว่านี้
662 การเข้ารับข้อมูลข่าวสาร เข้ายาก ทำให้ล่าช้า ถ้าปรับปรุงให้เข้าง่ายกว่านี้ก็จะดีมาก
663 การเข้ารับข้อมูลข่าวสาร เข้ายาก ทำให้ล่าช้า ถ้าปรับปรุงให้เข้าง่ายกว่านี้ก็จะดีมาก
664 สีสันนิดหน่อย และ ความเป็นระบบ
665 อยากได้เน็ตแรงๆกว่านี้คับ
666 สามาราถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
667 ขยายขนาดตัวหนังสือให้มากขึ้น
668 ทำแบบนี้ตลอด
669 ก็ดีอยู่แล้วครับ
670 ดีอยู่แล้ว ขอให้พัฒนาต่อไปอีก
671 ระบบแจ้งเตือนทาง sms
672 อยากให้ให้ง่ายมากขึ้น
673 ควรตรวจสอบระบบให้ดีก่อนขึ้นเว็บ
674 ไม่มีข้อเสนอ
675 ไม่มีข้อเสนอ
676 ไม่มีข้อเสนออีก
677 ไม่มีข้อเสนออีก
678 ไม่มีข้อเสนออีก
679 ไม่มีข้อเสนออีก
680 อย่ามีเลยหน้านรี้ ซับมิทแล้วยังกดเข้าระบบไม่ได้
681 ฉันต้องการเปิดการอ่านภาษาอังกฤษ, ไทย, นักศึกษาต่างชาติไม่เข้าใจ
682 ผมขอแนะนำให้ควรจะถูกแทนที่ด้วยรุ่นภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพราะมันเป็นเรื่องง่ายสำหรับนักเรียนต่างชาติในการตรวจสอบผลการ
683 ควรจะให้ข้อมูลละเอียดกว่านี้
684 ระบบช้ามาก
685 ควรมีความสะดวก รวดเร็วมากกว่านี้
686 ควรทันสมัย
687 แก้ไขเว็บล่มบ่อยๆให้ที
688 ควรตอบแบบสอบถามแบบทันถ่วงที
689 ไม่มีอะไรปรับปรุงดีแล้ว
690 ไม่มีอะไรปรับปรุงดีแล้ว
691 ปรับปรุงตลอด
692 ไม่ต้องมีแบบสอบถาม
693 ไม่ต้องมีแบบสอบถาม
694 มีข้อมูลกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมากขึ้น
695 อยากให้เร็วกว่านี้
696 ปรับปรุงบ้าง
697 มีการอัพเดทที่เร็วและชัดเจนกว่าเดิม
698 มีการอัพเดทที่เร็วและชัดเจนกว่าเดิม
699 การอัพเดทข้อมูลต่างๆ ที่รวดเร็วมากขึ้น
700 มีการอัพเดท ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา
701 มีการอัพเดท ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา
702 มีการอัพเดท ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา
703 มีการอัพเดท ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา
704 อยากให้ ปรับปรุง เรื่อง ความเร็ว และ การลิ้งข้อมูลที่ง่ายดายไม่ยุ่งยาก
705 youtube to mp3
706 ข้อมูลทุกอย่างเป็นประโยชน์ในการสืบค้น
707 555555555555555555
708 555555555555555555
709 จุดที่ควรปรับปรุง
710 อยากให้ระบบแก้ไขข้อมูลนักศึกษาที่บางคนเข้าดูเกรดไม่ได้และเลขบัตรประจำตัวประชาชนด้วยค่ะ
711 น่าจะให้เข้าก่อน กรอก
712 อยากให้มีการประเมินแบบนี้ทุกปี
713 อยากให้มีการประเมินแบบนี้ทุกปี
714 เพิ่มภาพให้ดูน่าสนใจ
715 ในการลงทะเบียนเรียน ควรเพิ่มสาขาวิชาที่มีคนเรียนมากเรียนมาก
716 ในการลงทะเบียนเรียน ควรเพิ่มสาขาวิชาที่มีคนเรียนมาก
717 ในการลงทะเบียนเรียน ควรเพิ่มสาขาวิชาที่มีคนเรียนมาก
718 ในการลงทะเบียนเรียน ควรเพิ่มสาขาวิชาที่มีคนเรียนมาก
719 ในการลงทะเบียนเรียน ควรเพิ่มสาขาวิชาที่มีคนเรียนมาก
720 มีสารเยอะๆ
721 อยากให้พัฒนาต่อไปค่ะ
722 รูปแบบใหม่ๆ
723 ความรวดเร็ว และความทันสมัย
724 ระบบ internet ช้า อาจเป็นเพราะจำนวนคนที่เข้าใช้งานมาก
725 บ้างครั้งมีการช้าอยู่ เข้าไม่ได้บ้าง
726 การเข้าใช้ระบบสนเทศของมหาลัยช้า
727 ระบบที่มีความเร็วเร็ว และทันเหตุการณ์
728 อัปเดสตามปัจจุบัน
729 อัปเดสตามปัจจุบัน
730 อัปเดสตามปัจจุบัน
731 อัปเดสตามปัจจุบัน
732 ควรเพิ่มระบบความเร็ว
733 ดีอยู่แล้วค่ะ
734 ดีอยู่แล้วค่ะ
735 ดีอยู่แล้วค่ะ
736 ควรทำให้มันง่ายกว่านี้
737 โม่ต้องมีรหัสผ่าน
738 ให้บริการที่ดีและทันสมัยยิ่งขึ้นไปเลยๆ
739 ให้บริการที่ดีและทันสมัยยิ่งขึ้นไปเลยๆ
740 การเข้าถึงข้อมูลไม่ซับซ้อนมากนัก
741 ควรทำข้อมูลให้ชัดเจน
742 อย่ายุ่งยาก
743 อย่ายุ่งยาก
744 แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศนักศึกษา
745 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
746 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
747 ไม่อยากพูด
748 ไม่อยากพูด
749 ไม่อยากพูด
750 ควรเพิ่มความรวดเร็วในการใช้งาน
751 1 : ความทันสมัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ 2 : ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง มีข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ 3 : ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 4 : ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ 5 : ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ เข้าใจได้ง่าย 6 : ความรวดเร็ว รูปแบบและวิธีการสืบค้นข้อมูล 7 : ความสะดวก รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล 8 : ได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ 9 : ได้รับประโยชน์จากการใช้บริการของระบบ 10 : ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ 11 : "จุดเด่น" ของระบบสารสนเทศนักศึกษา
752 ข้อมูลนักศึกษา
753 สามารถใช้งานได้บนโทรศัพท์สมาทโฟนได้ดีขึ้น ง่ายขึ้น
754 ไม่มีฟหกฟกหฟหก
755 1 : ความทันสมัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ 2 : ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง มีข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ 3 : ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 4 : ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ 5 : ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ เข้าใจได้ง่าย 6 : ความรวดเร็ว รูปแบบและวิธีการสืบค้นข้อมูล 7 : ความสะดวก รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล 8 : ได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ 9 : ได้รับประโยชน์จากการใช้บริการของระบบ 10 : ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ 11 : "จุดเด่น" ของระบบสารสนเทศนักศึกษา
756 ควรมีข้อมูลครบถ้วน
757 ควรมีข้อมูลครบถ้วน
758 ควรมีข้อมูลครบถ้วน
759 ควรมีข้อมูลครบถ้วน
760 ควรมีข้อมูลครบถ้วน
761 ไม่ลงความติดเห็น
762 ควรให้ความเป็นธรรมกับนักศึกษาทุกท่านให้เสมอภาค
763 อัพเดท ข้อมูล บ่อยๆ
764 อัพเดท ข้อมูล บ่อยๆ
765 อัพเดทข้อมูล บ่อยๆ
766 อัพเดทข้อมูล บ่อยๆ
767 หาข้อมูลยากนิดหนึ่งครับ
768 ควรแจ้งข้อมูลแก่นักศึกษาให้ครบถ้วนชัดเจน
769 คิดว่าทุกอย่างดีหมดแล้วค่ะ ขอบคุณมากๆนะค๊ะ
770 ระบบสารสนเทศเป็นระบบง่ายต่อการเข้าไปใช้งานและให้ข้อมูลที่เนาต้องการเข้าไปหา
771 International College should be in English because I can not read Thai well enough.
772 International College should be in English because I can not read Thai well enough.
773 International College should be in English because I can not read Thai well enough.
774 สร้างระบบให้โดดเด่น
775 ระบบล้มบ่อย เข้าลงทะเบียนเรียนยากมาก.
776 ไม่แล้วค่ะ
777 ต้องการให้เพิ่มความสะดวก รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล ให้เข้าใจง่ายมากกว่านี้
778 เพิ่มความสวยงามให้มากกว่านี้
779 ปรับเปลี่ยน รูปแบบให้สวยเก๋กว่านี้
780 ปรับเปลี่ยน รูปแบบให้สวยเก๋กว่านี้
781 อัพเดตเรื่องที่สำคัญและสิ่งที่ นศ ควรรับทราบตลอดๆ
782 กิจกรรมของมหาวิทยาลับที่นักศึกษาต้องเข้าร่วมควรแจ้งผ่านระบบเลยว่ามีอะไรบ้าง วันไหนบ้าง เพราะบางทีรุ่นพี่เขาก็ไม่ได้บอก จึงทำให้ขาดการทำกิจกรรม
783 ปรับเปลี่ยน รูปแบบให้สวยเก๋กว่านี้
784 ไม่มีความคิดเห็น
785 ไม่มีอเสนอแนะ
786 เวลาเข้าระบบพิมเยอะไป
787 อยากให้ระบบมีกิจกรรมในการเล่นเกมเพื่อเพิ่มการศึกษาภายในตัวค่ะ
788 ควรมีการเตรียมข้อมูลให้พร้อมกับนักศึกษา และมีการปรับการเชื่อมต่อ เวลาลงทะเบียนทีไรระบบ ล่มทุกที อยากให้มีการปรับตรงนี้ค่ะ
789 ความล่าสุด ความรวดเร็ว
790 ความทันสมัย รวดเร็ว
791 ความทันสมัย รวดเร็ว
792 ความทันสมัย รวดเร็ว
793 เวลาการใช้งาน
794 เวลาการใช้งาน
795 สัญญาณอินเทอร์เน็ตน่าจะมีทุกจุดด้ยค่ะ
796 ในห้องเรียนน่าจะติดแอร์ด้วยครับ
797 ควรวางผังให้เข้าใจง่ายกว่านี้
798 อยากให้มีข่าวสารกิจกรรมของภาคพิเศษ
799 แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
800 เพิ่มความรวดเร็วในการใช้บริการ
801 เพิ่มความรวดเร็วในการใช้บริการ
802 เพิ่มความรวดเร็วในการใช้บริการ
803 ดีอยู่แล้ว
804 สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่านี้
805 เพิ่มความรวดเร็วต่อการติดต่อข้อมูลให้เร็วอีกนิด
806 ระบบล้มบ่อยมาก
807 ควรปรับปรุงให้ระบบมีความเร็วกว่านี้
808 อยากให้ระบบมีความรวดเร็วกว่านี้
809 พัฒนาไปเรื่อยๆครับ
810 อยากไห้ระบบเร็วกว่านี้ จะได้สะดวกต่อการค้นหา
811 การใช้งานควรมีความรวดเร้็ว
812 ยุ่งยากในการเข้าระบบ
813 อยากให้มีการเปิดประเมินอาจารย์หลายๆรอบ
814 ขอให้ปรับปรุงในทางที่ดีขุ้นเรื่อยๆค้ะ
815 รวดเร็วทันใจ
816 ควรมีการปรับปรุงระบบให้มีการรวดเร็ดมากขึ้น และมีการผิดพลาดให้น้อยที่สุด
817 ควรมีการปรับปรุงระบบให้มีการรวดเร็ดมากขึ้น และมีการผิดพลาดให้น้อยที่สุด
818 ควรมีการปรับปรุงระบบให้มีการรวดเร็ดมากขึ้น และมีการผิดพลาดให้น้อยที่สุด
819 ควรมีการปรับปรุงระบบให้มีการรวดเร็ดมากขึ้น และมีการผิดพลาดให้น้อยที่สุด
820 ควรมีการปรับปรุงระบบให้มีการรวดเร็ดมากขึ้น และมีการผิดพลาดให้น้อยที่สุด
821 ควรมีการปรับปรุงระบบให้มีการรวดเร็ดมากขึ้น และมีการผิดพลาดให้น้อยที่สุด
822 ไม่มีไรมาก
823 ดีอยู่แล้ว
824 ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
825 ทำให้เวปไม่ล้ม
826 ระบบชอบล่ม ควรปรับปรุง
827 ควรมีสีสันมากกว่านี้หน่อย
828 ควรปรับปรุงให้เข้าระบบได้เร็วขึ้น
829 ระบบล้มบ่อยมาก
830 ดีอยู่แล้วคับ
831 ดีอยู่แล้วคับ
832 ดีอยู่แล้วคับ
833 ขอให้มีความรวดเร็ว
834 ระบบมีการปรับปรุงบ่อยมาก ควรลดข้อผิดพลาดในการเข้าถึงเว็บไซด์ได้อย่างรวดเร็ว
835 มีการปรับปรุงให้ทันสมัยทันต่อนเหตุการณ์อยู่เสมอ
836 ใช้ตัวอักษรสีแดง หรือสีต่าง เมื่อนักศึกษา ได้ลำดับขั้นน้อย กว่า 2.00 ในวิชาเอก
837 ควรมีข้อแสดงความคิดเห็นเวลานักศึกษามีปัญหาจะไ ด้ปรึกษาได้
838 ควรมีข้อแสดงความคิดเห็นเวลานักศึกษามีปัญหาจะไ ด้ปรึกษาได้
839 อย่าง ให้ พัฒนาเรื่อยๆๆ
840 อย่าง ให้ พัฒนาเรื่อยๆๆ
841 เพิ่มเนื้อหา อีกหน่อย
842 อยากให้เอาระบบประเมินอาจารย์มาไว้ในระบบนี้มากกว่า เพราะง่ายต่อการประเมิน
843 อยากให้ทางสารสนเทศนักศึกษามี แทบเล็ต ให้นักศึกษาใช้กันทุกคนค่ะ
844 การลงทะเบียน ควรปรับปรุง เช่นการล่าช้าในการลงทะเบียน
845 ไมมีข้อเสนอแนะ
846 เวลาจะเข้าระบบ เข้ายากมาก กดข้อมลูครบถูกต้อง แต่บอกว่ารหัสยืนยันไม่ถูกบ้าง รหัสผ่านไม่ถูกบ้าง เป็นสิบๆๆรอบ บางวันก้อเข้าไม่ได้เลย อยากจะให้ช่วยดูหน่อยคะมันเป็นเพราะอะไร นักศึกษาเขาไม่ได้มาหลายคนละคะ
847 พัฒนาและปรับปรุงต่อไปครับผม
848 อยากให้มีความรวดเร็ว เพราะที่ผ่านมาจะสังเกตได้ว่าตอนลงทะเบียนเรียนจะเกิดปัญหาตลอด อยากให้ปรับปรุงหลายๆอย่างให้เหมาะสม
849 วันที่ที่แน่ชัดกว่านี้ เช่นการวันที่ลงทะเบียนเรียน
850 อยากให้ระบบมีความรวดเร็ว
851 ปรับปรุงระบบลงทะเบียน เเละอยากให้เปิรับ section ที่มากขึ้น
852 มีการปกกันหลักข้อมูลในการใช้งาน
853 ปรับปรุงแก้ไขระบบลงทะเบียนเรียน ให้ดีกว่านี้
854 มีการพัฒนาต่อไป
855 มีความฉับไว เข้าถึงง่าย
856 ควรทำการปรับปรุงให้ดีในเรื่องของการให้บริการ ให้นักศึกษาเข้าได้ในสิ่งที่ต้องการเกียวกับ มหาวิทยาลัย
857 ปรับปรุงระบบให้มีความรวดเร็วและง่ายต่อผู้ใช้
858 ควรปรับปรุงความเร็วของซอฟแวร์
859 ควรปรับปรุงความเร็วของซอฟแวร์
860 ควรมีความเสถียรมากกว่านี้
861 ควรมีความเสถียรมากกว่านี้
862 ควรมีความเสถียรมากกว่านี้
863 แอพพลิเคชั่นโดยตรง
864 อยากให้ปรับปรุง ระบบ ก่อน ลงทะเบียนเรียน เพราะมีปัญหาทุกปี จนจะกลายเป็นวัฒนธรรมของ มหาลัย
865 อยากให้แก้ไขระบบลงทะเบียนไม่ให้เน่าในวันที่ลงทะเบียนแล้ว เพราะเวลาลงทะเบียนเว็บของมอค้างล่วงหน้าแล้วครับ อยากจะให้แก้ไขปรับปรุงความเร็วเซิฟครับ ขอบคุณครับ
866 ควรให้ข้อมูลที่ไม่ซับซ้อน
867 ต้องให้มีการสืบค้นข้อมูลเร็วกว่านี้
868 อยากให้การตอบสนองเร็วกว่านี้
869 ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะ
870 การตอบคำถามผ่านเวปของมหาวิทยาลัย หรือทางfacebook น่าจะรวดเร็วกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้
871 ปรับปรุงระบบให้ดีกว่านี้
872 ความรวดเร็ว
873 เพิ่มเสคการลงทะเบียน
874 ความรวดเร็วในการเข้าใช้บริการช้ามาก
875 อยากให้มีการอัฟเดทของข้อมูมเวปไซต์บ่อยๆ
876 อยากให้มีการลงทะเบียนเรียนได้ม่จำกัด
877 อยากให้มีการลงทะเบียนเรียนได้ม่จำกัด
878 ปรับปรุงรับบให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้
879 : ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
880 ehehretthr
881 อยากให้มีการสอนนักศึกษาที่เข้ามาใหม่ในการใช้ระบบนี้ และ วิธีการเปลี่ยนรหัสให้นักศึกษาเข้าใจมากกว่า
882 สื่อการนำเสนอใหม่ๆ
883 เรื่องความเร็ว ในการตอบสนองของเซฟ
884 ควรมีการขยายในเรื่องของเซิฟเวอร์ที่ใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับการเข้าตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษาที่มากขึ้นด้วยเพื่อความสะดวกและไม่ต้องแก้ปัญหาซ้ำ ๆ หลายครั้ง
885 บริการสำหรับนักศึกษา หัวข้อตรวจสอบแผนการเรียนเสนอเเนะ บางสาขาวิชายังไม่มีข้อมูล ควรมีการ up date ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ควรมีการแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การย้ายสาขาวิชา และคำแนะนำต่างๆเพิ่มเติม
886 ไม่มีอะไรจะเพิ่มเติมเพราะทุกอย่างก็ดีอยู่แล้วค่ะ
887 ไม่มีอะไรจะเพิ่มเติมเพราะทุกอย่างก็ดีอยู่แล้วค่ะ
888 ไม่มีอะไรเพิ่มเติม
889 เป็นระบบสารสนเทศ ที่ดี
890 อยากให้ระบบเร็วกว่านี้
891 มีข่าวสารให้มากขึ้น
892 ควรจัดสันการลงเวลาที่ดี และมีคุณภาพให้ดีกว่าที่เป็น และการเพิ่มรายวิชาที่มีอยู่น้อยมาก.............
893 อยากให้ระบบ มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้
894 เซิฟเวอร์ล่มบ่อยมาก
895 เข้าใจง่าย
896 ความเร็วที่มากขึ้น
897 vjahsgjherkgj
898 ควรมีการปรับปรุงระบบในการลงทะเบียนและอื่นๆๆ
899 ควรมี sectionn มากเพียงพอต่อนักศึกษา
900 แก้ไข้ปันหาระบบล้ม
901 ควรปรับปรุงเว็บลงทะเบียนขณะที่นักศึกษาเข้าใช้พร้อมๆกัน เพื่อไม่ให้เกิด เว็บไซต์ล่ม
902 ทำให้มันเร็วๆ
903 ปรับปรุงระบบที่เถอะค่ะ
904 ระบบการลงทะเบียนเรียนไม่ดีเลยขอให้ปรับปรุงด่วน ไม่งั้นก็ให้ สนว จัดตารางเรียนให้เลย
905 นศ. มาเรียนตั้งเยอะ ไม่รู้จักปรับปรุงระบบเลย ห่วย
906 ระบบลงทะเบียนแย่มาก
907 ควรปรับปรุง
908 ระบบลงทะเบียนชอบล้ม
909 ถ้าไม่มีการลงทะเบียนเองก็คงดีค่ะ แต่ถ้าจะมีก็ควรจะปรับปรุงระบบให้เร็วกว่านี้ค่ะ
910 พัฒนาระบบบ
911 ไม่มีข้อเสนอแนะ
912 ไม่มีข้อเสนอแนะ
913 ไม่อยากให้ระบบล่มบ่อย
914 พัฒนาเถอะ ให้เร็วแรงมากกว่านี้
915 ปรับปรุ่งการลงทะเบียนเรียน
916 อยากให้ลงทะเบียนง่ายกว่านี้
917 ปรับปรุงความเร็ว
918 ปรับปรุงความเร็ว
919 ถ้าคิดจะปรับปรุงก็ขอให้ทำจริงๆและดีกว่าเดิม
920 ทำเมนูให้น่าดูยิ่งขึ้น
921 ให้เข้าใจได้ง่าย
922 ให้เข้าใจได้ง่าย
923 ความทันสมัย รวดเร็วในการใช้บริการ
924 ความทันสมัย รวดเร็วในการใช้บริการ
925 ความทันสมัย รวดเร็วในการใช้บริการ
926 ความทันสมัย รวดเร็วในการใช้บริการ
927 รหัสบัตรประจำตัวประชาชน ผิด แก้ไขช้าา
928 ความไวในการเข้าระบบลงทะเบียนเรียน
929 ปรับปรุงระบบลงทะเบียน
930 หาลูกเล่นใหม่ๆๆๆ
931 หาลูกเล่นใหม่ๆๆๆ
932 ควรปรับปรุงระบบให้ดีกว่านี้
933 ควรปรับปรุง
934 ควรปรับปรุง
935 ระบบสารสนเทศ เป็นระบบที่ทำให้รู้ข้อมูลตามความต้องการ เป็นระบบที่มีความสะดวก รวดเร็วและเข้าใจง่าย
936 ระบบสารสนเทศ เป็นระบบที่ทำให้รู้ข้อมูลตามความต้องการ เป็นระบบที่มีความสะดวก รวดเร็วและเข้าใจง่าย
937 ระบบสารสนเทศ เป็นระบบที่ทำให้รู้ข้อมูลตามความต้องการ เป็นระบบที่มีความสะดวก รวดเร็วและเข้าใจง่าย
938 ควรปรับปรุงเซิร์ดเวิร์ดของมหาลัยให้ดีกว่านี้
939 ดีแล้วแหละ
940 ขอแค่เพิ่มความเร็วเท่านั้นน
941 ไม่อยากให้เว็บไซล่มบ่อย
942 ไม่อยากให้เว็บไซล่มบ่อย
943 ทำของเดิมให้มันดีก่อน แล้วค่อยขอสิ่งที่ต้องการให้เพิ่มเติม
944 ปรับความเร็วในการใช้งาน
945 ควรปรับปรุงระบบให้ดีกว่าเดิมมากๆ
946 มีรายวิชาที่สามารถเรียนได้ในเทอมต่อไป
947 ดูรายวิชาได้ด้วย
948 มีรายวิชาที่เรียนในเทอมต่อไป
949 มีรายวิชาใหม่ที่เรียนเทอมหน้า
950 มีรายวิชาที่เรียนในเทอมหน้าให้ดูด้วย
951 มีรายวิชาใหม่ในเทอมหน้าให้ดู
952 ดีอยู่แล้วครับ
953 ปรับปรุงระบบการให้บริการที่เร็วขึ้น
954 ปรับปรุงระบบการให้บริการที่เร็วขึ้น
955 ไม่มีข้อเสนอ
956 ทำให้มันเข้าได้เยอะๆ
957 ปรับปรุงเว็บ
958 ควรแก้ไขทั้งระบบ
959 ควรแก้ไขทั้งระบบ
960 ระบบลงทะเบียนเรียนควรจะดีกว่านี้
961 แก้ไขเชิพเวอร์ให้รองรับ นศ ได้เพียงพอ
962 แก้ไขเชิพเวอร์ให้รองรับ นศ ได้เพียงพอ
963 ความรวดเร็ว และความสะดวก
964 เวลามีนักศึกษาแจ้งปัญหาในเฟซบุ๊ค ช่วยตอบด้วย แล้วก็แก้ปัญหาให้ทันท่วงทีด้วย
965 ควรจัดหมวดหมูของลงทะเบียนที่ง่ายกว่านี้
966 jkopiopiu9pokioupuikrlkopipripik
967 ปรับปรุงระบบลงทะเบียน
968 ปรับปรุงระบบลงทะเบียน
969 ปรับปรุงระบบลงทะเบียน
970 ความมีการปรับปรุงให้มีการใช้งานที่ง่ายมากกว่าเดิม
971 บางครั้งประเมิณเส็จแต่เข้าดูเกรดไม่ได้
972 พัฒนาระบบให้ดีกว่านี้
ลำดับ ข้อคิดเห็น
1 ระบบสอบถามควร เข้าได้ง่ายกว่านี้
2 เปลี่ยนเป็นระบบการลงทะเบียนอัตโนมัติ น่าจะดีกว่านี้
3 มีการนำเสนอระบบอย่างเข้าใจ
4 ข่าวสารความรู้ที่น่าสนใจ
5 สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาให้ได้มากที่สุด
6 no commant
7 เลือกดูวิชาที่จะเรียนให้ง่ายๆ
8 ระบบลงทะเบียนเรียน สิ่งที่นักศึกษษจำเป็นต้องใช้งานควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก
9 คลิปแนะนำมหาวิทยาลัย
10 ให้สามารถเข้าได้ทุกเวลา
11 อยากให้ปรับปรุงระบบของเว็บไซด์ไม่ให้ล้มตอนลงทะเบียนนหรือดูผลสอบ
12 ความชัดเจนของสาระหมวดหมู่
13 รายชื่อและเบอร์ ของอาจารย์ทุกคน
14 ไม่รู้ครับ
15 ขอให้มีข้อมูลมากกว่านื้
16 กล่องแสดงความคิดเหห็นหรือคำถาม
17 แจ้ง วันบอกเกรดของแต่ละชั้นปี แยกวัน เพื่อลดปัญหา หน้าเว็บเพจล้ม
18 ความรวดเร็วของระบบ
19 กองทุนพัฒนา
20 มีหนังดูออนไลน์ฟรี
21 ข้อมูลต่างๆอย่างคบถ่วน
22 เกรดที่นักศึกษายังไม่ได้จ่ายค่าเทอมสามารถดูได้
23 รูปภาพและเสียงเพลง
24 ส่งข้อมูลที่จำเป็นให้แก่นักศึกษาในอีเมล์ เพราะบางทีนักศึกษาไม่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่ทางมหาลัยได้ประกาศหรืออาจจะเอาไปดูแต่ทางมหาลัยได้นำออกไปแล้วเพราะเลยเวลา
25 วิทยุออนไลน์
26 ..............
27 ข้อแนะนำในการลงทะเบียนเรียนหรือลงแอตมือเพิ่มเติมควรทำอย่างไร หรือถ้าติดfควรทำอย่างไร
28 ข้อแนะนำในการลงทะเบียนเรียนหรือลงแอตมือเพิ่มเติมควรทำอย่างไร หรือถ้าติดfควรทำอย่างไร
29 พอใจแล้วแต่อยากให้มีเครื่องคอมมากกว่านี้ไม่เพียงพอ
30 ไม่มีความคิดเห็น
31 ถามตอบ ปัญหา ของนักศึกษา
32 ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ผู้สอน
33 บอร์ด สาวน่ารัก
34 มี รูปภาพ กิจกรรมข่าวสารของมหาลัย มากกว่านี้
35 อยากให้มีจุดเด่นกว่านี้
36 สามารถเช็คคะแนนเก็บได้
37 ยังไม่รู้ัคับ : )
38 สายด่วน24ช.ม.
39 ความแม่นยำของระบบ และ ความเร็วในการใช้งาน
40 ความพร้อมมากกว่านี้
41 ให้เพิ่มจำนวนคอมพิวเตอร์และความเร็วคะ
42 วิชาที่เปลี่ยนรหัส หรือที่ต่างปีการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลง ก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยน ควรปรับปรุงรหัสให้เข้ากับระบบการเรียนในแต่ละกลุ่มวิชาก่อนที่จะมีการเปลี่ยนรหัส หรือเปลี่ยนหลักสูตรให้ดีก่อน เพราะจะทำให้นักศึกษาไม่ต้องวุ่นวายในการเปลี่ยนแปลงวิชาที่เทียบกัน ระหว่างหลักสูตรใหม่กับหลักสูตรเก่า แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะไม้ต้องวุ่นวายและเครียด ในเวลาที่นักศึกษาไปขอปรับเปลี่ยนรายวิชาเพื่อให้ครบหลักสูตรของ การเรียนการสอน
43 อยากให้มีการประกาศผลเกี่ยวกับเรื่องเงินกู้สำหรับภาคพิเศษให้ชัดเจนมากกว่านี้
44 เข้าระบบรวดเร็ว
45 ความสะดวก รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
46 อัพเดตเรืเองการลงทะเบียน
47 ลิฟจอดทุกชั้น
48 ใบชำระค่าเทอม
49 ความสามารถในการเข้าถึงจากช่องทางอื่นๆ เช่น บนมือถือ
50 วันเวลาที่เข้ามาดูล่าสุด
51 ประกาศต่างๆที่เร็วขึ้น
52 มีความรวดเร็วและมีระบบที่พร้อมกว่านี้
53 คอมพิวเตอร์บริการ
54 แจ้งข่าวสารให้รวดเร็ว
55 ห้องระบาย ความทุกข์ในการเรียน
56 แจ้งข่าวสารให้รวดเร็ว
57 ให้ดูดีขึ้นกว่าเดิม
58 ปรับปรุงทั้งหมด
59 ควรเพิ่มความเร็วเมื่อมีการดูผลคะแนนหรือลงทะเบียน
60 ติดตั้งตัวรับ และ ส่งสัญญาน เพื่อให้ครอบคลุมจุดทุกทุกมุมของมหาวิทยาลัย
61 เข้าใจง่าย
62 บอร์ดพูดคุยนักศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
63 หาข้อมูลได้ง่าย
64 ต้องการให้มีความรวดเร็วในการทำงานบนอินเตอร์เน็ต
65 ขอใช้งานก่อนครับว่าอบากให้มีอะไรเพิ่ม
66 ไม่มีเพิ่มเติม
67 สื่อที่ครบถ้วน สดวกง่าย
68 บล๊อกร้องเรียนปัญหาที่สามารถเข้าถึงผู้รับผิดชอบโดยตรง
69 ประกาศวันลงทะเบียน , ประกาศวันยกเลิกรายวิชา , ประกาศผลการสอบ (ต้องประกาศให้มากยิ่งขึ้น)
70 เพิ่มจำนวนห้องสารสนเทศ ให้รองรับเพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา
71 สามารถดูรหัสผ่านได้เมื่อลืมรหัสผ่านของตัวเอง
72 แจ้งตารางกิจกรรม
73 เทคโนโลยีใหม่
74 การอัพเดทข่าวสารต่างๆให้ไว และ ชัดเจน ง่ายแก้การหา
75 อยากให้มีการลงทะเบียนได้เลย ในกรณีของภาคปกติ โดยเฉพาะคนที่ต้องการเรียนในวิชาที่ค้าง หรือตก และสิ่งที่สำคัญคือสามารถขอเรียนเกินหน่วยกิตได้เลย
76 อยากให้ปรับปรุงนสื่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นกว่าเดิม
77 ข้อแนะนำอื่นๆ เช่นงานพาร์ททามของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต่างๆที่เกียวข้อง เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาค่ะ
78 ความบันเทิง
79 อยากรู้ผลการเรียนได้ เพราะบางคนนั้นยังไม่สิทธิ์ได้รู้ผลการเรียนของตัวเองที่ผ่านมา เนื่องจากยังไม่ได้ชำระค่าเทอม
80 คะแนนเก็บต่อวิชา
81 - กิจกรรมใหม่ๆ
82 ความทันสมัยมากขึ้น
83 คำแนะนำนักศึกษาที่มีปัญหาในการติด i ติดเอฟและอื่น ๆๆ
84 คะแนนเก็บ ทุกวิชา
85 ให้เข้าถึงข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน และเป็นระบบ
86 ชื่ออาจารย์ผู้สอน
87 ข่ายเครือเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้ใหญ่ขึ้น
88 ข่าวสารหรือเข้ารหัสนักศึกษาได้ตั้งแต่หน้าแรก
89 อยากให้มีการตรวจสอบข้อมูลบ่อยๆ และ สามารถรู้ทันข้อมูลได้เมื่อถึงเวลา
90 สามารถดุย้อนหลังจากในที่ก่อนๆๆได้สะดวก
91 ความช่วยเหลือ
92 ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างรวดเร็ว
93 คือการนําเสนอข้อมูลจากมหาลัย
94 ควรมีลิ้งค์ไปยังหัวข้ออื่นด้วยที่อื่นด้วย
95 ทำให้เข้าใจง่าย
96 รายละเอียด ดี อยุ่แล้วว
97 คะแนนเก็บของแต่ละรายวิชาและหลักสูตร
98 เยอะๆๆ ไปดู ของสถาบันอื่นเปนตัวอย่างดิ
99 การดูรายชื่อวิชา
100 สีสัน ตัวการ์ตูน
101 สิ่งใหม่ๆที่น่าสนใจ
102 การแจ้งเตือน เมื่อมีการอัพเดต หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
103 มีช่องชางการลงทะเบียนเรียนหลายๆช่องทาง
104 ภาพยนต์ออนไลท์
105 no comment
106 ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูล
107 ติดป้ายประกาศหน้าคณะ
108 ไม่มีความคิด้ห็น
109 รูปภาพทุกกิจกรรม เยอะๆ
110 บอร์ดฝากประกาศถึงอาจารย์ผู้สอนประจำวิชา เมื่อ น.ศ. จะทำการติดต่อ ประสานงานก็ดี หรือ จัดทำลิ้งเพื่อส่งข้อมูลให้อาจารย์แต่ละท่าน เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา และ คณะอาจารย์ มีความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารอีกช่องท่านหนึ่ง
111 น่าจะดูแลระบบให้มากกว่านี้เข้าอยากบางทีก็บอกว่าไม่มีรหัสนักศึกษา
112 ข้อมูลที่หาง่าย
113 การลงทะเบียนควรจะเอาตัวใหญ่ข้างหน้าเลย
114 การส่งข้อมูลทาง SMS
115 อยากให้ เซิร์ฟเวอรื เร็ว กว่านี้ !!
116 ไม่มีความคิดเห็น
117 สอนเรื่องคอมพิวเตอร์
118 ทางลัดบอกเลยว่านี่ดูเกรด..ลงทะเบียน...
119 อยากให้มีการลงทะเบียนแบบเฉพาะเวลาของภาคนั้น
120 ข้อมูลของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาที่ นศ. เลือกเรียน เช่นห้องพัก หรือ เบอร์โทรศัพท์
121 เข้าลงทะเบียน ดูเกรด ให้มันง่ายๆบ้าง ถึงเวลาจะใช้ระบบล้มใช้ไม่ได้หน้าเบื่อ
122 ข่าวสารต่างๆๆ
123 ...................
124 ยื่นคำร้อง เช่น ออกความเห็น รึไม่ก็ เเสดงความเห็นเกี่ยวกับมหาลัย
125 ควรมีรายละเอียดวิชาที่ลงในภาคการศึกษาที่แน่นอน ไม่ต้องให้นักศึกษาเลือกรายวิชาเอง มีรายวิชาที่แน่นอน ให้นักศึกษาเลือกเฉพาะหมู่เรียนที่ต้องการเรียนเท่านั้น เพราะถ้าไม่บังคับวิชาที่แน่นอน ทำให้บางวิชานักศึกษาไม่ได้ลงเรียน เพราะคิดว่าเรียนครบแล้ว ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเรื่องวิชาที่ลงเรียน ทำให้นักศึกษาที่ไม่ได้ลงเรียนในบางรายวิชา จบช้ากว่าปกติ และต้องเสียเวลาลงเรียนวันเสาอาทิตย์แทน
126 ข้อมูลบนปรอด
127 ความไว้ในการเข้าถึงระบบ
128 การอัพเดทข่าวสารตลอด 24 ชั่วโมง
129 การลงทะเบียนด้วยตัวเอง
130 ระบบใหม่ๆๆๆๆครับ
131 มีสื่อ การเรียนกานสอน มากขึ้น
132 ประวัติการเรียนและ วิธีแกล้ไข
133 อยากให้มีระบบ แบบ Search หาข้อมูล หาเจออยาก
134 อยากให้มีการสำรวจข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา
135 เกมให้เล่นเวลารอเรียน
136 ข้อมูลที่หลากหลายในการสืบค้นและหาข้อมูล
137 ทุกกิจกรรมของนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
138 ห้องสนทนาสด
139 อยากให้มีข้อมูลที่ละเอียดกว่าเดิม
140 มีข่าวสาร ระเบียบการต่างๆที่นักศึกษาควรรู้เช่น การลงเรียนซ้ำกลุ่ม การเก็บหน่วยกิต
141 ควรให้ข้อมูลที่ได้รับนั้นถูกต้องมากที่สุด
142 มีระเบียบการต่างๆ เช่น การลงเรียนซ้ำกลุ่ม การเก็บหน่วยกิต ข่าวเงินกู้ เป็นรายบุคคล
143 มีข้อความที่ต้องการขึ้นมาก่อนเป็นลำดับแรก เช่น ตารางสอบ เป็นต้น
144 ความทันต่อเวลา
145 เอาตัวเลือกง่ายกว่ามั้ย
146 ความเร็วที่เพิ่มขึ้น
147 อยากให้มีรับ-ส่งงานตามรายวิชาในinternet
148 อยากให้มีการการประชาสัมธ์ในข่าวที่เกี่ยวกับการศึกษาหรือสิ่งที่นักศึกษาต้องปฏิบัติหรือทำการลงข้อมูลและลงทะเบียนควรมีบอกให้เด่นและชัดเจนมากกว่านี้
149 อัปเดท ข่าวสารจากมหาวิทยาลัยอื่นบ้าง
150 ภาพหรือสิ่งที่ทำให้ผู้ชมเข้ามาแล้วสดุดตาแล้วจำได้ และเข้ามาดูได้บ่อยครั้ง
151 อยากให้มีระบบที่ดีและรวดเร็วกว่านี้
152 อยากให้มีการตอบคำถามที่รวดเร็วหรือส่งเมลย์กลับ
153 ข่าวสารแจ้งชัดเจน
154 รายชื่ออาจานผู้สอนในรายวิชาที่เปิดสอนในระบบลงเบียนเรียน
155 อยากให้มีการแก้ไขเรื่องการล่าช้าของข้อมูล
156 ระบบแชทคุยกับพนักงานหรือบุคลากรในสนว.เพื่อติดต่อสอบถาม
157 ความรวดเร็วของระบบเครือข่าย
158 มีวันที่เวลาที่แน่นอน ในการทำกิจกรรมต่างๆๆ
159 ช้าของระบบการเข้าใช้
160 มีครบ ทุกอย่าง
161 ทุกอย่างที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ทันเหตการณ์
162 ระบบดีกว่านี้
163 ทำให้ดูน่าอ่าน น่าสนใจ มากกว่านี้
164 จุดเด่น" ของระบบสารสนเทศนักศึกษา
165 สาวๆ สวยๆ งามๆ น่ารักๆ จะได้มี กำลังใจในการเรียน....
166 อินเตอร์เน็ต wifi ที่เร็ว
167 - ตรวจสอบคะแนนเก็บ - แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกรด
168 ระบบ real time ของข้อมูลสารสนเทศ
169 ความรวดเร็ว
170 ดูง่ายๆกว่านี้
171 การจ่ายค่าเทอมออนไลน์
172 ข้อมูลทุกอย่างเกี่ยบกับนักศึกษาและรายละเอียดต่างๆ
173 ใช้งานได้ตลอดเวลาโดยไม่เกิดปัญหา
174 ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาได้
175 ความเข้าใจในการลงเรียนแต่ละภาคเรียน
176 ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้
177 ข่าวประกาศต่างๆ หน้าเว็บสารสนเทศ และสามารถเข้าหรือค้นหาได้เลย
178 Internet ความเร็วสูง True online
179 การแจ้งข่าวสารให้รวดเร็วกว่านี้ ไม่ใช่มัวแต่ให้ไปถามเองที่กองทะเบียนตลอด แล้วก็ไม่ใส่ใจคำร้องหรือ ข้อคิดเห็นของนักศึกษาเท่าที่ควร !!
180 รายงานความคืบหน้าของเอกสาร หรือ ขั้นตอนต่างๆ ว่าสิ่งที่นักศึกษาดำเนินการถึงไหนแล้ว
181 เครื่องมือที่ทันสมัยและใช้งานง่าย
182 มีการศึกษา กิจกรรมที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มากขึ้น ดีหมดค่ะ
183 การเข้าใจที่ง่าย
184 รายชื่อวิชาที่สามารถลงได้ในช่วงซัมเมอร์ เอารายชื่อทั้งหมดที่เปิดสอน
185 ความเร็วของอินเตอร์เน็ต
186 เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ในห้องเรียน
187 สามารถให้คำปรึกษาได้
188 คอมพิวเตอร์ให้มากกว่านี้
189 อยากให้แสดงรายชื่ออาจารย์ที่สอนตอนลงทะเบียนเรียน
190 ให้มันใช้ง่ายๆ กว่านี้ ผมเป็นนักศึกษาคงไม่อยากไปยุ่งอะไรกับระบบการบริหารหรือส่วนที่ไม่จำเป็นต้องรู้ นอกจากเรื่องของตัวเองหรอกคับ
191 ให้ไวกว่านี้
192 ระบบแจ้งเตือน สำหรับคนที่ต้องกระให้ติดต่อแก้ต่างๆ เช่น N , I หรือ นักศึกษาเงินกู ที่ต้องยื่น,เซ็นเอกสาร ฯลฯ
193 การแจ้งเตือนของแต่ล่ะคณะ แต่ละเอก อาจารย์แต่ละคน
194 นับไม่ถ้วน
195 คะแนนแต่ละวิชา เพื่อจะได้รู้ ระดับคะแนนของตนเอง
196 บล๊อก ให้น.ศ ร้องเรียนได้
197 ลงทะเบียนเร็วและมีระบบที่ดี
198 แก้ไขปัญหาที่ผ่านๆมา
199 ระบบแสดงความคิดเห็น
200 อยากให้มีเรื่อง แผนการเรียนของแต่ละคณะฯ และ ของแต่ละสาขา
201 ระบบควรรองรับ ผู้ใช้งานเยอะ ๆ ได้
202 การอธิบายการใช้งาน
203 ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความเร็วมากขึ้น
204 อย่าพยายามทำเพิ่มเลยคับ เอาอันเก่าให้รอดก่อน
205 ประกาศบนเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อยต้อง 7 วัน (ต้องเผื่อวนัเวลาในการดำเนินการ)
206 โอเคแล้วคับ
207 คอมพืวเตอร์เยอะๆ
208 ความรวดเร็ว
209 อยากให้มีแอนิเมั่นที่ทำให้ดูเพลิดเพลิน
210 ปฏิทินมหาวิทยาลัย
211 หาง่ายๆแบบนี้ต่อไป
212 ระบบคำแนะนำวิธี ขั้นตอนเช่น วิธีการยื่นคำร้องต่างๆ ว่าต้องยื่นที่ไหน ทำอย่างไร บอกอย่างเป็นระบบ จะได้ง่ายต่อนักศึกษาในการติดต่อ
213 ดีอยู่แล้ว
214 การดูแลระบบให้ดีตอนลงทะเบียน
215 ที่ีพักผ่อน ร้อน
216 ความรวดเร็ว
217 จุดเด่นของระบบบนหน้าแรกของเว็ป
218 ความสามารถของระบบให้ทันสมัยมากกว่านี้
219 ความรวดเร็วของระบบและพื้นที่ของเซิร์ฟเวอร์
220 ---------------
221 เว้บไม่ล่ม เข้าลงทะเบียนเรียน กับ สารสนเทศ นศษ พร้อมกันได้
222 ข้อมูลพื้นฐานบุคคล
223 ความรวดเร็วในการลงทะเบียนเรียน
224 มีความรวดเร็วและมีสีสันมากขึ้น
225 ขอให้มีระบบที่เข้าง่าย
226 อยากให้ข้อมูลเข้าใจง่าย
227 ความชัดเจนและแน่นอน
228 ความรวดเร็ว
229 ความทันสมัย ใช้รหัสเข้าอันเดียว หน้าล็อกอินชั้นเดียวพอแล้ว
230 ลอง ใช้ java ช่วย ในการ ดึงข้อมูล
231 ความบรรเทิง
232 จัดจ้างคนดูแลระบบ จัดทำหน้าเว็บใหม่ให้หมด เอาสิ่งที่ควรอยู่รวมกันมาไว้ด้วยกัน อะไรไม่มีประโยชน์ตัดๆออกไปก็ได้
233 เครื่อง sever ที่มีประสิทธิภาพ มากกว่านี้ จะได้ทำให้ เวลาที่มีการเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นจำนวนมากๆ นั้น จะได้ทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
234 มีสาระเพิ่ม
235 มัตารางวันที่บอกกิจกรรมต่างๆของมหาลัย
236 ข้อมุลข่าวสารมากขึ้น
237 ความรวดเร็ว ความถุกต้อง
238 ความรวดเร็วของระบบ
239 ความเร็วในการเข้าใช้
240 ข่าวสารที่เข้าใจง่าย
241 สิ่งที่มีตอนนี้เป็นที่น่าพอใจแล้ว
242 อยากให้มีสารสนเทศมากกว่านี้ เพื่อที่จะได้เพียงพอกับนักศึกษา
243 อยากระบบ มีความรวดเร็ว แม่นยำ
244 ข่าวสารที่ขัดเจน
245 ความรวดเร็วของข้อมูล
246 อะไรก้อได้ที่มีประโยซน์มากที่สุด
247 ความรวดเร็ว
248 ความรวดเร็ว ควาามถูกต้อง ระบบที่ดีกว่านี้
249 ข่าวประชาสัมพันธ์
250 ตัวหนังสือโตๆ
251 หัวข้องานประชาสัมพันธ์ที่โดดเด่นหาง่ายไม่ต้องได้ค้นไปค้นมา
252 อัพเดตเรื่องกีฬาต่างๆ บ้างครับ
253 ดีอยู่แล้ว
254 มีปฏิทินวิชาการในตัว...เพื่อสะดวกต่อนักศึกษา
255 แบบคำร้องมีน้อย ไม่เข้าใจ
256 ดีแล้วครับ
257 ความสะดวก รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
258 ข้อมูลข่าวสารทั่วไป
259 อัพเดทข่าวบ่อยๆ
260 วิธีแนะนำต่างๆ
261 อุปกรณ์ในการใช้งาน
262 สิ่งที่มีอยู่น่าจะเกินพอแล้ว
263 การตรวจเช็กผลสอบให้งายขึ้น มีการอับตารางเรียน มีการแจ้งผลสอบของผู้ค้างชำระด้วยไม่ใช้ปิดโอกาศเขา จะได้รู้ว่าตกหรืไม่ตก
264 เวลา ลงทะเบียนแล้ว ระบบไม่ล้ม
265 ความแน่นอน
266 จำนวนคอมฯเพิ่มมากขึ้น
267 ปลั๊กเสียบโน๊ตบุ๊คในจุดต่าง ๆ
268 ข่าวต่างๆของมหาวิทยาลัย
269 เรื่องลงทะเบียน
270 - สิ่งแรกคือไม่อยากให้ระบบล่มบ่อยมากเวลาลงทะเบียนเรียน - อยากให้มีระบบส่ง-แจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังอีเมลล์ของนักศึกษาโดยตรงด้วย หากเป็นไปได้
271 ข่าวต่างๆ ที่กำลังใหม่ๆ
272 คำเตือนของกิจกรรมที่น.ศลืมหรือยังไม่ได้ทำ
273 คำนวน เกรดเฉลี่ย ทั้งหมด 4 ปีการศึกษา
274 เพิ่มเครื่องเซิฟเวอร์มากและเน็ทให้แรงมากหน่อย จะได้เข้าไว้ๆ
275 ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆไม่มีข้อเสนอแนะใดๆไม่มีข้อเสนอแนะใดๆไม่มีข้อเสนอแนะใดๆไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ
276 ความง่ายในการเข้าสู่ระบบ หาก มีการใช้เยอะ
277 ทุกอย่างดีอยู่แล้วค่ะ
278 อยากให้มีโปรแกรมปรินส์ใบเกรดออกมาง่าย ๆ
279 รูปแบบใหม่ๆ
280 ตรวจสอบสำเร็จการศึกษา อยากให้มีบอกว่า เรียนไปกี่วิชาแล้ว ขาด-เหลือวิชาไหนบ้างถึงจะจบ
281 ความเร็วของอินเตอร์เน็ต
282 ความทันสมัยของโปรแกรม
283 ความทันสมัยในด้านข่าวสารข้อมูล
284 อยากให้มีการพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมระบบแสดงข้อมูลสารสนเทศนักเรียนออนไลน์ ให้ทันสมัยมากกว่านี้ เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการใช้งาน
285 ไม่อยากให้มี
286 ให้มันง่ายๆหน่อย
287 ความสะดวก เรียบง่าย ต่อระบบสารสนเทศ
288 เข้าใจง่าย รวดเร็ว
289 รายละเอียด
290 สามารถเข้าใช้งานผ่านทางมือถือได้
291 จ่ายค่าเทอมออนไลท์
292 ไม่ต้องประัมินได้มั้ย ดูในโทีศัพ์ มันกดยาก
293 ความว่องไว
294 ควรมีใบค่าเทอมให้ปริ้นในนี้ด้วยและระบบลงทะเบียนด้วยครับ
295 แก้ไขบางระบบ
296 เมนู หลักๆ น่าจะเอา ไว้เป็นไอคอนใหญ่ๆที่หาเจอง่ายๆ น่าจะสะดวกกว่านี้เยอะ
297 หัวข้อที่ครบถ้วน
298 รูปเเบบที่สวยงามเเละรวดเร็ว
299 เร็วกว่าเดิม
300 มีกระทู้ส่วนตัวในการติดต่อสอบถามของนักศึกษา หรือมีการแจ้งจดหมายฉุกเฉินทางระบบสารสนเทศของนักศึกษาพร้อมทั้งการมีป้ายประชาพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการแจ้งข่าวในระบบสารสนเทศของนักเรียนในสถานที่เห็นชัดเจน เช่น หน้าอาคาร 1
301 การส่งข้อมูลผ่านระบบมือถือ
302 เข้าหาได้ง่ายๆๆ
303 มีความเร็ว
304 Facebook ของระบบสารสนเทศนักศึกษา
305 คำนวนการจบการศึกษา
306 หนังสืออ่านเล่น เรื่องสั้น 2 ภาษา(อังกฤษ-ไทย, จีน-ไทย ฯลฯ)
307 เจ้าหน้าที่ เปลี่ยน ได้ ไม่พอใจด้วย หน้าไม่รับแขก
308 ยกตัวอย่างเช่น การแก้ไขการลงทะเบียนผิด น่าจะมีโปรแกรมมาช่วยเช็คว่ารหัสอะไรลงเรียนอะไรได้ ถ้าไม่ใช่ รหัสนั้นๆ ก็จะไม่สามารถลงทะเบียน ในรายวืชานี้ได้
309 เสียงเพลงตอนเข้าใช้งาน
310 มีความรวดเร็วเพิ่มมากขึ้นไปอีก
311 มีครบถ้วนแล้ว
312 สะดวกในการลงทะเบียนเรียน แบบไม่ต้องแย่งกันเหมือนทุกปี
313 อากให้อัพเดชข่าวสารใหม่ทุกวัน
314 ไม่อยากได้แล้ว
315 -คะแนนเก็บแต่ละวิชาระหว่างเรียน
316 ตัวอย่าง การใช้ระบบ ที่เกี่ยวกับนักศึกษา เพื่อที่นักศึกษา จะได้ ไม่ต้องไปถาม คนอื่น เพราะถ้ามีตัวอย่าง ให้ดู นักศึกษาก็สามารถที่ จะดู ตัวอย่าง ที่มี ได้อย่างสดวก
317 ดีอยู่แล้ว
318 ไม่ต้องเข้าไปทำอะไรมากนัก
319 คิดก่อนนะครับ
320 อยากให้มีการพัฒนาการที่ดีขึ้น
321 -------------
322 ไม่มีข้อเสนอ
323 ข้อมูลที่ละเอียด
324 เพิ่มเติมข้อมูล ข่าวสาร
325 รายละเอียดที่ชัดเจนของข้อมูลต่างๆ
326 คะแนนสอบ คะแนนเก็บ
327 ความแน่นอนในระบบ ว่าเปิด-ปิดกี่โมง
328 สิ่งใหม่ ๆ
329 เพิ่มระบบฐานข้อมูล ในกรณีที่ลงทะเบียน ระบบช้า
330 คะแนนเก็บ เห็นมีบอกไว้ แต่ไม่เคยเห็นมีคะแนนมาใส่เลย ถ้าจะไม่มีคะแนนมาใส่ไว้ ก็ควรเอาออกไปเลยดีกว่า
331 ข่าวสารที่จำเป็นต่อการศึกษา
332 การสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ผ่านโลกออนไลน์
333 ความเร็วของคอมพิวเตอร์
334 ระบบสรสนเทศที่สันสมัย
335 ข่าวสารที่อัพเดพ
336 ข้อมูลนักศึกษาทั้งหมด รวมทั้งหนังสือรุ่น
337 เพิ่มจุดเด่นแต่ละจุดให้มากกว่านี้
338 การลงความเห็นของนักศึกษาที่มีต่ออาจาร์ยรายวิชานั้นๆ
339 เว็ปบรอด และควรมีการโฆษณาในมหาลัยด้วย เพื่อให้นักศึกษาเข้าไปสอบถามกันเอง ที่ไม่ใช่มาจาก facebook
340 สีสรรค์ในหน้าเว็ป
341 การค้นหาข้อมูลนักศึกษา
342 อัพเดทเรื่องราวในมหาวิทยาลัยใหม่ๆ
343 ควรมีระบบค้นหาข้อมูลที่ง่ายขึ้น สะดุดตา
344 กระดานสนทนาออนไลน์
345 การถามตอบในระบบสารสนเทศ เช่น หากเราถาม และตำตอบก้อจะส่งมายัง ระบบของคนคนนั้นเลย
346 อยากจะให้ทางระบบสารสนเทศได้บอกข่าวสารเกี่ยวกับตัว นศ เฉพาะบุคลค แทนที่จะมานั่งดูในปฏิทินวิชาเช่น การแจ้งข่าวสารผลการเรียน ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน เป็นต้น ควรที่จะนำมาไว้ในระบบสารสนเเทศเพื่อความสะดวกต่อการติดตามและรวดเร็วของ นศ เอง
347 นักศึกษา คณาจารย์หรือบุคคลที่สนใจควรได้รับประโยชน์จากการใช้บริการของระบบมากกว่านี้
348 1. คอมพิวเตอร์ให้พอกับนักศึกษา
349 บอกเวลาในการลงทะเบียนเรียน เพราะบางครั้งก็ไม่รู้ว่าลงวันที่เท่าไร
350 มีระบบภาษาอังกฤษด้วย การเข้าไปดูตารางเรียน ตารางสอบ ผลการเรียน ขอให้มีเป็นภาษาอังกฤษด้วย ต้องการมากกกกกกก
351 ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้
352 ข้อความแจ้งเตือนในโทรศัพท์
353 การทำงานที่รวดเร็ดของงานในระบบสารสนเทศนักศึกษา
354 ปฏิทินวิชาการแบบระเอียดเปลี่ยนแปลงเพิมเติมตลอดเวลา
355 สีสันที่ทำให้สะดุดตา
356 มีทุกอย่าง เข้ามาไม่ต้องไปหาอะไรที่อื่นอีก
357 ที่มีอยู่ดีอยู่แล้วค่ะ
358 มีความสะดวกขึ้นมากกว่านี้
359 การขอทำการตามแบบฟอร์มต่าง ๆ น่าจะทำการกรอกแบบในเว็บแล้วให้ทาง สนว.ลิงค์ไปตามสาขาที่เกี่ยวข้องแล้วประกาศอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ในเน็ตเลย เพื่อสะดวกไม่ต้องวิ่งหาลายเซ็นใคร ซึ่งบางคนหาตัวท่านได้ยากไม่ค่อยได้เจอกันโดยเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
360 อยากให้มีความทันสมัยมากขึ้น
361 ความทันสมัย เข้าใจวัยรุ่น
362 ระบบแจ้งเตือนต่างๆ(Alert)เช่น เมื่อถึงเวลาลงทะเบียน ก็มีข้อความแจ้งเตือนบนโทรศัพท์มือถือ ฯลฯ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก้นักศึกษา
363 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ เข้าสู่ e-mail นักศึกษา
364 ช่องทางติดต่อสายตรงอธิการบดีมหาวิทยาลัย
365 ทำงานให้มีเร็วขึ้น ปัญหามาก
366 ความรวดในระบบ ครับผม และควรที่จะจัดให้มีข้อมูลให้ตรงตามที่สืบค้นจะดีมากเลยครับ
367 สังคม online เฉพาะสมาชิกของมหาลัย
368 การพิมพ์เอกสารจากระบบ จากเครื่องในมหาวิทยาลัยทำได้ลำบากเพราะไม่มีเครื่องพิมพ์ไว้บริการ ดูได้พิมพ์ไม่ได้ทำให้ต้องเพิ่มขั้นตอนที่ยุ่งยากในการใช้
369 ก่อนเข้าระบบ ควรมีการใส่รหัสมากขึ้น เพราะ แค่วันเกิด คนอื่นสามารถเปิดเข้ามาดูของเราได้ เช่น เพื่อนรู้รหัสนักศึกษาของเรา วันเกิดของเราก้อเข้ามาของเราได้แล้ว
370 มีหนังให้ดู
371 อยากให้เอาน้ำหรือขนมมากินได้และต้องสะอาดเรียบร้อย
372 รอยยิ้มและความเอาใจใส่
373 รูปภาพกิจกรรมของคณะต่างๆ
374 อยากให้ข้อมูลนักศึกษาเช่น ที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์ สามารถแก้ไขได้
375 อยากให้ทำลิ้งค์พื้นที่สำหรับนักศึกษาให้เข้าง่ายขึ้น เพราะผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา
376 ทำหน้าเว็บให้สวยงาม
377 ให้มีความหลากหลายทางด้านข้อความ
378 มีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่นๆของมหาวิทยาลัย หรือที่เกี่ยวข้อง
379 ระบบ ถามตอบ ปัญหาและข้อสสงสัยของนักศึกษา
380 คำที่ค้นหา หรือคล้ายคลึงกัน น่าจะมีให้เลือกเป็นตัวเลือก ไม่ใช่ต้องพิมพ์อย่างนั้นแป๊ะ อย่างรายวิชาต่าง แค่มีอักษรนำก็มีตัวเลือกให้เลือกใช้
381 ความทันสมัย ความเร็ว
382 เกมส์ครายเครียด
383 คะแนนสะสมในแต่ละเทอมที่ได้ เพื่อนำมาดูและเปรียบเทียบกับเกรดและความเป็นจริง
384 โปรแกรมเสึยงสำหรับคนตาบอด
385 ความสะดวกในการรับข่าวสาร
386 ความชัดเจน รวดเร็วของระบบลงทะเบียนเรียน
387 ไม่มีความคิดเห็น
388 ลายละเอียดที่ชัดเจน
389 เพิ่มความแม่นยำ
390 ยังคิดไม่ออก
391 ข้อมูลทุกอย่างที่จำเป็น
392 การถามตอบทันที
393 ความแน่นอนของข้อมูล
394 เมูที่เข้าแล้วหาไม่ยาก
395 อยากให้ระบบเร็วมากกว้านี้
396 อยากให้มี i pad แจก
397 ประวัติ นักศึกษาแบบละเอียด
398 ความรวดเร็วในการให้บริการ (อินเตอร์เน็ต)
399 แจ้งข้อมูลให้เข้าใจง่ายที่สุด
400 เกรดของนักศึกษาทุกคนในหมู่เรียนเดียวกันในข้อมูลของนักศึกษาทุกคน
401 ความรวดเร็ว และระบบไม่ล่มตอนลงทะเบียนเรียน
402 มีต้นไม้สีเขียงในห้องคอมพิวเตอร์
403 อยากรู้วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า
404 การเข้าระบบที่เข้าใจง่าย มีหมวดหมู่ที่ชัดเจน
405 ความพอเพียงของนักศึกษาในการใช้คอมพิวเตอร์
406 มีคอมให้นักศึกษาใช้
407 อยากให้มีการเข้ารหัสที่รักษาความปลอดภัยมากกว่านี้ เพราะ ในมหาลัยมีการเข้าไปค้นในข้อมูลของรุ่นพี่ได้เนื่องจากมีการให้ข้อมูลพวกนี้ไปให้น้องท่องสายรหัส ทำให้ทราบข้อมูลของรุ่นพี่ได้ง่าย ไม่มีความเป็นส่วนตัวเลย
408 ไวไฟว์ ทุกหนทุกแห่งในตัวมหาลัย
409 เชื่อมต่อกับหน่วยอื่นเช่นระบบลงทะเบียน 9ล9
410 ไม่มีการปิดระบบ ควรเปิดใว้ตลอด
411 ความคิดเห็นของครูในรายวิชา
412 มีเจ้าหน้าที่ๆคอยให้คำแนะนำมาๆ
413 ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการเรียนต่อ
414 รูปเเบบข่าวสารใหม่
415 ข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษา
416 อยากให้มีเฟสบุ๊คสำหรับบอกข่าวนักศึกษา
417 อยากให้ระบบการลงทะเบียนลงได้ง่ายขึ้น และสามารถลงได้อย่างรวดเร็ว เพราะบางครั้งลงช้าและไม่สามารถลงทะเบียนได้
418 หน้าเว็ปแบบเก่า
419 ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่
420 รองรับการเข้าใช้ของนักศึกษาจำนวนละมากๆ
421 คะแนนเก็บควรปรากฎ จะได้ทราบความคืบหน้าทางการเรียน
422 อยากให้ระบบอินเตอร์เน็ตรวดเร็วมากกว่านี้ให้มาก เพราะบางทีลงทะเบียนเรียน ระบบล้มบ่อยมาก เสียเวลาและลำบาก
423 อยากให้การอัพเดทข่าวสาร ข้อมูลให้รวดเดียวทันเวลา ทันสถานการณ์กว่านี้
424 โปรแกรมสำหรับคนตาบอด
425 ควรเพิ่งพอใจในการให้บรการ
426 ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
427 การรับข้อมูลข่าวสารผ่านอีเมลล์หรือเพสบุ็ค ทวิสเตอร์ ฯลฯ
428 ห้องส่วนตัวที่มี่มากกว่าเดิม
429 ปรับปรุงระบบลงทะเบียน
430 ระบบอย่าล่ม เวลาลงทะเบียนเรียน
431 ความรวดเร็ว
432 ระบบที่ดีกว่านี้
433 ควร มีผู้ดูแลเรื่อง ระบบแชท เวลามีปัยหาจะได้สอบถามได้เลย
434 การเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารของมหาลัยที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
435 เพิ่มระบบลิงค์ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเพิ่มขึ้น
436 มีข่าวสารนำเสนอตลอด
437 สิ่งที่จำเป็นต่อ นศ.
438 เพิ่มความรวดเร็วของระบบให้เร็ดขึ้น
439 เพิ่มโมเด็มอินเตอร์เน็ตให้มากขึ้น
440 อะไรที่คิดว่ามีน้อยก็เพิ่มให้มันเยอะ
441 เน็ตเร็วๆ,คอมดีๆ
442 สิ่งที่ถูกต้องชัดเจนมีความเข้าใจง่าย
443 กิจกรรม โครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
444 ระบบที่มั่นคง ไม่ล้ม
445 ข้อมูลการสอนย้อนหลัง
446 เนื้อหาไร้สาระบ้าง คลายความเครียด
447 ดีแล้วครับ
448 แค่นี้ก็ดีละ
449 สิ่งที่ให้ความบันเทิง คายเครียด
450 สิ่งที่ให้ความบันเทิง คายเครียด
451 ความรวดเร็ว
452 การใช้งานอื่น
453 ความแน่นนอน
454 เทคโนโลยีทันสมัยกว่านี้
455 อยากให้ลงคะแนนที่ได้ในแต่ละวิชาไว้ด้วย
456 แบบสำรวจแบบนี้เรื่อยๆ จะได้ปรับปรุงให้ดีมากยิ่งขึ้น ๆ ๆ ๆ
457 พอดีแล้ว
458 แผนการเรียนที่อัพเดทมากกว่านี้
459 กระดาษสนทนาถามตอบเป็นรายวัน
460 คำพูดเพราะๆ การบริการแบบมือาชีพ
461 การสอบชิงทุนเรียนต่อ ทุนการศึกษา
462 จัดตารางเรียนให้แต่ละคณะ,เอก,ชั้นปี,ห้อง (ขี้เกียจแย่งกัน)
463 แนวทางอาชีพของสาขาที่เรียน
464 วิการใช้งนานระบบสารสนเทศ
465 มีประกาศเรื่องที่สำคัญอย่างครบถ้วน
466 มีการอัพเดตข่าวสารมากขึ้นกว่าเดิม
467 อยากให้บล็อก ไว้เลยว่า เอกไหนลงวิชาไหน ไม่ต้องแย่งกันลงทะเบียน
468 ลิ้งค์ไปหาของแต่ละสาขาิชา
469 บอกข้อมูลทุกอย่างให้ครบเลย อย่างเช่น ลงทะเบียนเรียนวันไหนเข้าก็เห็นเลย
470 ความเร็วของอินเตอร์เน็ต
471 มีข่าว ไว้บนหน้าหลัก เช่น วัน/เวลา ที่ต้อง ลงทะเบียนเรียน
472 เวลาลงทะเบียนเรียนอยากให้มีเห็นหน้าอาจารย์ผู้สอนก่อนจะได้ตัดสินใจลงเรียนได้ถูก
473 แก้ไขประวัติข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาได้, ข่าวสารทาง E-mail
474 ให้มีข้อมูลครบทุกหัวข้อในหน้าเวป
475 ความทันสมัยของข้อมูล
476 ความรวดเร็ว
477 รูปกิจกรรมต่างๆ
478 วันปิดเปิดมหาวิทยาลัย
479 ความรวดเร็ว
480 เพิ่มเติมแผนการเรียนด้วย และวันที่ออกเกรดด้วย
481 ขอมี ระหัสส่วนตัวอีก1ชั้น
482 ในเมื่อมีช่องที่สามารถดูคะแนนสะสมได้ ก็อยากให้เอาคะแนนที่ได้มาลงให้ด้วยก็จะดีค่ะ
483 อยากให้มีระบบปฏิบัติการที่เป็นสากล สะดวกในการใช้งาน
484 รองรับเวลาลงทะเบียน
485 ควรจัดหาวิธีการเกี่ยวกับระบบของนักศึกษาทุกอย่าง เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
486 มีสิ่งที่ดึงดูดมากกว่านี้
487 ติดต่อเพื่อทราบข้อสงสัย
488 อยากให้ปฏิทินวิชาการมีความละเอียดมากกว่านี้
489 พูดโต้ตอบสอบถามทางอินเตอร์เน็ตกับหน่อยงานต่าง ๆ ได้
490 ไม่มีเพิ่มเติม
491 ข่าวสารบ้านเมือง
492 บางอย่างก็ไม่ครอบคลุม
493 ข่าวใหม่ในมหาลัย
494 ปรับปรุงเกี่ยวกับข้อมูลและเนื้อหาใหม่ ๆ เสมอ
495 อยากให้มีข้อมูลข่าวสาร ข่าวสารบ้านเมือง เพื่อที่จะได้ทันโลก
496 อยากให้มีข้อมูลข่าวสาร ข่าวสารบ้านเมือง เพื่อที่จะได้ทันโลก
497 ความไว้ของเน็ต
498 ข้อมูลข่าวสารบ้านเมือง เพื่อที่จะได้ทันข่าว
499 เอ่อ......
500 รูปภาพและชื่อของอาจารย์แต่ละสาขา
501 ทุกสิ่งที่เป็นประโยชน์
502 ข้อมูลที่อยากจะได้รับเพิ่มเติม
503 อยากให้มีโรงภาพยนตร์ที่ดูแล้วบินได้ แล้วเห็นอเวตาลไม้ตะพด สู้เลยเซ่ะ สู้ให้ตายเซ่
504 เพิ่มกระทู้ที่น่าสนใจ
505 วิชาที่ต้องลงเรียนทั้งหมด
506 แล้วแต่เห็นสมควร
507 คะแนนเก็บระหว่างภาคเรียนของนักศึกษา
508 น่าจะปรับปรุงระบบนักศึกษาให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว
509 Chat Box ที่มีคนคอยตอบอย่างสม่ำเสมอ
510 การพัมนาให้มากกว่านีี้้
511 เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล
512 ดีอยู่แล้ว
513 อืม น่าจะมีที่ที่สามารถติดต่อกับอ.ประจำวิชาหรืออ.ที่ปรึกษาได้โดยตรง
514 คนคอยบริการ
515 แค่นี้พอแร้ว
516 มีการจัดตารางเรียนให้นักศึกษารู้ว่าวิชาไหนที่เรียนจบแล้ว และยังเหลือวิชาไหนที่ยังไม่ได้เรียน
517 รวดเร็วทันใจ
518 ความรวดเร็วและเนตไม่ล่มเวลลงทะเบียน
519 การติดต่อกับอ.ที่ปรึกษาและอ.ผู้สอน
520 อยากให้ระบบลงทะเบียน ระบบขอสำเร็จการศึกษา และระบบอื่นๆ รบมอยู่ในระบบสารสนเทศ
521 สร้างระบบใหม่ที่ดีกว่า
522 ควรจะมีคำแนะนำ หรือการค้นหาสิ่งต้องการ ได้อย่างรวดเร็วคล้ายgoogle แต่มีเพียงกล่องข้อความค้นหาก็พอ
523 ไม่ยุ่งยากกรอก
524 อยากให้มีรูปแบบอื่นๆ
525 มีข่าวหรือกิจกรรม
526 ความทันสมัยและการเข้าถึงได้ง่าย
527 ความเร็วของข้อมูล
528 รายละเอียด
529 ขอให้อินเตอร์เน็ตใวๆ
530 ความพร้อมในการให้บริการและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างถูกต้อง
531 อยากให้ระบบทำงานอย่างรวดเร็ว
532 รายละเอียดข้อมูลที่ชัดเจน
533 การแจ้งเตื่อนหรือนำเสนอข้อมูลผ่านทางระบบให้แก่นักศึกษามากขึ้น
534 อยากหั้ยมีคำถามเวลาลืมรหัสผ่าน
535 เพิ่มจุดบริการอินเทอร์เน็ต
536 ขอให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่เปิดการลงทะเบียนแต่ละวิชาควรมีการเปิดลงรายวิชาหลายๆ section เพราะบางคนลงทะเบียนไม่ทันจึงทำให้การเรียนช้ากว่าคนอื่น
537 น่าจะเพียงพอแล้ว
538 คุณภาพที่ดีกว่านี้
539 อยากให้มีการปรับปรุงระบบให้เร็วและมีคุณภาพกว่านี้
540 อยากให้ Link ข้อมูลได้ทุกอย่างใน web ของมหาวิทยาลัย
541 ยังไม่ทราบ
542 ข่าวของการศึกษา
543 ระบบลงทะเบียนที่ไม่ต้องมีการแย่งกันลง อยากให้ลงทะเบียนแล้วได้ทุกคนตามที่ลงทันที
544 ระบบที่สามารถใช้งานกว่าเดิม
545 เพิ่มช่องค้นหา
546 การทำงานที่เร็ววมากกว่านี้ การให้ข่าวสารที่ถูก ไม่ใช่อีกคนพูดอย่าง อีกคนพูดอีกอย่าง
547 อยากให้มีข้อเสนอแนะที่ดีแก่นักศึกษาในเรียนข้อมูลการเรียน
548 ความทันสมัย
549 องค์ประกอบรวมก็ดีแล้ว
550 สมบูรณ์แบบแล้ว
551 ความทันสมัยของระบบ
552 สามารถสอบถามรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ได้เสมอ
553 ให้มีความทันสมัยเพิ่มขึ้น
554 ข่าวสารมหาลัย
555 ดีแล้วครับ
556 ความรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม
557 ข้อมูลที่จำเป็นต่อการเรียน
558 ควรมีการแจ้งเตือนเมื่อมีข่าวสารใหม่ๆ
559 น่าจะใช้สื่อที่น่าสนใจกว่านี้ บางหัวข้อนั้นแทบเหมือนไม่มีตัวตน ใช้สื่อใหม่ๆบ้าง หรือทำสีสันให้ทันสมัยขึ้น
560 สิ่งที่คิดว่านักศึกษาได้ใช้ประโยชน์
561 ปรับปรุงให้เครื่อข่ายดีกว่าเดิม
562 รายละเอียด
563 อยากให้มีรูปภาพที่เห็นได้ชัดเจน
564 ให้เข้าดูง่ายๆ
565 ประกาศทุกอย่างเกี่ยวกับนักศ฿กษาอย่างระเอียดเพราะบางครั้งไม่เข้าใจ
566 แบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจน และแจ้งรายละเอียดให้เข้าใจง่ายกว่านี้
567 ความรวดเร็ว
568 ความสะดวกของการให้บริการ
569 คลิกแล้วมีเสียงพูดได้
570 อุปกรณํมีมากข฿น
571 เพิ่มความเร็วรวมถึงพัฒนาระบบให้ปลอดภัยต่อการเจาะระบบ
572 ควรเพิ่มข่าวสารให้มากขึ้น
573 Search forum
574 ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีความน่าสนใจ เพื่อใช้สำหรับการศึกษาต่อไป
575 ความสะดวกรวดเร็ว ไม่มีปัญหาของการลงทะเบียนเรียน
576 คอมเยอะและเน็ตเร็ว
577 ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว
578 ควรจัดไว้หน้าเวปที่หาได้ง่ายๆตัวโตๆ
579 ความรวดเร็วและแม่นยำ
580 internet ความเร็วสูง(กว่าในปัจจุบัน)
581 ความสะดวดสบายเข้าง่าย
582 สารสนเทศที่ดูมีความสนุกสนาน
583 สิงสามัญที่ระบบสาระสนเทศ นักศึกษาดีๆควรจะมี
584 ข่าวที่อัฟเดททุกวัน ข่าวที่ทันสมัย
585 ข่าวที่ทันสมัยทุกวัน
586 เพิ่มประสิทธิภาพให้เร็มขึ้น
587 มีการแจ้งข้อมูลหลายๆทางมากขึ้น
588 วิชาเรียนรหัส53 มีน้อย อยากให้มีรายวิชาเพิ่มขึ้น
589 ยังไม่มีค่ะ
590 ความทันสมัย และความเรียบร้อย
591 ข่าวประกาศสำคัญที่เด่นชัด มองเห็นง่าย และประกาศล่วงหน้าในเวลาเหมาะสม
592 อยากให้เข้าใจ .............................ง่ายกว่านี้
593 อยากให้มีการช่วยนักศึกษาในการสอบถามข้อมูล
594 อยากให้บอกข้อมูลให้ชัดเจนกว่านี้ค่ะ อย่างเช่น การกู้ยืมนั้น ทางระบบควรจะอธิบายให้เข้าใจว่ามีกี่วิธีการ และจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง ไม่ใช่เพียงใส่ ลิงค์ ไว้ให้แล้วไปศึกษาด้วยตนเองนั้น ซึ่งบางครั้งผู้กู้เป็นรายใหม่ยังไม่ทราบวิธีการนะค่ะ
595 wifi ที่แรงๆ
596 ขยายเวลาลงทะเบียน
597 ไม่อยาก เพราะมีหมดแล้ว
598 การจัดการเรื่องระบบเงินกู้เพื่อการศึกษา
599 บล๊อกแต่ละคณะ
600 คู่มือแนะนำการใช้งาน
601 หลักสูตรการเรียนที่แน่นอน ในแต่ละรหัสนักศึกษาและสาขาวิชา ว่าเรียนหลักสูตรไหน อย่างไร จะได้เข้าใจตรงกันและไม่เ้กิดความสับสน
602 ไม่มีเเล้วครับ
603 ดีพร้อม แล้ว ค้าบ
604 กล่องแสดงความคิดเห็น
605 มีความรวดเร็วในการเสนอข้อมูล
606 การบริการที่รวดเร็วทันใจ
607 รายละเอียดที่ ลึกซึ้ง
608 ระบบป้องกันไวรัส ที่ในมหาวิทยาลัย
609 ความรวดเร็ว
610 ความรู้ เกี่ยวกับสาขาต่างๆ
611 แผนการเรียนเสนอแนะ ของทุกเทอม และ แผนการเปิดวิชาที่สอนของทุกเทอม เพื่อให้ นศ วางแผนได้ล่วงหน้า
612 มีครบเเล้วในระบบ
613 มีระบบที่มันสมัยขึ้น
614 อยากให้พัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่เกิดปัญหาเวลาที่ประกาศผลการเรียน หรือตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษา
615 ระบบsecurity ทีแน่นหนา
616 อยากให้เพิ่มพัดลมในโรงอาหาร
617 ความเร็วสูง
618 ภาพกิจกรรมนักศึกษษ
619 ปรับปรุงให้ดีเรื่อยๆ
620 ความเร็ว และข้อความที่เข้าใจง่าย ที่ไม่ซับซ้อนของระบบ
621 อยากให้มีดูหนัง ฟังเพลงในระบบ
622 คะแนนสอบของแต่ละวิชา
623 ข่าวสารของนักศึกษาในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการออกนอกสถานที่
624 ความชัดเจนและเข้าใจง่าย
625 อยากให้มีข้อแนะนำสำหรับนักศึกษาเพิ่มเติม
626 น่าเบื่อกับระบบลงทะเบียน
627 แสงสีเสียน
628 ระบบลงทะเบียนที่ดีกว่านี้...
629 ลิงค์ภาพกิจกรรม
630 คะแนนสอบ+คะแนนเก็บของแต่ละวิชา
631 สารสนเทศOn Facebook
632 ความทันสมัยของระบบสารสนเทศ
633 อยากให้ ระบบลงทะเบียนเรียน ไวกว่านี้ รองรับคนใช้บริการได้มากกว่านี้ ระบบไม่ล่ม
634 อยากให้รองรับระบบให้ดีกว่านี้
635 รายชื่ออาร์จาร
636 ควรมีการบริการคอมพิวเตอร์ให้มากกว่านี้
637 มีความทันสมัยและตรงตามความต้องการมากที่ เช่น ให้ข้อมูลด้านการลงทะเบีียนเรียนให้มีความง่ายในการตัดสินใจ
638 อยากได้ข้อมูลที่ครบถ้วนทันสมัยตรงตามที่ประกาศ
639 ไม่อยากแล้ว
640 ข้อมูลเป็นส่วนตัวเมื่อใส่รหัส
641 ความชัดเจนขึ้นมากกว่าเดิม
642 อยากให้มีกิจกรรมที่ทำให้นักษาร่วมแสดงความคิดเห็น
643 ให้ไว้และเข้าถึงได้ง่าย
644 อยากให้มีระบบที่เร็วกว่านี้
645 ภาพสวยๆๆ เวบชอบล้ม
646 สิ่งแปลกใหม่
647 การแจ้งตารางกิจกรรมส่วนบุคคลของนักศึกษา
648 กิจกรรมต่างๆ ของภาคปกติ อยากให้ภาคพิเศษได้เข้าร่วม ได้รับรู้บ้าง
649 ให้ระบบเข้าง่ายกวก่านี้
650 ไม่มี เพราะที่เป็นอยู่ก็ดีแล้วค่ะ
651 ข่าวสาร ความบันเทิง เกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษา
652 ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
653 บอกข้อมูลให้ละเอียดถูกต้อง
654 ความรวดเร็ว
655 ไม่มีข้อเสนอแนะ
656 ไม่มีข้อเสนอ
657 มีหลากหลายอย่างอีกนิด
658 ปรับปรุงเรื่องการสอน
659 ความรู้ด้านต่างๆ
660 ทำให้การหาข้อมูลต่างต่างเร็วขึ้น
661 ทำให้การหาข้อมูลต่างต่างเร็วขึ้น
662 ข้อมูล ของ อาจารย์ที่ปรึกษา
663 ข้อมูลของนักศึกษาที่มากกว่านี้
664 การอัพเดตที่รวดเร็ว..เข้่าใจง่ายกว่านี้
665 มีแค่นี้ก็โอเค แล้วครับ
666 ถามตอบปัญหา
667 ปรับปรุงระบบให้ดีหน่อย
668 ระบบคำนวณตารางเรียนเหมือนมออื่นๆ เค้า
669 ปรับปรุงระบบลงทะเบียนด้วย
670 รูปแบบการนำเสนอที่หลากหลายเช่น วิดีโอประกอบ
671 มีหน้าเพจของนักศักษาแต่ละคนเหมือน Facebook
672 ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึง
673 ควรมีแสดง ประมวลภาพหรือกิจกรรมต่างๆของทางมหาลัยเพื่อเพิ่มสีสันและสร้างแรงจูงใจในการเข้าใช้
674 ความสวยงาม
675 รายชื่อสมาชิกในแต่ละ section
676 มีการให้บริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
677 ไม่มี ข้อมูลสมบูรณ์แล้ว
678 ข่าวสารเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่
679 กระทู้ถาม-ตอบกับผู้ดูแล
680 เพลงฟังด้วย
681 ความรวดเร็ว
682 ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
683 ความรวดเร็วของระบบ
684 มีหัวข้อให้เลือกเยอะๆ
685 ตารารางเรียน
686 สื่อต่างๆที่ ไม่ควร นำมาใช้
687 ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง มีข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์
688 ความรู้ ความคิด
689 อยากให้เพิ่มรายละเอียดต่างๆ ให้มากกว่านี้
690 รูปภาพกิจกรรม
691 ชื่อครูผู้สอน ประจำวิชา เช่น ครูคนนั้นสอนวิชานี้นะ เป็นต้น
692 อยากให้มีคำแนะนำ หรือ การแนะนำ สำหรับนักศึกษาใหม่ เพราะนักศึกษาใหม่จะไม่เข้าใจวิธีการเรียน แบบเลือกหน่วยกิจ เพราะพื้นฐานเดิมก็จะเรียนตามตารางสอนที่อาจารย์เป็นคนกำหนดให้ พอให้มีการเลือกหน่วยกิจเรียนเองก็จะไม่รู้ที่จะทำยังไงต่อไป จะถามก็ไม่กล้าก็เลยไม่มากันซะงั้น เพราะฉนั้นอยากให้มีการแนะนำ สำหรับนักศึกษาใหม่ ว่าควรเลือกตัวไหนทำอย่างไรเป็นขั้นตอนไปครับ
693 การแจ้งรายละเอียดของหน่วยกิต ว่าค้างอีกกี่หน่วยกิต
694 อะไรก็ได้ใหม่ๆ
695 สนทนาออนไลน์กับเจ้าหน้าที่ แบบLive Chat
696 การค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่ เช่น Password ลงทะเบียนเรียน
697 อยากให้มีระบบสารสนเทศของแต่ละชั้นปีไปเลยไม่ต้องรวมกันค่ะ
698 รูปภาพประกอบที่น่ารักสวยงาม
699 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
700 ระบบ รวดเร็ว
701 ความรวดเร็ว
702 มีผู้ที่สามารถตอบคำถามได้ตลอดเวลา
703 ฟังเพลงออนไลท
704 แนะนำแผนที่ สถานที่ต่าง ๆ ขอมหาลัยทุกทุกเขตที่เกียวข้องกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่สำหรับผู้ที่อยากจะเข้าสมัครเป็น นศ. และ ผู้ที่เข้ามาเยื่ยมชม
705 อยากให้มีเนื้อหา ข้อมูลที่ให้ความรู้มากกว่านี้
706 อยากให้มีข้อมูลเกี่ยวกับงานพาทไทม์ในม.มากๆ
707 ปรับปรุง ระบบด้วย ห่วยมาก
708 อยากให้มีการบอกข้อมูลข่าวสารให้มากกว่านี้ อยากให้มีการตอบคำถามอย่างรวดเร็วที่สุด
709 การเปิดรับในแต่ละวิชาให้เพี่ยงพอต่อผู้เรียน
710 ความรวดเร็ว
711 เสียงบรรยาย
712 อยากให้มีระบบถามตอบปัญหาที่มีผู้ตอบแบบรวดเร็ว
713 ข่าวประกาศที่ชัดเจนเกี่ยวกับงานวิชาการ
714 ความทันสมัยทุกอย่าง
715 การป้องกันการเข้าระบบ อาจมีการแอบอ้างรหัสประจำตัว
716 ครบทุกอย่างที่ต้องการ
717 ความทันสมัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
718 ความรวดเร็ว
719 ความรวดเร็ว
720 ความรวดเร็วในการให้บริการ
721 ความรวดเร็ว
722 เท่าที่ดูแล้ว ผมก็มีความพอใจต่อระบบสารสนเทศนักศึกษานี้บ้างแล้ว สิ่งที่อย่ากให้มีก็ไม่ทราบว่าจะให้เป็นอะไร
723 ควรมีสิ่งดีๆ ใหม่ๆ มานำเสนอ และการนำเสนอ ควรเป็นการนำเสนอที่น่าสนใจ
724 ห้องพักของอาจารย์ผู้สอนที่สามารถติดต่อได้ในเวลาเรียนอละรูปของอาจารย์ผู้สอนเบอร์โทรศัพท์ด้วย
725 ข่าวประชาสัมพันธ์ในระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค
726 ความครอบคลุม
727 ประโยชน์จากการใช้บริการของระบบมากกว่านี้
728 ระบบสนทนากับพนังงานของมหาลัย
729 ข่าวสารอัพเดทใหม่ๆ
730 การบูรณาการข้อมูลเพื่อง่ายต่อการใช้งาน
731 หัวข้อที่เด่นชัด
732 การอับเดททันสมัย
733 ข้อมูลที่ชัดเจน
734 ปรับปรุงเรื่องแถวเข้าห้องเน็ต
735 รายการที่ไม่เกี่ยวกับสารสนเทศ
736 รายระเอียดกว่านี้
737 ความเร็วภาพคมชัด
738 รายละเอียด
739 รายละเอียด
740 อยากให้มีบริการ WiFi ที่กว้างขวางมากกว่านี้
741 จัดห้องและลงทะเบียนเรียนให้
742 ความทันสมัย
743 no comment !!
744 ความเสถียรของระบบ ดีกว่าเดิม
745 ตรวจเช็ควิชาที่เปิดเรียนได้ง่ายขึ้น เพราะบางรายวิชาที่อยากแอดเรียนต้องค้นหาเอง
746 มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาในการสืบค้นข้อมุลให้เพียงพอ
747 ค่าหน่วยกิต
748 แผนที่เรียน
749 คิดว่าดีอยู่แล้ว
750 อยากให้หาข้อมูดได้สะดวกและรวดเร็วมากกว่านี้
751 ความหลากหลาย
752 ความรวดเร็วของระบบ
753 เข้าง่ายกว่านี้
754 สีสันเพิ่มขึ้นเกมเล็กๆน้อยๆ
755 ความทันสมัย
756 ประกาศเข้าใจได้ง่ายและหาได้ง่าย
757 ค้นหาได้ง่าย
758 การรองรับของวิชาที่จะเปิดสอนให้มากกว่านี้
759 แจ้งเตือน และ ตรวสอบการลงทะเบียนผิด หรือ กำหนดชัดเจนว่านักศึกษาแต่ล่ะคนต้องลงทะเบียนวิชาอะไรบ้าง ทำให้ทำให้ต้องลงวิชาที่ควรจะลงใหม่
760 สื่อการเรียน
761 เพิ่มความชัดเจนมากกว่านี้
762 รายชื่อนักศึกษาของทุกชั้นปี ที่ทุกคนสามารถค้นหาดูได้
763 ข้อมูลเจาะลึก
764 ความรวดเร้วในการค้นข้อมูลข่าวสาร
765 ความรวดเร็ว รูปแบบและวิธีการสืบค้นข้อมูล
766 ปรับปรุงการรองรับของเว็บไซค์
767 เปิดเซคเรียนเยอะๆ
768 หาข้อมูลง่ายๆ
769 อยากให้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ
770 ไมีมีสิ่งที่อยากให้มี
771 การเรียนรู้เพิ่มเติม
772 เน็ตมากมาก
773 รายวิชาที่ขึ้นมาให้ตามสาขา จะได้ค้นหาง่าย เณ้ว
774 รายชื่อผู้สอน
775 ดีอยู่แล้ว
776 ลงทะเบียนให้
777 ความรวดเร็ว
778 พอสมควรแล้ว
779 มีคลิปเสียง
780 พื้นที่กว้างๆ
781 ติดต่อเจ้าหน้าที่ออนไลน์นอกเวลาราชการได้
782 สิ่งแปลกใหม่
783 ความทันสมัย
784 การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของสำนักงานในมหาวิทยาลัย
785 การอัปเดตข่าวสารที่เร็ว
786 ค้นหาวิชาไวๆ
787 คอมพิวเตอร์เยอะๆ
788 มีทุกอย่างแร้ว
789 ความชัดเจ่นและหาข้อมูลง่าย
790 ความรวดเร็ว
791 ค้นหาข้อมูลอยาก
792 ตอนนี้ยังไม่มี
793 กิจกรรมมากมายมาให้เล่น
794 การทำให้เห็นความเด่นชัดขึ้น
795 เปิดแอร์เวลาสอน
796 มีข้อมูลเพิ่มเติมกว่านี้
797 ควรคิดเกรดเฉลี่ยรวมของวิชาครู วิชาเอก และวิชาทั่วไปด้วย
798 โปรแกรมใหม่
799 ความบันเทิง
800 เบอร์ติดต่อ
801 ปฏิทินกิจกรรมของนักศึกษาทุกคณะทุกสาขาอย่างละเอียด
802 ปฏิทินของแต่ละคณะ แต่ละสาขาอย่างละเอียด
803 ความไม่ยุ่งยาก
804 ควรปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม
805 ความรวดเร็วในการลงทะเบียนเรียน
806 ดีอยู่แล้ว
807 ข้อมูของอาจารย์ที่ปรึกษาและเพื่อนในคณะ
808 ยังไม่รู้เลยครับเพิ่งเข้ามาครั้งแรก
809 การดูแลระบบไม่ให้มันล้ม
810 แจ้งให้ทราบว่า เราขาดตก ในหน่วยการเรียนใดบ้าง
811 รูปภาพกิจกรรม
812 สีสันในเว็บ
813 อยากให้เพิ่มจุด wifi บางจุดสัญญาณ อ่อนมากก
814 ภาพกิจกรรม
815 ความรวดเร็ว
816 ยังไม่ทราบค่ะ
817 ข้อมูลใหม่ๆ
818 ข้อมูลทั่วไปที่นักศึกษาควรจะทราบอย่างต่อเนื่อง
819 เพิ่มคอมพิวเตอร์
820 การบันทึกข้อมูลนักศึกษา
821 อยากให้ไม่มีการเออเล่อ และการรอที่ช้ามาก
822 ระบบสำหรับนักศึกอีกเพจหนึ่ง สำหรับอาจารย์อีกเพจหนึ่ง
823 ระบบแจ้งเตือนข้อมูล
824 ..............
825 ให้ระบบได้มีการพัฒนาให้ทันเทคโนโลยี ห้ทันสมัยและรวดเร็วขึ้น
826 ความรวดเร็วของระบบลงทะเบียน
827 อยากให้มีชื่ออาจารย์โชว์ว่าใครสอนวิชาอะไร ตอนที่จะลงทะเบียน
828 ยังคิดไม่ออก
829 .............
830 รูปภาพที่น่าสนใจ
831 มีความความรวดเร็วในเรียกใช้ในระบบสารสนเทศ
832 ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ
833 ไม่รู้ครับ
834 สำหรับเรื่องเร่งด่วนที่นักศึกห้ามพลาด เช่น วันลงทะเบียนวันสุดท้าย,วันขอเปิดรายวิชาในภาคเรียนใหม่ต้องทำภายในวันที่ xx เท่านั้น หากพ้นกำหนด วิธีแก้ไขปัญหา กรุณาคลิ๊กที่นี่
835 ..................
836 มีระบบเร็วกว่านี้
837 รายชื่ออาจารย์ ประจำแต่วิชา
838 อยากให่มีความครบมากกว่านี้
839 ffffffffffffffffff
840 ความรวดเร็วให้การทำงาน
841 อินเตอร์เน็ตเร็วที่สุด
842 คอมพิวเตอรในมหาลัย
843 ความทันสมัย ของระบบสารสนเทศ
844 อยากให้มีรูปภาพกิจกรรมเยอะๆๆ
845 ความรวดเร็ว
846 ระบบแนะนำำการใช้งาน
847 ทีวี เพลง หนัง
848 ดีอยู่แล้ว
849 การลืมรหัสผ่าน
850 การเรียนรู้ ระบบ
851 มี เสียงเพลงบ้างก็ดีนะคับ
852 เกมส์ทายสมอง
853 รูปภาพกิจกรรมของคณะต่างๆ
854 สนามที่ให้นักศึกษาได้เล่นกีฬาได้ทุกคน
855 ตัวบอกคะแนนเก็บ
856 ระบบสืบค้นที่รวดเร็ว
857 พัฒนาระบบ ให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง
858 การอัพเดทข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
859 ข้อมูลต่างๆๆ
860 อาจารย์สามารถยืนยันการดรอปในระบบออนไลน์ได้
861 มีรูปแบบเยอะกว่านี้หน่อย
862 ตรวจสอบการดร๊อปหน้าเว๊ปได้
863 ความรวดเร็ว
864 แบ่งรายละเอียดให้ชัดเจนกว่านี้
865 แล้วแต่ ครับ !!
866 อยากให้มีส่วนค้นหาที่ง่ายและสะดวกในการค้นหามากขึ้น
867 ควรปรับปรุงความเร็วของ เซิฟเวอร์
868 ความถูกต้องแม่นยำ ปลอดภัยมาก
869 ครบหมดแล้วครับ
870 อยากให้มีการแชทในระบบสารสนเทศ ระหว่างผู้ออนไลน์ เวลามีปัญหาจะได้ช่วยเหลือกันและสามารถสอบถามข้อมูลระหว่างผู้ออนไลน์ด้วยกันได้
871 บอกตารางสอบไว้ก่อน ล่วงหน้า
872 รูปภาพกิจกรรมต่างๆ
873 ยังคิดไม่ออกค่ะ
874 การเรียนการสอน
875 1. โครงสร้างการทำงาน 2. สนทนาโต้ดอบโดยตรง
876 อยากให้เพิ่มชื่ออาจารย์เจ้าของวิชา ในระบบการลงทะเบียน
877 อยากให้ระบบลงทะเบียนเรียนดีกว่านี้
878 อยากให้ระบบทัศนสมัยว่านี้
879 ไม่มี เพราะดีอยู่แล้ว
880 ข่าวที่อัพตลอด
881 รูปของอาจารย์ควรมีให้ครบทุกคน
882 ควรมีการรับมือในการใช้อินเตอร์เน็ด ของนักศึกษษที่มีมากมายอาจเกิดทำให้เน็ดล่ม
883 มีครบแล้วค่ะ
884 อยากให้การใช้ง่ายกว่านี้
885 อยากให้เน็ดไวกว่านี้
886 ความทันสมัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
887 อยากให้เพิ่มความไวของอินเตอร์เน็ด
888 เพิ่มความไวของ เน็ต
889 ตารางสอบของปีที่ผ่านมา เพื่อสะดวกในการหา
890 แยกระบบนักศึกษาออกมาเป็นปีๆเพื่อง่ายต่อการเข้าถึง และในระบบที่แยกออกมาอยากให้มี ไกด์ไลน์ หรือเวปบอร์ดตอบคำถามพูดคุยกันในรุ่น
891 รายชื่ออาจารย์ประจำสาขาของแต่ละคณะ
892 วิธีใช้ระบบ
893 ความทันสมัย
894 ประชาสัมพันธ์
895 ความสะดวกในการหาข้อมูล
896 เหมาะสมแล้ว
897 ปุ่มคลิก ที่ง่ายๆ
898 ความเป็นระบบของหมู่
899 ความแน่นอนเพราะเวปล้มบ่อยมาก
900 อยากให้ เวลาเข้าไม่ต้องแยกกันเข้าครับ
901 อยากให้มีช่องค้นห้า "นักศึกษาที่มีสถานภาพในปัจจุบัน" โดยสามารถค้นจากชื่อ นามสกุล หรือ จากหมายเลขนักศึกษา แล้วก็มีข้อมูลของนักศึกษาคนนั้น ๆ
902 ง่ายต่อการใช้
903 อธิบายรายละเอียดให้ชัดเจน
904 ข้อมูลครบถ้วน
905 อยากให้มีโปรแกรมมากมาย
906 มีระบบที่แจ้งกิจกรรมหรือสิ่งที่ต้องทำอย่างชัดเจนและรวดเร็ว
907 ควรมีกิจกรรมอย่างอื่นบ้าง
908 ควรมีกิจกรรมอย่างอื่นบ้าง
909 เพิ่มคอมพิวเตอร์ หน่อย
910 ความทันสมัยของข้อมูล
911 รูปแบบและวิธีการสืบค้นข้อมูล
912 มีรายชื่ออาจารย์กำกับในการลงทะเบียนเรียนปรับปรุงระบบการลงทะเบียน
913 อยากให้ค้นหาได้ง่ายขึ้น
914 การเตือนแบบอัตโนมัติ เช่น ติดค้างค่าชำระต่างๆ หรือ วิชาที่ลงเรียน เรียนไม่ครบ
915 อยากให้เร็ว
916 ความรวดเร็ว
917 มีกูรูให้คำตอบเมื่อเกิดข้อสงสัย
918 กล่องคำถาม
919 มีการแจ้งเตือนข่าวสารที่สำคัญให้ชัดเจน นักศึกษาจะได้ข่าวสารนั้นรวดเร็วยิ่งขึ้น
920 ความทันสมัยยิ่งๆขึ้นไป
921 ความเร็วของระบบสารสนเทศ
922 ความเร็วของระบบสารสนเทศ
923 ตัวเลือกในการเลือก
924 ดีอยู่แล้ว
925 มีข้อมูลที่รวดเร็ว ทันสมัย ถูกต้อง
926 ค่อนข้างพอใจ
927 ควรให้มีการค้นหาที่ง่ายกว่านี้
928 ในการลงทะเบียนในแต่ละSectionอยากทราบชื่ออาจารย์ผู้สอน
929 น่า จะมี อะไร หลายๆ อย่าง ค่ะ
930 วีดีโอการการสอนเพิ่มเติม
931 การแจ้งเตือน
932 เรีนยให้สนุก
933 การยื่นคำร้อง ต่างๆให้มากกว่านี้
934 วีดีโอการการสอนเพิ่มเติม
935 ทุกอย่างในระบบ
936 การเเจ้งเตือน
937 ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้
938 จุดสนใจของระบบ
939 ขอระบบให้ดีดี
940 ขอระบบให้ดีดี
941 การเเจ้งเตือน
942 ไม่อยาก เพราะถ้ามีมากกว่านี้่ มันแย่แน่ๆ ปล่อยให้มันดีอยู่แล้วเถอะนะ
943 ระบบที่เร็วกกว่านี้
944 อยากให้ระบบทำงานเร็วขึ้น
945 ระบบไม่ล่ม
946 การเเจ้งเตือน
947 การเข้าเวปที่รวดเร็วและเวปไม่ล่ม
948 มีการบอกการสอบที่รวดเร็ว
949 สรุปแต่ละหัวข้อ
950 ไม่รู้เหมือนกันค่ะ
951 อยากให้มีข้อมูลที่ชัดเจน
952 เพิ่มการทำงานให้ไวขึ้น
953 เพิ่มเนื้อหาที่น่าสนใจตลอด เพื่อที่นักศึกษาจะได้เข้าไปใช้บริการมากขึ้น
954 มีความถูกต้องใช้การง่าย
955 ข้อมูลที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์
956 มีคู่มือในการหาคำตอบ
957 เพิ่มอุปกรณ์ชนิดใหม่มากๆๆ
958 หมวดหมู่ที่ง่ายขึ้น
959 รูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
960 ไม่มีความต้องการ
961 "จุดเด่น" ของระบบสารสนเทศนักศึกษา
962 อยากให้มีสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น
963 ระบบไม่ขัดข้อง
964 ระบบไม่ขัดข้อง
965 ให้ลงระบบทีระห้อง
966 ความบริการที่เร็วขึ้น
967 ให้ลงระบบทีระห้อง
968 กิจกรรมต่างๆ
969 ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
970 ความรวดเร็ว หมวดหมู่ของข้อมูล
971 ปรับปรุงใหม่ให้ดีกว่าเดิม
972 ปรับปรุงใหม่ให้ดีกว่าเดิม
973 ไม่มีค๋ะ
974 ข้อมูลที่ทันสมัย
975 ความเร็วของเน็ต
976 กระดานถาม-ตอบ
977 สิ่งที่อยากให้มีในระบบสารสนเทศนักศึกษาคือ ในระบบสารสนเทศนักศึกษานั้นก็มีเนื้อหาที่อยากรู้เยอะมาก เรียกว่าครบก็ได้ เพราะคำว่าสารสนเทศมันก็ได้บอกถึงความทันสมัยและเป็นสื่ออย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะหาอะไรก็มี และผู้ที่สั่งก็จะนำมาลงไว้ในระบบสำหรับค้นหาข้อมูลอยู่แล้ว
978 น่าจะมีอัพเดตข้อมูลต่างๆ ส่งผ่านเข้ามือถือ
979 อะไรก็ได้ที่น่าสนใจ
980 สามารถรองรับการลงทะเบียนได้โดยระบบไม่ขัดข้อง
981 ดีอยู่แล้วครับ
982 ปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่านี้
983 อยากให้มีความรวดเร็วมากกว่านี้
984 มีสื่อมากขึ้น
985 การเข้าถึงระบบสืบค้นข้อมูล วิทยานิพนธ์ วารสารวิชาการ จากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
986 มีการปรับปรุง
987 เมนูสำคัญๆ ใหญ่ๆ เช่น - เช็คผลการเรียน - ระบบลงทะเบียน
988 internet ความเร็วสุง
989 อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
990 รูปภาพประกอบ
991 ความคืบหน้าของข่าวสารทางเทคโนโลยีใหม่ๆ
992 การบริการที่ดีเลิศ
993 การตรวจข้อมูลต่างๆ
994 ความทันสมัยและอุปกรณ์มากมาย
995 ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ
996 ทันคาวมต้องการของผู้ใช้
997 อยากให้เน็ตไวกว่านี้อีก
998 สามาราถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
999 คำแนะนำการใช้ระบบ
1000 ทุกสิ่งที่มีได้
1001 อยากมีการ update ข่าว it มากๆครับ
1002 พนักงานมีน่าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสกว่านี้และพร้อมที่จะให้บริการนักศึกษา
1003 เข้าถึงนักศึกษามากขึ้น
1004 ดีอยู่แล้ว ขอให้พัฒนาต่อไปอีก
1005 ระบบแจ้งเตือนทาง sms
1006 อัพเดทอย่างต่อเนื่อง
1007 ครบถ้วนดีแล้ว
1008 การเข้าหาข้อมูลได้ง่ายและชัดเจน
1009 แสดง วิชาที่ตกค้าง หรือยังแสดงหน่วยกิตที่ยังเรียนไม่ครบ เพื่อวางแผนการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนต่อไป
1010 การจัดข้อมูลข่าวสารให้ง่ายต่อการดู
1011 ไม่มีข้อเสนอ
1012 ไม่มีข้อเสนอ
1013 ไม่มีข้อเสนอ
1014 ไม่มีข้อเสนอ
1015 ไม่มีข้อเสนอ
1016 ไม่มีข้อเสนอ
1017 ไม่ต้องมีหน้านี้
1018 เป็นแบบนี้ ดีแล้วครับ
1019 ผมคิดว่านักเรียนในระบบที่มีจีน, อังกฤษและไทย
1020 ตั้งรหัสผ่านส่วนตัว
1021 ตั้งรหัสผ่านส่วนตัว
1022 ตั้งรหัสผ่านส่วนตัว
1023 ส่งเสริมกีฬายามว่างให้มากๆ
1024 การประกาศในการทำกิจกรรมให้ระเอียดกว่าเดิม
1025 เว็บไซ ที่ดีควรเข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการในไม่กี่คลิก แต่นี้หาไรก่อไม่เจอ
1026 อยากให้มีถามตอบปัญหาต่างๆ
1027 การประชาสัมพันธ์ที่ดี ข่าวสารที่เป็นประโยชน์
1028 ความทันสมัย
1029 ความรวดเร็วต่อการเข้าถึง
1030 ข้อมูลข่าวสารให้ไวกว่านี้
1031 ความรวดเร็ว
1032 เปิดเข้ามาเห็นเกรดเลย
1033 มีปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
1034 ความสวยงาม
1035 ผลการเรียนในแต่ละภาคเรียน
1036 แสดงผลการเรียนในแต่ละภาคเรียน
1037 ความทันสมัยยิ่งขึ้น
1038 ความทันสมัยยิ่งขึ้น
1039 ความทันสมัยยิ่งขึ้น
1040 ความทันสมัยยิ่งขึ้น
1041 สีสัน พื้นหลังเวลาคลิกลิ้งเข้า
1042 youtube to mp3
1043 ความทันสมัยทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้า หาข้อมูล ข่าวสารทุกอย่างในชิวิตประจำวันของการดำรงชิวิต สิ่งแวดล้อมรอบๆตัว
1044 ไม่ทำเรื่อง ง่ายๆ เป็นเรื่อง ยาก
1045 ไม่ทำเรื่อง ง่ายๆ เป็นเรื่อง ยาก
1046 555555555555555
1047 555555555555555
1048 จุดที่ควรปรับปรุง
1049 มีการประเมินทุกเทอม
1050 ดีอยู่แล้ว
1051 เพลงประกอบการดูสารสนเทศ
1052 เพลงประกอบการดูสารสนเทศ
1053 เพลงประกอบการดูสารสนเทศ
1054 เพลงประกอบการดูสารสนเทศ
1055 เพลงประกอบการดูสารสนเทศ
1056 ข้อมูลเยอะๆ
1057 อยากให้มีการเพิ่มภาพประกอบกิจกรรมเยอะ ๆ
1058 งๅนประชๅสัมพันธ์กๅรรับสมัครงๅน
1059 ช่วยเหลือออนไลน์
1060 กิจกรรม ความรู้
1061 รูปแบบ สีสัน
1062 ขั้นตอนควรมีการแนะนำผู้ใช้ก่อนการเริ่มใช้งาน
1063 แจ้งกำหนดการตั้งแต่เนินๆๆ
1064 อยากมีคำชมเชย
1065 มีการเข้ารบง่าย
1066 ทันสมัยของคอมพิวเตอร์
1067 รวดเร็วและสะดวดใช้งานทันที
1068 ระบบข่าวสารที่สามารถเชื่อมต่อfacebook อัตโนมัติ หรือ E-mail
1069 ข้อมูลใหม่ๆ เสมอ
1070 ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
1071 บทเรียนออนไลน์ ทุกวิชา สามารถตอบคำถามได้ทันที ในวันหยุด หรือ นอกเวลาราชการได้
1072 ห้องศูนย์การเรียน
1073 ได้ข้อมูลข่าวสารที่ตรงและจริง
1074 ข้อมูลของนักศึกษาในแต่ละกลุ่ม แต่ละรุ่น
1075 แจ้งข่าวสารสำคัญผ่านระบบ SMS
1076 เพื่มจุด WiFi
1077 ให้มีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น
1078 ให้มีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น
1079 ดีอยู่แล้ว
1080 มีการประชาสัมพันที่ชัดเจน
1081 สีสรรที่สวยงามของ web
1082 ความทันสมัย
1083 ดีหมดทุกอย่างค่ะ
1084 รายละเอียดที่มีประโยชน์
1085 การอัพเดทข่าวสารอย่างรวดเร็ว
1086 แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศนักศึกษา
1087 สิ่งที่อยากให้มี
1088 ระบบสารสนเทศ
1089 ทำอะไรที่ให้ดูไงขึ้น
1090 ทำอะไรที่ให้ดูไงขึ้น
1091 ทำอะไรที่ให้ดูง่ายขึ้น
1092 ทำอะไรที่ให้ดูง่ายขึ้น
1093 ทำอะไรที่ให้ดูง่ายขึ้น
1094 ความรวดเร็วในการใช้งาน
1095 1 : ความทันสมัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ 2 : ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง มีข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ 3 : ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 4 : ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ 5 : ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ เข้าใจได้ง่าย 6 : ความรวดเร็ว รูปแบบและวิธีการสืบค้นข้อมูล 7 : ความสะดวก รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล 8 : ได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ 9 : ได้รับประโยชน์จากการใช้บริการของระบบ 10 : ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ 11 : "จุดเด่น" ของระบบสารสนเทศนักศึกษา
1096 ข้อมูลอื่นๆ
1097 สามารถใช้งานได้บนโทรศัพท์สมาทโฟนได้ดีขึ้น ง่ายขึ้น
1098 ไม่มีฟกฟกหฟหกฟฟ
1099 1 : ความทันสมัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ 2 : ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง มีข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ 3 : ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 4 : ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ 5 : ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ เข้าใจได้ง่าย 6 : ความรวดเร็ว รูปแบบและวิธีการสืบค้นข้อมูล 7 : ความสะดวก รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล 8 : ได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ 9 : ได้รับประโยชน์จากการใช้บริการของระบบ 10 : ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ 11 : "จุดเด่น" ของระบบสารสนเทศนักศึกษา
1100 ข้อมูลที่สำคัญ
1101 ข้อมูลที่สำคัญ
1102 ข้อมูลที่สำคัญ
1103 ข้อมูลที่สำคัญ
1104 ข้อมูลที่สำคัญ
1105 ข้อมูลที่สำคัญ
1106 ไม่ลงความติดเห็น
1107 ระบบที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน
1108 ความเป็นปัจจุบันของนักศึกษานอกสถานที่ตั้ง ศุนย์แม่ลาน้อน
1109 ความรวดเร็ว ในการติดต่อ
1110 ความรวดเร็ว ในการติดต่อ
1111 เบอร์ติดต่อของอาจารย์ที่ปรึกษา
1112 เบอร์ติดต่อของอาจารย์ที่ปรึกษา
1113 ปรับสตรีมให้เข้ากับ windows 8
1114 ความรวดเร็ว
1115 ตรวจความผิดพลาดให้ระเอียด
1116 ตรวจความผิดพลาดให้ระเอียด
1117 อย่างที่เป็นเดี๋ยวนี้ดีอยู่แล้วค่ะ
1118 สิ่งที่อยากให้มีคือรายชื่ออาจารย์สาขานั้นๆ
1119 Program english
1120 แจ้งข้อมูลข่าวสารทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาของของไทยที่เป็นปัจจุบัน
1121 อยาหให้มีการประกาศวัน เวลา ที่ผลการเรียนออกแล้วด้วย
1122 I do not understand the question.
1123 I do not understand the question.
1124 I do not understand the question.
1125 ข้อสอบ แบบฝึกหัด
1126 ข้อสอบ แบบฝึกหัด
1127 ทำระบบให้เข้าใช้ง่ายๆ
1128 ระบบสนทนา ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา
1129 ข่าวสารของมหาวิทยาลัย
1130 ข่าวสารของมหาวิทยาลัย
1131 คะแนนทั้งหมดของแต่ละวิชาที่เรียน จะได้รู้จุดเด่นจุดด้อยของตัวนักศึกษาเอง จะได้ไม่ต้องมีคำถาม...ว่าทำไมทำข้อสอบได้...แล้วถึงได้เกรดแค่นี้
1132 อยากให้มี "การประเมิณเจ้าหน้าที่และการให้บริการของสํานักงานส่งเสริมวิชาการ ( ส.น.ว.)"
1133 ปรับปรุงระบบ
1134 อยากให้มีข้อความกระทู้ถาม-ตอบในระบบ
1135 หลักสูตรที่ผู้เรียนกำลังเรียนอยู่ เพื่อให้ทรบว่านอกจากที่มหาวิทยาลัยกำหนดแล้ว ผู้ศึกษายังลงทะเบียนวิชาอื่นใดในหลักสูตรที่เรียนอยู่ได้บ้าง และวิชาใดเรียนแล้วให้มีสัญลักษณ์บอกในแต่ละภาคเรียน
1136 ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น
1137 แบ่งเป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจนที่สุด
1138 โปรแกรมขอความช่วยเหลือ
1139 โปรแกรมขอความช่วยเหลือ
1140 เพิ่มหน้า กยศ. เข้ามาด้วยก้จะดีครับ
1141 สิงที่แจ้งเตือน อย่างชัดเจนและหลากหลาย
1142 กิจกรรมของมหาวิทยาลับที่นักศึกษาต้องเข้าร่วมควรแจ้งผ่านระบบเลยว่ามีอะไรบ้าง วันไหนบ้าง เพราะบางทีรุ่นพี่เขาก็ไม่ได้บอก จึงทำให้ขาดการทำกิจกรรม
1143 โปรแกรมขอความช่วยเหลือ
1144 อยากให้มีเวอร์ Mobile Web เวลาเปิดใน smart phone/tablet จะได้สะดวกมากกว่านี้
1145 ไม่มีความคิดเห็น
1146 ความเร็วเน็ต
1147 เพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน
1148 ความรวดเข้าง่ายขึ้น
1149 อยากให้มีกิจกรรมร่วมสนุกให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มเติม
1150 คะแนนทั้งหมดของแต่ละวิชาที่เรียน จะได้รู้จุดเด่นจุดด้อยของตัวนักศึกษาเอง จะได้ไม่ต้องมีคำถาม...ว่าทำไมทำข้อสอบได้...แล้วถึงได้เกรดแค่นี้
1151 คะแนนทั้งหมดของแต่ละวิชาที่เรียน จะได้รู้จุดเด่นจุดด้อยของตัวนักศึกษาเอง จะได้ไม่ต้องมีคำถาม...ว่าทำไมทำข้อสอบได้...แล้วถึงได้เกรดแค่นี้
1152 รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการเรียนที่ครบถ้วน มารวมไว้ในเว็บเดียวเพื่อสะดวกแก่การคุ้นหา
1153 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่อัพเดตล่าสุด
1154 ความทันสมัยกว่านี้
1155 ความทันสมัยกว่านี้
1156 ความทันสมัยกว่านี้
1157 อยากให้มีความรวดเร็วในการอัพเดตกิจกรรม
1158 รูปภาพเยอะๆ
1159 รูปภาพเยอะๆ
1160 ให้มีสัญญาณอินเทอร์ที่เพียงพอด้วยค่ะ
1161 อยากให้มีสัญญาณอินเทอร์ที่แรงกว่านี้ครับ
1162 ความรวดเร็วของข้อมูลข่าวสาร
1163 มีการเสนอข่าวสารกิจกรรม
1164 ข้อมูลข่าวสารต่างๆในมหาวิทยาลัย
1165 ข่าวสารต่างๆที่ทันสมัย
1166 ข่าวสารต่างๆที่ทันสมัย
1167 ข่าวสารต่างๆที่ทันสมัย
1168 ขอคิดดูก่อน
1169 อยากให้ทุกระบบดีกว่าเดิม
1170 ปฏิทินมหาลัย
1171 ระบบที่ใหม่กว่านี้
1172 กิจกรรมที่จัดขึ้นในมหาลัย
1173 เพิ่มสาระเรียนรู้ใหม่ ๆเข้ามาให้ได้ชมกัน
1174 เพลงมหาลัย
1175 ชื่อเเละรูปภาพบุคลากร ที่สอนประจำรายวิชา
1176 มีชื่อเเละรูปภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
1177 วิธีแก้ไขปัญญาต่างๆ
1178 เหมือนเดิมก็ดีอยู่แล้วครับ
1179 เหมือนเดิมก็ดีอยู่แล้วครับ
1180 เหมือนเดิมก็ดีอยู่แล้วครับ
1181 ข้อมูลที่มากกว่านี้
1182 ปฏิทินวิชาการ
1183 ข้อมูล กยศ. การแจ้งเตือนข่อมูลต่างๆ
1184 ติดกล่องสัญญาณไวฟายเพิ่ม เพราะบ้างจุดไม่มียากที่จะเข้าดูข้อมูลได้ง่าย
1185 อยากให้รวดเร็วกว่านี้
1186 ----------------
1187 ดีอยู่เเล้ว
1188 ความรวดเร็ว
1189 อยากให้ระบบมีความมั่นคงยิ่งขึ้น
1190 ความรวดเร็ว
1191 การแจ้งเวลาการลงทะเบียนให้ชัดเจน โดยมีข้อความที่ชัดเจน
1192 การแจ้งเวลาการลงทะเบียนให้ชัดเจน โดยมีข้อความที่ชัดเจน
1193 การแจ้งเวลาการลงทะเบียนให้ชัดเจน โดยมีข้อความที่ชัดเจน
1194 การแจ้งเวลาการลงทะเบียนให้ชัดเจน โดยมีข้อความที่ชัดเจน
1195 การแจ้งเวลาการลงทะเบียนให้ชัดเจน โดยมีข้อความที่ชัดเจน
1196 การแจ้งเวลาการลงทะเบียนให้ชัดเจน โดยมีข้อความที่ชัดเจน
1197 การแจ้งเวลาการลงทะเบียนให้ชัดเจน โดยมีข้อความที่ชัดเจน
1198 การแจ้งเวลาการลงทะเบียนให้ชัดเจน โดยมีข้อความที่ชัดเจน
1199 การแจ้งเวลาการลงทะเบียนให้ชัดเจน โดยมีข้อความที่ชัดเจน
1200 ทำให้ไม่หลุด
1201 รายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับการศึกศา
1202 รายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับการศึกศา
1203 รายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับการศึกศา
1204 รายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับการศึกศา
1205 คิดว่าในระบบมีให้หมดแล้วค่ะ
1206 คิดว่าในระบบมีให้หมดแล้วค่ะ
1207 ก็ไม่รู้สินะ
1208 กิจกรรมต่างๆ
1209 ความสะดวกในการลงทะเบียนเรียน
1210 ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
1211 ทำให้เวปไม่ล้ม
1212 ความแน่นอนชัดเจน
1213 1.ให้อาจารย์บอกคะแนนเก็บ 2.มีเว็บให้ดูเกรดไม่ต้องไปค้นหา 3.ให้ลงทะเบียนที่ไม่ต้องรอ
1214 ไม่มีอะไรเพิ่มเติม
1215 ปรับปรุงระบบให้ดีกว่านี้
1216 ความเร็วในระบบ
1217 ลงข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน
1218 อยากให้มีการส่งข่าวสารจากมหาวิทยาลัย ผ่านทางเว็บไซด์
1219 เพลงมหาลัย
1220 แบบนี้ดีอยู่แล้ว
1221 มีหมายเลขโทรศัพที่สามรถติดต่อได้ ของอาจารย์แต่ละคน แต่ละสาขา
1222 ดีอยู่แล้วคับ
1223 ความทันสมัย
1224 ความทันสมัย
1225 เรื่องการแทรกความบันเทิง
1226 หมวดข่าวสารเกี่ยวกับประสบการณ์ของนักศึกษากว่า
1227 ระบบดูเกรดโดย ไม่ยุ่งยากครับ
1228 ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของอ.ในรายวิชาที่สอน
1229 ทำตารางที่นักศึกษา สอบได้ เทียบกับ หลักสูตร
1230 มีข้อแสดงความคิดเห็น
1231 มีข้อแสดงความคิดเห็น
1232 กิจกรรมนันทนาการ
1233 ความรวดเร้ว
1234 ความรวดเร้ว
1235 อยากให้ ลงทะเบียนเรียนได้รวดเร็วกว่านี้
1236 อยากให้หน้าเว็บของระบบมีสีสรรค์มากกว่านี้
1237 สิ่งที่อยากให้มีก็คือ แทบเล็ต ให้กับนักศึกษาเพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
1238 แผนการเรียนแนะนำ
1239 ควรมีระบบการเตือน
1240 เเบบสอบถามต่างๆ
1241 เเบบสอบถามต่างๆ
1242 ไม่มีข้อเสนอแนะ
1243 1. อยากให้เพิ่มเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานต่างๆในส่วนต่างๆของมหาลัย ระบุวันเวลาการติดต่อที่สะดวก 2. มีลิงค์อธิบายวิธีการต่างๆสำหรับลงวิชาเรียน การถอน การแก้ไขเกรด กรณีติด F หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์อะไรก็ได้ ที่นักศึกษาควรทราบไว้ เพราะสามารถเปิดดูได้จากในส่วนสารสนเทศโดยตรง ไม่ต้องไปเข้าดูจากที่อื่นให้เสียเวลา
1244 ความทันสมัย
1245 อะไรหลายอย่าง
1246 เว็บเพจแจ้งข่าวทางเฟสบุ๊คหรือกลุ่มจะได้รับข่าวสารที่รวดเร็ว
1247 ความต่อเนื่องไม่ติดขัดในการลงทะเบียน
1248 น่าจะปรับให้เข้าใจง่าย หรือ ทำระบบให้ง่ายต่อการค้นหาให้มากขึ้น
1249 การจัดเก็บข้อมูลได้มั่นคงและปกป้องการสูญหายมากยิ่งขึ้น
1250 มีความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น
1251 เปิดวิชานอก
1252 ดูได้ครบอย่างที่ต้องการเข้าถึง
1253 สิ่งแปลกใหม่
1254 วีดีทรรศเสนอคณะที่เรียน
1255 แผนการลงทะเบียนเรียนของแต่ล่ะสาขาวิชา
1256 แผนการลงทะเบียนเรียนของแต่ล่ะสาขาวิชา
1257 เลือกหลายๆ วิชา ที่ต้องการลง ใส่ตะกร้าและคลิกพร้อมกันเลย
1258 ความรวดเร็วและข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
1259 ปฏิทินวิชาการและตารางกิจกรรมในแต่ละเทอม
1260 ปฏิทินวิชาการและตารางกิจกรรมในแต่ละเทอม
1261 ทำแอพพลิเคชั่นมือถือที่เกี่ยวข้อง
1262 ทำแอพพลิเคชั่นมือถือที่เกี่ยวข้อง
1263 ทำแอพพลิเคชั่นมือถือที่เกี่ยวข้อง
1264 ทำแอพพลิเคชั่นมือถือที่เกี่ยวข้อง
1265 ขยายเซฟเวอร์ให้เพียงพอต่อ นศ และ ข้อมูลรองรับของระบบ
1266 ความรวดเร็วของระบบ
1267 เพิ่มความเร็ว ความสะดวกและความเข้าใจในการเข้าใช้งาน
1268 อยากให้การตอบสนองเร็วกว่านี้
1269 ข่าวสารล้อบโลกที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
1270 ข่าวสารล้อบโลกที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
1271 ให้ระบบเร็วกว่านี้
1272 การยื่นพักการเรียน การศึกษา และสามารถไปชำระเงินที่ธนาคารได้ เพราะบางครั้งนักศึกษาภาคพิเศษที่ต้องเดินทางไปทำงานต่างพื้นที่ไม่สามารถมาดำเนินการในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ได้
1273 ทำให้อินเตอร์เน็ตมีความเร็วมากกว่านี้
1274 สีสันแยกแต่ละหมวดหมู่
1275 ควรปรับปรุงระบบ
1276 สีสันของเว็บ
1277 แก้ไขให้รวดเร็ว
1278 เซิร์ฟเวอร์ที่ดีกว่านี้
1279 อยากให้อัพเดทกิจกรรมต่างลงไปหรือสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ
1280 ความเสถียรของเวปไม่ให้ล่มบ่อยๆ เวลานักศึกษาเข้ากันเยอะๆ
1281 รองรับนักศึกษา
1282 อยากให้ความรวดเร็วในการเข้าระบบ
1283 ข่าวสารต่างๆที่ทันสมัย
1284 ข่าวสารต่างๆที่ทันสมัย
1285 เน็ตมหาลัยควรไม่ล่มเพื่อที่นักศึกษาจะได้ลงทะเบียนเรียนได้
1286 เน็ตมหาลัยควรไม่ล่มเพื่อที่นักศึกษาจะได้ลงทะเบียนเรียนได้
1287 ตัวหนังสือที่เลื่อนอยู่ล่างจอเหมือนทีวี จะเป็นเกี่ยวกับข้แมูลข่าวสารต่างๆของมหาลัย
1288 ปรับปรุงรับบให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้
1289 นักเรียนแลกเปลี่ยนที่เป็นฝรั่ง
1290 รายชื่ออาจารย์ผู้สอนวรเเสดงด้วย
1291 ควรมีคำอธิบายการยื่นคำร้องโดยละเอียด
1292 : ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบ
1293 มีความทันสมัย รวดเร็ว ครบถ้วน และให้นักศึกษารู้ข่าวอย่างรวดเร็ว
1294 เลือกวิชาที่จะเรียนทั้งหมด ลงกระกร้า แล้วคลิกลงทะเบียน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
1295 ความรวดเร็ววว
1296 ความรวดเร็ววว
1297 ความรวดเร็ววว
1298 ไม่มีครับ ทุกอย่างดีแล้วครับ
1299 การแจ้งเตือนเรื่องราวต่างๆ
1300 การแจ้งเตือนเรื่องราวต่างๆ
1301 การแจ้งเตือนเรื่องราวต่างๆ
1302 รูปแบบใหม่ๆ
1303 รูปแบบใหม่ๆ
1304 ขอมูลที่ชัดเจนตรงกับความต้องการของนักศึกษามากกว่านี้
1305 กำหนดการกิจกรรมต่าง
1306 ควรมีการขยายในเรื่องของเซิฟเวอร์ที่ใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับการเข้าตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษาที่มากขึ้นด้วยเพื่อความสะดวกและไม่ต้องแก้ปัญหาซ้ำ ๆ หลายครั้ง
1307 มีรายละเอียดของแต่ละวิชาที่จะต้องได้ลงเรียน
1308 รายละเอียดข้อมูลการศึกษาที่ชัดเจน
1309 รายละเอียดข้อมูลการศึกษาที่ชัดเจน
1310 ข้อมูลข่าวสารของการเรียนที่ชัดเจน
1311 ข่าว สาร ทุน การศึกษา
1312 ข่าว สาร ทุน การศึกษา
1313 สิ่งที่อยากให้มีคือ รูปภาพ
1314 ข้อมูลให้มีความละเอียดมากกว่านี้
1315 ความรู้เพิ่มเติม
1316 แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วคะ
1317 ข่าวสารต่างๆ
1318 รายวิชาที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละรายวิชา และเวลาลงทะเบียนเรียนที่มากกว่าเดิม
1319 อยากให้ระบบ มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้
1320 -ลงทะเบียนให้ง่ายมากขึ้น
1321 better server
1322 การปรับปรุงเซิฟเวอร์
1323 ข้อมูลแน่ชัด
1324 ความเร็วที่มากขึ้น
1325 การปรับปรุงระบบและการแบ่งนักศึกษาแต่ละชั้นปีในการลงทะเบียน
1326 การปรับปรุงระบบและการแบ่งนักศึกษาแต่ละชั้นปีในการลงทะเบียน
1327 djfhjdhgjgjeuf
1328 no comment
1329 ความรวดเร็ว รูปแบบและวิธีการสืบค้นข้อมูล
1330 พอใจแล้วครับ
1331 พอใจแล้วครับ
1332 มีการกระจ่ายข่าวสารอื่นที่เป็นประโชนย์ต่อนักศึกษา
1333 ไม่มี่อะไรเสนอแนะ
1334 ดีอยู่แล้ว
1335 เว็ปไม่ล้ม
1336 ปรับปรุงเครือข่ายให้ดีกว่านี้ และหมวดหมู่เข้าใจง่ายๆ
1337 เซิฟร์เวอร์ที่เร็วและแรงค่ะ
1338 จัดตารางเรียนให้ นศ. เหมือน นร. ประถมนั้นแหล่ะ ไม่ต้อง โชว ระบบกากๆ ลงทะเบียนอินเตอเน็ตห่วยๆฟๆๆๆๆๆ
1339 ระบบลงทะเบียนที่รองรับผู้ใช้จำนวนมาก
1340 ความเร็วความเเม่นยำ
1341 คอมพิวเตอร์
1342 ความรวดเร็ว
1343 ความสะดวกสบายในการหาข้อมูลมากกว่านี้ค่ะ
1344 การหาข้อมูล ปรับให้หาง่ายกว่านี้ค่ะ
1345 กล่องข้อคิดเห็น
1346 ไม่มีข้อเสนอแนะ
1347 ไม่มีข้อเสนอแนะ................
1348 อับเดทข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับนักศึกษา
1349 ปรับปรุงระบบ
1350 ปรับปรุงระบบ เร็วๆซะ
1351 เพียงพอแล้ว
1352 เพิ่มเครื่องเซิฟเวอร์
1353 ความรวดเร็ว
1354 ความรวดเร็ว
1355 ความรวดเร็ว
1356 ความรวดเร็ว
1357 อยากให้มีปฏิทินกิจกรรมอยากให้มีปฏิทินกิจกรรมของมหาลัยให้ชัดเจนและแน่นอน
1358 ควรปรับปรุงระบบตามข้อแนะนำของข้าพเจ้าข้างต้นและของนักศึกษาคนอื่นๆที่ได้เสนอข้อคิดเห็นด้วย
1359 ความรวดเร็วในระบบลงทะเบียน
1360 การลงทะเบียน ดูผลการเรียน ทำทุกอย่างในหน้าเดียว
1361 ทำระบบให้ดีขึ้น
1362 ทำระบบให้ดีขึ้น
1363 ความสวยงาม
1364 ความรวดเร็วในการใช้บริการ
1365 ความรวดเร็วในการใช้บริการ
1366 ความรวดเร็วในการใช้บริการ
1367 ความรวดเร็วในการใช้บริการ
1368 รหัสบัตรประจำตัวประชาชน ผิด แก้ไขช้าา
1369 ความรวดเร็วในการทำรายการ
1370 ไม่ขอเเสดงความคิงเห็น
1371 คำแนะนำต่างๆในการใช้ระบบสารสนเทศนักศึกษา
1372 ระบบให้เร็วกว่านี้
1373 ความสะดวกในการใช้งาน
1374 เว็ปที่จะไม่ล้ม
1375 ติดต่อกับฝ่ายสนว.ได้เลย
1376 อะไรที่เห็นชัดมากกว่านี้
1377 อะไรที่เห็นชัดมากกว่านี้
1378 จัดให้เพิ่มเซคขึ้นมาให้เพียงพอต่อนักศึกษา
1379 รวดเร็วแปะ ไม่เด็ง
1380 ความทันสมัยในการใช้งาน และข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ
1381 ความทันสมัยในการใช้งาน และข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ
1382 ความทันสมัยในการใช้งาน และข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ
1383 เพิ่มความเร็วในการเข้าระบบ
1384 เพิ่มความเร็วในการเข้าระบบ
1385 มีการขยายเวลาลงทะเบียนเรียน
1386 อยากให้ระบบไม่ล่มแบบนี้
1387 เร่งความเร็วของระบบหากมีผู้ใช้งานพร้อมกันเป็นจำนวนมากกก
1388 อยากให้มีช่องค้นหาเหมือน google
1389 อยากให้มีช่องค้นหาเหมือน google
1390 ระบบที่ดีขึ้น
1391 ระบบที่ดีขึ้น
1392 ระบบที่ดีขึ้น
1393 ระบบดีขึ้น
1394 อยากให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่มากกว่านี้
1395 ตารางเรียนรายวิชาที่คงที่
1396 สามารถดูชื่ออาจารย์ผู้สอนได้ค่ะ
1397 ดูชื่ออาจารย์ผู้สอนได้
1398 เซ็คอาจารย์ผู้สอนได้
1399 เซ็คอาจารย์ผู้สอนได้
1400 เซ็คอาจารย์ที่เรียนได้
1401 อยากให้มีการเซ็คอาจารย์ผู้สอนได้
1402 อยากให้มีการการเซ็คชื่ออาจารย์ผู้สอน
1403 ความเม่นยำ
1404 ความเม่นยำ
1405 อยากให้มีการสื่อสารทางเว็บให้มากกว่านี้
1406 อยากให้มีการสื่อสารทางเว็บให้มากกว่านี้
1407 หากมีคนใช้งานพร้อมกันระบบจะช้ามาก อยากให้ปรับปรุงเรื่องควาใเร็วมากกว่านี้หน่อย
1408 ไม่มี มีครบหมดตามความต้องการ
1409 ให้สามารถเข้าได้ทุกเวลา
1410 ให้สามารถเข้าได้ทุกเวลา
1411 ไม่มีข้อเสนอ
1412 สิ่งที่เป็นประโยชน์ ทันสมัย
1413 เข้าได้พร้อมกันเยอะๆ
1414 ความเร็วของระบบ
1415 อยากให้ลงทะเบียนเร็วๆ
1416 อยากให้ลงทะเบียนเร็วๆ
1417 แก้ไขเชิพเวอร์ให้รองรับ นศ ได้เพียงพอ
1418 แก้ไขเชิพเวอร์ให้รองรับ นศ ได้เพียงพอ
1419 ระบบที่สะดวกและตรงจุดมากกว่านี้
1420 ความปลอดภัยนะ
1421 ความปลอดภัยนะ
1422 ดีแล้วครับ
1423 ความพร้อมของระบบ
1424 ดีอยุ่แล้ว
1425 ควรมีการจัดเตรียมข้อมูลที่พร้อมกว่านี้ เพื่อไม่เปนยุ่งยากในการลงทะเบียน
1426 ojioiopiipiiopiopi
1427 มีความทันสมัย
1428 Theme ใหม่ของ ระบบที่ ที่บุคลากรหรือนักศึกษาเข้าใจง่าย ใช้งานสะดวก
1429 ปุ่มทางลัด หน้าเว็บมหาวิทยาลัย
1430 ไม่ต้องล่ะ
1431 ความรวดเร็วที่มีต่อการลงทะเบียน
1432 ไม่ต้องการละ
ลำดับ ข้อคิดเห็น
1 ความทันสมัยของข้อมูล การอัปเดทอยู่เสมอค่ะ
2 การจัดเป็นหมวดหมู่ ซึ่งใช้ตอนแรกก็ยังงงๆ แต่ตอนหลังพอเข้าใจกลับรู้สึกว่ามัน ง่ายดี สะดวกดีครับ
3 รวดเร็วและเข้าใจง่าย
4 มีข่าวสารมากมาย
5 หาข้อมูลง่าย
6 เด็กเส้นเยอะ
7 สะดวกต่อการใช้งาน
8 หาหมวดหมูง่ายขึ้น
9 ดีค่ะ สามารถตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษาได้ตลอดเวลา
10 อยู่ในเกรณ์กลางๆ
11 มีระบบบริการที่ทันสมัย ในการใช้งาน
12 สามารถรู้ข้อมูลต่างๆได้
13 no commant
14 มีความรวดเร็วต่อการใช้บริการ
15 มีความรวดเร็วต่อการใช้บริการ
16 มีความรวดเร็วต่อการใช้บริการ
17 มีความรวดเร็วต่อการใช้บริการ
18 มีความรวดเร็วต่อการใช้บริการ
19 มีความรวดเร็วต่อการใช้บริการ
20 มีความรวดเร็วต่อการใช้บริการ
21 จดจำง่าย
22 ระบบเสียบ่อย เข้าไม่ได้บ้าง แสดงผลช้า
23 มีการเชื่อมโยงงเว็บไซด์ได้ดี สีสันสะดุดตา
24 จัดเรียงเป็นระบบ
25 แยกแต่ละหัวข้ออย่างชัดเจน
26 ระบบล้มบ่อย เมื่อมีคนเข้าใช้งานเยอะ
27 ไม่รู้ครับ
28 สดวกรวดเร็ว
29 มีบริการด้านสารสนเทศครบถ้วน
30 มีการให้นักศึกษาประเมินผลตลอด
31 เข้าดูข้อมูลต่างๆได้ดี
32 หาข้อมูลง่าย
33 ค้นหาข้อมูลในหัวข้อที่ต้องการได้ง่าย
34 ค้นหาข้อมูลได้ง่าย
35 ข้อมูลที่ทีความสะดวก
36 สืบค้นหาข้อมูลที่จำเป็นต้องทราบได้
37 ข่าวสารรวดเร็ว
38 อับเด็ต ข่าวสารเร็ว
39 เข้สใจง่าย
40 แบ่งแยกหมวดหมู่
41 แยกหมวดหมู่ของข้อมูลได้ชัดเจนง่ายต่อการสืบค้นอย่างมาก
42 เข้าได้ง่าย
43 เกิดความสะดวกสบายรวดเร็ว
44 มีข้อมูลที่นักศึกษาต้องรู้
45 มีความสะดวกในการใช้
46 สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และได้ตลอดเวลา
47 สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ไว
48 เวลาลงทะเบียน ช้ามาก หน้าเว็ปล้มอีกตังหาก ปรับปรุงด่วน
49 ดูง่าย..เข้าใจง่าย
50 เข้าใจข้อมูลได้ง่าย
51 ช่วยให้นักศึกษาได้รู้ปฏิทินและวันสอบและดูเกรด
52 ช่วยให้นักศึกษาได้รู้ปฏิทินและวันสอบและดูเกรด
53 รวดเร็ว และมีรูปแบบที่ทันสมัย ดีมากเหมาะสมต่อนักศึกษา
54 ดีรวดเร็วทันใจ
55 หาข้อมูลได้ง่าย
56 มีการจัดเป็นหมวดหมู่ดี เข้าใจง่าย
57 ได้สาระสนเทศตรงความต้องการ
58 รู้รายละเอียดของตัวนักศึกษา
59 สวยงามมากคับ
60 เข้าใช้ง่าย
61 เช็คข้อมูลง่าย
62 ข่าวสาร update
63 สะดวกสบายในการให้บริการคับ
64 จุดเด่นก็คือ เข้าใจง่ายในการค้นหาสิ่งที่ต้องการ
65 ระบบล้มเหลวทุกครั้งที่นักศึกษาจะใช้งานลงทะเบียน และ ดูเกรด
66 รวดเเร็วทันสมัย
67 internet เร็วดีคะ
68 ง่ายต่อการค้นหา
69 สามรถเข้าดูเกรด และตวจจสอบผลการเรียนได้ดีในระดับหนึ่ง
70 สามารถเข้าดูได้รวดเร็วทันใจโดยที่ไม่ต้องไปดูในมหาลัย
71 รวดเร็วทันใจ
72 ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง มีข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์
73 ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้
74 เข้ามาดูผลการเรียน
75 มีความบ่งบอกช่องทางต่างๆที่ชัดเจน
76 ...ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจระบบสาระสนเทศ ของมหาวิทยาลัย มากขึ้น..
77 รวดเร็วทันใจ
78 มีความรวดเร็ว
79 รวดเร็ว สะดวกสบาย
80 มีความทันสมัยข้อมูลปรับเปลี่ยนได้ทันต่อเหตุการ
81 เข้าถึงข้อมูลง่าย
82 มีความทันสมัยข้อมูลปรับเปลี่ยนได้ทันต่อเหตุการ
83 รับข้อมูลข่าวสาร
84 ระบบจัดเป็นหมวดหมู่และสามารถเข้าใจได้ง่าย
85 สีสันสวยงาม
86 การบริการทาบงคอมพิวเตอร์
87 มีคอมพิเตอร์
88 มีการจัดสรรเป็นหมวดหมู่
89 สามารถค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วทันใจ
90 มีข้อมูลครบถ้วน
91 ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และมีความสำคัญสำหรับนักศึกษามาก ทั้งบอกตารางเรียน ตารางสอบ แจ้งข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ
92 สามารถเข้าถึงข้อมูล แหล่งค้นคว้าตามที่ต้องการได้ง่าย
93 ง่ายต่อการใช้งาน
94 เข้าถึงง่าย
95 การจัดหมวดหมู่ ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
96 ง่ายในการลงทะเบียนเรียน
97 เนื้อหาเยอะดี
98 การเข้าถึงของนักศึกษา สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว
99 สามารถใช้ง่ายได้สะดวก
100 งานแก่การใช้ ไม่สับสน
101 ดูเกรดง่าย
102 เปนระเบียบดี
103 เผยแพร่แหล่งข่าวสารได้ดี
104 สามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ง่าย
105 เข้าใจง่าย สะดวกสบาย
106 ความทันสมัยในระบบ
107 ข้อมูลข่าวสารครบ
108 ทำให้นักศึกษาได้รู้เรื่องที่ต้องการไวขึ้น
109 ค้นหาข้อมูลง่ายรวดเร็ว
110 ถ้าอยู่ ใกล้ห้อง สนว WiFi เร็วมาก
111 เข้าใจง่าย
112 มีสาระในการนำเสนอดี
113 เข้าใจง่ายดีมาก
114 ข้อมูลเป็นหมวดหมูเรียบร้อย หาง่าย
115 สามารถรับรู้ข่าวสารต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย
116 ทันสมัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
117 ค่อนข้างพอใจ
118 สื่อสารกับนักศึกษาได้ทั่วถึง
119 เข้าใจง่าย ไม่ค่อยสับสน
120 ตรงตามความต้องการ
121 ความเป็นระบบ
122 เข้าใจง่าย
123 ดีด้วยคับ
124 ดีครับ สามารถดูข้อมูลได้หมดทุกอย่าง
125 การมีข้อมูลที่ดี
126 เข้าได้เร็ว
127 จัดเป็นสัดส่วน
128 ข้อมูลเยอะ มองไม่ทั่วถึง
129 รวดเร็วในการเใช้บริการ
130 ไม่มี เข้ายากมาก
131 มีข้อมูลที่ครบถ้วน
132 สามารถดูเกรดได้ง่าย
133 ใช้งานสะดวก ข้อมูลชัดเจน
134 มีหัวข้อให้เลือก
135 ไม่มี ช้า ล่มบ่อย ลงทะเบียนไม่ได้เรื่อง
136 ใช้งานง่าย
137 สะดวกสบายเมื่อได้ใช้บริการ
138 สามารถเข้าดูข้อมูลได้ง่าย รวดเร็ว
139 ครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการใช้
140 เป็นสื่อที่จำเป็นต่อนักศึกษา
141 มีการจัดเนื้อหาข้อมูลได้เป็นหมวดหมู่ดีง่ายต่อการค้นหา
142 เข้าใจง่าย
143 no comment
144 การประกาศข่าว
145 มีข่าวสารมากมาย
146 จุดสำคัญของข้อที่โฟสท์
147 ใช้ได้ตลอดเวลา
148 รวดเร็ว ทันใจ
149 อัพเดทตลอดเวลา
150 การค้นหาข้อมูลในระบบสารสนเทศ
151 มีความทันสมัย
152 หาข้อมูลได้ง่าย
153 เข้าง่ายดี
154 มีความว่องไวต่อการทำงาน
155 ควรแยกแต่ละระบบออกจากกันและจัดหมวดหมู่เพื่อความสะดวก
156 ใช้งานง่าย เข้าถึงรวดเร็ว
157 การเข้าถึงค่อนข้างง่าย
158 สะดวกสบาย รวดเร็ว
159 ..............
160 ดูตางรางเรียน ตารางสอบ ผลการเรียน
161 ค้นหาข้อมูลได้ง่าย
162 รูปแบบ เข้าใจง่าย
163 ตอบสนองความต้องการได้ดีมาก
164 มีข้อมูที่ต้องการทราบครบถ้วน
165 จัดป็นหมวดหมู่
166 ใช้ง่ายสดวก
167 เป็นหมวดหมู่สะดวกในการค้นข้อมูล
168 เข้าใช้งานง่าย
169 ข้อมูลชัดเจน
170 มีข้อมูลครบถ้วน
171 หาข้อมูลในกาศึกษาได้ง่าย
172 เข้าสู่ระบบง่าย
173 สะดวกรวดเร็วง่ายต่อการเข้าใช้และค้นหา
174 เร็วดี สะดวกสะบายในการหาข้อมูล
175 การเข้าถึงบริการสามารถเข้าถึงได้ไว
176 เป็นระบบดีมากครับ
177 เข้าถึงได้ง่าย
178 เข้าใจ ง่าย
179 สะดวก รวดเร็ว สืบค้นได้ง่าย
180 มีข่าวสารต่างๆที่นักศึกษาควรรู้
181 มีข่าวสารที่จำเป็นที่นักศึกษาควรทราบ เป็นระบบลงทะเบียนเรียน
182 สะดวกในการแจ้งผล
183 เข้าใจง่าย
184 ควรทำให้เข้าใจง่ายกว่านี้ในเรื่องของระบบคำร้องต่างๆ
185 สะดวกในการใช้งาน
186 สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวกเร็วตามความต้องการของนักศึกษา
187 มีระบบระเบียบสามารถค้นหาตามหัวเรื่องได้ง่าย
188 บอกตารางเรียน ตารางสอบ
189 ใช้เชคเกรด ตารางสอบ
190 มีการนำเสนอข้อมูลได้ดี ทันต่อเหตุการณ์
191 ให้ข้อมูลได้ตรง และครบถ้วน
192 ข้อมูลเข้าใจง่าย
193 ค้นหาง่ายเป็นระเบียบ
194 รอบรู้ข่าวสารได้ทั่วถึง
195 มีจำนวนเครื่องเยอะเพียงพอสำหรับนักศึกษา
196 มีสีสันสวยงาม
197 มีการจัดเป็นหมวดหมู่
198 ทันสมัยอยู่เสมอ
199 มีความทันสมัย
200 รู้ ทุก อย่าง เกี่ยวกับของระบบสารสนเทศ
201 ดูข้อมลูได้ง่าย
202 หาข้อมลูง่าย
203 หาข้อมูล ได้เร็ว เป็นหมวดหมู่ เข้าใจง่าย
204 1.มีความสวยงาม 2.ใช้ง่ายง่าย
205 วิธีการนำเสนอข้อมูล
206 ได้รับความรวดเร็วขึ้น
207 วางระบบเป็แบบแผนดี
208 เข้าใช้บริการด้รวดเร็ว เว้นแต่ช่วงดูผลสอบช้ามาก
209 ส่วนไหนที่คุณเรียกว่า "จุดเด่น" ???
210 สืบค้นได้ง่าย ครบถ้วน สมบูรณ์ มีความรวดเร็ว
211 ทันสมัย รวดเร็ว ดูดีมีระเบียบ
212 ค้นหาข้อมูลได้สะดวก
213 ข้อมูลถูกต้องชัดเจนมีความแน่นอน
214 มีตัวเลืกเยอะ
215 มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
216 มีสาระข่าวสารที่ทันสมัย
217 ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ เข้าใจได้ง่าย
218 ไม่ค่อยมีจุดเด่น
219 ทำให้สามารถเข้าดูเกรดและคำนวณเกรดเองได้
220 ให้ได้เห็นเกี่ยวกับการทำกิจกรรมของมหาลัยได้
221 บรรยากาศดี
222 ครอบคลุมทุกเรื่อง
223 รวดเร็วสดวกสบาย
224 ให้ข้อมูลไม่ค่อยชัดเจนเท่าที่ควร
225 ทำให้ง่ายต่อการดูข้อมูลและตรวจสอบของนักศึกษา
226 การแบ่งเป็รสัดส่วน สะดวกต่อการใช้บริการ
227 ดีดีดีดีดีดี
228 การใช้งานสะดวก
229 มีข่าวสารทีเป็นประโยชน์
230 ก่ารศึกษา การเรียน กิจกรรมแต่ละคณะ
231 ช้า แล้ว อึด งง
232 ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
233 แยกแต่ละหมวดหมู่ได้อย่างชัดเจน
234 ง่ายต่อการเข้าใช้
235 เข้าถึงได้ง่าย และเข้าใจ
236 มีหมวดหมู่
237 ใช้งานง่าย
238 เน็ตเร็วมาก
239 อยากให้แสดงรายชื่ออาจารย์ที่สอนตอนลงทะเบียนเรียน
240 ใช้งานง่าย
241 การจัดหมวดหมู่
242 หน้าลานโต้ะนั่ง
243 ระบบเปิดง่าย
244 ใช้งานง่าย
245 จำแนกเป็นหมวดหมู ชัดเจน
246 มีการจัดหมวดหมู่ที่ดี
247 สะดวกสบาย รวดเร็ว
248 เข้าใช่งานง่าย
249 มีความรวดเร็ว
250 ค้นหาได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว
251 1.ใช้งานง่าย 2.ประโยชน์มาก
252 รวมหลายๆ ส่วนเข้าด้วยกัน ทำให้ไม่ต้องหาข้อมูล
253 สะดวกต่อการใช้งาน
254 ตอบสนองต่อความต้องการ
255 ความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล
256 เป็นระเบียบหาข้อมูลง่าย
257 มีหลากหลาย
258 เน็เร็วเเรงดี
259 มีความรวดเร็ว..ในการเข้าบริการ
260 สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
261 สิ่งที่นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลได้
262 ตอบสนองต่อความต้องการ
263 เข้าใจง่าย
264 ระบบที่เตรียมพร้อมในการใช้
265 สามารถตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวนักศึกษาได้ทุกอย่าง
266 ทำให้หาข้อมูลหรือหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้น
267 ค้นหาง่าย ไม่ซับซ้อน
268 ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์
269 รวดเร็วทันใจ
270 ให้บริการได้เหมาะสมกับกลุ่มนักศึกษา
271 สามารถบอกตารางสอบได้แม่นไม่มีผิดพลาด
272 สามารถติดต่อได้สะดวก
273 การใช้งานเรียบง่าย แต่ดูธรรมดาไปหน่อย
274 มีความสเป็นส่วนตัวและง่ายต่อการใช้งาน
275 สะดวก รวดเร็ว
276 ตอบสนองข้อมูลชัดเจน
277 ข้อมูลชัดเจน
278 ข้อมูลครบถ้วน
279 ระบบข้อมูลมีความเข้าใจง่ายและระบบเป็นหมวดหมู่เข้าใจง่าย
280 : ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
281 เวลาโทไปพนักงานพูดไม่สุภาพ กรุณาปรับปรุงด้วยคะ
282 เข้าใจง่าย
283 รวดเร็วในการสอบถามทางโทรศัพท์
284 การจัดข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ เข้าใจง่าย
285 สามารถใช้ได้อย่างสะดวกสบายในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านการลงทะเบียน ด้านการให้บริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ฯลฯ
286 ใช้งานง่าย ติดต่อค้นหาข้อมูลสะดวก
287 สะดวกรวดเร็ว
288 สิบค้นข้อมูลได้ง่าย
289 สะดวก รวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
290 การอัฟเดชข้อมูลได้รวดเร็ว
291 ดี เข้าง่าย ทันใจ
292 ภาพรวมค่อนข้างดี
293 ทำให้รู้ข้อมูลข่าวสาร
294 ทำให้รู้ข่าวสารการบริการรวกเร็วมากขึ้น
295 สะดวกในการหาข้อมูล
296 ข้อมูลไม่พลาด
297 ได้รับข้อมูล ข่าวสารได้รวดเร็ว
298 ไม่มีเลย มีแต่จุดด้อย
299 มีคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อนักศึกษา
300 เป็น ระบบดี
301 สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย
302 ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ เข้าใจง่าย
303 ละเอียดดี
304 รวดเร็ว ทันใจ
305 เข้าถึงระบบได้ง่ายกว่าเดิม
306 หาได้ยาก (จริงนะครับ)
307 ข้อมูลในการสื่อสารเข้าสู่ระบบ
308 ระบบข้อมูลจัดเป็นหมวดหมู่
309 ทำมห้เข้าถึงจุดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
310 ง่ายต่อการใช้งาน
311 ดีในการบริการครับ
312 ให้บริการอินเทอร์เน็ต
313 มีความสะดวกต่อการใช้งานต่างๆ
314 ข้อมูล ตรงตามต้องการ
315 เป็นระบบดี
316 ใช่งานง่าย เข้าใจง่าย
317 เข้าใจในเทคโนโลยีมากขึ้น
318 ความทันสมัยขของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
319 ใช้ ง่าย และเข้าสู่ระบบได้รวดเร็วขึ้น
320 ีมีความคลอบคลุมภายในมหาลัย
321 ง่ายต่อการค้นหา
322 ข้อมูลเป็นระบบ สะดวก
323 หาข้อมูลง่าย
324 หาจุดเด่นไม่เจอ เหมือน ๆ กันหมด
325 มีข้อมูลที่เข้าดูได้ง่าย
326 เข้าใช้ง่ายรวดเร็ว
327 ไว้ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว
328 ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆไม่มีข้อเสนอแนะใดๆไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ
329 มีข่าวสารที่ทันสมัย
330 เข้าใจง่าย
331 เข้าใจง่าย
332 มีการแยกเป็นหมวดหมู่
333 สามารถหาข้อมูได้จากการค้นหาข้อมูลของเราในระบบการศึกษา
334 มีความครอบตลุม ชัดเจน ดีมาก
335 มีรูปแบบที่เป็นระบบ
336 ระบบจัดเป็นหมวดหมู่ ทำให้สามารถเข้าใจได้ง่าย
337 ค้นหาได้รวดเร็ว
338 ค้นหาได้รวดเร็ว
339 ชอบล้มบ่อย
340 เป็นระบบ แบบแผน
341 มีความสะดวกในการหาเอกสาร
342 ทำให้ได้รู้ข้อมูล
343 ใช้งานง่าย สะดวก
344 ข้อมูลนักศึกษา
345 ตารางเรียน
346 ให้ความสะดวกสบาย
347 ดูข้อมูลได้สะดวก
348 สดวก รวดเร็ว
349 การค้นหาข้อมูลเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
350 มีการแบ่งแยกสัดส่วนของข้อมูลที่ชัดเจน
351 ถูกต้องเม้นยำ
352 เข้าถึงได้ง่าย
353 น่าสนใจ เข้าถึงง่าย
354 ง่าย ต่อการติดต่อ
355 เข้าถึงได้ง่าย
356 สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว
357 มีความรวดเร็วเป็นอย่างมาก
358 มีการการจัดลำดับหัวข้อในเรื่องต่างๆได้อย่างเป็นระบบ ข่าวสาร / งานประชาสัมพันธ์ มีสาระที่น่าสนใจ
359 มีข้อมูลครบถ้วน
360 สะดวกและก็รวดเร็วในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
361 ข้อมูลข่าวสาร
362 การเรียนการสอน
363 เข้าใจง่าย หาข้อมูลได้ง่าย สะดวกในการค้นหา
364 ทำให้สามารถทราบในสิ่งต่างๆเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
365 เป็นระเบียบ จัดหมวดหมู่ได้ไม่สับสน
366 ข้อมูลที่นักศึกษาควรทราบมีครบถ้วน
367 หาข้อมูลได้ง่าย
368 -สามารถเข้าใจง่าย และเรียนรู้ได้เร็ว -ตรงตามความต้องการของนักศึกษา
369 เข้าถึงระบบได้ง่าย
370 เข้าถึงได้ไว
371 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว
372 เข้าถึงได้ง่าย
373 เข้าถึงได้ง่าย
374 ได้รับประโยชน์ครบถ้วน
375 มีความรวดเร็ว
376 รวดเร็วทันใจ
377 ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาดี
378 สามารถเช็กผลการเรียนได้ง่าย
379 เข้าถึงข้อมูลยากมากๆ
380 เป็นระบบระเบียบดี
381 รวดเร็วและใช่งานง่าย
382 ค้นหาง่ายเป็นระเบียบเรียบร้อย
383 ทางระบบสารสนเทศมีการจัดระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ มีข่าวสารและข้อมูลซึ่งตรงกับความต้องการของนักศึกษารวมทั้งยังมีข่าวสารอันเป็นประโยชน์มากๆ
384 แจ้งข่าวสารข้อมุล
385 ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
386 รูปแบบและความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล
387 เข้าใจง่าย
388 สะดวกต่อการใช้งาน
389 มีความทันสมัย ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และมีข่าวสารที่มีประโยชน์ และมีสาระควบคู่กับความบันเทิง
390 เข้าใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว
391 ข้อมูลค่อนข้างทันสมัยทันเวลา
392 ตรวจสอบผลการเรียนและการเช็คกำหนดการต่างๆ
393 ข้อมูลครบถ้าน สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
394 ความครบถ้วนสมบูรณ์และมีความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
395 ....อ่านสะบายตา...
396 ใช้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว
397 มีความรวดเร็ว
398 เข้าใจง่าย
399 สีสันของหน้าเว็บ
400 รูปเเบบดูดี มีความทันสมัย
401 สามารถ log in ได้ง่าย โดยผู้ใช้สามารถใช้วัน เดือน ปีเกิด ในการดูผลข้อมูล
402 มีรายละเอียด
403 เป็นระบบที่ดีมากสามารถเข้ายังกลุ่มขิง นศ ได้ดี
404 มีความทันสมัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง มีข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ เข้าใจได้ง่าย ได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ ได้รับประโยชน์จากการใช้บริการของระบบ ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
405 มีความรวดเร็ว ทันสมัยต่อสถาการณ์ และประหยัดค่าใช้จ่าย
406 รูปคอมพิวเตอร์
407 มีความสวยงาม และไม่ซ้ำกับของมหาลัยอื่น สีสันน่าสนใจ
408 ความทันสมัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
409 ข้อมูลประวัตินักศีกษา เช่น เกรดของนักศึกษา
410 มีข้อมูลดี
411 การให้ข้อมูล
412 สีสัน รายการต่างๆ
413 กระจายข่าวสารผ่านเว็บไซต์
414 ทำให้เข้าทำรายการได้รวดเร็วและค่อนข้างสมบูรณ์
415 ตัวหนังสือใหญ่
416 แจ้งข่าวสารรวดเร็วอาจจะบกพร่องบางครั้ง
417 มีความสะดวกต่อการใช้บริการ
418 การจัดเรียงข้อมูล
419 ใช้งานง่าย
420 ความทันสมัย ระบบแบ่งเป็นหมวดหมู่ดี
421 เข้าถึงข้อมูลของตนเองได้ง่าย
422 จัดรูปแบบข้อมูลได้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหาดีครับ
423 มีความสวยงามทันสมัยและหน้าต่างหรือ Browserให้เลือกใช้งานที่หลากหลาย
424 รวดเร็ว สะดวก
425 เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก
426 เข้าถึงง่าย
427 ห้องเปิดแอร์ตลอด
428 มีข้อมูลส่วนบุคคล
429 มีความทันสมัย
430 การให้บริการที่ผู้ให้เต็มใจที่จะให้
431 เข้าใช้ง่ายได้สะดวก ง่ายๆ
432 เวลาสืบค้น จะสืบค้นง่าย
433 บริการดีครับ
434 มีข้อมูลที่ต้องการครบถ้วนในบางเรื่อง
435 ความหลากหลายของระบบ
436 ใช้งานง่าย
437 ช่วยนักศึกษาด้านการรับข้อมูลข่าวสารม,ค้นคว้า
438 เข้าในง่าย เป็นระเบียบเรียบร้อย ข้อมูลเยอะ
439 รวดเร็วเข้าใจง่าย
440 ออนไลน์ตลอดเวลา สะดวก รวดเร็ว
441 มีการเข้าถึงได้ง่าย และทั่วถึง ไม่ยุ่งยาก
442 เข้าใจง่ายและทันสมัย
443 ทันข่าวสาร
444 ไม่มีจุดเด่นเลยยยยยยยยยย
445 มีความรวดเร็ว สามารกใช้งานได้ตลอด
446 ใช้งานง่าย
447 ตัวอักษรแต่ละตัวชัดเจนอ่านง่าย
448 รู้ข่าวสาร
449 ค้นหาง่าย สะดวกดี
450 การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสาร
451 ตัวหนังสือเล็กไปหน่อยนะครับ
452 สะดวก รวดเร็ว
453 แจ้งข่าวสารต่างๆให้นักศึกษาทราบโคยทั่วกัน
454 มี การจัดเป็นระบบ ระเบียบที่ดี
455 รูปแบบง่าย ครอบคลุม
456 เก็บข้อมูของนักศึกษา
457 ดีแล้ว แต่ต้องการความรวดเร็วในการใช้อินเตอร์เน็ตมากกว่านี้
458 อินเตอร์เน็ตเร็ว
459 หัวข้อมากไป
460 ได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ สะดวก รวดเร็ว ในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ
461 ข้อมูลครอบคลุม
462 ข้อมูลค่อนข้างดี
463 เป็นหมวดหมู่ดูแล้วเข้าใจง่าย
464 ใช้งานได้ง่าย เข้าใจได้ง่าย
465 มีความชัดเจน
466 ระบบรักษาความปลอดภัยที่ีเพียงพอต่อการป้องกัน
467 ข้อมูลครบ
468 ค้นหาง่าย ไม่ซับซ้อน เข้าถึงง่าย
469 ชัดเจน สามารถเข้าใจได้
470 รวดเร็ว ทันใจ
471 ทำให้เราได้ข้อมูลที่ต้องการ แม้จะอยู่ระยะทางไกลครับ
472 การใช่งานง่าย
473 ตรงความต้องการของนักศึกษา
474 ไม่มีเลยครับ
475 บอกรายละเอีดยได้ดี
476 มีข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
477 จัดห้องสวยดีok
478 ง่ายกับ นศฃ.ที่อยู่ไกล
479 ไม่มีเลย เหมือนเดิม
480 มีความสะดวกและรวดเร็ว
481 เข้าถึงง่าย ระบบเข้าไม่สับซ้อนมากเกินไป
482 ข้อมูลที่ต้องการหา มีอย่างครบถ้วน
483 รวดเร็วทันใจ
484 รู้ความเป็นไปของตนเอง
485 ข้อมูลนักศึกษาครบถ้วน ถูกต้อง
486 เข้าใจง่าย
487 ทันสมัยกับยุคดี
488 เป็นปัจจุบัน
489 เวลาลงทะเบียน ระบบชอบล่ม ใช้งานไม่ได้
490 ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง
491 สวยงาม เข้าใจง่าย จัดไว้เป็นหมวดหมู่ดี
492 สะดวกรวดเร็ว
493 ข้อมูลครบถ้วน
494 ใช้งานง่าย
495 ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง มีข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์
496 การใช้งานรวดเร็ว ทันสมัย
497 มีความทันสมัย
498 สามารถทราบผลรายละเอียด
499 ระบบมีความครอบคุมในส่วนของนักศึกษา สามารถแก้ไข้ข้อมูลส่วนตัวได้
500 สามารถติดต่อและหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้
501 ได้รับข้อมูล ข่าวสารที่ตรง
502 ทันสมัย รวดเร็ว มีข่าวสารที่ครบถ้วนและเป็นประโยชน์
503 เข้าถึงข้อมูลง่าย
504 เชื่อมต่อฟรี
505 ให้ความสะดวกกับนักศึกษา
506 ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้
507 ข้อมูลค่อนข้างมีประโยชน์สำหรับผู้ใช้คะ
508 สะดวกรวดเร็ว
509 ตราวสอบผลการ เรียน หรือข้อมูลนักศึกษาได้
510 ให้ความสะดวกสบาย
511 ให้บริการได้ ตลอดเวลา
512 มีความทันสมัย
513 แบ่งเปนสัดส่วนดี
514 จ๊าบบบบบมาก
515 ระบบเข้าใจง่าย
516 รวดเร็วทันใจ เป็นปัจจุบัน
517 รวดเร็วทันใจ เป็นปัจจุบัน
518 เข้าใจง่าย
519 สะดวกต่อการใช้
520 สื่อสารได้รวดเร็ว
521 เข้าใจง่าย
522 ข้อมูลอัพเดทเสมอ
523 เป็นระบบระเบียนดี เข้าใช้งานได้ง่าย
524 รูปแบบการจัดเรียงข้อมูลดูแล้วเข้าใจง่าย
525 ไม่ซับซ้อนใช้งานง่าย
526 มีความววดเร็ว สะดวกสบาย ชัดเจน ถูกต้อง
527 สามารถทำให้นักศึกษารู้ข้อมูลต่างๆได้รวดเร็ว
528 มีข้อมูลหลากหลาย
529 มีความทันสมัย ของข้อมูล
530 มีข้อมูลครบถ้วนตามต้องการ
531 หาข้อมูลได้ง่ายและสะดวกในการหาข้อมูล
532 ข่าวสารทางการเรียนและกิจกรรมต่างๆ
533 เข้าใช้งานง่าย
534 ทำให้รู้ข้อมูลครบถ้วน และรวดเร็ว
535 การสือสารได้อย่ารวดเร็ว
536 การค้นหางาน
537 เข้าใช้ได้ตามที่ต้องการ
538 ดี หล่อ เท่
539 มีข้อมูลที่ชัดเจน
540 ให้บริการได้ตรงตามคงามต้องการ
541 ระบบเข้าใช้งานได้ง่าย
542 รวดเร็วทันใจ
543 ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง มีข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์
544 ไฮไลค์ข่าวสารชัดเจน
545 รวดเร็ว...ดี คะ่
546 ตรวจสอบได้ทุกเรื่อง
547 ทันสมัยไม่มากนัก
548 อยู่ที่ไหนในโลกก็ใช้ได้ รวดเร็ว เข้าง่าย
549 สามารถนำข่าวสารต่างๆมานำเสนอแก่นักศึกษาได้อย่ารวดเร็ว
550 ใช้งานง่าย
551 รวดเร็ว การใช้งานเข้าใจง่าย
552 ให้ข้อมูลแก่นักศึกษา
553 ใช้งานง่าย
554 ความเป็นระบบ
555 แยกหมวดหมู่
556 ง่าย สะดวก
557 มีความสะดวกสบายและใช้งานสามารถให้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
558 สีสันของหน้าเว็ปสามารถดึงดูดความสนใจให้เข้าใช้บริการ เห็นแล้วอยากคลิกเข้าไปดูข่าวสาร
559 ความสะดวกสบายในการค้นหา
560 เว็ปไซต์ http://www.academic.cmru.ac.th
561 ปลอดภัยขึ้น
562 ความรวดเร็ว
563 ง่ายต่อการค้นหา จัดระเบียบได้ดี
564 ใช้งานง่าย
565 ใช้งานงาน
566 เข้าใช้ได้ง่าย รวดเร็ว
567 นักศึกษาสามารถทราบข้อมูลได้สะดวดขึ้น
568 ตรวจสอบคะแนน
569 ง่ายต่อการใช้งาน
570 ได้รับข่าวสารดี
571 ลงทะเบียนเรียน
572 ออนไลน์ ได้ดี
573 เข้าใจง่าย
574 แบ่งเป็นหมวดหมู่
575 สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก
576 มีระเบียบ ในการใช้ สามารถใช้วานได้เร็ว
577 ได้รู้ข่าวสารต่างๆจากมหาวิทยาลัย
578 สามารถค้นหาข้อมูลนักศึกษาได้
579 มีความสะดวก รวดเร็ว ในการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ศึกษาเอง ไม่ว่าจะเป็นการดูผลการเรียน หรือการลงทะเบียนเรียนเป็นต้น
580 มีความสะดวก รวดเร็ว ในการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ศึกษาเอง ไม่ว่าจะเป็นการดูผลการเรียน หรือการลงทะเบียนเรียนเป็นต้น
581 สะดวกต่อการใช้งาน
582 มีความสะดวก รวดเร็ว ในการใช้ดูผลการเรียนและลงทะเบียนเรียนของผู้เรียนเอง
583 ดูง่ายเป็นหมวดหมู่ดี
584 เป็นระบบที่ทำให้นักศึกษาทุกคนในรั้วมหาวิทยาลัยได้รับข่าวสารที่ตรงกันและง่ายต่อการรับข้อมูลค่ะ
585 เข้าถึงได้ ง่าย
586 ช่วยให้นักศึกษาทราบและตอบข้อสงสัยของนักศึกษาได้
587 ง่ายต่อการเข้าถึงตัวนักศึกษา
588 ตรงตามความต้องการที่จะสืบค้น
589 ง่ายต่อการใช้
590 ให้ความรู้ดี
591 หน้าเวปมีความสวยงาม ออกแบบได้ดี เข้าใช้ได้ง่าย
592 รวดเร็ว และมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์
593 มีความหลายหลายดี
594 ใช้ง่ายสะดวกดี
595 ทำให้นักศึกษาตรวจสอบตัวเองได้รวดเร็วขึ้น
596 ความทันสมัย
597 เข้าใจง่ายค้นหาข้อมูลได้ชัดเจน
598 ข้อมูลมีความทันสมัย
599 เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาแต่ละคนไว้ทั้งหมด
600 เข้าได้รวดเร็ว เป็นระบบระเบียบในการใช้งาน
601 หาได้สะดวก
602 สะดวกในการข้นหาข้อมูล
603 ข้อมูลแบ่งออกเป็นส่วนๆ ง่ายต่อการสืบค้น
604 ทำระบบให้เร็วขึ้น เข้าหาหัวข้อได้ง่ายขึ้นกว่านี้
605 มีข่าวสารหลากหลายและอัพเดสเสมอ
606 มีระบบรักษาความปลอดภัย
607 ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน
608 ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
609 มีรายละเอียดของข้อมูลค่อนข้างสมบูรณ์
610 ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ เข้าใจได้ง่าย
611 มีการอัพเดตข้อมูลที่ทันสมัย
612 มีความรวดเร็ว สะดวก และเพียงพอสำหรับนักศึกษาที่ต้องการใช้งาน
613 มีwifiอย่างทั่วถึง
614 เข้าใจง่าย
615 ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
616 เข้าระบบการเรียนการสอนได้รวดเร็ว
617 เพื่อตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษา
618 ความรวดเร็ว
619 มีความทันสมัยในด้านก่รสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว
620 สะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
621 ความทันสมัยของข้อมูล และรวดเร็วในการให้บริการ
622 จุดเด่น 1 ข้อมูลเหมือนไม่ได้โควกันกับฝ่ายกองนศ.เพราะข้อมูลไม่ตรงกันเลย 2 ลงข้อมูลได้มั่วมาก เช่น วิชา ภาษาไทย นี้ติด เอฟ ทั้งๆที่ไม่ได้ติด 3 อัพเดทข้อมูลได้ช้ามากไม่รู้ว่าวันๆทำอะไรบ้างหรือถ้ายุ่งมากน่าจะจัดหาคนที่มาทำงานนี้โดยตรง คือเข้าใจว่าข้อมูลของนศ.เยอะมาก
623 เป็นระบบที่สามารถเข้าถึงง่ายและเข้าใจง่ายมากเลย
624 ติดตามข่าวสารได้ง่าย
625 มีระบบป้องกันดีคับ
626 มีข่าวสารให้รับรู้ครบถ้วน
627 ให้บริการข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาของนักศึกษา
628 ข่าวสารลวดเร็ว
629 มีความสะดวกสบาย รวดเร็ว และครอบคลุมต่อความต้องการของนักศึกษา
630 รวดเร็วทันใจ
631 เป็นแนวทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาของทางมหาวิทยาลัย
632 สะอาด บริการดี
633 แหล่งรวมข้อมูล
634 มีจำนวนที่มากพอต่อบริการ
635 มีการบอกข่าวสารภายในมหาวิยาลัยได้อย่างละเอียดและรวดเร็ว
636 ทำให้ทราบในสิ่งที่ต้องปฏิบัติ
637 มีข้อมูลเยอะ
638 มีประโยชน์มาก
639 แยกสัดส่วนของผู้ใช้ได้ชัดเจน
640 สามารถใช้ข้อมูลไม่มากในการเข้าดูข้อมูลของตัวนักศึกษาเอง
641 ระบบเข้าง่าย
642 จัดเป็นหมวดหมู่ ใช้งานง่าย
643 เข้าใจง่าย
644 สะดวก สามารถค้นหาได้ง่าย
645 ข้อมูลทันสมัย
646 ข้อมูลทันสมัย
647 เข้าถึงได้รวดเร็วและทันสมัย
648 อยากให้มี แข่งบอลบ่อยๆๆๆๆ
649 สะดวกในการค้น
650 เข้าใจง่าย
651 ทำให้ได้รู้ถึงข้อมูลต่างๆได้มากขึ้น
652 มีความสะดวกต่อการเรียกงานใช้บริการต่างๆ
653 ระบบการใช้เหมาะสมต่อความต้องการ
654 จัดหมวดหมู่ได้ดี
655 การจัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่ สะดวกรวดเร็ว และเข้าถึงง่าย
656 ตรวจเช็คข้อมูงการเรียนของตัวนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง
657 ข้อมูลครบถ้วน
658 ช่วยให้นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนด้วยตัวเอง แต่ใช้ผ่านอินเตอร์เน็ต
659 ้สสสสสสสสสสส
660 รวดเร็ว เข้าถึงง่าย
661 คือ การจัดข้อมูลเป็นระบบระเบียงเข้าใจได้ง่าย
662 เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
663 ความทันสมัย
664 มีความทันสมัย
665 มีการอัพเดทข้อมูลใหม่ๆเสมอ
666 มีข่าวสารแจ้งให้กลับนักศึกษาครบถ้วน
667 ค้นหาสะดวก
668 ใช้งานง่าย
669 สามารถสอบถามข้อมูลที่นักศึกษาจำเป็นต้องใช้ได้
670 สะดวก รวดเร็ว
671 มีข่าวสารมากมายให้ได้ทราบ
672 สะดวกในการรับรู้ข้อมูล
673 หาข้อมูลพอได้
674 ได้รับข่าวสารตรงกับความต้องการ
675 ใช้ได้อย่างสะดวกมากขึ้น
676 มีรูปลักษณ์สวยงาม เด่นเป็นสง่า เห็นได้ชัด
677 เข้าถึงได้ง่าย
678 ระบบข้อมูลที่จัดเป็นหมวดหมู่เข้าใจง่ายต่อการสืบค้น
679 ไว้หาข้อมูล เกี่ยวกัยนักศึกษา
680 ความละเอียดของข้อมูล
681 มีสันสันน่าสนใจ จัดหมวดหมู่เข้าใจง่าย
682 ใช้ง่ายสะดวก
683 มีการบอกรายละเอียดที่ดี เช่น ตารางเรียน เกรดในแต่ละเทอม วิชาที่ลงเรียน
684 ค่อนข้างที่จะมีควาสมบูรณ์
685 ให้ข้อมูลได้ละเอียดครบถ้วน
686 มีความรวดเร็วในการนำเสนอข้อมูลนักศึกษาต่างๆ
687 รวดเร็วดีมาก
688 ใช้งานง่าย มีการจัดหมู่รูปแบบให้ผู้ใช้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว
689 สะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์
690 มีการคัดสรรสิ่งที่มีประโยชน์ และมีข้อมูลที่หลากหลาย ทันสมัยตรงกับความต้องการของผู้ใช้
691 มีความพร้อมในการใช้เช็คข้อมูลได้หลายอย่าง ดีมาก
692 เข้าได้ทุกทีที่ มี อินเตอร์เน็ต
693 มีการอัพเดดดตลอดเวลา
694 มีความสะดวก
695 ไม่ค่อยล่มบ่อย
696 ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ เข้าใจได้ง่าย
697 ดีแล้วแต่คอมบางตัวยังเสียอยู่
698 สามารถเข้าถึงได้ง่าย
699 ช้า ล่มบ่อยๆ
700 รวดเร็ว ทันสมัย สะดวกต่อการใช้งาน
701 สะดวกต่อการใช้งาน
702 สะดวก รวดเร็วนำเสนอได้อย่างสวยงาม
703 มีระบบที่ครบถ้วน
704 มีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร
705 ควรปรับปรุงเรื่องระบบการลงทะเบียนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเกิดความล่าช้าของระบบทำให้ต้องพลาดการลงทะเบียนในวิชาที่ต้องการไม่ได้ ทำให้ต้องเสียเวลาไป1เทอมโดยเปล่าประโยชน์ จึงขอความกรุณาปรับปรุงโดยด่วยด้วยครับ
706 สีสัน ของบอร์ด
707 การจัดระบบ เป็นหมวดหมู่ สืบค้นได้ง่าย
708 ทำงานล่าซ้า ระบบลงทะเบียนรหัส53 วิชาลงมีน้อย ทำไมไม่ทำให้มันดีๆหน่อย กินเงินนักศึกษาไปแต่นักศึกษาไม่ได้เรียน มันถูกต้องที่ไหน นักศึกษาบางคนไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองนะ
709 ดีต่อนักศึกษา ในด้านการเข้าถึงระบบ ของความเป็นส่วนตัวและมีผลดีในด้านของการใช้ประโยชน์ ระบบของนักศึกษาค่ะ
710 เป็นสื่อที่ช่วยนักศึกษาติดตามผล และข่าวสารต่าง ๆ
711 เข้าใจง่าย
712 สีสันสวยงามดี
713 ข้อมูลเข้าใจง่าย สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
714 อยากให้เข้าใจง่ายกว่านี้..
715 ง่ายต่อการเข้าใช้งาน
716 ความทันสมัยของเว็บ
717 ข้อมูลเรียบเรียงดี
718 มีระบบ ทันสมัย ตอบสนองต่อการใช้งาน
719 ง่าย สะดวก
720 การแยกเป็นหมวดหมู่ เป็นหัวข้อหลักซึ่งง่ายต่อการค้นหาพอสมควร
721 ใช้อินเตอร์เน็ต
722 หมวดหมู่เข้าใจได้ง่าย
723 ใช้งานง่าย
724 จัดสรรข้อมูลเป็นสัดส่วนตามความต้องการ
725 ความทันสมัยและเปนหมวดหมู่
726 สื่อสารได้รวดเร็ว
727 error บ่อย
728 ได้รับสารสนเทศที่รวดเร็ว
729 ใช้งานง่าย
730 สะดวก ใช้งานง่าย
731 ข่าวสาร ต่างๆที่นำเสนอเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษามาก โดยเฉพาะหลักสูตรการศึกษาที่ระบุไว้ในระบบ
732 ดีมากมีความทันสมัย
733 ง่ายต่อการค้นหา
734 ให้ข้อมูลที่รวดเร็ว ทันสมัย ข้อมูลง่ายต่อการค้นหา
735 มีความน่าสนใจ
736 ดูข้อมูลนักศึกษา
737 ดีอยู่แล้ว
738 เพื่อนักศึกษา
739 เป็นประโยชน์ ทุก ๆ ด้าน
740 ค้นหารายละเอียดได้รวดเร็ว
741 ช้ามาก ไม่สะดวก
742 เข้าใช้งานได้ง่าย
743 ข้อมูลของนักศึกษาครบ
744 ค้นหายาก
745 ค้นหาง่าย สะดวก
746 เข้าถึงง่าย
747 ไม่ซับซ้อน
748 มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆ
749 เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว
750 สามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้อย่างทันสมัย เช่น ผลการเรียน แผนการเรียน เป็นต้น
751 รวดเร็วทันใจ
752 มีความรวดเร็ว รูปแบบและวิธีการสืบค้นข้อมูลดี
753 มีความทันสมัยมากขึ้น
754 เข้าใจง่าย
755 น้อยมากค่ะ เพราะว่า บางข้อมูลช้ามาก
756 เข้าใจง่าย สัสันสดใจ
757 สามารถให้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
758 มีข้อมูลที่่ดี
759 รวดเร็ว ทันใจ มีให้เลือกมากมาย
760 เข้าใจง่าย
761 เข้าใจง่าย
762 ค้นหาข้อมูลสารสนเทศได้ง่าย
763 รูปเเบบใช้งานง่ายสะดวก
764 ความทันสมัย
765 ง่ายต่อการใช้งาน
766 คล่องตัว มีประโยชน์ต่อนักศึกษาที่ไม่มีเวลาลงทะเบียนโดยตรง
767 น่าเบื่อกับระบบลงทะเบียน
768 ค้นหาไรได้ง่ายขึ้น
769 มีความครบถ้วน
770 สัญญาลักษณ์
771 มีข้อมูลของนักศึกษาที่มีประโยชน์มาก
772 ดูแล้ว เข้าใจง่าย
773 มีแบบสำรวจให้กรอก
774 ได้รับประโยชน์จากการใช้บริการของระบบ
775 ระบบสารสนเทศมีความทันสมัย
776 ใช้ง่ายสะดวกสบาย
777 ใช้งานได้ไว
778 อยากให้พัฒนาระบบให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม
779 ความสะดวกความทันสมัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
780 นำเสนอให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกในการใช้งานดี
781 ความทันสมัย
782 เผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ นักศึกษา
783 หางานง่ายเข้าง่ายเข้าไว
784 เน้น ข้อความพอดี
785 ง่ายต่อการเข้าถึง
786 พอใช้งานได้ดี
787 ติดต่อง่าย
788 แยหระบบเป็นหมวดหมู่
789 สามารถทำให้รู้ข้อมูลการศึกษาที่เกี่ยวกับเราได้
790 ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ข้อมูลใหม่ๆๆๆสามรถบริการได้ถูกใจนักศึกษามากๆๆ
791 ได้รับสารสนเทศความรู้ที่ต้องการ
792 มีสีสันเนื้อหาได้จัยความ
793 ข้อมูลถูกต้อง
794 สะดวก-รวดเร็ว-ทันสมัย
795 เป็นระเบียบเรียบร้อย
796 ค้นหาข้อมูลได้ง่าย
797 ดีเข้าใจง่าย
798 การใช้ประโยชน์
799 มีข่าวสารในใบปลิว
800 ทำให้การค้นหาข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น
801 ทำให้การค้นหาข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น
802 ได้รับประโยชน์ในการบริการ
803 มีความ สะดวก สบาย ใน การ ใช้ ดี
804 ง่ายต่อการดูผลการเรียน
805 นักศึกษาไม่จำเป็นที่จะต้องมาทำเรื่องในมอ
806 รูปแบบการเข้ามาใช้บริการเข้าใจง่าย
807 ทำให้ทราบผลการเรียนและช่วยในการเรียน
808 สัญญาณอินเตอร์เน็ตเร็วดี
809 เข้าใจง่าย ดี
810 ครอบคลุ่มที่สุด
811 ปรับปรุงระบบให้ดีหน่อย
812 ความเร็วที่ช้ามาก
813 ปรับปรุงระบบลงทะเบียนด้วย
814 มีเนื้อหาดี
815 รู้ข่าวสารต่างๆอย่างรวดเร็ว
816 เข้าใจง่าย
817 จุดเด่นคือ ใช้เข้ามาลงทะเบียน กับดูประวัติ
818 ทำให้รู้ข่าวสารของทางมหาลัย
819 ให้สะดวกสบาย รวดเร็วในการให้ข้อมูลแก่นักศึกษา
820 ให้สะดวกสบาย รวดเร็วในการให้ข้อมูลแก่นักศึกษา
821 ความทันสมัยของระบบ
822 ความทันสมัยของข้อมูล
823 เข้าระบบไม่ยุ่งยาก
824 ได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ
825 ครอบครุมข่าวสาร
826 รวดเร็วทันสมัย
827 ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว
828 การลงทะเบียนเรียน
829 ได้ข้อมูลที่ต้องการ
830 มีสีสันน่าสนใจทำให้อยากเข้ามาดู
831 ง่าย สะดวกต่อการบันทึกข้อมูล
832 เรียบร้อย รวดเร็ว
833 ระบบ การทำงาน
834 ได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ
835 ความรวดเร็ว รูปแบบและวิธีการสืบค้นข้อมูล
836 ความรู้ ความสามารถ
837 ความสามารถ
838 ความสาสมารถ
839 หัวข้อพบเห็นชัดเจน
840 เข้าใจง่าย สะดวกต่อการใช้งาน
841 มีความรวดเร็ว เเละความสะดวกสบายในการใช้
842 หนูไม่ค่อยได้ใช้บริการค่ะ
843 เป็นแบบออนไลน์ ทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน
844 สวยงาม สะดุดตา
845 เข้าใจง่าย ค้นหาได้สะดวกและรวดเร็ว
846 มีข้อมูลตามต้องการ
847 มีรายละเอียดที่ชัดเจน
848 ความรวดเร็วในการใช้บริการ
849 ข้อมูล ครบถ้วน
850 จัดเป็นหมวดหมู่เข้าใจง่าย
851 สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
852 มีใช้เยอะดี
853 เป็นระบบดี
854 ระบบงานทำให้ผู้เข้าศึกษา เข้าใจได้ง่าย
855 สะดวก หาง่าย ความรวดเร็วพอใช้ได้
856 ได้ข้อมูลตามที่ต้องการ
857 ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ตามความต้องการของนักศึกษา
858 ปรับปรุง ระบบด้วย ห่วยมาก
859 สะดวก รวดเร็ว
860 สามารถให้นักศึกษาค้นหาอะไรได้ง่ายขึ้น
861 สะดวก รวดเร็ว
862 ภาพรวมต่อการใช้งานระบบ เข้าใจได้ง่าย
863 สามารถถึงข้อมูลของนักศึกษาได้เลย
864 สีสันสะอาดตา
865 กำลังเคยเข้าใช้คับ
866 เป็นการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา
867 ทันสมัยดีแต่ใช้ยาก
868 สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย
869 สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย
870 รวดเร็ว ทันสมัย ข้อมูลครบถ้วน
871 มีความรวดเร็ว
872 ความทันสมัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
873 บริการดีมาก
874 ด้านการบริการ
875 ความทันสมัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
876 ช่วยให้รวดเร็วในการค้นหาข้อมูลต่างๆ ทั้งที่เป็นข้อมูลส่วนตัวและส่วนรวม ทันเหตุการณ์ต่อกิจกรรมต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยจัดและทาง ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
877 ธรรมดา ไม่เคยเห็นจุดเด่น
878 สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการทราบได้
879 เข้าใจง่าย
880 ได้รับความรวดเร็วในการใช้บริการ
881 เข้าถึงได้ง่าย
882 สะดวกในการใช้บริการ
883 ได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการที่ค้นหาข้อมูล
884 ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ดีมาก
885 ใช้งานง่าย
886 ประโยชน์ในการใช้บริการ
887 เข้าใจง่ายและใช้งานได้ง่าย
888 สามารถเข้าใช้งานได้จากทุกที่
889 ข้อมูลหลากหลาย
890 มีความหลากหลาย
891 สามารถเข้าได้ง่าย สะดวกต่อการค้นหา
892 มีสาระสำคัญ
893 เข้าถึง ฉับไว และรวดเร็ว แม่นยำ
894 ระบบการทำงานไม่ค่อยมีปัญหา
895 สะดวก ระบบเป็นหมวดหมู่ดี
896 ใช้งานง่ายไม่ยาก
897 หาได้ง่าย ตรงตามที่ต้องการ
898 ความทันสมัย
899 สืบค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้ง่าย
900 มีการจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่
901 หาข้อมูลได้ง่าย
902 เข้าใจง่าย
903 สะดวก ทันเวลา
904 หาข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว
905 อัพเดทใหม่ตลอดเวลา
906 no comment !!
907 ทราบข่าวสารได้รวดเร็ว
908 มีความสะดวกดี
909 รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
910 สะดวก รวดเร็ว
911 เข้าใจง่าย
912 เป็นระบบอินเตอร์เน็ต ทำให้สามารถใช้งานได้ทุกทีที่มีอินเตอร์เน็ต สะดวก มีความรวดเร็ว แล้วไม่กำจัดเวลาเข้าใช้งาน
913 เข้าดูผลการสอบยากมาก
914 ได้รับความรู้ ข่าวสาร
915 เข้าใจง่าย
916 สะดวก รวดเร็ว เข้าใจง่าย
917 ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง มีข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์
918 เข้าใจได้ง่าย ง่ายต่อการให้ข้อมูล
919 ตรงตามความต้องการของนักศึกษา
920 เข้าใจง่าย
921 เมนุใช้งายเข้าใจได้ง่าย
922 ติดต่อสื่อสารทางวิชาการได้ง่ายขึ้น
923 นักศึกษาได้รับความสะดวกในการรู้ข้อมูล
924 ไม่ซับซ้อนจนเกินไป ใช้งานง่าย
925 เป็นช่องทางในการติดต่อที่สะดวกแก่นักศึกษาในมหาลัย
926 ดีที่สุดไม่เหมือนใคร
927 ระบบรวดเร็วดี
928 ความสะดวกมีข้อมุลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
929 ดี และมีความรวดเร็วกว่าเดิมมาก
930 เรียบง่าย ดูง่าย
931 มีความสะดวก รวดเร็ว
932 ทันสมัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
933 ง่าย และสะดวก
934 ง่ายต่อการค้นหา
935 หาข้อมูลเจอ
936 สะดวกสบาย ง่ายต่อการเข้าดูข้อมูล
937 รวดเร็วทันใจ
938 รวดเร็ว ทันใจ
939 ความเร็วในการให้บริการ
940 เป็นระบบที่ทันสมัย ใช่งานได้สะดวก
941 ระบบรวดเร็ว
942 ความทันสมัย
943 เข้าถึงได้รวดเร็ว
944 จัดเป็นหมวดเข้าใจง่าย หารายการที่ต้องการได้ไม่ยาก
945 ค้นหาข้อมูลตรงตามที่ต้องการ
946 ดูออนไลน์ได้
947 ง่ายต่อการสืบค้นข้่อมูล
948 ความหลากหลาย
949 ความหลากหลาย
950 มีความทันสมัย
951 เข้าถึงได้ง่าย
952 เข้าใจง่าย
953 อินเตอร์เนต
954 สะดวก รวดเร็ว ได้ข้อมูลครบถ้วนและทันสมัยตลอดเวลา
955 ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
956 เนื้อหาตรงตามที่ต้องการดี
957 เข้าใจง่าย
958 เข้าในระบบง่าย
959 ชอบความเป็นระบบ หาง่าย มีความสะดวกในการหาข้อมูล ( ชอบมากครับ )
960 ข่าวสารช่วยนักศึกษาภาคพิเศษที่ขาดการติดต่อมหาลัยได้มาก เช่นอยู่ควบคุมงานที่ห่างไกลมหาวิทยาลัย
961 ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ หานานเลย
962 สะดวก ทันสมัย
963 ได้รู้ทุกอย่างของตัวเอง และใช้ง่าย
964 อินเตอร์เน็ต
965 มีข่าวสารที่ให้นักศึกษาได้มาดูข้อมูล
966 เป็นระเบียนดี
967 ระบบลงทะเบียน
968 หายาก เข้าใจยาก
969 เข้าใจง่าย
970 มีความทันสมัย
971 ทำให้เรารู้ข่าวสารได้รวดเร็ว
972 ทันสมัย รวดเร็ว
973 ความรวดเร็วและสะดวกในการเข้าใช้งาน
974 เข้าใช้งานง่าย สะดวก ไม่ยุ่งยาก
975 มีข้อมูลที่สามารถค้นหาได้ง่าย สะดวก ทันใจ
976 สะดวกรวดเร็วพอประมาณ
977 ค้นหาข้อมูลได้ง่าย
978 ข้อมูลของนักศึกษา
979 สุดยอดครับ
980 ระบบมีความสมดุล
981 มีหลายหัวข้อโดยที่ไม่ต้อง log in หลายครั้ง
982 แบ่งเป็นหมวดหมู่ มีความชัดเจน
983 พื้นที่การทำงาน
984 เข้าถึงได้ง่าย
985 หมวดหมู่เข้าใจง่าย
986 ค้นหาง่าย รวดเร็ว สะดวก
987 เอาไว้เช็คเกรด
988 มีการทำงานเป็นระเบียบดี
989 ข้อมูลที่ได้รับมาทั้งที่สามารถนำมาเป็นข้อมูลทีมีประโยชน์แก่เราได้
990 แอร์เย็นดีครับ
991 ความทันสมัย
992 มำให้สะดวกในการใช้งานมากขึ้น
993 ดูการบอกข่าวต่าง ๆ ได้สะดวกกว่าติดตามกับแผนกเอง
994 เข้าถึงง่ายและรวดเร็ว
995 ทันสมัคร รวดเร็ว
996 ความชัดเจนของการสืบค้น
997 เข้าถึงได้ง่าย
998 เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
999 สะดวกรวดเร็ว
1000 ดูข่าวสารต่างๆ ได้สะดวก น่าสนใจ
1001 เข้าถึงง่าย
1002 ได้รับประโยชน์ หลายอย่าง เรื่องที่เราอยากรู้
1003 เข้าใจง่าย
1004 สะดวกและเข้าใจง่าย
1005 ...........
1006 มีความทันสมัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
1007 รบกวนเปลี่ยนใช้ฟร้อนท์ตัวหนังสือแบบทั่วไปด้วยเพราะบางเครื่องไม่สามารถอ่านข้อมูลได้เพราะ ไม่ได้มีฟร้อนที่ทางมหาวิทยาลัยใช้ ขอบคุณค่ะ
1008 เข้าใจง่าย สวยงาม
1009 ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ
1010 ง่ายต่อการค้นหา
1011 มีความสะดวก รวดเร็ว มีวิธีการนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ
1012 สามารถรู้ข้อมูลต่างๆได้
1013 FAQ คำถามที่พบบ่อย เพราะนักศึกษาจะเข้าเว็บนี้เพื่อ 1.ศึกษาข้อมูลการสมัครเข้าเรียน(มาเป็นครั้งแรก) 2.เข้ามาลงทะเบียนเรียน,ขอทุนการศึกษา 3.เข้ามาเมื่อมีปัญหาต่างๆ
1014 ในบางกรณีที่เข้ามาใช้งานก็ไวดี
1015 มีความรวดเร็ว
1016 fffffffffffffffff
1017 สะดวกสบายทันใจ
1018 เข้าถึงได้ง่าย เมื่อเราต้องการ
1019 หาข้อมูลง่าย
1020 สะดวก สบาย
1021 ความรวดเร็ว
1022 มีคราวเร็ว
1023 ความสะดวกในการเข้าใช้บริการ เข้าได้ง่าย
1024 ดีใช้ได้ง่าย
1025 ใช้งานง่าย
1026 เข้าใจง่าย หาขัอมูลได้ง่าย
1027 ค่อนข้างดี
1028 ทำให้พูดคุยได้ง่าย
1029 ดีมีประโยชน์
1030 ทำให้สามารถหาข้อมูลที่ต้องการทราบได้อย่างรวดเร็ว สะดวก ง่ายต่อการค้นหา
1031 สามารถเข้าถึง และติดต่อได้ทุกที่ ที่มีบริการ
1032 บริการนักศึกษาได้ดีมาก
1033 เข้าถึงได้สดวก
1034 สะดวก รวดเร็ว
1035 การให้บริการนักศึกษา
1036 มีข้อมูลดีดี
1037 มีข้อมลูครบถ้วน
1038 สะดวก ในการหาข้อมูล
1039 ให้ข้อมูล รายละเอียด แก่นักศึกษา
1040 ดีเข้าใจง่าย
1041 มันสุดยอด มาก !!!
1042 สามารถสืบค้นข่าวสารและข้อมูลต่างๆได้ง่ายและสะดวก
1043 ระบบช้ามาก ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ
1044 ค้นข้อมูลง่าย - ง่ายต่อการค้นคว้าย
1045 ีระบบและเป็นหมวดหมู่ดี
1046 มีความสะดวกสบายดี
1047 เห็นหัวข้อ ที่ชัดเจนดีมาก
1048 ง่ายและรวดเร็ว
1049 แยกสัดส่นของเนื้อหาได้ดี
1050 บอกตารางสอบ
1051 ติดต่อได้ง่าย
1052 สะดวกในการดูข้อมูลต่างๆ
1053 ได้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งในชีวิตประจำวัน ชีวิตการทำงาน และการดำเนินงานขององค์การต่างๆ จนบางครั้งอาจเปรียบสารสนเทศได้เสมือนกับสายเลือดที่หล่อเลี้ยงการทำงานแทบ ทุกองค์การ และผลกระทบของสารสนเทศก็มีอย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์การ รวมทั้งการทำงานในสาขาวิชาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานภาครัฐ ธุรกิจ กฎหมาย วิทยาศาสตร์ การศึกษา การแพทย์ สาธารณสุข วิศวกรรมศาสตร์ และงานบริการสังคมด้านต่างๆ องค์การที่สามารถจัดเก็บสารสนเทศได้ดี ภายใต้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมจะดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความได้เปรียบในการแข่งขัน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพอใจในการทำงานมากขึ้น อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในที่สุด
1054 เป็นระบบสารสนเทศที่รวดเร็วต่อการค้นหา และทำให้นักศึกษารู้สึกถึงความพึงพอใจและน่าเชื่อถือของระบบครับ...
1055 หาง่ายเพราะมีหัวข้อจัดไว้เห็นชัด
1056 ทันสมัย มีความรวดเร็วข้อมูลครบถ้วน
1057 เวลาลงทะเบียนสะดวกสบาย
1058 ค้นหาข้อมูลง่าย สะดวกกับผู้ใช้
1059 นักศึกษสามารถค้นหาข้อมูลได้
1060 เร็ว ใช้งานง่าย
1061 มีความทันสมัยเข้าใจง่ายครับ
1062 ใช้งาน ได้สะดวก
1063 เข้าใจง่าย
1064 ระบบสารสนเทศสามารถ ทำการคำนวณและประมวลผลงานได้เร็วกว่าคนมาก หาข้อมูลง่าย
1065 เข้าใจง่ายคะ
1066 ลงทะเบียนได้สะดวก
1067 มีความรวดเร็วในการใช้
1068 ใช้ในการค้นหาข้อมูลได้ง่ายและค้นหาได้ไว
1069 เข้าใช้บริการสะดวก
1070 มีการจัดหมวดหมู่ที่ดี
1071 ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ เข้าใจได้ง่าย
1072 ระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่ เข้าง่าย
1073 ทำงานในอินเตอร์เน็ดได้ง่าย
1074 สามารถทำงานได้สดวกสบายรวดเร็ว
1075 มีมาก พียงพอ
1076 ดีถึงดีมาก
1077 การเข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆของนักศึกษาค่อนข้างครบถ้วน
1078 คอมพิวเตอร์
1079 สะดวก รวดเร็ว
1080 ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลส่วนตัว
1081 ศึกษาและเข้าใจง่าย
1082 เข้าใจง่าย
1083 สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เร็ว
1084 ได้รับประโยชน์จากการใช้บริการของระบบ
1085 เข้าง่าย สะดวก
1086 ใช้งานง่าย
1087 เข้าถึงง่าย
1088 ไม่รู้อะ น่าจะหน้าเว็บเพจ สวยดี
1089 ทำให้ได้รับข้อมูลได้รวดเร็วและแม่นยำ
1090 ลงง่ายสะดวก
1091 555 ไม่เหมือนใครครับ
1092 ใช้งานได้ง่าย
1093 ให้นักศึกษาได้เข้ามาเช็คความถูกต้องในข้อมูลของตนเอง
1094 มีสีสันที่ดูดีและสบายตา
1095 เข้าใจง่าย
1096 มีเนื้อเข้าใจง่าย
1097 สามารถแยกแยะประเภทที่ต้องการดูข้อมูลได้
1098 มีการจัดหน้าต่างอย่างเป็นระบบระเบียบ
1099 ทราบข่าวสารได้ทันที
1100 มีความทันสมัยทุกอย่าง
1101 ข้อมูลครบถ้วนดี
1102 ใช้งานได้ดีครับ
1103 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ ความทันสมัย และความเป็นประโยชน์ที่ตรงตามความต้องของผู้ใช้บริการ
1104 สะดวก สบาย
1105 สะดวก สบาย
1106 สามารถเข้าดูเว็บไซต์ได้ทุกเวลา ก็มีการจัดเรียงข้อมูลในการนำเสนอได้เข้าใจดี
1107 ทุกอย่างดี
1108 ให้ข่าวสารกับนักศึกษา
1109 จัดเป็นหมวดหมู่ได้ดี
1110 1 ระบบสารสนเทศสามารถ ทำการคำนวณและประมวลผลงานได้เร็วกว่าคนมาก 2. ระบบสารสนเทศนำเสนอ ประสิทธิภาพผ่านการให้บริการต่างๆ 3. ระบบอินเตอร์เน็ต ช่วยในการเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ผู้คนที่ใช้งานได้ง่าย 4. ระบบสารสนเทศช่วยให้ สามารถบันทึกรายละเอียดของคนได้อย่างง่ายดายซึ่งอาจจะเป็นการละเมิดสิทธิ ส่วน บุคคล 5. ผู้คนที่ใช้ระบบ สารสนเทศเป็น อย่างมากจะประสบปัญหาการเจ็บป่วยในรูปแบบใหม่ๆ
1111 สามารถเรียกใช้ได้ง่าย
1112 มีความรวดเร็ว
1113 ให้ความสะดวกแก่ นศ. ได้ในระดับดี น่าประทับใจ
1114 ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ เข้าใจง่าย
1115 สะดวกในการใช้งาน
1116 อัพเดทรวดเร็ว
1117 คือ ค้นหาได้ง่ายไม่ซับซ้อน
1118 รวดเร็วทันสมัย
1119 ความทันสมัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
1120 มีรายละเอียดแจกแจงอย่างเป็นระบบง่ายต่อการค่นหามีวิธีการนำเสนอข้อมูลและบริการที่ดี
1121 ค่อนข้างใช้งานง่าย มีข้อมูลที่ตรง
1122 ไม่เสียเวลาค้นหายาวนานมาก
1123 เข้าระบบได้ง่าย
1124 เข้าระบบได้ง่าย
1125 มีข้อมูลให้เลือกหลายอย่าง
1126 สามารถสืบค้นได้ด้วยตนเอง
1127 มีความทันสมัย ตรงกับข้อมูลที่กำลังค้นคว้า
1128 มีความทันสมัยและสะดวกสบาย
1129 การเข้าสู่ระบบทำได้ง่าย
1130 ตอบสนองความต้องการได้ดี
1131 ตอบสนองความต้องการได้ดี
1132 ทันสมัยดี เข้าใจง่ายดี
1133 สามารถทำให้นักศึกษาเข้ามาหาข้อมูลหรือแนวทางชีแนะได้ดีและรวดเร็ว
1134 มีข้อมูลที่ต้องการ
1135 ค่อนข้างพอใจ
1136 รับข้อมูลของนักศึกษาเร็วทันใจ
1137 เป็นการประยุกต์ความรู้ที่ทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
1138 มีการทำงานอย่างเป็นระบบ
1139 เข้าใจง่าย
1140 มีการทำงานเป็นระบบที่ดี
1141 ศึกษาได้ดีและเร็ว
1142 ศึกษาได้ดีและเร็ว
1143 ประโยชน์จากการในการบริการ
1144 ความทันสมัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
1145 ความรวดเร็ซในการใช้บริการ
1146 มีความรวดเร็ว
1147 ง่ายต่อการเข้าดู
1148 ดูเนื้อหาได้ง่าย
1149 ดีอยุ่แล้ว
1150 สะดวกในการดูข้อมูล
1151 ทำให้ตรวจสอบเรื่องต่าง ๆ ง่ายขึ้น
1152 มีระเบียบ
1153 เข้ายากมาก
1154 สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้
1155 ความทันสมัย
1156 รวดเร็ว และทันใจ
1157 ใช้งานง่าย เข้าลึกได้ถึงเป้าหมาย
1158 คอมไวเน็ตช้า
1159 ระบบเป็นหมวดหมู่
1160 ระบบข้อมูลที่ให้บริการกับนักศึกษา
1161 มีความสะดวกสำหรับนักศึกษา
1162 มีความรวดเร็วดี
1163 เครื่องคอมพิวเตอร์มีความทันสมัย
1164 ได้รับประโยชน์
1165 ข้อมูลรวดเร็วทันใจ
1166 ระบบเป็นระเบียบสามารถเรียกดูได้ง่าย
1167 ความทันสมัยของข้อมูล ความครบถ้วน ความรวดเร็ว ความสะดวก
1168 เปนระบบที่ดีมากครับ
1169 ความสะดวก รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
1170 สามารถเข้างานได้รวดเร็ว
1171 สามารถติดตามข่าวสารได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
1172 ได้ประโยชน์จากการใช้งาน
1173 ได้ประโยชน์จากการใช้งาน
1174 ได้ประโยชน์จากการใช้งาน
1175 มีข้อมูลมากมาย
1176 ได้ประโยชน์จากการใช้งาน
1177 สามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการใมหาลัยได้
1178 ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง มีข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์
1179 ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง มีข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์
1180 เข้าใจง่าย
1181 ข้อมูลสับซ้อน ไม่ตรงตามความต้องการ
1182 มัความสะดวกรวดเร็ว
1183 รวดเร็ว สามารถเข้าระบบได้รวดเร็ว
1184 รวดเร็วและทันสมัย
1185 มีความทันสมัยแอละมีข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
1186 ข้อมูลเข้าใจง่าย
1187 ข้อมูลทันสมัย
1188 มีข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมากมาย
1189 ห้องอินเตอร์เน็ต
1190 ยังไม่ค่อยมี
1191 จุดเด่นของระบบสารสรเทศนักศึกษาคือ มีความทันสมัย ตรงต่อความต้องการของนักศึกษาเป็นอย่างมาก มีความสะดวกรวดเร็ว เมื่อเวลาอยู่ในชั้นเรียนก็สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอาจารย์ผู้สอนและยังสามารถค้นหาเพื่อนำมาตอบคำถามได้ดีอีกด้วย
1192 ความสะดวกสบาย
1193 ค่อนข้างสะดวก
1194 ง่ายต่อการหาข้อมูล
1195 ทำให้รู้เรื่องราวข่าวสารได้ชัดเจน
1196 ข้อมูลทันสมัย
1197 ดีอยู่แล้วครับ
1198 มีความทันสมัยและสามารถเข้าถึงสิ่งที่ต้องการได้มากขึ้น
1199 ระบบมีความล้าช้า
1200 ง่ายต่อการสืบค้น
1201 เป็นหมวดหมู่ดีครับ....แต่ความล่าช้าการเข้าถึงข้อมูลยังบกพร่องอยู่.....
1202 มีความสะดวกที่สามารถเข้าสู่ระบบที่ไหนก็ได้ และไม่ซับซ้อนจนเกินไป
1203 เข้าไม่ได้บ่อยมาก
1204 สะดวกดีค่ะ เมนูเยอะ
1205 การเดินทาง
1206 เข้าถึงง่าย
1207 สะดวกสบายในการใช้งาน
1208 ความสะดวกและรวดเร็วของข้อมูล
1209 ได้รับประโยชน์จากการเข้าใช้บริการมาก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
1210 ได้รับข้อมูลข่าวสาร สาระที่ต้องการรู้
1211 ได้รับข้อมูลข่าวสาร สาระที่ต้องการรู้
1212 มีความทันสมัยครบถ้วน
1213 ความรวดเร็ว
1214 บริการของระบบ
1215 การใช้อินเตอร์เน็ต
1216 ใช้งานง่าย
1217 มีความทันสัมย
1218 รวดเร็ว ทันสมัย
1219 รับรู้ข้อมุล
1220 ดีอยู่แล้ว ขอให้พัฒนาต่อไปอีก
1221 สะดวกสามารถบริหารเวลาได้
1222 ดีต่อการสื่อสาร และอื่นๆๆ
1223 ใช้งานได้ง่าย
1224 สะดวกรวดเร็ว
1225 ข้อมุลทันสมัย
1226 สะดวกสบายต่อการดำเนินงาน
1227 สามารถตรวจสอบข้อมูลของ นศ.ได้ดี
1228 ง่ายต่อการค้นหา
1229 ไม่มี ไปหน้าระบบไม่ได้
1230 สะดวก รวดเร็ว
1231 ความทันสมัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง มีข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้
1232 นักเรียนตรวจสอบคะแนนและเว็บไซต์ที่มีข้อมูล
1233 เข้าง่าย ปลอดภัย
1234 เข้าง่าย ปลอดภัย
1235 เข้าง่าย ปลอดภัย
1236 ทำง่ายต่อการศึกษาหาข้อมูล ต่อการเรียนรู้
1237 ข้อมูลข่าวสาร
1238 ข้อมูลมีมาก
1239 ติดต่อสื่อสาน ประสานงาน
1240 สะดวกต่อการหาข้อมูล
1241 ทำให้นักศึกษาได้รับข้อมูลที่สะดวกและทันสมัย
1242 เข้าใจง่าย
1243 เข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย
1244 ทันสมัย เข้าสะดวก
1245 ทันสมัย เข้าสะดวก
1246 เข้าใจง่าย
1247 เร็ว สะดวก
1248 เร็ว สะดวก
1249 การลงทะเบียนมีการปลอดภัยมากขึ้น
1250 มีความสะดวกในการค้นาข้อมูล
1251 มีความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
1252 ค้าหาข้อมูลได้สะดวกและง่าย
1253 สะดวก รวดเร็ว ต่อการใช้งาน
1254 สะดวก รวดเร็ว ต่อการใช้งาน
1255 สะดวก รวดเร็ว ต่อการใช้งาน
1256 สะดวก รวดเร็ว ต่อการใช้งาน
1257 เห็นข้อมูลอย่างชัดเจน และเวลาคลิกเข้าข้อมูลได้ง่าย
1258 youtube to mp3
1259 ทราบถึงข้อมูลทีเกิดขึ้นของนักศึกษาและของมหาลัยในการใช้บริการ
1260 มีให้เลือกเยอะ
1261 มีให้เลือกเยอะ
1262 55555555555555555555555555555555
1263 55555555555555555555555555555555
1264 ระบบสารสนเทศ
1265 นักสึกษาสามารถได้รู้เรื่องตัวเองมากขึ้น
1266 รู้สาระได้เร็วขึ้น
1267 เข้าใจง่าย
1268 ความทันสมัยของข้อมูล
1269 การค้นหาที่รวดเร็ว
1270 สามราถค้นหาได้ง่าย
1271 สามราถค้นหาได้ง่าย
1272 สามราถค้นหาได้ง่าย
1273 สามราถค้นหาได้ง่าย
1274 ใช้ได้ดีมาก
1275 มีความรวดเร็ว ทันสมัย สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
1276 ให้ข้อมูลได้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
1277 สามารถค้นหาข้อมูลได้รวกเร็ว
1278 เข้ๅใจง่ๅย
1279 ใช้งานง่าย
1280 รวดเร็วค้นหาข้อมูลได้ชัดเจน
1281 สามารถสืบค้นข้อมูลได้เร็ว
1282 หาข้อมูลที่ต้องการได้เร็ว
1283 หาข้อมูลที่ต้องการได้เร็ว
1284 สะดวกรวดเร็วทันสมัย
1285 มีความทันสมัย
1286 ความสมบูรณ์และถูกต้อง
1287 จัดเป็นระบบดี
1288 ทราบข้อมูลรวดเร็ว
1289 ช่วยให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยต่อความต้องการของนักศึกษาและสะดวกในการใช้บริการของระบบได้ดี
1290 สามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือต้องการทราบได้ รวดเร็ว ทันใจ
1291 เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ไม่ตกข่าว
1292 ร้านค้าบริการเยอะ
1293 ได้รับประโยชน์จากระบบ
1294 มีความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล และสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
1295 ถูก เร็ว ดี
1296 มีความรวดเร็ว
1297 สะดวกรวดเร็ว
1298 สามารถเข้าถึงข้อมูลสื่อสารของราชภัฏได้สะดวกรวดเร็ว
1299 สามารถเข้าถึงข้อมูลสื่อสารของราชภัฏได้สะดวกรวดเร็ว
1300 สามารถเข้าถึงข้อมูลสื่อสารของราชภัฏได้สะดวกรวดเร็ว
1301 ทันสมัย
1302 สามารถค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว
1303 รวดเร็วทำได้ทุกที่
1304 มีความเรียบง่าย
1305 นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้สะดวก
1306 ด้านสารสนเทศ
1307 ใช้งานง่าย
1308 ความสะดวก รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
1309 1 : ความทันสมัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ 2 : ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง มีข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ 3 : ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 4 : ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ 5 : ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ เข้าใจได้ง่าย 6 : ความรวดเร็ว รูปแบบและวิธีการสืบค้นข้อมูล 7 : ความสะดวก รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล 8 : ได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ 9 : ได้รับประโยชน์จากการใช้บริการของระบบ 10 : ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ 11 : "จุดเด่น" ของระบบสารสนเทศนักศึกษา
1310 ความถูกต้องรวดเร็ว
1311 สามารถทำที่ใดก็ได้ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
1312 ดีมากๆฟหฟกฟหกฟหกฟกหฟกห
1313 1 : ความทันสมัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ 2 : ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง มีข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ 3 : ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 4 : ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ 5 : ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ เข้าใจได้ง่าย 6 : ความรวดเร็ว รูปแบบและวิธีการสืบค้นข้อมูล 7 : ความสะดวก รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล 8 : ได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ 9 : ได้รับประโยชน์จากการใช้บริการของระบบ 10 : ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ 11 : "จุดเด่น" ของระบบสารสนเทศนักศึกษา
1314 การนำเสนอเข้าใจง่าย
1315 การนำเสนอเข้าใจง่าย
1316 การนำเสนอเข้าใจง่าย
1317 การนำเสนอเข้าใจง่าย
1318 การนำเสนอเข้าใจง่าย
1319 การนำเสนอเข้าใจง่าย
1320 ไม่ลงความติดเห็น
1321 ทันสมัย สะดวก ใช้ง่าย
1322 ทันสมัย สะดวก ใช้ง่าย
1323 ทันสมัย สะดวก ใช้ง่าย
1324 ทันสมัย สะดวก ใช้ง่าย
1325 ความรวดเร็ว
1326 ความรวดเร็ว
1327 มีครบทุกหัวข้อที่ต้องการค้นหา
1328 หาข้อมูลตัวเองได้ง่าย
1329 หาข้อมูลตัวเองได้ง่าย
1330 ดีอยู่แล้วค่ะ
1331 เช็คข้อมูลได้ง่าย
1332 เป็นหมวดหมู่เข้าใจง่ายหาข้อมูลได้ง่ายและสะดวกในการเข้าใช้ระบบได้ดี
1333 สามารถรับรู้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับทางมหาลัย สะดวก
1334 ควรเพิ่มจุดเด่นให้แตกต่างและแยกสำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษโดยทำรูปภาพให้แตกต่างชัดเจน
1335 I do not understand what I am supposed to write here.
1336 I do not understand what I am supposed to write here.
1337 สะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูล
1338 ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล
1339 ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล
1340 เข้าถึงได้ครบทุกส่วน
1341 ไม่มีจุดเด่นเลย...ระบบประมวลผลช้ามาก ระบบเข้าใจยาก
1342 ดูสบายตาง่ายๆไม่เครียด
1343 โดดเด่นด้านข้อมูลรายบุคคล
1344 ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง
1345 รวดเร็วและง่าย ต่อการใช้งาน
1346 เพื่อรับรู้ข่าวสารเร็วยิ่งขึ้น
1347 เพื่อรับรู้ข่าวสารเร็วยิ่งขึ้น
1348 ระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่เข้าใจง่าย
1349 รวดเร็ว เป็นประโยชน์
1350 การเข้าถึงการใช้ข้อมูลได้ง่าย
1351 เข้าดูรวดเร็ว
1352 สามาถเข้าถึงง่ายไม่ยุ่งยากเกินไป
1353 สามาถเข้าถึงง่ายไม่ยุ่งยากเกินไป
1354 ใช้งานง่ายรวดเร็ว
1355 ใช้งานง่าย
1356 ดูข้อมูลที่เป้นของนักศึกษาได้ครบทุกอย่าง
1357 ใช้ง่ายดีขึ้นนิด
1358 รวดเร็ว หาง่าย เป็นระบบระเบียบ
1359 ช่วยได้มากสำหรับการประกาศข่าวต่างๆของทาง มหาลัย
1360 ระบบจัดเป็นหมวดหมู่ได้ดี
1361 มีประกาศอย่างต่อเนื่อง
1362 สามาถเข้าถึงง่ายไม่ยุ่งยากเกินไป
1363 เข้าถึงได้ง่าย
1364 รวบรวมข้อมูลทุกอย่างของนักศึกษา และสามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา
1365 เมนูเข้าใจง่ายและง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล
1366 ความล่าช้า
1367 เข้าใช้ง่าย
1368 ไม่มีจุดเด่นใดๆ
1369 บางครั้งก็เข้าไม่ได้
1370 กระทัดรัด ชัดเจน
1371 ไม่มีจุดเด่นเลย...ระบบประมวลผลช้ามาก ระบบเข้าใจยาก
1372 ไม่มีจุดเด่นเลย...ระบบประมวลผลช้ามาก ระบบเข้าใจยาก
1373 ค้นหาข้อมูลได้ตรงตามความต้องการ
1374 ประชาสัมพันธ์
1375 ความทันสมัย
1376 ใช้งานง่าย
1377 ใช้งานง่าย
1378 ให้ข่าวสารหลากหลาย
1379 เข้าถึงง่าย
1380 เข้าถึงง่าย
1381 แจ้งไห้ทราบข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัย
1382 ที่จอดรถไม่เพียงพอครับ
1383 ให้บริการตรงจุด
1384 เข้าใจง่าย
1385 บอกรายละเอียดข้อมูลข่าวสารทางมหาวิทยาลัยดีมากค่ะ
1386 สะดวกใช้งานง่าย
1387 สะดวกใช้งานง่าย
1388 ความทันสมัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
1389 ความทันสมัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
1390 ความทันสมัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
1391 ความเร็วในการให้บริการดีมาก รวดเร็วทันใจ สืบค้นข้อมูลได้สะดวก
1392 ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น
1393 ง่ายต่อเข้าดูไม่ยุ่งยาก
1394 ทราบถึงทุกเรื่อง
1395 ทราบถึงทุกเรื่อง
1396 ใช้งานง่าย สะดวก
1397 ใช้ติดต่อข้อมูลสำหรับนักศึกษาโดยตรง
1398 จัดระบบได้เป็นหมวดหมู่ ชี้เเจงข่าวสารได้ดี
1399 มีการจัดระบบเเยกเป็นหมวดหมู่
1400 สะดวกและเข้าถึงง่าย
1401 สะดวก รวดเร็ว
1402 ความทันสมัย
1403 ทราบข่าวสารที่รวดเร็ว
1404 สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล
1405 มีความรวดเร็ว
1406 มีความทันสมัยมีสารสนเทศที่สมบูรณ์ครบถ้วน
1407 มีความปลอดภัย
1408 ---------------
1409 ใช้งานง่ายสะดวก
1410 รวดเร็ว ทันใจดีค้ะ
1411 รวดเร็ว ทันใจ
1412 เข้าถึงง่าย
1413 มีประโยชน์ต่อนักศึกษาโดยตรง
1414 บอกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศนักศึกษาเช่นการจ่ายค่าเทอม กำหนดวันประเมิณอาจารย์ที่ปรึกษา
1415 เข้าใช้ได้ง่าย
1416 มีความทันสมัย
1417 รวดเร็วและทันสมัย
1418 รวดเร็วและทันสมัย
1419 รวดเร็วและทันสมัย
1420 รวดเร็วและทันสมัย
1421 รวดเร็วและทันสมัย
1422 รวดเร็วและทันสมัย
1423 รวดเร็วและทันสมัย
1424 รวดเร็วและทันสมัย
1425 รวดเร็วและทันสมัย
1426 ระบบจัดเป็นหมวดหมู่เข้าใจง่าย
1427 สะดวกรวดเร็ว
1428 สะดวกรวดเร็ว
1429 สะดวกรวดเร็ว
1430 สะดวกรวดเร็ว
1431 ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
1432 ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
1433 ใช้งานง่าย
1434 ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลที่เราต้องการสะดวกในการใช้บริการข้อมูลต่างๆของเว็บไซต์ในมหาวิทยาลัย
1435 ข้อมูลเป็นมวดหมู่เข้าใจง่าย
1436 มีความสะดวกในการใช้
1437 สามารถรับรู้ข้อมูลได้
1438 เข้าใจง้าย
1439 เข้าถึงข้อมูลได้เร็ว
1440 สามารถเข้าดูตารางสอบ/เรียนได้
1441 ตรงหัวข้อตามที่ต้องการค้นหา
1442 งานระบบใช้งานได้ไปด้วยดี และเป็นระบบที่นักศึกษาใช้บริการได้
1443 ช่วยให้ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อที่มหาลัยในบางเรื่อง เพราะทำงานอยู่ต่างจังหวัด
1444 เป็นระบบที่นักศึกษาเรียนรู้
1445 มีข้อมูลที่หลากหลายและเข้าถึงเข้าใจง่าย
1446 เป็นระบบที่สามารถใช้งานได้สะดวก ง่ายต่อนักศึกษา
1447 ทำงานรวดเร็ว
1448 ทำงานรวดเร็ว
1449 มีระบบที่ทำความเข้าใจง่าย
1450 ว่องไว ทันใจ
1451 มีระบบที่ครอบคลุม สามารถเข้าถึงจุดบริการที่พึงพอใจ
1452 ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
1453 รวดเร็ว ใช้งานง่าย
1454 สะดวกและรวดเร็ว
1455 เข้าใจง่าย แบ่งหมวดหมู่ได้ชัดเจน
1456 สะดวก รวดเร็ว
1457 เข้าถึงได้ง่าย
1458 ทำให้ได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว
1459 จัดหมวดหมู่ หาง่าย
1460 อัพดตข่าวรวดเร็ว
1461 อัพดตข่าวรวดเร็ว
1462 ผมคิดว่าพัดลมตึก27ควรเปลี่ยนแล้วคับ
1463 ช่วยให้นักศึกษาสามารถที่จะเข้าไปใช้ระบบสารสนเทศได้ดี
1464 เข้าใจง่าย
1465 เข้าใจง่าย
1466 เข้าถึงได้ง่ายข้อมูลเป็นระบบ
1467 สะดวกต่อการค้นหาข้อมูล
1468 สะดวกในการค้นหางานเป็นหมวดหมู่
1469 สะดวกต่อการค้นหาข้อมูล
1470 เป็นหมวดหมู่ สดวกในการเข้าใช้งาน
1471 ง่ายและรวดเร็วดี
1472 รวดเร็ว ทันใจ
1473 จุดเด่นที่เห็นชัดที่สุดคือการใช้เทคโนโลยีที่รวดเร็วและทันใจต่อนักศึกษาที่ศึกษาหาข้อมูลต่างๆๆๆ
1474 จัดระบบ เข้าใจง่าย ง่ายต่อการเข้าดู
1475 เข้าถึงได้สะดวก
1476 ค้นหาได้ตรงตามที่ต้อการ
1477 เข้าใจง่าย
1478 เป็นส่วนตัว
1479 ข้อมูลนักศึกษา
1480 รูปเเบบการเสนอ
1481 รูปเเบบการเสนอ
1482 สะดวกเรียบร้อย
1483 รูปแบบสวยงาม
1484 เข้าใจง่าย เป็นสัดส่วน
1485 เข้าใจง่าย เป็นหมวดหมู่ดี
1486 เข้าใจง่าย เป็นหมวดหมู่ดี
1487 ระบบการดูเกรดเป็นระบบที่ค่อนข้างดี
1488 ดูง่ายดีครับ ไม่อะไรมาก
1489 แยกเป็นหมวดหมู่ ทำให้เข้าใจได้ง่าย
1490 ข้อมูลเป็นหมวดหมู่เข้าใจง่าย
1491 เข้าใจง่าย แบ่งออกเป็นหมวดหมู้ได้ดี
1492 มีความเข้าใจง่าย
1493 แสดงข้อมูลการเรียนให้กับนักศึกษาได้ดี
1494 ระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่ เข้าใจง่าย
1495 สะดวก ง่าย แก่การเข้าใช้งาน
1496 เข้าใช้ง่าย
1497 ระบบล่ม ตอนลงทะเบียน
1498 สามารถตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาของเราได้
1499 ไม่มีเลยคับบ
1500 เข้าใจง่ายในการใช้งาน
1501 ระบุ เป็นบุคคล เป็นของตัวเองชัดเจน
1502 ทำให้หมวดหมู่ในการจำแนก และค้นหา
1503 มีความสะดวก สบายต่อการที่จะรับรู้ข้อมูลที่น่าพึงพอใจ
1504 ยังหาจุดเด่นไม่ได้
1505 เข้าถึงได้ครบ
1506 รวดเร็ว เข้าถึงง่าย
1507 ความสะดวกในการเข้าถึง ข้อมูลในแต่ละหมวดง่าย
1508 เข้าถึงผลการเรียน ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
1509 ข้อมูลต่างๆๆครบถ้วน ดูง่าย รวดเร็ว
1510 ข้อมูล นักศึกษา
1511 ระบบล้มบ่อยๆ
1512 นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลตนเองได้สะดวก
1513 นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลตนเองได้สะดวก
1514 นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลตนเองได้สะดวก
1515 ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
1516 ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
1517 ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
1518 ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
1519 ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง
1520 เนื้อหาครบถ้วน
1521 เป็นระเบียบ และ จัดสรรค์ข้อมูลได้ดี
1522 มีข้อมูลตรงความต้องการของผู้เรียน
1523 มีปฏิทินวิชาการบอกด้วย
1524 ใช้ได้ง่าย
1525 ความทันสมัยดี
1526 ใช้งานง่ายค่ะ
1527 ใช้งานง่ายค่ะ
1528 เข้าถึงข้อมูลได้เรว
1529 ได้รับข่าวสารของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆและได้รู้ถึงกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่จะจัดขึ้น
1530 เข้าถึงง่าย จัดหมวดหมู่ได้ดี
1531 ข้อมูลค่อนข้างครบถ้วน
1532 ใช้งานง่าย
1533 บอกเร็วมีข่าวสารอัพเดตตลอด
1534 รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย
1535 มีแนวการสอนอยู่ในนั้น
1536 จัดเป็นหมวดหมู่
1537 เข้าใจได้ง่าย
1538 รวดเร็วเเละทันสมัย
1539 รวบรวมข้อมูลส่วนตัว
1540 ทำให้เข้าดูรายละเอียดได้สะดวกครับ
1541 เป็นแหล่งข้อมูลของนักศึกษา
1542 มีข่าวสารที่ครบถ้วน
1543 มีข่าวสารที่ครบถ้วน
1544 ใช้เน็ตลงทะเบียน
1545 ใช้เน็ตลงทะเบียน
1546 รูปแบบการจัดเป็นหมวดหมู่ทำให้ค้นหาได้ง่ายขึ้นและรวดเร็ว
1547 จัดเป็นระบบมีความเป็นระเบียบสะดวกตาอการใช้งาน
1548 ช่วยให้ไวขึ้น
1549 เข้าใจง่ายและตรงตามความต้องการ
1550 ง่ายและสะดวก
1551 ความทันสมัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
1552 ให้ข้อมูลที่นักศึกษาต้องการได้
1553 มีความทันสมัย เข้าถึงได้ทุกเวลา
1554 หลายอย่างง
1555 หลายอย่างง
1556 หลายอย่างง
1557 ความรวดเร็ว
1558 มีความปลอดภัย
1559 มีการจัดหมวดหมู่และรูปแบบต่างๆไว้อย่างเป็นระบบ และมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
1560 มีการจัดหมวดหมู่และรูปแบบต่างๆไว้อย่างเป็นระบบ และมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
1561 แจ้งข้อมูลต่างๆได้ดี
1562 แจ้งข้อมูลต่างๆได้ดี
1563 มีความทันสมัย
1564 มีความทันสมัย
1565 รับรู้ข่าวสารได้ดี
1566 มีความสะดวกในการลงทะเบียนเรียน
1567 ใช่งานได้ทุกเวลา
1568 ใช่งานได้ทุกเวลา
1569 ข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริง
1570 สะดวก รวดเร็ว
1571 แบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ดี และมีความชัดเจนต่อการค้นหาข้อมูล
1572 เข้าใจง่าย และไม่ต้องเรียนรู้อะไีมากมายก็สามารถใช้ได้
1573 ใช่ง่ายค่ะ
1574 สะดวกในการลงทะเบียนเรียน
1575 ให้ใส่รหัสก่อนทันที ชอบบบ
1576 ทันสมัยรวดเร็วดี
1577 เข้าใจง่าย
1578 บอกข้อมูลชัดเจน
1579 บอกข้อมูลชัดเจน
1580 เป็นระบบระเบียนเข้าใจง่าย
1581 เป็นระบบระเบียนเข้าใจง่าย
1582 เข้าใจง่ายเป็นระบบดีค่ะ
1583 ใช้งานง่าย
1584 เข้าใจง่าย รวดเร็ว
1585 เข้าใจง่าย รวดเร็ว
1586 จัดทำระบบให้เป็นระเบียบ ทำให้ง่ายต่อการค้นหา
1587 มีความรวดเร็ว สะดวกต่อการใช้งาน
1588 ความรวดเร็ว ต่อการใช้งาน
1589 ได้ประโยชน์ของสารสนเทศ
1590 เกือบดีหมดทุกอย่าง
1591 ข้อมูลข่าวสาร
1592 สะดวกและรวดเร็ว
1593 -รวดเร็ดทันใจ
1594 เข้าใจง่าย
1595 ความสะดวกรวดเร็ว
1596 ข้อมูลนักศึกษา
1597 รวดเร็ว และ ทันสมัย
1598 ควรปรับปรุงระบบ ให้ดีมากขึ้นเนื่องจากเวลาลงทะเบียนเรียน เข้าใจว่านศ.จะลงพร้อมๆกันจำนวนมาก แต่ก็ควรปรับปรุงระบบให้ดี เพื่อการรวดร็ว ไม่ผิดพลาดของ นศ.
1599 hjfhgfhdgyjh
1600 ข้อมูลหาง่าย
1601 ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง มีข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์
1602 เข้าง่ายสะดวก
1603 เข้าง่ายสะดวก
1604 สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
1605 สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
1606 เข้าถึงได้ง่าย
1607 ทำให้เรีมีความกล้า
1608 ได้รับข้อมูลตรงตามที่ต้องการ
1609 เปนหมวดหมู สัดส่วน
1610 ระบบการรักษาความปลอดภัย
1611 เข้าถึงง่าย
1612 ใช้งานได้สะดวก
1613 เนื้อหา และสีสัน
1614 สีสันสวยงามดีค่ะ
1615 ข้อมูลครบถ้วน
1616 การให้บริการคอมและอินเทอร์เน็ต
1617 สีสันน่ารักดีค่ะ
1618 สีสันน่ารักสดใสดีค่ะ
1619 ทำให้รับทราบข้อมูลทุกอย่างได้ง่ายโดยไม่ต้องไปถึงมหาวิทยาลัยเลยทำให้สะดวกในการรับข่าวสารต่างๆๆ
1620 ทำให้รับทราบข้อมูลทุกอย่างได้ง่ายโดยไม่ต้องไปถึงมหาวิทยาลัยเลยทำให้สะดวกในการรับข่าวสารต่างๆๆ
1621 เข้าระบบง่าย
1622 เข้าระบบง่าย
1623 เข้าระบบง่าย
1624 เยี่ยมครับ พึ่งพอใจครับกับระบบ
1625 สืบค้นข้อมูลได้ตามที่ต้องการ
1626 ความช้า มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
1627 มีรายละเอียดครบ เข้าใจง่าย
1628 จัดเป็นหมวดหมู่ ค้นหา ได้ สะดวก
1629 ความชัดเจน
1630 ความชัดเจน
1631 -สามารถเข้ามาดูวิชาที่เราจะได้ลงเรียนในเทอมต่อๆไปได้ -สามารถคำนวณผลการเรียนในแต่ล่ะเทอมได้ -เข้ามาดูผลการเรียนว่าได้ผลการเรียนเป็นอย่างไร
1632 มีความรวดเร็วในการนำเสนอข้อมูล
1633 ข่าวสารหน้าเว็บไซต์
1634 ความสะดวก รวดเร็ว
1635 เข้าถึงง่าย รวดเร็ว
1636 เข้าถึงง่าย รวดเร็ว
1637 ้เป็นระเบียบ
1638 ้เป็นระเบียบ
1639 การเข้าถึง
1640 ความครบถ้วน
1641 วิธีการนำเสนอ
1642 วิธีการนำเสนอ
1643 วิธีการนำเสนอ
1644 ครอบคลุมการเข้าถึง
1645 เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอย่างเด่นชัด
1646 รู้ล่วงหน้าได้
1647 สามารถเข้ามาดูวิชาที่เรียนได้ หากลืม
1648 ข้อมูลมหาลัย
1649 ความสะดวก
1650 หาข้อมูลง่ายและสะดวก
1651 สีสันสวยงาม
1652 สามารถเก็บข้อมูลของนักศึกษาได้มากมาย
1653 ความเป็นระบบ ระเบียบ ใช้ง่าย
1654 ไม่มีเลยค่ะแย่มากๆๆๆ
1655 ความความสะดวกและการนำเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่าย
1656 ความความสะดวกและการนำเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่าย
1657 ความความสะดวกและการนำเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่าย
1658 สะดวก รวดเร็วมากกกกกกกกกกกกกกกก
1659 แยกเ็นหมวดหมู่ เข้าใจง่าย หาได้รวดเร็ว
1660 มีข้อมูลที่รวดเร็วครบถ้วน
1661 มีข้อมูลที่รวดเร็วครบถ้วน
1662 ไม่มีอะไรเด่น
1663 ดีเข้าใจง่าย
1664 ใช้งานง่าย
1665 ใช้งานง่าย
1666 เชื่อมต่อระหว่างทางอินเตอร์เน็ต
1667 หาข้อมูลได้ง่าย
1668 สะดวกมากเลยค่ะ
1669 สะดวก สบาย ไม่ยุ่งยากจนเกินไป
1670 สะดวกสบายไม่ยุ่งยาก
1671 ระบบ บางครั้ง ก็ เข้ายาก
1672 เข้าถึงง่าย
1673 รวดเร็วเป็นระเบียบ
1674 ้มีข้อมูลตรงต่อความต้องการ
1675 ้มีข้อมูลตรงต่อความต้องการ
1676 ้มีข้อมูลตรงต่อความต้องการ
1677 ้มีข้อมูลตรงต่อความต้องการ
1678 ง่ายในการเสาะหาหัวเรื่องต่างๆ
1679 รวดเร็ว ทันใจ
1680 ได้รับสารตามที่ต้องการ
1681 คนเข้าเยอะช้า เข้าไมไ่ด้ ถึงขั้นค้าง
1682 บริการด้านข้อมูลครบถ้วน
1683 ค่อยข้างดี
1684 ได้สาระสนเทศที่ตรงตามความต้องตาม
1685 ทำให้นักศึกษารู้ข้อมูลของตัวเอง
1686 แก้ไขเชิพเวอร์ให้รองรับ นศ ได้เพียงพอ
1687 แก้ไขเชิพเวอร์ให้รองรับ นศ ได้เพียงพอ
1688 มีประโยชน์ต่อนักศึกษา
1689 เป็นเว็บที่หาง่าย
1690 รูปแบบที่หลากหลายของระบบ
1691 มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี
1692 เข้าใจง่าย
1693 ku890il;kiopuuppio
1694 ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่สามารถใช้ได้
1695 ใช้งานง่าย
1696 ข้อมูลครบถ้วน
1697 ใช้ งานสะดวก
1698 ใช้งานง่าย
1699 รูปแล้วตัวสารสนเทศ
1700 เข้าใจง่าย
ลำดับ ข้อคิดเห็น
1 บางครั้ง ก็เข้าไม่ได้
2 ระบบที่เกี่ยวกับการสอบถาม รายละเอียด
3 เรื่องคำร้อง และการติดต่อสื่อสาร ในเวปบอร์ด ต้องบอกเลยว่า ห่วยมากๆ แต่ผมก็คิดว่าคงมี เจ้าหน้าที่ไม่พอ ยังๆไง ก็ขอให้ปรับปรุงด้วยครับ
4 ระบบลงทะเบียน
5 ระบบมีปัญหามากเกินไป
6 จะเข้าลงทะเบียนแต่ละทีลำบากไปมั๊ย
7 ควรปรับขนาดของเซิฟเวอร์ในการลงทะเบียนเรียน
8 ระบบเว็บชอบล้ม
9 ระบบล่มบ่อย
10 เวลาลงทะเบียนลำบากต้องแข่งกันลง พอลงมากระบบขัดข้อง
11 ระบบชอบมีปัญหา
12 1. บ้างครั้งระบบก็เข้าไม่ได้ 2. ระบบสารสนเทศบ้างอันมีไว้ก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไร เช่น ระบบที่คำนวณเกรด ก็ใช่ไม่ได้ แล้วยังระบบที่ดูคะแนนเก็บก็ไม่ได้ใช่ ไม่รุ้จะมีไว้ทำไม 3. ตรงที่เป็นแบบสอบถาม ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน หรือไม่ก็ไม่ตอบเลย
13 บางครั้งระบบชอบมีปัญหา
14 มีการอัพเดท ล่าช้าในข้อมูล
15 อย่าให้ระบบล่มบ่อย
16 เซิฟเวอร์ชอบพัง
17 no commant
18 ขอให้ทำแบบง่ายๆๆครับ บางอย่างมันยากเกินไปสำหรับบางคนครับ
19 ข้อมูลบางอย่างไม่ตรงตามที่ต้องการ
20 ข้อมูลบางอย่างไม่ตรงตามที่ต้องการ
21 ข้อมูลบางอย่างไม่ตรงตามที่ต้องการ
22 ข้อมูลบางอย่างไม่ตรงตามที่ต้องการ
23 ข้อมูลบางอย่างไม่ตรงตามที่ต้องการ
24 ข้อมูลบางอย่างไม่ตรงตามที่ต้องการ
25 ข้อมูลบางอย่างไม่ตรงตามที่ต้องการ
26 ควรมีการปรับปรุงให้เป็นหมวดหมู่
27 วางระบบใหม่
28 เครือข่ายที่ช้าชอบล่ม
29 อยากให้เข้าใจง่าย
30 ระบบยังช้าถ้ามีคนเข้าเยอะๆ
31 มาตรฐานของข้อกำหนดกฎเกณ
32 ได้รับข่าวสารที่ชัดเจน แม่นยำ ต่อผู้ใช้งาน
33 ไม่รู้ครับ
34 ควรเปลี่ยนคอมใหม่ตามมหาลัยได้แล้ว
35 รูแบบ สีสัน
36 ระบบตรวจผลการเรียนควรแยกแต่ละเทอมและอยู่หน้าแรกของ web page
37 ระบบคำนวณผลการเรียน
38 เวลานักศึกษาเข้าดูผลเกรดอินเตอร์บนเว็บล่าช้าและมีปัญหาหน้าเว็บเพจล้ม
39 เข้าใช้งานยาก
40 ควรปรับปรุงการเข้าระบบ และการลงทะเบียน
41 ระบบลงทะเบียนเรียน
42 ความช้าของintrenet
43 บางหน้าเข้าไม่ได้
44 ความเร็วในการใช้งาน
45 ในส่วนของคะแนนเก็บ มีรายวิชาเดียว ที่เอามาลง ท่านอื่นไม่เห็น เอามาลงบ้าง ควรมีการกำหนดให้อาจารย์ ส่งคะแนนเก็บภายในวันนั้นวันนี้เหมือนเกรดด้วย บางรายวิชาก็ไม่แจ้งคะแนน ในนี้ก็ไม่มี ถ้าไม่มีอาจารย์ให้ความร่วมมือ ก็เอาออกจะดีกว่า
46 1.สับสนในหัวข้อของระบบสารสนเทศ 2.มีหัวข้อที่บอกคะแนนเก็บ แต่ไม่แสดงผล 3.ตารางเรียนดูยาก
47 ตอนลงทะเบียนช้ามาก หลุดบ่อย และเออเร่อบ่อยจนบางครั้งลงไม่ได้เลย
48 ระบบลงทะเบียนเรียนช้า และล้มเหลวอยู่บ่อยค่อย ควรปรับปรุงเป็นอย่างมาก
49 เวลามีคนเข้าใช้งานมากระบบล้มตลอด
50 รายละเอียดช้า
51 ความล่าช้าของระบบ เช่นการออกเกรด
52 ในขอเรียนข้ามหลักสูตรหน้าจะกรอกขอมูลในสารสนเทศเลย
53 ควรมีสีสัน
54 อัพเดช ข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัยมากขึ้น
55 ถ้ามีนักศึกษาใช้กันเยอะระบบจะใช้ไม่ได้
56 ระบบลงทะเบียน
57 แสดงผลการเรียน....ทำไมบางตัวไม่ขึ้นหน่วยกิจ...แก้ไขหน่อยครับ
58 เข้าระบบยาก
59 เข้าระบบยาก
60 อยากเพิ่มให้มีจำนวนมากกว่านี้
61 ทำให้เข้าใจง่ายหน่อย
62 การจัดเป็นหมวดหมู่นั้นดี แต่เสียตรงที่ว่าในบางครั้งต้องกดเข้าไปในลิงค์ต่างๆหลานชั้นทำให้ในบางครั้ง ไม่สามารถจะเข้าไปดูในสิ่งที่ต้องการได้
63 ความรวดเร็ว
64 ควรปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและรวดเร็ว โดยเฉพาะ . . ปฏิทินวิชาการ
65 ตอนเกรดออกเวปล่มบ่อยมาก
66 อยากให้ปรังปรุงในเรืองของการลงทะเบียนเรียน
67 เข้าถึงข่อมูลได้ยาก
68 สถานะของข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
69 ยังไม่รู้่คับ
70 ควรให้มีหน้าเพจที่จัดหมวดหมู่เดียวกัน เช่น ข้อมูลสารสนเทศสำหรับนักศึกษา ก็ควรจะอยู่คู่กับบริการสำหรับนักศึกษา
71 ปรับปรุงทุกอย่างให้รวดเร็วและทันใจเหมือนมหาลัยอื่น
72 ช้าต่อการใช้งาน
73 เครื่องคอมพิวเตอร์ชำรุดเยอะคะ
74 ควรรวดเร็ว แยะแยะให้ง่ายต่อการค้นหาอีกหน่อย
75 ระบบการคำนวนเกรดในเทอมนี้ช้ามากถึงมากที่สุด ถ้าทำไม่ได้ก็ลบทิ้งจากระบบไปเลยไม่ต้องเอาขึ้นมาโชว์ให้ดูเล่น แล้วทำอะไรไม่ได้
76 ตอนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนระบบช้า
77 ส่งข้อมูลช้าบางที
78 ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
79 มีอาการช้าบ้าง
80 อยากให้บอกถึงข้อมูลต่าง ๆ ให้ชัดเจนมากขึ้น อย่างเช่นการลงทะเบียนรายวิชา ว่ามีวันไหนอย่างไรค่ะ
81 สถานที่จอดรถ
82 การ up date ข้อมูล ต่างๆให้เป็นปัจจุบัน ให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้
83 เวปบอร์ดอาจจะซับซ้อน
84 อัพเดจข้อมูลเร็วขึ้น
85 ระบบลงทะเบียน ไม่มีความพร้อมในการลงทะเบียน ทุกคั้งระบบจะล้มเสมอ จนทำให้ไม่ได้ลงในวิชาที่ต้องการ เมื่อไปขอแอดมือที่อาจารย์สอน อาจารย์ก็ไม่รับ ทำให้ต้องมาเรียนซัมเมอร์
86 ช้าและเข้าถึงยาก
87 1.การ Update รายวิชา และ วันเวลาที่สอบ น่าจะ Update เป็นระบบ Real Time 2.เวลาเกรดออก ระบบสารสนเทศนักศึกษาจะเป็นอะไรที่น่าเบื่อมาก อืด + ล่ม
88 การลงทะเบียนเรียน
89 ระบบการทำงาน
90 ความแม่นยำ
91 การลงทะเบียน
92 เข้าดูไม่ได้เวลาเกรดออก เพราะระบบล่ม
93 เวลาเกรดออกระบบมีปัญหาเข้ายาก
94 ข่าวสารทางวิชาการไม่มีความรวดเร็ว
95 เวลาใช้งานมากๆ เซิฟเวอร์ล้มควรแก้ไขด่วนครับ
96 ระบบการลงทะเบียนของนักศึกษา
97 ปรับปรุงเวลาลงทำเบียน และทำให้เป็นระบบ ออนไลย์ตลอด 24 ชั่วโมง เอาง่ายๆๆทำเหมือน ม.พายัพ หรืออื่นๆได้ยิ่งดี เพราะ เขาไม่เคยมีปัญหาเวลาลงทะเบียนเลย ปรับปรุงวันลงทะเบียนให้เหมาะสม
98 ควรปรับความเร็วของระบบ
99 กรณีสัญญานเน็ต ค่อนข้างจะอืด หรือช้า ส่งไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
100 ความเ้ร็วของการใช้งาน
101 การเรียกหาข้อมูล
102 ตัวหนังเล็ก หาข้อมูลยาก
103 อยากให้อัพเดทข้อมูลนักศักษาให้ครบ รวมทั้งเรื่องเกรด จ่ายตังไปแล้ว ไม่ยอมออกซะที
104 เวลาเข้าดูเกรดบางทีเข้าไม่ได้หรือไม่ก็ช้า
105 เข้ารหัสไม่ค่อยได้
106 การเข้าใช้งานต้องคลิกเข้าไปหลายขั้นตอน ทำให้ล้าช้าไปบ้าง
107 เน็ตช้ามาก
108 จำนวนเครื่องที่อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้
109 ยังไม่ได้ใช้งานครับ แต่ก็เจอคำถามละครับ
110 ควรปรับปรุงอินเตอร์เน็ตตอนที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ควรปรับปรุงระบบด้วย ระบบล่มบ่อยมากๆ
111 การลงทะเบียน คือ การให้เวลาอยู่ในการลงทะเบียนน้อยมากเกินไป กล่าวคือ ตอนลงทะเบียนจะเสียเวลาใส่รหัสแล้วใส่รหัสอีก
112 เวลาลงทะเบียนทีไร..ระบบสารสนเทศทางมหาวิทยาลัยมักจะมีปัญหาตลอด
113 เก้าอี้นั่งที่ไม่ดีควรเปลี่ยน
114 การอัพเดดตารางเรียนของแต่ละภาคเรียนล่าช้ามาก
115 ข้อมูลบางครั้งไม่ตรงกับความเป็นจริงและล่าช้า ทำให้ผู้เข้าถึงประสบปัญหาในการนำข้อมูลไปใช้
116 เวลามีคนเข้ามากๆระบบชอบล่ม
117 ปรับปรุงเรื่องของข้อมูลในทันเหตุการณ์
118 เว็บไซค์เข้าใจยาก
119 เซิฟเวอร์ชอบล่ม
120 เน็ตช้ามากๆ และชั่วโมงในการเข้าใช้ ไม่พอต่อการใช้งาน เช่น ทำรายงานต่างๆ
121 มีสิ่งใหม่ๆมาให้ตลอด
122 ปรับปรุงระบบ
123 ควรบอกตารางเวลาต่างๆ
124 บางครั้งระบบที่ใช้แปรปวน บางทีก็เข้าไม่ได้ หรือว่าเด้งออกจากระบบ
125 เวลาลงททะเบียนเรียน ลงชนกัน ไม่มี การแยกชั้นปี ทำให้ระบบมีข้อผิดพลาดทุกครั้งในการลงทะเบียน
126 อัพเดทข่าวสารให้ชัดเจน
127 เว็ปไซต์ ไม่ค่อยจะดีเท่าใดนัก เวลาที่สำคัญๆ มักจะไม่ดีตลอดเวลา
128 ของให้ระบบมีความรวดเร็วกว่าดี และไม่มีปัญหาในการลงทะเบียน
129 ความล่าช้าของสารสนเทศ
130 ช่วงปล่อยเกรดช่วยรักษาระบบ อบ่าให้ล่มบ่อยไป
131 เวลาเข้าหาข้อมูลบางครั้งที่ error
132 ควรจะบอกของรายละเอียดต่างๆๆ เช่นกิจกรรม ต่างๆ ข่าวสาร ต่างๆ ให้กับนักศึกษาในเฉพาะภาคพิเศษ
133 การสืบค้นข้อมูลช้า
134 ควรมีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าให้คำปรึกษาอยู่ตลอด
135 ตัวหนังสือใหญ่กว่านี้
136 WiFi อาคาร 27 ช้ามากๆ เวลาลงทะเบียนเรียน ระบบชอบ ล้ม ค่ะ
137 ล่าช้า เข้าถึงยาก
138 แต่ความสะดวกรวดเร็วไม่ค่อยมี
139 ควรมีความชัดเจนมากกว่านี้ มีความเป็นระบบ
140 ความรวดเร็วการสืบค้นข้อมมูล
141 ปรับปรุงระบบลงทะเบียน
142 ระบบชอบล่มบ่อย
143 อัพเดทช้ามาก ไม่มีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารใหม่ๆๆให้ต้องสนองคามต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเต็มที้
144 ไม่ค่อยอัพเดทจากข้อมูลข่าสาร
145 ข้อมูลและลายเอียดให้เข้าใจง่าย
146 เน็ตชอบล่ม
147 ควรจะอัพเดทตารางเรียน ที่ลงทะเบียน ไวๆหน่อยนะครับ บางครั้้งเข้ามาดู จะสอบกลางภาคอยู่แล้ว ตารางเรียนยังเป็นของ ภาคเรียนที่แล้วอยู่เลย
148 ให้ระบบนี้เชื่อมต่อเร็วขึ้น
149 บางครั้ง คนเข้าเยอะ มันเข้าไม่ได้ มันช้า ไม่ทันใจ
150 ค่อนข้างลายตา
151 การประชาสัมพัน
152 server มัักจะล่มเมื่อมีผู้ ล็อกอินเข้าใช้เยอะๆ เป็นจำนวนมาก....
153 น่าจะสร้างให้อยู่หน้าเว็บเลย(เพจ)
154 เซิร์ฟเวอร์ของมหาลัย ล่มบ่อยเกิน
155 อ่อนไป ทำให้ดีกว่า นี้ดิ
156 การรองรับการเข้าใช้งาน
157 ซับซ้อนเกินไป
158 แค่เว้นวรรค ข้อมูลก็เปลี่ยน
159 ทุกอย่างครับ
160 ข้อมูลในเเต่ละหัวข้อมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน
161 เวลาคนเข้าเย้อๆชอบเด้งหลุด หรือว่าเน่าไปเลย
162 การเข้าถึงเว็บหรือการโหลดช้ามาก
163 บางครั้งข้อมูลที่ต้องการใช้ก็ช้า ไม่ทันต่อความต้องการใช้
164 ความทันสมัย
165 ระบบเครื่อข่ายที่มักจะขัดข่องเมื่อมีผู้ใช้งานจำนวนมาก
166 เวลาลงทะเบียนระบบมักล่ม
167 หาข้อมูลบางอย่างไม่เจอ
168 no comment
169 ข้อที่ได้คะแนนต่ำ
170 ไม่ทั่วถึง
171 ไม่มีความคิดเห็น
172 ความรวดเร็วในการเรียกใช้ข้อมูลต้องมีความรวดเร็วกว่านี้
173 สัญญาณไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่
174 งง เข้าใจอยาก
175 ค้นหาข้อนข้างยาก
176 ความพร้อม และความพอเพียงของอุปกรณ์
177 ความเร็วของอินเตอร์เนต
178 ความเร็วของการให้บริการนักศึกษาเรื่องการลงทะเบียนเรียน
179 เวลา ลงทะเบียนเรียน ทำใม เซิร์ฟเวอร์ ช้าจัง !!
180 ความเร็วของระบบในการลงทะเบียน
181 การใช้ระบบสารสนเทศยังไม่ครอบคลุมหมด
182 ความรวดร็ว
183 ความชัดเจน
184 เรื่องการประกาศผลสอบ ล่มทุกที
185 ไม่มีจุดเด่นเลย...หายากมากงงงงงงงงงงงงงงงง
186 ระบบช้ามาก ช่วง ลงทะเบียน กับดูเกรด
187 ความรวดเร็ว
188 เว็บชอบล้มเสมอ เวลาที่ต้องลงทะเบียน
189 บางทีควรตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาอย่างละเอียด
190 เมื่อมีการดูเกรดหรือลงทะเบียนเรียนกัน มักมีปัญหาของระบบอินเตอร์เน็ตเสมอ
191 การเข้าใช้ระบบสารสนเทศ เช่น การใส่รหัส นศ. รหัสประจำตัว เข้าได้บ้างไม่ได้บ้าง ระบบสารสนเทศไม่ได้เกิดวันเดียวกับผู้เข้าใช้ ไม่ต้องมาบอกว่าไม่พบข้อมูล หรือ รหัสผิด ระบบสารสนเทศมีหน้าที่จดและจำข้อมูลของผู้เข้าก่อพอ
192 1.ควรอัพเดทข้อมูลให้ทันเวลา 2.แยกส่วนหรือหน้าต่างให้ชัดเจนกว่านี้เช่นส่วนของอาจารย์กับส่วนของนักศึกษาควรชัดเจน
193 บางครั้งเกิดปัญหา เข้าไม่ได้
194 ตวามเร็วในการลงทะเบียน ช้ามากกกก
195 เวลา ลงเรียน ระบบ ชอบ ค้าง ชอบออกระบบเอง อยากให้ปรับปรุงระบบ ให้มีการ ทันสมัยมากกว่านี้ ลงเรียนไม่ลงทันก็ไม่ได้เรียนนะค่ะ
196 ................
197 การโหลด เวลาจะดูเกรด ความเร็วในการเข้าเว็บ
198 เนื้อหาข้อมูลตรวจสอบจบ ดูแล้วสับสน เข้าใจยาก
199 หัวข้อบางส่วน
200 คำพูดที่ไม่สุภาพ ไม่เป็นกันเอง
201 เพิ่มจำนวน Sever
202 อาจจะมีความล่าช้าบ้างในบางครั้ง
203 ระบบช้ามาก
204 วันลงทะเบียนระบบช้ามาก
205 มีความรวดเร็วกว่านี้ครับ
206 ข่าวไม่ค่อยตรงกับความต้องการ
207 1.ตอนถึงเวลาลงทะเีบียน หรือ เกรด ออก เว็ปล่มทุกครั้ง 2. "กระดานตอบคำถาม" << อยากให้ผู้ที่ตอบ มาอัพเดทดูข้อมูลคำถามบ่อยๆ เพื่อที่จะได้ตอบคำ นศ. ได้ไวขึ้น เพราะบางปัญหาของ นศ. เป็นเรื่องที่เร่งด่วน และในบางก็กระทู้ ก็ไม่มีการตอบคำถามใดๆเลย (กระทู้ของกระผมเอง) ขอให้รีบแก้ไขเป็นด่วนนะคร๊าบ ขอบคุณครับ
208 น่าจะมีความทันสมัยกว่านี้
209 ขเอมูลมีน้อยเกินไป
210 การอัพ เดทขอมูลให้ไวต่อวัน และเวลา
211 ระบบเครือข่ายทีชอบหล่ม
212 อัพเดทข้อมูล
213 ควรจะแจ้งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้มากกว่านี้
214 รูปแบบหน้าเว็ปไม่ค่อยดึงดูดความสนใจเท่าไหร่
215 การลงทะเบียนเรียน
216 จุดให้บริการและปริมาณของนักศึกษาที่มีความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
217 ความเร็ว...เพื่อรองรับเมื่อมีคนใช้บริการมากๆๆ
218 บางข้อมูลยังไม่ค่อยละเอียด
219 ควรพัฒนาระบบให้ดีโดยเฉพาะระบบลงทะเบียนเรียน
220 ระบบควรมีการปรับปรุงอยู่ตลอด ให้มีความรวดเร็ว สะดวก ข้อมูลให้ตรงและเป็นระบบ
221 ควรพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้โดยเฉพาะระบบลงทะเบียนเรียน
222 การลงทะเบียนล่าช้า
223 ครวปรับปรุงเซิฟเวอร์ เพราะลงทะเบียนเมื่อไหร่ล้มตลอด
224 1.ระบบ แจ้งห้องเรียน เพราะบางครั้ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน เผื่อลงไปแล้วไปเรียนหาห้องไม่เจอ หรือไม่ก็ย้ายห้อง โดยไม่แจ้งไว้ 2.รายวิชาที่ปิดไปไม่มีการแจ้งบอกกล่าว
225 ระบบโดยรวม
226 ระบบความเร็วบนอินเทอร์เน็ท ในการลงทะเบี้ยนเรียน
227 ความรวดเร็วและทางลัดที่สามารถจะทำให้นักศึกษาค้นหาได้เร็วที่สุด
228 เวลาลงทะเบียนกับเกรดออกเมื่อไหร่ ระบบล่มตลอด
229 ความทันสมัย
230 ขี้เกียจตอบ
231 ควรมีข้อมูลครบถ้วน
232 การอัพเดตข้อมูลล่าช้า
233 เวลาคนใช้เยอะ น่าจะรองรับได้มากกว่านี้
234 อยากให้มีรับ-ส่งงานตามรายวิชาในinternet
235 ระบบช้าอยู่ เมื่อนักศึกษาเข้าดูกันหลายคน
236 มีความล้าช้าในบางเรื่อง
237 การประมวลผล เเละความปลอดภัยของข้อมูล
238 ตอนนักศึกษาเข้าชมเยอะๆ สามารถเข้าถึงได้สะดวก ระบบไม่ล้มเหลว
239 ความสะดวก รวดเร็ว บางทีถ้าเข้าพร้อมๆ กันหลายคน ระบบมักจะล่ม
240 ระบบช้าเวลาลงทะเบียน
241 บอร์ดติดต่อสอบถามไม่ค่อยตอบกลับ
242 อยากให้ระบบอัพข้อมูลให้รวดเร็วกว่านี้
243 หน้าซับซ้อน
244 ความล่าช้าของระบบอินเตอร์เน็ท
245 ช่วงลงทะเบียนเรียน อินเตอร์เน็ตล่มตลอด ลงทะเบียนไม่ได้
246 ระบบการสืบค้นช้าเกินไป
247 ความรวดเร็วในการเข้าใช้งานของระบบในแต่ละหมวดหมู่
248 ระบบเครือข่าย
249 บางครั้งช้า
250 ในการเข้าใช้ระบบ ในการLog In
251 เวลาระบบช้าตอนเกรดเอง
252 เวลาลงทะเบียนเรียน หรือแม้แต่ดูเกรดเฉลี่ย !!!ระบบเซิฟเวอร์ ล่มตลอด
253 บริการให้มากกว่านี้
254 ให้บริการดีกว่านี้
255 1.ฟร้อน์ตัวหนังสือควรจะใหญ่อีกสักนิด 2.เวลามีการใช้งานพร้อมกันมากๆ ระบบจะช้ามาก หรือเข้าดูไม่ได้ 3.ปฏิทินวิชาการควรมีการอัพเดต ที่ถูกต้อง
256 รายละเอียดไม่มาก
257 ในการดูข้อมูลระบบยังไม่เป็นที่น่าพอใจ
258 ความรวมเร็วของระบบ
259 เซิฟเวอร์ของมหาลัยแย่มาก
260 ความรวดเร็ว รูปแบบและวิธีการสืบค้นข้อมูล
261 ระบบSVของมหาวิทยาลัย วันเกรดออกเข้าได้ยากมาก
262 ความสะดวกสะบาย
263 ระบบอินเตอร์เน็ตช้า
264 เห็นมีรายการตรวจสอบคะแนนเก็บระหว่างเทอม แต่ไม่มีข้อมูลเลย
265 ิอินเตอร์เน็ตช้า กา ห่วย ลงทะเบียน ล่ม เวปบอร์ด ร้าง ไม่มีคนตอบ กว่าจะตอบก็เป็นชาติ
266 ระบบล่มบ่อยเวลาที่มีคนใช้เยอะๆ ควรปรับปรุง การอัพเดทข้อมูล มีความล่าช้า
267 ควรแจ้งการกรอกข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักศึกษาในระบบฝึกงานด้วยว่าให้กรอก ปีการศึกษาใด และ เทอมที่เท่าไรในการฝึกงาน เวลานักศึกษาใส่ผิด็ไม่รับผิดชอบ
268 เพิ่มข้อมูลให้มากขึ้น
269 ระบบล่มบ่อย
270 ในบางครั้งระบบมีปัญหาคือไม่สามารถ link ได้
271 เรื่องความเร็ว
272 ข้อมูลชับช้อนเกินไป
273 ความล่าช้า อยากให้ไวกว่านี้เมื่อเวลานักศึกษาเข้าใช้ง้านจำนวนมาก
274 ความรวดเร็วและถูกต้อง
275 ความรวดเร็ว และความตรงต่อเวลา
276 อยากให้ระบบมีการจัดหมวดหมู่ของวิชาเรียนให้ดี
277 อยากให้มีความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการมากขึ้น
278 เวลาลงทะเบียน ระบบชอบเจ้งอยู่ตลอด อยากให้พัฒนาแก้ไขในเรื่องนี้ด้วย
279 จัดระบบให้เข้าใจง่ายขึ้น อันเก่าจะดีกว่า
280 สิ่งไหนที่มีก็ให้สามารถใช้งานได้จริง
281 ข้อมูลมีไม่มาก
282 น่าจะมีห้องเพิ่มขึ้นอีกสัก 2 ห้องครับ
283 ระบบล้ม ใส่รหัสถูกแต่ก็ยังบอกว่าใส่รหัสผิด
284 ตอนเวลาเกรดออกระบบชอบ ล่ม
285 ใส่ใจจุดประสงค์นักศึกษา และ แจ้งหรือประกาศ ข่าวสารให้เร็วกว่านี้
286 ควรเข้าใช่ง่ายๆ ไม่ควรมีรหัสยืนยัน
287 หลายอย่างำง
288 ยังช้าและใช้งานยาก
289 เวลาเช็คเกรด ระบบดูไม่ได้ ช้า
290 ข้อมูลบางอย่างไม่ตรงกับที่ต้องการ
291 มีการศึกษา การเรียน การสอน และอาจารย์ระบุ ในการลงทะเบียน ถ้ามีการเรียนเสริมวิชาใด ระบุด้วย เช่น เรียนเสริมซ่่อมอังกฤษ เป็นต้น โฆษณาด้วยนะค่ะ
292 ควรมีการเรียนการสอนไห้นานกว่านี้
293 เวลาเข้าลงทะเบียนเรียนช้ามาก
294 งง เข้าใจยาก
295 ในห้องเรียนควรที่จะเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่
296 ควรมีความทันสมัยให้มากกว่านี้
297 ช้ามากกสำหรับการลงทะเบียนเรียน
298 ให้ดูได้ทั้ง IE และ Google Chrome
299 รูปแบบที่ดูง่ายกว่านี้นิดหนึ่ง
300 คำแนะนำสถาบันน้อย
301 อยากให้แสดงรายชื่ออาจารย์ที่สอนตอนลงทะเบียนเรียน
302 ปรับปรุงเมื่อมีคนใช้งานมากก ระบบจะล่มทันที
303 การหาข้อมูลที่เกี่ยวกับการเรียน เช่น การลงทะเบียน ตารางสอบ ฯลฯ หายากมากๆ เวลาจะดูทีต้องเดาเอาว่าอยู่หัวข้อไหน ทำไมในแต่ละช่วง เช่นช่วงนี้จะสอบ ก็โชวหน้าแวปให้ดูเลยไม่ได้เหรอ หรือจะลงทะเบียนก็เอามาให้ใช้ง่ายๆ ระบบที่จะเข้ามาช่วยกลับทำให้ยากขึ้น ลำบากครับ ยิ่งเป็นข้อมูลที่ต้องใช้งานมากๆ ทุกคนต้องใช้ น่าจะให้เด่นชัดเจน ต้องมาเดาหัวข้อทุกทีไป ไม่งั้นก็แบ่งหัวขอ้ให้นักศึกษา กับมหาลัยไปเลยดีไหมครับ ใครไม่มีส่วนที่จะยุ่งก็จะได้ไม่เข้าไป เสียเวลา อีกอย่างระบบของท่านเองก็จะได้เร็วขึ้นเพราะ การค้นหาจะได้ตรงประเด็นเร็ว แล้วก็จบเร็ว และการให้มีรหัส แยกกัน 2 ชุดก็ทำให้สับสน จะให้มีมีแค่รหัสเดียวก็ได้
304 มีทางเข้าอยู่ข้างแล้งแล้ว แทนที่จะเป็นทางลัดได้เลย แต่ก้ต้องไปหน้าเดียวกันอยู่ดี
305 เรื่องระบบเข้าใช้งาน
306 ระบบควรรวดเร็วกว่านี้
307 เข้าใจยาก ซับซ้อนเกินไป
308 ควรมีรูปกิจกรรมของนักศึกษามากๆ
309 ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนบางส่วน
310 จัดเว็ปไซต์ ปรับปรุงทุกๆปี
311 ลงทะเบียนเร็วหน่อยได้ป่าวอยู่มา 3 ปีช้ามาก
312 การลงทะเบียนนักศึกษามักเกิดปัญหาอินเตอร์เน็ตใช้การไม่ได้บ่อยเกินไป
313 เวลาลงทะเบียนเรียน การให้บริการช้าและไม่ทันต่อการลงทะเบียน
314 ระบบเครือข่าย คือเวลา นศ. ใช้ระบบมากๆทำให้ระบบล้ม
315 ระบบชอบล่ม
316 - การกำหนดการเข้ารหัสภาษา (Encoding) ของ Webpage ควรกำหนดตามมาตรฐาน - ออกแบบเว็บไซต์ให้ตรงกับมาตรฐาน W3C
317 ข้อมูลซับซอน
318 อินเตอร์เน็ตช้ามากๆๆ
319 ไอ้เรื่องช้าเนี่ยแหละ
320 การประกาศข้อมูลข่าวสาร (ควร) ประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน การที่ประกาศแล้วมีเวลา 1-2 วัน โดยไม่บอกล่วงหน้าเป็นสิ่งที่แย่มาก ไม่ควรทำ
321 มีความยุ่งยากในการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่จะสืบค้น ต้องเข้ารหัสหลายที่หลายแบบ แนะนำให้ดูตัวอย่างจากการเข้ารหัสนักศักษาและการค้นข้อมูลจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งรวมทุกอย่างไว้ในเว็บลงทะเบียนของนักศึกษา เช่น ตารางเรียน ตารางสอบ การลงทะเบียนเรียน เพิ่มถอน และอื่นๆซึ่งสะดวกสบายและไม่ยุ่งยาก
322 ข้อมูลยังไม่ครอบคลุม
323 ทำงานให้รวดเร็ว
324 คอมไม่พอใช้
325 เข้ายากและช้ามาก
326 อยากให้มีวิธีการนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจกว่านี้
327 ไม่ค่อยตรงเวลา
328 ระบบไม่ค่อยดีเวลาลงทะเบียนเรียน
329 ระบบล่มเวลามคการใช้งานมาก และช้า
330 บางครั้งเข้าดูเกรดหรืออะไรหลาย ๆ อย่าง มักจะเข้าไม่ค่อยจะได้
331 มีความล่าช้า ปฎิทินวิชาการออกช้ามาก
332 บางที่เข้ายากมากค๊าบ
333 ระบบสับซ้อน
334 ควรอัพเดตข้อมูลใหม่ๆให้เร็วกว่านี้
335 ความทันสมัย.........
336 ควรรวดเร็ว และระบบตอนลงทะเบียน เพราะระบบมักล้ม
337 ความเร็วและความครอบคลุม
338 ควรเข้าถึวระบบอย่างง่ายและรวดเร็ว
339 ตัวหนังสือเล็กไปนิดหนึ่งค่ะ
340 ถ้าลงทะเบียนเมื่อไหร่ เว็บล่มทุกที ควรปรับปรุงอย่างแรง
341 ควรจัดระบบ และ การใช้บริการให้ดีขึ้น เนื่องจากเรียกข้อมูลได้ช้ามาก
342 ความรวดเร็วของระบบ
343 ควรปรับปรุงเรื่องการอัพเดดข้อมูลนักศึกษาให้ไวกว่านี้
344 คนเข้าเยอะ เว้บก็ล่ม เข้าลงทะเบียนเรียน กับ สารสนเทศ นศษ พร้อมกันก็ไม่ได้ให้ใส่รหัสใหม่
345 ขั้นตอนสลับ
346 มีความทันสมัยมากขึ้น
347 ความเป็นระเบียบ
348 การรวนของระบบ ในบางครั้ง
349 ระบบลงทะเบียนเรียนช้าเกินไป
350 พัดลมโรงอาหาร มี ไว้ ทำ อาไร ครับ มี แต่ เปิด ไมไ่ด้ แล้ว ก็ กระ จก ด้วย
351 อยากให้ระบบมีความรวดเร็วกว่านี้ เพราะระบบล้มบ่อยเช่นตอนลงทะเบียน
352 ควรเพิ่มความเร็วให้มากขึ้นกว่านี้ เพราะเวลาลงทะเบียนเรียนทีรัยมีปํญหาทุกที
353 ระเข้าใจยาก
354 เข้าใจยากในระบบ
355 ความรวดเร็วของเครือข่ายระบบ
356 ความรวดเร็ว
357 ระบบชอบ ล้ม
358 ขาดความรวดเร็ดในการเรียกใช้บริการต่อความต้องการของผู้ใช้
359 ข้อมูลอัพเดตช้ามาก บางทีดูตารางเรียน มัยยังเป็นของเทอมที่ผ่านมาเลย
360 ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้
361 เวลาลงทะเบียนเว็บล่ม อยากให้ปรับปรุงค่ะ
362 ความเร็วใรระบบ ฐานข้อมูล
363 ความหนาแน่นขอผู้ใช้งาน
364 พนักงานชอบทำหน้า เครียดใส่ ควรจะิยิ้มให้ นศ. หน่อยครับ เวลาสอบถามในเฟชบุค อยากให้ตอบไวๆหน่อยนะครับ
365 Wifiต้องทั่วถึงทุกที่
366 ข้อมูขาดความเป็นปัจจุบัน
367 เวลามีนักศึกษาเข้าใช้ระบบกันเป็นจำนวนมากทำให้ไม่สามารถเข้าหน้า web ได้ ซึ่งทำให้ไม่สะดวกต่อการลงทะเบียน การเข้ารับทราบผลการเรียน
368 ผมตวรจสอบวิชาที่ค้างจบ ไม่ตรงกับฝ่ายทะเบียนทั้งๆที่เชคจากตารางในระบบออนไลน์ ทำให้ผมเสียเวลาเป็นปีไม่มีคนรับผิดชอบ ไม่ใช่แค่ผมนะครับ มีน้องๆหลายคนเป็นแบบนี้ รวมทั้งภาคพิเศษด้วย ที่ต้องลงวิชาที่ค้างเมื่อตวรจสอบตอนยื่นคำร้องเรียนจบ อยากให้เชคข้อมูลให้ตรงกันด้วยนะครับ เข้าใจว่าเป็นหลักสูตรใหม่ แต่นักศึกษาเสียหายไม่มีคนรับผิดชอบเลย
369 ระบบชอบล้ม***
370 ความรวดเร็วของข้อมูล รายชื่อผู้สอน มีไว้ทำไมในเมื่อตอนลงทะเบียนเรียน ก็ไม่เคยบอกผู้สอนก่อนเลย ไปวัดดวงเอาในคาบเรียนวันแรก แนะนำอยากให้ใช้ระบบ reg มากกว่า ทันสมัยกว่า ครอบคลุมมากกว่า ข้อมูลที่นักศึกษาควรรู้ในให้เห็นทีหน้าแรกเลย ข่าวสารหลายอย่างไม่เป้นประโชยน์ต่อนักศึกษา ตัวหนังสื่อเล็กๆ อ่านไม่ถนัดตา ไม่มีความดึงดูดเอาซะเลย เว็บไซต์ของทางแต่ละคณะแยกกันหายากมาก ทำเนียบบุคลากรหายาก คอมเมนท์ต่างๆรายบุคคลยาก เข้าถึงผู้บริหารยาก สายตรงถึงอธิการไม่มีประโยชน์ ขาดคนดูแลเอาใจใส่ เหมือนกับเนื้อที่หน้าเว็บว่างเลยเอามาแปะให้ดูโก้ๆไว้เฉยๆ
371 แบบสำรวจตอนเข้าสู่ระบบ
372 จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับ การใช้งานของผู้เข้าใช้งาน หากลงชื่อเข้าใช้งานพร้อมๆกัน จะทำงานเครื่อง sever ทำงานหนัก และจะทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศได้
373 เว็บลิงค์เข้าหาข้อมูลซับซ้อนเกินไป ช่วงที่ดูเกรด เน็ตชอบล่ม
374 เวลาคนเข้าเยอะ มันล้ม
375 ความรวดเรว
376 ความทันสมัยข้อมูล
377 อยากให้มีการกำหนดวันที่ของกิจกรรมต่างให้ชัดเจนเช่นวันลงทะเบียน เกรดออกวันไหน กิจกรรมมหาลัยเป็นต้น การลงทะเบียนเรียนอยากให้ระบบเร็วกว่านี้เน็ตชอบหลุด
378 แก้ไขให้ระบบไม่ขัดข้องบ่อยๆ
379 การรักษาความปลอดภัยของระบบ
380 ความรวดเร็วในบางครั้ง ค่อนข้างจะติดขัด
381 ไม่น่ะครับ
382 ระบบ เข้าถึงได้ยากเวลาลงทะเบียน
383 คำพูด ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไร
384 ไม่เพียงพอสำหรับนักศึกษาที่จะใช้งานในเวลาจำเป็น
385 ควรปรับปรุงในเรื่อง การลงทะเบียนเรียนวิชา ที่บางทีเกิดปัญหาลงวิชาเลือกไป มันไปชนกันกับอีกกลุ่ม ทำให้ต้องเสียเวลาลงใหม่ อยากให้มีการเตือนบอก ว่ามีการลงวิชานี้แล้ว เป็นต้น
386 เวลาที่ใช้งานพร้อมกันมากๆ ระบบมักจะล่ม เช่น ลงทะเบียนเรียน
387 การประชาสัมพันธ์
388 ควรนำข้อมูลเสนอให้ชัดเจน
389 การให้ใช่อินเตอร์เน็ตให้มันมีความเร็วมากก่วานี้
390 บางเครื่่องบางทีอาจเสีย ตรงนี้นะจะมีเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบดูแลเป็นการเฉพาะ
391 ลงทะเบียน ไม่ได้ ระบบ ล่มเมื่อมีการลงทะเบียน
392 ปฎิทินวิชาการ
393 ทุกอย่าง ควรปรับปรุงหมด
394 อินเตอร์เน็ตยังช้าอยู่
395 เวปไซต์ขัดข้องบ่อยเวลาลงทะเบียน
396 ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
397 ตอนลงทะเบียนเรียนควรปรับปรุงระบบเพื่อรองรับ จำนวนนักศึกษาในการลงทะเบียน
398 ระบบลงทะเบียนเรียน
399 ความล่าช้าของการลงทะเบียน
400 ความล่าช้าของเน็ต
401 การเข้าสู่ระบบเวลาดูผลการเรียนช้า
402 ควรปรับปรุงระบบให้มีคุณภาพมากกว่านี้
403 ความรวดเร็ว แล้วรูปแบบวิธีการสืบค้น
404 ชัดเจนมากกว่านี้
405 หาระบบสารสนเทศไม่ค่อยเจอ
406 ระบบมีปัญหาบ่อย
407 ความทันสมัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
408 ความรวดเร็ว
409 ความรวดเร็วของบริการ
410 ข้อมูลหน้าเว็ป
411 ควรอัพเดทบ่อยๆ
412 ควนมีจุดเด่นมองเห็นชัด
413 ควรออกไปศึกษานอกสถานที่
414 ระบบมักจะล้มในช่วงลงทะเบียน หรือการดูผลการเรียน อยากให้ช่วยปรับปรุงให้ดีขึ้นหว่าเดิม!!
415 เวลาลงทะเบียน....ช้ามาก
416 ไม่มีจุดที่ควรปรับปรุง
417 ควรให้ความสำคัญกับข้อมูลที่นักศึกษาจำเป็นต้องใช้เช่น การอับตารางสอบ และที่สำคัญในบางครั้งการเข้าเช็คผลการเรียนยากมากควรปรับปรุงอย่างยิ่ง และการload คำร้องต่างๆด้วย ไม่ใช้เอาอะไรก็ไม่รู้ขึ้นหน้า wab แล้วให้นักศึกษาหาข้อมูลเอาเองแถมไม่รู้อีกว่าอยู่ส่นใหนอีกต่าง
418 ระบบ ลงทะเบียน
419 น่าจะเป็รเรื่องของตารางเรียน กับ ตารางสอบในหน้าเพจเดวกันเพื่อนความง่ายในการเข้าดู
420 เวลาลงทะเบียน ระบบช้า มากๆ
421 จุดที่นั่งเล่นไวไฟล์ ควรเพิ่มที่บริการ
422 ควบคุมระบบให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
423 ไม่บอกว่าอาจารย์คนไหนสอนวิชาอะไร ในขณะลงทะเบียน
424 ควรทำระบบให้ดีขึ้น
425 - เวลาลงทะเบียนเรียนระบบมักจะล่มเป็นทุกครั้งไป - อัพเดทข่าวสารบางอย่างช้า
426 บางาสขายังไม่มีข้อมูล
427 ข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ ควรจะอัฟให้เร็วๆ
428 ควรแบ่งเป็นโซนๆ เช่น การ ปริ้นใบค่าเทอม หรือใบต่างๆ น่าจะอยู่ใน แฟ้มข้อมูลขอนักศึกษา จึงจะง่ายต่อหาข้อมูล
429 ไม่มีสิ่งที่ควรปรับปรุง
430 บ้างครั้งเว็บชอบล่ม
431 อัพข้อมูลช้า
432 คำอธิบายในระบบที่เข้าใช้ง่ายเข้าใจง่าย
433 การบริการที่เป็นมิตร และยิ้มแย้มแจ่มใส
434 ควรปรับปรุงระบบให้รองรับกับจำนวนนักศึกษา ให้มีความสะดวกรวดเร็วกว่านี้ โดยเฉพาะช่วงลงทะเบียนจะมีปัญหามาก เพราะปัญหานนี้มีมานานมากแต่ก็ยังไม่ได้รับการสนใจแก้ไขเท่าที่ควร
435 คำนวน เกรดเฉลี่ย
436 ช้าเป็นช่วงๆๆ
437 ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆไม่มีข้อเสนอแนะใดๆไม่มีข้อเสนอแนะใดๆไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ
438 ควรปรับปรุงให้มีความรวดเร็วในการเรียกใช้
439 หากมีคนออนไลน์เยอะ ระบบจะทำงานช้ามาก หรือทำงานไม่ได้เลย
440 ระบบดีอยู่แล้วค่ะ
441 อยากให้มีโปรแกรมปรินส์ใบเกรดออกมาง่าย ๆ
442 หา icon ลำบาก ไม่สะดุตา จะทำให้หาง่ายๆ กว่านี้ หรือเล่น สีสันให้ สะดุ ตา ทำให้ สวยละทันสมัย
443 ระบบลงทะเบียนเรียน
444 ลงทะเบียนเรียน , ดูผลการเรียน ระบบล่มตลอด แก้ไขหน่อยนะคะ
445 -ผลสอบอัฟขึ้นช้ามาก ๆ ครับ
446 ระบบ ค่อนข้างดี ครับ แต่ เวลา เข้าไปๆ มาๆ มันจะรวน ของมัน เป็น อัตโนมัต ครับ
447 ความเร็วในการโหลดสงทะเบียนเรียน
448 ลงททะเบียนล่ม
449 ระบบลงทะเบียนเรียนควรรวดเร็วกว่านี้ก้อจะดีมากกกกกก
450 ความรวดเร็วในการเข้าถึงระบบ
451 พบว่าระบบ Error อยู่บ่อยครั้ง ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการได้
452 ควรจะทำให้เป็นสัดส่วนมากขึ้นกว่านี้
453 ข้อมูลควรมีการตั้งฐานข้อมูลตั้งแต่นักศึกษาเริ่มเข้าเรียน ไม่ใช้จะจบแล้วค่อยตั้งฐาน ระบบข้อมูลบางส่วนไม่ครบถ้วน บุคลากรที่ทำหน้าที่ให้บริการด้านข้อมูล ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ไม่ค่อยมีความรู้เฉพาะด้านมากเท่าที่ควร ทำให้นักศึกษาต้องศึกษา เรียกร้องสิทธิประโยชน์ต่างๆ เอง
454 เนื้อหาบางหัวข้อ
455 เนื้อหาบางหัวข้อ
456 ระบบเข้าไม่ค่อยได้
457 server เฮ้งบ่อย
458 ความเร็วในการเข้าถึง
459 ความทันสมัย
460 บางครั้งถ้ามีผู้ใช้งานเป็นจำนานมาก จะทำให้เข้าระบบไม่ค่อยได้และช้า
461 ไม่ค่อยเป็นระบบ
462 เวลาลงทะเบียนเน็ตช้า
463 เข้ายากไปไหมครับอย่างเช่นประเมินแบบนี้อะ ประเมินทำไมละ
464 ย่นระยะเวลาของข้อมูล เพื่อให้สะดวก รวดเร็วในการดู และ ตรงเวลา
465 เน็ตล่มบ่อย บ้างที่ก็ช้า
466 เมนู ซ่อนแอบ อยู่ในซอกเวลาจะใช้งานลำบาก
467 บางหัวข้อค้นหายาก
468 เว็ปชอบล่มเวลาดูเกรด
469 ในบางครั้งในการเข้าใช้ระบบสารสนเทศไม่สามารถเข้าไช้ได้
470 ระบบและหัวข้อมีมากเกินไป
471 มีการจัดกรอกคะแนนเก็บในแต่ละเทอม
472 ข่าวสารใหม่ๆๆๆ
473 น่าจะปรับปรุงระบบสารสนเทศบ้าง อย่างเช่นเวลาประกาศผลการเรียนมี นศ เข้าระบบเป็นจำนวนมาก ระบบล่มตลอด :(
474 ระบบมีความเร็ว
475 คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
476 ควรทำตามที่เห็นสมควร
477 ไฟชั้นล่างแสงน้อยไป
478 เกรดที่ออก ไม่ตรงกับ ใบสําเร์จการศึกษา
479 ควบคุม ในเรื่องของไวรัส
480 คำนวณเกรดไม่ได้
481 บางครั้งระบบมีความล่าช้ามาก และขัดข้องเป็นอย่างมาก
482 ระบบ และ เวป ของมหาวิทขาลัยล่มบ่อยมาก
483 บางครั้งเข้าไม่ได้
484 หัวข้อเมนูค่อนข้างหายาก นิดนึง
485 การลงทะเบียนเรียน ช้ามาก
486 ปรับปรุงระบบลงทะเบียน ดูเกรด บ้าง
487 ขัดข้องบ่อย
488 ควรมีข้อมูลให้มากกว่านี้ และเข้าใจง่าย
489 การขัดข้องที่ระบบเข้าใช้งานได้ช้า
490 ตอบปัญหาในช่องทางต่างๆ
491 ข่าวสารช้า
492 จัดเรืองระบบ ได้ งง มาก หาข้อมูลก็ยาก รูปแบบเดิม ยังดูง่ายกว่าเยอะ
493 ข้อมูลควรเป็นปัจจุบันมากที่สุด
494 น่าจะมีจุดให้ร้องขอแก้ไชการเปลี่ยนชื่อที่ผิดหรือแจ้งปัญหาแจ้งไม่เมื่อไหร่ไม่เคยแก้ไม่ติด
495 หน้าต่าง งง ซักเล็กหน่อย
496 บางครั้งระบบจะใช้งานไม่ได้โดยเฉพาะช่วงที่เกรดออกควรปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น
497 บางครั้งช้ามากเลย
498 ชอบขัดข้องบ่อย
499 มีรูปแบบนำเสนอตรง ครบถ้วนมากกว่านี้
500 ข้อมูลที่ชัดเจน
501 บางครั้งการเข้าสู่ระบบ มีการปรับปรุงหลายครั้งทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อเพื่อสืบค้นข้อมูลได้
502 ให้ข้อมูลที่หลากหลาย
503 ข้อมูล ไม่ค่อยจะปรับปรุง
504 ควรจะเปิดระบบให้เข้าง่ายๆ
505 ความรวดเร็ว
506 เมื่อมีการแจ้งผลการเรียนนักศึกษามักจะเข้าระะบบไม่ได้ ขอให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องช่วยจัดการระบบสารสนเทศให้ทันเวลาและสะดวกในการเข้าระบบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
507 ควรล็อคหมู่เรียน สาขา เอก ไว้ให้นักศึกษาตามจำนวนนักศึกษาในเอก
508 หาข้อมูลวิชาที่จะลงยาก ควรให้มีระบบช่วยคนหาเช่นเราพิมพ์ตัวอักษร อ ปุ๊บ วิชาที่ขึ้นต้นด้วยตัว อ ก็จะเรียงขี้นมาเลย
509 เร็วกว่านี้
510 มีบุคคลอื่นที่แอบแฝงไม่ดี เจาะข้อมูลนักศึกษาไปไม่มีความปลอดภัยของการป้องกันข้อมูลนักศึกษามีน้อย ทำให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่นักศึกษาก็สามารถเข้าดูข้อมูลได้ง่าย ทำให้นักศึกษาได้รับความเสียหาย
511 ความรวดเร็วในการนำข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยต่อนักศึกษา ระบบสารสนเทศควรจะลงข่าวสารนั้นๆ ให้รวดเร็ว
512 อัพเดชข่าวให้รวดเร็วมากขึ้น
513 ลงข้อมูลของคะแนนเก็บแต่ละวิชา
514 ข้อมูลควรให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
515 การอัพเดท ช้า
516 การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
517 ระบบลงทะเบียน
518 อยากให้เว็บไซด์มีรูปแบบที่ทันสมัย
519 มีเรื่องเดียวที่อยากให้ปรับปรุงมากๆ คือตอนลงทะเบียน ระบบมักจะล่มบ่อย จึงอยากให้ปรับปรุงในเรื่องนี้มากค่ะ
520 ระบบการใช้งาน ที่สามารถใช้ได้หลายเครือข่าย
521 กรณีที่มีนักศึกษาเ้ข้าใช้บริการมากเกินไป ทำให้ระบบช้ามีรวนง่าย
522 ข้อมูลช้าแต่ไม่ค่อยละเอียดชัดเจนเท่าไหร่
523 ควรจัดการกับเวลาในการส่งผลการเีรียนให้เป็นระบบมากกว่านี้
524 วิธีการสืบค้นข้อมูลยุ่งยากไปนิดหน่อย
525 การลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ตที่โหลดช้าและล่มทุกปีทำให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ทัน แล้วพอลงไม่ทันก็ไม่มีใครรับผิดชอบ ^ - ^ ปรับปรุงเซิฟเวอร์ให้แข็งแรงกว่านี้นะคะ อย่าป่วยบ่อยไปในเวลาที่นักศึกษาจำเป็นต้องใช้มันจริง ๆ
526 เรื่องความสวยงาม ความสะดวก ความเป็นระเบียบ ความรวดเร็ว และบัคมากมาย
527 กว่าจะเข้าก็ยุ่งยาก
528 ควรปรับปรุงด้านเวลาการเสนอในตรงตามเวลากำหนด
529 เวลาการลงทะเบียนเรียน เว็บจะใช้งานไม่ได้เลย
530 ระบบการลงทะเบียน
531 บางทีระบบก็ล่ม
532 การจัดหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบ
533 บางครั้งข้อมูลที่ต้องการ ล่าช้าเกินไป
534 ระบบลงทะเบียนเรียน
535 มีมาตรฐาน Server ค่อนข้างต่ำเมื่อผู้ใช้งานมีมากขึ้น และใช้งานในเวลาเดียวกัน
536 การแจ้งผลการเรียนโดยพร้อมเพรียง
537 เวลาลงทะเบียนเรียนระบบล้ม
538 ระบบล๊อกอินล่ม ขณะมีผู้ใช้งานมากเกินไป
539 ถ้าเป็นไปได้ทางระบบน่าจะบอกผลการเรียนต่างของ นศ มากกว่านี้เพื่อที่จะให้ นศ ได้เข้าตรวจได้ตรงจุด
540 เพิ่มรายละเอียด
541 ควรปรับปรุงในเรื่องของความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ เพราะบางทีระบบก็ช้ามาก
542 1. ปริมาณของสิ่งที่ใช้บริการกับนักศึกษา 2. ระบบการลงทะเบียนเรียน ควรปรับปรุงให้ดี
543 ระบบลงทะเบียนเรียนค่ะ
544 ทำให้รูปใหญ่กว่านี้หน่อย
545 ความรวดเร็ว รูปแบบและวิธีการสืบค้นข้อมูล
546 บ้างครั้งก้อโหลดดูไม่ได้
547 การอัพข้อมูลใหม่ๆ (ช้ามาก)
548 ไม่มี ผู้พัฒนา สุดยอดอยู่แล้ว
549 เพิ่มข้อมูลกิจกรรมต่างๆทางมหาวิทยาลัยหรือสิ่งที่จำเป็นเกี่ยวกับการศึกษา
550 ความขัดข้อง ล่าช้า
551 ความทันสมัย
552 ระบบล็อกอิน ยุ่งยาก
553 ขอให้ทำระบบให้เร็วกว่าเดิม
554 ในช่วงลงทะเบียนนักศึกษา ระบบเซิฟเวอร์มักจะล่มบ่อยๆ นักศึกษาปี2 บางรายไม่มีรายวิชาลง เลยได้ไปเรียนหลักศุตรของปี3 แทน ทำให้ไม่เข้าใจเพราะเรีนนข้ามขั้น
555 ความรวดเร็วในเข้าเว็บไซต์
556 ตัวหนังสือ
557 เข้าระบบยาก
558 ความรวดเร็วของ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ระบบ ลงทะเบียน ต่างๆ
559 internetช้า
560 ควรมีคำแนะนำในการเรียนแต่ละวิชารวมอยู่ด้วย
561 อยู่ในที่ที่สังเกตได้ง่าย
562 ระบบช้าเว็บชอบล่มเวลามีผู้คนเข้าชมมากเกินไป
563 ระบบช้าเกินไป
564 ความล่าช้า
565 ปรับปรุงเซิฟเวอร์ก่อนเลยครับ แบนด์วิดธ์ช่องสัญญาณสื่อสารควรเพิ่มมากกว่านี้ไหมเพราะคนใช่เยอะมาก สื่อนำสัญญาณและระบบฮาร์ดแวร์ มีการบำรุงรักษาตลอดไหม หรืออาจจำเป็นต้องทำ Duplicate Server หรือ Cluster Server เพื่อช่วยในการแบ่งการประมวลผลกัน ไม่งั้นลงทะเบียนทีไรก็เน่าทุกทีอ่ะครับ
566 การแนะนำการลงทะเบียน และ ปฏิทินวิชาการ การสื่อสารที่ตรงกันระหว่างคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา
567 ความเร็วของระบบ ในช่วงการลงทะเบียน
568 ทำงานช้ามาก
569 ความรวดเร็วในการสืบค้นหาข้อมูลช้ามาก ข้อมูลบางอย่างเข้าไม่ค่อยถึง ไม่ได้รับข้อมูลตรงตามที่ค้นหา การตอบสนองระบบค้นหา ล้มเหลว บ่อยมากเลยครับ
570 พัฒนาให้เร็วและแรงกว่านี้
571 การเข้าใช้ข้อมูลยังไม่สะดวกเท่าที่ควรและต้องดูข้อมูลต่างๆผ่านเฉพาะ Internet Explorer เท่านั้น จึงมักเกิดปัญหาเวลาเรียกใช้ข้อมูลต่างๆหาก Internet Explorer เกิดใช้งานไม่ได้ น่าจะเพิ่มทางเลือกหรือช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลให้ได้มากกว่านี้
572 ปฏฺทิน วิชาการ ควรบอกวันที่ ลงทะเบียนเรียน อย่างชัดเจน แยกต่างหากกับนักศึกษาที่ลงภาคฤดูร้อน
573 บางครั้งเวลามีคนเข้ามากๆ แล้วระบบชอบล้ม
574 ความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ต ควรปรับปรุงให้เร็วขึ้น ระยะเวลาการเข้าใช้ระบบ wi-fi ควรเพิ่มระยะเวลาให้มากขึ้น
575 การทำให้บริการมีความเร็ดมากขึ้น
576 คนเข้าเยอะระบบล้ม
577 เก้าอี้นั้นควรห่างกันหน่อยหนึ่ง
578 ระบบค่อนข้างมีปัญหา
579 จำนวนสารสนเทศที่ผู้ต้องการใช้บริการมีความต้องการ
580 เวลาในการสืบค้นค่อนข้างช้า
581 อินเตอร์เน็ตช้า และเสาร์ อาทิตย์น่าจะเปิดถึง2ทุ่มนะครับ
582 การจัดหมวดหมู่ เพราะบางทีหาหัวเรื่องบางเรื่องไม่เจอ เพราะไปอยุ่ในอีกหมวด
583 ปรับปรุงให้เร็วมากขึ้นกว่านี้
584 ข้อมูลเยอะเกินไป
585 ให้มีสิ่งที่น่าสนใจมากขึ้น
586 บางเวลาระบบก็เข้าไม่ได้ หรือช้า
587 ควรปรับปรุงตรงระบบลงทะเบียนเรียน เพราะช้ามาก และอาจจะทำให้ นศ พลาดวิชาที่ต้องการจะลงได้
588 ล้มเวลามีคนใช้มาก
589 ระบบการลงทะเบียนเรียนระบบล้มตลอดโดยเฉพาะเน็ตมหาลัยลงร้าคอมไว้กว่าเยอะ ระบบค้นหาอาจารย์ผู้สอนครูบางคนหาไม่เจอข้อมูลไม่มีหาไม่ได้ และการสืบคนรายวิชา เพราะต้องพิมพ์ให้ถูกแปะทุกตัวอักษรถึงจะหาเจอถามหน่อยว่าGOOGLEเคยทำอย่างงั้นมั้ย
590 ความรวดเร็วเร็ว
591 เนื่องจาก มีการใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งเกิดปัญหา ระบบขัดข้องควรปรับปรุง
592 ระบบลงทะเบียนเรียนควรจะมีการปรับปรุงให้รวดเร็วเพื่อรองรับการลงทะเบียนของนักศึกษาจำนวนมาก เพราะปัญหาเรื่องนี้มีมานานและพบเจอทุกปี ไม่เห็นมีหน่วยงานใดจะมาพัฒนาอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาให้เห็น
593 ไม่มี ทุกอย่างดีมาก
594 การที่ระบบขัดข้อง
595 ข้อมูลข่าวสารไม่อัพเดท บางครั้งไม่ชัดเจน
596 ความเร็วรวด
597 ระบบไม่สมบูรณ์
598 น่าจะเปลี่ยนสกรีนข้างหลังเปนรูปตัวการ์ตูนได้
599 เวลาลงทะเบียนระบบชอบมีปัญหาทำให้ต้องกรอกข้อมูลในการละเบียนบ่อยๆ และด้วยเรื่องนี้จึงทำให้ลงทะเบียนไม่ทัน
600 มีปัญหาช่วงเกรดออก
601 มีความล่าช้าเมื่อมีผู้ใช้บริการมากๆๆ เช่น การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียนของนักศึกษา
602 ความรวดเร็วในการเรียกใช้ควรสม่ำเสมอ รูปลักษณ์ที่ดูง่าย
603 ความรวดเร็วของข้อมูล
604 ระบบ Enternet ไร้สาย(แลน) ควรจะแรงกว่านี้
605 ด้านความรวดเร็วของอินเตอร์เน็ต และข้อมูลที่มากกว่านี้ และเข้าใจง่าย
606 ให้สะดวกและรวดเร็วตอนักศึกษาอย่างทั่วถึง
607 ตอนลงทะเบียน เว็บล่มบ่อยมากกกกกกกกกกกกก!!!! ทำให้บางครั้งเซคเต็ม ลงไม่ทัน ต้องไปลงเรียนอีกเทอม!!
608 เปิดเพิ่มห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา
609 ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน
610 บางครั้งเข้าระบบของตนเองไม่ได้ แม้จะเป็นรหัสที่ถูกต้อง จะต้องเข้าระบบไม่ต่ำกว่า 5-6 ครั้ง
611 ความเร็วในการเข้าใช้
612 ความเร็วของเน้๖
613 ทำไมถึงตรวรสอบคะแนนเก็บไม่ได่หล่ะคะ??
614 - ความปลอดภัยของการรักษาข้อมูลค่อนข้างต่ำ - การค้นหาข้อมูลไม่ค่อยยืดหยุ่น
615 ควรมี Internet ที่รวดเร็วและทันสมัยมากกว่านี้
616 ควรใช้รหัสและพาสเวิดให้ง่ายกว่านี้ เพื่อการจดจำ
617 เวลาคนเข้าใช้งานมากระบบจะล้ม
618 บางครั้งข้อมูลที่ต้องการ ไม่มี
619 ขอให้ไม่ต้องวุ่นวายมากเวลาลงทะเบียน
620 บางเรื่องก็บอกช้าจนเกินไป
621 ความรวดเร็วและทันเหตุการณ์ใหม่ๆ
622 เวลาเกรดออก หรือลงทะเบียนเรียน ระบบมักล่ม
623 น่าจะปรับปรุงให้รูปแบบน่าใช้และเข้าใจง่ายกว่านี้ครับ
624 ข้อมูลควรมีใหัมากกว่านี้
625 ปฏิทินวิชาการ ไม่อัพเดทค่ะยังเป็น 2554 อยู่เลย
626 ความรวดเร็วเวลาเข้าเว็บของระบบ
627 ความรวดเร็วเวลาเข้าเว็บของระบบ
628 บางครั้งก็มีปัญหา
629 หลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาดูแ้ล้วเข้าใจยาก และไม่เป็นปัจจุบัน ค้นหาได้ยาก
630 การล้มเหลว หรือระบบล้มง่าย และบ่อยมาก
631 ไม่มีอาจาจย์อยู่ประจำห้อง
632 หน้าเว็ปแบบเก่าเข้าใจง่ายกว่า
633 ชอบล้มช่วงลงทะเบียน
634 ควรปรุบปรุงเครื่องมือ วัสดุ สื่อที่ใช้ในการเรียนรู้ให้ดีขึ้นและสามารถใช้ได้จริง
635 ขอให้เข้าระบบง่ายหน่อย
636 ระบบของทาง สนว.เป็นระบบที่นักศึกษาทุกคนมีความจำเป็นต้องใช้และเข้าถึงกันทุกคน เมื่อมีการลงทะเบียนหรือดูเกรด มีบางครั้งที่ระบบมีความติดขัด และเกิดความขัดข้อง ขอปรับปรับปรุงในเรื่องนี้ ผมว่าแค่นี้ระบบของ สนว.ก็จะดีมากเลย
637 การค้นหาข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่
638 เวลาที่นักศึกษาเข้าใช้กันเป็นจำนวนมาก เครือข่ายจะล้มอยู่บ่อยๆ
639 ควรปรับปรุงให้ระบบ สะดวก รวดเร็ว บางครั้งมีการขัดข้อง ควรปรับปรุงให้เร็วก่อนการใช้งาน
640 เรื่องระบบ
641 สิ่งที่ควรปรับปรุง ๑.จัดเรืยงวางตัวหนังสือไม่ให้รกเกินไป ๒. จัดวางให้เป็นหมวดหมู่ ๓.ทำเว็บไซร้ให้มีความสวยงาม ๔.เรื่องลงทะเบียนควรจัดการแบ่งช่วงเวลาให้เด็กได้ลงให้ทันอย่างครบถ้วน เช่น กำหนดเวลาให้ แต่ละเอกว่าให้ลงกี่โมงถึง กี่โมง
642 การตอบปัญหา
643 ควรมีคะแนนเก็บของนักศึกษา
644 การลงทะเบียนที่มีความล่าช้า
645 ควรจะให้ง่านต่อการเข้าถึงข้อมูล
646 ข้อมูลไม่อัฟเดท หาข้อมูลไม่ค่อยเจอ และหายากมาก
647 บางทีการอัพเดทล่าช้า หรือเว็ปไซด์ล้มเวลามีผู้ใช้บริการเยอะๆ
648 ระบบการลงทะเบียนของนักศึกษาทุกครั้ง
649 ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
650 การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
651 ระบบมักจะช้าเวลาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
652 การเข้าสู่ระบบ ช้า
653 เพิ่มพนักงานให้มากกว่าเดิม
654 วันลงทะเบียน ระบบชอบล่มค่ะ
655 ระบบชอบล่ม
656 การเข้าถึงเว็บไชต์เวลาลงทะเบียน...ช้ามาก อยากให้ระบบมันเร็วกว่านี้ค่ะ!!
657 ระบบล่มบ่อย
658 ระบบบ้างครั้งก้อช้ามาก
659 เวลาลงทะเบียนเรียนจะเข้ายากมาก
660 ระบบล่มบ่อย
661 ความรวดเร็วของระบบ
662 บางครั้งระบบชอบล่มบ่อยๆ ในช่วงที่มีการลงทะเบียน
663 เวลานักศึกษา ใช้งานพร้อมกัน ระบบ ชอบล้ม
664 เว็บเข้าถึงลำบาก
665 ติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบได้ยาก
666 ระบบช้ามากในบางครั้ง
667 ระบบลงทะเบียนช้า
668 ระบบจะช้าเมื่อมีคนใช้บริการมากๆ
669 บางครั้งเข้าใช้งานไม่ค่อยได้
670 ความสวยงาม
671 การเชื่อมต่อระหว่างการลงทะเบียน
672 อัพเดชไม่ค่อยตรงตามที่บอก
673 ความรวดเร็วในการลงทะเบียน
674 ควรเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ต
675 ความสะดวก รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
676 อยากให้อัพเดรทข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านอื่นๆ สำหรับนักศึกษาเยอะๆน่ะคะ เช่น ปฏิทินวิชาการ กำหนดการที่สำคัญข้อมหาวิทยาลัย
677 บางอย่างยังไม่ค่อยเพียงพอสำหรับนักศึกษา
678 การอัปเดดข้อมูล
679 ระบบบางครั้งเข้าช้ามาก
680 ห้ามให้ระบบล่มเวลาลงทะเบียน
681 ตัวหนังสือ บางไซต์ อ่านไม่ได้,ความรวดเร็วในการเข้าสู่เว็บไซต์,การอัพเดตข้อมูลช้า
682 ตัวหนังสือ บางไซต์ อ่านไม่ได้,ความรวดเร็วในการเข้าสู่เว็บไซต์,การอัพเดตข้อมูลช้า
683 ควรปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
684 ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการช้ามากโดนเฉพาะเวลาลงทะเบียน
685 มีการล้มของระบบ บ่อย
686 ความรวดเร็วในการเข้าใช้บริการ
687 ช้า ควรปรัปปรุง
688 มีอะไรที่แปลกใหม่มานำเสนอมากขึ้น
689 มีอะไรที่แปลกใหม่มานำเสนอมากขึ้น
690 ควรมี wifi ไว้หลายๆที่ เช่นที่ 3 แยกและอื่นๆ ตวรปรับปรุงเซิฟเวอร์ให้ดีกว่านี้
691 ควรตกแต่งให้มีสีสันกว่านี้
692 มีข้อมูลมากเกินไปดูยาก
693 ระบบล่มง่าย
694 เวลาลงทะเบียนหรือ ทำกิจกรรมอย่างอื่น พร้อมกัน มักจะล่ม ควรมีการแก้ไขปรับปรุ่งโดยแล้ว เพราะมำคัญสำหรับนักศึกษามากๆๆคะ
695 ควรปรับปรุงความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
696 เวลาลงทะเบียนระบบยังมีปัญหาอยู่
697 ระบบมีความซับซ้อน ยุ่งยาก
698 ทันสมัย รองรับบริการของผู้ใช้ได้ทันเวลา สะดวกรวดเร็ว ลดข้อจำกัดการเข้าถึง
699 แยกเป็นหมวดหมู่ที่เข้าใจง่าย
700 ระบบลงทะเบียน ,, ล่มตลอด
701 ค้างบ่อยเกินไป
702 ระบบทำงานช้าตอนที่ลงทะเบียนเรียนหากปรับปรุงให้เร็วกว่านี้ก็จะดีมาก
703 ระบบการลงทะเบียนเรียนและความเร็ว
704 ความล่าช้า
705 ้เนื่องทุน ไม่ชัดเจน ไม่ทั่วถึง
706 เว็บชอบล่ม
707 มีรูปแบบที่น่าสนใจกว่านี้
708 การเข้าถึง
709 ระบบมีการล้มเหลวบ่อย ๆ เมื่อมีการใช้งานมาก
710 เรื่องกับค้นหาหมวดหมู่
711 การลงทะเบียนเรียน
712 เข้ายากนิดนึง
713 รายละเอียดน้อยไป
714 ระบบอินเตอร์เน็ตช้าไป
715 ระบบล่มบ่อยครั้ง
716 บางครั้งระบบล่ม เมื่อมีการเข้าใช้เยอะ เช่นช่วงลงทะเบียน
717 ตัวหนังสือควรเพิ่มขึ้นให้เห็นได้ชัด
718 ข้อมูลที่จะหาซับซ้อน
719 ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
720 ไม่ควรให้ระบบล่มนานเวลาลงทะเบียน
721 ระบบล่มบ่อย เวลาลงทะเบียนเรียน ทำให้เสียเวลา
722 ข่าวสารควรทำเป็นกระ
723 นักศึกษา ไม่สามารถรู้ข้อมูล ได้ไว ต้องคอยเปิดดูตลอด
724 เวลาลงทะเบียนระบบล้มทุกที
725 มีระบบความปลอดภัยมาขึ้น
726 เมื่อเวลาลลงทะเบียนเรียน เวปช้า และล่มทุกที มีแต่ของเราเท่านั้นที่ล่ม ที่อื่นมหาลัยอื่นไม่เห็นจะล่มเหมือนของเรา
727 เวลาที่นักศึกษาเข้ามาชมเว็บไซต์ทีละเยอะ เว็บก็จะล่ม
728 ระบบลงทะเบียนเรียน น่าจะให้นักศึกาาระหัสก่อนๆได้เลือกลงวิชาครูก่อนเหมือนปีก่อนๆที่ผ่านมาเพราะการที่ล๊อกให้แต่ละระหัสลงนั้นทำให้นักศึกษาที่ระหัสก่อนและวิชาเหลืออีกแค่ 2-3 ตัวไม่สามราถเลือกลงได้ครับ เนื่องจากวิชาที่เหลือไม่เปิดในระหัสก่อนเลย จึงต้องไปรอลงกับระหัสหลังๆ ซึ่งเวลาลงก็จะเต็มแล้วจึงไม่สามารถลงได้ครับ
729 บฏิทินวิชาการ
730 ควรมีข้อมูลที่อัฟเดทตลอดเวลา
731 ความล่าช้าของระบบอินเตอเน็ยอย่างเช่นเวลาที่จะลงทะเบียน
732 ข้อมูลที่น่าสนใจหรือข่าวใหม่ๆ
733 เวลาลงทะเบียนเว็บล่มบ่อยมาก
734 น่าจะแบ่งประเภทให้เข้าใจมากกว่านี้เพื่อสะดวกในการเข้าใช้ง่ายขึ้น
735 ความสะดวก รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูลและข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ การค้นหาและได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็ว มีการอัพเดทข้อมูลใหม่ๆเสมอ
736 ควรมีจุดน่าสนใจอีกนิด
737 ควรปรับปรุงระบบให้ดีมากกว่านี้ โดยเฉพาะ วันที่นักศึกษาลงทะเบียน
738 ระบบการเข้าใช่งาน
739 ไม่ต้องใส่ตัวเลขยืนยัน
740 รูปแบบและวิธีการสืบค้นข้อมูล
741 เพื่อนคาดเดาพาสได้ง่าย
742 ไม่พอต่อความต้องการ
743 ควรมีรหัสที่ไม่มีใครสามารถเดาได้ ให้นักศึกษาแต่ละคนน่าจะดีกว่า ใช้วัน/เดือน/ปีเกิด เป็นรหัสผ่านค่ะ
744 ระบบชอบล้ม และมีการเข้าถึงได้ยาก
745 ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น รวดเร็ว ตอบปัญหานักศึกษาได้เวลามีข้อสงสัย
746 เข้าระบบยาก
747 เมื่อมีการลงทะเบียน ระบบยังไม่ดีพอ
748 ควรที่จะจัดการระบบใหม่ทั้งหมด เพราะว่าบางครั้งก็หาไม่เจอ หรือว่า เปิดบางหน้าเว็บไม่ได้เลย
749 ความรวดเร็วของการให้บริการ
750 ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
751 ตัวหนังสือเล็กไปหน่อย
752 ช่วงเกรดออกหรือช่วงลงทะเบียนจะเข้าใช้ไม่ค่อยได้
753 ความรวดเร็วในการเข้าดูข้อมูล
754 ระบบลงทะเบียนเรียน
755 ระบบล่มเวลาใช้กันมากๆ
756 อุปกรณ์มีไม่เพียงพอต่อการสืบค้น เช่น หนังสือ
757 หาข้อมูลยาก
758 ช้า ข้อมูลไม่มีการปรับปรุง
759 บางครั้งระบบมีความขัดข้องบ้าง อยากให้ระบบเพิ่มการดูแลในจุดนี้มากขึ้น
760 บางครั้งระบบมีความขัดข้องบ้าง อยากให้ระบบเพิ่มการดูแลในจุดนี้มากขึ้น
761 ระบบการทำงาน
762 บางครั้งระบบมีความขัดข้อง
763 เวลาลงทะเบียน อืด (เข้าใจว่าปรับยาก) ช่างเถอะ
764 เรื่องระบบการลงทะเบียนนะครับผมลงทะเบียน มา 9เทอม พังตลอด
765 ไม่ค่อยมีมาก หรือแทบจะไม่มีเลยค่ะ
766 ระบบถ้าเข้าทีละมากๆ มักจะพัง ช่วยแก้ไขก่อนวัน ลงทะเบียนเรียนด้วย
767 ควรออกเกรดเร็วกว่านี้และอินเทอร์เน็ตเร็วกว่านี้
768 ตัวหนังสือเล็กไป, กระจัดกระจาย
769 ความเร็ว ความทันสมัย
770 ไม่ค่อยมีเท่าไร
771 ควรจะปรับปรุงระบบการลงทะเบียนให้ดีกว่านี้
772 ปรับระบบให้เร็วกว่านี้หน่อยนะค่ะ มันมากเรย
773 การอัพเดทข้อมูล
774 ใช้งานดีอยู่แล้ว
775 ถ้าคนเข้าเยอะระบบช้ามาก
776 หัวข้อหายาก ไม่ทันต่อเหตุการณ์ ช้า
777 ความปลอดภัยของระบบLOG INต่ำ
778 มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาบ้าง
779 อ่านยากค่ะ
780 กรุณาแจ้งขอมูลข่าวสารให้กับคณะและสาขาที่นักศึกษาเรียนด้วย เพราะ นศ.บางคนอาจจะไม่ได้เข้ามาดู ในเว็ปไชต์
781 ไม่ได้ข้อมูลตามที่ต้องการ
782 เข้าระบบไม่ค่อยได้ ต้องเข้าหลายครั้งถึงเข้าได้ ต้องแก้ไขในการเข้าระบบ
783 ซื้ออุปกรมาใหม่
784 ระบบในการลงทะเบียนเรียนช้า
785 ระบบลงทะเบียนเรียน ช้ามาก เมื่อมีนักศึกษาแย่งกันลงทะเบียน
786 ห้วข้อให้เข้าใจง่าย
787 เวลามีการลงทะเบีนเว็บมหาลัยจะช้ามากๆๆๆๆๆๆๆ
788 เรื่องระหัสผ่าน และความปลอดภัยของระบบ
789 ข่าวสาร หรือข้อมูลในบางสาขาที่ยังไม่มี
790 ควรจัดหมวดหมู่หัวข้อสำคัญให้มีตัวหนังสือที่มองเห็นเด่นชัด
791 ควรมีบริการที่รวดเร็ว โดยเฉพาะบริการที่เกี่ยวกับการลงทะเบียน เนื่องจากขณะที่มีการลงทะเบียนนั้นระบบค่อนข้างล่ม ทำให้การลงทะเบียนชัดช้า
792 ปรับหมวดหมู่ให้เข้าใจง่ายกว่าเดิม และ จัดระบบการลงทะเบียนเรียน
793 ข้อมูล ข่าวสาร
794 มีความล่าช้า ขัดข้องบ่อย
795 ควรปรับปรุงเรียนคอมพิวเตอร์เพราะบ้างเครื่องทำงานช้ามาก
796 การลงทะเบียนที่ลงเมื่อไหร่ล่มตลอด
797 ควรมีการปรับปรุง หรือ จัดหน้าเวปไซด์ให้ดีกว่านี้
798 ข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่เข้าใจยาก
799 ให้มีการเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น
800 อัพเดทข้อมูลช้า
801 มีข้อมูลให้เยอะกว่านี้
802 1.ปรับปรุงระบบใหม่ให้มันเปนปัจจุบันหน่อย 2.เปลี่ยนบุคลากรที่ดูแลอยู่ซะถ้าไม่ว่างจะทำ
803 ล่มบ่อย ควรปรับปรุงให้เสถียรกว่านี้
804 ความเร็วของข้อมูล
805 ข่าวสารในบางส่วนยังบกพร่อง
806 ระบบแย่ที่สุด เช่นระบบลงทะเบียน ทำแบบนี้ทำให้บางคนไม่ได้เรียน ได้เรียนเฉพาะวิชาแอกกับวิชาแกนเท่านั้น เพราะลงทะเบียนไม่ได้ ไปขอแอดมือจากอาจารย์ก็ไม่ให้แอด นี่ตือปัญหาอย่างมาก จะได้เรียนก็ต้องลงซัมเมอร์ ซื่งเป็นเงินที่แพงอย่างมาก.....
807 ลงทะเบียน และดูผลการเรียนช้า
808 ช่วงของการลงทะเบียน ระบบไม่ค่อยดี
809 ความรวดเร็วในการใช้บริการที่ควรปรับปรุงเนื่องจากระบบค่อนข้างช้าต่อการใช้บริการ
810 ระบบล่มบ่อย
811 1.การอัพเดดคะแนนผ่านระบบของอาจารย์ควรมีการอัพเดดคะแนนให้นักศึกษาทราบ 2. ควรปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าระบบสารสนเทศเพื่อดูเกรด เพราะมีนักศึกษาบางคนทราบรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่ใน สนว. *รหัสผ่านสำหรับเจ้าหน้าที่ เกรดซึ่งบางคนต้องการปกปิด แต่กลับมีคนแอบดู ซึ่งหมายความว่า ระบบของ สนว ไม่มีความปลอดภัย
812 การแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง
813 เปลี่ยนบ่อยไปนานเข้าที ทำไม่ถูก
814 บางที มีการติดขัดของระบบที่ เกิดจากการที่มีนักศึกษามาใช้บริการมากเกินไป ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกมากพอ
815 ควรดูแลเรื่องของ ระบบการลงทะเบียนเรียนให้ เกิดความรวดเร็วขึ้น ดูแลเรื่องระบบอย่าให้ระบบหล่มบ่อยในขณะทำการลงทะเบียน
816 ระบบไม่ค่อยดี
817 ระบบลงทะเบียนเรียนควรปรับปรุงเร่งด่วน...ไม่เข้าใจทำไมเออเร่อได้ทุกปีทั้งๆที่มีข้อบกพร่องตรงนี้ทุกปีแต่ก็เสียทุกปี
818 หาวิธีดูเกรดยาก
819 ความเร็ว
820 ความอืดอาดของระบบอินเทอร์เน็ต
821 การเข้าลงทะเบียนช้ามากควรปรับปรุงการลงทะเบียนให้รวดเร็วมากกว่าเดิม
822 บางครั้งหาข้อมูลไม่เจอ
823 ทำpop up ให้น่าสนใจกว่านี้
824 ระบบมักขัดข้อง ช้า
825 การของระบบ
826 ความรวดเร็วของระบบ
827 ควรปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้นักศึกษาทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยเแพราะเรื่องการเปลี่ยนแปลงการเสียค่าเทอม
828 ความเร็ว ข่าวสาร
829 ความเร็ว ข่าวสาร
830 ยังไม่ทราบ
831 ตารางเรียนของนักศึกษาควรลงให้เร็วกว่าเดิมยกตัวอย่างของมหาวิทยาลัยอื่นลงทะเบียนเสร็จแล้วระบบจะจัดตารางเรียนให้ทันทีแต่ของเราจะต้องรออีกเป็นเดือนถึงข้อมูลดังกล่าวจะอื่น
832 บางครั้งระบบกก็ช้า
833 ช้าบ้างในบางครั้ง
834 เวลาลงทะเบียนเรียนช้ามากๆถึงมากที่สุดควรเพิ่มช่องทางหรือปรับปรุงให้เร็วกว่านี้ค่ะ
835 ไม่ค่อยได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการมากนัก ส่วนใหญ่จะerrorบ่อย
836 ควรมีการปรับปรุงรูปแบบของระบบสารสนเทศที่ทันสมัยอยู่เสมอ
837 ตัวหนังสือ เล็กๆๆไป
838 การเข้าถึงข้อมูลยังมีความสลับซับซ้อน
839 การลงทะเบียน เป็นไปได้ช้าามาก ไม่รวดเร็ว การลงทะเบียนวิชาที่ปิด น้อยมากไม่พอกับจำนวนนักศึกษา
840 ระบบการรองรับการเข้าใช้งานของสารสนเทศในเวลาลงทะเบียน อยากให้รองรับคนจำนวนมากให้ดีขึ้น
841 เข้าถึงยาก
842 ระบบการบริการ
843 เครือข่ายล้มบ่อย เข้าหน้าเวบไม่ได้
844 ควรมีระบบ Navigator สำหรับเป็นระบบนำทาง ให้กับคนที่เริ่มต้นใช้งาน ระบบ ( นักศึกษาใหม่ )
845 รายละเอียด ลิงค์เยอะ
846 ความรวดเร็ว และพอดีกับนักศึกษา ห้องเรียนไม่พอบ้างง เซง
847 ระบบลงทะเบียนเรียนค่อนข้างจะมีปัญหา
848 เครื่องเล่น CD
849 ควรรวดเร็วและทันใจ
850 เรื่องระบบที่รองรับนักศึกษาในจำนวนมาก ๆ มักจะล้ม
851 ความรวดเร็วในการเข้าใช้ และ การจัดระบบฐานข้อมูลที่แน่นอน
852 ความรวดเร็วในการเข้าใช้ระบบ
853 ระบบอาจจะเข้าใจยากไม่ค่อยสะดวกต่อการใช้บริการ
854 เวลาลงทะเบียน ล่มทุกปี อยากให้แก้ไขจุดนี้
855 ช้าระบบเยอะ
856 ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
857 ความรวดเร็ว
858 ระบบช้า และค่อนข้างซับซ้อน
859 ระบบมักจะล่มเวลามีคนเข้าใช้เยอะ
860 ค้นหาสิ่งต่างๆยากนิดนึง
861 ควรปรับปรุงระบบการใช้งานให้ง่ายขึ้นกว่าเดิม
862 จัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหา
863 ระบบลงทะเบียนเรียนห่วย ต้องปรับปรุง ลงทุนบ้างอะไรบ้าง ลำบากนักศึกษาเวลาลงทะเบียน แย่งกันแทบตาย
864 ความล่าช้าของอินเทอร์เน็ต
865 ปรับเปลี่ยนให้เข้าถึงง่าย เพราะว่ากว่าจะหาเจอต้องเข้าหลายขั้นตอน
866 เวลาลงทะเบียนเรียนเวปล้มตลอดกาล
867 ระบบชอบติดคัด
868 ปรีบปรุงตัวหนังสือ
869 เปลี่ยนหน้าเว็บบ่อยไปหน่อยนะครับ หาที่เข้าแต่ละครั้งก็ลำบากน่าดู
870 การหาข้อมูล มันหายากหาไม่ค่อยเจอ
871 เข้าสู่ระบบค่อนข้างช้า
872 ความไม่รวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
873 เข้าใจ ง่าย กว่านี้
874 ความล่าช้า
875 ทำให้ดูทันสมัยมากกว่านี้
876 ตารางสอนช้า
877 อยากให้มีความแน่ชัดในการใช้งาน เช่นพวกการทำเมนูเข้ามาดูรายละเอียดต่างๆ รวมทั้งพวกบิลค่าเทอม
878 ความสะดวกและรวดเร็วในการหาข้อมูลสารสนเทศ
879 มีอุปกรณํน้อย
880 ระบบล้มเมื่อมีการเข้าถึงตัวข้อมูลทีละมากๆในเวลาเดียวกัน
881 มีความล่าช้า
882 หมวดหมู่ ความเข้าใจ การเข้าถึง
883 ในเรื่องของระบบบางครั้งก็ช้า ทำให้ต้องเพิ่มความรวดเร็วในการใช้บริการให้มากกว่านี้
884 อัพเดทข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ และมีความถูกต้องให้มากที่สุด
885 เวลาลงทะเบียนระบบจะมีปัญหามากๆๆช่วยทำให้มันดีกว่านี้ หรือบางทีเว็บจะได้ไม่ต้องล่ม
886 ควรมีคอมมากกว่านี้
887 ควรจัดการดีกว่านี้
888 ตอนแรกใช้ Google Chrome เข้าระบบ สารสนเทศนักศึกษา ไม่สามารถเข้าได้ จึงต้องมาใช้ Internet Explorer ถึงจะได้ ซึ่งทำให้เสียเวลา
889 หาข้อมูลยาก
890 หายากเพราะซ่อนไว้มากเกินไป
891 ใหไ้เร็วกว่าเดิม
892 วามสะดวก รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
893 ไม่หน้าจะต้องปรับแล้ว
894 เครื่องเซอฟเวอร์
895 ควรแบ่งเปนสัดส่วน
896 ระบบล้มบ่อย
897 ทุกอย่างที่มนุาญืจะจินตนาการได้
898 มีความรวดเร็ว และทำให้ง่ายต่อการมองเห็น
899 ความรวดเร็ว
900 อยากให้เว็บไม่ล้มเวลาลงทะเบียนเรียนเป็นแบบนี้ทุกเทอมเลยช่วยปรับปรุงหน่อยนะค่ะ
901 เครือข่ายล่มบ่อยมาก
902 มีความล่าช้า ข้อมลูไม่ชัดเจน
903 ลงทะเบียนช้า
904 เรื่องการลงทะเบียนเรียน
905 ทุกอย่างเจ้าหน้าที่ต้องปรับปรุง
906 ยังไม่มีค่ะ
907 ความรวดเร็ว
908 ปรังให้ดูเข้าใจง่ายและทันสมัย มากขึ้น
909 เวลาลงทะเบียนเรียน เน็ตมักจะ หลุดเสนอ
910 การลงทะเบียนเรียนช้ามาก
911 มีความล่าช้าในการเข้าถึงสารสนเทศ
912 อยากให้เข้าใจง่ายกว่านี้..
913 การตอบสนอง
914 ระบบลงทะเบียนเรียน (ช้ามาก ทั้งๆที่มีคนเข้าใช้พร้อมกันแค่หลักพันคน ไปดูsever gameonline ซิครับ คนเข้าพร้อมกันเป็นแสนเป็นล้านไม่เห็นช้าเลย)
915 ระบบการเข้าใช้ จุดบกพร่อง เมื่อมีการเข้าใช้งานจำนวนมาก ระบบมักจะล่ม
916 ระบบมักค่อนข้างมีปัญหาติดขัดบ้าง
917 ให้เน็ตไวกว่านี้
918 เวลาลงทะเบียนระบบชอบล่ม
919 ความล่าช้าของอินเตอร์เน็ต
920 ลงทะเบียนเรียนไม่พอคะ น่าจะจัดตารางสอนให้นักศึกษาเลย ไม่อยากแย่งกันลงทะเบียนคะ เพราะระบบช้ามากแล้วก้อรายวิชาเปืดไม่พอสำหรับนักศึกษาคะ
921 ช่วงเวลาการลงทะเบียนเรียนขอให้จัดการปรับปรุงระบบให้ดีกว่านี้ เพราะเป็นปัญหามาก.....ติดอันดับต้นๆ ของมหาลัย หากมหาวิทยาลัยสามารถแก้ไขในจุดนี้ได้ก็จะทำให้ระบบทุกอย่างดูดีไปหมด และยังเป็นสิ่งที่ล้ำหน้ากว่ามหาวิทยาลัยอื่นด้วยเพราะการลงทะเบียนเรียนก็เป็นปัญหาของมหาวิทยาลัยอื่นด้วย...หากเราทำได้ก็แสดงถึงความมีประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศนักศึกษาของมหาวิทยาลัยของเราไปด้วย เรื่องทุกเรื่องมีทางแก้ไขเสมอ
922 ไม่ค่อยอัพเดตข้อมูล
923 รวดเร็ว ฉับไว
924 ความครบถ้วนของข้อมูล
925 ตัวหนังสือใหญ่ ๆ (อ่านไม่ออก)
926 ควรทำไอค่อนใหญ่ๆไว้ ในหน้าเว็บหลักเลยครับ
927 กระจายข่าวสารให้มากกว่านี้
928 ตัวหนังสือเล็ก
929 ระบบตอนลงทะเบียนขัดข้อง
930 การลงทะเบียนเรียน ควรมีความรวดเร็วในการลงทะเบียน
931 ไม่มีจุดที่ควรปรับปรุง
932 แก้ไขปัญหาเรื่อง ระบบขัดข้องเป็นประจำในด้านการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
933 หา ข้อมูลยาก
934 บ้างข้อมูลค้นหายาก ข้อมูลล้าช้า
935 ระบบขัดข้องบ่อย
936 ความเร็วและระบบการลงทะเบียนเรียน
937 การเรียกใช้บริการค่อนข้างช้า
938 ดีอยู่แล้ว
939 ช้าในบางครั้ง
940 ให้เร็วกว่านี้
941 ระบบใช้งานตอนเยอะ ๆ ทำให้ล่ม
942 ให้เร็วขึ้น
943 ช้ามากกกกก
944 เวลาดูเกรดหรือลงทะเบียน ช่วงเวลาสำคัญ เข้ายากมาก
945 ข่าวสารแออัดเกินไป สีสันไม่ค่อยสดใส
946 ลงทะเบียนเรียนนานไป
947 การเข้าถึงระบบช้ามาก
948 การปรับปรุงยังช้า ระบบยังไม่ดีเท่าที่ควร
949 ไม่มีจุดเเก้ไข
950 การอัพเดจข้อมูลที่รวดเร็ว
951 ระบบลงทะเบียน
952 ความรวดเร็วของระบบที่ให้บริการ
953 ระบบมีความคล่องแคล่วที่ช้ามาก ชอบเสียหรือมีปัญหาตลอด
954 ถ้าเพื่อนรู้่วันเกิดเราและรหัสนักศึกษาของเรา โดยเฉพาะเพื่อนร่วมห้อง ทำให้ความลับรั่วไหลได้ง่าย
955 นักศึกษาควรได้รับการเอาใรใส่จากอาจารย์มากกว่านี้
956 ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้
957 ความรวดเร็ว
958 ลดความซับช้อนในการเข้าระบบ
959 เว็ป ล้ม บ่อย
960 ข้อมูลที่โชว์ช้ามาก
961 ลิงค์เยอะ เกินไป บางครั้งหาลิงค์ไม่เจอ
962 ตัวอักษรเยอะทำให้ลายตา
963 ควรปรับปรุงด้านความรวดเร็วของเกรด
964 อินเตอร์เน็ตชองมหาลัยช้ามาก ระบบลงทะเบียนก็ยุ่งยากและไม่เพียงพอต่อนักศึกษา
965 ควรให้มีบริการอื่นๆที่นอกเหนือจากนื้ เช่น เปิดห้องคอมฯตลอด
966 ระบบช้า ล้มง่ายลงทะเบียนช้า
967 ควรมีให้ครบทุกอย่าง
968 บางครั้งระบบค่อนข้างช้าและขัดข้อง
969 ควรแบ่งแยกให้ชัดเจนในเรื่องประชาสัมพันธ์
970 ควรยืดเวลาให้มากกว่านี้
971 น่าเบื่อกับระบบลงทะเบียน
972 บางครั้งล็อคอินลงทะเบียนได้ช้า
973 ระบบช้ามาก
974 ล้มบ่อยมาก
975 ควรปรับปรุงระบบให้เร็ว และทันสมีย มากกว่านี้
976 ระบบล่มในขณะที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก
977 ความสะดวก ความรวดเร็วรูปแบบและวิธีการสืบค้นข้อมูล
978 ระบบลงทะเบียนเรียน ช้า บางครั้งเข้าไม่ได้เพราะ นศ. เข้าในปริมาณมาก
979 เรื่องการลงทะเบียนระบบล้มตลอด
980 ตัวเลือกนศ. ป.บันฑิตและปริญญาโท น่าจะเพิ่มอีกนิดเป็น "ป.บัณฑิตและปริญญาโท เอก"
981 ควรมีคอมพิวเตอร์ทุกจุดของอาคาร
982 แบบเดิมทำให้ลงทะเบียนง่ายกว่า
983 ข้อมูลไม่ตรงตามที่ประกาศ
984 ระบบลงทะเบียน
985 ััะรีรนารีนา
986 ควรทำให้หาข้อมูลได้ง่าย
987 ควรจะมีระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ เข้าใจได้ง่าย เป็นเอกคณะแยกออกกันไป
988 ระบบควรปรับปรุงให้มากๆ
989 ควรมีวิธีการที่ทำให้เน็ตเร็วมากกว่านี้
990 ตัวหนังเล็กไป
991 ความรวดเร็วในการเข้าถึงระบบ
992 ความรวดเร็ว
993 การเข้าถึงยังมีบางส่วนที่ยากต่อการเชื่อมโยงได้
994 ควรสร้างให้โดเด่นมากกว่านี้อีกนิด
995 ระบบล้มบ่อย
996 อยากให้การค้นหารวดเร็วกว่านี้
997 ไม่มี คิดไม่ออก
998 บางครั้งช้ามาก ในด้านข้อมูล
999 ระบบล่มเวลามีคนเข้าเยอะ
1000 บางที ข้อมูลมันเก่ามากแล้วแต่ยังไม่มีการอัพเดรด
1001 ความรวดเร็วการใช้บริการ
1002 บางครั้งเข้ายาก
1003 ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
1004 การสอนการศึกษา ยังมีนักศึกษาบ้างกลุ่มหรือบ้างท่านที่ยังไม่ รู้เรื่อง
1005 ระบบลงทะเบียนเรียน
1006 การค้นหาข้อมูลช้าลง
1007 การค้นหาข้อมูลช้าลง
1008 ตัวหนังสือ
1009 บ้าง ครั้ง เว็บ ของมหาลัย จะ เข้าไม่ ค่อยได้
1010 ช้านิดหน่อยคับ
1011 ลงทะเบียนเว็บชอบล้ม ควรปรับปรุง
1012 ระบบลงทะเบียนเรียน ยากเกินไป ไม่มีการค้นหาวิชาทั้งหมด แต่ต้องหาเป็นรายวิชาแทน
1013 ข่าวสารขอคณะต้องให้นักศึกษาได้รู้ทุกคน
1014 ระบบซับซ้อนไป...งง
1015 เรื่องแถวของทางเข้า
1016 ทำอะไรให้มีหลากหลาย
1017 ร่มบ่อย ช้ามาก โดยเฉาะ ตอนลงทะเบียนเรียน เป็นปัญหาตลอด แล้วเป็นอะไรที่ปวดหัวมากมาย
1018 เวลาลงทะเบียน ช้ามากครับ แล้วคนที่อยู่ต่างจังหวัด ไมาสามารถเข้าระบบได้เลย ครับ เวลาลงทะเบียน
1019 อยากหั้ยบอกข่าวสารให้รวดเร็วกว่านี้ หรือไม่ก็บอกล่วงหน้า เพื่อการเตรียมตัวให้ทัน
1020 รวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร
1021 ปรับปรุงระบบให้ดีหน่อย
1022 ความมีระบบะที่เข้าใจง่ายกว่านี้
1023 เวลาลงทะเบียนเรียนควรปรับปรุงเล็กน้อย เพราะช้ามาก
1024 ปรับปรุงระบบลงทะเบียนด้วย
1025 ให้มีความหลากหลายมากกว่านี้
1026 บางครั้งระบบมักมีปัญหา
1027 หนังสือตัวเล็ก
1028 จุดที่ควรปรับปรุงคือ ปรับปรุงในสิ่งที่อยากให้มี ด้านล่าง
1029 อยากให้รองรับเมื่อผู้ใช้เข้าใช้งานมากๆพร้อมๆกัน
1030 หาข้อมูลยาก
1031 รูปแบบและวิธีการศึกค้นข้อมูลบางส่วนค่อนข้างที่จะซับซ้อน
1032 รูปแบบและวิธีการศึกค้นข้อมูลบ%D
1033 ลงทะเบียนช้ามากๆๆๆๆ
1034 ความทันสมัย
1035 การให้บริการที่ค่อนข้างช้า
1036 ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
1037 ประมวลผลช้า
1038 ช้า เซิฟเว่อร์เน่า
1039 ความรวดเร็ว
1040 การเชื่อมต่อ เมื่อมีคนใช้บริการในปริมาณมากๆ ระบบมักจะเสียหาย
1041 ระบบลงทะเบียน
1042 ระบบการลงทะเบียน
1043 ระบบสารสนเทศไมเพียงพอกับผู้ใช้
1044 ความเด่นชัด
1045 การลงทะเบียนเรียน
1046 หัวข้อมีน้อย
1047 ลงทะเบียนเรียนช้า
1048 ค่อนข้าง ยุ่งยาก
1049 ความยุ่งยาก
1050 ต้องปรับปรุงเรื่อง รหัสการเข้าใช้งาน
1051 การอัพเดทข้อมูล
1052 ข้อมูลตอบสนองไม่ค่อยตรงต่อความต้องการเท่าไหร่
1053 การเข้าระบบช้ามาก ล็อกอินเข้าระบบยากมากครับ
1054 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
1055 ข่าวล่าช้า
1056 sswwwwwwww
1057 ไม่น่าจะมี
1058 ความรวดเร็วค่ะบางครั้งก็เข้าไม่ได้
1059 เน้นสีในตัวอักษรของหัวข้อที่สำคัญ
1060 ระบบควรมีการบริการที่ดีกว่านี้ ต้องมีการอัพเดทข้อมูลอยู่ตลอดเวลา และควรมีการค้นหาที่ง่ายขึ้นกว่านี้
1061 เข้ายาก ระบบมักล้ม ปรับปรุงนะค่ะ
1062 ความรวดเร็ว
1063 aaaaaaaaaaaa
1064 การจัดระบบ
1065 ความทันสมัย
1066 ควรปรับปรุงระบบให้ชัดเจน รวดเร็ว และเข้าใจง่ายกว่านี้
1067 เครื่องคอมพิวเตอร์ เสียเยอะ
1068 ระบบช้ามาก
1069 หมายเหตุควรชัดเจนกว่านี้
1070 ลงทะเบียนเรียนทีไรเนตไม่ค่อย มีประสิทธิภาพค่ะ
1071 รูปลักษณ์ไม่ค่อยบ่งบอกความเป็นสถาบัน
1072 ปรับปรุงเกี่ยวกับการลงทะเบียน ให้มีความสะดวกร็วดเร็วกว่านี้
1073 เพิ่มเติมข้อมูลจากเดิมให้มากและอธิบายให้นักศึกษามีความเข้าใจมากกว่านี้
1074 ปรับปรุง ระบบด้วย ห่วยมาก
1075 เรื่องระบบลงทะเบียน
1076 ความไม่สะดวก ความล่าช้าของระบบ และยังแย่งกันลงทะเบียน การเปิดจำนวนผู้เรียนไม่พอต่อความต้องการ
1077 ควรแบ่ง เวลาในการลงทะเบียรเรียน เพราะเนื่องจาก ถึงเวลาแล้ว ทั้งชั้นปีการศึกษา ลงทะเบียรพร้อมกัน ทำให้ ระบบมีปัญหา
1078 ควรมีการอัฟเดทข้อมูลของนักศึกษารายใหม่ให้เร็วกว่านี้ เพราะว่า ในการลงทะเบียนนักศึกษารายใหม่ก็ต้องลงทะเบียน ซึ่งในการลงทะเบียนจะพบกับปัณหา เช่น เซกชั่นไหนเต็ม ก็จะให้เขียนคำร้อง แต่ในการเขียนคำร้องต้องมีรหัสผ่าน ซึ่งนักศึกษาใหม่แต่ละคนก็ งง กับรหัสผ่านที่กรอกก็ตรงตามที่บอกทุกอย่างแต่เข้าไม่ได้ จึงโทรถามฝ่ายงานทะเบียนผลปรากฎว่ายังไม่ได้อัฟเดทข้อมูของนักศึกษาใหม่ ข้อมูลรหัสการยืนยันจึงไม่มี
1079 ระบบช้ามาก
1080 ควรบอกระเอียดกว่านี้
1081 อยากให้มีสื่อที่สร้างความรู้แก่นักศึกษาให้มากกว่านี้
1082 ควร ลดความซับซ้อนลง
1083 ตัวหนังสือเล็ก
1084 รหัสผ่านผิดพลาดบ่อย
1085 ข่าวประกาศต้องมีมากกว่านี้และต้องเป็นข่าวใหม่ทันต่อเหตุการณ์
1086 ข้อมูลขัดคล่องเป็นบางครั้ง
1087 ระบบลงทะเบียนบางทีมีความล่าช้า
1088 ความรวดเร็วว
1089 ระบบช้าเกิน
1090 ความรวดเร็ว
1091 ความรวดเร็วในการเรียกใช้
1092 ข้อนี้ไม่แน่ใจว่าจะขอกจุดเด่นที่ควรปรับปรุงอะไร
1093 ควรคำนึงถึงจำนวนนักศึกษาให้พอกับจำนวนการให้บริการ
1094 บางทีก็เข้าไม่ได้ต้องใช้ความพยายามหายครั้งมากถึงจำเข้าได้
1095 บางครั้งที่มีคนเข้าเยอะๆเซิร์ฟเว่อร์จะล่ม
1096 ไม่ค่อยมีสีสันที่น่าดึงดูด
1097 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
1098 ไม่มีข้อปรับปรุง
1099 ระบบช้ามากตอนลงทะเบียน
1100 หน้าตาเว็บเพจควรมีความน่าสนใจ
1101 ปรับปรุงการลงทะเบียนของนักศึกษา เพราะว่าการลงทะเบียนมันต้องแย่งกัน ทำให้เว็ปล่ม นักศึกษาบางคนก็ลงไม่ทัน เรียนไม่ได้ แอดมือไม่ติด จะขอให้ปรับปรุงเรื่องนี้ค่ะ
1102 หาสิ่งที่ต้องการไม่ค่อยเจอ
1103 รวดเร็ว ว่องไว
1104 การสืบค้นยังยากบางส่วน
1105 หาข้อมูลได้ยาก
1106 เวลาที่นักศึกษาลงทะเบียนเยอะมักจะเข้าไม่ได้
1107 ระบบ ไม่พร้อมใช้งาน เวลา ลงทะเบียนเรียน
1108 รายวิชาที่เปิดควรมีพอเพียงรับนศ.
1109 ไม่มี ไม่มี
1110 เรื่องของการใช้รหัส และบริการของห้องสมุด มักมีปัญหาเรื่องของการเข้ารหัส
1111 ที่ทำก็ดีอยุ่แล้ว
1112 ควรชี้แจงรายละเอียดของข้อมูลให้ละเอียด และชัดเจนมากขึ้น
1113 ให้ละเอียดกว่านี้ และรวดเร็วกว่านี้
1114 ความรวดเร็ว
1115 อยู่ข้างในสลับซับซ้อนเกินไป
1116 เมื่อมีคนเข้ามาใช้บริการเยอะๆ มักมีปัญหาเรื่อง เซิฟเว่อร์
1117 no comment !!
1118 เข้าระบบยาก หลายครั้ง ไม่รู้ว่าเพราะอะไร
1119 ความรวดเร็ว
1120 ควรชัดเจนกว่านี้
1121 ทุกจุดให้ดีขึ้นไปอีก
1122 บางครั้งก็เข้าระบบไม่ได้
1123 ความรวดเร็ว
1124 เพิ่มจุดให้บริการมากขึ้น
1125 อัฟข้อมูลใหม่ๆ ให้เยอะกว่านี้
1126 อย่าเอามาบังอะไรแบบนี้อีก
1127 ระบบสารสนเทศ
1128 บางครั้งถ้ามีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากทำให้ช้าในการเข้าสู่ระบบ
1129 ภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ ไม่สามารถเข้าดูผลการสอบได้
1130 เข้าสู่ระบบยาก
1131 บางครั้งก็ช้า
1132 ตัวหนังเล็กไป
1133 ความรวดเร็ว รูปแบบและวิธีการสืบค้นข้อมูล
1134 ควรจะให้ระบบสารสนเทศนักศึกษาค้นหาได้ง่ายต่อความต้องการ
1135 การเข้าใช้ยาก
1136 การอัพเดทข่าวสาร
1137 ความล่าช้าในการอัพเดทต่างๆ
1138 บางครั้งอาจลืมรหัสผ่านได้ และอยากให้ทางระบบเก็บรหัสของเราไว้ด้วย
1139 ช่วงที่มีการลงทะเบียน ควรทำให้ระบบทำงานรวดเร็วกว่านี้
1140 รายละเอียด
1141 ความรวดเร้วในการค้นข้อมูลข่าวสาร
1142 บางครั้งเข้าระบบไม่ได้
1143 ตัวหนังสือเล็ก
1144 ข่าวสารตรงกับควาามต้องการ
1145 ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
1146 เข้ายาก บางครั้งเข้าไม่ได้
1147 ระบบไม่สามารถรองรับคนที่เข้าเ็ว็บมากได้
1148 ระบบการลงทะเบียน
1149 Pass มักจะงงกับ Pass ของนักศึกษา
1150
1151 เวลากรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง
1152 เวลากรอกผิด ใช้เวลานานกว่ากลับมาได้
1153 ระบบชอบล้ม
1154 การให้ขอมูล
1155 ไม่ควรให้กรอกเยอะ
1156 ความเข้าใจ
1157 รายละเอียดยังไม่สมบุรณ์โดยเฉพาะแผนการเรียนที่ต้องเรียน
1158 ควรเร็วกว่านี้
1159 มักจะใช้งานไม่ได้ ช่วงลงทะเบียน
1160 update ช้ามาก เปลี่ยนประเภทแล้วยังไม่ update ให้
1161 ยุ่งยากในการล็อกอิน
1162 คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการนักศึกษามีน้อย
1163 ขอความรวดเร็วมากกว่านี้
1164 การให้บริการที่มีปัญหาเมื่มีผู้เข้าใช้งานจำนวนมากในเวลาเดียวกัน
1165 ระบบควรจะรองรับ ได้มากขึ้น
1166 ความรวดเร็วและความทันสมัย
1167 ความรวดเร็ว
1168 เมื่อมีการใช้งานมากจะค้อนข้างช้า
1169 การวางระบบการค้นหาเข้าถึงยากเนื่องจากมีไอคอนให้เลือกมากเกินไป
1170 ความทันต่อเหตุการณ์
1171 เวลาลงทะเบียนช้า
1172 ให้ข้อมูลเร็วกว่านี่
1173 อินเตอร์เนตไม่ครอบคลุม
1174 เวลาลงทะเบียนเรียนมักจะค้าง ช้า และ error ไปเลย และมันจะเป็นแบบนี้ทุกปี ควรปรับปรุงเรื่องนี้อย่างมาก
1175 การจัดวางและองค์ประกอบไม่ค่อยดี
1176 ข้อมูลไม่ชัดเจน
1177 ควรอับเดตขอมูลตลอดเวลา
1178 น่าจะจัดอันดับข้อมูลที่มีการติดต่อขอทำเรื่องหรือหาข้อมูลเกี่ยวกับ ระบบสารสนเทศเพื่อเป็นหัวข้อหลักสำหรับนักศึกษาที่ต้องการหาข้อมูลเหมือนกัน
1179 หาให้ง่ายมากกว่าเดิม
1180 การค้นหาข้อมูลล่าช้ามาก
1181 เวลาสอนควรน้อยลง
1182 ยังช้าและข้อมูลไม่ทั่วถึงกันอีกเยอะนะต้องพัฒนาให้มันไว้กว่านี้
1183 กว่าจะเข้ามาได้หาได้ยากมาก
1184 อินเตอร์เน็ตในมหาลัยช้ามา
1185 ไม่มีข้อปรับปรุง
1186 ระบบลงทะเบียนช้ามาก
1187 ต้องเข้าง่าย
1188 หาจุดเด่นหน่อย
1189 ความรวดเร็ว
1190 เข้าสู่ระบบยาก
1191 การเข้าสู่ระบบยาก ได้กรอกหลายอย่าง
1192 อินเทอร์ช้า(ค่อนข้างปานกลาง)
1193 ควรปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม
1194 ระบบลงทะเบียน
1195 ควรปรับปรุงระบบตอนลงทะเบียนเรียนนะครับ ช้ามาก
1196 ไม่น่าจะมีครับ
1197 ตัวหนังสือเล็ก
1198 บางครั้งเข้าไม่ค่อยได้
1199 ระบบบางที อาจช้าเกินไป
1200 ความล่าช้าบางกรณี
1201 ความรวดเร็วในการเข้าดูงาน
1202 Update ข่าวสารของคณะต่างๆให้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งกิจกรรมของคณะแต่ละคณะ
1203 บางครั้งเว็บอาจช้าและเครื่อข่ายขัดข้องบ้าง เช่น การลงทะเบียนเรียน
1204 ควรใช้ประโยชน์ได้มากกว่านี้
1205 ควรจัดหาหนังสือและข้อมูลใหม่มาบ้าง
1206 ข้อมูลทุกชนิดควรเป็นข้อมุลที่มีอยู่จริงและมีที่มาที่ไปอย่างชัดเจน
1207 เน็ตช้าไปหน่อย แต่ก็ดีแล้วครับ
1208 ความรวดเร็ว
1209 ความรวดเร็ว และความมีประสิทธิภาพที่จะรับมือกับการใช้งานของระบบที่ละมาก ๆ ได้
1210 ควรปรับปรุงส่วนต่างๆ ให้เห็นชัดเจน
1211 ปรับปรุงเรื่องของสัญญาณการเชื่อมต่อ
1212 ยังไม่มีความทันสมัย ต่อสิ่งที่เปลี่ยนไป
1213 ควรที่จะปรับปรุงในเรื่องของระบบ
1214 ความล่าช้าของระบบ
1215 อธิบายการทำงานไม่ค่อยชัดเจน
1216 ควรทำให้ละเอียดกว่านี้
1217 ควรปรับปรุงเรื่องความรวดเร็ว ความเข้าใจ ให้เข้าใจง่ายๆ และสะดวกต่อนักศึกษาที่เข้ามาใหม่
1218 โอเค ดีคับ
1219 เน็ตก็ไม่ดี ระบบก็ล่มบ่อย
1220 รายละเอียดของวิชาและอาจารย์ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่
1221 ความเร็วในการเรียกใช้
1222 ............
1223 สีสันในเว็บ
1224 ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
1225 อยู่ลึกเกินไป
1226 ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ
1227 บางที่การค้นหาบางอย่างอาจจะหาไม่เจอ
1228 ระบบล่มบ่อย
1229 ระบบซับซ้อนเกินไป
1230 เป็น 1 ความคิดเห็นเสนอแนะนะครับ คิดว่าตัวหนังสือเล็กและติดกันมาก น่าจะใช้วิธีทำให้ดูชัดเจนขึ้น เช่น ลิงค์ไอค่อนที่สื่อความหมายพร้อมนิยามสั้นๆที่เข้าใจง่ายใต้ไอค่อน ควรจะปรังปรุงตามวัตถุประสงค์การเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของuserเรียงตามลำดับมากไปหาน้อย มากกว่าที่นำเสนอข้อมูลรวมแบบปัจจุบัน แล้วต้องเข้าlink หลายต่อเพื่อไปหาสิ่งที่ต้องการ
1231 แต่บางทีก็เน็ตล่ม
1232 ความรวดเร็ว
1233 ข้อมูลเข้าใจอยาก
1234 fggggggggggggggg
1235 ให้เวลามากกว่านี้ในการใช้งานในระบบ
1236 ทำงานให้ดีขึ้น
1237 รหัสเยอะเกินไป
1238 การสื่อสาร
1239 มีอุปกรณ์ให้ครบ
1240 ควร ให้ระบบสารสนเทศ มีความรวดเร็วมากกว่านี้
1241 ควรออกแบบระบบให้มีการใช้บริการได้ง่าย รวดเร็ว เเละ เวลาลงทะเบียนทุกอย่างควรทำให้ข้อมูลครบถ้วน
1242 ควรปรับเรื่องการโหลดของข้อมูลค่อนข้างช้า
1243 เน็ตอึดช้า บ้างครั้ง
1244 บางครั้งระบบฐานข้อมูลล้มเหลวควรมีการปรับปรุงในเรื่องนี้บ้างครับ
1245 มีปัญหาในด้านการเชื่อมต่อ ที่ขัดข้องอย่างมาก เวลาเข้าใช้ บางครั้งทั้งที่รหัสถูกแต่ก็ยังบอกว่าผิดอยู่ดี
1246 ระบบ ค่อนข้างมีปัญหา
1247 อัพ ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
1248 ระบบชอบช้า
1249 บางครั้งระบบไม่ดี ทำให้เข้าไม่ได้
1250 ปรับความเร็วของเน็ตให้เร็วมากขึ้น
1251 ดีอยู่แล้ว
1252 ความสะดวกรวดเร็ว
1253 บางขั้นตอนอาจจะไม่เข้าใจ
1254 ห้องเรียนร้อนไปหน่อยค่ะ
1255 ระบบลงทะเบียนและเวลาดูผลการเรียนล่มบ่อย ควรจะมีระบบรองรับในส่วนนี้
1256 ความรวดเร็วในการใช้งาน
1257 อาจารย์ไม่สามารถยืนยันการดรอปในระบบออนไลน์ได้
1258 ควรให้มีอาจารย์มาตรวจสอบในเว๊ปได้
1259 การลืมรหัสผ่านอยากให้เป็นเหมื่อนในเมย์
1260 ดีแล้วววววว
1261 ควรปรับปรุงใน่ส่วนของระบบอินเตอร์เน็ตในเวลาที่มีนักศึกษาหรือบุคลากรเข้าไปใช้บริการเป็นจำนวนมากเช่นวันลงทะเบียนเรียนระบบจะช้ามากถึงมากที่สุดควรปรับและแก้ไขในจุดนี้อย่างมากเพราะว่านักศึกษาบางคนอาจจะไม่ได้เรียนวิชาที่ตัวเองต้องการที่จะเรียนจริงๆจึงเป็นการพลาดโอกาสในหลายๆด้าน
1262 วิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนแล้ว
1263 การเข้ารหัสแระกรอกรหัสผ่าน
1264 ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับสาระสนเทศหรือปล่าวนะครับ แต่อย่างให้ เปิดลงทะเบียนง่ายๆ รับคนเยอะกว่านนี้ ในแต่ละวิชา ลงเรียนคนเดียวมันไม่ลอดครับต้องเกรียนเป็นกลุ่ม พากันไป
1265 ควรที่จะระบบให้ดูง่ายและชัดเจนกว่านี้หน่อย
1266 ความรวดเร็วและการโหลด
1267 สีน่าจะชัดกว่านี้
1268 ขนาดของตัวหนังสือครจะมีขนาดใหญ่กว่าเดิมอีกนิดน้อย
1269 ความไม่ซับซ้อน
1270 ตอนนี้ยังพอใจอยู่
1271 ประชาสัมพันธ์ที่ทันต่อเหตุการณ์
1272 การเข้ารหัสผ่านง่ายต่อการที่บุคคลอื่นจะเข้าดูข้อมูลของเรา
1273 1.ระบบสารสนเทศช่วย เหลือองค์กรในการเรียนรู้รูปแบบการซื้อสินค้าและความชอบของลูกค้า 2.ระบบสารสนเทศสนับสนุนการรักษาโรคขั้นก้าวหน้า รังสีวิทยา และการเฝ้าตรวจคนไข้ 3.ระบบงานที่สามารถทำ งานได้โดยอัตโนมัติ อาจทำให้มีคนตกงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 4.ระบบสารสนเทศถูกนำมา ใช้งานอย่างกว้างขวางแทบจะในทุกเรื่อง การล้มเหลวของระบบงานอาจนำไปสู่ความล้มเหลวขององค์กร ระบบขนส่งมวลชนหยุดทำงาน หรืออาจร้ายแรงถึงขั้นทำให้ชุมชนเป็นอัมพาตได้ 5.ระบบอินเตอร์เน็ตอาจ ถูกนำมาใช้ในการถ่ายทอดข้อมูลหรือโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ได้
1274 รหัสผ่านไม่สามารถล็อกอินเข้าระบบได้ ติดต่อเจ้าหน้าที่ไปแล้วด้วย แต่ก็เหมือนเดิม
1275 เพิ่มความน่าสนใจให้เข้าไปอยู่ในระบบ
1276 ไม่มีดีอยู่แล้ว
1277 ความเร็วในการใช้มีน้อย เช่นการหลุดในการกรอกระหัส
1278 ไม่ค่อยมีการอัปเด็ดโปรแกรมให้เป็นโปรแกรมใหม่
1279 ระบบขัดข้องบ่อย
1280 บางครั้งพิมพ์ครบทุกอย่างแล้ว แต่เข้าระบบไม่ได้
1281 ไม่คิดว่ามี
1282 ปรับปรุงในเรื่องความไวในการสืบค้น บางเนื้อหาอาจมีมาก แต่ค้นหาได้ช้ามาก
1283 ความเร็ว และระบบ
1284 ระบบลงทะเบียนล้มเหลียวบ่อย อยากให้ช่ววยแก้ไข
1285 ควรปรับปรุงในเรื่องอินเตอร์เน็ด
1286 ควรมีคำแนะนำว่าถ้าประเมินแล้วจะสามารถดูอะไรได้บ้าง
1287 บริการต่างๆควรทำให้เร็วกว่านี้
1288 ระบบชอบล่ม
1289 ปรับรหัสผ่านก่อนเข้าใช้งาน
1290 ความเร็วรวด
1291 ปรับปรุงในเรื่องอินเตอร์เน็ดหลุดบ่อยมาก
1292 เวลาเข้าใช้งาน ให้มากกว่านี้
1293 ระบบ Login ควรปรับปรุงให้เข้าใจมากกว่า นี้
1294 internet ช้า
1295 1.ระบบ Login ที่ยุ่งยาก อยากให้ Login ครั้งเดียวเข้าได้ทุกหมวดหมู่ 2.ระบบฐานข้อมูลที่เยอะและแยกย่อยมากเกินไป จนไม่รู้จะเข้าไปดูอันไหนก่อน อันไหนหลัง
1296 พัดลมเปลี่ยนแอร์
1297 หน้าเว็บไซต์ควรจะมีสิ่งที่ดึงดูดนักศึกษามากกว่านี้
1298 ระบบค่อนข้างช้า
1299 ช่วงเวลาในการลงทะเบียนเรียน ควรปรับปรุงระบบใหม่ ให้เร็วกว่านี้ เพราะ ช้ามากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
1300 เข้าได้บ้างไม่ได้บ้างทั้งๆที่กรอกรหัสแบบเดียวกัน
1301 หน้าเว็บเพจ
1302 ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
1303 ขั้นตอนยุ่งยากเกินไป
1304 ความรวดเร็ว รูปแบบและวิธีการสืบค้นข้อมูล
1305 ระบบ ลงทะเบียน ครวจะปรับปรุง ให้เร็วกว่านี้
1306 ตัวเลข ตัวหนังสือ ไม่ชัดเจน
1307 ควรเข้าให้ได้ง่ายกว่านี้
1308 ความรวดเร็ว
1309 เชื่อมต่อช้า
1310 ช้ามาก ระบบอ่อนไป
1311 ระบบมีความช้า
1312 ตรงที่กรอกข้อมูลนักศึกษา
1313 มีมากหน่อย
1314 ตัวรหัสเข้า น่าจะใช้ตัวเดียวกันกับรหัสลงทะเบียน เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ทำให้ไม่สามารถเข้าใจการใช้ได้
1315 ระบบชอบเปิดไม่ค่อยได้
1316 ควรจะปรับในเรื่องการอัพข้อมูลสารสนเทศที่รวดเร็ว
1317 อยากให้ปรับปรุง ระบบลงทะเบียน มากเลย
1318 ดีที่สุดแล้ว
1319 เวลาลงทะเบียน ช้ามากๆๆทำให้ลงทะเบียนไม่ทันต้องไปลงทะเบียนด้วยมือซึ่งเสียเวลามากครับ
1320 การลงทะเบียนเรียนระบบช้ามาก
1321 คอมพิวเตอร์ช้า
1322 ควรมีระบบที่แจ้งให้รับรู้เร็วกว่านี้
1323 ช้าเป็นบางคั้ง
1324 ช้าเป็นบางคั้ง
1325 อยากให้มีระบบเข้าได้ง่ายๆรวดเร็วโดยเฉพาะตอนลงทะเบียนซึ่งเป็นปัญหาที่ควรแก้ไขเป็นอย่างมาก
1326 ปรับข้อมูลให้ทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น
1327 ระบบช้ามาก
1328 การเข้าสู่ระบบของนักศึกษาและการแบ่งปันข้อมูลต่างๆ
1329 เมื่อมีคนเข้าเยอะๆจะเข้าไม่ได้
1330 ควรมีข่าวสารที่อัปเดตตลอดเวลาในหน้าแรกของเว็บไซด์มหาวิทยาลัย
1331 ความรวดเร็วของการสืบค้นข้อมูล
1332 บางครั้งก็เข้ารหัสไม่ได้
1333 น้ำใจของผู้ปฎิบัติงาน
1334 คือ ควรนำวิธีการใช้งาน อยู่ข้างบนเพราะว่าอยู่ด้านล่างนักศึกบางท่านอาจไม่ได้สังเกต วิธีใช้งาน
1335 ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
1336 ในการลงทะเบียนพบว่านักศึกษาหลายท่านมีความคิดเห็นส่วนใหญ่คือระบบมีปัญหาต้องคลิ๊กลงทะเบียนหลายครั้ง
1337 การใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ได้ผลอย่างสูงสุด
1338 ความเร็วเวลาที่นักศึกษาเข้าใช้ กรณี จำนวนมากๆ
1339 ความรวดเร้ว
1340 การเข้าใช้งานยาก
1341 ความรวดเร็วของการสืบค้นข้อมูลในระบบสารสนเทศ
1342 ไม่มีเพราะดีทุกอย่าง
1343 จำนวนคอมน้อยเกินไปสำหรับนักศึกษา
1344 อัพเดตข้อมูลให้ไวขึ้น
1345 ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่
1346 การแจ้งข่าวสารไม่ครอบคลุมทำให้อาจพลาดข่าวสารที่สำคัญต่างๆ
1347 เข้าได้ยากและช้า
1348 ระบบชอบล่ม
1349 ระบบชอบล่ม
1350 บางทีระบบช้า ค้าง
1351 ค่อนข้างพอใจ
1352 ไม่มีเพราะดีอยู่แล้ว
1353 ความทันสมัย
1354 ปรับปรุงระบบที่ล้มบ่อยๆทุกระบบด้วยนะคะ
1355 น่า จะ เข้าให้ ง่าย กว่านี้ นะ ค่ะ เข้า ยาก มาก เลย
1356 ไม่น่าจะเข้าระบบซับซ่อน
1357 เว็บ ชอบ เน่า ล้มเหลว บ่อย
1358 ไม่น่าจะเข้าระบบซับซ่อน
1359 ข้อมูลที่ได้รับอาจจาล้าช้าไปบ้าง
1360 ชอบเว็บล่ม
1361 ความรวดเร็ว
1362 ได้รับประโยชน์จากการใช้บริการของระบบ
1363 ระบบช้ามาก
1364 ระบบช้ามาก
1365 ไม่ค่อยมีความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
1366 เข้าระบบเรวกว่านี้
1367 ควรมีความรวดเร็วมากกว่านี้
1368 ควรบอกข้อมูลให้ชัดเจนเช่นในเรื่อง การประกาศผลสอบ
1369 ควรจัดเป็นหมวดหมู่
1370 อัพเดตเนื้อหาในระบบ ให้ทันต่อการใช้งาน
1371 อัพเดตข้อมูลให้ทันต่อการใช้งาน
1372 ควรจัดระบบให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน เข้าใจง่าย ค้นหาได้สะดวก
1373 ใช้งานมากๆ มีปัญหา
1374 เข้าสู่ระบบช้ามาก
1375 มีเนื้อหาเยอะเกินไป
1376 ให้มันเข้าง่ายๆ
1377 ปรับปรุงระบบให้ดีกว่านี้ ไม่ให้ล้มบ่อย ที่สำคัญตอนช่วงลงทะเบียนเรียน
1378 ช้าลองรับความต้องการของ นักศึกษาไม่พอ
1379 บริการ การแนะนำ และการควมคุมกฏ
1380 เครื่อข่ายล้มบ่อยๆ
1381 ควรมีวิธีในการใช้ง่าย
1382 การเชื่อมต่อระบบมแลนคนใช้เยอะมั๊กเข้าเน็ตไม่ได้
1383 รายละเอียดที่ครบถ้วน
1384 ความรวดเร็วในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ
1385 ปรับปรุงระบบให้ทำงานไวขึ้นโดยเฉพาะตอนลงทะเบียน ระบบจะช้ามาก
1386 ความรวดเร็ว
1387 ความรวดเร็ว
1388 ความรวดเร็วของระบบอินเทอร์เน็ต
1389 ระบบช้ามากกกกควรปรับปรุงให้ตอบสนองความต้องการการใช้งานให้รวดเร็วกว่านี้
1390 มีบางครั้งอาจช้าบ้าง
1391 เวลาลงทะเบียนเรียน ระบบ ควร รองรับไห้มากกว่านี้นะ
1392 : ความรวดเร็ว รูปแบบและวิธีการสืบค้นข้อมูล
1393 ขอมีความละเอียด ละเอียดในเรื่องหัวข้อต่างๆด้วย รวดเร็วอีกนิดครับ
1394 ระบบขัดข้อง
1395 ให้ทำระบบใหม่ให้ดีกว่านี้
1396 ให้ทำระบบใหม่ให้ดีกว่านี้
1397 เน็ตช้ามาก
1398 ไห้หาง่ายๆหน่อย
1399 ให้แจ้งข้อมูลข่าวสารใหม่หน้าหลัก
1400 จัดหมวดหมู่ทุกอย่าง ให้บริการด้วยคามรวดเร็วกับความต้องการของนักศึกษา ไม่มีอคติในทุกๆเรื่อง
1401 เข้าสู่ระบบได้เร็วขึ้นมากกว่าเก่า
1402 แยกประเภทข้อมูลให้ง่ายขึ้น
1403 ความรวดเร็วในการเรียกใช้เพราะเป็นจุดที่อำนวยความสะดวกได้ดีที่สุด
1404 ความรวดเร็วในการเข้าระบบ
1405 ควรปรับปรุง ระบบลงทะเบียนครับ
1406 จัดเนื้อหาข้อมูลไม่มีระเบียบ
1407 ความรวดเร็วในการเข้าระบบต่างต่าง หากมีคนเข้าระบบมาก ระบบมีความล่าช้าอย่างมาก
1408 เน็ตช้ามาก
1409 ควรเอาไว้หน้าเว็บ จะได้เข้าง่ายๆ
1410 เมื่อมีนักศึกษาเข้าใช้ระบบนี้เยอะ ระบบค่อนข้างจะช้า ควรจะปรับปรุง
1411 เนื่องจากมีผู้ใช้จำนวนมาก ควรปรับปรุงระบบ
1412 บางเวลาถ้าคนเข้าใช้งานเยอะๆ มักจะล่ม
1413 ลงทะเบียนยาก
1414 ไม่มีแล้วค่ะ
1415 ความรวดเร็วของระบบลงทะเบียนเรียน
1416 ดีอยู่แล้วครับ
1417 มีความซับซ้อนในบางจุด ควรทำให้เข้าใจง่ายขึ้น
1418 เจ้าหน้าที่ควรทำหน้ายินดีต้อนรับหรือให้ความรู้กับนักศึกษาให้มากกว่านี้
1419 เจ้าหน้าที่ควรทำหน้ายินดีต้อนรับหรือให้ความรู้กับนักศึกษาให้มากกว่านี้
1420 ปรับปรุงระบบให้รวดเร็วกว่านี้
1421 ความเร็วของสือต่างๆ
1422 เข้าถึวระบบได้ช้า
1423 ควรอัพเดทฐานข้อมูลให้มีความทันต่อเหตุการณ์ เช่นระบบการลงทะเบียนเพื่อเข้าดูผลการเรียนควรที่จะต้องดูได้ทันที ไม่ล่าช้าเหมือนที่เกิดขึ้น เป็นต้น
1424 การมีตัวตนของนักศึกษา...และการล๊อกอินของนักศึกษาใหม่...ยังไม่รวดเร็ว.....
1425 ความรวดเร็วของระบบ
1426 ระบบล่มบ่อย เข้านั่นเข้านี่ไม่ค่อยได้ น่าจะมีเอกสารบอกวิธีการใช้งานเมนูต่างๆ เผื่อบางคนไม่เข้าใจ การกรอกรหัส ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รหัสลงทะเบียนและรหัสวันเกิด อันไหนไว้ใช้ตอนไหนน่าจะแจ้ง หรือว่าจะมีแค่อันเดียวไปเลยค่ะ จะได้ไม่เกิดความสับสน
1427 การสื่อสาร
1428 ความรวดเร็ว
1429 อินเตอร์เน็ต ห่วยแตกมาก ใช้ไม่ได้เลย แล้วจะมีไว้บริการเพื่ออะไร แถมยังเก็บไปในค่าเทอมอีกต่างหาก มหาวิทยาลัย ห่วยลง แย่ลง ทุกวัน ๆ
1430 มักจะมีปัญหา ตอนที่เข้าระบบ
1431 ความบกพร่องของข้อมูล
1432 บางครั้งการเข้าสู่ระบบเป็นไปได้ช้ามาก
1433 ความขัดข้องในการเข้าใช้ ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง เข้าระบบได้ยาก
1434 รูปแบบ บางอย่างดูยาก
1435 เน็ตช้ามาก
1436 อยากให้ใชง่าย
1437 แบบนี้ดีที่สุดแล้ว
1438 น่าจะมีข่าวส่งถึงนักศึกษาโดยตรงเพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษาเอง
1439 ยิ้มแย้มแจ่มใส
1440 ต้องออกใบชำระค่าเทอม ให้ถูกต้องตามกำหนด ไม่ใช่ออกมาวันนี้แล้วให้วันนี้เป็นวันสุดท้าย ถ้าไม่จ่าย หัก สามร้อย
1441 โค้ด อ่านยาก
1442 ดีอยู่แล้ว ขอให้พัฒนาต่อไปอีก
1443 ความสมบูรณ์การให้บริการไม่ตรงเวลาที่กำไว้
1444 ระบบจะช้ามาก ส่วนมากในการลงทะเบียน
1445 ค่อนข้างเข้าใจยากนิดหนึ่ง
1446 แอดมินแก้ไขจุดบกพร่องช้า
1447 เน้ตล่มบ่อย
1448 เน้ตล่มบ่อย ไปหน้าต่อไปไม่ได้ถ้าไม่กรอกข้อมูล
1449 เน้ตล่มบ่อย ไปหน้าต่อไปไม่ได้ถ้าไม่กรอกข้อมูล
1450 เน้ตล่มบ่อย กรอกข้อมูลแล้วไปต่อไม่ได้
1451 เน้ตล่มบ่อย กรอกข้อมูลแล้วไปต่อไม่ได้
1452 เน้ตล่มบ่อย กรอกข้อมูลแล้วไปต่อไม่ได้ เข้าสู่ระบบไม่ได้
1453 ทำไมไปหน้าระบบไม่ได้ เซงนะเน่ี่ย
1454 ข้อมูลบางอย่างหายาก ซับซ้อน
1455 ความสะดวกรวดเร็ว ในการเข้าระบบ ความง่าย
1456 ข้อมูลมีความชัดเจนมากดีมากดีมาก
1457 ไม่ควรยุ่งยาก
1458 ไม่ควรยุ่งยาก
1459 ไม่ควรยุ่งยาก
1460 การประชาสัมพันธ์ไม่ค่อยละเอียด
1461 ระบบลงทะเบียนเข้ายากมาก... แจ้งว่าเข้าไม่ได้เนื้องจาก.... แล้วนักศึกษาจะเข้าใจไหมว่าเนื่องจากอะไร
1462 หายาก.. หรือบางทีอาจใช้เว็บไม่คล่องเอง
1463 เข้าระบบแต่ละครั้งช้า
1464 ความสะดวก รวดเร็ว
1465 รูปแบบและการประชาสัมพันธ์
1466 ความทันสมัย
1467 ระบบอืดบ้างบางเลา
1468 เว็บชอบล่มและอืดมาก
1469 ช้าไปหน่อย
1470 ถ้าเวลามีการเข้าระบบเยอะๆควรเข้ากันได้ทุกคนไม่ติดขัด
1471 ซับซ้อนเกิน
1472 ข้อมูลเยอะเกินไป
1473 เปิดมาเจอเกรดเลย
1474 มีข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยให้มากขึ้น
1475 อินเตอร์ที่เร็ว
1476 ข้อมูลไม่ชัดเจน
1477 ข้อมูลไม่ชัดเจน
1478 การอัพเดทของข้อมูลที่ช้า
1479 เข้าถึงช้านิดหน่อย แต่ก็อยู่ในความสะดวก
1480 เข้าถึงช้านิดหน่อย แต่ก็อยู่ในความสะดวก
1481 เข้าถึงช้านิดหน่อย แต่ก็อยู่ในความสะดวก
1482 เข้าถึงช้านิดหน่อย แต่ก็อยู่ในความสะดวก
1483 เข้าลิ้งข้อมูลให้เร็วที่สุด
1484 ควรจะให้อยากกรอกความคิดเห็นเอง youtube to mp3
1485 ค่อนข้างไม่มีที่ปรับปรุง ทุกอย่างดูดี อ่านได้ง่าย สะดวกในการใช้ ค้นหาข้อมูลที่อยากทราบได้ครบ
1486 55555555555555
1487 55555555555555
1488 จุดที่ควรปรับปรุง
1489 เวลาคนใช้เยอล้มบ่อย
1490 จุดปรับปรุงควรจะมีสาระมากกว่านี้
1491 บริการควรมากกว่านี้
1492 น่าจะตรวจสอบระบบการทำงานของการสื่อสารมากกว่านี้
1493 เข้าดูเกรดไม่ได้
1494 สมบูณร์แบบ
1495 อยากให้เพิ่มข้อประเมินมากกว่านี้
1496 ล่าช้าเมื่อเข้าพร้อมกันมากๆ
1497 แก้ไขการเข้าถึงเนื้อหาให้ง่ายยิ่งขึ้น และแนะวิชาที่ตรงตามแผนให้ชัดเจนว่าควรเรียนอะไรได้บ้าง เพราะถ้าลงทะเบียนผิดก็เรียนฟรีเสียค่าใช้จ่ายในการเรียน
1498 แก้ไขการเข้าถึงเนื้อหาให้ง่ายยิ่งขึ้น และแนะวิชาที่ตรงตามแผนให้ชัดเจนว่าควรเรียนอะไรได้บ้าง เพราะถ้าลงทะเบียนผิดก็เรียนฟรีเสียค่าใช้จ่ายในการเรียน
1499 แก้ไขการเข้าถึงเนื้อหาให้ง่ายยิ่งขึ้น และแนะวิชาที่ตรงตามแผนให้ชัดเจนว่าควรเรียนอะไรได้บ้าง เพราะถ้าลงทะเบียนผิดก็เรียนฟรีเสียค่าใช้จ่ายในการเรียน
1500 แก้ไขการเข้าถึงเนื้อหาให้ง่ายยิ่งขึ้น และแนะวิชาที่ตรงตามแผนให้ชัดเจนว่าควรเรียนอะไรได้บ้าง เพราะถ้าลงทะเบียนผิดก็เรียนฟรีเสียค่าใช้จ่ายในการเรียน
1501 แก้ไขการเข้าถึงเนื้อหาให้ง่ายยิ่งขึ้น และแนะวิชาที่ตรงตามแผนให้ชัดเจนว่าควรเรียนอะไรได้บ้าง เพราะถ้าลงทะเบียนผิดก็เรียนฟรีเสียค่าใช้จ่ายในการเรียน
1502 หาข้อมูลยาก
1503 พัฒนาระบบไม่ให้ล่ม (เพราะล่มบ่อย)
1504 เวลาที่ใช้ได้ของการสนทนาออนไลน์กับสสว.
1505 ไม่ชวน ให้ติดตาม
1506 ไม่ชวนติดตาม
1507 ความรวดเร็วในการให้บริการ
1508 เข้าใช้งานยากและช้า
1509 เข้าใช้งานยากและช้า
1510 เข้าระบบจะเเละข้องข้างมีข้อผิดผลาด
1511 น้อยเกินไป
1512 ข้อความตัวอักษรต่างๆ
1513 ระบุหัวข้อหรือข้อมูลให้ชัดเจนมากกว่านี้
1514 ควรปรับปรุงเกี่ยวกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตบางคั้งก็เข้าใช้ได้บางครั้งก็มีสัญญาณแต่เข้าใช้ไม้ได้ไม่รู้ว่าเป็นเช่นไรช่วยแก้ปัญหาส่วนนี้ด้วยนะค่ะ
1515 ข้อมูลซับซ้อน
1516 อยากให้มีการอัพเดพข้อมูลข่าวสารให้รวดเร็วขึ้น
1517 การอธิบายวิธีการเข้าใช้งานของแต่ละระดับการศึกษา
1518 สถานที่พักผ่อน
1519 ความรวเร็วในการเรียกใช้
1520 เมื่อมีการใช้ระบบปริมาณมาก มักจะไม่สามารถเข้ารับบริการได้
1521 ควรให้ข้อมูลที่เร็ว
1522 ความทันสมัยเพื่ออัปเกรดข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าใช้บริการได้รวดเร็ว
1523 การเข้าระบบค่อนข้างที่จะเข้ายากค่ะ
1524 อยากให้มีการประกาศข่าวสารโดยแยก ข่าวที่ด่วน กับข่าวปกติ
1525 ระบบการช่วยเหลือไม่ค่อยดี
1526 ความเสถียรของระบบ
1527 มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่านี้
1528 ิ้เข้ายากเกินไป
1529 มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน
1530 มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน
1531 ป้อนรหัสค่อนข้างซับซ้อน
1532 บางครั้งระบบล้มเป็นเวลานาน
1533 บางลิ้งเข้าไม่ได้
1534 คิดว่าดีแล้วนะคะ
1535 ความรวดเร็วในการแจ้งหรือปรับปรุงข่าวสาร
1536 แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศนักศึกษา
1537 จุดที่ควรปรับปรุง
1538 ระบบสารสนเทศ
1539 หาอะไรยากมาก
1540 หาอะไรยากมาก
1541 หาอะไรยากมาก
1542 หาอะไรยากมาก
1543 หาอะไรยากมาก
1544 1 : ความทันสมัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ 2 : ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง มีข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ 3 : ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 4 : ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ 5 : ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ เข้าใจได้ง่าย 6 : ความรวดเร็ว รูปแบบและวิธีการสืบค้นข้อมูล 7 : ความสะดวก รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล 8 : ได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ 9 : ได้รับประโยชน์จากการใช้บริการของระบบ 10 : ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ 11 : "จุดเด่น" ของระบบสารสนเทศนักศึกษา
1545 ยังใช้งานบนสมาทโฟนได้ไม่ดีนัก
1546 ไม่มีฟหกฟหกฟหกหหห
1547 1 : ความทันสมัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ 2 : ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง มีข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ 3 : ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 4 : ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ 5 : ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ เข้าใจได้ง่าย 6 : ความรวดเร็ว รูปแบบและวิธีการสืบค้นข้อมูล 7 : ความสะดวก รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล 8 : ได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ 9 : ได้รับประโยชน์จากการใช้บริการของระบบ 10 : ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ 11 : "จุดเด่น" ของระบบสารสนเทศนักศึกษา
1548 การเข้าระบบ
1549 การเข้าระบบ
1550 การเข้าระบบช้า
1551 ไม่ลงความติดเห็น
1552 การอัพเดทข้อมูลให้ตรง และการรับเรื่องร้องเรียนควรปรับปรุงเนื่องจากพนักงานไม่ค่อยให้ความร่วมมือ
1553 ควรปรับปรุงระบบสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันต่อนักศึกษา ทั้งภาคปกติและพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ นอกสถานที่ตั้งศุนย์แม่ลาน้อย
1554 ล้าช้า ในบางครั้ง
1555 ล้าช้า ในบางครั้ง
1556 ล้าช้า ในบางครั้งในการอัพเดทข้อมูล
1557 ล้าช้า ในบางครั้งในการอัพเดทข้อมูล
1558 อ่านยากตัวหนังสือเล็ก
1559 ควรแจ้งข้อมูลแก่นักศึกษาให้ครบถ้วนชัดเจน
1560 ควรแจ้งข้อมูลแก่นักศึกษาให้ครบถ้วนชัดเจน
1561 เกี่ยวกับระบบล่ม
1562 ระบบชอบล่มตอนมีคนเข้ามาเยอะๆ
1563 ระบบชอบล่มตอนมีคนเข้ามาเยอะๆ
1564 ควรมีการแจ้งข่าวสารล่วงหน้า เช่น จะประกาศผลสอบวันนั้นวันนี้ จะประกาศวันลงทะเบียนวันไหน อยากไห้แจ้งล่วงหน้า
1565 ระบบอาจช้าตอนที่ ลงทะเบียน
1566 กรณีที่ นศ เข้าระบบตัวเอง กรอก รหัส ไรถูต้องทุกอย่างมันทำไมเข้าอยากเข้าเย็นนัก ละ ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง
1567 ข้อมูข่าวสารควรแจ้งรวดเร็วกว่าปัจจุบัน เช่นการแจ้งผลสอบ การแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมเรียนเป็นต้น
1568 เกรดน่าจะออกเร็วกว่านี้
1569 ระบบการลงทะเบียนเรียน
1570 I can not read it because it is in Thai.
1571 I can not read it because it is in Thai.
1572 I can not read it because it is in Thai.
1573 เวลาคนเข้าเยอะๆๆแล้วชอบหลุด
1574 เวลาคนเข้าเยอะๆๆแล้วชอบหลุด
1575 ระบบมีความล้าช้า
1576 ระบบมีความล้าช้า
1577 การประมวลผล
1578 วัน เดือน ปี และวันที่ ไม่ค่อยตรงกับปฏิทินในแต่ละปี
1579 เว็บล้มบ่อยไป
1580 ข้อมูลอัพเดรตช้ามาก
1581 ระบบล้าช้าเข้าถึงยาก
1582 อยากให้อัพเดท ข่าวสารต่าง ๆ ให้ไว และ สามารถเห็นได้ง่ายกว่านี้
1583 เยอะเกินไป กว่าจะเข้าถึงข้อมูล
1584 ควรจะทำให้ที่ประเมินอาจารย์ อยู๋ตำแหน่งเดียวกันไม่ควรแยก
1585 การให้ข้อมูลค่อนข้างทำให้เกิดความสับสน
1586 ควรทำให้นักศึกษาเข้าใจง่ายกว่านี้
1587 ควรทำให้นักศึกษาเข้าใจง่ายกว่านี้
1588 ความรวดเร็วในการเรียกใช้ ระบบช้าเวลาลงทะเบียนเรียน
1589 เพิ่มความสวยงามให้มากกว่านี้
1590 ความล่าช้าของข่าวสาร ความชัดเจนของข้อมูลข่าวสาร
1591 ความชัดเจน ของ ภาพร่วม
1592 ระยะเวลาที่จัด
1593 ยังดูล้าสมัย. ต้องปรับเปรียบรูปแบบให้ทันสมัยกว่านี้
1594 ยังดูล้าสมัย. ต้องปรับเปรียบรูปแบบให้ทันสมัยกว่านี้
1595 ปัญหาเรื่องการเข้าระบบไม่ได้(เป็นบ้างครั้งที่เข้าไม่ได้)
1596 ควรจะกำหนดวันเวลาให้ชัดเจนมากกว่านี้ เช่น ว่าเกรดจะออกวันไหน
1597 เกรดออกช้ามาก อยากให้ทางระบบ แจ้งให้ นศ เร็วกว่านี้
1598 ความเสถียรของระบบ
1599 ให้มีความแม่นยำของระบบมากชึ้น เช่น ส่วนของนักศึกษา เรื่องการประเมินอาจารย์ผู้สอน หลังจากประเมินเสร็จระบบจะบอกว่า"ประเมินเรียบร้อยแล้ว" เมื่อถึงวันที่ดูผลการเรียน จะมีเครื่องหมายดอกจันทร์สีแดง แปลว่า นักศึกษายังไม่ได้ประเมินอาจารย์ ทั้งๆที่ประเมินแล้ว
1600 กิจกรรมของมหาวิทยาลับที่นักศึกษาต้องเข้าร่วมควรแจ้งผ่านระบบเลยว่ามีอะไรบ้าง วันไหนบ้าง เพราะบางทีรุ่นพี่เขาก็ไม่ได้บอก จึงทำให้ขาดการทำกิจกรรม
1601 ยังดูล้าสมัย. ต้องปรับเปรียบรูปแบบให้ทันสมัยกว่านี้
1602 รูปแบบและการตกแต่งเว็บยังไม่ค่อยน่าดึงดูดและสวยงามเท่าไร
1603 ความล่าช้า
1604 ระบบมักล่ม
1605 ปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทันสมัย
1606 ปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทันสมัย
1607 ระบบน่าจะมีความรวดเร็วอีกหน่อยเวลลาลงทะเบียนรายวิชาต่างๆในแต่ละเซค
1608 อย่าล่มบ่อย
1609 การประมวลผล
1610 การประมวลผล
1611 ความรวดเร็วและความสะดวกในการใช้งาน บางทีใช้ไม่ได้และช้ามาก
1612 ความรวดเร็วของอิเตอร์เน็ต
1613 ความรวดเร็วในการใช้
1614 การเข้าระบบ บางครั้งเข้าไม่ได้เลย
1615 เว็บล่ม เว็บช้า
1616 ทำให้ หาข้อมูลต่างๆงานกว่านี้
1617 การกระจายข่าวให้ทราบทั่วถึง
1618 ระบบชอบล่ม เข้าใช้งานช้า
1619 ระบบชอบล่ม เข้าใช้งานช้า
1620 ระบบช้ามาก เวลาลงทะเบียนยิ่งเข้าระบบไม่ได้เลย
1621 ระบบอินเทอร์เน็ตค่ะ
1622 ระบบขัดข้องบ่อย
1623 สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เพียงพอครับ
1624 ปรับปรุงให้สวยกว่านี้
1625 ควรที่จะรวดเร็วมากกว่านี้
1626 ควรปรับปรุงเรื่องการลงทะเบียน ระบบของมหาวิทยาลัยค่อนข้างช้ามาก
1627 ความเร็วของการใช้งาน
1628 ความเร็วของการใช้งาน
1629 ความเร็วของการใช้งาน
1630 การรองรับนักศึกษาที่เข้ามาใช้ในช่วงที่มีการลงทะเบียน มีปัญหาล่าช้ามาก
1631 อยากให้ระบบดีขึ้น
1632 รหัสยืนยัน
1633 ระบบล้มบ่อย
1634 ระบบการลงทะเบียนช้า ทำให้นักศึกษาส่วนใหญ่ลงทะเบียนเรียนไม่มัน
1635 ระบบมีการทำงานช้า บางทีก็ไม่สามรถเข้าเว็บไซต์ได้ ทำให้นักศึกษาส่วนใหญ่ลงทะเบียนเรียนไม่ทัน
1636 ปฏิทินนักศึกษาต้องการให้ใหญ่และเข้าใจง่ายไม่รวมกับของอาจารย์
1637 ให้เข้าระบบได้เยอะๆ
1638 ควรจะปรับให้ดีกว่านี้เพื่อตอบสนองผู้ใช้ที่มากขึ้น
1639 ระบบล่าช้า
1640 ความรวดเร็ว
1641 ความเสถียน
1642 ความหลากหลายของข้อมูล
1643 เข้าสู่เวปไซด์ยาก
1644 สัญญาณอินเตอร์น่าจะให้ไวขึ้น
1645 ระบบช้ามาก
1646 เวลาเข้ารหัสกว่าจะเข้าได้ช้ามาก
1647 ---------------
1648 ดีอยู่เเล้ว
1649 การประกาศจกิจกรรมต่างใน มหาลัย ให้ดูง่ายขึ้น
1650 ระบบ ชอบล้ม เมื่อใช้งานเยอะๆ
1651 วิธีการแก้ไขปัญหา เวลาเกิดปัญหา ควรมีเบอร์โทรติดต่อ
1652 การผิดพลาดของระบบบ่อย
1653 การผิดพลาดของระบบบ่อย
1654 การผิดพลาดของระบบบ่อย
1655 การผิดพลาดของระบบบ่อย
1656 การผิดพลาดของระบบบ่อย
1657 การผิดพลาดของระบบบ่อย
1658 การผิดพลาดของระบบบ่อย
1659 การผิดพลาดของระบบบ่อย
1660 การผิดพลาดของระบบบ่อย
1661 เวปล้มบ่อย มาก
1662 ความล่าช้าในการประมวลผล
1663 ระบบขัดข้องบ่อย
1664 ระบบขัดข้องบ่อย
1665 ระบบขัดข้องบ่อย
1666 ระบบขัดข้องบ่อย
1667 ระบบลงทะเบียนน่าจะมีความสะดวกต่อนักศึกษามากกว่านี้
1668 ระบบช้าตอนลงทะเบียน
1669 ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
1670 เวปล้ม ทำให้ไม่ล้ม
1671 เข้าใจง่าย
1672 ต้องมีความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลมีความละเอียดให้มากขึ้นเพื่อง่ายต่อนักศึกษา
1673 ข่าวสารประชาสัมพันธ์อัพช้ากว่าความต้องการใช้
1674 ข้อมูลควรมีความรวดเร็วในการปรับปรุง
1675 เข้าระบบได้ช้า
1676 ในบางครั้งก็เข้าระบบไม่ได้
1677 ความเร็วของระบบ
1678 ระบบล้มบ่อย
1679 พื้นที่จำกัดเกินไป
1680 ในด้านความรวดเร็ว และพื้นที่เพียวพอให้สำหรับนักศึกษา ที่สามรถเข้าไปดูได้อย่างรวดเร็วและไม่หลุดจากระบบ
1681 เข้าสู่เว็ปไซค์ค่อยข้างยากค่ะ
1682 ดีอยู่แล้วคับ
1683 ควรมีความบันเทิงแทรกเพื่อหย่อนใจยามว่าง
1684 ควรมีแผนผังเว็บไชต์ที่ชัดเจนกว่านี้
1685 สีสันและรูปแบบ
1686 ระบบล้มง่าย ทำให้นักศึกษาต้องเดือดร้อน ต้องปรับปรุง
1687 การรอัพเดท ข้อมูล
1688 เอามารวมๆกัน
1689 บางครั้งอาจจะช้า
1690 บางครั้งระบบมีความช้ามาก
1691 ความละเอียดของระบบ
1692 ความละเอียดของระบบ
1693 อยากจะให้เเจ้งกิจกรรมต่างๆให้ชัดเจนกว่านี้
1694 มีปัญหาการลงทะเบียน
1695 เวลาลงทะเบียนเรียนทพไมระบบช้ากว่าจะลงทะเบียนเรียนได้ยากมากค่ะ
1696 ความเร็วของเว็บ
1697 เวลาลงทะเบียนเข้าเว็ปไม่ได้
1698 ปรับให้ทันสมัยมากขึ้น
1699 ความเร็วของเว็บ
1700 จุดที่ควรปร้บปรุงก็ คือ บางครั้งทางระบบก็มีการผิดพลาดบ้างแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่มากนัด
1701 แจ้งข้อมูลช้า ไม่ครบถ้วน
1702 เข้าสู้ระบบยาก แต่ละครั้งจะเข้าได้ต้องกรอกหลายรอบมาก
1703 รายละเอียดบางอย่างตัวหนังสือเล็กไปไม่เด่น
1704 ความสวยงาม
1705 ความสวยงาม
1706 ให้ดีขึ้นมากกว่านี้
1707 -เอาข่าวมาเร็วๆ -ลงทะเบียนห้ามล่ม !!!!!
1708 ความเร็ว และ เว็บชอบล้ม
1709 ความเร็ว และ เว็บชอบล้ม
1710 ความเร็ว และ เว็บชอบล้ม
1711 จากที่เจอมา จุดที่ควรปรับปรุงคือ รายละเอียดส่วนตัวของนักศึกษา อย่างเช่น หมู่เรียน ชื่ออาจารย์ประจำหมู่เรียนยังมีความผิดพลาด ควรให้เจ้าหน้าที่ตรวจทานความถูกต้องให้มากกว่านี้
1712 ตอนลงทะเบียนเว็ปชอบล่ม เลยอยากให้มันดีขึ้นหน่อย แย่งกันลงเยอะมาก
1713 ความรวดเร็ว
1714 อยากให้ปรับปรุงวิธีการสืบค้นข้อมูล
1715 มีความล่าช้า
1716 ความรวดเร็วเวลาลงทะเบียนเรียน
1717 ระบบล่มตอนลงทะเบียนเรียน และระบบช้า
1718 ปรับปรุงความรวดเร็วในการเขจ้าสู่ระบบ
1719 อยากให้ระบบมีความรวดเร็วมากกว่านี้ตอนลงทะเบียนเรียน
1720 ระบบล่ม กู้ช้ามากกกกกกกกก
1721 เวลาลงทะเบียนเรียนต้องเร็วๆๆคับบบ
1722