ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศนักศึกษา
 
ลำดับ รายการ จำนวนทั้งหมด 5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย S.D.
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศนักศึกษา
1 ความทันสมัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ 26749 6951(25.99%) 12848(48.03%) 6126(22.90%) 555(2.07%) 269(1.01%) 4.13 0.87
2 ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง มีข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ 26753 6810(25.46%) 12851(48.04%) 6313(23.60%) 534(2.00%) 245(0.92%) 4.13 0.86
3 ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 26759 6661(24.89%) 12177(45.51%) 6792(25.38%) 824(3.08%) 305(1.14%) 4.07 0.90
4 ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ 26764 6130(22.90%) 11085(41.42%) 7543(28.18%) 1426(5.33%) 580(2.17%) 3.94 0.99
5 ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ เข้าใจได้ง่าย 26751 6928(25.90%) 12137(45.37%) 6660(24.90%) 734(2.74%) 292(1.09%) 4.10 0.90
6 ความรวดเร็ว รูปแบบและวิธีการสืบค้นข้อมูล 26751 6411(23.97%) 11591(43.33%) 7311(27.33%) 1051(3.93%) 387(1.45%) 4.01 0.93
7 ความสะดวก รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล 26753 6702(25.05%) 12034(44.98%) 6873(25.69%) 835(3.12%) 309(1.16%) 4.07 0.90
8 ได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ 26755 6964(26.03%) 12173(45.50%) 6641(24.82%) 702(2.62%) 275(1.03%) 4.10 0.89
9 ได้รับประโยชน์จากการใช้บริการของระบบ 26756 7250(27.10%) 12127(45.32%) 6433(24.04%) 643(2.40%) 303(1.13%) 4.12 0.89
10 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ 26752 6664(24.91%) 12104(45.25%) 6885(25.74%) 737(2.75%) 362(1.35%) 4.07 0.91
รวม             3.70 0.82
         
 
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
Chart.
 
 
 
ลำดับ ข้อคิดเห็น
1 ควรปรับปรุงระบบให้ดีกว่านี้
2 หาเวลาการลงให้แต่ละชั้นปี
3 หมวดหมูเข้าใจง่าย
4 ทำให้ระบบมีความเข้าใจง่ายกว่านี้
5 ทำงานดีแล้วค่ะ
6 no commant
7 ระบบลงทะเบียนชอบล่มตลอดเวลา อยากให้มีการรองรับข้อมูลมากกว่านั้
8 ให้วางระบบใหม่สำรองระบบไว้ด้วย
9 ขอให้เว็บมีการใช้งานที่รวดเร็ว
10 ไม่รู้นะ แต่รู้ว่าควรปรับปรุงให้ดีกว่านี้
11 ไม่รู้ครับ
12 คอมตามสถานที่ต่างๆมีน้อย
13 อยากให้จัดรุปแบบการวางใหม่
14 อับเด็ตข่าวสารทุก ๆ อาทิตย์
15 คะแนนเก็บถ้าไม่บอกว่าได้กี่คะแนนจะเอามาทำไมเปลือกพื้นที่เปล่าๆ
16 หัวข้อเยอะไปหน่อยค่ะ... หาไม่ค่อยเจอ สิ่งที่ต้องการ
17 อยากทำให้การลงทะเบียนเร็วขึ้น
18 ควรที่จะแก้ไขด่วยเลยครับใ้ห้ทันกับปีการศึกษที่จะเปิดนี้ ขอบคุณคับ
19 รบบลงทะเบียนช้า ควรปรับปรุงให้รวดเร็วขึ้น
20 ขอให้เข้าดูระบบง่ายกว่าเดิม
21 ขอให้เข้าดูระบบง่ายกว่าเดิม
22 ในการลงทะเบียน อยากให้กำหนดชั้นปีในการลง เพราะในบางวิชาพบว่ามีทุกชั้นปีลงเรียนในวิชานั้นๆ ทั้งที่ตามหลักสูตรแล้วปีที่1อาจจะยังไม่ถึงเวลาที่ต้องเรียนก็ยังสามารถที่จะลงเรียนในวิชานั้นได้ จึงอยากให้ช่วยล๊อคไว้บ้างสำหรับคนที่เขาเรียนตามแผนในบางวิชาก็ไม่สามารถลงได้เพราะเต็มแล้ว จากการทีชั้นปีอื่นมาลงเรียนแบบไม่ตามแผนการเรียน
23 ควรปรับปรุงระบบให้ทันสมัยเเละรวดเร็วกว่านี้ในการใช้บริการ
24 อยากให้เข้าถึงได้ง่าย
25 เร็วกว่านี้
26 ไม่มี เพราะ ระบบแย่จนไม่รู้จะอธิบายยังไง ให้คนดูแลระบบ ใส่ใจที่จะปรับปรุงอยู่ตลอดนะ แล้วจะไม่โดนนักศึกษาแช่งเลยว่าเอาเงินเดือนรัฐไปกินแล้วไม่สมกับงานที่ทำ
27 อยากมีข้อมูล เยอะกว่านี้
28 ต้องเพิ่มสหัสรายวิชาที่เทียบกันระหว่าง หลักสูตรเก่า กับหลักสูตรใหม่ไว้ด้วย เช่นรายวิชาในหลักสูตร48 กับหลักสูตร 53 นักศึกษาจะได้ไม่ต้องสับสน และราบวิชาเลือกเสรีควรบอกให้แน่ชัดมากกว่าเดิม เช่น สามารถเรียนวิชาในวิชาเอกเลือกได้ถ้าหน่วยกิจเกิน แล้วทาง สนว. จะปรับให้เป็น วิชาเลือกเสรีให้โดยอัตโนมัติ
29 เหมือนกับข้อ 13 ค่ะ
30 อยากให้มีการป้องกันดีกว่านี้
31 : ความทันสมัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
32 ช่วงเกรดออกมีปัญหาในการเข้าใช้ ยากมาก ช่วยปรับปรุงด้วยครับ ขอบคุณครับ
33 ควรจะอัพเดด สม่ำเสมอ
34 ผมอยากทราบว่า ทำไมรหัสของผมเข้าเน็ตไม่ได้ 54222735 ใช้ wifi ของมหาลัยไม่ได้เลย
35 ควรปรับปรุงให้ดีกว่านี้โดยเฉพาะรายละเอียด
36 ขอให้ทำงานให้รวดเร็ว
37 น่าจะคิด ปรับปรุง แก้ไขปัญหาทั้งหมดที่ร้องเรียนมา ไม่ใช่ปล่อยไว้หลายๆครั้ง
38 สนว.ควรเพิ่มความเร็ว
39 เห็นควรจัดหรือมีจ้าหน้าที่ ที่สามารถ ถาม ตอบ ข้อปัญหา หรือข้อสอบถามกรณีต่างๆ ของนักศึกษาได้
40 ควรเพิ่มความเร็วเมื่มีการดูผลคะแนน
41 แบบสอบถามน่าจะมีหลังการใช้งานครับ เพราะเข้าปุ๊บกระโดดมาก็เจอคำถามแล้ว ทั้งๆที่ยังไม่ได้ใช้งานระบบเลย
42 ควรปรับปรุงระบบ
43 การอัพโหลดใบคำร้องควรสามารถลงข้อมูลโดยการพิมพ์
44 อยากให้ประกาศ ผลการเรียน ออกมาเป็น ภาค ปกติ วันแรก ภาค พิเศษ ก็วันต่อ มา ประมาณนี้ครับ
45 เว็ปไซต์ ยูทูบ ตามความเป็นจริงมหาลัยไม่ควรบล๊อก เพราะ มันใช้ศึกษา ทั้งการเรียน การชมวิดิทัศน์ ซึ่งสาขาหลายๆวิชา มักให้เข้าไปชมในยูทูปแต่มหาลัยบล๊อกทามไม
46 ควรบอกตารางเวลาต่างๆ
47 แก้ไขเรื่อง เวปล้ม
48 บริการให้ดี
49 อยากให้ลงทะเบียนเรียนเกินได้เลย อาจจะเกินได้สองตัว แม้จะยังไม่จบก็ตาม
50 อยากให้ปรับปรุงให้ทันสมัยและมีความถูกต้องแม่นยำ
51 ควรพัฒนาให้ดีกว่าเดิม เพื่อที่นักศึกษาจะเข้าถึงระบบสารสนเทศที่ตัวเองต้องการ
52 ไม่มีคำเสนอ
53 ระบบลงทะเบียน
54 แนะนำวิชาที่ควรลงที่เหลือเพื่อจะลงให้จบได้ไวๆ
55 เพิ่มความเร็วของมูล
56 อยากให้มีข้อมูลใหม่ๆและแนวทางใหม่ๆในการใช้งาน
57 รูปแบบให้ดุทันสมัย
58 ค่อนข้างดี
59 ควรมีลิ้งค์ไปยังหัวข้ออื่นด้วยที่อื่นด้วย
60 ตาม ข้อ 12 ที่เห็นว่าควรปรับปรุง
61 ไม่รู้จะบอกอะไล
62 ปรับปรุงให้เร็วและสะดวกในการใช้งานในช่วงที่มีคนใช้เยอะ
63 แจ้งข่าวสารอย่างชัดเจน
64 ความมีความรวดเร็ดและทันสมัย เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน
65 no comment
66 ควรปรับคุณภาพที่ให้ดีขึ้น
67 ติดป้ายประกาศหน้าคณะ
68 ไม่มีความคิดเห็น
69 เคยใช้แบบเดิม แต่เปลี่ยนใหม่ จึงไม่ค่อยคุ้นเคยกับหน้าตารูปแบบใหม่
70 รองขอจัดทำ บอร์ดลิ้งสำหรับอาจารย์แต่ละท่าน เพื่อที่เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษา และ อาจารย์ และเพื่อประโยชน์ ในการติดต่อ ติดตาม เป็นต้น.
71 ผมเห็นว่าไม่ควรบังคับให้แสดงความคิดเห็นในการสำรวจข้อมูล ผมเห็นควรให้เป็นอิสระเสรีภาพในการให้ความเห็นหรือไม่ให้ความเห็น ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงครับ ขอบคุณครับ
72 ดูแลระบบให้มากกว่านี้ระบบชอบล่ม เข้าไม่ค่อยได้
73 เข้าลิ้งค์เยอะไป
74 ดูแลระบบให้ไม่ล่มบ่อย ช่วงลงทะเบียน ข่าวสารบางส่วนไม่สามารถอ่านได้ เพราะเป็นภาษาอะไรไม่รู้
75 ต่อนข้างดี
76 อยากให้หน้าเว็ปไม่มีปัญหาเวลาลงทะเบียนเรียน
77 เพิ่มความชัดเจนของข้อมูลให้มาก
78 หวังว่าจะนำเอาคอมเม้นไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น และเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการสำรวจความพึงพอใจ สำรวจไปแล้วควรอ่านบ้าง ปรับปรุงบ้าง (ปล. หน้าเวปถ้าไม่จำเป็นก่อไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยมันทำให้ งง)
79 ..........................
80 โดยรวมก็ ดี ค่ะ
81 วันเวลาออกเกรด ควรแจ้งนักศึกษาให้แน่นอน และควรปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตของราชภัฏ เพราะตอนที่ดูเกรดกันเยอะๆ ระบบสารสนเทศล่ม
82 คำพูดที่สุภาพ ให้กับคนที่มาถามข้อมูล
83 ไห้ระบบคิดเพื่อนักศึกษาในการลงทะเบียน ไห้มากกว่าจำนวนที่ตั้งไว้ นักศึกษาจะได้ ไม่เสียเวลาไปแอดมือ
84 เอาใจใส่นักศึกษาเวลามาติดต่อครับ
85 พัฒนาให้มากขึ้น
86 ควรจะทำระบบให้ง่ายต่อการเข้าถึงและเข้าใช้
87 ควรให้มีข่าวสารในแต่ละสาขาให้มากกว่านี้
88 up-date all time
89 ความเร็ว และการประชาสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง
90 ควรมีข่าวสาร ระเบียบการที่ครอบคุมมากกว่านี้ ระเบียบการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านวิชาการ กิจกรรม เงินกู้
91 ควรพัฒนาระบบให้ดีกว่านี้ มีข่าวสารครอบคุมทุกเรื่องที่นักศึกษาควรทราบ
92 ครวปรับปรุงเซิฟเวอร์ เพราะลงทะเบียนเมื่อไหร่ล้มตลอด
93 ในเรื่องของความสะดวกที่ควรมีความสะดวกในการค้นหาข้อมูลที่ง่ายกว่านี้
94 ควรปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
95 เฮ้อ เหนื่อย
96 อยากให้มีรับ-ส่งงานตามรายวิชาในinternet
97 ภาพรวมใช้ได้
98 ควรเพิ่มข้อมูลที่ดูได้ง่ายกว่านี้
99 อยากให้มีคออมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้ประจำจุดต่างๆของมหาลัย
100 เพิ่มความรวดเร็วในการเข้าใช้งานของระบบในแต่ละหมวดหมู่ให้เร็วกว่าเดิม
101 อยากให้สารสนเทศมีความทันสมัยกว่านี้
102 อยากจะให้ทางมหาวิทยาลัย แก้ปัญหาอินเตอร์เน็ตช้า และที่สำคัญระบบการลงทะเบียนเรียนที่ช้ามากๆ ค่ะ
103 มี พร้อมทุกอย่าง แล้ว ๆ ๆ
104 ทุกอย่างที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ทันเหตการณ์
105 ระบบดีกว่านี้
106 เซิฟเวอร์ของมหาลัยแย่มาก กว่าจะเข้าเวบสนว.ได้ ช้ามาก
107 ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง มีข้อมูลข่าวสาร
108 เป็น แบบ นี้ก้อ ดีแล้ว แต่ผมอยากจะให้ เน้น เรื่อง ยาม ด้วยครับ ในการจัด รถ คุณจ้างพวกเค้ามา ดูแลรักษาความปลอดภัยและความสะดวกสบายของที่จอดรถครับ ไม่ใช่ให้พวก เขามา นั่งดู นักศึกษาแล้วก้อมาหลับ
109 ไม่มีไปแก้อันเก่าให้ดีก่อน
110 ปรับปรุอีกนิด
111 ทำดีที่สุดแล้วหรือยัง
112 ประปรุงให้ระบบสามารถรับกับการเข้าระบบของนักศึกษาในเวลามากๆพร้อมกัน
113 ระบบลงทะเบียน แย่มาก ต้องปรับปรุงด่วน
114 ดีทุกอย่างแล้วค่ะ ทำให้ได้รับข่าวสารได้ทันเพื่อนค่ะ
115 อยากให้ทำสื่อให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและพัฒานาให้ดียิ่งขึ้น
116 มีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจกัน มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
117 ปรับปรุงระบบการให้บริการที่เร็วขึ้น
118 ตอนนี้ข้าพเจ้าคิดว่าดีอยู่แล้ว ใช่ง่าย เข้าใจง่ายดี
119 ควรจะจัดให้เป็นหมวดหมู่ให้ดีกว่านี้ เข้าได้ง่าย ไม่สับสนจนเกินไป
120 รบบคะแนนเก็บมีไว้เพื่ออะไรไม่เห็นมีคะแนนมาให้ดูเลย อยากรู้สร้างมาเพื่อ....?
121 อยากให้มีความรวดเร็วมากว่านี้
122 อยากให้มีหูฟังไว้ให้ด้วย
123 ภาพรวมดี สดวกสบาย
124 ดีแล้ว
125 อย่ามัวแต่ขี้เกียจ
126 ถ้ามีการเรียนเสริมวิชาใด ระบุด้วย เช่น เรียนเสริมซ่่อมอังกฤษ เป็นต้น โฆษณาด้วยนะค่ะดีหมดค่ะ
127 ควรปรับปรุงเน็ตเพราะช้ามาก
128 อยากให้อัพเดทข้อมูลตลอดเวลา
129 ตัวหนังสือเล็กเกินไป ทำให้ค้นหายากและช้า
130 อยากให้เน้นสอนภาคพิเศษบ้าง
131 อยากให้แสดงรายชื่ออาจารย์ที่สอนตอนลงทะเบียนเรียน
132 เข้าระบบอยาก
133 ไม่อยากจะพูด
134 ข้อมูลในสารสนเทศน่าจะมีครบถ้วน
135 อยากให้เสนอข้อมูล น.ศ แบบนี้ ให้รวดเร็ว ฉับไว้
136 อยากให้พนักงานทำงานให้เต็มที่
137 ทุกอย่างดีในเกณฑ์ปานกลาง
138 มีข้อมูลมาก
139 ปรับปรุงข้อมูลระบบ
140 ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
141 ควรปรับปรุงตามคำแนะนำในข้อ12
142 เพิ่มบุคลากรเพื่อให้บริการกับนักศึกษา
143 ขอให้ระบบเร็วกว่านี้
144 ซื้อคอมมาให้เยอะๆ
145 ควรมีการรับมือเนตล่มในขณะที่มีการลงทะเบียน
146 ในภาพรวมก็ถือว่าดีมาก แต่อยากให้เพิ่มสิ่งที่น่าสนใจอีกหน่อย
147 ดีแล้วครับ
148 ระบบสารสนเทศนักศึกษา มีข้อมูลที่ตรวจสอบได้ง่าย สามารถวางแผนการเรียนได้ง่าย ดีอยู่แล้ว
149 ดีอยู่แล้วค๊าบ ขาดเรื่องความเร็วอีกนิด
150 ควรปรับปรุง
151 อยากให้แก้ไขระบบมากกว่านี้
152 อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนควรแจ้วข่าวใหม่ที่มีเพื่อแจ้งเตือนให้อีกทางหนึ่ง
153 อยากให้ทันสมัยมากกว่านี้และระบบไม่ล้มด้วย
154 ---------------------
155 ไปทำเว้บให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้เถอะคะ เงินเดือนก็ได้ ค่าเทอมก็จ่าย อย่าทำอะไรชุ่ยๆ ผ่านๆมาขอที
156 ตอนลงทะเบียน มันช้ามาก
157 ความปรับปรุงเกี่ยวกับ ระบบให้เร็ว
158 ทำเว็บสำรองกันสัญญาณล่ม
159 อีกกี่ปีถึงจะดีกว่านี้
160 ควรเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง sever
161 ทุกอย่างดีแล้ว
162 ควรมีสีสัน ลวดลายสวยงาม
163 ความรวดเร็ว ความถุกต้อง
164 ความเร็วของระบบ
165 อยากให้ตอบคำถามที่ถามไว้ให้เร็วกว่าปกติอีกค่ะ และควรให้คำตอบที่ชัดเจนไปเลย เช่น ถามแล้ว ก็ตอบว่าให้ไปถามกับ สนว. อีกที ขอบคุณค่ะ
166 อย่ากให้อัฟข่าวสารชัดเจน
167 มีความรวดเร็วและสะดวก
168 ควรปรับปรุงระบบลงทะเบียนเป็นอย่างมาก
169 ประกาศข่าวที่จำเป้นและด่วนตัวใหญ่
170 อย่าเปลี่ยนระบบบ่อย เพราะมันทำให้ค้นหาใหม่ลำบาก
171 ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
172 อยากให้ทางมหาลัยปรับปรุงเรื่องระบบบความเร็วของอินเตอร์เน็ต
173 ดีแล้วครับ
174 แก้ไขระบบให้ดีกว่านี้
175 อยากให้รักษาความดีงามแบบนี้ไปเรื่อยๆ
176 อยากให้ระบบไม่ล่มตอนเข้าลงทะเบียบเรียน
177 ควรมีความสะดวก รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
178 สีสีนให้มีหลากหลายอีกนิด
179 อัพเดทข่าวสารตลอด รวดเร็วกว่านี้
180 เน้นรูปแบบสวยงาม มีจุดเด่น อย่างชัดเจน
181 ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
182 ปรับปรุงระบบการลงทะเบียน
183 อยากให้มีการเปลี่ยนรูป นศ. ให้ง่ายขึ้น อัพรูปอย่างรวดเร็ว
184 ระยะเวลาของการทำกิจกรรมทางวิชาการนานกว่านี้
185 No Comment
186 ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆไม่มีข้อเสนอแนะใดๆไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ
187 ควรมีรูปของนักศึกษาแสดงบนหน้าหลักของเจ้าของประวัติค่ะ
188 อยากให้มีโปรแกรมปรินส์ใบเกรดออกมาง่าย ๆ
189 อธิบายวิธีการลงวิชาเลือกเสรีให้ละเอียดหน่อยนะคะ เพราะอาจารย์ที่ปรึกษาบางท่านก็ไม่ได้แจ้ง
190 ส่วนมากดีอไู่แล้ว
191 อยากใช้เนตฟรี
192 เพิ่มสาระความรู้ในเว็บด้วยก้อจะดี
193 สะดวกรวดเร็วในการใช้งานหรือในการเข้าถึงระบบสารสนเทศมากยิ่งขึ้น
194 ควรมีการอัพเดตข้อมูลสารสนเทศอยู่ตลอดเวลา เพื่อความทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ
195 ควรจะปรับปรุงเรื่องของระบบ
196 เปลี่ยน เวปมาสเตอร์ใหม่เถอะ
197 มีระบบการที่เรียบง่าย เข้าถึง
198 สำนักสารสนเทศมีสิ่งที่น่าสนใจ
199 ขอบคุณที่ทำแบบนี้ครับ
200 อยากให้มีการปรับปรุงเรื่องระบบ
201 วิธีการนำเสนอข้อมูล
202 ปรับปรุงเรื่องเซิฟเวอร์
203 สอนใช้ระบบให้ทันสมัย
204 แย่งบ้างประเภท
205 รวดเร็ว แม่นยํา ดีกับนักศักษา ให้คําแนะนําด้วย ที่ผ่าน มา ON
206 มีความล่าช้าเป็นบางเวลาที่เข้าดูเกรดบางครั้งก็เข้าดูไม่ได้
207 ไม่ล่มบ่อย
208 ระบบสารสนเทศนักศึกษา ควรมีความทันสมัยอยู่ตลอด อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนจัดวางหัวข้อต่างๆให้มีความน่าสนใจมากขึ้น รวมถึงการให้รายละเอียดสำหรับข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อนักศึกษาให้ถูกต้อง
209 ดีที่สุดแล้ว
210 ดีเเล้วคับ
211 ปรับปรุงเรื่องระบบลงทะเบียนเรียน ปรับปรุงในการตอบคำถามบ้าง
212 สร้างความแข็งแกร่ง ให้กับระบบ เวลา ที่นักศึกษา เข้าใช้ เป็นจำนวนมาก ๆ ระบบ จะได้ไม่ล่ม
213 ทำให้ดียิ่งขึ้นไป
214 สู้ๆนะครับ
215 อยากให้มันเร็วกว่านี้ค่ะ
216 -------------
217 เข้า ลง ทะ เบียน ยาก มาก ทำ ให้ มัน เข้า เร็ว ๆ หน่่อย
218 เข้าลงทะเบียนเรียน ช้ามากทำให้มันเข้าไวๆ ด้วย
219 ควรที่จะทำให้ระบบดีกว่านี้
220 อยากให้วันลงทะเบียนระบบไม่ล่ม
221 เวลาคนเข้าเยอะๆเพื่อดูเกรด ระบบล่ม ทำให้ต้องรอนานค่ะ
222 ควรจัด ทำระบบข้อมูล ออนไลน์/แบบฟอร์ม ต่างๆ เพื่อสะดวกต่อการ ติดต่อ
223 ควรจัด ทำระบบข้อมูล ออนไลน์/แบบฟอร์ม ต่างๆ เพื่อสะดวกต่อการ ติดต่อ
224 ควรปรับเรื่องความเร็ว เว็บล่มบ่อยมาก เข้าไม่ซักที
225 การบริการที่รวดเร็ว
226 ทำให้ดีกว่านี้ มีคุณภาพ
227 การบริการที่รวดเร็ว
228 ควรมีการจัดเก้บสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
229 ควรเพิ่มสัญญาณอินเตอร์เน็ตหน่อยได้ไหมค่ะเวลาเรียนอาจารย์จำเป็นต้องใช้อินเตอร์เน็ตสอนในบางรายวิชาอินเตอร์เน็ตไม่ดีก็ลำบากต่อการเรียนค่ะ
230 อยากให้มีการจัดการการลงทะเบียนให้ครบทุกชั้นปี ครับ
231 ไม่มีความคิดเห็นใดๆ
232 ควรมีการตรวจสอบความพร้อมของระบบให้มากกว่านี้
233 เวลาปรับปรุงระบบ ไม่ควรทำอย่างล่าช้า
234 ระบบล่มบ่อย หากมีนักศึกษาใช้บริการในระยะเวลาเดียวกัน ควนปรับปรุงระบบเพื่อรองรับการใช้งาน
235 อยากให้รองรับการใช้งานให้ได้มากกว่านี้ ในช่วงออกเกรดนะ จะมีคนเข้าระบบเป็นจำนวนมากทำให้ระบบช้า มากๆ อยากให้ปรับปรุงในส่วนนี้ด้วยครับอและระบบมหาลัย ชอบเสียตอนไฟดับ ควรแก้นี้ด้วยนะครับ
236 ระบบควรมีการเพิ่มความเร็วมากกว่านี้ เพราะ บางครั้งเข้าสู้ระบบไม่ได้
237 อยากให้เพิ่มหมวดต่างๆ เพื่อประโยชน์และความน่าสนใจเข้าใช้บริการมากขึ้น
238 อยากให้เพิ่มหมวดต่างๆ เพื่อประโยชน์และความน่าสนใจเข้าใช้บริการมากขึ้น
239 ปรับปรุงระบบการลงทะเบียนให้เร็วขึ้น
240 ข้อมูลนักศึกษาผิด
241 อยากจะให้เข้าใจง่ายมากกว่านี้
242 อยากให้ระบบ ลงเรียนร่วมกับวิชาที่ติดเอฟ หรือลงเรียนได้กับปี1 ไม่ต้องมาค้นหา
243 กรุณาอ่านข้อ 11
244 อยากให้ระบบลงทะเบียนสะดวกกว่านี้
245 เพิ่มความเร็วในการลงทะเบียนเรียน
246 ควรทำระบบให้ดีกว่านี้
247 ขอให้มีการอัพเดปข้อมูลใหม่อยู่เสมอ
248 ขอให้มีการอัพเดปข้อมูลใหม่อยู่เสมอ
249 ปรับปรุงค่ะ
250 จัดข้อมูลให้ง่ายต่อการค้นหา
251 จัดข้อมูลให้ง่ายต่อการค้นหา
252 ครวอัพเดดตลอดตัวหนังสือเล็ก
253 อยากเว็บเป็นแบบ responsive
254 มีตารางสอบที่แน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลง
255 ไม่ต้องใส่รหัสยืนยันค่ะ
256 อยากให้ระบบให้มีผู้ใช้งานได้เยอะขึ้นไม่ช้าเกินไป
257 อยากให้ระบบให้มีผู้ใช้งานได้เยอะขึ้นไม่ช้าเกินไป
258 อยากให้ระบบให้มีผู้ใช้งานได้เยอะขึ้นไม่ช้าเกินไป
259 อยากให้ปรับปรุงระบบใหม่ กรุณาให้รองรับกับปริมาณผู้ใช้ด้วยคะ
260 ควรปรับปรุงระบบการลงทะเบียนให้เพียงพอต่อผู้ต้องการใช้ เวปชอบล่ม เข้าลงทะเบียนยาก
261 ปรับปรุงรูปแบบให้เข้าใจง่ายขึ้น อยากให้มีคำอธิบายที่ชัดเจนมากกกว่านี้
262 . . . จริงๆ ตอนนี้ถือว่าทุกอย่างโอเค อาจจะเพราะเคยชินแล้ว
263 ffffffffffffffffffffff
264 อยากให้ปรับปรุงเมื่อนักศึกษาเข้าพร้อมกันเยอะๆ ไม่ให้ระบบล่ม
265 ทุกอย่างดีสมบูรณ์แบบที่สุด เพราะมีการอัพเดตข้อมูลข้อสารอย่างต่อเนื่อง ทำให้รู้วันเวลาในการทำการต่างๆอย่างชัดเจนและแม่นยำ
266 ควรพัฒนาระบบให้มีความทันสมัย
267 ควรทำให้ระบบรวดเร๋วมากขึ้น
268 ควรทำให้ระบบรวดเร๋วมากขึ้น
269 ควรพิ่มความเรวให้ระบบเวลาเข้าทีละมากๆ
270 ดีอยู่แล้วในบางส่วน ค่อยปรับปรุง
271 เข้าง่ายๆ สะดวก
272 Cfjkvdfjkncckiy
273 ปรับปรุงตอนลงทะเบียน
274 ควรจะเปิดวิชาให้มากกว่านี้
275 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
276 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
277 ควรปรับปรุงให้เร็วกส่านี้
278 ระบบชอบช้า เข้ายาก
279 ปรับบปรุงเรื่อเว็บล่ม เวลาลงทะเบียนเรียนครับ
280 ไม่มีแล้วค่ะ
281 ก้ดีในระดับหนึ่งอยากให้แก้ก้ตรงที่ลงทะเบียนเพราะล่ม
282 ควรปรับปรุง
283 ควรปรับปรุง
284 น่าจะทำแอพบนโทรศัพท์ะครับ
285 ระบบ ลทบ ที่รวดเร็ว
286 ควรมีในความปลอดภัยมากกว่านี้
287 ควรมีในความปลอดภัยมากกว่านี้
288 ความละเอียดของข้อมูลควรปรับปรุง
289 ควรมีไวฟายใช้ในเขตแม่สา
290 ความทันสมัย
291 ควรระบบ wifi ควบคุมทุกพื้อให้มากกว่านี้
292 เรื่องลงทะเบียนเรียน
293 ควรปรับปรุงเรื่องของความเร็วให้มากกว่านี้ และการบริการอินเตอร์เน็ตที่ไม่ครอบคลุมในมหาลัย
294 มีความทันสัยพอสมควร
295 ระบบการทำงานที่มีความสะดวก รวดเร็ว ให้นักศึกษาทันต่อข่าวสาร
296 อยากให้ลงทะเบียนง่ายๆ
297 ควรมีวิดิโอแนะนำมหาลัยที่ดูดีสวยๆ แนะนำแนวทางในการเข้าศึกษาต่อ
298 ควรเก๋บข้อมูลเก่าๆไว้บ้าง เช่นหลักสูตร 48 ของครุศาสตร์เพราะบางชั้นปีหรือบางสาขาก็อาจต้องใช้เทียบข้อมูลหลักสูตรใหม่
299 แก้ไขการลงทะเบียนเรียน
300 ระบบสารสนเทศนักศึกษาดีนะ ควรจะปรับปรุงระบบการลงทะเบียนของนักศึกษานะคับฝากด้วย
301 ความรวดเร็ว
302 ระบบไม่ควรล้มเหลวในการให้ข้อมูลแก่นักศึกษาในกรณีที่มีนักศึกษาไว้ใช้ระบบหลายๆท่านพร้อมกัน เช่นวันลงทะเบียนเรียน ระบบจะชอบล่มเวลาลงทะเบียน ทำให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความยากลำบาก ขอบคุณค่ะ
303 ระบบไม่ควรล้มเหลวในการให้ข้อมูลแก่นักศึกษาในกรณีที่มีนักศึกษาไว้ใช้ระบบหลายๆท่านพร้อมกัน เช่นวันลงทะเบียนเรียน ระบบจะชอบล่มเวลาลงทะเบียน ทำให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความยากลำบาก ขอบคุณค่ะ
304 หาจุดที่เป็นปัญหาและพัฒนาต่อไป
305 ระบบประเมินมีไปก็ไม่มีค่า เพราะ นศ ประเมินมั่ว ใช้วิธีอื่นดีกว่าครับ
306 ปรับปรุงให้มีความรวดเร็วและระบบไม่ล่ม เปลี่ยนการลงทะเบียนเรียนให้ทันสมัยและมีความสะดวกรวดเร็ว
307 อยากให้ระบบทำงานให้ชัดเจนให้มากกว่านี้
308 แก้ไขด่วนๆๆๆๆ
309 ลงทะเบียนอ่ะให้เร็วๆหน่อย
310 ควรปรับปรุงระบบให้ใช้งานง่าย สะดวกกว่านี้
311 รักและเครารพราชภัฎเชียงใหม่
312 ให้ประเมินเทอมละครั้งพอ
313 อยากให้ระบบเพิ่มความเร็วในการเรียกใช้ข้อมูลมากกว่านี้
314 อยากให้ระบบเพิ่มความเร็วในการเรียกใช้ข้อมูลมากกว่านี้
315 อยากให้ระบบเพิ่มความเร็วในการเรียกใช้ข้อมูลมากกว่านี้
316 อยากให้ระบบเพิ่มความเร็วในการเรียกใช้ข้อมูลมากกว่านี้
317 บำรุงเครือข่ายให้เพียงพอต่อนักศึกษา
318 ควรมีปริมานเครื่องเพิ่มขึ้นอีกหน่อยครับ
319 เมื่อมีการลงทะเบียนเรียกข้อมูล สามารถพิมพ์สิ่งที่ต้องการ และเว็ปเพจจะออกมาทันที
320 ระบบมีการสลับซับซ้อนอยู่ ทำให้ผู้ใช้ ใช้งานยาก
321 พํฒนาเว็บให้สวย
322 พํฒนาเว็บให้สวย
323 รูปแบบของข้อมูล
324 ข้อเสนอ. คืน.น่าจะสามารถให้มีการปริ๊นตารางเรียนออกมาได้เลย.
325 ควรทำระบบให้เสรียถ
326 ควรทำระบบให้เสรียถ
327 อยากให้มีลูกเล่นที่ง่ายมากกว่านี้
328 ควรปรับปรุงไม่ให้เด้งออก จนมีปัญกาการลงเรียนวิชา
329 เสริมและดูและระบบ ให้ มี ความเสถียร มากกว่านี้หน่อ ครับ
330 ทำให้ทันสมัย
331 ทำให้ดีกว่าเดิม
332 คือจะเข้าดูข้อมูลแต่มาคิดตรงนี้ซะจะถามไรละเอียด
333 คือจะเข้าดูข้อมูลแต่มาคิดตรงนี้ซะจะถามไรละเอียด
334 ควรสแกนนิ้ว
335 ควรสแกนนิ้ว
336 ควรสแกนนิ้ว
337 ควรสแกนนิ้ว
338 ควรสแกนนิ้ว
339 ควรสแกนนิ้ว
340 ควรสแกนนิ้ว
341 รายละเอียดแผนการเรียนที่ระเอียด
342 ควรสแกนนิ้ว
343 ควรสแกนนิ้ว รหัสนักศึกษา ไม่ต้องมาพิมพ์ ระหัสผ่าน
344 ควรสแกนนิ้ว รหัสนักศึกษา ไม่ต้องมาพิมพ์ ระหัสผ่าน
345 การจัดตำแหน่งการค้นหาและการเข้าที่ไม่ยุ่งยาก
346 ตัวหนังสือควรตัวใหญ่กว่านี้
347 เพิ่ม การประชาสัมพัน
348 อยากให้มีข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาต่อ
349 อยากให้ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
350 อยากให้ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
351 อยากให้มีข้อมูลที่ง่ายไม่ซับซ้อน
352 ระบบควรมีความรวดเร็วกว่านี้
353 ดีมากแล้ว เยี่ยม
354 อย่าเอาแบบสอบถามมาติดอีก
355 การเข้ามาใช้งานในระบบ ควรมีความเร็วกว่านี
356 อยากให้ระบบเร็วกว่านี้
357 อยากให้ตัวอักษรในการแสดงข้อความใหญ่ขึ้นค่ะ
358 อยากให้ตัวอักษรในการแสดงข้อความใหญ่ขึ้นค่ะ
359 อยากให้ตัวอักษรในการแสดงข้อความใหญ่ขึ้นค่ะ
360 อยากให้ตัวอักษรในการแสดงข้อความใหญ่ขึ้นค่ะ
361 น่าจะปรับปรุงอย่างมากเช่นการลงทะเบียนเรียนช้ามากและทำให้เสียเวลา น่าจะจัดให้เป็นระบบ
362 ตอนลงทะเบียนเรียน เข้าระบบไม่ได้ พอเข้าได้ วิชาที่ต้องการก็เต็ม สุดท้ายก็ได้เรียนวิชาที่ไม่ต้องการ ติดเอฟ อยากให้เข้าระบบลงเรียนได้ ไม่ต้องเเย้งกันเข้า
363 ระบบลงทะเบียนเรียนอยากให้ปรับปรุงให้ดีกว่านี้
364 อยากให้เร็วกว่านี้
365 ขอให้ทำหน้าที่ปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นต่อๆไป
366 มันจะช้าตอนคนเข้าใช้งานเยอะๆค่ะ
367 มีการอัฟเดท
368 อย่าให้เว็บล่มบ่อย
369 อย่าให้เว็บล่มบ่อย
370 ควรปรับให้มีความทันสมัยให้มากขึ้น
371 ควรมีการควบคุมระบบเพื่อไม่ให้เกิดระบบล่ม
372 ควรมีการควบคุมระบบเพื่อไม่ให้เกิดระบบล่ม
373 ควรมีการควบคุมระบบเพื่อไม่ให้เกิดระบบล่ม
374 ควรมีการควบคุมระบบเพื่อไม่ให้เกิดระบบล่ม
375 ปรับปรุงระบบให้เร็วขึ้น ตอนคนเข้าเยอะ ๆ
376 ความมีความแม่นยำ
377 ความมีความแม่นยำ
378 ความรวดเร็วของข้อมูล
379 ควรเพิ่มความเร็วในการเข้าถึง
380 น่าจะมีระบบเข้าไปดูผลการเรียนของผู้ปกครอง บางที่ผู้ปกครองอยากจะดูผลการเรียนของลูก แต่เข้าไปดูหลายครั้งเข้าหลายๆ ครั้งกว่าจะเข้าไปดูได้
381 อยากให้ระบบมีความเร็วกว่านี้
382 โดยรวมถือว่าโอเค เก๋กูด
383 เวลาลงทะเบียน กว่าจะเข้าโครตนาน
384 ครวมีความชัดเจนต่อขอมูล
385 ควรปรับปรุงระบบให้มีความรวดเร็ว
386 ระบบที่พร้อมใช้งาน
387 ปรับข้อมูลให้ทันสมัย
388 ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
389 อยากให้พูดจาสุภาพกับนักศึกษาบ้างอย่าชักสีหน้าใส่อย่างเดียว บางทีนักศึกษาก็ต้องการคำอธิบายที่ดี
390 อยากให้ปรับปรุงให้ดีกว่านี้ เวลาเข้าใช้งานระบบไม่ค่อยดี
391 ควรรวดเร็วกว่านี้
392 ความรวดเร็วในการให้ข้อมูล
393 ขอให้ระบบเร็วตลอด
394 อยากให้มีการจัดแบ่งการลงทะเบียนเป็นคณะ ไม่ควรจัดให้มีการลงพร้อมกันหมด
395 อยากให้มีการจัดแบ่งการลงทะเบียนเป็นคณะ ไม่ควรจัดให้มีการลงพร้อมกันหมด
396 ควรจัดแบ่งการลงทะเบียนเป็นคณะไป ไม่ควรจัดพร้อมกันหมด
397 คสรปรับปรุงระบบใหม่ครับ
398 คสรปรับปรุงระบบใหม่ครับ
399 เว็บไซต์ซับซ้อน ค่อนข้างหาข้อมูลยาก ลิ้งเยอะเกิน
400 เว็บไซต์ซับซ้อน ค่อนข้างหาข้อมูลยาก ลิ้งเยอะเกิน
401 เว็บไซต์ซับซ้อน ค่อนข้างหาข้อมูลยาก ลิ้งเยอะเกิน
402 ควรปรับปรุงให้ระบบดีกว่านี้
403 ควรปรับปรุงให้ระบบดีกว่านี้
404 ควรปรับปรุงให้ระบบดีกว่านี้
405 ควรปรับปรุงให้ชัดเจน และเร็วกว่านี้
406 การลงทะเบียน หรือการจ่ายค่าเทอม ควรให้ตรงต่อนโยบาย ให้เหมือนๆกับ มหาลัยอื่นๆ
407 ข้อมูลกระชับกว่านี้
408 อยากให้เพิ่มความรวดเร็วอีกนิดหน่อย
409 ปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม
410 ไม่ต้องยุ่งอยากในการเข้าระบบ
411 พัฒนาเรื่องระบบ เน็ตเวิร์ค
412 ดีอยู่แล้ว
413 ไม่มีข้อเสนอแนะ
414 เวลาลงทะเบียนเรียน ระบบมักจะรวน ค้าง ช้า
415 ระบบไม่หลุดง่ายและเข้าถึงได้รวดเร็วกว่านี้
416 เวลาลงทะเบียนเรียน ไม่อยากให้ระบบมีปัญหาค่ะ
417 ระบบดีทุกอย่างคะ
418 อยากให้มีการเพิ่มระบบลงทะเบียนที่ดี ระบบไม่ล้ม หรือมีความชัดเจนในการลงทะเบียน
419 จะมีการรวมระบบสนว.กับสารสนเทศไว้ด้วยกัน
420 งบประมาณกินกันทั้งนั้น ไม่เอาไปปรับปรุงระบบบ้าง ผู้บริหารดูงานต่างประเทศ ไปก็หลายครั้ง เเล้วไม่เอากลับมาพัฒนาบ้าง งบประมาณคุ้มเเต่จะค่าทำงานหรืออย่างไร
421 ควรปรับปรุงระบบอยู่ตลอดเวลา
422 ระบบค่อนข้างช้า
423 ระบบค่อนข้างช้า
424 ข้อแนะนำขั้นตอน
425 ความทันสมัย
426 ความทันสมัย
427 ความทันสมัย
428 ความทันสมัย
429 ช่วยทำทุกอย่างเกี่ยวกับระบบสารสนเทศให้ดีขึ้นมากกว่านี้นะ
430 อยากให้ตอนเวลาดูเกรด ไม่ค้าง
431 อยากให้ตอนเวลาดูเกรด ไม่ค้าง
432 ข้อมูลเยอะเกินไป
433 ข้อมูลเยอะเกินไป
434 อยากให้เพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ต
435 ควรมีสีสันสดใส น่าสนใจกว่านี้
436 ให้เข้าถึงระบบต่างๆให้ง่ายขึ้นกว่าเดิม
437 อยากให้มีการตรวจสอบให้ละเอียดกว่านี้ค่ะ เพราะว่าได้อ่านตรวจสอบสำเร็จการศึกษา ข้าพเจ้ายังค้างวิชาทั่วไป อีก 1 วิชา ทั้งๆที่ข้าพเจ้าเรียนไปเรียบร้อยแล้วค่ะ หมวดที่ทางระบบแจ้งว่าข้าพเจ้ายังต้องลงทะเบียนคือ หมวดมนุษย์ แต่ข้าพเจ้าลงเรียนไปแล้วนั่oคือ วิชา สุนทรียภาพทางศิลปการแสดง ค่ะ ซึ่งทางระบบ แสดงผลการเรียนว่าเป็นวิชาเลือกเสรี แต่ข้าพเจ้าลงเรียนในวิชาศึกษาทั่วไปค่ะ รบกวนช่วยตรวจแก้ไขให้หน่อยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ สวัสดีค่ะ :)
438 ระบบควรจะอัปเดตข้อมูลให้เร็วกว่านี้
439 ควรมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด
440 ควรจะมีความรวดเร็วในการเข้าระบบให้ดีกว่านี้
441 อยากให้เพิ่มความรวดเร็วให้มากขึ้น
442 คิดจะทำระบบ realtime ก็อย่าล่มสิลูกเพ่
443 ปรับปรุงการลงทะเบียนเรียน
444 ระบบลงทะเบียนเรียนขอให้ มันเร็วๆ อย่าให้มันลมเวลาลงทะเบียนเรียน
445 ก็โอเคนะ แต่ระบบ อื่นๆ เช่น ระบบลงทะเบียน แย่สุดๆ
446 ปรับปรุงระบบ log in
447 ไม่มีข้อเสนอแนะ
448 อยากให้มีการปรับปรุง
449 ควรมีเว็บหางานด้วยจะดีอย่างมาก
450 ต้องมีwifiที่ดีกว่านี้
451 รูปแบบที่ใช้ก็มีความสะดวกสบาย แล้วค่ะ
452 ทำระบบใหม่เถอะช้า ลงทะเบียนให้เลยก็ได้งี้แม่งไม่ได้เรียนพอดี
453 ทำระบบใหม่เถอะช้า ลงทะเบียนให้เลยก็ได้งี้แม่งไม่ได้เรียนพอดี
454 ดูแลระบบดีดี
455 ดูแลระบบดีดี
456 พัฒนาความเสถียรของระบบ
457 อย่าให้ช้ามาก
458 อย่าให้ช้ามาก
459 อย่าให้ช้ามาก
460 อย่าให้ช้ามากดด้่เด่า้า้เาาเ้า้่
461 อยากให้มีการลงทะเบียบ โดยการไม่ให้ยืนใบร้องขอ
462 อยากให้มีการลงทะเบียบ โดยการไม่ให้ยืนใบร้องขอ
463 เพิ่มความเร็วของระบบ
464 เพิ่มความเร็วของระบบ
465 อยากให้มีความสะดวก รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
466 ดีอยู่แล้ว
467 ดีอยู่แล้ว
468 ดีอยู่แล้ว
469 ดีอยู่แล้ว
470 ระบบลงทะเบียน
471 ดำเนินการให้รวดเร็วและถูกต้อง
472 อยากให้มีการอ่านรหัสยืนยันเป็นเสียงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตา หรือใช้การตั้งคำถามแล้วให้ตอบเป็นรหัสยืนยัน เช่น 2+2 = เป็นต้น
473 ควรปรับปรุงระบบให้ดีกกว่านี้นะค่ะ เนื่องจากจะเข้าระบบเเต่ละครั้งเข้าได้ช้าเเละเวลาลลงทะเบียนเรียน ระบบล้มบ่อย
474 การแจ้งเตือนแบบ ประกาศ ให้ไว้กว่านี้
475 ด้วยรวมถือว่าระบบดีคับ
476 ให้การลงทะเบียนไว้ที่เดียวกันหรือประเมินอาจารย์
477 เหกเกหเหกด
478 ควรมีความเป็นปัจจุบันให้มากที่สุด
479 ควรให้ มันใช้ งานได้ ง่ายกว่านี้
480 รวดเร็วกว่านี้
481 ดทดาสทเสวม้
482 โง่เเง่าเต่าตุ่น
483 ไม่ต้องมีแบบสอบถามอีก
484 ไม่ต้องมีแบบสอบถามอีก
485 ไม่ต้องมีแบบสอบถามอีก
486 ไม่ต้องมีแบบสอบถามอีก
487 ระบบขัดข้องบ่อย เวลามีคนใช้จำนวนมาก
488 จะสอบไม่ทัน
489 จะสอบไม่ทัน
490 เพิ่มรูปแบบการวางหมวดหมู่ให้มองง่าย มีความหน้าสนใจ
491 ความเสถียง
492 ความเสถียง
493 อยากให้รวดเร็วกว่านี้และหาข้อมูลง่ายขึ้น
494 การเข้าระบบควรให้ความชัดเจน มีการปรับปรุงระบบเสมอ
495 ............
496 แยกหมวดหมู่
497 ควรเผยแพร่ข้อมูงข่าวสารให้รวดเร็วและกระชับกว่านี้
498 ควรเผยแพร่ข้อมูงข่าวสารให้รวดเร็วและกระชับกว่านี้
499 คุ ควรให้รายละเอียดมากกว่านี้
500 ความทันสมัย ความน่าเชื่อถือ ความเร็วของระบบ
501 ความทันสมัย ความน่าเชื่อถือ ความเร็วของระบบ
502 เยอะเกินคิดไม่ไหว
503 ระบบในปัจจุบันนี้อยู่ในระดับดีมาก
504 ดูแล ระบบอย่างสม่ำเสมอ
505 ดูปฏิทินวิชาการไม่ได้
506 ภาพรวมคือดี แต่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย
507 คำตอบจากข้อ 13
508 ครวปรับปรุงระบบ
509 ครวปรับปรุงระบบ
510 ช้ามาก รหัสเข้ายาก
511 ช้ามาก รหัสเข้ายาก
512 น่าจะเร็วกว่านี้หน่อย
513 ระบบที่รวดเร็ว
514 ระบบที่รวดเร็ว
515 ไม่มีครับ
516 ไม่มีครับ
517 อยากให้ระบบโอเคกว่านี้ค่ะ
518 อยากให้ระบบโอเคกว่านี้ค่ะ
519 ควรปรับปรุงให้เร็วกว่านี้
520 รูปแบบหน้าเว็บไวต์แบบเดิม ใช้ง่ายกว่ารูปแบบปัจจุบัน
521 ควรเพิ่มความเร็วในการเข้าถึง
522 ที่จอดรถนักศึกษาไม่เพียงพอ
523 ที่จอดรถนักศึกษาไม่เพียงพอ
524 อยากให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ดีขึ้นเรื่อยๆ
525 อย่าเยอะปวดหัว
526 ข่าวสารต่างๆ
527 ข่าวสารต่างๆ
528 ข่าวสารต่างๆ
529 สาระความรู้ต่างๆ
530 สาระความรู้ต่างๆ
531 อยากให้ระบบโอเคกว่านี้ค่ะ
532 น่าจะให้หาลิ้งง่ายกว่านี้ และเวลามีนักศึกษาเข้าเยอะก็ล้มบ่อย
533 ระบบ ล่มบ่อย
534 ระบบไม่มีการล้มเหลว
535 ให้ระบบมีความสะดวกในการใช้งานมากกว่านี้
536 ควรจัดให้มีความรวดเร็วมากกว่านี้
537 ควรมีการปรับปรุงระบบให้มีความพร้อมในการลงทะเบียนให้มากกว่านี้
538 ควร มี ระบบลิงค์ที่เข้าถึงง่ายกว่านี้
539 ควรมีคำแนะนำในการสืบค้น
540 ควรรวดเร็วมากกว่านี้
541 อยากให้การทำงานมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
542 ควรปรับปรุงความเร็วของระบบ
543 มีความเรียบร้อยดีเป็นหนึ่ง
544 บางสิ่งที่สามารถทำผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ควรบรรจุไว้เป็นการประหยัดเวลาของนักศึกษา
545 ไม้ต้องทำอะไรให้มันยุ่งยาก
546 หมวดหมู่เกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นปัญหาในการลงทะเบียนเรียน ขอแบบหาง่าย ๆ ชัดเจนครับ
547 การแนะนำก่นเมื่อมีการเปลี่ยนในเรื่องต่างๆ ในการลงทะเบียน
548 ความทันสมัยของระบบ
549 ข้อมูลน้อยไป
550 เห้ออยากทำไรก็ทำถามมาบอกให้แก้ทั้งระบบจะทำไงหล่ะ
551 อยากให้ระบบมีความเสถียรมากขึ้น และรองรับการใช้งานมากขึ้น
552 ระบบควรมีความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
553 ต้องเปลี่ยนเชิฟเวอร์ใหม่ จะได้ไวๆกว่านี้
554 ต้องเปลี่ยนเชิฟเวอร์ใหม่ จะได้ไวๆกว่านี้
555 เพิ่มความเร็วของระบบการทำงาน
556 อย่าให้เว็บล่มตอนลงทะเบียน
557 สามารถเข้าได้รวดเร็ว
558 สามารถเข้าได้รวดเร็ว
559 สามารถเข้าได้รวดเร็ว
560 ระบบสารสนเทศควรจะมีการเชื่อมโยงกับระบบต่างๆของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนทั้งหมดด้วยครับ
561 ขอให้ระบบเร็วมากกว่านี้
562 ขอให้ระบบเร็วมากกว่านี้
563 ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ ค่ะ
564 ควรปรับปรุงระบบการเข้าถึงเพราะบางทีเข้าไม่ได้เลย
565 ควรปรับปรุงระบบการเข้าถึงเพราะบางทีเข้าไม่ได้เลย
566 ควรปรับปรุงระบบหน่อยเพราะบางทีเข้าระบบสารสนเทศไม่ได้
567 ควรปรับปรุงระบบหน่อยเพราะบางทีเข้าระบบสารสนเทศไม่ได้
568 ควรมีความเร็ว
569 ไม่มีความคิดเห็น
570 ไม่มีความคิดเห็น
571 ความสะดวก รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
572 อยากให้มีภาพกิจกรรมมากกว่านี้
573 อยากให้มีสีสันมากกว่านี้
574 ความรวดเร็วในการให้บริการ
575 ดีกว่าทุกๆที่ ที่ผมเลยสัมผัสมาคับ สุดยอดจริงๆ
576 อินเตอร์เน็ต ที่เร็วขึ้น
577 อยากให้มีความสนใจเกี่ยวตัวนักศึกษาให้มากกว่านี้ ไม่ใช่เวลานักศึกษาโทรไปถามหรือติดต่อข้อมูลหลายๆอย่างควรจะให้คำตอบที่ดีกว่านี้ไม่ใช้ทำสีหน้าท่าทางที่ไม่ต้อนรับแขก....
578 เพิ่มความรวดเร็ว
579 โอเค เเล้วครับ
580 อยากให้ดีแบบนี้ต่อไป
581 พัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น
582 การเข้าระบบ หลายชั้นมากเกินไป
583 ไม่มีค่ะ
584 อยากให้มีข้อมูลเพิ่มมากกว่านี้
585 ปรับปรุงเรื่องความรวดเร็ว เว็บล่ม
586 อัพเดดข่าวสารบ่อยๆ
587 มีความรวดเร็วในการใช้บริการมากขึ้นก็จะยิ่งดี
588 เพิ่มประสิทธิภาพความเร็ว
589 เพิ่มประสิทธิภาพความเร็ว
590 เพิ่มประสิทธิภาพความเร็ว
591 ควรปรับปปรุง
592 ควรปรับปปรุง
593 ควรปรับปปรุง
594 ไม่ต้องปรับปรุงอะไรนอกจากการเข้าระบบพร้อมกันแล้วไม่ทำให้มันล้ม
595 บางที่ก็เข้าระบบไม่ได้ ทั้งๆที่ระหัสเซฟไว้ในเครื่องตลอด ถูกต้องทุกอย่าง
596 ทุกอย่างดี
597 ฝการเข้าดูครั้งต่อไป
598 ควรปรับปรุงการเข้าระบบ
599 ระบบห้ามพัง
600 เวลาลงทะเบียนเรียนจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบคือ ระบบ ล่มดังนั้นกระผมจึงเรียนขอท่านผู้ดูแลเว็บนี้ช่วยแก่ปัญหาข้อนี้ให้หน่อยนะครับ ด้วยความเคารพครับ
601 พัฒนาให้มีความก้าวหน้าทันสมัย
602 อยากให้มีความรวดเร็วมากกว่านี้
603 ดีอยู่แล้ว
604 ให้มีแอฟพลิเคชั่น
605 ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้ว
606 ปรับปรุงระะบบให้มีความทันสมัย
607 ปรับปรุงระะบบให้มีความทันสมัย
608 ควรแก้ไขการใช้ระบบตอนลงทะเบียน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกเพื่อให้ตอบสนองต่อ นักศึกษาได้อย่างที่สุด
609 เพิ่มความเร็ยว
610 มีการให้บริการที่ดีต่อไปๆ ยิ่งขึ้นแก่นักศึกษา
611 ทำระบบให้เข้าใจได้ง่าย
612 ควรพัฒนาระบยให้ดีขึ้น
613 ควรพัฒนาระบยให้ดีขึ้น
614 ระบบwifiช้ามากๆ
615 ความปรับปรุด้านความสะดวกและความเร็วให้ดีกว่านี้
616 ควรปรับปรุง งงง!
617 หน้าเวป 57 ใช้ง่ายกว่า 58
618 หนูเป็นกระเทย
619 ระบบลาออกจากนักศึกษาออนไลน์
620 ระบบลาออกจากนักศึกษาออนไลน์
621 ทำให้สามารถเข้าใช้งานได้ง่ายขึ้น
622 ควรปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม
623 ตอนลงทะเบียนไม่อยากให้ระบบมันค้างอืดมากกจองเรียนแทบไม่ทัน
624 รายวิชาที่เปิดจองในระบบไม่เพียงพอต่อนักศึกษา ต้องแย่งกันลงทะเบียน
625 อยากให้มีการตกแต่งให้สวยงาม
626 มีการตกแต่งเพิ่มให้หน้าเว็บดูน่าสนใจ
627 อยากให้ระบบไม่ล่มค่ะ ตอนนักศึกษาลงทะเบียน
628 ยังไม่ได้รับการพัฒนาควรจะพัฒนาด่วน...อีกมาก
629 การเข้าถึงที่ง่ายขึ้น
630 ระบบชอบล้มเหลว เข้ารหัสไม่ได้ ซ่อมแซม ปรับปรุงด่วน
631 เวลาลงทะเบียนเครือข่ายล้มเข้าระบบไม่ได้
632 ระบบแจ้งเตือนเป็นข้อความมาทางมือถือเป็น sms
633 อยากให้พัฒนาระบบสารสนเทศให้ดีต่อไป ไม่ตอ้งเสียเงินเวลาลืมรหัสแล้วไปขอใหม่
634 อยากให้พัฒนาระบบสารสนเทศให้ดีต่อไป ไม่ตอ้งเสียเงินเวลาลืมรหัสแล้วไปขอใหม่
635 อยากให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
636 อยากให้ระบบดีกว่านี้ค่ะ
637 ควรมีช่องทางอื่นในการติดต่อที่สะดวก เนื่องจากบางครั้งอาจเข้าระบบไม่ได้ เคยเข้าไปฝากข้อความไว้แต่ก็ไม่มีใครตอบเลย
638 ไม่มีค่ะ ดีค่ะทำได้ดี
639 ไม่มีค่ะ ดีค่ะทำได้ดี
640 อยากให้ลงทะเบียนวิชาบังคับให้เลย เพราะเวลาลงทะเบียนเรียน เครือข่ายล้มบ่อยมาก กากโคตรๆ
641 อยากให้ลงทะเบียนวิชาบังคับให้เลย เพราะเวลาลงทะเบียนเรียน เครือข่ายล้มบ่อยมาก กากโคตรๆ
642 จัดระบบให้เรียบร้อยกว่านี้
643 ระบบเปิดการประเมินอาจารย์ผู้สอนมันสั้นมากครับ บางคนไม่ทันก็มีเยอะนะครับ ผมก็ไม่ทัน
644 อัพเดทรู)ภาพปัจจุบันได้
645 อัพเดทรูปภาพได้
646 อยากให้อัพเดทข่าวสารใหม่ให้รวดเร็วกว่าเดิม
647 ระบบดีครับ แต่เวลาลงทะเบียนเรียนระบบจะช้ามากครับ อยากจะให้ดูในส่วนนี้ครับ
648 มีมุมมองใหม่
649 มีการพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งกว่าเดิม
650 ดีมากครับ
651 ปรับตัวหนังสือให้เห็นชัดอีกนิด
652 ควรจัดตารางเรียนให้นักศึกษาหรือเพื่อนพื้นที่ในการลงทะเบียนเรียน
653 ความรวดเร็วของข้อมูล
654 เตือนทุกการเปลียนแปลง
655 เตือนทุกการเปลียนแปลง
656 ควรมีบอร์ด หรือกล่องข้อความเพื่อตอบปัญหาข้อสงสัยของนักศึกษา ที่มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำพร้อมใช้งานและโต้ตอบกับนักศึกษาได้จริง
657 ความเร้วของระบบ
658 การลงทะเบียนเรียนสามารถทำได้ง่ายและไม่มีปัญหาแบบนี้
659 การลงทะเบียนเรียนสามารถทำได้ง่ายและไม่มีปัญหาแบบนี้
660 การลงทะเบียนเรียนสามารถทำได้ง่ายและไม่มีปัญหาแบบนี้
661 ดีแล้วไม่ต้องเพิ่มเติม
662 อยากให้มีการอัพเดตสถานการณ์และกิจกรรมตลอดเวลาความเคลืรอนไหวที่มีการจัดการ
663 ความสะดวก ในการเข้าดูข้อมูล
664 ความสะดวก ในการเข้าดูข้อมูล
665 สนใจนักศึกษาให้มากๆนะครับ
666 อย่าให้ล้มก่พอ :)
667 สนใจนักศึกษาให้มากๆนะครับ
668 สนใจนักศึกษาให้มากๆนะครับ
669 ควรพัฒนาระบบให้ไวยิ่งขึ้น อย่ารอช้าครับ
670 นักศึกษาไม่ยากแย่งกัน
671 เก็บข้อมูลความต้องการของผู้ใช้มากๆ รับฟังข้อเสนอแนะ เยอะๆ ปัญหาบางอย่างอาจเกิดกับบางผู้ใช้บางคน ก็ถ้าไม่เป็นที่ระบบแต่เป็นที่ตัวผู้ใช้ ก็ควรหาช่องทางสื่อสารกับผู้ใช้งานให้มากๆ เพื่ออธิบายการใช้งานระบบ #สู้ๆครับ
672 อย่าให้เวบล่มเลยยยเดียวลงทะเบียนไม่ทัน
673 ควรปรับระบบให้ดีมากกว่านี้
674 อยากให้มีความหลากหลายของเนื้อหาข้อมูล
675 ระบบน่าจะเข้าได้ตลอด เพราะบางครั้งอาจจะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆ
676 ระบบลงทะเบียนนักศึกษาแย่งกันเข้าแล้วระบบไม่ล้มค่ะ
677 ลงทะเบียนเรียนให้เลย
678 ความรวดเร็วในการเข้าระบบ
679 ความรวดเร็วในการเข้าระบบ
680 เรื่องการลงทะเบียน ควรตรวจสอบความต้องการของผู้เรียนในวิชานั้นๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เช่น นักศึกษาสามารถแอดวิชาที่เต็มได้ และอยู่ในส่วนของผู้ที่แอดเกินจำนวนที่รับของsection นั้นๆแล้ว อาจารย์ผู้สอนจะได้พิจารณาการเปิดชั้นเรียนเพิ่ม นักศึกษาก็สามารถเพิ่มทางอินเตอร์เนทได้เลยกรณีมีชั้นเรียนเพิ่มขึ้นมาแล้ว โดยไม่ต้องไปยื่นคำร้องขอแอดมือ อีก
681 อยากให้ระบบดีกว่านี้. ยิ่งเป็นลงทะเบียนเรียนขอให้ระบบไม่ล่มอยากให้มีการจัดระบบที่ดีที่สุด กว่านี้
682 มีความครบถ้วนดี
683 เจยี่ยมมมมมมมมม
684 ห่วยจริงๆแหละ
685 ห่วยจริงๆแหละ
686 ข้อควรประเมินไม่ค้องประเมินอ.มนนี้
687 อาจารย์ควรทำความเข้าใจก่อนแล้วนำสื่อมาปรับใช้กับนักศึกษา
688 อยากจะให้ระบบในการสืบค้นรวดเร็วกว่านี้
689 ใช้ข้อมูลมากไปในการล็อคอิน
690 ใช้ข้อมูลมากไปในการล็อคอิน
691 ใช้ข้อมูลมากไปในการล็อคอิน
692 การลงทะเบียนเรียนไม่ควรให้ปีอื่นมาจองวิชาก่อนการลงทะเบียนของปีการศึกษานั่น
693 การลงทะเบียนเรียนไม่ควรให้ปีอื่นมาจองวิชาก่อนการลงทะเบียนของปีการศึกษานั่น
694 การลงทะเบียนเรียนไม่ควรให้ปีอื่นมาจองวิชาก่อนการลงทะเบียนของปีการศึกษานั่น
695 การลงทะเบียนเรียนไม่ควรให้ปีอื่นมาจองวิชาก่อนการลงทะเบียนของปีการศึกษานั่น
696 การลงทะเบียนเรียนไม่ควรให้ปีอื่นมาจองวิชาก่อนการลงทะเบียนของปีการศึกษานั่น
697 ดีทุกอย่างแล้วยกเว้นเรื่องระบบล้มบ่อย
698 จัดข้อมูลให้ทันสมัยเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
699 จัดข้อมูลให้ทันสมัยเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
700 ไม่มีข้อเสนอแนะ
701 ไม่มีข้อเสนอแนะ
702 อยากให้มีรูป
703 ไม่มีข้อเสนอแนะ
704 ไม่มีข้อเสนอแนะ
705 ไม่มีข้อเสนอแนะ
706 ไม่มีข้อเสนอแนะ
707 ไม่มีข้อเสนอแนะ
708 ไม่มีข้อเสนอแนะ
709 เพิ่มความรวดเร็ว
710 อยากมาถามมาก ไปปรับปรุงด้วย
711 ควรใช้ง่ายกว่านี้
712 ปรับปรุงระบบลงทะเบียน
713 อยากให้เข้าระบบง่ายกว่านี้
714 ควรทำระบบให้ดีกว่านี้
715 การลงทะเบียนเรียนให้เข้าใจง่ายและดียิ่งขึ้นไป
716 ดีอยู่แล้ว
717 เวฟเวอร์สำรอง สัก 4 ตัว
718 ....................
719 พัฒนาให้ดีกว่นี้นิดนึงคับ
720 เป็นระบบที่ดี
721 เป็นระบบที่ดี
722 สรุปเกรด และตัวลงวิชาที่เรียน
723 สรุปเกรด และตัวลงวิชาที่เรียน
724 ทุกอย่างดี แต่บางอย่างควรปรับปรุง
725 ควรปรับปรุงการเข้าระบบใหม่ให้ดีขึ้นหน่อย เพราะข้ายากมาก
726 ควรปรับปรุงการเข้าระบบใหม่ให้ดีขึ้นหน่อย เพราะข้ายากมาก
727 ควรปรับปรุงการเข้าระบบใหม่ให้ดีขึ้นหน่อย เพราะข้ายากมาก
728 ควรปรับปรุงการเข้าระบบใหม่ให้ดีขึ้นหน่อย เพราะข้ายากมาก
729 อยากให้มีระบบช่วยเหลืออัตโนมัติหรือตอบกลับภายใน5นาที
730 ขอความสะดวกต่อการเข้าใช้ ยิ่งเข้าในโทรสับเข้าแทบไม่ได้ ไม่ว่าจะเนตกากเนตแรง ก็เข้าไม่ได้หู๊วววววววววววววววววววววววววววววว
731 พัฒนาระบบให้เร็วขึ้นอีก
732 แบบนี้ก็ดีแล้ว
733 แบบนี้ก็ดีแล้ว
734 รหัสชอบเข้ายาวมากบางครั้งเข้าไม่ได้
735 พาไปกินชาบูชิ
736 ระบบสารสนเทศดีอยู่แล้วแต่มีอย่างเดียวคือระบบลงทะเบียนเรียน
737 มีข้อมูลครบถ้วน และหาใช้งานได้ง่าย
738 อยากให้พัฒนาด้านอินเทอร์เน็ต
ลำดับ ข้อคิดเห็น
1 ระบบสอบถามควร เข้าได้ง่ายกว่านี้
2 เปลี่ยนเป็นระบบการลงทะเบียนอัตโนมัติ น่าจะดีกว่านี้
3 มีการนำเสนอระบบอย่างเข้าใจ
4 ข่าวสารความรู้ที่น่าสนใจ
5 สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาให้ได้มากที่สุด
6 no commant
7 เลือกดูวิชาที่จะเรียนให้ง่ายๆ
8 ระบบลงทะเบียนเรียน สิ่งที่นักศึกษษจำเป็นต้องใช้งานควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก
9 คลิปแนะนำมหาวิทยาลัย
10 ให้สามารถเข้าได้ทุกเวลา
11 อยากให้ปรับปรุงระบบของเว็บไซด์ไม่ให้ล้มตอนลงทะเบียนนหรือดูผลสอบ
12 ความชัดเจนของสาระหมวดหมู่
13 รายชื่อและเบอร์ ของอาจารย์ทุกคน
14 ไม่รู้ครับ
15 ขอให้มีข้อมูลมากกว่านื้
16 กล่องแสดงความคิดเหห็นหรือคำถาม
17 แจ้ง วันบอกเกรดของแต่ละชั้นปี แยกวัน เพื่อลดปัญหา หน้าเว็บเพจล้ม
18 ความรวดเร็วของระบบ
19 กองทุนพัฒนา
20 มีหนังดูออนไลน์ฟรี
21 ข้อมูลต่างๆอย่างคบถ่วน
22 เกรดที่นักศึกษายังไม่ได้จ่ายค่าเทอมสามารถดูได้
23 รูปภาพและเสียงเพลง
24 ส่งข้อมูลที่จำเป็นให้แก่นักศึกษาในอีเมล์ เพราะบางทีนักศึกษาไม่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่ทางมหาลัยได้ประกาศหรืออาจจะเอาไปดูแต่ทางมหาลัยได้นำออกไปแล้วเพราะเลยเวลา
25 วิทยุออนไลน์
26 ..............
27 ข้อแนะนำในการลงทะเบียนเรียนหรือลงแอตมือเพิ่มเติมควรทำอย่างไร หรือถ้าติดfควรทำอย่างไร
28 ข้อแนะนำในการลงทะเบียนเรียนหรือลงแอตมือเพิ่มเติมควรทำอย่างไร หรือถ้าติดfควรทำอย่างไร
29 พอใจแล้วแต่อยากให้มีเครื่องคอมมากกว่านี้ไม่เพียงพอ
30 ไม่มีความคิดเห็น
31 ถามตอบ ปัญหา ของนักศึกษา
32 ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ผู้สอน
33 บอร์ด สาวน่ารัก
34 มี รูปภาพ กิจกรรมข่าวสารของมหาลัย มากกว่านี้
35 อยากให้มีจุดเด่นกว่านี้
36 สามารถเช็คคะแนนเก็บได้
37 ยังไม่รู้ัคับ : )
38 สายด่วน24ช.ม.
39 ความแม่นยำของระบบ และ ความเร็วในการใช้งาน
40 ความพร้อมมากกว่านี้
41 ให้เพิ่มจำนวนคอมพิวเตอร์และความเร็วคะ
42 วิชาที่เปลี่ยนรหัส หรือที่ต่างปีการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลง ก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยน ควรปรับปรุงรหัสให้เข้ากับระบบการเรียนในแต่ละกลุ่มวิชาก่อนที่จะมีการเปลี่ยนรหัส หรือเปลี่ยนหลักสูตรให้ดีก่อน เพราะจะทำให้นักศึกษาไม่ต้องวุ่นวายในการเปลี่ยนแปลงวิชาที่เทียบกัน ระหว่างหลักสูตรใหม่กับหลักสูตรเก่า แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะไม้ต้องวุ่นวายและเครียด ในเวลาที่นักศึกษาไปขอปรับเปลี่ยนรายวิชาเพื่อให้ครบหลักสูตรของ การเรียนการสอน
43 อยากให้มีการประกาศผลเกี่ยวกับเรื่องเงินกู้สำหรับภาคพิเศษให้ชัดเจนมากกว่านี้
44 เข้าระบบรวดเร็ว
45 ความสะดวก รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
46 อัพเดตเรืเองการลงทะเบียน
47 ลิฟจอดทุกชั้น
48 ใบชำระค่าเทอม
49 ความสามารถในการเข้าถึงจากช่องทางอื่นๆ เช่น บนมือถือ
50 วันเวลาที่เข้ามาดูล่าสุด
51 ประกาศต่างๆที่เร็วขึ้น
52 มีความรวดเร็วและมีระบบที่พร้อมกว่านี้
53 คอมพิวเตอร์บริการ
54 แจ้งข่าวสารให้รวดเร็ว
55 ห้องระบาย ความทุกข์ในการเรียน
56 แจ้งข่าวสารให้รวดเร็ว
57 ให้ดูดีขึ้นกว่าเดิม
58 ปรับปรุงทั้งหมด
59 ควรเพิ่มความเร็วเมื่อมีการดูผลคะแนนหรือลงทะเบียน
60 ติดตั้งตัวรับ และ ส่งสัญญาน เพื่อให้ครอบคลุมจุดทุกทุกมุมของมหาวิทยาลัย
61 เข้าใจง่าย
62 บอร์ดพูดคุยนักศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
63 หาข้อมูลได้ง่าย
64 ต้องการให้มีความรวดเร็วในการทำงานบนอินเตอร์เน็ต
65 ขอใช้งานก่อนครับว่าอบากให้มีอะไรเพิ่ม
66 ไม่มีเพิ่มเติม
67 สื่อที่ครบถ้วน สดวกง่าย
68 บล๊อกร้องเรียนปัญหาที่สามารถเข้าถึงผู้รับผิดชอบโดยตรง
69 ประกาศวันลงทะเบียน , ประกาศวันยกเลิกรายวิชา , ประกาศผลการสอบ (ต้องประกาศให้มากยิ่งขึ้น)
70 เพิ่มจำนวนห้องสารสนเทศ ให้รองรับเพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา
71 สามารถดูรหัสผ่านได้เมื่อลืมรหัสผ่านของตัวเอง
72 แจ้งตารางกิจกรรม
73 เทคโนโลยีใหม่
74 การอัพเดทข่าวสารต่างๆให้ไว และ ชัดเจน ง่ายแก้การหา
75 อยากให้มีการลงทะเบียนได้เลย ในกรณีของภาคปกติ โดยเฉพาะคนที่ต้องการเรียนในวิชาที่ค้าง หรือตก และสิ่งที่สำคัญคือสามารถขอเรียนเกินหน่วยกิตได้เลย
76 อยากให้ปรับปรุงนสื่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นกว่าเดิม
77 ข้อแนะนำอื่นๆ เช่นงานพาร์ททามของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต่างๆที่เกียวข้อง เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาค่ะ
78 ความบันเทิง
79 อยากรู้ผลการเรียนได้ เพราะบางคนนั้นยังไม่สิทธิ์ได้รู้ผลการเรียนของตัวเองที่ผ่านมา เนื่องจากยังไม่ได้ชำระค่าเทอม
80 คะแนนเก็บต่อวิชา
81 - กิจกรรมใหม่ๆ
82 ความทันสมัยมากขึ้น
83 คำแนะนำนักศึกษาที่มีปัญหาในการติด i ติดเอฟและอื่น ๆๆ
84 คะแนนเก็บ ทุกวิชา
85 ให้เข้าถึงข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน และเป็นระบบ
86 ชื่ออาจารย์ผู้สอน
87 ข่ายเครือเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้ใหญ่ขึ้น
88 ข่าวสารหรือเข้ารหัสนักศึกษาได้ตั้งแต่หน้าแรก
89 อยากให้มีการตรวจสอบข้อมูลบ่อยๆ และ สามารถรู้ทันข้อมูลได้เมื่อถึงเวลา
90 สามารถดุย้อนหลังจากในที่ก่อนๆๆได้สะดวก
91 ความช่วยเหลือ
92 ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างรวดเร็ว
93 คือการนําเสนอข้อมูลจากมหาลัย
94 ควรมีลิ้งค์ไปยังหัวข้ออื่นด้วยที่อื่นด้วย
95 ทำให้เข้าใจง่าย
96 รายละเอียด ดี อยุ่แล้วว
97 คะแนนเก็บของแต่ละรายวิชาและหลักสูตร
98 เยอะๆๆ ไปดู ของสถาบันอื่นเปนตัวอย่างดิ
99 การดูรายชื่อวิชา
100 สีสัน ตัวการ์ตูน
101 สิ่งใหม่ๆที่น่าสนใจ
102 การแจ้งเตือน เมื่อมีการอัพเดต หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
103 มีช่องชางการลงทะเบียนเรียนหลายๆช่องทาง
104 ภาพยนต์ออนไลท์
105 no comment
106 ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูล
107 ติดป้ายประกาศหน้าคณะ
108 ไม่มีความคิด้ห็น
109 รูปภาพทุกกิจกรรม เยอะๆ
110 บอร์ดฝากประกาศถึงอาจารย์ผู้สอนประจำวิชา เมื่อ น.ศ. จะทำการติดต่อ ประสานงานก็ดี หรือ จัดทำลิ้งเพื่อส่งข้อมูลให้อาจารย์แต่ละท่าน เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา และ คณะอาจารย์ มีความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารอีกช่องท่านหนึ่ง
111 น่าจะดูแลระบบให้มากกว่านี้เข้าอยากบางทีก็บอกว่าไม่มีรหัสนักศึกษา
112 ข้อมูลที่หาง่าย
113 การลงทะเบียนควรจะเอาตัวใหญ่ข้างหน้าเลย
114 การส่งข้อมูลทาง SMS
115 อยากให้ เซิร์ฟเวอรื เร็ว กว่านี้ !!
116 ไม่มีความคิดเห็น
117 สอนเรื่องคอมพิวเตอร์
118 ทางลัดบอกเลยว่านี่ดูเกรด..ลงทะเบียน...
119 อยากให้มีการลงทะเบียนแบบเฉพาะเวลาของภาคนั้น
120 ข้อมูลของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาที่ นศ. เลือกเรียน เช่นห้องพัก หรือ เบอร์โทรศัพท์
121 เข้าลงทะเบียน ดูเกรด ให้มันง่ายๆบ้าง ถึงเวลาจะใช้ระบบล้มใช้ไม่ได้หน้าเบื่อ
122 ข่าวสารต่างๆๆ
123 ...................
124 ยื่นคำร้อง เช่น ออกความเห็น รึไม่ก็ เเสดงความเห็นเกี่ยวกับมหาลัย
125 ควรมีรายละเอียดวิชาที่ลงในภาคการศึกษาที่แน่นอน ไม่ต้องให้นักศึกษาเลือกรายวิชาเอง มีรายวิชาที่แน่นอน ให้นักศึกษาเลือกเฉพาะหมู่เรียนที่ต้องการเรียนเท่านั้น เพราะถ้าไม่บังคับวิชาที่แน่นอน ทำให้บางวิชานักศึกษาไม่ได้ลงเรียน เพราะคิดว่าเรียนครบแล้ว ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเรื่องวิชาที่ลงเรียน ทำให้นักศึกษาที่ไม่ได้ลงเรียนในบางรายวิชา จบช้ากว่าปกติ และต้องเสียเวลาลงเรียนวันเสาอาทิตย์แทน
126 ข้อมูลบนปรอด
127 ความไว้ในการเข้าถึงระบบ
128 การอัพเดทข่าวสารตลอด 24 ชั่วโมง
129 การลงทะเบียนด้วยตัวเอง
130 ระบบใหม่ๆๆๆๆครับ
131 มีสื่อ การเรียนกานสอน มากขึ้น
132 ประวัติการเรียนและ วิธีแกล้ไข
133 อยากให้มีระบบ แบบ Search หาข้อมูล หาเจออยาก
134 อยากให้มีการสำรวจข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา
135 เกมให้เล่นเวลารอเรียน
136 ข้อมูลที่หลากหลายในการสืบค้นและหาข้อมูล
137 ทุกกิจกรรมของนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
138 ห้องสนทนาสด
139 อยากให้มีข้อมูลที่ละเอียดกว่าเดิม
140 มีข่าวสาร ระเบียบการต่างๆที่นักศึกษาควรรู้เช่น การลงเรียนซ้ำกลุ่ม การเก็บหน่วยกิต
141 ควรให้ข้อมูลที่ได้รับนั้นถูกต้องมากที่สุด
142 มีระเบียบการต่างๆ เช่น การลงเรียนซ้ำกลุ่ม การเก็บหน่วยกิต ข่าวเงินกู้ เป็นรายบุคคล
143 มีข้อความที่ต้องการขึ้นมาก่อนเป็นลำดับแรก เช่น ตารางสอบ เป็นต้น
144 ความทันต่อเวลา
145 เอาตัวเลือกง่ายกว่ามั้ย
146 ความเร็วที่เพิ่มขึ้น
147 อยากให้มีรับ-ส่งงานตามรายวิชาในinternet
148 อยากให้มีการการประชาสัมธ์ในข่าวที่เกี่ยวกับการศึกษาหรือสิ่งที่นักศึกษาต้องปฏิบัติหรือทำการลงข้อมูลและลงทะเบียนควรมีบอกให้เด่นและชัดเจนมากกว่านี้
149 อัปเดท ข่าวสารจากมหาวิทยาลัยอื่นบ้าง
150 ภาพหรือสิ่งที่ทำให้ผู้ชมเข้ามาแล้วสดุดตาแล้วจำได้ และเข้ามาดูได้บ่อยครั้ง
151 อยากให้มีระบบที่ดีและรวดเร็วกว่านี้
152 อยากให้มีการตอบคำถามที่รวดเร็วหรือส่งเมลย์กลับ
153 ข่าวสารแจ้งชัดเจน
154 รายชื่ออาจานผู้สอนในรายวิชาที่เปิดสอนในระบบลงเบียนเรียน
155 อยากให้มีการแก้ไขเรื่องการล่าช้าของข้อมูล
156 ระบบแชทคุยกับพนักงานหรือบุคลากรในสนว.เพื่อติดต่อสอบถาม
157 ความรวดเร็วของระบบเครือข่าย
158 มีวันที่เวลาที่แน่นอน ในการทำกิจกรรมต่างๆๆ
159 ช้าของระบบการเข้าใช้
160 มีครบ ทุกอย่าง
161 ทุกอย่างที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ทันเหตการณ์
162 ระบบดีกว่านี้
163 ทำให้ดูน่าอ่าน น่าสนใจ มากกว่านี้
164 จุดเด่น" ของระบบสารสนเทศนักศึกษา
165 สาวๆ สวยๆ งามๆ น่ารักๆ จะได้มี กำลังใจในการเรียน....
166 อินเตอร์เน็ต wifi ที่เร็ว
167 - ตรวจสอบคะแนนเก็บ - แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกรด
168 ระบบ real time ของข้อมูลสารสนเทศ
169 ความรวดเร็ว
170 ดูง่ายๆกว่านี้
171 การจ่ายค่าเทอมออนไลน์
172 ข้อมูลทุกอย่างเกี่ยบกับนักศึกษาและรายละเอียดต่างๆ
173 ใช้งานได้ตลอดเวลาโดยไม่เกิดปัญหา
174 ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาได้
175 ความเข้าใจในการลงเรียนแต่ละภาคเรียน
176 ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้
177 ข่าวประกาศต่างๆ หน้าเว็บสารสนเทศ และสามารถเข้าหรือค้นหาได้เลย
178 Internet ความเร็วสูง True online
179 การแจ้งข่าวสารให้รวดเร็วกว่านี้ ไม่ใช่มัวแต่ให้ไปถามเองที่กองทะเบียนตลอด แล้วก็ไม่ใส่ใจคำร้องหรือ ข้อคิดเห็นของนักศึกษาเท่าที่ควร !!
180 รายงานความคืบหน้าของเอกสาร หรือ ขั้นตอนต่างๆ ว่าสิ่งที่นักศึกษาดำเนินการถึงไหนแล้ว
181 เครื่องมือที่ทันสมัยและใช้งานง่าย
182 มีการศึกษา กิจกรรมที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มากขึ้น ดีหมดค่ะ
183 การเข้าใจที่ง่าย
184 รายชื่อวิชาที่สามารถลงได้ในช่วงซัมเมอร์ เอารายชื่อทั้งหมดที่เปิดสอน
185 ความเร็วของอินเตอร์เน็ต
186 เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ในห้องเรียน
187 สามารถให้คำปรึกษาได้
188 คอมพิวเตอร์ให้มากกว่านี้
189 อยากให้แสดงรายชื่ออาจารย์ที่สอนตอนลงทะเบียนเรียน
190 ให้มันใช้ง่ายๆ กว่านี้ ผมเป็นนักศึกษาคงไม่อยากไปยุ่งอะไรกับระบบการบริหารหรือส่วนที่ไม่จำเป็นต้องรู้ นอกจากเรื่องของตัวเองหรอกคับ
191 ให้ไวกว่านี้
192 ระบบแจ้งเตือน สำหรับคนที่ต้องกระให้ติดต่อแก้ต่างๆ เช่น N , I หรือ นักศึกษาเงินกู ที่ต้องยื่น,เซ็นเอกสาร ฯลฯ
193 การแจ้งเตือนของแต่ล่ะคณะ แต่ละเอก อาจารย์แต่ละคน
194 นับไม่ถ้วน
195 คะแนนแต่ละวิชา เพื่อจะได้รู้ ระดับคะแนนของตนเอง
196 บล๊อก ให้น.ศ ร้องเรียนได้
197 ลงทะเบียนเร็วและมีระบบที่ดี
198 แก้ไขปัญหาที่ผ่านๆมา
199 ระบบแสดงความคิดเห็น
200 อยากให้มีเรื่อง แผนการเรียนของแต่ละคณะฯ และ ของแต่ละสาขา
201 ระบบควรรองรับ ผู้ใช้งานเยอะ ๆ ได้
202 การอธิบายการใช้งาน
203 ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความเร็วมากขึ้น
204 อย่าพยายามทำเพิ่มเลยคับ เอาอันเก่าให้รอดก่อน
205 ประกาศบนเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อยต้อง 7 วัน (ต้องเผื่อวนัเวลาในการดำเนินการ)
206 โอเคแล้วคับ
207 คอมพืวเตอร์เยอะๆ
208 ความรวดเร็ว
209 อยากให้มีแอนิเมั่นที่ทำให้ดูเพลิดเพลิน
210 ปฏิทินมหาวิทยาลัย
211 หาง่ายๆแบบนี้ต่อไป
212 ระบบคำแนะนำวิธี ขั้นตอนเช่น วิธีการยื่นคำร้องต่างๆ ว่าต้องยื่นที่ไหน ทำอย่างไร บอกอย่างเป็นระบบ จะได้ง่ายต่อนักศึกษาในการติดต่อ
213 ดีอยู่แล้ว
214 การดูแลระบบให้ดีตอนลงทะเบียน
215 ที่ีพักผ่อน ร้อน
216 ความรวดเร็ว
217 จุดเด่นของระบบบนหน้าแรกของเว็ป
218 ความสามารถของระบบให้ทันสมัยมากกว่านี้
219 ความรวดเร็วของระบบและพื้นที่ของเซิร์ฟเวอร์
220 ---------------
221 เว้บไม่ล่ม เข้าลงทะเบียนเรียน กับ สารสนเทศ นศษ พร้อมกันได้
222 ข้อมูลพื้นฐานบุคคล
223 ความรวดเร็วในการลงทะเบียนเรียน
224 มีความรวดเร็วและมีสีสันมากขึ้น
225 ขอให้มีระบบที่เข้าง่าย
226 อยากให้ข้อมูลเข้าใจง่าย
227 ความชัดเจนและแน่นอน
228 ความรวดเร็ว
229 ความทันสมัย ใช้รหัสเข้าอันเดียว หน้าล็อกอินชั้นเดียวพอแล้ว
230 ลอง ใช้ java ช่วย ในการ ดึงข้อมูล
231 ความบรรเทิง
232 จัดจ้างคนดูแลระบบ จัดทำหน้าเว็บใหม่ให้หมด เอาสิ่งที่ควรอยู่รวมกันมาไว้ด้วยกัน อะไรไม่มีประโยชน์ตัดๆออกไปก็ได้
233 เครื่อง sever ที่มีประสิทธิภาพ มากกว่านี้ จะได้ทำให้ เวลาที่มีการเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นจำนวนมากๆ นั้น จะได้ทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
234 มีสาระเพิ่ม
235 มัตารางวันที่บอกกิจกรรมต่างๆของมหาลัย
236 ข้อมุลข่าวสารมากขึ้น
237 ความรวดเร็ว ความถุกต้อง
238 ความรวดเร็วของระบบ
239 ความเร็วในการเข้าใช้
240 ข่าวสารที่เข้าใจง่าย
241 สิ่งที่มีตอนนี้เป็นที่น่าพอใจแล้ว
242 อยากให้มีสารสนเทศมากกว่านี้ เพื่อที่จะได้เพียงพอกับนักศึกษา
243 อยากระบบ มีความรวดเร็ว แม่นยำ
244 ข่าวสารที่ขัดเจน
245 ความรวดเร็วของข้อมูล
246 อะไรก้อได้ที่มีประโยซน์มากที่สุด
247 ความรวดเร็ว
248 ความรวดเร็ว ควาามถูกต้อง ระบบที่ดีกว่านี้
249 ข่าวประชาสัมพันธ์
250 ตัวหนังสือโตๆ
251 หัวข้องานประชาสัมพันธ์ที่โดดเด่นหาง่ายไม่ต้องได้ค้นไปค้นมา
252 อัพเดตเรื่องกีฬาต่างๆ บ้างครับ
253 ดีอยู่แล้ว
254 มีปฏิทินวิชาการในตัว...เพื่อสะดวกต่อนักศึกษา
255 แบบคำร้องมีน้อย ไม่เข้าใจ
256 ดีแล้วครับ
257 ความสะดวก รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
258 ข้อมูลข่าวสารทั่วไป
259 อัพเดทข่าวบ่อยๆ
260 วิธีแนะนำต่างๆ
261 อุปกรณ์ในการใช้งาน
262 สิ่งที่มีอยู่น่าจะเกินพอแล้ว
263 การตรวจเช็กผลสอบให้งายขึ้น มีการอับตารางเรียน มีการแจ้งผลสอบของผู้ค้างชำระด้วยไม่ใช้ปิดโอกาศเขา จะได้รู้ว่าตกหรืไม่ตก
264 เวลา ลงทะเบียนแล้ว ระบบไม่ล้ม
265 ความแน่นอน
266 จำนวนคอมฯเพิ่มมากขึ้น
267 ปลั๊กเสียบโน๊ตบุ๊คในจุดต่าง ๆ
268 ข่าวต่างๆของมหาวิทยาลัย
269 เรื่องลงทะเบียน
270 - สิ่งแรกคือไม่อยากให้ระบบล่มบ่อยมากเวลาลงทะเบียนเรียน - อยากให้มีระบบส่ง-แจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังอีเมลล์ของนักศึกษาโดยตรงด้วย หากเป็นไปได้
271 ข่าวต่างๆ ที่กำลังใหม่ๆ
272 คำเตือนของกิจกรรมที่น.ศลืมหรือยังไม่ได้ทำ
273 คำนวน เกรดเฉลี่ย ทั้งหมด 4 ปีการศึกษา
274 เพิ่มเครื่องเซิฟเวอร์มากและเน็ทให้แรงมากหน่อย จะได้เข้าไว้ๆ
275 ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆไม่มีข้อเสนอแนะใดๆไม่มีข้อเสนอแนะใดๆไม่มีข้อเสนอแนะใดๆไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ
276 ความง่ายในการเข้าสู่ระบบ หาก มีการใช้เยอะ
277 ทุกอย่างดีอยู่แล้วค่ะ
278 อยากให้มีโปรแกรมปรินส์ใบเกรดออกมาง่าย ๆ
279 รูปแบบใหม่ๆ
280 ตรวจสอบสำเร็จการศึกษา อยากให้มีบอกว่า เรียนไปกี่วิชาแล้ว ขาด-เหลือวิชาไหนบ้างถึงจะจบ
281 ความเร็วของอินเตอร์เน็ต
282 ความทันสมัยของโปรแกรม
283 ความทันสมัยในด้านข่าวสารข้อมูล
284 อยากให้มีการพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมระบบแสดงข้อมูลสารสนเทศนักเรียนออนไลน์ ให้ทันสมัยมากกว่านี้ เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการใช้งาน
285 ไม่อยากให้มี
286 ให้มันง่ายๆหน่อย
287 ความสะดวก เรียบง่าย ต่อระบบสารสนเทศ
288 เข้าใจง่าย รวดเร็ว
289 รายละเอียด
290 สามารถเข้าใช้งานผ่านทางมือถือได้
291 จ่ายค่าเทอมออนไลท์
292 ไม่ต้องประัมินได้มั้ย ดูในโทีศัพ์ มันกดยาก
293 ความว่องไว
294 ควรมีใบค่าเทอมให้ปริ้นในนี้ด้วยและระบบลงทะเบียนด้วยครับ
295 แก้ไขบางระบบ
296 เมนู หลักๆ น่าจะเอา ไว้เป็นไอคอนใหญ่ๆที่หาเจอง่ายๆ น่าจะสะดวกกว่านี้เยอะ
297 หัวข้อที่ครบถ้วน
298 รูปเเบบที่สวยงามเเละรวดเร็ว
299 เร็วกว่าเดิม
300 มีกระทู้ส่วนตัวในการติดต่อสอบถามของนักศึกษา หรือมีการแจ้งจดหมายฉุกเฉินทางระบบสารสนเทศของนักศึกษาพร้อมทั้งการมีป้ายประชาพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการแจ้งข่าวในระบบสารสนเทศของนักเรียนในสถานที่เห็นชัดเจน เช่น หน้าอาคาร 1
301 การส่งข้อมูลผ่านระบบมือถือ
302 เข้าหาได้ง่ายๆๆ
303 มีความเร็ว
304 Facebook ของระบบสารสนเทศนักศึกษา
305 คำนวนการจบการศึกษา
306 หนังสืออ่านเล่น เรื่องสั้น 2 ภาษา(อังกฤษ-ไทย, จีน-ไทย ฯลฯ)
307 เจ้าหน้าที่ เปลี่ยน ได้ ไม่พอใจด้วย หน้าไม่รับแขก
308 ยกตัวอย่างเช่น การแก้ไขการลงทะเบียนผิด น่าจะมีโปรแกรมมาช่วยเช็คว่ารหัสอะไรลงเรียนอะไรได้ ถ้าไม่ใช่ รหัสนั้นๆ ก็จะไม่สามารถลงทะเบียน ในรายวืชานี้ได้
309 เสียงเพลงตอนเข้าใช้งาน
310 มีความรวดเร็วเพิ่มมากขึ้นไปอีก
311 มีครบถ้วนแล้ว
312 สะดวกในการลงทะเบียนเรียน แบบไม่ต้องแย่งกันเหมือนทุกปี
313 อากให้อัพเดชข่าวสารใหม่ทุกวัน
314 ไม่อยากได้แล้ว
315 -คะแนนเก็บแต่ละวิชาระหว่างเรียน
316 ตัวอย่าง การใช้ระบบ ที่เกี่ยวกับนักศึกษา เพื่อที่นักศึกษา จะได้ ไม่ต้องไปถาม คนอื่น เพราะถ้ามีตัวอย่าง ให้ดู นักศึกษาก็สามารถที่ จะดู ตัวอย่าง ที่มี ได้อย่างสดวก
317 ดีอยู่แล้ว
318 ไม่ต้องเข้าไปทำอะไรมากนัก
319 คิดก่อนนะครับ
320 อยากให้มีการพัฒนาการที่ดีขึ้น
321 -------------
322 ไม่มีข้อเสนอ
323 ข้อมูลที่ละเอียด
324 เพิ่มเติมข้อมูล ข่าวสาร
325 รายละเอียดที่ชัดเจนของข้อมูลต่างๆ
326 คะแนนสอบ คะแนนเก็บ
327 ความแน่นอนในระบบ ว่าเปิด-ปิดกี่โมง
328 สิ่งใหม่ ๆ
329 เพิ่มระบบฐานข้อมูล ในกรณีที่ลงทะเบียน ระบบช้า
330 คะแนนเก็บ เห็นมีบอกไว้ แต่ไม่เคยเห็นมีคะแนนมาใส่เลย ถ้าจะไม่มีคะแนนมาใส่ไว้ ก็ควรเอาออกไปเลยดีกว่า
331 ข่าวสารที่จำเป็นต่อการศึกษา
332 การสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ผ่านโลกออนไลน์
333 ความเร็วของคอมพิวเตอร์
334 ระบบที่รวดเร็ว
335 แบบฟอร์มบางอย่าง ที่นศ.ใช่บ่อยๆ
336 แบบฟอร์มบางอย่าง ที่นศ.ใช่บ่อยๆ
337 ออกแบบหน้าตาอินเตอร์เฟตให้สวยงามกว่านี้
338 เกรดในแต่ละเทอม
339 ปุ่มประเมิน อ. แบบเด่นๆ แจ่มแจ้งเพราะชอบลืมเหลือเกิน
340 ข้อมูลที่เร็วที่เห็นข่าวสารได้ชัด
341 ข้อมูลที่เร็วที่เห็นข่าวสารได้ชัด
342 ความชัดเจน
343 ความชัดเจน
344 ความแม่นยำและความถูกต้องในการใช้งาน
345 ความแม่นยำและความถูกต้องในการใช้งาน
346 ดูแลระบบให้รัดกุม
347 เมื่อลืมรหัสผ่านสามารถเปลี่ยนใหม่เองได้
348 อยากให้จักการเรื่อง นศ. หลักสูตรเก่ากับหลักสูตรใหม่ ครับ
349 ไม่มีความคิดเห็นใดๆ
350 ความไวในการบริการ
351 ปรับปรุงระบบให้ดีกว่านี้
352 ไม่มีข้อเสนอ (ที่มีอยู่ดีอยู่แล้ว)
353 อยากให้มีแชทให้คำปรึกษา(เหมือนเฟสบุค แบบเรียวทาม) เพื่อที่จะไม่ได้ไปที่ สสว.
354 แผนการเรียนเสนอแนะที่ต้องเรียนตามแผนการเรียนของหลักสูตร(รายวิชา)
355 ควรทำให้มีภาษาอังกฤษด้วยจะดีมาก
356 ควรทำให้มีภาษาอังกฤษด้วยจะดีมาก
357 ความรวดเร็วและถูกต้องของข้อมูล
358 อยากให้มีเซิฟเวอร์เพิ่มรองรับจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน
359 อยากให้เปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปเยอะกว่านี้
360 กรุณาอ่านข้อ 11
361 ระบบลงทะเบียนเรียนที่ดีกว่านี้
362 เพิ่มความเร็ว
363 ควรแจ้งเตือนช่วงเวลาการชำระค่าเทอม เวลาลงทะเบียน กิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาบางที่บางท่านอาจไม่ได้ติดตามข่าวจากมหาลัย
364 มีการแจ้งเตืนอให้มาก ครบถ้วน
365 มีการแจ้งเตืนอให้มาก ครบถ้วน
366 ระบบการลงทะเบียนที่ง่ายๆแต่ชัดเจน
367 ไม่มีข้อคิดเห็น
368 ไม่มีข้อคิดเห็น
369 ไม่มีข้อคิดเห็น
370 ให้มีความเสถียรมากกว่าเดิมเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
371 ให้มีความเสถียรมากกว่าเดิมเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
372 ดีพอแล้วค่ะ
373 ดีพอแล้วค่ะ
374 รายชื่ออาจารย์ผู้สอนแต่ละวิชาแต่ละSection
375 รายชื่ออาจารย์ผู้สอนแต่ละวิชาแต่ละSection
376 น่าจะมีระบบบอกคะแนนเก็บระหว่างภาคสำหรับรายวิชาต่างๆ เพื่อที่จะทำให้นักศึกษามีความขยันมากขึ้น เพราะเขารู้คะแนนว่าดีไม่ดี โอกาสติด F มีไหม และอาจส่งผลถึงปริมาณในการติด F ของนศ.ลดลง ก็เป็นได้
377 ระบบข้อเสนอแนะของนักศึกษา (Online)
378 แจ้งตารางสอบให้ดูง่ายกว่านี้
379 ทำให้ดีกว่านี้
380 ความสะดวกในการเข้าระบบ
381 รายละเอียดเเจ้งล่วงหน้าที่ชัดเจน
382 ระบบสารสนเทศควรมีการอัพเดตข้อมูลไหวกว่านี้ เพราะบางครั้งข้อมูลเก่าก็ยังออกมา
383 เพิ่มข่าวสาร
384 ดรอปในระบบ
385 ดรอปในระบบ
386 ดรอปในระบบ
387 ไม่มีเพิ่มเติม
388 เวลาลงทะเบียน ไม่ควรชา้
389 ข่าวสารของมหาลัย
390 สามารถจัดการข้อมูลหรือเอกสารแล้วเสร็จภายในระบบนั้นเลย
391 ffffffffffffffffffffff
392 ความรวดเร็วของการใช้ระบบ เร็วกว่านี้
393 พัฒนาและปรับปรุงระบบให้มีความเป็นระเบียบ ง่ายต่อการใช้งาน หรือเกิดปัญหาระบบขัดข้องน้อยที่สุด
394 ควรมีความชัดเจนในรายละเอียดอีกนิดหน่อย เพื่อเป็นการง่ายและสะดวกต่อผู้อาวุโสที่เข้ามาใช้บริการ
395 อยากให้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศผ่าน สมาทโฟน ได้
396 ระบบที่ง่ายต่อการเข้า
397 การแจ้งกิจกรรมต่างๆ
398 การแจ้งกิจกรรมต่างๆ
399 เร่งความเรวของระบบ
400 ยื่นคำขอให้มีการตอบรับหรือคำตอบที่รวดเร็วและชัดเจน
401 ระบบที่ไม่ซับซ้อน
402 Dhjvfyjkgdrtjbc
403 ปรับปรุงตอนลงทะเบียน
404 แจ้งเตือน เมื่อมีกิจกรรมสำคัญบนหน้าเว็บสารสนเทศ
405 แจ้งเตือน เมื่อมีกิจกรรมสำคัญบนหน้าเว็บสารสนเทศ
406 วิธีการลงเรียนง่ายๆ
407 Live Chat ที่นักศึกษาจะสามารถพูดคุยหรือแชทได้โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ที่กำลังออนไลน์ ณ ขณะนั้น อาจจะจัดช่วงเวลาออนไลน์ 8.30 - 16.30 น. ตามเวลาราชการ เพื่อเพิ่มทางเลือกอีกทางในการติดต่อสื่อสารให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
408 ความสะดวก รู
409 ความสะดวก
410 ให้เร้วมาขึ้น
411 ควรมีรายละเอียดให้มากกก
412 ปรับบปรุงเรื่อเว็บล่ม เวลาลงทะเบียนเรียนครับ
413 เพิ่มกิจกรรมให้นักศึกษาได้ทำร่วมกัน และลงเว็บให้เร็วล่วงหน้าให้นักศึกษารู้ทั่วกัน
414 ควรมีแอพลิเคชั่นในมือถือค่ะ
415 รุปภาพกิจกรรมมหาลัยต่างๆ
416 ชื่ออาจารย์ผู้สอนค่ะ
417 ชื่ออาจารย์ผู้สอนค่ะ
418 การจัดสรร section ให้เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา
419 ชื่ออาจารย์ประจำ section
420 ชื่ออาจารย์ประจำ section
421 เนื้แหาเกี่ยวกับการเรียน
422 แก้ไขให้มีความเร็วมากกว่านี้
423 ข้อมูลความรวดเร็วความสะดวก
424 ข้อมูลความรวดเร็วความสะดวก
425 ข้อมูลความรวดเร็วความสะดวก
426 ระบบป้องกันการถูกแฮ็กข้อมูล
427 ให้บริการสะดวกแบบนี้
428 รูปแบบใหม่ๆสีสัน
429 เซิร์พใหม่
430 ชื่ออาจารย์
431 ชื่ออาจารย์
432 ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน
433 แผนการเรียน
434 การจองรายวิชา ให้มีความชัดเจนมากกว่านี้
435 ยังคิดไม่ออก
436 ดรอปโดยไม่ต้องยื่นใบ
437 อนากให้ระบบประมวลผลเร็วกว่านี้
438 section ต่อวิชาที่มีมากพอกับนักศึกษา
439 ตารางรียนเสนอแนะ
440 ควรปรับปรุงอันเดิมให้ดีขึ้นก่อน ก่อนที่จะคิดเพิ่มอันใหม่
441 การแจ้งวันลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค
442 พนังงานควรพูดและทำหน้าให้มันดีๆๆหน่อยเงินที่จ่ายไปก่ของนักศึกษาทำหน้าที่ให้ดีหน่อย
443 ระบบการทำงานที่มีความสะดวก รวดเร็ว ให้นักศึกษาทันต่อข่าวสาร
444 อยากให้ลงทะเบียนง่ายๆ
445 รูปภาพโปรโมทมหาลัยเพื่อให้คนดูแล้วน่าสนใจ โปรโมทแต่ละคณะเพื่อเป็นแนวทางให้คนที่เข้ามาดูตัดสินได้มากขึ้น
446 อยากให้ระบบรวดเร็วขึ้น
447 อยากให้ระบบรวดเร็วขึ้น
448 อยากให้ข้อมูลถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงมีการอัพเดทข้อมูลอยู่เสมอ ควรมีการแนะนำแผนการเรียนที่ถูกต้อง การสืบหาข้อมูลก็ค่อนข้างเข้าถึงยาก
449 อยากให้มีระบบลงทะเบียนเรียนกับระบบสาระสนเทศอยู่ด้วยกัน
450 การลงทะเบียนเรียนที่รวดเร็ว
451 เพิ่มวิชาอัตโนมัติ
452 ควรจะให้มีระบบการลงทะเบียนที่ดี
453 ข้อมูลข่าวสารออนไลน์
454 เวลาเรียนตามแผนการเรียนเสนอแนะ section บางวิชาเต็มครับ เพราะเปิดแค่ section เดียว เวลา add มือ จึงทำให้ล่าช้า ^_^/ // ถ้า add มือ ออนไลได้ก็ดีเลยครับ
455 ทำระบบให้เปิดไว กว่านี้
456 ความรวดเร็ว
457 More fast than
458 แอตมือง่ายๆ
459 ความลวดเร็วแม่นยำ ในการให้ข้อมูลแก่นักศึกษา
460 ความลวดเร็วแม่นยำ ในการให้ข้อมูลแก่นักศึกษา
461 ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
462 อยากให้มีระบบที่ทันต่อการเข้าสู่ระบบที่รองรับผู้ใช้บริการ
463 ความสะดวกสะบาย
464 รวดเร็วไม่ติดขัด
465 มีรูปกิจกรรมนักศึกษาเยอะๆและใหม่ๆ
466 อยากให้ระบบการลงทะเบียนหรือระบบต่างๆมีการติดต่อให้นักศึกษาว่ามีการเปลียนเเปลงอะไรบ้าง
467 ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
468 ระบบอัพเดทข่าวใหม่ๆ
469 ความสะดวก รวดเร็ว
470 ข้อมูลให้มีมากขึ้น
471 ระบบถามตอบออนไลน์ ที่สามารถตอบคำถามได้เลย ณ เวลานั้น อาจกำหนดช่วงเวลาถามตอบเป็นเวลาราชการก็ได้ สามารถถามตอบได้เลยไม่ว่าจะเข้าสู่หน้าเพ็จไหนก็มี อินบ็อกเล็กๆ ให้ถามตอบได้ เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อสงสัย ไม่ใช่ต้องเข้ามาติดต่อทางมหาลัยและรอถามกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่คนละที่คนละทาง บางทีเดินไปเดืนมากว่าจะได้ข้อสรุปเสียเวลาเป็นวันๆ และต้องไปๆมาๆ หลายวันไม่รู้จักจบ จนทำให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย เสียเวลามาก
472 เนื้อหาเยอะกว่านี้
473 จัดการให้เลยพวกลงทะเบียน ไม่ต้องมาค่อยเช็คในเว็ป
474 ความรวดเร็ว
475 ความรวดเร็ว
476 ความรวดเร็ว
477 ความรวดเร็ว
478 บำรุงให้ดีขึ้นกว่านี้
479 ความรวดเร็ว
480 ประกาศที่แน่ชัด ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงบ่อย
481 มีการจัดตารางเรียนอย่างเป็นระบบ
482 มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าระบบใน E-mail หรือ Facebook เช่น เมื่อมีการลงทะเบียนเรียน หรือรายการอื่นๆ
483 พัฒนาให้มีความทันสมัย
484 พัฒนาให้มีความทันสมัย
485 พัฒนาให้มีความทันสมัย
486 ให้ระบบมีความรวดเร็ว
487 ความทันสมัย
488 ความทันสมัย
489 อยากให้มีข่าวสารการสมัครงาน การรับเข้าอบรมในโครงการต่างๆ เป็นต้น
490 สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้.
491 ระบบที่รวดเร็วในการลงทัเบียนเรียน
492 ระบบที่รวดเร็วในการลงทัเบียนเรียน
493 ข้อมูลที่ดูสะดวกง่าย
494 พยายาม ปรับ ปรุง ให้มัความเสถียร ของระบบมากกว่านี้ นะครับ
495 ไม่เด้งออกบ่อย
496 กรุณา ทำให้มี ความ เร็วในการเข้าถึง จะขอบคุณมากครับ
497 ข่าวสารที่จำเป็นต่อนักศึกษา
498 เตือนความจำ
499 อยากให้มีแผนการเรียนของแต่ละคณะ สาขา ให้เห็นอย่างชัดเจน คือหาดูได้ง่ายในเว็บ นี่หายากมาก ยิ่ง นศ.ที่ไม่ค่อยได่เข้าจะไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหน ต้องอาศัยของอาจารย์ที่ปรึกษาไปถ่ายเอกสารเอา
500 ภาพเคลื่อนไหว
501 พัฒนาให้ดีขึ้น
502 รูปแบบ ที่ สวยงาม Theme ที่สามารถ เลือกเปลี่ยนได้ตาม ความชอบของแต่ละบุคคล
503 fvWVRWEAVREAV
504 fvWVRWEAVREAV
505 อันนี้ แระ เข้าไม่ได้สักที จ
506 อันนี้ แระ เข้าไม่ได้สักที จ
507 อันนี้ แระ เข้าไม่ได้สักที จะเอา อะไร เข้าไม่ได้ ก็ประเมินแล้ว ไง
508 อันนี้ แระ เข้าไม่ได้สักที จะเอา อะไร เข้าไม่ได้ ก็ประเมินแล้ว ไง
509 บอกแผนการเรียนของทุกปีอย่างระเอียด
510 อันนี้ แระ เข้าไม่ได้สักที จะเอา อะไร เข้าไม่ได้ ก็ประเมินแล้ว ไง
511 ครวจะมีแบบอื่นเพิ่มมาอีก เช่น แอฟ ระบบสารสนเทศ
512 ครวจะมีแบบอื่นเพิ่มมาอีก เช่น แอฟ ระบบสารสนเทศ
513 ปรับปรุงตลอด อย่าหยุด
514 ความทันสมัย และความแม่นยำ
515 อยากให้มี หน้าเว็ปที่สามารถเช็กตารางสอบหรือตารางเรียนได้เลย โดยใส่แต่รหัสนักศึกษาก็พอ
516 บอกรายละเอียดของตำแหน่งต่างๆมากขึ้น
517 การตอบสนองที่เร็วไม่ยุ่งยาก
518 ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
519 สีสันเเต่ล่ะประเภท
520 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาต่อ
521 อยากให้ปรับปรุงระบบให้เร็วขึ้น
522 อยากให้ปรับปรุงระบบให้เร็วขึ้น
523 มีปฏิทินวิชาการที่แน่นอน
524 ลงอย่างไหลลื่นปรืดๆๆ
525 โปรแกรมดาวโหลด
526 ไม่มีไม่รุ้
527 มีประกาศปฏิทินของครุศาสตร์อย่างครบถ้วน
528 ปฎิทิน ควทำให้เข้าใจ ละชัดเจน
529 ระบบตรวจสอบชื่อนักศึกษาทั้งหมู่เรียน
530 ไม่ต้องมีแบบสอบถามอีก
531 เว็บที่มีความสวยงามมากกว่านี้
532 ความจัดเจนของตัวหนังสือ
533 ดูเรียบง่าย มากเลย น่าจะ มีสีสันมากว่านี้นิดนึง
534 เวลาลงทะเบียนระบบไม่ล่ม
535 อยากให้ระบบเร็วกว่านี้
536 การลิ้งไปยังแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
537 การลิ้งไปยังแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
538 การลิ้งไปยังแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
539 การลิ้งไปยังแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
540 Mobile site
541 ความทันสมัย
542 ดีอยู่แล้วครับ
543 เข้าระบบลงเรียนได้ ไม่ต้องเเย้งกันเข้า
544 ข้อมูลที่หลากหลายของนักศึกษา
545 ตัวอย่างของแต่ละอย่าง
546 ประกาศหัวข้อย่อยต่างๆด้วย เช่นการกำหนดการที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆ หรือเรื่องด่วน การลงทะเบียน การแจ้งเตือนล่วงหน้า เป็นต้น
547 รูปแบบเว็บที่ทันสมัยกว่านี้
548 ความทันสมัย
549 อยากให้รวดเร็วกว่านี้
550 แจ้งรายละเอีอดอย่างละเอียดทุกครั้้งเวลามีงานต่างๆ
551 รูปภาพอาจารย์แต่ละท่าน ที่สอน ไห้ครบ
552 ถาม-ตอบกลับ ได้
553 แผนที่ห้องเรียนครบถ้วน
554 แผนที่ห้องเรียนครบถ้วน
555 แผนที่ห้องเรียนครบถ้วน
556 แจ้งรายละเอียดข่าวสารต่าง ๆ ลงในเว็บ
557 ความเร็วในการเข้าใช้งาน
558 ความเร็วในการเข้าใช้งาน
559 ความสวยงามและเป็นระเบียบ
560 ความรวดเร็ว
561 ชื่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาแต่ละเทอม
562 ความทันสมัยของระบบ
563 อยากให้มีชื่ออาจราย์ผู้สอนด้วยครับ
564 อยากให้มีบอกคะแนนกิจกรรมที่ทำเพื่อที่จะได้รูปว่าต้องครวเก็บเะิ่มอีกเท่าไร
565 ดนตรีประกอบ
566 ความรวดเร็ว
567 อยากให้ปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม
568 ความรวดเร็วของระบบ
569 แนะแนวอาชีพ
570 แนะแนวอาชีพ
571 สิ่งน่าสนใจอื่น
572 ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
573 นำระบบลงทะเบียนกับระบบสารสนเทศมารวมไว้ที่เดียวกัน
574 ตัวดึงข้อมูลกลับหากข้อมูลส่วนนั้นลวนหรือหายไป
575 ตัวดึงข้อมูลกลับหากข้อมูลส่วนนั้นลวนหรือหายไป
576 ส่วนที่กู้หรือเรียนข้อมูลที่ลวนหรือหายไปกลับมาได้คืน
577 ลงทะเบียน วิชาที่ค้าง ให้ง่ายขึ้น
578 ลงทะเบียน วิชาที่ค้าง ให้ง่ายขึ้น
579 ความไม่ซับซ้อนของระบบ
580 อยากไห้มีลิงค์น้อยกว่านี้
581 อยากไห้มีลิงค์น้อยกว่านี้
582 ความชัดเจนแต่ละประเด็น
583 ความชัดเจนแต่ละประเด็น
584 ความชัดเจนแต่ละประเด็น
585 เนื้อหาต่างๆที่ชัดเจนขึ้น
586 อยากให้มีระบบลงทะเบียนในระบบสารสนเทศนักศึกษา
587 ควรจะมีรายละเอียดมากกว่านี้ เพื่อให้เข้าถึง ณ จุดหนึ่งได้ง่าย
588 มีการข้อหาข้อมูลได้รวดเร็ว
589 ความรวดเร็วของระบบ
590 การตอบรับที่รวดเร็ว
591 การเขาใช้งานที่สะดวงรวดเร็ว เวปไม่ค้างไม่ล่ม
592 อยากได้เน็ตที่มีประสิทธิภาพ
593 อยากได้เน็ตที่มีประสิทธิภาพ
594 ความทันสมัยของระบบ
595 -หน้าจะมีข้อมูลที่ทั้งหมดของนักศึกษาอยู่
596 ช่องทาง บอกข่าวสาร ที่สามารถเห็นได้ชัด นศ.จะได้ไม่ตกข่าว
597 หนัง ฟังเพลง แชท
598 เร็วยิ่งขึ้น
599 ไม่มีข้อเสนอแนะ
600 จัดเก็บบันทึกข้อมูลเมื่อเกิดปัญหาระหว่างการใช้งาน
601 ความเอาใจใส่
602 ความเอาใจใส่
603 อับเกรดระบบใหม่ ให้ทันสมัยขึ้น เช่น ระบบลงทะเบียนเรียน ให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
604 ระบบการสืบค้นข้อมูลที่กว้างกว่านี้ เช่น การเผยแพร่งานวิจัย การประชาสัมพันธ์
605 การแจ้งเตือนต่างๆ สำหรับนักศึกษาคะ
606 ระบบ ลงทะเบียนที่ชัดเจน ง่ายสะดวก
607 ควรสร้างตารางเรียนให้ นศ
608 อยากให้ระบบเดียวมีครบทุกอย่าง
609 ความรวดเร็ว
610 ความรวดเร็ว
611 ความรวดเร็ว
612 ความรวดเร็ว
613 ข้อแนะนำขั้นตอน
614 ความสวยงาม ดึงดูดใจ
615 ความสวยงาม ดึงดูดใจ
616 ความสวยงาม ดึงดูดใจ
617 ความสวยงาม ดึงดูดใจ
618 ระบบ ที่ นักศึกษา สามารถพูดคุย แสดงความคิดเห็นได้ คล้ายๆกับ เฟสบุค
619 ทำให้ระบบลงทะเบียนไม่ล่มเป็นพอ
620 วิทยุออนไลน์
621 วิทยุออนไลน์
622 ตัวอย่างการเข้าระบบต่างๆ
623 ตัวอย่างการเข้าระบบต่างๆ
624 อยากให้มีอุปกรณ์ที่ครบและได้มาตรฐานกว่านี้
625 การเข้าถึงที่ง่ายขึ้น ไม่ต้องซับซ้อน เสียเวลา
626 ความสะดวกเกี่ยวกับระบบความรวดเร็ว
627 ความสะดวกเกี่ยวกับระบบความรวดเร็ว
628 แจ้งข้อมูลให้ทางเมล์นักศึกษา
629 รายละเอียดเกี่ยวกับสาขาที่เรียน
630 ความทันสมัยมากกว่านี้
631 การเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว
632 โอเคละครับ
633 ดีหมดแล้วครับ
634 ตารางเวลากิจกรรม
635 มีช่องทางที่หลากหลาย
636 มีเพลงตอนเข้าระบบ
637 แยกคณะให้ชัดเจน
638 เลิกล่มเวลาลงทะเบียนซะทีสิ
639 ระบบจ่ายค่าเทอมออนไลน์
640 ระบบจ่ายค่าเทอมออนไลน์
641 ข้อมูลชัดเจนกว่านี้
642 ก็โอเคนะ แต่ระบบ อื่นๆ เช่น ระบบลงทะเบียน แย่สุดๆ
643 ปรับระบบ log in และระบบปัจจุบันให้ดีก่อน
644 ระบบลงทะเบียนมีการทำงานที่รวดเร็ว
645 ไม่มีเพิ่มเติม
646 แชทติดต่อ สนว.
647 ระบบทุกอย่าง
648 ระบบทุกอย่าง
649 เว็บภาษาที่ตัวเองสนใจ
650 การตรวจเช็คที่รวดเร็ว
651 โปรแกรมการเข้าเช็คตารางเรียนที่รวดเร็ว
652 โปรแกรมการเข้าเช็คตารางเรียนที่รวดเร็ว
653 ภาษาอังกฤษในแต่ละหัวข้อ
654 ความง่ายและมีายซับซ้อนและมีความรัดกุมกว่านี้
655 ไวไวดิเว็บช้ามาก
656 ไวไวดิเว็บช้ามาก
657 อยากให้บุคลากร หรืออาจารย์วิชาต่าง สาขา หรืออื่นๆ ตอบคำถาม นศ. ในบางกรณีที่ไม่สามารถเข้าไป สอบถามถึงใน มหาวิทยาลัยได้ หรือติดต่อทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ของอาจารย์ท่านนั้นได้ นศ. อาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรือะไรก็แล้วแต่ .. อยากให้เว็บหาช่องทาง เปิดให้ สอบถามโดยตรงและได้คำตอบโดยตรงจากบุลากรได้
658 ความละเอียด
659 ความละเอียด
660 ดีค่ะไม่ต้องมีก็ได้
661 ดีค่ะไม่ต้องมีก็ได้
662 ระบบตัวหนังสือที่อ่านง่าย
663 ความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย
664 คู่มือการใช้ระบบเข้าใจอย่างง่าย
665 แค่นี้ก็พอแล้ว
666 การแจ้งเตือน กับนักศึกษา ในเรื่องต่างๆผ่านระบบนี้
667 เพิ่มลูกเล่นนิดๆ
668 เพิ่มลูกเล่นนิดๆ
669 เพิ่มลูกเล่นนิดๆ
670 เพิ่มลูกเล่นนิดๆเอ่ืเ้่้เ่้าเ้า้ส
671 ข้อมูลสำคัญต่างๆ
672 เพิ่มการลงทะเบียบให้หลายๆๆวัน
673 เพิ่มการลงทะเบียบให้หลายๆๆวัน
674 เพิ่มการลงทะเบียบให้หลายๆๆวัน
675 สายตรงอาาจารย์ที่ปรึกษา
676 การแจ้งเตือนข้อมูลต่างๆ
677 การแจ้งเตือนข้อมูลต่างๆ
678 ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง
679 ไม่ทราบค่ะ
680 ไม่ทราบค่ะ
681 ไม่ทราบค่ะ
682 ไม่ทราบค่ะ
683 น่าจะไม่มีแล้วนะคะ
684 ระบบลงทะเบียนควรปรับปรุงให้ไวกว่านึ้
685 App pication
686 ความชัดเจนในการสื่อสาร
687 การเข้าถึงที่สะดวกกว่านี้
688 เซิฟเวอร์เครื่องใหม่
689 อยากให้มีการนำเสนอข้อมูลที่หลากหลาย
690 อยากให้มีตัวที่จองรายวิชาในหน้าเดียวกันเลยครับ เพราะบางทีมันใช้คู่กัน เปิดสลับไปสลับมาค่อนข้างลำบากฮะ อิอิ
691 มีความคลอบคลุมในเน้อหาทุกหัวข้อ เช่น ระบบลงทะเบียนควรจัดอยู่ในระบบสารสนเทศนักศึกษาด้วย
692 อยากให้รวมระบบที่เกี่ยวข้องของนักศึกษาของ สนว ให้มารวมอยู่ด้วยกัน ขอบคุณครับ
693 การดรอปในระบบสารสนเทศ
694 อยากรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับ อาจารย์รายวิชา ที่จะสอน
695 ควรเพิ่มรายชื่ออาจารย์ผู้สอนกำกับรายวิชา
696 ความชัดเจน ของ ระบบเข้า ที่สำคัญๆ เช่น หน้าลงทะเบียน
697 อยากให้มีแอพพลิเคชั่นของระบบ เพื่อการใช้งานที่ง่ายและสะดวกรวดเร็วต่อการใช้งานในยุคปัจจุบัน เช่น ระบบการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ เตือนความจำของระบบสารสนเทศนักศึกษา ฯลฯ
698 ดเ่้สวอม่งวิืใง่
699 โง่เเง่าเต่าตุ่น
700 พัฒนาระบบลงทะเบียนให้มีความเร็วทันสมัยไม่วุ่นวายแบบนี้
701 ความรวดเร็วในการใช้งาน
702 แนะแนวทางพัฒนาการเรียนของนักศึกษารายบุคคล
703 แอปพิเคชั่น
704 มีรูปแบบประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน
705 ประกาศเกี่ยวกับเนื่อหาที่ น.ศ. ต้องรับทราบ
706 ประกาศเกี่ยวกับเนื่อหาที่ น.ศ. ต้องรับทราบ
707 ระบบเติมเงิน
708 รูปภาพกิจกรรม
709 การจัดหมวดหมู่ที่เข้าใจง่ายและมีความนงหน้าสนใจ
710 เพิ่มระบบแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
711 ไม่อยากให้มีแล้ว ครบแล้ว
712 ความเร็วในการลงทะเบียน
713 ความสะดวกรวดเร็ว
714 ความทันสมัย
715 ความทันสมัย
716 ขอให้รวดเร็วกว่านี้
717 ความรวดเร็ว
718 ควรปรับปรุงระบบใหม่
719 อยากให้เพิ่มการประกาศผลการเรียนแต่ละเทอม และเพิ่มความชัดเจนเกี่ยวกับประกาศ ปฏิทินวิชาการ
720 ความรวดเร็ว
721 อยากให้ระบบมีความเร็วมากกว่านี้ โดยการปรับระบบการลงทะเบียนเรียน บางทีระบบ eror บ่อยคะ หรือควรขยายเวลาลงทะเบียนเรียนเพิ่มขึ้น ช่วงระยะเวลาควรเปิดให้ลงทะเบียนมากกว่าเดิม
722 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา
723 ความทันสมัย
724 ความทันสมัย
725 มีความทันสมัย
726 ............
727 ไม่ต้องยุ่งยากเกินไป
728 ควรมีสาระการเรียนรู้ให้มากกว่านี้
729 ควรมีสาระการเรียนรู้ให้มากกว่านี้
730 แบ่ แบ่งเอกสารให้เป็นหมวดหมู่
731 ความทันสมัย ความน่าเชื่อถือ ความเร็วของระบบ
732 ความทันสมัย ความน่าเชื่อถือ ความเร็วของระบบ
733 ความทันสมัย ความน่าเชื่อถือ ความเร็วของระบบ
734 ข้อมูลเฉพาะ เอกใครเอกมันไปเลย แยกระบบ ไม่ต้องรวมทั้งมหาลัย
735 คิดว่าระบบสาระสนเทศนักศึกษา ดีกว่าระบบลงทะเบียนเรียนมาก
736 มีสาระความรู้ต่างๆ ให้พอประมาณ อินเทอร์เน็ตค้นคว้ารวดเร็วทันใจ
737 ข้อมูลอาจารย์
738 เพลงระหว่าง เข้าดูเว็ป
739 แยกหัวข้อให้ง่ายๆ
740 คำแนะนำรายละเอียด ต่างๆ ของการติดต่อ ทุกขั้นตอน
741 ปรึกษาและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
742 ปรึกษาและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
743 ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น
744 ข้อมูลรวดเร็ว
745 ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
746 การแจ้งข่าวสารข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่มากขึ้น
747 ความรวดเร็วและปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น
748 ขยายเครือข่าย
749 ขยายเครือข่าย
750 แจ้งข้อมุลกิจกรรมต่างๆ
751 ขยายเครือข่าย
752 ขยายเครือข่าย
753 ที่ค้นหาเกี่ยวกับมหาลัยทุกอย่าง เรียนการดรอปเรียน
754 มีข่าวแจ้ง
755 มีข่าวแจ้ง
756 ขยายเครือข่าย
757 เร็วกว่่านี้อีก
758 เร็วกว่่านี้อีก
759 เร็วกว่่านี้อีก
760 ข้อมูลที่หลากหลาย
761 ข้อมูลที่หลากหลาย
762 รูปภาพประกอบ
763 เซิฟเวอร์เยอะๆ
764 เซิฟเวอร์เยอะๆ
765 เซิฟเวอร์เยอะๆ
766 ปรับปรุงระบบไม่ให้ล่ม
767 อยากให้เว็บรวดเร็วกว่านี้
768 ปรับปรุงระบบไม่ให้ล่ม
769 รวดเร็วเข้าง่าย
770 รูปแบบหน้าเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย เป็นสัดส่วน เสิร์ชหาข้อมูลง่าย
771 ขยายเครือข่าย
772 เข้าแล้วเจอเลย
773 แจ้งเตือนนักศึกษาเมื่อมีกิจกรรมในระบบ
774 เบอร์อาจารย์ที่เรียนด้วย
775 เบอร์อาจารย์ที่เรียนด้วย
776 เบอร์อาจารย์ที่เรียนด้วย
777 ความรวดเร็วมากกว่านี้
778 ความรวดเร็วมากกว่านี้
779 แนะแนวเกี่ยวกับระบบ
780 ดีอยู่แล้ว
781 แยกปฎิทินงานต่างๆของแต่ละคณะแต่ละสาขาค่ะ
782 ความสะดวกในการเข้าถึง
783 ความสะดวกในการเข้าถึง
784 ความสะดวกในการเข้าถึง
785 ข่าวสารต่างๆ
786 ข่าวสารต่างๆ
787 ปรับปรุงระบบไม่ให้ล่ม
788 ไม่มี เพราะดีอยุ่แล้ว
789 ความเร็วในการเข้าถึง
790 สาระความรู้ต่างๆ
791 อยากให้มีความรวดเร็วมากขึ้น
792 มีความรวดเร็ด
793 ระบบที่รวดเร็ว
794 ความแปลกใหม่
795 อยากมีรูปแบบหลากหลายง่ายต่อการใช้งาน
796 อยากมีรูปแบบหลากหลายง่ายต่อการใช้งาน
797 อยากมีรูปแบบหลากหลายง่ายต่อการใช้งาน
798 ความสะดวกสบาย
799 รายชื่ออาจารย์ผู้สอน
800 ความเป็นระเบียบ
801 เพิ่มระบบแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
802 ทำให้เร็ว เข้าใจง่ายๆ
803 รูปภาพประกอบ
804 ควรมีการแนะแนวทางการทำงานในนักศึกษาที่กำลังจะจบออกไปทำงาน
805 ระบบแจ้งเตือนเวลาแสดงผลการเรียน(ลิ้งค์ตรงหน้าเว็บ)
806 ประเมินอาจาน
807 วิธีการที่สืบค้น
808 การแจ้งเตือนเรื่องต่างๆของนศ.
809 ความรวดเร็ว
810 อยากให้มีข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ข่าวสารปัจจุบัน และคอยอัพเดตอยู่ตลอดเวลา
811 กรอกรหัสนิดเดียว
812 มีการประเมินอย่างนี้ทุกครั้ง
813 การเข้าถึงข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว
814 บอกวันลงทะเบียนด้วย
815 บอกวันลงทะเบียนด้วย
816 หมวดหมู่เกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นปัญหาในการลงทะเบียนเรียน ขอแบบหาง่าย ๆ ชัดเจนครับ
817 ความรวดเร็ว
818 รูปภาพประกอบ
819 รูปภาพประกอบ
820 ความรวดเร็วในการเข้าดูข้อมูล
821 ความรวดเร็วเข้าใจง่าย
822 มีข้อมูลใหม่มาอัพเดต
823 ข้อมูลน้อยไป
824 ระบบควรทำให้น่าสนใจกว่านี้
825 ระบบควรทำให้น่าสนใจกว่านี้
826 แค่นี้พอละเยอะอ่านไม่หมด
827 ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ นศ ทุกอย่าง
828 แสดงคะแนนเก็บในแต่ละวิชา
829 ระบบของ transcript ที่น่าเชื่อถือ
830 ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง มีข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์
831 อยากให้มีข้อมูลที่ทันสมัยมากกว่านี้ และน่าจะมีการจัดหมวดหมู่ที่ดีกว่านี้ เพราะบางทีก็หาอะไรไม่เจอเลย สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออยากให้ระบบสารสนเทศมีการเชื่อมต่อทุกคณะ หมายความว่ากรอกข้อมูลหรือทำอะไรก็ตามเกี่ยวกับระบบสารสนเทศแล้วคณะได้ข้อมูลนั้นด้วย ไม่ใช่กรอกคณะที สารสนเทศที
832 วันเปิดเทอมปิดเทอม
833 ระบบสารสนเทศที่ดี
834 ควงามเร็ว และข้อมูลที่ครบถ้วน
835 ติดต่อสอบถามสะดวกกว่านี้
836 ติดต่อสอบถามสะดวกกว่านี้
837 ทันสมัยขึ้นอีกนิด
838 ข้อมูลใหม่ๆ
839 อยากให้มีระบบประมวลผลแผนการเรียนทั้งหมด อย่างเช่น เรียนวิชาอะไรไปแล้ว ได้เกรดเท่าไร ต้องเรียนวิชาไหนบ้างถึงจะจบการศึกษา จะได้เลือกวิชาเสรีที่ไม่ซ้ำกันกับกลุ่มวิชาที่เรียนไปแล้ว
840 เร็วกว่านิดก็ดีคะ
841 แยกหมวดหมู่ ได้อย่างชัดเจน
842 แบบเดิมดีแล้ว
843 แบบเดิมดีแล้ว
844 แบบเดิมดีแล้ว
845 ควรจะให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการเข้าถึงข้อมูลวิชาการที่มีอยู่ในห้องสมุด เช่น ผลงานการวิจจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนผ่านระบบสารสนเทศแบบไม่มีข้อจำกัดใดๆ
846 ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษา
847 ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษา
848 วันที่เรียนในตารางเรียน
849 วันที่เรียนในตารางเรียน
850 ความรวดเร็วในการค้นหา
851 ไม่ให้ระบบล่ม
852 ไม่ให้ระบบล่ม
853 ขอให้มีอะไรที่เด่นๆ มาหหว่านี้ค่ะ
854 ลงทะเบียนไม่ติดขัด
855 มีรูปแบบที่สะดุดตา
856 มีรูปแบบที่สะดุดตา
857 มีเกมให้เล่นคลายเครียดระหว่างที่เข้าระบบไม่ได้
858 มีเกมให้เล่นคลายเครียดระหว่างที่เข้าระบบไม่ได้
859 ความรวดเร็ว
860 ความรวดเร็ว
861 ไม่มีความคิดเห็น
862 ไม่มีความคิดเห็น
863 การจองรายวิชาในการเรียนแบบหยิบใส่ตะกร้า
864 ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง มีข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์
865 ปรับปรุงระบบให้มากขึ้น
866 การตรวจสอบเวลาเข้าเรียนในแต่ละวิชา แต่ละครั้ง
867 สาระเรื่องงาน อาชีพที่ว่าง และรับสมัครอยู่
868 การลงทะเบียนที่ทุกคนสามมารถเรียนได้ไม่ต้องแย่งกันเรียน
869 เบอร์อาจาารย์ที่สอนแต่ล่ะวิชา
870 ดีอยู่แล้ว
871 กล่อง Inbox อาจารย์คุยกับนักศึกษา
872 เทคโนโลยีที่เร็ว เเละมีคุณภาพ
873 เทคโนโลยีที่เร็ว เเละมีคุณภาพ
874 ระบบที่มีคุณภาพ
875 ควรที่จะมีการนำเสนอ เกี่ยวกับการเรียนการสอนให้มาก และดีกว่านี้
876 แนะนำเว็บของมหาลัยกับนักศึกษาใหม่
877 โอเค เเล้วครับ
878 วิดีโอที่สามารถรู้ข่าวสารต่างๆได้
879 ความชัดเจนของระบบข้อมูล
880 ปฏิทินวิชาการ
881 ทุกอย่างที่มี โอเคแล้วค่ะ
882 เพลงระหว่างเรียกดูข้อมูล
883 มีการตกแต่งในระบบ
884 ให้มีความทันสมัยมากกว่านี้
885 รายชื่อนศทั้งสาขาและแต่ละปี มีให้ครบและนศสามรถเข้าไปดูรายชื่อได้ คือบางครั้งต้องการรายชื่อคนในสาขาทั้งหมด ต้องไปหาอาจารย์ที่ปรึกาา มันใช้เวลานานอ่ะครับ
886 ตอบคำถามนักศึกษาได้แบบส่วนตัว
887 อยากให้ระบบสามารถปริ้นใบเกรดได้โดยง่าย และ เป็นไปตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย
888 ระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด
889 มีแบบปริ๊นเกรดของตัวเองได้
890 อยากให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
891 รายละเอียดมากกว่านี้
892 รายละเอียดมากกว่านี้
893 รายละเอียดมากกว่านี้
894 อยากให้มีบริการรูปแบบใหม่ๆๆ
895 เวลาลงทะเบียนครวจขกดยกเลิกรายวิชาได้เลย ไม่ต้องการ รอ อนุมัติ
896 อยากมีอะไรก้อมี
897 อยากมีอะไรก้อมี
898 อยากให้มีการใส่รหัสนักศึกษาให้ยาวกว่านี้
899 สีสีน เอฟเฟค
900 ความเร็วของระบบควรจะมีเพิ่ม
901 คือ ความสะดวกในการเข้าระบบ
902 อยากให้มีสีสันมากขึ้
903 ความหน้าสนใจ ความเร็วในการตอบสนอง
904 ระบบตอบคำถาม
905 มีสีสันสวยงาม
906 ระบบชอบล่ม
907 ระบบชอบล่ม
908 รายละเอียดให้ครบ
909 ความเร็วของระบบ
910 ทำได้ดีแล้ว
911 เพลงบรรเลง
912 ประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ
913 ความทันสมัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
914 ความรวดเร็วของระบบ
915 ความน่าสนใจ
916 ดีอยู่แล้ว
917 อยากให้ตอนมีการลงทะเบียน ลงทะเบียนเฉพาะวิชาเสรีหรือทั่วไป เพราะวิชาหลักของสาขาอยากให้มีการจัดตารางไว้ให้เลย เพื่อป้องกันระบบล้ม
918 ความทันสมัยมากขึ้น
919 อยากให้มีสีสันเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย บางพื้นที่ดูจืดชืดไป
920 แอฟพลิเคชั่นของมหาลัยในโทรศัพย์มือถือ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
921 ทันสมัยขึ้นไปเรื่อยๆ
922 ข้อมูลนักศึกษาโดยไม่ต้องบอกที่อยู่
923 ความง่ายในการเข้าถึง
924 ไม่อยากให้มีอะไรเพิ่มเติมแล้ว
925 ใช้งานได้รวดเร็ว
926 ใช้งานได้รวดเร็ว
927 ควรมีการทำให้ดีขึ้น
928 การลัดเข้าโปรแกรม
929 การพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ
930 จุดเด่น และให้ นศ เข้าใจได้ง่าย
931 ควรง่ายต่อการค้นหา
932 ความเสถียร
933 ควรสร้างเว็บไซด์ให้น่าสนใจกว่านี้
934 ควรสร้างเว็บไซด์ให้น่าสนใจกว่านี้
935 ระบบการปริ้นใบเกรดของนักศึกษา
936 ระบบการปริ้นใบเกรดของนักศึกษา
937 ระบบการปริ้นใบเกรดของนักศึกษา
938 ความรวดเร็วครบถ่วนว่องไวในการใช้บริการ
939 อัพเดทข้อมูลให้เร็ว
940 การรองรับในการเข้าระบบของนักศึกษาตอนลงทะเบียนเรียน
941 ความทันสมัย รวดเร็ว เข้าใจง่าย เพื่อป้องกันการเข้าใจคลาดเคลื่อนในการแจ้งข่าวแก่นศ.
942 ในอนาคตไมรู้
943 ปฏิทินวิชาการ
944 อยากให้มีหลายๆภาษา
945 แค่ใส่ระหสนักศึกษาพอ
946 แค่ใส่ระหสนักศึกษาพอ
947 1.อยากให้มีการเพิ่มเติมแผนผังตึกที่นักศึกษามีสอบ จะได้ไม่ต้องวิ่งหาตึกในวันสอบ 2.อยากให้มีการแจ้งเตือนทางอีเมล์(ถ้าfacebookจะสะดวกที่สุด)ว่าสอบวันไหน เพราะบางคนก็จำผิดจำถูก จนทำให้ขาดสอบ
948 ระบบลาออกจากนักศึกษาออนไลน์
949 ระบบลาออกจากนักศึกษาออนไลน์
950 ความรู้ใหม่ๆ
951 คำแนะนำต่าง ๆ
952 การพัฒนาเทคนิคใหม่ๆในระบบ
953 การพัฒนาเทคนิคใหม่ๆในระบบ
954 หมวดหมู่เข้าใจง่าย
955 หมวดหมู่เข้าใจง่าย
956 ใบรายงานผลการเรียนที่เป็นทางการ
957 รายละเอียดอธิบายที่มากขึ้นและชัดเจนมากขึ้น
958 เบอร์โทรของอาจารย์ผู้สอนแต่ล่ะวิชา เผื่อไม่เข้าใจจะได้โทรหา
959 อยากให้เพิ่มรายละเอียดอื่นๆอีกมากมาย
960 ความเร็วของระบบ
961 ระบบแจ้งเตือนการชำระค่าเทอม
962 ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไม่ต้องแยกหลายหมวด เช่น การลงทะเบียนควรรวมกับระบบประวัติ นศ และเกรด
963 ทุกอย่างรวมในจุดเดียว
964 ความทันสมัยในการออกแบบ สีสันสดใส
965 เร็วกว่านี้
966 ที่สำหรับค้นหา
967 มีการเพิ่มที่สำหรีบค้นหาไว้ให้สำหรับที่หาหัวข้อเฉพาะเจาะจงได้ฃ่ายขึ้น
968 มีที่เกี่ยวข้อวกับนักศึกษษโดยระเอียด
969 ข้อมูลที่จริงและมีประโยชน์ต่อนักศึกษา
970 แจ้งข่าวสารล่วงหน้า
971 เปลื่ยนโปรแกรมใหม่
972 ทำทุกอย่างให้เสร็จในระบบออนไลน์
973 ไม่มีอะไรมากนะ โอเคล่ะ
974 การแจ้งเตือน
975 เข้าใจง่าย
976 แจ้งกำหนดการที่เร่งด่วน บนหน้าแรกของระบบสารสนเทศ
977 ระบบแจ้งว่ามีกำหนดการเปลี่ยนแปลงแบบส่งข้อความสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเชคข้อมูลข่าวสารบ่อย
978 ภาพกิจกรรม
979 ความสะดวกมากขึ้น ทันสมัยมากขึ้น
980 ความสะดวกมากขึ้น ทันสมัยมากขึ้น
981 ตัวช่วยลงทะเบียนเรียน
982 อยากให้มี เมนูการศึกษาอื่นๆ เพิ่มเติม เกี่ยวกับการเรียนการสอน
983 ความรวดเร็วค่ะ
984 ความรวดเร็วในการค้นหาค่ะ
985 ควรมีความรวดเร็วกว่านี้
986 ตารางกิจกรรม ตารางวิชาการ
987 เเจ้งเตือน
988 ลงทะเบียนวิชาบังคับให้
989 ลงทะเบียนวิชาบังคับให้
990 ระบบตู้จดหมายและการส่งจดหมายของนักศึกษาให้อาจารย์ จะได้ติดต่อผู้สอนยามที่มีปัญหาในวิาที่เรียนเดินหาอาจารย์ผมเมื่อยขา
991 มีระบบเเบบนี้ให้มากๆๆ
992 คู่มือลงทะเบียนเรียน
993 คู่มือลงทะเบียนเรียน
994 คู่มือลงทะเบียนเรียน
995 คู่มือลงทะเบียนเรียน
996 เหมือนเดิมก็ดียุแล้ว
997 อยากให้มีภาษาอังกฤษประกอบด้วย
998 อัพเดตอยู่ตลอด
999 ข่าวสารของแต่ละสาขาวิชาที่เป็นปัจจุบัน
1000 กรอกรายละเอียดให้ชัดเจน ครบถ้วนกว่านี้
1001 ทำให้ระบบน่าสนใจมากขึ้น
1002 ดีมากครับ
1003 ความสวยงามของหน้าเว็บ
1004 การจัดตารางเรียนให้นักศีกษา
1005 เตือนทุกการเปลียนแปลง
1006 เตือนทุกการเปลียนแปลง
1007 มีไลน์ของมหาลัยก็ดีนะ จะได้โฆษณาเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับราชภัฎด้วย
1008 ควรมีบอร์ด หรือกล่องข้อความเพื่อตอบปัญหาข้อสงสัยของนักศึกษา ที่มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำพร้อมใช้งานและโต้ตอบกับนักศึกษาได้จริง
1009 ระบบมีความรวดเร็วและสะดวกต่อการใช้งาน ระบบไม่ล่ม
1010 ความรวดเร้วของระบบ
1011 ความสะดวกในการลงทะเบียนเรียน
1012 ความสะดวกในการลงทะเบียนเรียน
1013 ความสะดวกในการลงทะเบียนเรียน
1014 โชว์คะแนนสอบ คะแนนเก็บ
1015 อยากมี ที่อำนวยความสะดวก ให้นักศึกษา เข้าไปลงทะเบียนหรือ อื่นๆ แยกต่างหาก เลยจะดีกว่าครับจะไม่ได้จำสับสน
1016 ระบบทั่วไป
1017 สามารถคุยกับเพื่อนได้
1018 ควรปรับระบบให้เร็วกว่านี้
1019 ครบถ้วนดีแล้ว
1020 มีข่าวสารที่ทันสมัย อัพเดตตลอดเวลา เช่น ปฏิทินวิชาการเกี่ยวกับรายละเอียดที่สำคัญ
1021 อยากให้ระบบดูง่ายกว่านิ้โดยเฉพราะวันเวลา จ่ายค่าเทอมหรือจองรายวิชา
1022 รูปอาจารย์พร้อมชื่อ ของภาควิชานิเทศศาสตร์ อับเดตวันเวลาสอนให้เป็นตาราง รายละเอียดคร่าวๆของแต่ละวิชาที่ต้องเรียน ่าเรียนเกี่ยวกับอะไร ตำแนะนำในการเรียน รายวิชาให้ดูเปรียบเทียบว่าให้ลงเรียนวิชาอะไรในแต่ละเทอม กลุ่มวิชา
1023 ความเสถียร
1024 ความเสถียร
1025 การบริการ ความทันสมัย
1026 การบริการ ความทันสมัย
1027 การจัดวางข้อมูล
1028 การจัดวางข้อมูล
1029 ไม่ทีแล้วคับ แบบนี้ก่ดีแล้ว
1030 ระบบที่รวดเร็ว
1031 ล้อคอินเข้าแบบรวดเร็วโดยใช้รหัสเพียงรหัสเดียว
1032 ระบบลงทะเบียนที่รวดเร็ว
1033 เอาที่มีให้ดีกว่าเดิมดีกว่า อย่าเพิ่งเพิ่มอย่างอื่นเลย
1034 การแจ้งเตือนวิชาที่อาจารย์ที่รับแดมือ
1035 ปรับ User Interface ให้ใช้งานง่ายกว่านี้หน่อย ให้จัดการอะไรต่างๆ ได้โดยที่เปิดหน้าต่างน้อยที่สุด
1036 ความรวดเร็ว
1037 อยากให้มีความทันสมัย เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งาน
1038 เพิ่มความเร็ว.ความสะดวก.
1039 มีเพียงพอแล้ว
1040 ลงทะเบียนเรียนแล้วระแบบไม่ล้มค่ะ
1041 เว็บไม่ล้ม
1042 เข้าระบบไม่ได้
1043 เข้าระบบไม่ได้
1044 เนื้อหาในการเรียนการสอน
1045 เนื้อหาในการเรียนการสอน
1046 ข้อมูล ข่าวสารที่อัพเดทตลอดเวลา
1047 Comment box
1048 ข้อมูลที่มีก็ครบตามความต้องการอยู่แล้ว
1049 อยากให้ระบบลงทะเบียนให้อัตโนมัติ
1050 ประเมินระบบลงทะเบียน
1051 ให้การอนุมัติหรือใช้งานรวดเร็วขึ้น
1052 ความสะดวก รวดเร็ว
1053 ความสะดวก รวดเร็ว
1054 บอกคะแนนเก็บ
1055 สื่อประกอบการสอนในรูปแบบตัวอย่าง
1056 แนะนำและให้คำปรึกษาได้
1057 ระบบไม่ต้องล้ม
1058 ความทันสมัยที่เพิ่มขึ้น
1059 จุดรอบรับระบบด้านต่างๆ เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน
1060 ค่าเล่าเรียน
1061 ค่าเล่าเรียน
1062 ค่าเล่าเรียน
1063 ความรวดเร็วและตอบสนองความต้องการที่ชัดเจน
1064 ความรวดเร็วและตอบสนองความต้องการที่ชัดเจน
1065 ความรวดเร็วและตอบสนองความต้องการที่ชัดเจน
1066 ความรวดเร็วและตอบสนองความต้องการที่ชัดเจน
1067 ความรวดเร็วและตอบสนองความต้องการที่ชัดเจน
1068 การแสดงความคิดเห็น
1069 ความมั่นคง
1070 ข้อมูล การทำกิจกรรม ในการเก็บชั่วโมง ข้อมูลของชมรมที่เลือก
1071 ข้อมูลที่ชัดเจนครบถ้วน เข้าใจง่าย
1072 จัดข้อมูลให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ่น
1073 จัดข้อมูลให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ่น
1074 เสียงเพลงประกอบ
1075 เสียงเพลงประกอบ
1076 การลงทะเบียนที่ง่ายขึ้น
1077 วีดีโอด้วยค่ะ
1078 มีsectionsเยอะๆ
1079 ความเร็ว ข่าวสารอัพเดรตตลอด รูปแบบน่าสนใจ
1080 ความเร็วในการลงทะเบียนเรียน
1081 สีสันที่สวยงาม และความทันสมัย
1082 สีสันที่สวยงาม และความทันสมัย
1083 สีสันที่สวยงาม และความทันสมัย
1084 สีสันที่สวยงาม และความทันสมัย
1085 สีสันที่สวยงาม และความทันสมัย
1086 สีสันที่สวยงาม และความทันสมัย
1087 เปิดเสทชั่นให้เพียงพอต่อนักศึกษา
1088 ระบบเพิ่มมากขึ้น
1089 ทำไงก็ได้มห้มันเร็วๆ
1090 การใส่รหัสยืนยันตัวตนต้องแก้ไขเร่งด่วน ให้มีระบบยืนยันโดยการฟังเสียงสำหรับผู้พิการ ตาบอด
1091 เข้าระบบอย่างรวดเร็ว
1092 ทำให้ระบบรวดเร็ว
1093 เข้าง่ายกว่านี้
1094 จัดข้อมูลให้สืบค้นได้ง่ายยิ่งขึ้น
1095 อยากให้พัฒนาระบบให้มีความเสถียรในการใช้งานมากกว่านี้ มีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลระบบตลอดเวลาให้ระบบพร้อมใช้อย่างสมบรูณ์ตลอดเวลา
1096 ........................
1097 ความเข้าใจคับ
1098 ดีอยู่แล้ว
1099 ดีอยู่แล้ว
1100 ใส่ใจระบบให้มากกว่านี้
1101 ความรวดเร๊ว
1102 ความรวดเร๊ว
1103 กิจกรรมในมหาวิทยาลัย
1104 ความปลอดภัย
1105 การบอกตารางเวราสอบ
1106 ความทันสมัย
1107 แน่นอนว่า ยิ่งมีนักศึกษาลงทะเบียนมากแน่ไหน ก็ยิ่งทำให้ระบบราบรื่นน้อยลง จึงอยากให้ระบบฯรองรับการเข้าถึงได้มากกว่านี้
1108 ความรวดเร็วในการลงทะเบียน
1109 พัฒนาระบบใหม่
1110 แบบนี้ดีแล้ว
1111 มีห้องในตารางเรียนด้วย
1112 มีการแนะนำการใช้ให้เข้าใจง่าย
1113 มีการแนะนำการใช้ให้เข้าใจง่าย
1114 อยากให้มีสารสนเทศตรงการในสาขาเราโดยตรง
1115 ตารางกิจกรรม
1116 เกี่ยวกับระบบลงทะเบียนเรียนอยากให้ปรับเปลี่ยนเพราะปัจจุบันมันแย่มาก
1117 ข้อมูลหน่วยกิต
1118 คอมพิวเตอร์
1119 ไม่มีอย่าล่มบ่อยค่ะสตรองงงง
1120 อยากให้ปรับปรุงระบบให้ดีมากกว่านี้
1121 อยากให้ปรับปรุงระบบให้ดีมากกว่านี้
1122 ความหลากหลายของข้อมูล
1123 เมื่อลืมรหัสผ่าน
1124 ระบบการชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัตรเครดิต
ลำดับ ข้อคิดเห็น
1 ความทันสมัยของข้อมูล การอัปเดทอยู่เสมอค่ะ
2 การจัดเป็นหมวดหมู่ ซึ่งใช้ตอนแรกก็ยังงงๆ แต่ตอนหลังพอเข้าใจกลับรู้สึกว่ามัน ง่ายดี สะดวกดีครับ
3 รวดเร็วและเข้าใจง่าย
4 มีข่าวสารมากมาย
5 หาข้อมูลง่าย
6 เด็กเส้นเยอะ
7 สะดวกต่อการใช้งาน
8 หาหมวดหมูง่ายขึ้น
9 ดีค่ะ สามารถตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษาได้ตลอดเวลา
10 อยู่ในเกรณ์กลางๆ
11 มีระบบบริการที่ทันสมัย ในการใช้งาน
12 สามารถรู้ข้อมูลต่างๆได้
13 no commant
14 มีความรวดเร็วต่อการใช้บริการ
15 มีความรวดเร็วต่อการใช้บริการ
16 มีความรวดเร็วต่อการใช้บริการ
17 มีความรวดเร็วต่อการใช้บริการ
18 มีความรวดเร็วต่อการใช้บริการ
19 มีความรวดเร็วต่อการใช้บริการ
20 มีความรวดเร็วต่อการใช้บริการ
21 จดจำง่าย
22 ระบบเสียบ่อย เข้าไม่ได้บ้าง แสดงผลช้า
23 มีการเชื่อมโยงงเว็บไซด์ได้ดี สีสันสะดุดตา
24 จัดเรียงเป็นระบบ
25 แยกแต่ละหัวข้ออย่างชัดเจน
26 ระบบล้มบ่อย เมื่อมีคนเข้าใช้งานเยอะ
27 ไม่รู้ครับ
28 สดวกรวดเร็ว
29 มีบริการด้านสารสนเทศครบถ้วน
30 มีการให้นักศึกษาประเมินผลตลอด
31 เข้าดูข้อมูลต่างๆได้ดี
32 หาข้อมูลง่าย
33 ค้นหาข้อมูลในหัวข้อที่ต้องการได้ง่าย
34 ค้นหาข้อมูลได้ง่าย
35 ข้อมูลที่ทีความสะดวก
36 สืบค้นหาข้อมูลที่จำเป็นต้องทราบได้
37 ข่าวสารรวดเร็ว
38 อับเด็ต ข่าวสารเร็ว
39 เข้สใจง่าย
40 แบ่งแยกหมวดหมู่
41 แยกหมวดหมู่ของข้อมูลได้ชัดเจนง่ายต่อการสืบค้นอย่างมาก
42 เข้าได้ง่าย
43 เกิดความสะดวกสบายรวดเร็ว
44 มีข้อมูลที่นักศึกษาต้องรู้
45 มีความสะดวกในการใช้
46 สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และได้ตลอดเวลา
47 สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ไว
48 เวลาลงทะเบียน ช้ามาก หน้าเว็ปล้มอีกตังหาก ปรับปรุงด่วน
49 ดูง่าย..เข้าใจง่าย
50 เข้าใจข้อมูลได้ง่าย
51 ช่วยให้นักศึกษาได้รู้ปฏิทินและวันสอบและดูเกรด
52 ช่วยให้นักศึกษาได้รู้ปฏิทินและวันสอบและดูเกรด
53 รวดเร็ว และมีรูปแบบที่ทันสมัย ดีมากเหมาะสมต่อนักศึกษา
54 ดีรวดเร็วทันใจ
55 หาข้อมูลได้ง่าย
56 มีการจัดเป็นหมวดหมู่ดี เข้าใจง่าย
57 ได้สาระสนเทศตรงความต้องการ
58 รู้รายละเอียดของตัวนักศึกษา
59 สวยงามมากคับ
60 เข้าใช้ง่าย
61 เช็คข้อมูลง่าย
62 ข่าวสาร update
63 สะดวกสบายในการให้บริการคับ
64 จุดเด่นก็คือ เข้าใจง่ายในการค้นหาสิ่งที่ต้องการ
65 ระบบล้มเหลวทุกครั้งที่นักศึกษาจะใช้งานลงทะเบียน และ ดูเกรด
66 รวดเเร็วทันสมัย
67 internet เร็วดีคะ
68 ง่ายต่อการค้นหา
69 สามรถเข้าดูเกรด และตวจจสอบผลการเรียนได้ดีในระดับหนึ่ง
70 สามารถเข้าดูได้รวดเร็วทันใจโดยที่ไม่ต้องไปดูในมหาลัย
71 รวดเร็วทันใจ
72 ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง มีข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์
73 ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้
74 เข้ามาดูผลการเรียน
75 มีความบ่งบอกช่องทางต่างๆที่ชัดเจน
76 ...ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจระบบสาระสนเทศ ของมหาวิทยาลัย มากขึ้น..
77 รวดเร็วทันใจ
78 มีความรวดเร็ว
79 รวดเร็ว สะดวกสบาย
80 มีความทันสมัยข้อมูลปรับเปลี่ยนได้ทันต่อเหตุการ
81 เข้าถึงข้อมูลง่าย
82 มีความทันสมัยข้อมูลปรับเปลี่ยนได้ทันต่อเหตุการ
83 รับข้อมูลข่าวสาร
84 ระบบจัดเป็นหมวดหมู่และสามารถเข้าใจได้ง่าย
85 สีสันสวยงาม
86 การบริการทาบงคอมพิวเตอร์
87 มีคอมพิเตอร์
88 มีการจัดสรรเป็นหมวดหมู่
89 สามารถค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วทันใจ
90 มีข้อมูลครบถ้วน
91 ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และมีความสำคัญสำหรับนักศึกษามาก ทั้งบอกตารางเรียน ตารางสอบ แจ้งข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ
92 สามารถเข้าถึงข้อมูล แหล่งค้นคว้าตามที่ต้องการได้ง่าย
93 ง่ายต่อการใช้งาน
94 เข้าถึงง่าย
95 การจัดหมวดหมู่ ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
96 ง่ายในการลงทะเบียนเรียน
97 เนื้อหาเยอะดี
98 การเข้าถึงของนักศึกษา สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว
99 สามารถใช้ง่ายได้สะดวก
100 งานแก่การใช้ ไม่สับสน
101 ดูเกรดง่าย
102 เปนระเบียบดี
103 เผยแพร่แหล่งข่าวสารได้ดี
104 สามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ง่าย
105 เข้าใจง่าย สะดวกสบาย
106 ความทันสมัยในระบบ
107 ข้อมูลข่าวสารครบ
108 ทำให้นักศึกษาได้รู้เรื่องที่ต้องการไวขึ้น
109 ค้นหาข้อมูลง่ายรวดเร็ว
110 ถ้าอยู่ ใกล้ห้อง สนว WiFi เร็วมาก
111 เข้าใจง่าย
112 มีสาระในการนำเสนอดี
113 เข้าใจง่ายดีมาก
114 ข้อมูลเป็นหมวดหมูเรียบร้อย หาง่าย
115 สามารถรับรู้ข่าวสารต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย
116 ทันสมัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
117 ค่อนข้างพอใจ
118 สื่อสารกับนักศึกษาได้ทั่วถึง
119 เข้าใจง่าย ไม่ค่อยสับสน
120 ตรงตามความต้องการ
121 ความเป็นระบบ
122 เข้าใจง่าย
123 ดีด้วยคับ
124 ดีครับ สามารถดูข้อมูลได้หมดทุกอย่าง
125 การมีข้อมูลที่ดี
126 เข้าได้เร็ว
127 จัดเป็นสัดส่วน
128 ข้อมูลเยอะ มองไม่ทั่วถึง
129 รวดเร็วในการเใช้บริการ
130 ไม่มี เข้ายากมาก
131 มีข้อมูลที่ครบถ้วน
132 สามารถดูเกรดได้ง่าย
133 ใช้งานสะดวก ข้อมูลชัดเจน
134 มีหัวข้อให้เลือก
135 ไม่มี ช้า ล่มบ่อย ลงทะเบียนไม่ได้เรื่อง
136 ใช้งานง่าย
137 สะดวกสบายเมื่อได้ใช้บริการ
138 สามารถเข้าดูข้อมูลได้ง่าย รวดเร็ว
139 ครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการใช้
140 เป็นสื่อที่จำเป็นต่อนักศึกษา
141 มีการจัดเนื้อหาข้อมูลได้เป็นหมวดหมู่ดีง่ายต่อการค้นหา
142 เข้าใจง่าย
143 no comment
144 การประกาศข่าว
145 มีข่าวสารมากมาย
146 จุดสำคัญของข้อที่โฟสท์
147 ใช้ได้ตลอดเวลา
148 รวดเร็ว ทันใจ
149 อัพเดทตลอดเวลา
150 การค้นหาข้อมูลในระบบสารสนเทศ
151 มีความทันสมัย
152 หาข้อมูลได้ง่าย
153 เข้าง่ายดี
154 มีความว่องไวต่อการทำงาน
155 ควรแยกแต่ละระบบออกจากกันและจัดหมวดหมู่เพื่อความสะดวก
156 ใช้งานง่าย เข้าถึงรวดเร็ว
157 การเข้าถึงค่อนข้างง่าย
158 สะดวกสบาย รวดเร็ว
159 ..............
160 ดูตางรางเรียน ตารางสอบ ผลการเรียน
161 ค้นหาข้อมูลได้ง่าย
162 รูปแบบ เข้าใจง่าย
163 ตอบสนองความต้องการได้ดีมาก
164 มีข้อมูที่ต้องการทราบครบถ้วน
165 จัดป็นหมวดหมู่
166 ใช้ง่ายสดวก
167 เป็นหมวดหมู่สะดวกในการค้นข้อมูล
168 เข้าใช้งานง่าย
169 ข้อมูลชัดเจน
170 มีข้อมูลครบถ้วน
171 หาข้อมูลในกาศึกษาได้ง่าย
172 เข้าสู่ระบบง่าย
173 สะดวกรวดเร็วง่ายต่อการเข้าใช้และค้นหา
174 เร็วดี สะดวกสะบายในการหาข้อมูล
175 การเข้าถึงบริการสามารถเข้าถึงได้ไว
176 เป็นระบบดีมากครับ
177 เข้าถึงได้ง่าย
178 เข้าใจ ง่าย
179 สะดวก รวดเร็ว สืบค้นได้ง่าย
180 มีข่าวสารต่างๆที่นักศึกษาควรรู้
181 มีข่าวสารที่จำเป็นที่นักศึกษาควรทราบ เป็นระบบลงทะเบียนเรียน
182 สะดวกในการแจ้งผล
183 เข้าใจง่าย
184 ควรทำให้เข้าใจง่ายกว่านี้ในเรื่องของระบบคำร้องต่างๆ
185 สะดวกในการใช้งาน
186 สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวกเร็วตามความต้องการของนักศึกษา
187 มีระบบระเบียบสามารถค้นหาตามหัวเรื่องได้ง่าย
188 บอกตารางเรียน ตารางสอบ
189 ใช้เชคเกรด ตารางสอบ
190 มีการนำเสนอข้อมูลได้ดี ทันต่อเหตุการณ์
191 ให้ข้อมูลได้ตรง และครบถ้วน
192 ข้อมูลเข้าใจง่าย
193 ค้นหาง่ายเป็นระเบียบ
194 รอบรู้ข่าวสารได้ทั่วถึง
195 มีจำนวนเครื่องเยอะเพียงพอสำหรับนักศึกษา
196 มีสีสันสวยงาม
197 มีการจัดเป็นหมวดหมู่
198 ทันสมัยอยู่เสมอ
199 มีความทันสมัย
200 รู้ ทุก อย่าง เกี่ยวกับของระบบสารสนเทศ
201 ดูข้อมลูได้ง่าย
202 หาข้อมลูง่าย
203 หาข้อมูล ได้เร็ว เป็นหมวดหมู่ เข้าใจง่าย
204 1.มีความสวยงาม 2.ใช้ง่ายง่าย
205 วิธีการนำเสนอข้อมูล
206 ได้รับความรวดเร็วขึ้น
207 วางระบบเป็แบบแผนดี
208 เข้าใช้บริการด้รวดเร็ว เว้นแต่ช่วงดูผลสอบช้ามาก
209 ส่วนไหนที่คุณเรียกว่า "จุดเด่น" ???
210 สืบค้นได้ง่าย ครบถ้วน สมบูรณ์ มีความรวดเร็ว
211 ทันสมัย รวดเร็ว ดูดีมีระเบียบ
212 ค้นหาข้อมูลได้สะดวก
213 ข้อมูลถูกต้องชัดเจนมีความแน่นอน
214 มีตัวเลืกเยอะ
215 มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
216 มีสาระข่าวสารที่ทันสมัย
217 ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ เข้าใจได้ง่าย
218 ไม่ค่อยมีจุดเด่น
219 ทำให้สามารถเข้าดูเกรดและคำนวณเกรดเองได้
220 ให้ได้เห็นเกี่ยวกับการทำกิจกรรมของมหาลัยได้
221 บรรยากาศดี
222 ครอบคลุมทุกเรื่อง
223 รวดเร็วสดวกสบาย
224 ให้ข้อมูลไม่ค่อยชัดเจนเท่าที่ควร
225 ทำให้ง่ายต่อการดูข้อมูลและตรวจสอบของนักศึกษา
226 การแบ่งเป็รสัดส่วน สะดวกต่อการใช้บริการ
227 ดีดีดีดีดีดี
228 การใช้งานสะดวก
229 มีข่าวสารทีเป็นประโยชน์
230 ก่ารศึกษา การเรียน กิจกรรมแต่ละคณะ
231 ช้า แล้ว อึด งง
232 ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
233 แยกแต่ละหมวดหมู่ได้อย่างชัดเจน
234 ง่ายต่อการเข้าใช้
235 เข้าถึงได้ง่าย และเข้าใจ
236 มีหมวดหมู่
237 ใช้งานง่าย
238 เน็ตเร็วมาก
239 อยากให้แสดงรายชื่ออาจารย์ที่สอนตอนลงทะเบียนเรียน
240 ใช้งานง่าย
241 การจัดหมวดหมู่
242 หน้าลานโต้ะนั่ง
243 ระบบเปิดง่าย
244 ใช้งานง่าย
245 จำแนกเป็นหมวดหมู ชัดเจน
246 มีการจัดหมวดหมู่ที่ดี
247 สะดวกสบาย รวดเร็ว
248 เข้าใช่งานง่าย
249 มีความรวดเร็ว
250 ค้นหาได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว
251 1.ใช้งานง่าย 2.ประโยชน์มาก
252 รวมหลายๆ ส่วนเข้าด้วยกัน ทำให้ไม่ต้องหาข้อมูล
253 สะดวกต่อการใช้งาน
254 ตอบสนองต่อความต้องการ
255 ความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล
256 เป็นระเบียบหาข้อมูลง่าย
257 มีหลากหลาย
258 เน็เร็วเเรงดี
259 มีความรวดเร็ว..ในการเข้าบริการ
260 สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
261 สิ่งที่นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลได้
262 ตอบสนองต่อความต้องการ
263 เข้าใจง่าย
264 ระบบที่เตรียมพร้อมในการใช้
265 สามารถตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวนักศึกษาได้ทุกอย่าง
266 ทำให้หาข้อมูลหรือหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้น
267 ค้นหาง่าย ไม่ซับซ้อน
268 ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์
269 รวดเร็วทันใจ
270 ให้บริการได้เหมาะสมกับกลุ่มนักศึกษา
271 สามารถบอกตารางสอบได้แม่นไม่มีผิดพลาด
272 สามารถติดต่อได้สะดวก
273 การใช้งานเรียบง่าย แต่ดูธรรมดาไปหน่อย
274 มีความสเป็นส่วนตัวและง่ายต่อการใช้งาน
275 สะดวก รวดเร็ว
276 ตอบสนองข้อมูลชัดเจน
277 ข้อมูลชัดเจน
278 ข้อมูลครบถ้วน
279 ระบบข้อมูลมีความเข้าใจง่ายและระบบเป็นหมวดหมู่เข้าใจง่าย
280 : ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
281 เวลาโทไปพนักงานพูดไม่สุภาพ กรุณาปรับปรุงด้วยคะ
282 เข้าใจง่าย
283 รวดเร็วในการสอบถามทางโทรศัพท์
284 การจัดข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ เข้าใจง่าย
285 สามารถใช้ได้อย่างสะดวกสบายในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านการลงทะเบียน ด้านการให้บริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ฯลฯ
286 ใช้งานง่าย ติดต่อค้นหาข้อมูลสะดวก
287 สะดวกรวดเร็ว
288 สิบค้นข้อมูลได้ง่าย
289 สะดวก รวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
290 การอัฟเดชข้อมูลได้รวดเร็ว
291 ดี เข้าง่าย ทันใจ
292 ภาพรวมค่อนข้างดี
293 ทำให้รู้ข้อมูลข่าวสาร
294 ทำให้รู้ข่าวสารการบริการรวกเร็วมากขึ้น
295 สะดวกในการหาข้อมูล
296 ข้อมูลไม่พลาด
297 ได้รับข้อมูล ข่าวสารได้รวดเร็ว
298 ไม่มีเลย มีแต่จุดด้อย
299 มีคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อนักศึกษา
300 เป็น ระบบดี
301 สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย
302 ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ เข้าใจง่าย
303 ละเอียดดี
304 รวดเร็ว ทันใจ
305 เข้าถึงระบบได้ง่ายกว่าเดิม
306 หาได้ยาก (จริงนะครับ)
307 ข้อมูลในการสื่อสารเข้าสู่ระบบ
308 ระบบข้อมูลจัดเป็นหมวดหมู่
309 ทำมห้เข้าถึงจุดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
310 ง่ายต่อการใช้งาน
311 ดีในการบริการครับ
312 ให้บริการอินเทอร์เน็ต
313 มีความสะดวกต่อการใช้งานต่างๆ
314 ข้อมูล ตรงตามต้องการ
315 เป็นระบบดี
316 ใช่งานง่าย เข้าใจง่าย
317 เข้าใจในเทคโนโลยีมากขึ้น
318 ความทันสมัยขของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
319 ใช้ ง่าย และเข้าสู่ระบบได้รวดเร็วขึ้น
320 ีมีความคลอบคลุมภายในมหาลัย
321 ง่ายต่อการค้นหา
322 ข้อมูลเป็นระบบ สะดวก
323 หาข้อมูลง่าย
324 หาจุดเด่นไม่เจอ เหมือน ๆ กันหมด
325 มีข้อมูลที่เข้าดูได้ง่าย
326 เข้าใช้ง่ายรวดเร็ว
327 ไว้ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว
328 ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆไม่มีข้อเสนอแนะใดๆไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ
329 มีข่าวสารที่ทันสมัย
330 เข้าใจง่าย
331 เข้าใจง่าย
332 มีการแยกเป็นหมวดหมู่
333 สามารถหาข้อมูได้จากการค้นหาข้อมูลของเราในระบบการศึกษา
334 มีความครอบตลุม ชัดเจน ดีมาก
335 มีรูปแบบที่เป็นระบบ
336 ระบบจัดเป็นหมวดหมู่ ทำให้สามารถเข้าใจได้ง่าย
337 ค้นหาได้รวดเร็ว
338 ค้นหาได้รวดเร็ว
339 ชอบล้มบ่อย
340 เป็นระบบ แบบแผน
341 มีความสะดวกในการหาเอกสาร
342 ทำให้ได้รู้ข้อมูล
343 ใช้งานง่าย สะดวก
344 ข้อมูลนักศึกษา
345 ตารางเรียน
346 ให้ความสะดวกสบาย
347 ดูข้อมูลได้สะดวก
348 สดวก รวดเร็ว
349 การค้นหาข้อมูลเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
350 มีการแบ่งแยกสัดส่วนของข้อมูลที่ชัดเจน
351 ถูกต้องเม้นยำ
352 เข้าถึงได้ง่าย
353 น่าสนใจ เข้าถึงง่าย
354 ง่าย ต่อการติดต่อ
355 เข้าถึงได้ง่าย
356 สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว
357 มีความรวดเร็วเป็นอย่างมาก
358 มีการการจัดลำดับหัวข้อในเรื่องต่างๆได้อย่างเป็นระบบ ข่าวสาร / งานประชาสัมพันธ์ มีสาระที่น่าสนใจ
359 มีข้อมูลครบถ้วน
360 สะดวกและก็รวดเร็วในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
361 ข้อมูลข่าวสาร
362 การเรียนการสอน
363 เข้าใจง่าย หาข้อมูลได้ง่าย สะดวกในการค้นหา
364 ทำให้สามารถทราบในสิ่งต่างๆเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
365 เป็นระเบียบ จัดหมวดหมู่ได้ไม่สับสน
366 ข้อมูลที่นักศึกษาควรทราบมีครบถ้วน
367 หาข้อมูลได้ง่าย
368 -สามารถเข้าใจง่าย และเรียนรู้ได้เร็ว -ตรงตามความต้องการของนักศึกษา
369 เข้าถึงระบบได้ง่าย
370 เข้าถึงได้ไว
371 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว
372 เข้าถึงได้ง่าย
373 เข้าถึงได้ง่าย
374 ได้รับประโยชน์ครบถ้วน
375 มีความรวดเร็ว
376 รวดเร็วทันใจ
377 ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาดี
378 สามารถเช็กผลการเรียนได้ง่าย
379 เข้าถึงข้อมูลยากมากๆ
380 เป็นระบบระเบียบดี
381 รวดเร็วและใช่งานง่าย
382 ค้นหาง่ายเป็นระเบียบเรียบร้อย
383 ทางระบบสารสนเทศมีการจัดระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ มีข่าวสารและข้อมูลซึ่งตรงกับความต้องการของนักศึกษารวมทั้งยังมีข่าวสารอันเป็นประโยชน์มากๆ
384 แจ้งข่าวสารข้อมุล
385 ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
386 รูปแบบและความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล
387 เข้าใจง่าย
388 สะดวกต่อการใช้งาน
389 ใช้ในการตรวดสอบผลสอบและข้อมูลต่างๆ
390 บริการ รวดเร็วเป็นกันเอง
391 บริการ รวดเร็วเป็นกันเอง
392 เข้าถึงข้อมูลได้เร็ว
393 ช้ามากกกกก
394 มีความรวดเร็วค้นหาข้อมูลง่าย
395 ความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน
396 ความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน
397 เข้าถึงง่าย
398 หน้าเว็บสวยงามจัดเรียงดี
399 เป็นส่วนตัวดี
400 จัดหมวดหมู่ได้เป็นระเบียบ เข้าถึงง่าย
401 - สามารถเข้าถึงได้ง่าย - มีข้อมูลที่ค่อนข้างครบถ้วน ชัดเจน
402 ติดต่อได้ง่าย
403 เข้าใช้งานง่าย
404 ระเบียบใช่งานง่าย
405 คนหาขอมูลง่าย ไม่ซับซ้อนมาก
406 มีเนื้อหาที่ตรงถามต้องการและทันสมัย
407 ดีทุกอย่างงง
408 สามารถดูข้อมูลต่างๆได้ครบถ้วน
409 ใช้ง่าย ข้อมูลจัดเป็นหมวดหมู่
410 จัดเก็บข้อมูลเป็นส่วนตัว หรือ รายบุคคลได้ดี
411 มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
412 มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
413 เข้ายากมากๆ
414 เข้าถึงได้ง่าย
415 ใช้งานง่าย รวดเร็ว
416 เรียงข้อมูลต่างๆหาง่ายขึ้น
417 สะดวกสบาย ค้นหาง่าย
418 ไม่สามารถรองรับการเข้าถึงของ user จำนวนมากๆพร้อมกันได้
419 มีความสวยงาม ทันสมัย
420 ง่าย ๆ รวดเร็ว
421 ง่าย ๆ รวดเร็ว
422 สามารถลงทะเบียน เพิ่มถอน และอื่นๆ ได้ด้วยตนเอง
423 สามารถลงทะเบียน เพิ่มถอน และอื่นๆ ได้ด้วยตนเอง
424 มีการแยกหมวดหมู่ที่ชัดเจน
425 มีการแยกหมวดหมู่ที่ชัดเจน
426 มีการแยกหมวดหมู่ที่ชัดเจน
427 มีการแยกหมวดหมู่ที่ชัดเจน
428 จัดหัวข้อง่ายต่อการค้นหา
429 จัดหัวข้อง่ายต่อการค้นหา
430 เข้าใจง่าย
431 ใช้งานได้สะดวก
432 ใช้งานสะดวก
433 มีความชัดเจน ใช้บริการได้ง่าย
434 มีข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับนักศึกษา
435 เข้าระบบได้เยี่ยมทันสมัย
436 เข้าระบบได้เยี่ยมทันสมัย
437 ได้รู้เรื่องที่ต้องการ
438 เข้าใจง่าย
439 แยกเป็นสัดส่วน ง่ายต่อการสืบค้น สบายตา
440 ได้รับข่าวสารง่าย
441 รวดเร็วพอใช้ได้
442 รวดเร็วพอใช้ได้
443 แบ่งเป็นหมวดหมู่
444 หาเมนูที่ต้องการค้นหาได้ง่ายดี
445 ไม่ทราบค่ะ
446 มีความแปลกใหม่ แต่กต่างจากสถาบันอื่นๆ
447 หน้าปกสวยงาม
448 สะดวก ทันสมัย
449 fffffffffffffffff
450 เข้าใจระบบง่ายดี
451 บอกข้อมูลที่สำคัญๆ
452 แจ้ง ข้อมูลต่างๆได้ดี
453 แจ้ง ข้อมูลต่างๆได้ดี
454 แจ้ง ข้อมูลต่างๆได้ดี
455 แจ้ง ข้อมูลต่างๆได้ดี
456 กระทัดรัด ใช้ง่าย
457 ได้ข้อมูลลที่เราต้องการครบ
458 ใช่งานง่าย สามารถดูเกรดหรือดูตารางเรียนได้อย่างเข้าใจ
459 มีความทันสมัย
460 มีความรวดเร็วง่ายต่อการทำความเข้าใจสะดวกต่อการใช้งานเป็นอย่างมาก
461 ระบบใช้ง่าย
462 ใช้งานได้จากที่ไหนก็ได้ ทำให้สะดวกสะบายในการใช้บริการ
463 ทราบข้อมูล รายละเอียดของตัวนักศึกษาได้รวดเร็ว
464 ระบบเป็นหมวดหมู่
465 ระบบเป็นหมวดหมู่
466 ไม่ซับซ้อน เข้าได้ง่าย
467 เข้าใจง่าย
468 จัดแจกข้อมูลได้ดี
469 ข้อมูลจัดเป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหา
470 Ffjkklfsducjkb
471 แยกหัวข้อ หมวดหมู่ต่างๆได้ชัดเจน
472 ดีแล้วครับ
473 ดีแล้วครับ
474 ความทันสมัย
475 ความทันสมัย
476 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
477 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
478 เข้าใจง่าย เข้าระบบไม่ยุ่งยากดีค่ะ
479 เข้าใจง่าย
480 สืบค้นได้ง่าย
481 ตอบโจทของผุ้ใช้
482 ง่ายต่อการเข้าถึง
483 ง่ายต่อการเข้าถึง
484 ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน
485 ข้อมูลตอบสนองความต้องการ
486 สะดวกรวดเร็ว
487 ระบบที่เป็นส่วนตัว
488 ง่ายต่อการใช้งาย
489 เข้าใช้ระบบง่าย ไม่ยุ่งยากเกินไป
490 ง่าย สะดวก
491 ความทันสมัย
492 เข้าถึงได้ไวขึ้น
493 gเข้าใช้งานง่าย
494 สามารถสืบค้นข้อมูล ผลการเรียนได้
495 ข้อมูลเข้าใจง่าย
496 ยังไม่แน่ชัด
497 ช้า ระบบล่ม
498 เข้าใช้งานง่าย
499 แบ่งเป็นหมวดหมู่เข้าใจง่าย
500 หัวข้อชีดเจน แยกหรือจำแนกได้เหมาะสม
501 ข้อมูลครบถ้วน สะดวกต่อการใช้
502 ใช้งานง่าย
503 ช้ามากกกก ทีจ่ายเงินค่าเทอมนี้เก็บเร็วแท้คนเขามีเงินบ่ามีบ่ารู้
504 มีความเข้าใจง่าย
505 เข้าใช้งานง่าย
506 สดวกแก่การใช้งาน
507 มีความละเอียดในการเข้าถึงข้อมูล
508 สามารถเข้าเช็คข้อมูล สามารถมอบข้อมูลที่ครบถ้วนให้ได้ ทั้งตารางเรียน ตารางสอบ
509 กากสุดๆๆ ในบางครั้ง
510 เนื้อหาเข้าใจง่ายคะ
511 เทคโนโลยีทันสมัย
512 มีข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
513 เข้าใจได้ง่าย
514 ประโยชน์จากการใช้บริการของระบบ
515 เท่าที่เห็นยังไม่มี
516 ใช้ได้สะดวกดี
517 เป็นระบบที่ทันสมัยเข้าใจง่าย
518 มีการจัดหมวดหมู่ เข้าใจง่าย ค้นหาได้ง่าย
519 ความเป็นส่วนตัวขอข้อมูล
520 สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าระบบเก่า
521 มีระบบยิ่งขึ้น
522 เข้าใจง่าย
523 เข้าใช้งานได้สะดวกดีครับ
524 อัพเดตรข่าวสาร
525 ให้ข้อมูลตรงกับความต้องการ
526 มีเว็ปที่ใช้งานได้
527 ให้ความสะดวกแก่นักศึกษา
528 สะดวกมากแต่ระบบแย่สุดๆๆๆใช้ไม่ได้
529 เป็นระบบที่นักศึกษาทุกคนต้องพึ่งพา
530 มีหมวดหมู่ เข้าใจง่าย
531 สามารถลงทะเบียนที่ไหนก็ได้ ดูข้อมูลที่ไหนก็ได้ที่มีอินเตอร์เน็ต
532 มีข้อมูลครบ
533 ความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูลอยู่ในขั้นดี
534 ให้ข้อมูลข่าวสารให้แก่นักศึกษาได้อย่างแน่นอน มีความสะดวกในการติดต่อสื่อสารประสานงาน
535 -ให้ความสะดวกต่อผู้ใช้งาน -รวดเร็ว
536 สะดวก แจ้งข่าวสารครบถ้วน
537 มีความทันสมัยและสะดวกสบาย
538 แบ่งข้อมูลเป็นหมวดหมู่ เข้าใจง่าย
539 ใช้งานง่าย
540 สะดวกต่อการใช้งาน
541 เข้าถึงข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ที่นักศึกษาสามารถเข้าไปค้นคว้าได้เอง
542 เข้าใจง่าย
543 ดีทุกอย่างยกเว้นความเร็ว
544 สามารค้นหาข้อมูลของนักศึกษาได้
545 สะดวก ง่ายต่อการเข้าใช้
546 เป็นระบบที่ให้นักเรียนดูข้อมูลต่างๆเช่น ดูเกรด
547 ลงทะเบียนเรียนออนไลน์
548 เข้าใจง่าย
549 มีความรวดเร็ว
550 มีความรวดเร็ว
551 มีความรวดเร็ว
552 ได้ข้อมูลตามต้องการ
553 ไห้บริการทางด้านสารสนเทศ
554 สามารถหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย
555 ศึกษาข้อมูลของตนเองได้ง่ายดายและรวดเร็ว
556 ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่
557 ได้รับประโยชน์จากการใช้บริการของระบบ
558 ระบบการลงทะเบียน
559 เข้าได้ง่าย
560 เป็นระบบดี
561 ก็รวมไว้ หลายๆอย่าง ก็ดีนะครับ
562 เมนูการใช้งานหาได้ง่าย
563 จัดวางเมนูง่ายต่อ การเรียกใช้
564 fsdfsdfsdfaF
565 hfhoirahgo;arbgoabwovbawoeivbawoeifvbweoiub
566 hfhoirahgo;arbgoabwovbawoeivbawoeifvbweoiub
567 สีสวยดี สบายตา
568 จุดเด่นอะไร ค่ะ ก็โอเค นะ. ใช้ง่ายดี
569 จุดเด่นอะไร ค่ะ ก็โอเค นะ. ใช้ง่ายดี
570 ก็โอเค นะ. ใช้ง่ายดี
571 ก็โอเค นะ. ใช้ง่ายดี
572 ก็โอเค นะ. ใช้ง่ายดี
573 เข้าใจง่าย
574 เข้าใจง่าย
575 ก็โอเค นะ. ใช้ง่ายดี
576 ก็โอเค นะ. ใช้ง่ายดี
577 ก็โอเค นะ. ใช้ง่ายดี ดูง่าย
578 มีระบบระเบียบดี
579 รูปแบบการนำเสนอมีความสะดวกเรียกใช้งานได้ง่าย
580 มีหลายระบบอยู่ในนี้
581 สามารถเข้าใจและรับรู้รายละเอียดต่างๆได้
582 บอกข้อมูลรายละเอียดได้ดี
583 หน้าราชภัฎ
584 สวยงาม ใช้ง่าย
585 ไม่มีเลยคับ
586 เรียกใช้ความเป็นราชภัฏ สะดวก ^^
587 ความสะดวก รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
588 โลโก้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
589 รู้รายละเอียดเยอะ
590 มีความปลอดภัยในเรื่องของการรักษาข้อมูลส่วนตัวเป็นที่พอใใจ
591 ความทันสมัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
592 ความสะดวก รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
593 เเบ่งหมวดหมู่ชัดเจน
594 ใช้เรียกดูข้อมูลนักศึกษา
595 สะดวกในการใช้งาน และข้อมูลครบถ้วน
596 การออกแบบระบบสารสนเทศ
597 เข้าถึงข้อมูลได้เร็ว
598 ตอบสนองความต้องการ
599 ตอบสนองความต้องการ
600 ข้อมูลข่าวสาร
601 แบ่งเป็นหมวดหมู่
602 เร็วดี ใช้งานง่าย
603 มีสีสันสวยงาม
604 ใช้ง่าย สะดวก
605 มีข้อมูลใหม่ๆ
606 มีจุดเด่นในตัวเอง
607 เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่ครบถ้วน
608 สะดวกรวดเร็ว
609 สะดวกต่อการใช้งาน
610 เป็นระบบระเบียบใช้งานง่าย
611 สะดวกสะบาย
612 บอกรายละเอียดได้ชัดเจน
613 ข้อมูลมีความชัดเจนเข้าใจง่าย
614 ข้อมูลมีความชัดเจนเข้าใจง่าย
615 ข้อมูลมีความชัดเจนเข้าใจง่าย
616 ข้อมูลมีความชัดเจนเข้าใจง่าย
617 ข้อมูลมีความชัดเจนเข้าใจง่าย นำเสนอในรูปแบบที่ดี
618 เข้าถึงง่าย
619 ดีครับ เพราะสะดวกสะบายในการเข้าระบบ อยู่ที่ไหนก้อเข้าใช้ได้
620 จัดข้อมูลเป็นระบบ
621 สะดวกในการใช้งาน
622 เว็บไซส์มีความรวดเร็วดีมาก
623 เข้าได้ทุกที่
624 ระบบข้อมูลเข้าใจ ง่ายในการค้นหาตามหมวดหมู่
625 เข้าในง่าย
626 มีการจัดหมวดหมู่ดี
627 สามารถเข้าได้ง่าย ตรวจสอบข้อมูลได้รวดเร็ว
628 -มีปฏิทินวิชาการ -จัดหมวดหมู่ชัดเจนไม่ซับซ้อน -มีตารางเรียน/ตารางสอบ -เกรด/รายวิชาที่ลงเรียนและค้างเรียน
629 คำนวณเกรดได้
630 ยังไม่มีเรื่องเด่นๆเลย
631 รูปแบบการเข้าระบบปลอดภัย
632 รูปแบบการเข้าระบบปลอดภัย
633 รูปแบบการเข้าระบบปลอดภัย
634 รูปแบบการเข้าระบบปลอดภัย
635 ใช้งานง่าย ง่ายต่อความต้องการ
636 จัดเป็นหมวดหมู่ ทำให้ค้นหาได้ง่ายขึ้น
637 สะดวกต่อการเข้าถึง
638 ดีทุกอย่างยกเว้นความเร็ว
639 เด่นทุกอย่าง
640 เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน
641 แยกหน่วยงานเป็นระบบ สาขา ง่ายต่อการค้นหา
642 มีข้อมูลเกี่ยวกับวิชาเรียน
643 มีข้อมูลเกี่ยวกับวิชาเรียน
644 มีข้อมูลเกี่ยวกับวิชาเรียน เกรดเฉลี่ย
645 เรียบงาย มองแล้วเข้าใจ
646 ใช้งานง่าย
647 ข้อมูลที่ครบถ้วน
648 ได้รับบริการตามความต้องการ
649 มีการปรับปรุงเว็บไซต์ได้สวยงามมากครับ
650 แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆทันเหตุการณ์
651 มีระบบป้องกันสูง
652 ไม่มีเลย จุดเด่น
653 ไม่มีเลย จุดเด่น
654 การบริการนักศึกษา
655 เว็บไซต์สวยงาม
656 เว็บไซต์สวยงาม
657 เข้าสู่ระบบได้ดี
658 เข้าสู่ระบบได้ดี
659 การเข้าสู่ระบบมีการป้องกันที่ดี
660 การเข้าสู่ระบบรัดกุม
661 เข้าใจได้ง่าย ความรวดเร็ว
662 ภาพหน้าโฮมเพส
663 ความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ
664 มีความเข้าใจง่าย เข้าถึงได้ง่าย
665 ค้นหาข้อมูลนักศึกษาได้ง่าย
666 เข้าใจง่าย
667 ระบบเข้าง่าย
668 ล่าช้า ใช้งานยาก ยุ่งยาก ซับซ้อน
669 ใช้งานง่าย
670 มีความรวดเร็ว
671 รู้แนวปฏิบัติ
672 มีข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาอยู่พอสมควร
673 ใช้งานง่าย
674 จุดเด่น คือความแน่นอน
675 อยู่เป็นหมวดหมู่
676 สะดวกทุกที่
677 ข้อมูลค่อนข้างเป็นปัจจุบัน
678 ใช้ภาษาสั้น กะทัดรัดเข้าใจง่าย
679 แล่งเป็นสัดส่วน
680 แล่งเป็นสัดส่วน
681 มีระบบพร้อมลองรับข้อมูลที่จำเป็นของ นศ
682 ข้อมูลครบถ้วน
683 เป็นศูนย์รวมข้อมูลของมหาลัย
684 มีข้อมูลพื้นฐานดี
685 ข่าวสารที่แจ้งเตือน
686 ความรวดเร็ว และความสะดวก ในการสืบค้นข้อมูลคะ
687 การจัดระบบ เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหา
688 ใช้งานง่าย
689 ระบบคำนวณGPA
690 มีข้อมูลครบ สะดวก
691 ดีแล้วครับ
692 การประชาสัมพันธ์ที่ดี
693 เข้าใจง่าย
694 เข้าใจง่าย
695 เข้าใจง่าย
696 เข้าใจง่าย
697 ไม่มีเลย
698 ข่าวสารรวดเร็ว
699 ข้อมูลครบถ้วน
700 ข้อมูลครบถ้วน
701 เข้าระบบง่าย
702 เข้าระบบง่าย
703 สามารถเข้าหรือเชื่มต่อได้ตลอดเวลา
704 ใช้งานง่าย
705 สีสันสวยงาม
706 มีข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยได้ดี
707 มีข้อมูลตรงกับความต้องการ
708 ระบบลงทะเบียน
709 ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ เข้าใจได้ง่าย
710 มีหัวข้อที่ชัดเจน
711 เป็นระเบียบเรียบร้อย
712 ข้อมูลเป็นหมวดหมู่
713 สามารถค้นหาดูตามหมวดหมู่ได้ง่าย
714 สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
715 ง่ายต่อการหาข้อมูล
716 ความทันสมัยของข้อมูลในระบบ
717 รวดเร็ว เป็นหมวดหมู่
718 เป็นหมวดหมู่
719 ล่มแม่งได้ตลอด
720 หาข้อมูลอะไรได้ง่าย
721 ดูข้อมูลข่าวสาร
722 การสืบค้นหาข้อมูลง่าย
723 ก็โอเคนะ แต่ระบบ อื่นๆ เช่น ระบบลงทะเบียน แย่สุดๆ
724 คะแนนเกบนิดเดียว
725 คะแนนเกบนิดเดียว
726 ความไม่ดีในการ Log in
727 เข้าใจได้ง่าย
728 มีความครบถ้วนของข้อมูลข่าวสาว และมีความทันสมัยของระบบสารสนเทศ
729 แบ่งหมวดหมู่เข้าใจง่าย
730 รับทราบข้อมูล
731 สามารถเข้าดูผลคะแนนเกรด
732 สามารถเข้าดูผลคะแนนเกรด
733 สามารถเข้าดูผลคะแนนเกรด
734 ดูแผนการเรียน ดูเกรด
735 สะดวก สามารถเข้าใช้งานได้เร็วกว่าเว็บลงทะเบียน
736 เข้าใช้ได้ง่าย
737 เข้าใช้ได้ง่าย
738 เข้าถึงง่าย หน้าเว็บสะอาดตา
739 สีที่ใช้ในระบบมีความเหมาะสม
740 ระบบชอบล่ม
741 สะดวก รวดเร้ว
742 ข้อมูลครบดี
743 ข้อมูลครบดี
744 เพื่อตรวจสอบ เกรด หรือ ลงทะเบียนเรียน
745 เพื่อตรวจสอบ เกรด หรือ ลงทะเบียนเรียน
746 เข้าใจง่าย
747 มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ
748 มีความเป็นระเบียบ
749 อ่านและเข้าใจได้ง่าย
750 ใช้ดูตารางสอบ ดูเกรด
751 ระบบรักษาข้อมูลนักศึกษา
752 ข้อมูลที่สำคัญสำหรับนักศึกษา
753 จัดระบบเป็นสัดส่วน
754 จัดระบบเป็นสัดส่วนิอืืิแืทิืป
755 ความปลอดภัย และข้อมูล
756 พึงพอใจมาก
757 พึงพอใจมาก
758 พึงพอใจมาก
759 ให้ข้อมูลที่สนองต่อความต้องการของนักศึกษา
760 ให้ข้อมูลที่สนองต่อความต้องการของนักศึกษา
761 ง่าย สะดวกสบาย
762 มีความทันสมัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
763 มีความทันสมัย
764 มีความทันสมัย
765 มีความทันสมัย
766 เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
767 เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
768 ตอบสนองความต้องการ
769 เข้าดูความเครื่อนไหวได้ง่าย
770 มีแผนการเรียนให้ดู
771 ความปลอดภัย
772 การเข้าถึงนักศึกษา
773 ดีทุกอย่าง
774 ใช้งานง่าย
775 ใช้งานง่าย
776 เข้าถึงง่าย
777 มีการจัดเป็นหมวดหมู่ที่ทำให้เข้าใจง่าย
778 แยกหัวข้อเป็นหมวดหมู่ ค้าหาได้ง่าย
779 สะดวกในการใช้งาน
780 เข้าได้ถึงอย่างรวดเร็วตรวจสอบข้อมูลได้ง่าย
781 ระบบใช้งานง่าย
782 เข้าได้รวดเร็ว
783 มีข้อมูล เป็นหมวดหมู่ดี
784 มีความครอบถ้วน และ มีประโยชน์มากต่อนักศึกษา
785 ดูเรียบง่าย แต่ อันเก่าดีกว่า
786 ใช้งานง่าย
787 df,ldfkhgf
788 ดาอวืสงิฝมง สวพน่ดสปกดิวเสอ้งว่ดากเ่ทดั
789 โง่เเง่าเต่าตุ่น
790 เก็บขอมูลเป็นระบบ ดูง่ายครับ
791 เก็บขอมูลเป็นระบบ ดูง่ายครับ
792 รวดเร็วทันใจ
793 จัดระเบียบข้อมูลดี
794 จัดระเบียบข้อมูลดี
795 มีระบบที่ครบถ้วน
796 หาข้อมูลง่าย
797 รับทราบข้อมูลได้ง่าย
798 รับทราบข้อมูลได้ง่าย
799 มีหัวข้อให้เลือก
800 การให้ข้อมูลมีความครบถ้วนดี ตอบสนองตรงต่อความต้องการ
801 เข้าถึงง่ายหาข้อมูลไม่ยาก
802 มีข้อมูลที่ครบถ้วน ดูง่าย และ เข้าถึงง่าย
803 ค้นหาข้อมูลต่างๆ
804 ใช้งานง่าย มีการแบ่งหมวดหมู่ที่เข้าใจได้ง่าย
805 แก้ไข นิดหน่อย
806 ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถตรวจสอบได้ สดวก
807 เข้าสู่ข้อมูลของตัวเอง
808 ข้อมูลที่ต้องการครบถ้วน
809 ใช้งานง่าย
810 ใช้งานง่าย
811 ข้อมูลชัดเจน
812 ได้รับประโยชน์จากการใช้บริการ
813 ดูข้อมูลที่สำคัญได้ ตารางสอบ เกรด
814 ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง มีข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์
815 รับทราบข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา
816 ความฉับไวของข้อมูลสารสนเทศ
817 ความทันสมัย
818 มีความมันสมัย
819 การทำงานเป็นระบบดี
820 รวบรวมข้อมูลหลักๆให้นักศึกษาใช้งานง่ายขึ้น
821 เข้าใจง่าย
822 เข้าใจง่าย
823 แบ่งหมวดหมุ่่ได้เป็นอย่างดี ไม่สับสน
824 สะดวก แจ้งข่าวสารครบถ้วน
825 สะดวก แจ้งข่าวสารครบถ้วน
826 การหาข้อมูลที่สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
827 การหาข้อมูลที่สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
828 ทำให้นักศึกษาจำฝังใจ
829 เข้าใจง่าย
830 ใช้งานง่าย
831 รวดเร็ รวดเร็วดี
832 ใช้ได้ทุกคน
833 ใช้ได้ทุกคน
834 ใช้ได้ทุกคน
835 ไม่มีเวลาจำกัดสามารถเข้าาได้นานๆ
836 ใช้ง่ายสะดวก
837 ง่ายต่อการใช้งาน
838 ทำให้นักศึกษาจำฝังใจ
839 สามรถหาข้อมูลที่ต้องการได้
840 รับทราบข่าวประกาศต่างๆได้สะดวก
841 ความช้าของระบบลงทะเบียนเรียน
842 มีข้อมูลครบถ้วน
843 ดีและรวดเร็ว
844 มีข้อมูลครบ
845 ข้อมูลครบถ้วน
846 รวดเร็ว รู้เรื่อง
847 รวดเร็ว รู้เรื่อง
848 สามารถเข้าระบบได้งาย
849 ค้นหาง่าย จัดเป็นหมวด
850 ใช้งานง่าย
851 รู้ข้อมูลของนักศึกษาครบถ้วน
852 ให้ข้อมูลตรงจุดที่ต้องการทราบ
853 ความครบถ้วนของระบบข้อมูลมีความสมบูรณ์ และเข้าถึงความต้องการของผู้เข้าใช้
854 เร็ว สะดวก สบาย
855 มีข่าวสารตลอด
856 มีข่าวสารตลอด
857 รวดเร็ว เป็นระบบ
858 สามารถบอกข้อมูลได้อย่างเป็นระเบียบ
859 จัดเป็นระบบ
860 จัดเป็นระบบ
861 ใช้เฉพาะนักศึกษา
862 มีการวิเคราะห์เกรดได้
863 เข้าใจง่าย เข้าไว
864 เข้าถึงง่าย
865 เข้าถึงง่าย
866 เข้าถึงง่าย
867 ค้นหาง่าย รวดเรร็ว
868 ค้นหาง่าย รวดเรร็ว
869 เข้าใจง่าย
870 แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการสอบเข้า, ผลการเรียน, การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
871 ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก
872 ง่ายต่อการเข้าถึง
873 ความรวดเร็วของข้อมูลที่นำเสนอ
874 สะดวกและรวดเร็ว
875 มีการใช้ง่ายที่ง่าย
876 เข้าระบบเร็ว
877 เข้าระบบเร็ว
878 เข้าระบบเร็ว
879 Internet เร็วดี เวลามีคนใช้จำนวนน้อยๆ
880 Internet เร็วดี เวลามีคนใช้จำนวนน้อยๆ
881 เข้าใช้งานง่าย
882 ลายละเอียด น่าสนใจ
883 หาข้อมูลที่อยากทราบเกี่ยวกับการเรียน
884 ความทันสมัย
885 เข้าใจง่าย
886 ข้อมูลของระบบ
887 ข้อมูลของระบบ
888 ข้อมูลของระบบ
889 ข้อมูลของระบบ
890 ข้อมูลของระบบ
891 สะดวกเข้าง่ายดี
892 ค้นหาง่าย รวดเรร็ว
893 สีสันสะอาดตา เข้าใจง่าย
894 บริการดีค่ะ
895 ระบบinternet
896 มีข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่ต้องการทราบ
897 ระบบinternet
898 สะดวกต่อการเข้าถึง
899 เข้าได้เร็ว
900 เข้าใจง่าย
901 ใช้ง่ายต่อการเข้าระบบ
902 ใช้ง่ายต่อการเข้าระบบ
903 ใช้ง่ายต่อการเข้าระบบ
904 เข้าใจง่าย
905 ทันสมัยมากขึ้น
906 สะดวกในการใช้งาน
907 มีความเป็นระบบ เข้าง่าย ไม่ซับซ้อน
908 มีความเป็นระบบ เข้าง่าย ไม่ซับซ้อน
909 มีความเป็นระบบ เข้าง่าย ไม่ซับซ้อน
910 เข้าใจง่าย เข้าไว
911 นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้สะดวกและง่าย
912 สืบค้นง่าย เป็นระเบียบ
913 ค้นหาได้จากหน้า Google
914 ใช้ระบบง่าย
915 เข้าใจง่าย
916 เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
917 เข้าถึงง่าย
918 ข้อมูลที่ทันสมัย
919 มีข้อมูลครวบถ้วน
920 ช่วยให้ค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ต้องการได้
921 เข้าได้ง่าย
922 มีบริการที่ประทับใจทันสมัย
923 มีการจัดหมวดหมู่ที่ชัดเจน
924 ระบบไม่ได้เรื่อง
925 สะดวก ดูได้ทุกสถานที่
926 สะดวก รูปแบบการนำเสนอ การเข้าใช้งานโดยรวมดี
927 เข้าใจง่าย เข้าไว
928 เข้าใจง่าย เข้าไว
929 ความเป็นส่วนตัว และ รวดเร็ว
930 สามารถหาอะไรที่เราต้องการได้ทันเวลาและรวดเร็ว
931 เข้าใจง่ายจัดเป็นหมวดหมู่ดี
932 ให้ข้อมูลเข้าใจง่าย รวดเร็ว
933 ข้อมูลดูง่ายเป็นหมวดหมู่
934 หาข้อมูลได้สะดวก
935 หาข้อมูลได้สะดวก
936 ระบบมีความครบเครื่อง
937 แบ่งหมวดหมู่ได้ดี
938 ไม่เเห็นจะเด่นตรงไหนเลย
939 ข้อมูลตรงตามที่ต้องการ
940 ข้อมูลเข้าใจง่าย
941 ใช้ง่ายงาย
942 มีข้อมูลครบถ้วนในการใช้งานของนักศึกษา
943 ประหยัดเวลาในการติดต่อของนักศึกษา
944 ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ เข้าใจได้ง่าย
945 ง่ายต่อการหาข้อมูล
946 เช็คข้อมูลการเรียน
947 ครอบคลุมรอบดัาน
948 เป็นหมวดหมู่ ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
949 มีข้อมูลนักศึกษาครบ และมีข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนครบ
950 มีความเป็นระบบ
951 ค่อนข้างจัดระบบเป็นหมวดหมู่ดี
952 สะดวกต้องการติดต่อ
953 สะดวกต้องการติดต่อ
954 ให้ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ ตรงกับความต้องการ
955 ออกเเบบสื่อได้เรียบง่าย
956 มีความสะดวก
957 ได้รับสารสนเทศตามความต้องการ
958 แสดงข่าวที่เป็นประโยนช์
959 wifi ที่ครบคลัน ไม่ขาดสาย เล่นได้ทุกที่ในบริเวญมหาลัยคัรบ
960 สะดวกสบายใช้งานง่าย
961 สามารถดูตารางเรียน ตารางสอนได้ง่าย
962 สามารถดูตารางเรียน ตารางสอนได้ง่าย
963 สามารถดูตารางเรียน ตารางสอนได้ง่าย
964 ระบบมีสัดส่วนทีชัดเจน มีระเบียบแบบแผน
965 สะดวก ทันสมัย
966 มีระบบที่สดวกรวดเร็วใช้ได้ทุกพื้นที่
967 ข้อมูลการเรียนของนักศึกษา
968 ข้อมูลการเรียนของนักศึกษา
969 สบาบต่อการใช้งาน
970 สบาบต่อการใช้งาน
971 มีเป็นหมวดๆหาง่าย
972 มีเป็นหมวดๆหาง่าย
973 มีรูปภาพที่แสดงข้อมูลนั้นด้วย
974 การเข้าดูตารางสอน
975 การเข้าดูตารางสอน
976 สีสรรสวยงาม
977 สีสรรสวยงาม
978 มีสีสรรสวยงาม
979 มีสีสรรสวยงาม
980 สะดวก รวดเร็ว
981 มีข้อมูลครบถ้วน
982 ไม่มีความคิดเห็น
983 ไม่มีความคิดเห็น
984 จัดเป็นหมวดหมู่
985 เข้าใจง่าย
986 ความทันสมัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
987 เข้าใช้งานได้ง่าย
988 สะดวก ง่าย รวดเร็ว
989 เข้าได้ง่าย
990 มีข้อมูลครบถ้วน(ของนักศึกษา)
991 ด้านผลการเรียน ด้านข้อมูลนักศึกษา
992 สีสัน ช่วยดึงดูดความสนใจ
993 เนื้อหาในเว็บไซด์มีความน่าสนใจ
994 เนื้อหาในเว็บไซด์มีความน่าสนใจ
995 ความทันสมัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
996 เข้าใจได้ง่าย
997 มีข้อมูลข่าวสารที่ดี
998 มีข้อมูลข่าวสารที่ดี
999 มีความสะดวก และตรงกับความต้องการ
1000 มีข้อมูลข่าวสารที่ดี
1001 รับรู้ข้อมูลของนักศึกษาได้ง่ายและรวดเร็ว
1002 สามารถรับรู้สิ่งต่างๆเกี่ยวกับตนเองได้ง่าย
1003 ดูเกรดการเรียนของนักศึกษา เเละดูรายวิชาเอก ที่เราจะเรียนต่อไป
1004 ได้ความรู้ชัดเจน
1005 ได้ความรู้ชัดเจน
1006 เข้าใช้งานได้สะดวก
1007 เวลาลงทะเบียนเรียนช้า
1008 ใช้งานง่าย แยกเป็นหมวดหมู่ได้ดีค่ะ
1009 เข้าใจง่าย เข้าถึงข้อมูลสะดวก
1010 สามารถใช้ได้สะดวก
1011 เป็นระบบที่ดีและสะดวกรวดเร็ว
1012 การเข้าระบบแบบทันสมัยกว่าเดิม
1013 ระบบเข้ารวดเร็ว
1014 ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
1015 แบ่งหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย
1016 ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง
1017 ไม่ค่อยเด่นมากนัก
1018 ใช้สะดวกสบายดี
1019 เข้าถึงได้รวดเร็ว
1020 ค้นหาข้อมูลง่ายต่อการใช้งาน
1021 สามารถค้นหา ข่าวสารได้ง่าย ชัดเจน
1022 เป็นหมวดหมู่เข้าใจง่าย
1023 เข้าใจง่าย
1024 สื่อชัดเจนดี
1025 สื่อชัดเจนดี
1026 สื่อชัดเจนดี
1027 สื่อชัดเจนดี
1028 สะดวกในการใช้งาน
1029 จุดเด่นๆ คือช้า
1030 สามารถค้นคว้าได้ทุกอย่าง
1031 เข้าระบบ สามารถค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่รู้ในมหาลัยได้
1032 เข้าใจง่าย
1033 สะดวกรวดเร็ว
1034 รวดเร็ว ทันใจ สะดวก
1035 เข้าถึงได้ง่าย มีระเบียบดี
1036 รวดเร็ว สะดวก
1037 ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง
1038 กระจายข่าวสารได้ดี
1039 กระจายข่าวสารได้ดี
1040 ข้อมูอเยอะ
1041 เข้าง่าย หางาย
1042 🍴😠
1043 เก็บข้อมูลไว้ได้ดี
1044 หน้าแรกสร้างจุดสนใจที่ดีเยี่ยมมาก
1045 มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ใช้งานได้ค่อนข้างง่าย
1046 ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
1047 ง่ายต่อการใช้งานมาก
1048 ง่ายต่อการใช้งานมาก
1049 ระบบข้อมูลที่จัดเป็นหมวดหมู่ ทำให้เข้าใจง่ายดี
1050 สามารถเข้าถึงได้ง่าย
1051 มีความน่าสนใจ
1052 ความรวดเร็วในการเข้าระบบ
1053 ได้วางแผน ล่วงหน้าได้ ได้คำนวณเกรดไว้ก่อนได้
1054 การดูตารางเวลาเรียน
1055 เข้าใจง่ายสะดวก
1056 เข้าใจง่าย
1057 เข้าใจง่าย
1058 มีความสะดวกรวดเร็ว
1059 เข้าดูได้ง่าย ใช่งานรวดเร็ว สะดวกในการใช้งาน
1060 สามารถเข้าไปเช็คตารางเรียนและผลสอบได้รวดเร็ว
1061 - มีความทันสมัย
1062 มีความรวดเร็ว
1063 หมวดหมู่ที่เข้าใจง่าย และ สามารถเรียบเรียงข้อมูลไม่ว่าจะตารางเรียน / สอบได้อย่างดี(พอสมควร)
1064 หมวดหมู่ที่เข้าใจง่าย และ สามารถเรียบเรียงข้อมูลไม่ว่าจะตารางเรียน / สอบได้อย่างดี(พอสมควร)
1065 สะดวก รวดเร็ว
1066 รวดเร็วต่อการค้นหา
1067 ระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ เข้าใจได้ง่าย
1068 ใฃ้งานสะดวก
1069 ความเร็วของข่าวสาร
1070 เข้าง่าย.แยกหมวดหมู่ได้ดี
1071 เจ้าใจง่าย ใช้งานง่าย
1072 นักษาศาจำเป็นต้องเข้า
1073 ข้อมูลชักเจน
1074 ระบบสารสนเทศให้บริการดีมาก
1075 เป็นระบบที่เหมาะสำหรับนักศึกษา เพราะว่าเป็นส่วนตัวดี
1076 สะดวก รวดเร็ว
1077 สะดวก รวดเร็ว
1078 เข้าใจง่าย
1079 ดีบ้างบางครั้ง
1080 ง่ายต่อการดูผลคะแนน หรือในหลายๆเรื่อง
1081 การเป็นหมวดหมู่
1082 การเป็นหมวดหมู่
1083 มีควาสะดวกรูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
1084 ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่า สะดวก รวดเร็ว
1085 ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่า สะดวก รวดเร็ว
1086 ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่า สะดวก รวดเร็ว
1087 ปฏิทินวิชาการเต็มไปหมด
1088 ข่าวสารได้ไว เข้าถึงได้ง่าย
1089 เป็นหมวดหมู่ดี
1090 ปฏิทินวิชาการเต็มไปหมด
1091 ใช้งานง่าย
1092 ความรวดเร็ว รูปแบบและวิธีการสืบค้นข้อมูล
1093 สะดวกสบาย รวดเร็ว
1094 ระบบใช้งานง่าย
1095 ตารางเรียนสวยงามน่ารัก
1096 หาข้อมูลได้ง่าย
1097 หาข้อมูลได้ง่าย
1098 หน้าเพจเหมือนกัน
1099 ง่ายต่อการค้นหา
1100 รวดเร็ว ใช้งานง่าย
1101 ช่วยในเรื่องวิชาการต่างๆ
1102 ช่วยในเรื่องวิชาการต่างๆ
1103 เข้าใจง่าย
1104 ได้ประโยชน์
1105 ได้ประโยชน์
1106 มีความปลอดภัย
1107 เข้าถึงง่าย ใช้งานง่าย
1108 เข้าถึงง่าย ไม่ยุ่งยากต่อการค้นหา
1109 เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลของนักศึกษา
1110 เนื้อหาเข้าใจง่ายเป็นระเบียบ
1111 งใช้งานง่าย
1112 สามารถดูรายละเอียดที่สำคัญของ นศ ได้
1113 ต้องทำความเข้าใจในแผนการเรียน
1114 เข้าใจง่าย
1115 เข้าใจง่าย
1116 สะดวก เรียบง่าย
1117 หาง่ายจัดเป็นหมวดหมู่
1118 มีการจัดหัวข้อเป็นหมวดหมู่สำหรับการค้นหาได้ง่าย
1119 มีข้อมูลที่ชัดเจนและข่าวสารที่ครบถ้วน
1120 ชัดเจนขึ้น
1121 ข่าวสารรวดเร็ว
1122 เข้าใจง่าย
1123 สะดวกในการใช้งาน
1124 ระบบทันสมัย
1125 ทำให้รู้ข้อมูลต่างของนักศึกษา
1126 เป็นประโยชน์แก่นัดศึกษา
1127 มีความรวดเร็ว
1128 ให้สามารถเข้าระบบสารสนเทศได้ง่ายขึ้น
1129 ได้รับประโยชน์จากการใช้บริการของระบบ
1130 ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง
1131 ใช้งานง่าย
1132 ใช้งานง่าย
1133 เข้าระบบได้รวดเร็วขึ้น
1134 สะดวก ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก
1135 สะดวกสสบายในการใช้งาน
1136 สะดวกสสบายในการใช้งาน
1137 ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ
1138 ข้อมูลต่างๆ
1139 ข้อมูลต่างๆ
1140 เข้าระบบง่าย
1141 เข้าระบบง่ายค่ะ
1142 เข้าระบบง่ายค่ะ
1143 การแยกเป็นหมวดหมู่ แบบคณะ
1144 รหัสยืนยันชอบรวนครับเข้ายากมาก
1145 ข้อมูลนักศึกษา
1146 บอกข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทางมหาลัยอย่างสะดวก
1147 มีตารางแผนการเรียนให้ ดีค่ะ
1148 มีตารางแผนการเรียนให้ ดีค่ะ
1149 เป็นหมวดหมู่เข้าใจง่าย
1150 เป็นหมวดหมู่เข้าใจง่าย
1151 ทันสมัยและทันเหตุการณ์
1152 ยังใช้งานได้บางครั้ง
1153 เข้าถึงได้ง่ายสะดวกทุกที่
1154 เข้าได้เร็ว
1155 เป็นภาษาไทย เปลี่ยนรหัสง่าย
1156 ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง มีข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ ได้รับประโยชน์จากการใช้บริการของระบบและสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ
1157 เข้าใจง่าย
1158 มีการอัพเดตข้อมูลต่างๆ อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน
1159 มีการอัพเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลา
1160 สีสัน และข้อมูดเบื้องต้นที่จะค้นหา
1161 ใช้งานได้รวดเร็ว
1162 ความเป็นส่วนตัว
1163 มีความครอบคุมทุกสิ่งที่ต้องการ
1164 มีความครอบคุมทุกสิ่งที่ต้องการ
1165 ใช่งานง่ายสะดวกสบาย
1166 มีความรวดเร็วในการเข้าใช้ง่ายในระบบ
1167 ขอมูลครบถ้วน
1168 ดีมากครับ
1169 ความสมบรูณ์และถูกต้องของข้อมูล
1170 หาข้อมูลง่าย
1171 รู้ข้อมูลข่าวสารได้ง่าย
1172 รู้ข้อมูลข่าวสารได้ง่าย
1173 รู้ข้อมูลข่าวสารได้ง่าย
1174 ใช้ ง่าย เข้าใจง่ายครับ
1175 ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
1176 การเข้าใช้หลายคน พร้อมกัน
1177 รับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว
1178 หาขอมูลได้ง่าย
1179 -น่าจะเรื่องแผนการเรียน ผลการเรียน
1180 ตรวจสอบข้อมูลได้ชัดเจน เข้าใจง่าย
1181 ใช้งานง่าย
1182 มีระบบแบบแผนที่มีรายละเอียดดี ชัดเจน
1183 คล้ายโปรไพล์นักศึกษา
1184 สะดวก รวดเร็ว
1185 เข้าด้วยรหัสตัวเอง
1186 เข้าด้วยรหัสตัวเอง
1187 เข้าด้วยรหัสของตัวเอง
1188 เข้าด้วยรหัสของตัวเอง
1189 ระบบเป็นหมวดหมู่เข้าใจง่าย
1190 รายละเอียดชัดเจนดี
1191 รายละเอียดชัดเจนดี
1192 รวดเร้ว ดูง่าย
1193 ทันสมัย รวดเร้ว
1194 สวยงาโดนตามากกก
1195 จุ๊กกรู้ ฮูจุกกรู
1196 สามารถเข้าใจได้ง่าย
1197 ค้นหาข้อมูลง่าย
1198 เข้าถึงง่าย
1199 เข้าถึงง่าย
1200 Umm.. use anywhere
1201 มีครบทุกอย่างที่เกี่ยวกับการศึกษา
1202 ใช่งานง่าย
1203 มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลอย่างเป็นระบบ
1204 มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลอย่างเป็นระบบ
1205 เข้าถึงง่าย
1206 เด่นทุกจุด
1207 รวดเร็วทันใจ
1208 -เข้าถึงได้รวดเร็ว
1209 เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ปละถูกต้อง มีข้อมูลที่เป็นผระโยชน์
1210 เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ปละถูกต้อง มีข้อมูลที่เป็นผระโยชน์
1211 สืบค้นข้อมูลได้สะดวก
1212 เข้าสู่เว็บไซต์ง่าย ค่อนข้างเขัาใจในการเข้าหมวดหมู่ง่ายและเด่นชัด
1213 ข้อมูลข่าวสาร
1214 มีความสะดวก ใช้งานง่าย
1215 สะดวก รวดเร็ว
1216 ทันสมัยและง่ายต่อการใช่งาน
1217 ง่ายกับการเข้าใช้งาน
1218 รหัสเข้าไม่ได้
1219 รหัสเข้าไม่ได้
1220 เข้าถึงง่าย
1221 เข้าดูเกรดง่าย
1222 เข้าดูเกรดง่าย
1223 เข้าดูเกรดง่าย
1224 ได้ใช้วานจริง
1225 มีข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ เข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อน
1226 มีระเบียนจัดเป็นสัดส่วน
1227 - ง่ายต่อการลงทะเบียนเรียน
1228 ระบบที่ทันสมัย
1229 ความทันสมัยของการบริการ
1230 บอกรายละเอียดได้พอใช้แต่ไม่ถึงกับดี
1231 สีสันเว็ปสวยงาม
1232 บริการให้นักศึกษาและบุคลากร
1233 บริการให้นักศึกษาและบุคลากร
1234 บริการให้นักศึกษาและบุคลากร
1235 บริการให้นักศึกษาและบุคลากร
1236 บริการให้นักศึกษาและบุคลากร
1237 มีความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคล สามารถติดตามข่าวสารในมหาลัยในได้ดี
1238 สะดวกสบายในการใช้
1239 ความรวดเร็ว
1240 แอบดูข้อมูลได้ยาก
1241 เข้าดูง่าย
1242 เข้าสู่ระบบได้ง่าย
1243 เข้าสู่ระบบได้ง่าย
1244 กระจายข่าวสารได้ดี
1245 ข้อมูลครบถ้วน
1246 การเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
1247 การเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
1248 เข้าถึงได้ง่าย
1249 รวดเร็วดีค่ะ
1250 ข้อมูลตรงความต้องการ
1251 ข้อมูลตรงความต้องการ
1252 เข้าใจง่าย
1253 ความรวดเร็ว ทันสมัย
1254 การจัดระบบตามความต้องการเป็นหมวดหมู่
1255 ทำให้ได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
1256 ได้ช่วยนักศึกษายิ่นคำร้องขอต่างๆได้ง่าย
1257 ได้ช่วยนักศึกษายิ่นคำร้องขอต่างๆได้ง่าย
1258 ได้ช่วยนักศึกษายิ่นคำร้องขอต่างๆได้ง่าย
1259 ได้ช่วยนักศึกษายิ่นคำร้องขอต่างๆได้ง่าย สะดวก ปลอดภัย
1260 ได้ช่วยนักศึกษายิ่นคำร้องขอต่างๆได้ง่าย สะดวก ปลอดภัย
1261 ได้ช่วยนักศึกษายิ่นคำร้องขอต่างๆได้ง่าย สะดวก ปลอดภัย
1262 เข้ารบบง่าย
1263 หลุด บ่อยมากกกก เวลาตอนลงทะเบียน
1264 สะดวกในการติดต่อ
1265 การจัดระเบียบข้อมูล
1266 การใช้งานง่าย
1267 จัดเป็นหมวดหมู่
1268 เข้าใจง่าย
1269 ข้อมูลครบ
1270 ข้อมูลครบถ้วน
1271 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
1272 ....................
1273 เข้ายากนิดนึงนะคับ
1274 การสรุปวิชาที่ลงเรียนแล้วและยังไม่ลง
1275 การสรุปวิชาที่ลงเรียนแล้วและยังไม่ลง
1276 ตรวจข้อมูลง่าย
1277 ง่ายต่อการใช้งาน
1278 มีหลากหลาย
1279 มีหลากหลาย
1280 ข้อมูนชัดเจนอยู่บ้าง
1281 การให้ข้อมูล
1282 เข้าถึงง่าย
1283 ทำให้ได้ประโยชน์มากสำหรับนักศึกษา
1284 มีความสะดวก มีการจัดการข้อมูลเป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหาและเข้าใจได้ง่าย
1285 ระบบจัดข้อมูลได้เป็นหมวดหมู่เข้าใจง่าย
1286 ข้อมูลครบถ้วนดี
1287 ข้อมูลครบดี
1288 ข้อมูลครบถ้วน
1289 ดูตารางสอบ
1290 ดูตารางสอบ
1291 นักศึกษาสามารถดูข้อมูลต่างๆได้ง่าย
1292 นักศึกษาสามารถดูข้อมูลต่างๆได้ง่าย
1293 ได้ค้นดูตารางสอบ
1294 เข้าถึงได้ง่าย ข้อมูลนักศึกษาครบถ้วน
1295 เข้าใช้ได้ทั่วถึง
1296 เข้าใจง่าย
1297 วิสัยทัศน์
1298 ความทันสมัยของข้อมูล
1299 มีความสะดวกสบาย
1300 เข้าระบบไม่ได้ ช้า
1301 สะดวกรวดเร็ว
1302 มีระบบการใช้งานที่ครอบคลุมดี สร้างเว็บได้น่าใช้
1303 มีระบบการใช้งานที่ครอบคลุมดี สร้างเว็บได้น่าใช้
1304 สะดวกในการใช้งาน
1305 สะดวก รวดเร็ว
1306 สะดวก รวดเร็ว
1307 สะดวก รวดเร็ว
1308 เข้าถึงง่าย
1309 จัดเป็นหมวดหมู่ ลดการใช้เอกสรที่เป็นกระดาษ
ลำดับ ข้อคิดเห็น
1 บางครั้ง ก็เข้าไม่ได้
2 ระบบที่เกี่ยวกับการสอบถาม รายละเอียด
3 เรื่องคำร้อง และการติดต่อสื่อสาร ในเวปบอร์ด ต้องบอกเลยว่า ห่วยมากๆ แต่ผมก็คิดว่าคงมี เจ้าหน้าที่ไม่พอ ยังๆไง ก็ขอให้ปรับปรุงด้วยครับ
4 ระบบลงทะเบียน
5 ระบบมีปัญหามากเกินไป
6 จะเข้าลงทะเบียนแต่ละทีลำบากไปมั๊ย
7 ควรปรับขนาดของเซิฟเวอร์ในการลงทะเบียนเรียน
8 ระบบเว็บชอบล้ม
9 ระบบล่มบ่อย
10 เวลาลงทะเบียนลำบากต้องแข่งกันลง พอลงมากระบบขัดข้อง
11 ระบบชอบมีปัญหา
12 1. บ้างครั้งระบบก็เข้าไม่ได้ 2. ระบบสารสนเทศบ้างอันมีไว้ก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไร เช่น ระบบที่คำนวณเกรด ก็ใช่ไม่ได้ แล้วยังระบบที่ดูคะแนนเก็บก็ไม่ได้ใช่ ไม่รุ้จะมีไว้ทำไม 3. ตรงที่เป็นแบบสอบถาม ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน หรือไม่ก็ไม่ตอบเลย
13 บางครั้งระบบชอบมีปัญหา
14 มีการอัพเดท ล่าช้าในข้อมูล
15 อย่าให้ระบบล่มบ่อย
16 เซิฟเวอร์ชอบพัง
17 no commant
18 ขอให้ทำแบบง่ายๆๆครับ บางอย่างมันยากเกินไปสำหรับบางคนครับ
19 ข้อมูลบางอย่างไม่ตรงตามที่ต้องการ
20 ข้อมูลบางอย่างไม่ตรงตามที่ต้องการ
21 ข้อมูลบางอย่างไม่ตรงตามที่ต้องการ
22 ข้อมูลบางอย่างไม่ตรงตามที่ต้องการ
23 ข้อมูลบางอย่างไม่ตรงตามที่ต้องการ
24 ข้อมูลบางอย่างไม่ตรงตามที่ต้องการ
25 ข้อมูลบางอย่างไม่ตรงตามที่ต้องการ
26 ควรมีการปรับปรุงให้เป็นหมวดหมู่
27 วางระบบใหม่
28 เครือข่ายที่ช้าชอบล่ม
29 อยากให้เข้าใจง่าย
30 ระบบยังช้าถ้ามีคนเข้าเยอะๆ
31 มาตรฐานของข้อกำหนดกฎเกณ
32 ได้รับข่าวสารที่ชัดเจน แม่นยำ ต่อผู้ใช้งาน
33 ไม่รู้ครับ
34 ควรเปลี่ยนคอมใหม่ตามมหาลัยได้แล้ว
35 รูแบบ สีสัน
36 ระบบตรวจผลการเรียนควรแยกแต่ละเทอมและอยู่หน้าแรกของ web page
37 ระบบคำนวณผลการเรียน
38 เวลานักศึกษาเข้าดูผลเกรดอินเตอร์บนเว็บล่าช้าและมีปัญหาหน้าเว็บเพจล้ม
39 เข้าใช้งานยาก
40 ควรปรับปรุงการเข้าระบบ และการลงทะเบียน
41 ระบบลงทะเบียนเรียน
42 ความช้าของintrenet
43 บางหน้าเข้าไม่ได้
44 ความเร็วในการใช้งาน
45 ในส่วนของคะแนนเก็บ มีรายวิชาเดียว ที่เอามาลง ท่านอื่นไม่เห็น เอามาลงบ้าง ควรมีการกำหนดให้อาจารย์ ส่งคะแนนเก็บภายในวันนั้นวันนี้เหมือนเกรดด้วย บางรายวิชาก็ไม่แจ้งคะแนน ในนี้ก็ไม่มี ถ้าไม่มีอาจารย์ให้ความร่วมมือ ก็เอาออกจะดีกว่า
46 1.สับสนในหัวข้อของระบบสารสนเทศ 2.มีหัวข้อที่บอกคะแนนเก็บ แต่ไม่แสดงผล 3.ตารางเรียนดูยาก
47 ตอนลงทะเบียนช้ามาก หลุดบ่อย และเออเร่อบ่อยจนบางครั้งลงไม่ได้เลย
48 ระบบลงทะเบียนเรียนช้า และล้มเหลวอยู่บ่อยค่อย ควรปรับปรุงเป็นอย่างมาก
49 เวลามีคนเข้าใช้งานมากระบบล้มตลอด
50 รายละเอียดช้า
51 ความล่าช้าของระบบ เช่นการออกเกรด
52 ในขอเรียนข้ามหลักสูตรหน้าจะกรอกขอมูลในสารสนเทศเลย
53 ควรมีสีสัน
54 อัพเดช ข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัยมากขึ้น
55 ถ้ามีนักศึกษาใช้กันเยอะระบบจะใช้ไม่ได้
56 ระบบลงทะเบียน
57 แสดงผลการเรียน....ทำไมบางตัวไม่ขึ้นหน่วยกิจ...แก้ไขหน่อยครับ
58 เข้าระบบยาก
59 เข้าระบบยาก
60 อยากเพิ่มให้มีจำนวนมากกว่านี้
61 ทำให้เข้าใจง่ายหน่อย
62 การจัดเป็นหมวดหมู่นั้นดี แต่เสียตรงที่ว่าในบางครั้งต้องกดเข้าไปในลิงค์ต่างๆหลานชั้นทำให้ในบางครั้ง ไม่สามารถจะเข้าไปดูในสิ่งที่ต้องการได้
63 ความรวดเร็ว
64 ควรปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและรวดเร็ว โดยเฉพาะ . . ปฏิทินวิชาการ
65 ตอนเกรดออกเวปล่มบ่อยมาก
66 อยากให้ปรังปรุงในเรืองของการลงทะเบียนเรียน
67 เข้าถึงข่อมูลได้ยาก
68 สถานะของข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
69 ยังไม่รู้่คับ
70 ควรให้มีหน้าเพจที่จัดหมวดหมู่เดียวกัน เช่น ข้อมูลสารสนเทศสำหรับนักศึกษา ก็ควรจะอยู่คู่กับบริการสำหรับนักศึกษา
71 ปรับปรุงทุกอย่างให้รวดเร็วและทันใจเหมือนมหาลัยอื่น
72 ช้าต่อการใช้งาน
73 เครื่องคอมพิวเตอร์ชำรุดเยอะคะ
74 ควรรวดเร็ว แยะแยะให้ง่ายต่อการค้นหาอีกหน่อย
75 ระบบการคำนวนเกรดในเทอมนี้ช้ามากถึงมากที่สุด ถ้าทำไม่ได้ก็ลบทิ้งจากระบบไปเลยไม่ต้องเอาขึ้นมาโชว์ให้ดูเล่น แล้วทำอะไรไม่ได้
76 ตอนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนระบบช้า
77 ส่งข้อมูลช้าบางที
78 ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
79 มีอาการช้าบ้าง
80 อยากให้บอกถึงข้อมูลต่าง ๆ ให้ชัดเจนมากขึ้น อย่างเช่นการลงทะเบียนรายวิชา ว่ามีวันไหนอย่างไรค่ะ
81 สถานที่จอดรถ
82 การ up date ข้อมูล ต่างๆให้เป็นปัจจุบัน ให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้
83 เวปบอร์ดอาจจะซับซ้อน
84 อัพเดจข้อมูลเร็วขึ้น
85 ระบบลงทะเบียน ไม่มีความพร้อมในการลงทะเบียน ทุกคั้งระบบจะล้มเสมอ จนทำให้ไม่ได้ลงในวิชาที่ต้องการ เมื่อไปขอแอดมือที่อาจารย์สอน อาจารย์ก็ไม่รับ ทำให้ต้องมาเรียนซัมเมอร์
86 ช้าและเข้าถึงยาก
87 1.การ Update รายวิชา และ วันเวลาที่สอบ น่าจะ Update เป็นระบบ Real Time 2.เวลาเกรดออก ระบบสารสนเทศนักศึกษาจะเป็นอะไรที่น่าเบื่อมาก อืด + ล่ม
88 การลงทะเบียนเรียน
89 ระบบการทำงาน
90 ความแม่นยำ
91 การลงทะเบียน
92 เข้าดูไม่ได้เวลาเกรดออก เพราะระบบล่ม
93 เวลาเกรดออกระบบมีปัญหาเข้ายาก
94 ข่าวสารทางวิชาการไม่มีความรวดเร็ว
95 เวลาใช้งานมากๆ เซิฟเวอร์ล้มควรแก้ไขด่วนครับ
96 ระบบการลงทะเบียนของนักศึกษา
97 ปรับปรุงเวลาลงทำเบียน และทำให้เป็นระบบ ออนไลย์ตลอด 24 ชั่วโมง เอาง่ายๆๆทำเหมือน ม.พายัพ หรืออื่นๆได้ยิ่งดี เพราะ เขาไม่เคยมีปัญหาเวลาลงทะเบียนเลย ปรับปรุงวันลงทะเบียนให้เหมาะสม
98 ควรปรับความเร็วของระบบ
99 กรณีสัญญานเน็ต ค่อนข้างจะอืด หรือช้า ส่งไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
100 ความเ้ร็วของการใช้งาน
101 การเรียกหาข้อมูล
102 ตัวหนังเล็ก หาข้อมูลยาก
103 อยากให้อัพเดทข้อมูลนักศักษาให้ครบ รวมทั้งเรื่องเกรด จ่ายตังไปแล้ว ไม่ยอมออกซะที
104 เวลาเข้าดูเกรดบางทีเข้าไม่ได้หรือไม่ก็ช้า
105 เข้ารหัสไม่ค่อยได้
106 การเข้าใช้งานต้องคลิกเข้าไปหลายขั้นตอน ทำให้ล้าช้าไปบ้าง
107 เน็ตช้ามาก
108 จำนวนเครื่องที่อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้
109 ยังไม่ได้ใช้งานครับ แต่ก็เจอคำถามละครับ
110 ควรปรับปรุงอินเตอร์เน็ตตอนที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ควรปรับปรุงระบบด้วย ระบบล่มบ่อยมากๆ
111 การลงทะเบียน คือ การให้เวลาอยู่ในการลงทะเบียนน้อยมากเกินไป กล่าวคือ ตอนลงทะเบียนจะเสียเวลาใส่รหัสแล้วใส่รหัสอีก
112 เวลาลงทะเบียนทีไร..ระบบสารสนเทศทางมหาวิทยาลัยมักจะมีปัญหาตลอด
113 เก้าอี้นั่งที่ไม่ดีควรเปลี่ยน
114 การอัพเดดตารางเรียนของแต่ละภาคเรียนล่าช้ามาก
115 ข้อมูลบางครั้งไม่ตรงกับความเป็นจริงและล่าช้า ทำให้ผู้เข้าถึงประสบปัญหาในการนำข้อมูลไปใช้
116 เวลามีคนเข้ามากๆระบบชอบล่ม
117 ปรับปรุงเรื่องของข้อมูลในทันเหตุการณ์
118 เว็บไซค์เข้าใจยาก
119 เซิฟเวอร์ชอบล่ม
120 เน็ตช้ามากๆ และชั่วโมงในการเข้าใช้ ไม่พอต่อการใช้งาน เช่น ทำรายงานต่างๆ
121 มีสิ่งใหม่ๆมาให้ตลอด
122 ปรับปรุงระบบ
123 ควรบอกตารางเวลาต่างๆ
124 บางครั้งระบบที่ใช้แปรปวน บางทีก็เข้าไม่ได้ หรือว่าเด้งออกจากระบบ
125 เวลาลงททะเบียนเรียน ลงชนกัน ไม่มี การแยกชั้นปี ทำให้ระบบมีข้อผิดพลาดทุกครั้งในการลงทะเบียน
126 อัพเดทข่าวสารให้ชัดเจน
127 เว็ปไซต์ ไม่ค่อยจะดีเท่าใดนัก เวลาที่สำคัญๆ มักจะไม่ดีตลอดเวลา
128 ของให้ระบบมีความรวดเร็วกว่าดี และไม่มีปัญหาในการลงทะเบียน
129 ความล่าช้าของสารสนเทศ
130 ช่วงปล่อยเกรดช่วยรักษาระบบ อบ่าให้ล่มบ่อยไป
131 เวลาเข้าหาข้อมูลบางครั้งที่ error
132 ควรจะบอกของรายละเอียดต่างๆๆ เช่นกิจกรรม ต่างๆ ข่าวสาร ต่างๆ ให้กับนักศึกษาในเฉพาะภาคพิเศษ
133 การสืบค้นข้อมูลช้า
134 ควรมีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าให้คำปรึกษาอยู่ตลอด
135 ตัวหนังสือใหญ่กว่านี้
136 WiFi อาคาร 27 ช้ามากๆ เวลาลงทะเบียนเรียน ระบบชอบ ล้ม ค่ะ
137 ล่าช้า เข้าถึงยาก
138 แต่ความสะดวกรวดเร็วไม่ค่อยมี
139 ควรมีความชัดเจนมากกว่านี้ มีความเป็นระบบ
140 ความรวดเร็วการสืบค้นข้อมมูล
141 ปรับปรุงระบบลงทะเบียน
142 ระบบชอบล่มบ่อย
143 อัพเดทช้ามาก ไม่มีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารใหม่ๆๆให้ต้องสนองคามต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเต็มที้
144 ไม่ค่อยอัพเดทจากข้อมูลข่าสาร
145 ข้อมูลและลายเอียดให้เข้าใจง่าย
146 เน็ตชอบล่ม
147 ควรจะอัพเดทตารางเรียน ที่ลงทะเบียน ไวๆหน่อยนะครับ บางครั้้งเข้ามาดู จะสอบกลางภาคอยู่แล้ว ตารางเรียนยังเป็นของ ภาคเรียนที่แล้วอยู่เลย
148 ให้ระบบนี้เชื่อมต่อเร็วขึ้น
149 บางครั้ง คนเข้าเยอะ มันเข้าไม่ได้ มันช้า ไม่ทันใจ
150 ค่อนข้างลายตา
151 การประชาสัมพัน
152 server มัักจะล่มเมื่อมีผู้ ล็อกอินเข้าใช้เยอะๆ เป็นจำนวนมาก....
153 น่าจะสร้างให้อยู่หน้าเว็บเลย(เพจ)
154 เซิร์ฟเวอร์ของมหาลัย ล่มบ่อยเกิน
155 อ่อนไป ทำให้ดีกว่า นี้ดิ
156 การรองรับการเข้าใช้งาน
157 ซับซ้อนเกินไป
158 แค่เว้นวรรค ข้อมูลก็เปลี่ยน
159 ทุกอย่างครับ
160 ข้อมูลในเเต่ละหัวข้อมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน
161 เวลาคนเข้าเย้อๆชอบเด้งหลุด หรือว่าเน่าไปเลย
162 การเข้าถึงเว็บหรือการโหลดช้ามาก
163 บางครั้งข้อมูลที่ต้องการใช้ก็ช้า ไม่ทันต่อความต้องการใช้
164 ความทันสมัย
165 ระบบเครื่อข่ายที่มักจะขัดข่องเมื่อมีผู้ใช้งานจำนวนมาก
166 เวลาลงทะเบียนระบบมักล่ม
167 หาข้อมูลบางอย่างไม่เจอ
168 no comment
169 ข้อที่ได้คะแนนต่ำ
170 ไม่ทั่วถึง
171 ไม่มีความคิดเห็น
172 ความรวดเร็วในการเรียกใช้ข้อมูลต้องมีความรวดเร็วกว่านี้
173 สัญญาณไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่
174 งง เข้าใจอยาก
175 ค้นหาข้อนข้างยาก
176 ความพร้อม และความพอเพียงของอุปกรณ์
177 ความเร็วของอินเตอร์เนต
178 ความเร็วของการให้บริการนักศึกษาเรื่องการลงทะเบียนเรียน
179 เวลา ลงทะเบียนเรียน ทำใม เซิร์ฟเวอร์ ช้าจัง !!
180 ความเร็วของระบบในการลงทะเบียน
181 การใช้ระบบสารสนเทศยังไม่ครอบคลุมหมด
182 ความรวดร็ว
183 ความชัดเจน
184 เรื่องการประกาศผลสอบ ล่มทุกที
185 ไม่มีจุดเด่นเลย...หายากมากงงงงงงงงงงงงงงงง
186 ระบบช้ามาก ช่วง ลงทะเบียน กับดูเกรด
187 ความรวดเร็ว
188 เว็บชอบล้มเสมอ เวลาที่ต้องลงทะเบียน
189 บางทีควรตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาอย่างละเอียด
190 เมื่อมีการดูเกรดหรือลงทะเบียนเรียนกัน มักมีปัญหาของระบบอินเตอร์เน็ตเสมอ
191 การเข้าใช้ระบบสารสนเทศ เช่น การใส่รหัส นศ. รหัสประจำตัว เข้าได้บ้างไม่ได้บ้าง ระบบสารสนเทศไม่ได้เกิดวันเดียวกับผู้เข้าใช้ ไม่ต้องมาบอกว่าไม่พบข้อมูล หรือ รหัสผิด ระบบสารสนเทศมีหน้าที่จดและจำข้อมูลของผู้เข้าก่อพอ
192 1.ควรอัพเดทข้อมูลให้ทันเวลา 2.แยกส่วนหรือหน้าต่างให้ชัดเจนกว่านี้เช่นส่วนของอาจารย์กับส่วนของนักศึกษาควรชัดเจน
193 บางครั้งเกิดปัญหา เข้าไม่ได้
194 ตวามเร็วในการลงทะเบียน ช้ามากกกก
195 เวลา ลงเรียน ระบบ ชอบ ค้าง ชอบออกระบบเอง อยากให้ปรับปรุงระบบ ให้มีการ ทันสมัยมากกว่านี้ ลงเรียนไม่ลงทันก็ไม่ได้เรียนนะค่ะ
196 ................
197 การโหลด เวลาจะดูเกรด ความเร็วในการเข้าเว็บ
198 เนื้อหาข้อมูลตรวจสอบจบ ดูแล้วสับสน เข้าใจยาก
199 หัวข้อบางส่วน
200 คำพูดที่ไม่สุภาพ ไม่เป็นกันเอง
201 เพิ่มจำนวน Sever
202 อาจจะมีความล่าช้าบ้างในบางครั้ง
203 ระบบช้ามาก
204 วันลงทะเบียนระบบช้ามาก
205 มีความรวดเร็วกว่านี้ครับ
206 ข่าวไม่ค่อยตรงกับความต้องการ
207 1.ตอนถึงเวลาลงทะเีบียน หรือ เกรด ออก เว็ปล่มทุกครั้ง 2. "กระดานตอบคำถาม" << อยากให้ผู้ที่ตอบ มาอัพเดทดูข้อมูลคำถามบ่อยๆ เพื่อที่จะได้ตอบคำ นศ. ได้ไวขึ้น เพราะบางปัญหาของ นศ. เป็นเรื่องที่เร่งด่วน และในบางก็กระทู้ ก็ไม่มีการตอบคำถามใดๆเลย (กระทู้ของกระผมเอง) ขอให้รีบแก้ไขเป็นด่วนนะคร๊าบ ขอบคุณครับ
208 น่าจะมีความทันสมัยกว่านี้
209 ขเอมูลมีน้อยเกินไป
210 การอัพ เดทขอมูลให้ไวต่อวัน และเวลา
211 ระบบเครือข่ายทีชอบหล่ม
212 อัพเดทข้อมูล
213 ควรจะแจ้งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้มากกว่านี้
214 รูปแบบหน้าเว็ปไม่ค่อยดึงดูดความสนใจเท่าไหร่
215 การลงทะเบียนเรียน
216 จุดให้บริการและปริมาณของนักศึกษาที่มีความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
217 ความเร็ว...เพื่อรองรับเมื่อมีคนใช้บริการมากๆๆ
218 บางข้อมูลยังไม่ค่อยละเอียด
219 ควรพัฒนาระบบให้ดีโดยเฉพาะระบบลงทะเบียนเรียน
220 ระบบควรมีการปรับปรุงอยู่ตลอด ให้มีความรวดเร็ว สะดวก ข้อมูลให้ตรงและเป็นระบบ
221 ควรพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้โดยเฉพาะระบบลงทะเบียนเรียน
222 การลงทะเบียนล่าช้า
223 ครวปรับปรุงเซิฟเวอร์ เพราะลงทะเบียนเมื่อไหร่ล้มตลอด
224 1.ระบบ แจ้งห้องเรียน เพราะบางครั้ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน เผื่อลงไปแล้วไปเรียนหาห้องไม่เจอ หรือไม่ก็ย้ายห้อง โดยไม่แจ้งไว้ 2.รายวิชาที่ปิดไปไม่มีการแจ้งบอกกล่าว
225 ระบบโดยรวม
226 ระบบความเร็วบนอินเทอร์เน็ท ในการลงทะเบี้ยนเรียน
227 ความรวดเร็วและทางลัดที่สามารถจะทำให้นักศึกษาค้นหาได้เร็วที่สุด
228 เวลาลงทะเบียนกับเกรดออกเมื่อไหร่ ระบบล่มตลอด
229 ความทันสมัย
230 ขี้เกียจตอบ
231 ควรมีข้อมูลครบถ้วน
232 การอัพเดตข้อมูลล่าช้า
233 เวลาคนใช้เยอะ น่าจะรองรับได้มากกว่านี้
234 อยากให้มีรับ-ส่งงานตามรายวิชาในinternet
235 ระบบช้าอยู่ เมื่อนักศึกษาเข้าดูกันหลายคน
236 มีความล้าช้าในบางเรื่อง
237 การประมวลผล เเละความปลอดภัยของข้อมูล
238 ตอนนักศึกษาเข้าชมเยอะๆ สามารถเข้าถึงได้สะดวก ระบบไม่ล้มเหลว
239 ความสะดวก รวดเร็ว บางทีถ้าเข้าพร้อมๆ กันหลายคน ระบบมักจะล่ม
240 ระบบช้าเวลาลงทะเบียน
241 บอร์ดติดต่อสอบถามไม่ค่อยตอบกลับ
242 อยากให้ระบบอัพข้อมูลให้รวดเร็วกว่านี้
243 หน้าซับซ้อน
244 ความล่าช้าของระบบอินเตอร์เน็ท
245 ช่วงลงทะเบียนเรียน อินเตอร์เน็ตล่มตลอด ลงทะเบียนไม่ได้
246 ระบบการสืบค้นช้าเกินไป
247 ความรวดเร็วในการเข้าใช้งานของระบบในแต่ละหมวดหมู่
248 ระบบเครือข่าย
249 บางครั้งช้า
250 ในการเข้าใช้ระบบ ในการLog In
251 เวลาระบบช้าตอนเกรดเอง
252 เวลาลงทะเบียนเรียน หรือแม้แต่ดูเกรดเฉลี่ย !!!ระบบเซิฟเวอร์ ล่มตลอด
253 บริการให้มากกว่านี้
254 ให้บริการดีกว่านี้
255 1.ฟร้อน์ตัวหนังสือควรจะใหญ่อีกสักนิด 2.เวลามีการใช้งานพร้อมกันมากๆ ระบบจะช้ามาก หรือเข้าดูไม่ได้ 3.ปฏิทินวิชาการควรมีการอัพเดต ที่ถูกต้อง
256 รายละเอียดไม่มาก
257 ในการดูข้อมูลระบบยังไม่เป็นที่น่าพอใจ
258 ความรวมเร็วของระบบ
259 เซิฟเวอร์ของมหาลัยแย่มาก
260 ความรวดเร็ว รูปแบบและวิธีการสืบค้นข้อมูล
261 ระบบSVของมหาวิทยาลัย วันเกรดออกเข้าได้ยากมาก
262 ความสะดวกสะบาย
263 ระบบอินเตอร์เน็ตช้า
264 เห็นมีรายการตรวจสอบคะแนนเก็บระหว่างเทอม แต่ไม่มีข้อมูลเลย
265 ิอินเตอร์เน็ตช้า กา ห่วย ลงทะเบียน ล่ม เวปบอร์ด ร้าง ไม่มีคนตอบ กว่าจะตอบก็เป็นชาติ
266 ระบบล่มบ่อยเวลาที่มีคนใช้เยอะๆ ควรปรับปรุง การอัพเดทข้อมูล มีความล่าช้า
267 ควรแจ้งการกรอกข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักศึกษาในระบบฝึกงานด้วยว่าให้กรอก ปีการศึกษาใด และ เทอมที่เท่าไรในการฝึกงาน เวลานักศึกษาใส่ผิด็ไม่รับผิดชอบ
268 เพิ่มข้อมูลให้มากขึ้น
269 ระบบล่มบ่อย
270 ในบางครั้งระบบมีปัญหาคือไม่สามารถ link ได้
271 เรื่องความเร็ว
272 ข้อมูลชับช้อนเกินไป
273 ความล่าช้า อยากให้ไวกว่านี้เมื่อเวลานักศึกษาเข้าใช้ง้านจำนวนมาก
274 ความรวดเร็วและถูกต้อง
275 ความรวดเร็ว และความตรงต่อเวลา
276 อยากให้ระบบมีการจัดหมวดหมู่ของวิชาเรียนให้ดี
277 อยากให้มีความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการมากขึ้น
278 เวลาลงทะเบียน ระบบชอบเจ้งอยู่ตลอด อยากให้พัฒนาแก้ไขในเรื่องนี้ด้วย
279 จัดระบบให้เข้าใจง่ายขึ้น อันเก่าจะดีกว่า
280 สิ่งไหนที่มีก็ให้สามารถใช้งานได้จริง
281 ข้อมูลมีไม่มาก
282 น่าจะมีห้องเพิ่มขึ้นอีกสัก 2 ห้องครับ
283 ระบบล้ม ใส่รหัสถูกแต่ก็ยังบอกว่าใส่รหัสผิด
284 ตอนเวลาเกรดออกระบบชอบ ล่ม
285 ใส่ใจจุดประสงค์นักศึกษา และ แจ้งหรือประกาศ ข่าวสารให้เร็วกว่านี้
286 ควรเข้าใช่ง่ายๆ ไม่ควรมีรหัสยืนยัน
287 หลายอย่างำง
288 ยังช้าและใช้งานยาก
289 เวลาเช็คเกรด ระบบดูไม่ได้ ช้า
290 ข้อมูลบางอย่างไม่ตรงกับที่ต้องการ
291 มีการศึกษา การเรียน การสอน และอาจารย์ระบุ ในการลงทะเบียน ถ้ามีการเรียนเสริมวิชาใด ระบุด้วย เช่น เรียนเสริมซ่่อมอังกฤษ เป็นต้น โฆษณาด้วยนะค่ะ
292 ควรมีการเรียนการสอนไห้นานกว่านี้
293 เวลาเข้าลงทะเบียนเรียนช้ามาก
294 งง เข้าใจยาก
295 ในห้องเรียนควรที่จะเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่
296 ควรมีความทันสมัยให้มากกว่านี้
297 ช้ามากกสำหรับการลงทะเบียนเรียน
298 ให้ดูได้ทั้ง IE และ Google Chrome
299 รูปแบบที่ดูง่ายกว่านี้นิดหนึ่ง
300 คำแนะนำสถาบันน้อย
301 อยากให้แสดงรายชื่ออาจารย์ที่สอนตอนลงทะเบียนเรียน
302 ปรับปรุงเมื่อมีคนใช้งานมากก ระบบจะล่มทันที
303 การหาข้อมูลที่เกี่ยวกับการเรียน เช่น การลงทะเบียน ตารางสอบ ฯลฯ หายากมากๆ เวลาจะดูทีต้องเดาเอาว่าอยู่หัวข้อไหน ทำไมในแต่ละช่วง เช่นช่วงนี้จะสอบ ก็โชวหน้าแวปให้ดูเลยไม่ได้เหรอ หรือจะลงทะเบียนก็เอามาให้ใช้ง่ายๆ ระบบที่จะเข้ามาช่วยกลับทำให้ยากขึ้น ลำบากครับ ยิ่งเป็นข้อมูลที่ต้องใช้งานมากๆ ทุกคนต้องใช้ น่าจะให้เด่นชัดเจน ต้องมาเดาหัวข้อทุกทีไป ไม่งั้นก็แบ่งหัวขอ้ให้นักศึกษา กับมหาลัยไปเลยดีไหมครับ ใครไม่มีส่วนที่จะยุ่งก็จะได้ไม่เข้าไป เสียเวลา อีกอย่างระบบของท่านเองก็จะได้เร็วขึ้นเพราะ การค้นหาจะได้ตรงประเด็นเร็ว แล้วก็จบเร็ว และการให้มีรหัส แยกกัน 2 ชุดก็ทำให้สับสน จะให้มีมีแค่รหัสเดียวก็ได้
304 มีทางเข้าอยู่ข้างแล้งแล้ว แทนที่จะเป็นทางลัดได้เลย แต่ก้ต้องไปหน้าเดียวกันอยู่ดี
305 เรื่องระบบเข้าใช้งาน
306 ระบบควรรวดเร็วกว่านี้
307 เข้าใจยาก ซับซ้อนเกินไป
308 ควรมีรูปกิจกรรมของนักศึกษามากๆ
309 ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนบางส่วน
310 จัดเว็ปไซต์ ปรับปรุงทุกๆปี
311 ลงทะเบียนเร็วหน่อยได้ป่าวอยู่มา 3 ปีช้ามาก
312 การลงทะเบียนนักศึกษามักเกิดปัญหาอินเตอร์เน็ตใช้การไม่ได้บ่อยเกินไป
313 เวลาลงทะเบียนเรียน การให้บริการช้าและไม่ทันต่อการลงทะเบียน
314 ระบบเครือข่าย คือเวลา นศ. ใช้ระบบมากๆทำให้ระบบล้ม
315 ระบบชอบล่ม
316 - การกำหนดการเข้ารหัสภาษา (Encoding) ของ Webpage ควรกำหนดตามมาตรฐาน - ออกแบบเว็บไซต์ให้ตรงกับมาตรฐาน W3C
317 ข้อมูลซับซอน
318 อินเตอร์เน็ตช้ามากๆๆ
319 ไอ้เรื่องช้าเนี่ยแหละ
320 การประกาศข้อมูลข่าวสาร (ควร) ประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน การที่ประกาศแล้วมีเวลา 1-2 วัน โดยไม่บอกล่วงหน้าเป็นสิ่งที่แย่มาก ไม่ควรทำ
321 มีความยุ่งยากในการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่จะสืบค้น ต้องเข้ารหัสหลายที่หลายแบบ แนะนำให้ดูตัวอย่างจากการเข้ารหัสนักศักษาและการค้นข้อมูลจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งรวมทุกอย่างไว้ในเว็บลงทะเบียนของนักศึกษา เช่น ตารางเรียน ตารางสอบ การลงทะเบียนเรียน เพิ่มถอน และอื่นๆซึ่งสะดวกสบายและไม่ยุ่งยาก
322 ข้อมูลยังไม่ครอบคลุม
323 ทำงานให้รวดเร็ว
324 คอมไม่พอใช้
325 เข้ายากและช้ามาก
326 อยากให้มีวิธีการนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจกว่านี้
327 ไม่ค่อยตรงเวลา
328 ระบบไม่ค่อยดีเวลาลงทะเบียนเรียน
329 ระบบล่มเวลามคการใช้งานมาก และช้า
330 บางครั้งเข้าดูเกรดหรืออะไรหลาย ๆ อย่าง มักจะเข้าไม่ค่อยจะได้
331 มีความล่าช้า ปฎิทินวิชาการออกช้ามาก
332 บางที่เข้ายากมากค๊าบ
333 ระบบสับซ้อน
334 ควรอัพเดตข้อมูลใหม่ๆให้เร็วกว่านี้
335 ความทันสมัย.........
336 ควรรวดเร็ว และระบบตอนลงทะเบียน เพราะระบบมักล้ม
337 ความเร็วและความครอบคลุม
338 ควรเข้าถึวระบบอย่างง่ายและรวดเร็ว
339 ตัวหนังสือเล็กไปนิดหนึ่งค่ะ
340 ถ้าลงทะเบียนเมื่อไหร่ เว็บล่มทุกที ควรปรับปรุงอย่างแรง
341 ควรจัดระบบ และ การใช้บริการให้ดีขึ้น เนื่องจากเรียกข้อมูลได้ช้ามาก
342 ความรวดเร็วของระบบ
343 ควรปรับปรุงเรื่องการอัพเดดข้อมูลนักศึกษาให้ไวกว่านี้
344 คนเข้าเยอะ เว้บก็ล่ม เข้าลงทะเบียนเรียน กับ สารสนเทศ นศษ พร้อมกันก็ไม่ได้ให้ใส่รหัสใหม่
345 ขั้นตอนสลับ
346 มีความทันสมัยมากขึ้น
347 ความเป็นระเบียบ
348 การรวนของระบบ ในบางครั้ง
349 ระบบลงทะเบียนเรียนช้าเกินไป
350 พัดลมโรงอาหาร มี ไว้ ทำ อาไร ครับ มี แต่ เปิด ไมไ่ด้ แล้ว ก็ กระ จก ด้วย
351 อยากให้ระบบมีความรวดเร็วกว่านี้ เพราะระบบล้มบ่อยเช่นตอนลงทะเบียน
352 ควรเพิ่มความเร็วให้มากขึ้นกว่านี้ เพราะเวลาลงทะเบียนเรียนทีรัยมีปํญหาทุกที
353 ระเข้าใจยาก
354 เข้าใจยากในระบบ
355 ความรวดเร็วของเครือข่ายระบบ
356 ความรวดเร็ว
357 ระบบชอบ ล้ม
358 ขาดความรวดเร็ดในการเรียกใช้บริการต่อความต้องการของผู้ใช้
359 ข้อมูลอัพเดตช้ามาก บางทีดูตารางเรียน มัยยังเป็นของเทอมที่ผ่านมาเลย
360 ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้
361 เวลาลงทะเบียนเว็บล่ม อยากให้ปรับปรุงค่ะ
362 ความเร็วใรระบบ ฐานข้อมูล
363 ความหนาแน่นขอผู้ใช้งาน
364 พนักงานชอบทำหน้า เครียดใส่ ควรจะิยิ้มให้ นศ. หน่อยครับ เวลาสอบถามในเฟชบุค อยากให้ตอบไวๆหน่อยนะครับ
365 Wifiต้องทั่วถึงทุกที่
366 ข้อมูขาดความเป็นปัจจุบัน
367 เวลามีนักศึกษาเข้าใช้ระบบกันเป็นจำนวนมากทำให้ไม่สามารถเข้าหน้า web ได้ ซึ่งทำให้ไม่สะดวกต่อการลงทะเบียน การเข้ารับทราบผลการเรียน
368 ผมตวรจสอบวิชาที่ค้างจบ ไม่ตรงกับฝ่ายทะเบียนทั้งๆที่เชคจากตารางในระบบออนไลน์ ทำให้ผมเสียเวลาเป็นปีไม่มีคนรับผิดชอบ ไม่ใช่แค่ผมนะครับ มีน้องๆหลายคนเป็นแบบนี้ รวมทั้งภาคพิเศษด้วย ที่ต้องลงวิชาที่ค้างเมื่อตวรจสอบตอนยื่นคำร้องเรียนจบ อยากให้เชคข้อมูลให้ตรงกันด้วยนะครับ เข้าใจว่าเป็นหลักสูตรใหม่ แต่นักศึกษาเสียหายไม่มีคนรับผิดชอบเลย
369 ระบบชอบล้ม***
370 ความรวดเร็วของข้อมูล รายชื่อผู้สอน มีไว้ทำไมในเมื่อตอนลงทะเบียนเรียน ก็ไม่เคยบอกผู้สอนก่อนเลย ไปวัดดวงเอาในคาบเรียนวันแรก แนะนำอยากให้ใช้ระบบ reg มากกว่า ทันสมัยกว่า ครอบคลุมมากกว่า ข้อมูลที่นักศึกษาควรรู้ในให้เห็นทีหน้าแรกเลย ข่าวสารหลายอย่างไม่เป้นประโชยน์ต่อนักศึกษา ตัวหนังสื่อเล็กๆ อ่านไม่ถนัดตา ไม่มีความดึงดูดเอาซะเลย เว็บไซต์ของทางแต่ละคณะแยกกันหายากมาก ทำเนียบบุคลากรหายาก คอมเมนท์ต่างๆรายบุคคลยาก เข้าถึงผู้บริหารยาก สายตรงถึงอธิการไม่มีประโยชน์ ขาดคนดูแลเอาใจใส่ เหมือนกับเนื้อที่หน้าเว็บว่างเลยเอามาแปะให้ดูโก้ๆไว้เฉยๆ
371 แบบสำรวจตอนเข้าสู่ระบบ
372 จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับ การใช้งานของผู้เข้าใช้งาน หากลงชื่อเข้าใช้งานพร้อมๆกัน จะทำงานเครื่อง sever ทำงานหนัก และจะทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศได้
373 เว็บลิงค์เข้าหาข้อมูลซับซ้อนเกินไป ช่วงที่ดูเกรด เน็ตชอบล่ม
374 เวลาคนเข้าเยอะ มันล้ม
375 ความรวดเรว
376 ความทันสมัยข้อมูล
377 อยากให้มีการกำหนดวันที่ของกิจกรรมต่างให้ชัดเจนเช่นวันลงทะเบียน เกรดออกวันไหน กิจกรรมมหาลัยเป็นต้น การลงทะเบียนเรียนอยากให้ระบบเร็วกว่านี้เน็ตชอบหลุด
378 แก้ไขให้ระบบไม่ขัดข้องบ่อยๆ
379 การรักษาความปลอดภัยของระบบ
380 ความรวดเร็วในบางครั้ง ค่อนข้างจะติดขัด
381 ไม่น่ะครับ
382 ระบบ เข้าถึงได้ยากเวลาลงทะเบียน
383 คำพูด ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไร
384 ไม่เพียงพอสำหรับนักศึกษาที่จะใช้งานในเวลาจำเป็น
385 ควรปรับปรุงในเรื่อง การลงทะเบียนเรียนวิชา ที่บางทีเกิดปัญหาลงวิชาเลือกไป มันไปชนกันกับอีกกลุ่ม ทำให้ต้องเสียเวลาลงใหม่ อยากให้มีการเตือนบอก ว่ามีการลงวิชานี้แล้ว เป็นต้น
386 เวลาที่ใช้งานพร้อมกันมากๆ ระบบมักจะล่ม เช่น ลงทะเบียนเรียน
387 การประชาสัมพันธ์
388 ควรนำข้อมูลเสนอให้ชัดเจน
389 การให้ใช่อินเตอร์เน็ตให้มันมีความเร็วมากก่วานี้
390 บางเครื่่องบางทีอาจเสีย ตรงนี้นะจะมีเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบดูแลเป็นการเฉพาะ
391 ลงทะเบียน ไม่ได้ ระบบ ล่มเมื่อมีการลงทะเบียน
392 ปฎิทินวิชาการ
393 ทุกอย่าง ควรปรับปรุงหมด
394 อินเตอร์เน็ตยังช้าอยู่
395 เวปไซต์ขัดข้องบ่อยเวลาลงทะเบียน
396 ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
397 ตอนลงทะเบียนเรียนควรปรับปรุงระบบเพื่อรองรับ จำนวนนักศึกษาในการลงทะเบียน
398 ระบบลงทะเบียนเรียน
399 ความล่าช้าของการลงทะเบียน
400 ความล่าช้าของเน็ต
401 การเข้าสู่ระบบเวลาดูผลการเรียนช้า
402 ควรปรับปรุงระบบให้มีคุณภาพมากกว่านี้
403 ความรวดเร็ว แล้วรูปแบบวิธีการสืบค้น
404 ชัดเจนมากกว่านี้
405 หาระบบสารสนเทศไม่ค่อยเจอ
406 ระบบมีปัญหาบ่อย
407 ความทันสมัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
408 ความรวดเร็ว
409 ความรวดเร็วของบริการ
410 ข้อมูลหน้าเว็ป
411 ควรอัพเดทบ่อยๆ
412 ควนมีจุดเด่นมองเห็นชัด
413 ควรออกไปศึกษานอกสถานที่
414 ระบบมักจะล้มในช่วงลงทะเบียน หรือการดูผลการเรียน อยากให้ช่วยปรับปรุงให้ดีขึ้นหว่าเดิม!!
415 เวลาลงทะเบียน....ช้ามาก
416 ไม่มีจุดที่ควรปรับปรุง
417 ควรให้ความสำคัญกับข้อมูลที่นักศึกษาจำเป็นต้องใช้เช่น การอับตารางสอบ และที่สำคัญในบางครั้งการเข้าเช็คผลการเรียนยากมากควรปรับปรุงอย่างยิ่ง และการload คำร้องต่างๆด้วย ไม่ใช้เอาอะไรก็ไม่รู้ขึ้นหน้า wab แล้วให้นักศึกษาหาข้อมูลเอาเองแถมไม่รู้อีกว่าอยู่ส่นใหนอีกต่าง
418 ระบบ ลงทะเบียน
419 น่าจะเป็รเรื่องของตารางเรียน กับ ตารางสอบในหน้าเพจเดวกันเพื่อนความง่ายในการเข้าดู
420 เวลาลงทะเบียน ระบบช้า มากๆ
421 จุดที่นั่งเล่นไวไฟล์ ควรเพิ่มที่บริการ
422 ควบคุมระบบให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
423 ไม่บอกว่าอาจารย์คนไหนสอนวิชาอะไร ในขณะลงทะเบียน
424 ควรทำระบบให้ดีขึ้น
425 - เวลาลงทะเบียนเรียนระบบมักจะล่มเป็นทุกครั้งไป - อัพเดทข่าวสารบางอย่างช้า
426 บางาสขายังไม่มีข้อมูล
427 ข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ ควรจะอัฟให้เร็วๆ
428 ควรแบ่งเป็นโซนๆ เช่น การ ปริ้นใบค่าเทอม หรือใบต่างๆ น่าจะอยู่ใน แฟ้มข้อมูลขอนักศึกษา จึงจะง่ายต่อหาข้อมูล
429 ไม่มีสิ่งที่ควรปรับปรุง
430 บ้างครั้งเว็บชอบล่ม
431 อัพข้อมูลช้า
432 คำอธิบายในระบบที่เข้าใช้ง่ายเข้าใจง่าย
433 การบริการที่เป็นมิตร และยิ้มแย้มแจ่มใส
434 ควรปรับปรุงระบบให้รองรับกับจำนวนนักศึกษา ให้มีความสะดวกรวดเร็วกว่านี้ โดยเฉพาะช่วงลงทะเบียนจะมีปัญหามาก เพราะปัญหานนี้มีมานานมากแต่ก็ยังไม่ได้รับการสนใจแก้ไขเท่าที่ควร
435 คำนวน เกรดเฉลี่ย
436 ช้าเป็นช่วงๆๆ
437 ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆไม่มีข้อเสนอแนะใดๆไม่มีข้อเสนอแนะใดๆไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ
438 ควรปรับปรุงให้มีความรวดเร็วในการเรียกใช้
439 หากมีคนออนไลน์เยอะ ระบบจะทำงานช้ามาก หรือทำงานไม่ได้เลย
440 ระบบดีอยู่แล้วค่ะ
441 อยากให้มีโปรแกรมปรินส์ใบเกรดออกมาง่าย ๆ
442 หา icon ลำบาก ไม่สะดุตา จะทำให้หาง่ายๆ กว่านี้ หรือเล่น สีสันให้ สะดุ ตา ทำให้ สวยละทันสมัย
443 ระบบลงทะเบียนเรียน
444 ลงทะเบียนเรียน , ดูผลการเรียน ระบบล่มตลอด แก้ไขหน่อยนะคะ
445 -ผลสอบอัฟขึ้นช้ามาก ๆ ครับ
446 ระบบ ค่อนข้างดี ครับ แต่ เวลา เข้าไปๆ มาๆ มันจะรวน ของมัน เป็น อัตโนมัต ครับ
447 ความเร็วในการโหลดสงทะเบียนเรียน
448 ลงททะเบียนล่ม
449 ระบบลงทะเบียนเรียนควรรวดเร็วกว่านี้ก้อจะดีมากกกกกก
450 ความรวดเร็วในการเข้าถึงระบบ
451 พบว่าระบบ Error อยู่บ่อยครั้ง ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการได้
452 ควรจะทำให้เป็นสัดส่วนมากขึ้นกว่านี้
453 ข้อมูลควรมีการตั้งฐานข้อมูลตั้งแต่นักศึกษาเริ่มเข้าเรียน ไม่ใช้จะจบแล้วค่อยตั้งฐาน ระบบข้อมูลบางส่วนไม่ครบถ้วน บุคลากรที่ทำหน้าที่ให้บริการด้านข้อมูล ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ไม่ค่อยมีความรู้เฉพาะด้านมากเท่าที่ควร ทำให้นักศึกษาต้องศึกษา เรียกร้องสิทธิประโยชน์ต่างๆ เอง
454 เนื้อหาบางหัวข้อ
455 เนื้อหาบางหัวข้อ
456 ระบบเข้าไม่ค่อยได้
457 server เฮ้งบ่อย
458 ความเร็วในการเข้าถึง
459 ความทันสมัย
460 บางครั้งถ้ามีผู้ใช้งานเป็นจำนานมาก จะทำให้เข้าระบบไม่ค่อยได้และช้า
461 ไม่ค่อยเป็นระบบ
462 เวลาลงทะเบียนเน็ตช้า
463 เข้ายากไปไหมครับอย่างเช่นประเมินแบบนี้อะ ประเมินทำไมละ
464 ย่นระยะเวลาของข้อมูล เพื่อให้สะดวก รวดเร็วในการดู และ ตรงเวลา
465 เน็ตล่มบ่อย บ้างที่ก็ช้า
466 เมนู ซ่อนแอบ อยู่ในซอกเวลาจะใช้งานลำบาก
467 บางหัวข้อค้นหายาก
468 เว็ปชอบล่มเวลาดูเกรด
469 ในบางครั้งในการเข้าใช้ระบบสารสนเทศไม่สามารถเข้าไช้ได้
470 ระบบและหัวข้อมีมากเกินไป
471 มีการจัดกรอกคะแนนเก็บในแต่ละเทอม
472 ข่าวสารใหม่ๆๆๆ
473 น่าจะปรับปรุงระบบสารสนเทศบ้าง อย่างเช่นเวลาประกาศผลการเรียนมี นศ เข้าระบบเป็นจำนวนมาก ระบบล่มตลอด :(
474 ระบบมีความเร็ว
475 คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
476 ควรทำตามที่เห็นสมควร
477 ไฟชั้นล่างแสงน้อยไป
478 เกรดที่ออก ไม่ตรงกับ ใบสําเร์จการศึกษา
479 ควบคุม ในเรื่องของไวรัส
480 คำนวณเกรดไม่ได้
481 บางครั้งระบบมีความล่าช้ามาก และขัดข้องเป็นอย่างมาก
482 ระบบ และ เวป ของมหาวิทขาลัยล่มบ่อยมาก
483 บางครั้งเข้าไม่ได้
484 หัวข้อเมนูค่อนข้างหายาก นิดนึง
485 การลงทะเบียนเรียน ช้ามาก
486 ปรับปรุงระบบลงทะเบียน ดูเกรด บ้าง
487 ขัดข้องบ่อย
488 ควรมีข้อมูลให้มากกว่านี้ และเข้าใจง่าย
489 การขัดข้องที่ระบบเข้าใช้งานได้ช้า
490 ตอบปัญหาในช่องทางต่างๆ
491 ข่าวสารช้า
492 จัดเรืองระบบ ได้ งง มาก หาข้อมูลก็ยาก รูปแบบเดิม ยังดูง่ายกว่าเยอะ
493 ข้อมูลควรเป็นปัจจุบันมากที่สุด
494 น่าจะมีจุดให้ร้องขอแก้ไชการเปลี่ยนชื่อที่ผิดหรือแจ้งปัญหาแจ้งไม่เมื่อไหร่ไม่เคยแก้ไม่ติด
495 หน้าต่าง งง ซักเล็กหน่อย
496 บางครั้งระบบจะใช้งานไม่ได้โดยเฉพาะช่วงที่เกรดออกควรปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น
497 บางครั้งช้ามากเลย
498 ชอบขัดข้องบ่อย
499 มีรูปแบบนำเสนอตรง ครบถ้วนมากกว่านี้
500 ข้อมูลที่ชัดเจน
501 บางครั้งการเข้าสู่ระบบ มีการปรับปรุงหลายครั้งทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อเพื่อสืบค้นข้อมูลได้
502 ให้ข้อมูลที่หลากหลาย
503 ข้อมูล ไม่ค่อยจะปรับปรุง
504 ควรจะเปิดระบบให้เข้าง่ายๆ
505 ความรวดเร็ว
506 เมื่อมีการแจ้งผลการเรียนนักศึกษามักจะเข้าระะบบไม่ได้ ขอให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องช่วยจัดการระบบสารสนเทศให้ทันเวลาและสะดวกในการเข้าระบบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
507 ควรล็อคหมู่เรียน สาขา เอก ไว้ให้นักศึกษาตามจำนวนนักศึกษาในเอก
508 หาข้อมูลวิชาที่จะลงยาก ควรให้มีระบบช่วยคนหาเช่นเราพิมพ์ตัวอักษร อ ปุ๊บ วิชาที่ขึ้นต้นด้วยตัว อ ก็จะเรียงขี้นมาเลย
509 เร็วกว่านี้
510 มีบุคคลอื่นที่แอบแฝงไม่ดี เจาะข้อมูลนักศึกษาไปไม่มีความปลอดภัยของการป้องกันข้อมูลนักศึกษามีน้อย ทำให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่นักศึกษาก็สามารถเข้าดูข้อมูลได้ง่าย ทำให้นักศึกษาได้รับความเสียหาย
511 ความรวดเร็วในการนำข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยต่อนักศึกษา ระบบสารสนเทศควรจะลงข่าวสารนั้นๆ ให้รวดเร็ว
512 อัพเดชข่าวให้รวดเร็วมากขึ้น
513 ลงข้อมูลของคะแนนเก็บแต่ละวิชา
514 ข้อมูลควรให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
515 การอัพเดท ช้า
516 การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
517 ระบบลงทะเบียน
518 อยากให้เว็บไซด์มีรูปแบบที่ทันสมัย
519 ถ้าเข้าระบบสารสนเทศไม่ได้ก็ควรจะแจ้งด้วยว่าเข้าใช้งานได้เมื่อไร
520 ความรวดเร็ว
521 สัญญาณFIWI
522 ครวนปรับปรุงรหัสผ่านการโหลด
523 การใส่ข้อมูล ผิดทางระบบ,เวปให้บริการชอบ ล่ม
524 การใส่ข้อมูล ผิดทางระบบ,เวปให้บริการชอบ ล่ม
525 ขณะลงทะเบียนควรแบ่งช่วงเวลาการลงหรือมีการแก้ไขให้ระบบเซฟเวอร์ไม่ร่ม
526 เวลานักศึกษาเข้าพร้อมกันเยอะๆ ระบบจะล่ม
527 ข่าวสารที่รวดเร็ว
528 ข่าวสารที่รวดเร็ว
529 เว็ปเข้าไม่ได้บ่อยมาก ถึงแม้ใส่รหัสถูกก็ตาม
530 ขอให้เข้าได้ทุกครั้ง เพราะบางครั้งก็เข้าไม่ได้
531 ความทันสมัยของเทคโนโลยี
532 ความทันสมัยของเทคโนโลยี
533 ระบบช้า ระบบล่ม
534 เน็ตช้าและเวลามีการลงทะเบียนควรจะมีการแจ้งด้วยเพราะเช็คหน้าเว็บตลอดปกติเทอมที่ผ่านๆมามีการแจ้งเตือน ทันได้ประเมินอาจารยืตลอดแต่เทอมนี้ไม่ทันประเมินอาจารย์และเพื่อนในห้องทุกคนไม่มีใครทันประเมินอาจารย์แล้วอย่างนี้จะมีการแก้ไขปรับปรุงยังไงหรือต้องให้ชำระค่าบริการ 50 บาทในการดูเกรดค่ะ
535 เพิ่มสปิทอินเทอร์เน็ตให้เร็วกว่านี้ เพราะมีนักศึกษาเข้าใช้งานจำนวนมาก
536 เพิ่มสปิทอินเทอร์เน็ตให้เร็วกว่านี้ เพราะมีนักศึกษาเข้าใช้งานจำนวนมาก
537 เข้าได้ช้ามาก
538 การเข้าถึงอาจจะช้าเกินไป
539 - ความเร็วของระบบ โดยเฉพาะเมื่อมีการถูกใช้งานพร้อมกันมากๆ เช่นการลงทะเบียนเรียน - ความสเถียรของระบบ
540 อยากให้บริการดีๆครับ
541 ระบบชอบล้มเหลวเวลาคนใช้มากๆ
542 บางเรื่องมีการประกาศข่าวสารที่ ยากต่อการค้นหามากเกินไป อยากให้จัดหมวดหมู แต่ละปีๆ
543 การลงทะเบียนเรียนทุกปี มาช้ามากๆ เลยค่ะ
544 ระบบที่ล่าาช้ามาก
545 ระบบชอบล่ม เวลาลงทะเบียน
546 ระบบรวดเร็วกว่านี้
547 ควรปรับปรุงระบบเพราะระบบชอบล่มบ่อย
548 ควรรวดเร็วกว่านี้
549 ควรจัดการเรื่องระบบให้เกิดความเสถียนในการทำงานมากขึ้น
550 ในส่วนของการตวจสอบการสำเร็จการศึกษาดูอยากไปหน่อย ควรจะจัดให้เป็นหมวดหมู่เป็นกลุ่มๆ จะได้ดูได้ง่ายว่าในหมวดนั้นได้ลงวิชาอะไรไปแล้ว
551 เข้าสู่ระบบช้า ระบบล้มเหลวบ่อยเกินไป
552 ควรทำให้มีภาษาอังกฤษด้วยจะดีมาก
553 ควรทำให้มีภาษาอังกฤษด้วยจะดีมาก
554 ระบบล่มบ่อย
555 ช่วงที่ลงทะเบียนเรียนภาคปกติการแข่งขันสูง ระบบรวนบ่อยมาก
556 ปรับปรุงความรวดเร็วของเซิฟเวอร์ตอนลงทะเบียน
557 ระบบลงทะเบียนเรียน
558 ระบบลงทะเบียน
559 ควรปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต ค่อนข้างช้าเวลาเข้าระบบ
560 เวลาลงทะเบียนช้า น่าจะให้ลงเป็นชั้นปี
561 มีความลาดช้า เวลาลงทะเบียนคนเยอะๆ
562 เวลาลงทะเบียนเรียนช้ามาก ระบบล่ม ลงทะเบียนไม่ได้ตามกำหนด
563 กรุณาอ่านข้อ 11
564 ระบบลงทะเบียนเรียน!
565 การเข้าระบบ ใส่รหัสถูกแต่เข้าไม่ได้ ต้องเข้าซ้ำหลายๆครั้งถึงได้
566 ควรมีสีสันให้มากกว่านี้
567 ควรมีสีสันให้มากกว่านี้
568 ระบบล่มบ่อยๆ
569 การเข้าถึงข้อมูลและการประมวลผล
570 การจัดหมวดหมู่ไม่ชัดเจน ไม่เป็นระบบ หาข้อมูลยาก ข้อมูลสะเปะสะป่ะ ปนเป เข้าใจยาก
571 ทำให้เข้าง่าย สะดวกกว่าที่ควรจะเป็น
572 มีความล้าช้าหรือคาดเคลื่อนในการลงทะเบียน (ไม่เสถียร)
573 มีความล้าช้าหรือคาดเคลื่อนในการลงทะเบียน (ไม่เสถียร)
574 ปรับตัวหนังสือให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
575 ปรับตัวหนังสือให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
576 ระบบล่มบ่อย
577 บางครั้งเข้าไม่ได้
578 ควรปรับปรุงระบบลงทะเบียนให้ดีกว่าเดิมเป็นอย่างมาก ถึงมากที่สุด
579 ตัวหนังสือเล็ก
580 ตัวหนังสือเล็ก
581 การแจ้งเตือน
582 ความสวยงาม
583 เข้าระบบได้ซับซ้อนมาก
584 ตรงเเบบ"ตรวจสอบสำเร็จการศึกษา"ควรจะอัพเดทให้เร็วหน่อย เพราะว่าจะได้รู้ว่าขาดตกตรงไหนบ้าง
585 ความรวดเร็ว
586 ความรวดเร็ว
587 เวลาเข้าใช้งานเยอะๆมันมีทำให้ระบบช้ามาก
588 ระบบชอบมีปัญหาเข้าไม่ได้
589 ให้เข้าง่ายกว่านี้
590 มีความวุ่นวายและตารางเรียนไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงตลอด
591 ระบบมีปัญหาบ่อย
592 เว็บล่มตอนลงทะเบียนบ่อยมาก, มีช่องเออเร่อขึ้นปนกับเนื้อหาอื่นๆ
593 ปรับความจุของผู้ใช้งาน
594 ปรับความจุของผู้ใช้งาน
595 ปรับความจุของผู้ใช้งาน
596 เยอะมากคะ เป็นระบบที่ช้ามากกกกกกกก คนเข้าเยอะหน่อยก็ล่ม กรุณาให้ปรับในการรับปริมาณการใช้ของนักศึกาาด้วยนะคะ เเล้วก็น่าจะรู้ใช่ไหมคะว่านักศึกษาเเต่ละปีมีจำนวนกี่คน กรุณาปรับตามปริมาณเพื่อให้รองรับได้ทั่วถึงด้วยคะ
597 ระบบชอบรวน แต่พอเข้าใจได้ แต่บุคลากรที่ให้บริการแย่มาก ปากเสีย สอบถามอะไรก็ไม่ให้ความกระจ่างเลย ถ้าคนเขารู้แล้วจะมาถามคุณหรอ
598 ความรวดเร็วของระบบลงทะเบียน
599 ความรวดเร็ว
600 ความปลอดภัย และการอัพเดตตารางเรียนและสอบ
601 ระบบ ลงทะเบียน เรียน
602 มีความล่าช้า และไม่สามารถรองรับข้อมูลจำนวนมากได้
603 ความล่าช้าขอวระบบ
604 ffffffffffffffffffff
605 การเข้าสู่ระบบ ซับซ้อน
606 ควรแจ้งระบบ ตารางเรียนให้รวดเร็วกว่านี้ครับ
607 ควรแจ้งระบบ ตารางเรียนให้รวดเร็วกว่านี้ครับ
608 ควรแจ้งระบบ ตารางเรียนให้รวดเร็วกว่านี้ครับ
609 ควรแจ้งระบบ ตารางเรียนให้รวดเร็วกว่านี้ครับ
610 เวลาลงทะเบียน ระบบมีปัญหา บางครั้งก็ช้า บางครั้งก็ลงชื่อเพิ่มไม่ได้ ตารางสอบบางวิชาไม่ขึ้น ทำให้ยุ่งยากในการลงทะเบียนเรียน
611 การลงทะเบียนเรียนและผลการเรียน พอมีคนเข้าเยอะระบบล่ม ใช้งานไม่ได้ ตารางเรียนที่เราวางแผนไว้ได้ไม่ตรงตามแผน
612 การเข้าถึงข้อมูลช้า และการทำรหัสยืนยันก่อนเข้าระบบควรทำให้มันอ่านง่ายขึ้น
613 ระบบชอบล่ม
614 ระบบการลงทะเบียนเรียน
615 ไม่มีจุดที่ควรปรับปรุง ทุกอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว
616 ควรมีจุดเด่นที่เด่นชัน
617 ความรวดเร็วของระบบ
618 ความเร็ว รูปแบบการสืบค้น
619 ความเร็ว รูปแบบการสืบค้น
620 เวลาเข้าทีละมากๆระบบชอบล้ม
621 ระบบลงทะเบียน
622 การยื่นคำขอต่างๆมีความล่าช้า ในการให้คำตอบ
623 Dhnvgijvftdgihb
624 บ้างครั้ง ระบบช้า
625 เว็บไม่ดี ล้มตลอด ควรจะพัฒนาเว็บให้ดีกว่านี้
626 รูปแบบสวยงามทันสมัย
627 ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
628 ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
629 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
630 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
631 บางทีล่าช้า
632 ระบบเข้าใช้งาน เข้าไม่ค่อยได้
633 ปรับบปรุงเรื่อเว็บล่ม เวลาลงทะเบียนเรียนครับ
634 การลงทะเบียน วันลงทะเบียนเว็บจะต้องล่มตลอด ควรปรับปรุงให้ดีกว่านี้มากถึงมากที่สุด อย่างอื่นก้โอเคแล้วค่ะ
635 รำคานพนักงานใน สนว.คนที่นั่งหน้า พูดไม่ดีเลย
636 ปฏิทินวิชาการ รายละเอียดควรชัดเจนไม่ใช่ให้ต้องไปถามสนวหลายรอบ เพราะเจ้าหน้าที่ชอบไม่ตอบคำถามและให้มาดูในเว็บ แล้วเว็บกากแบบนี้จะให้นักศึกษาพึ่งใครได้คะ รายละเอียดสำคัญๆเช่นระยะเวลาการจ่ายเงินต่างๆควรทำให้เด่นเห็นชัด ไม่ใช่ว่าต้องให้กดเข้าไปลึกอย่างกะเขาวงกต บางทีคอมที่บ้านก็ไม่ได้ความเร็วสูงขนาดนั้นค่ะ ความสเถียรของเว็ป
637 ความเร็วของระบบลงทะเบียน ทางที่ดี ระบบควรมีการจัดตารางให้ โดยให้นักศึกษา กดแค่ยืนยัน จะได้ไม่เกิดปัญหาSecเต็มและนักศึกษาค้างชั้น เพราะบางวิชา ถ้าSecเต็มจะไม่รับเพิ่มทำให้นักศึกษาเกิดปัญหา เรียนไม่ทัน เสียเวลา
638 อินเทอร์เน็ตช้า
639 เวลาลงทะเบียน
640 ระบบลงทะเบียนเรียน
641 ระบบการลงทะเบียน
642 ข้อมูลไม่ค่อยอัพเดท
643 ระบบมีความช้ามาก
644 หลายๆอย่าง
645 ความรวดเร็ว
646 บางครั้งเข้าระบบยาก
647 ตัวหนังสือใหญ่กว่านี้
648 ขนาดตัวหนังสือ สีสันของหน้าเพจ
649 ความรวดเร็ว
650 การลงทะเบียนเรียนควรเซ็ตแผนการเรียนมาให้นักศึกษาเลย เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาให้นักศึกษาไปลงเองแล้วมีปัญหาขาดเรียนช่วงสัปดาแรก
651 ระบบลงทะเบียนเรียน
652 อยากใหเพิ่มรายละเอียดของระบบการศึกษา ให้มันชัดเจนดูได้งายขึ้น หรือทำตัวอย่างในการดูหรือให้คำแนะนำในการใช้งาน
653 ความเร็จในการใช้งาน
654 เวลาลงทะเบียนล่มตลอดควรปรับปรุงเพราะช้ามากๆ
655 เข้าสู่ระบบช้าเกินไป
656 ระบบล้มบ่อย
657 ระบบล่มทุกครั้งที่ลงทะเบียนเรียน ทำให้ลงทะเบียนไม่ทัน
658 เรื่องการลงทะเบียนเรียน
659 ค้างบางครั้ง
660 ช้า การเรียกใช้ข้อมูลช้า ไม่มีความรวดเร็ว
661 การค้นหาหรือการสืบค้นข้อมูลในเชิงรายละเอียด มีความซับซ้อนต่อการสืบค้นหรือค้นหาข้อมูลยากพอสมควรถ้าปรับปรุงและทำให้เกิดความเข้าใจแก่นศ.อาจจะลดความสับสนได้น้อยลง
662 การลงทะเบียนเรียนควรมีวันเวลาแจ้งชัดเจน
663 ทำเพจที่แน่นอนให้นักศึกษาติดตามข้อมูลจากเพจนั้นๆได้ ตอนนี้เยอะไป
664 ระบบลงทะเบียนเรียน
665 ปรับปรุงทั้งระบบแหละ
666 ข้อมูลข่าวสารที่มีการอัพเดตต่อนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ
667 อยากให้ลงทะเบียนง่ายๆ
668 ไม่ค่อยน่าสนใจ ไม่ค่อยมีข่าวกิจกรรมประจำปี
669 ระบบลงทะเบียนช้ามากกกก
670 รองรับผู้เข้าใช้งานได้เยอะๆ
671 ควรทำระบบให้สะดวก และเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว
672 ความเสถียรในการเข้า
673 ควรทำระบบข้อมูลให้รวดเร็วขึ้นในช่วงลงทะเบียนเรียน
674 ข้อมูลที่ไม่ทันกับเหตุการณ์ เช่น การจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา จ่ายแล้วไปเป็นเดือน แต่ยังไม่เข้าไปในระบบสารสนเทศของนักศึกษา ทำให้นักศึกษา เข้าไปคำนวณเกรดไม่ได้ และยังให้นักศึกษาจ่ายค่าเทอมอีกรอบ ควรที่จะอัพเดตข้อมูลให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้วยครับ
675 ระบบสารสนเทศไม่มีปัญหาอะไรค่ะแต่ควรปรับปรุ่งระบบลงทะเบียน
676 การลงทะเบียนเรียน
677 การลงทะเบียนเรียนระบบช้า
678 ขนาดตัวหนังสือคะ และความรวดเร็ว
679 เวลาลงทะเบียนเรียนชอบค้าง
680 ระบบการลงทะเบียนของแต่ละเทอมของนักศึกษา ต่ำมากๆๆๆ เว็ปล้มบ้างใช้งานไม่ได้บ้าง
681 The internet so slow
682 ความเร็วๆของระบบ
683 เวลามีผู้ใช้ร่วมมากๆ จะให้เข้ายากหรือไม่ก็เข้าไม่ได้เลย ทำให้การทำเรื่องต่างๆช้า เช่น ลงทะเบียน
684 ปรับปรุงระบบการลงทะเบียน
685 ควรปรับปปรุ่งระบบเพราะมันชอบมีปัญหา
686 ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
687 อัพเดทข้อมูลสม่ำเสมอ
688 เรื่องการดำเนินเรื่อง และการพูดการจานำเสียง (เคยเจอบางคน) แต่เข้าใจเพราะว่า คนเยอะ ก้ออารมเสียเปนธรรมดา แค่อาจะต้องเกบอารมให้มากกว่านี้
689 ทำระบบให้เร็วกว่านี้
690 เวลาลงทะเบียนเรียน
691 ความรวดเร็ว
692 Fast to signal
693 เว๊ปล่มบ่อย วิชาก็มั่วเยอะ
694 ระบบจะหล่มง่ายเวลามีนักศึกษาใช้พร้อมกันมากๆควรปรับปรุงแก้ไข
695 ระบบงานล้าช้าเวลามีนักศึกษาเข้าใช้ระบบหลายๆท่านพร้อมกัน
696 ระบบงานล้าช้าเวลามีนักศึกษาเข้าใช้ระบบหลายๆท่านพร้อมกัน
697 เวลามีคนใช้มากๆ ระบบจะช้า หรือติดขัด
698 ความเร๊วขอการค้นหาข้อมูล
699 อยากให้อินเตอร์เน็ตมีความเร็วมากกว่านี้ครับ
700 ความเร็วในการลงทะเบียนเรียน
701 ระบบในการลงทะเบียน ควรปรับปรุงเป็นอย่างมาก
702 ประสิทธิภาพการใช้งานในระบบ
703 ระบบลงทะเบียนครับ
704 ระบบช้ามากเมือมีการลงทะเบียน
705 มีข่าวสาร ข้อมูลครบถ้วนกว่านี้
706 ปัญหาที่ควรแก้คือระบบลงทะเบียนเรียน ล้มบ่อยเกินคนเข้าเยอะที่ไหร่เป็นต้องล้ม และหาวิชายากกว่าระบบเดิมอีก ซับซ้อนกว่าระบบเดิมอีก
707 ควรปรับข้อมูลให้ตรงกับความจริง คือรหัส 55 วิชาครูเลือก ต้องมีทั้งหมด 11หน่วย แต่ในระบบยังคงเป็น 9 หน่วย และในบางวิชาก็ขึ้นหมวดผิด เรียนครูเลือก บอกเป็นเลือกเสรี ไม่มีความชัดเจน เวลาเช็คสำเร็จการศึกษาขึ้นมั่ว แล้วจะรู้ไหมว่าขาดตัวไหน เคยเข้าไปที่ สนว แล้ว สอบถามแล้วว่าจะแก้ให้ตั้งแต่ ปี1 แต่อยู่มา 3 ปีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง พัฒนาด้วย
708 ระบบช้ามาก ยิ่งวันลงทะเบียนเรียนยิ่งช้า
709 ความล่าช้าของระบบ
710 ให้ระบบดีขึ้น
711 ตอนนี้ดีแล้ว
712 ต้องคอยติดตามข่าวสารเอง ตลอดหากพลาดก็เสียหายเสียเวลามาก มีปัญหามาก หากระบบมีปัญหาแก้ไขค่อยข้างยากต้องเข้ามาติดต่อหลายฝ่ายวุ่นวายไปหมด หากไม่เข้าใจระบบเกิดปัญหายุ่งยากซับซ้อนตามมาอีกมากมาย
713 ระบบการทำงาน
714 ช่วงเวลาลงทะเบี่ยนควรปรับปรุงระบบใหเร็วกว่าเดืม
715 -ยังมีบางจุดที่แสดงผลยังไม่ถูกต้อง
716 ความรวดเร็วของระบบ
717 เพิ่มความรวดเร็วในการเข้าาา
718 อัทเดทความเคลื่อนไหว และระะบบให้มีความสเถียนมากยิ่งขึ้น
719 หารายละเอียดยาก
720 ข้อมูลบางที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
721 เวลาถึงระบบลงเรียน มักเกิดปัญหาล่มมาก เป็นอุปสรรคต่อนักศึกษา
722 ทำไมต้องประเมิณทุกครั้ง มันเสียเวลา
723 ห้องน้ำปิดทำไมเช้าๆๆ เรียนเลิกทุ่มนะ
724 เก้าอี้/หูฟัง
725 -ระบบล่มง่าย แต่ก็เข้าใจว่าบางทีมีนศ.ใช้จำนวนเยอะ -อยากให้เน้นเรื่องปฎิทิน ควนประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนบ่อยๆ บางที่แก้กำหนดวันละนศ.ไม่ทราบ
726 ช้ามากในระบบอินเตอร์เน็ต ปรับปรุงด่วนครับ
727 ระบบลงทะเบียน
728 ไม่ค่อยสวยงาม
729 หลายขั้นตอนในการเข้าสู่ระบบ
730 การลงทะเบียนเรียนที่สลับซับซ้อน
731 ตารางเรียนในระบบ แผนการเรียน การลงทะเบียนเรียนซับซ้อน และการแสดงผลการเรียนโดยนำออกเป็นไฟล์ PDF
732 บางครั้งเน็ตล่ม
733 บางครั้งเน็ตล่ม
734 บางครั้งเน็ตล่ม
735 ข้อมูลล่าช้า
736 ความรวดเร็วในการให้บริการ
737 ความเร็วของการให้บริการ
738 ความสดวกสบาย
739 ระบบลงทะเบียน
740 ในบางครั้งเข้าระบบได้ยาก
741 ให้มีพื้นหลังที่มีความสนใจให้มากขึ้น.
742 อัปเดปให้เร็วขึ้น และมีการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปล
743 ความรวดเร็ว ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
744 กรณีการกำหนดระยะเวลาสิ่งที่ต้องทำต่างๆหากเกิดระบบล่มควรมีการชดเฉยให้บ่าง
745 ระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย ที่ช้า ล่มบ่อยๆ ในช่วงลงทะเบียนเรียน
746 ระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย ที่ช้า ล่มบ่อยๆ ในช่วงลงทะเบียนเรียน
747 ระบบชอบ error
748 ข้อมูลซับซ้อนเกินไป
749 ระบบการลงทะเบียนเรียน
750 เวลาลงทะเบียนช้า ควรปรับปรุง
751 ให้ทันสมัยกว่านี้
752 พยายาม ปรับ ปรุง ให้มัความเสถียร ของระบบมากกว่านี้ นะครับ
753 ความเสถียรของระบบ
754 ไม่ทันสมัย
755 มีความล่าช้า
756 รูปแบบ ที่ สวยงาม
757 igvndeogbsov;isebvoibreaoivboireavboirboib
758 igvndeogbsov;isebvoibreaoivboireavboirboib
759 ตัวหนังสือเล็กไปนิดหนึ่ง
760 นี้เลย ไรนิ เข้าหลายรอบ ละ เข้า ไม่ได้ ไรเนี้ยะ ให้ปีะเมินก่ประเมินแล้วไง
761 นี้เลย ไรนิ เข้าหลายรอบ ละ เข้า ไม่ได้ ไรเนี้ยะ ให้ปีะเมินก่ประเมินแล้วไง เอ่อ เข้าไม่ได้อีก
762 นี้เลย ไรนิ เข้าหลายรอบ ละ เข้า ไม่ได้ ไรเนี้ยะ ให้ปีะเมินก่ประเมินแล้วไง เอ่อ เข้าไม่ได้อีก
763 นี้เลย ไรนิ เข้าหลายรอบ ละ เข้า ไม่ได้ ไรเนี้ยะ ให้ปีะเมินก่ประเมินแล้วไง เอ่อ เข้าไม่ได้อีก
764 นี้เลย ไรนิ เข้าหลายรอบ ละ เข้า ไม่ได้ ไรเนี้ยะ ให้ปีะเมินก่ประเมินแล้วไง เอ่อ เข้าไม่ได้อีก
765 นี้เลย ไรนิ เข้าหลายรอบ ละ เข้า ไม่ได้ ไรเนี้ยะ ให้ปีะเมินก่ประเมินแล้วไง เอ่อ เข้าไม่ได้อีก
766 นี้เลย ไรนิ เข้าหลายรอบ ละ เข้า ไม่ได้ ไรเนี้ยะ ให้ปีะเมินก่ประเมินแล้วไง เอ่อ เข้าไม่ได้อีก
767 รายละเอียดข้อมูล
768 ขนาดตัวหนังสือ หรือข้อมูล
769 นี้เลย ไรนิ เข้าหลายรอบ ละ เข้า ไม่ได้ ไรเนี้ยะ ให้ปีะเมินก่ประเมินแล้วไง เอ่อ เข้าไม่ได้อีก
770 นี้เลย ไรนิ เข้าหลายรอบ ละ เข้า ไม่ได้ ไรเนี้ยะ ให้ปีะเมินก่ประเมินแล้วไง เอ่อ เข้าไม่ได้อีก
771 นี้เลย ไรนิ เข้าหลายรอบ ละ เข้า ไม่ได้ ไรเนี้ยะ ให้ปีะเมินก่ประเมินแล้วไง เอ่อ เข้าไม่ได้อีก
772 ควรจัดระบบให้ดีกว่านี้ ตอนลงทะเบียนลงไม่ได้
773 ขออนุญาตินะครับผม - อยากให้แก้การถอนรายวิชา ที่ต้องรออาจารย์ประจำวิชาอนุมัติ อยากให้ ถอนได้เลย - แยะประเภทข่าวสาร เช่น ประเภท 1ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2ข่าวนักศึกษาจบปีการศึกษา
774 คิดว่าไม่มี
775 เวลาคนใช้ระบบเยอะๆทำให้ระบบใช้งานไม่ได้
776 การเข้าระบบยาก บางครั้งรหัสผ่านเราถูก บอกรหัสผิด
777 เว็บชอบล้มครับ
778 ปรับปรุงระบบ ลงทะเบียน
779 เรียนร่วม เรียนเกิน คือ...
780 เรียนร่วม เรียนเกิน คือ...
781 ทำให้ใช้ง่ายขึ้นอีกนิด
782 ควรจะปรับปรุงให้ลงทะเบียนแล้วไม่พลาดอีก ไม่พอใจเป็นอย่างมาก
783 การลงข้อมูล ควรเป็นปัจุบันให้มากกว่านี้
784 การมองเหนสื่อต่างๆให้ชัดขึ้น
785 เข้าใจยาก ซับซ้อน
786 ควรมีการแจ้งข่าวสารที่สามารถรับรู้ได้รวดเร็วกว่านี้ เช่น การแจ้งเตือนล่วงหน้าสำหรับระบบประเมินอาจารย์ หรือ ปฏิทินวิชาการที่มีการเปลี่ยนแปลง เป้นต้น
787 ระบบชอบค้าง
788 ความรวดเร็วของระบบสารสนเทศ
789 ระบบลงทะเบียนนักศึกษา
790 ระบบการลงทะเบียน
791 อยากให้เข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว
792 ระบบการจัดการลงเบียนเพราะบ่อยครั้งลงทะเบียนเรียนไม่ได้
793 ระบบช้ามากๆ
794 ระบบช้ามากๆ
795 ระบบลงทะเบียนค่อนข้างช้านิดหน่อย
796 ข้อมูลเยอะ ซับซ้อน
797 บางครั้งมันค้าง
798 รหัสเข้ายากมาก เรียกว่าแทบไม่ได้เลย เสียอารมณ์จนแทบไม่อยากเข้ามาดูอะไรเลย
799 เรื่องเวปล่ม
800 ปฏิทินครุศาสตร์-ฝึกสอน ไม่มี
801 ข้อมูลไหนที่เด่นๆ ควรทำให้เห็นให้ชัดเจน
802 อยากให้อัพเดต เรื่องของตารางเรียน ตารางสอบ เร็วกว่านี้
803 ระบบล่าช้า
804 ความรวดเร็วในการเข้าเว็ปไซค์
805 ควรปรับปรุงระบบการลงทะเบียนให้เกิดความเร็วและไม่ติดขัด
806 คือการที่เอาแบบสอบถามมาแปะนี้แหละค่ะ
807 ชอบขัดข้อง
808 เมื่อลงทะเบียนเรียน ควรให้มีความเสถีนรของระบบมากขึ้น
809 ความเร็ว ของระบบ
810 เวลาคนเข้าใช้งานมากๆมักจะช้า
811 เวลาลงทะเบียน ระบบช้าไปหน่อยค่ะ
812 การลงทะเบียนเรียนมีปัญหา เวลาลงทะเบียนมักจะขัดข้อง
813 การลงทะเบียนเรียนมีปัญหา เวลาลงทะเบียนมักจะขัดข้อง
814 การลงทะเบียนเรียนมีปัญหา เวลาลงทะเบียนมักจะขัดข้อง
815 การลงทะเบียนเรียนมีปัญหา เวลาลงทะเบียนมักจะขัดข้อง
816 ให้เร็วกว่านี้
817 ควรปรับปรุงระบบการลงทะเบียนให้ดีขึ้นกว่านี้
818 ควรปรับปรุงเรื่องของความเร็วของการเข้าใช้งาน
819 ตอนลงทะเบียนเรียน เข้าระบบไม่ได้ พอเข้าได้ วิชาที่ต้องการก็เต็ม สุดท้ายก็ได้เรียนวิชาที่ไม่ต้องการ ติดเอฟ
820 ความรวดเร็วในการเข้าระบบ
821 ความรวดเร็วในการใช้งาน
822 ตัวอย่างคำร้องแต่ละอย่าง
823 อินเตอร์เน็ต
824 ข่าวสารบางประเภท ไม่ได้มีการอัพเดท เช่น กำหนดการลงทะเบียนที่ชัดเจน ประกาศการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ บางทีเข้ามาค้นหาข้อมูลไม่ค่อยพบเจอข้อมูลที่ต้องการ เจอแต่ประกาศในเรื่องที่ใหญ่ๆเพียงเท่านั้น
825 ควรจะมีระบบถามตอบให้กับนศ. ให้ทัน และรวดเร็ว เช่นอินบล็อกเป็นต้น
826 ควรจะมีระบบถามตอบให้กับนศ. ให้ทัน และรวดเร็ว เช่นอินบล็อกเป็นต้น
827 การเข้าถึงข้อมูลบางส่วน
828 ตัวหนังสือเล็ก
829 บางข้อมูลหายากและคลาดเคลื่อนไม่อัพเดต
830 ระบบล่มง่าย
831 ช่วงเวลาลงทะเบียนเรียน เข้าไม่ได้
832 ควรปรับปรุงในเรื่องระบบการลงทะเบียน การเสิชหารายวิชาที่จะลง
833 ระบบอินเทอร์เน็ต
834 ความซับซ้อน
835 ระบบล่มเวลาลงทะเบียนเรียน
836 ความรวดเร็ว
837 ความรวดเร็ว
838 ความรวดเร็ว
839 ข้อมูลบางข้อมูลยังไม่แก้ไข หลักสูตรปี 55 ไม่เหมือนปี 54 แต่ในระบบกลับเหมือนกัน งงสิครับ
840 อยากไห้ระบบ สารสนเทศนักศึกษา มีความเร็ว ในการลงทะเบียนหรือเว็ปไชต์ ของระบบสารสนเทศนักศึกษา
841 ความทันสมัย
842 บางทีปฎิทินสิชาการดูไม่ได้
843 ปรับ ระบบเวลา ที่ลงทะเบียน มีความล่าช้ามาก
844 เรื่องระบบลงทะเบียน
845 บางครั้งก็เข้าไม่ได้
846 บางครั้งก็เข้าไม่ได้
847 การเข้าระบบ
848 การเข้าระบบช้าควรปรับปรุง
849 เวลาคนเข้าเยอะ ระบบจะช้า
850 ควรมีสีสันที่สวยงาม
851 ควรมีสีสันที่สวยงาม
852 ขาดความลงตัว
853 การเข้าถึงระบบ
854 เมื่อเข้าหลายคนระบบช้ามาก
855 เว็บไซค์ชอบล่ม
856 ครวมีความชัดเจน เช่นไม่ครวเปลี่ยนวันเวลาสอบบ่อย
857 ครวมีความชัดเจน เช่นไม่ครวเปลี่ยนวันเวลาสอบบ่อย
858 ครวปรับปรุงเรื่องของการชัดเจนในเวลาสอบเช่นไม่เปลี่ยตารางสอบกระทันหันเพราะบ้างคนอาจเซฟข้อมูลไว้ก่อนที่จะเปลี่ยน
859 ระบบล่มบ่อย
860 การลงทะเบียนเรียนที่ไม่ยุ่งยาก
861 ประกาศต่างๆ ควรมีหัวข้อบอกไว้
862 มันช้ามากค่ะ
863 ความเร็วของข้อมูล
864 เข้าใช้งานได้บางครั้งบางคราว
865 เวลาลงทะเบียนเว็บล่ม ช้ามาก ควรพัฒนาอย่างมาก
866 ความสดใหม่ของข้อมูล
867 ระบบล่มบ่อย
868 ใส่รายละเอียดมากขึ้นและเข้าใจ ทำรูปแบบให้ทันสมัย อาจารย์ประจำวิชาต่างๆที่ นศ. เรียนสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชานั่นเช่น มาสอน หรือไม่มา แจ้งเรื่องล่วงหน้า เป็นต้นให้ได้รู้ โดย นศ สามารถเปิดเข้าไปเช็คก่อนไปเรียนได้
869 ควรนำระบบลงทะเบียนมารวมไว้ที่เดียวกัน
870 เป็นระบบเก่า
871 เพิ่มความมั่นคงของระบบให้มากกว่านี้
872 เพิ่มความมั่นคงของระบบให้มากกว่านี้
873 เพิ่มความมั่นคงของระบบให้มากกว่านี้
874 อยากให้ปรับปรุงระบบลงทะเบียน
875 การเข้าระบบช้ามาก
876 การเข้าระบบช้ามาก
877 ซับซ้อนเข้าใจยาก
878 ซับซ้อนเข้าใจยาก
879 ซับซ้อนเข้าใจยาก
880 ความเร็วการเข้าสู่ระบบ
881 ความเร็วการเข้าสู่ระบบ
882 ความเร็วการเข้าสู่ระบบ
883 ความรวดร็วในการหาข้อมูล
884 การเข้าถึงช้า
885 การลงทะเบียนเรียนควรจะมีการปรับปรุงดีกว่านี หรือไม่ก็ให้ทางมหาวิทยาลัย ลงให้นักศึกษาตามแผน เพื่อนที่จะรวดเร็ว แลไม่เสียเวลา
886 ความสวยงาม
887 ระบบมีปัญหา ส่วนมากจะลงทะเบียนไม่ค่อยได้
888 รูปแบบล้าสมัย
889 ปรับปรุงระบบให้มีความทันสมันย และสามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ขัดข้องทางการเข้าใช้
890 จัดระบบลงทะเบียนให้มีความชัดเจนมากๆๆๆกว่าที่เคย
891 ระบบทำงานช้า
892 ติดต่อระบบยากดำเนินการช้า
893 ระบบการลงทะเบียนเรียนให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้เพราะนักศึกษามีความเดือดร้อนมากในการลงทะเบียนเรียนไม่ครบและไม่ได้
894 น่าจะมีการตรวจสอบรูปในระบบว่ามีหรือไม่เป็นรูปชุด นศ. หน้าตรงหรือ ไม่
895 ควรปรับปรุงทั้งระบบ โดยเฉพาะการลงทะเบียน
896 ควรอัพเดทข้อมูลอยู่เสมอ และควรจัดหมวดหมู่ของข้อมูลให้ดูเรียบร้อยกว่านี้
897 ควรอัพเดทข้อมูลอยู่เสมอ และควรจัดหมวดหมู่ของข้อมูลให้ดูเรียบร้อยกว่านี้
898 ควรอัพเดทข้อมูลอยู่เสมอ และควรจัดหมวดหมู่ของข้อมูลให้ดูเรียบร้อยกว่านี้
899 การลงวิชาเนื่องจากระบบมีปัญหา
900 เรื่องการลงทะเบียนเรียน
901 -เวลาเข้ารหัสจะไม่ค่อยได้
902 เวลาลงทะเบียน ยากมาก เน็ตในมหาลัยช้า
903 เรื่อง เว็บล้ม
904 ความรวดเร็ว
905 ไม่มีข้อเสนอแนะ
906 เชื่อมต่อระบบ
907 เชื่อมต่อระบบ
908 เชื่อมต่อระบบ
909 การใช้รัหัสผ่าน
910 การใช้รัหัสผ่าน
911 ตอนลงทะเบียน มักจะมีปัญหา
912 เข้าระบบยาก
913 ความไวของข้อมูล
914 ควรมีระบบลงทะเบียนในที่เดียวกัน ระบบประเมินอาจารยืที่เดียวกัน สะดวกดี
915 ระบบล่มบ่อย ช้า ระบบรุ่นพระเจ้าเหา
916 ระบบลงทะเบียนและการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ทันเหตุการณ์
917 โค๊ดที่ให้กรอกบางตัวอ่านยากนิดนึง
918 เวลาเกรดออก ระบบชอบค้าง
919 ความเร็ว และพนักงานควรพูดมห้สุภาพด้วย
920 ปฎิทินกิจกรรม การเรียนการสอนต่างๆคะ
921 ความเร็วของการเข้าใช้งาน บางครั้งเหมือนระบบล่มค่ะ
922 การออกแบบที่ทันสมัย และ ความรวดเร็ว
923 ให้มีเนื้อหามากกว่านี้
924 ความรวดเร็วในการลงทะเบียน
925 ความรวดเร็วในการลงทะเบียน
926 อยากให้ปรับปรุงความรวดเร็วให้มากกว่านี้และการเข้าถึงง่ายต่อการใช้งาน
927 ระบบการลงทะเบียนเรียน
928 ควรมีระบบที่รองรับการใช้งานของนักศึกษาในเวลาลงทะเบียนเรียนที่ดีกว่านี้
929 ควรปรับปรุงระบบลงทะเบียนนักศึกษา
930 ความล้มเหลวของระบบในการใช้งานบางครั้ง
931 ความล่าช้า
932 ควรจะปรับปรุงอย่างมากในเรื่องการลงทะเบียนเรียนและการบอกข่าวสารต่างๆไม่มีความชัดเจน
933 ระบบค่อนข้างช้า
934 ระบบค่อนข้างช้า
935 ระบบค่อนข้างช้า
936 ระบบทุกอย่างในสารสนเทศ
937 ระบบชอบล่ม
938 บางข้อมูลหายากและคลาดเคลื่อนไม่อัพเดต
939 เข้ายากนิดหนึ่ง
940 ทำให้ตัวหนังสือ ชัดกว่านี้
941 เยอะแยะจนอธิบายไม่หมด
942 ความเร็วของอินเทอร์เน็ต
943 ล้าข้า ค้าง
944 ล้าข้า ค้าง
945 ข้อมูลเยอะเกินไป
946 ข้อมูลเยอะเกินไป
947 ความรวดเร็วในการเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
948 ความรวดเร็วในการเข้าใช้งาน
949 ระบบขัดข้องบ่อย
950 ระบบช้า ล้มเหลวบ่อย
951 ความล่าช้าในการอัพเดทช้อมูล
952 เวลาลงทะเบียนคนลงเยอะระบบค่าง เข้ายาก
953 การประเมินอาจารย์ ให้ประเมินทีเดียวได้ไหมครับไม่ต้องแยกกัน
954 อัพเดตตารางเรียนช้า
955 ช้าาาาาาาาา
956 เรียกดูข้อมูลได้ช้า
957 ระบบเซิฟเวอร์ ขณะลงทะเบียน
958 ระบบลงทะเบียนเรียนควรจะเปลี่ยนใหม่
959 เวลาลงทะเบียนช้ามาก
960 ควรปรับปรุงให้เข้าใช้ได้สะดวก
961 เอาใช้ง่ายกว่านี้
962 ระบบลงทะเบียนเรียน
963 ความเร็ว ทันสมัย
964 ทำให้ระบบไวขึ้น จัดระเบียบให้เป็นระบบ
965 ทำให้ระบบไวขึ้น จัดระเบียบให้เป็นระบบ
966 ความรวดเร็วในการอัปเดตข้อมูล
967 ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ ปรับปรุงระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
968 ความรวดเร็วในการใช้บริการค่ะ
969 ปรับปรุ่งให้รวดเร็วขึ้น
970 ปรับปรุ่งให้รวดเร็วขึ้น
971 ระบบจะมีปัญหาช่วงลงทะเบียน
972 ความรวดเร็ว
973 รวมเว็บการมากเกินไป
974 มีมากเกินไป
975 ช้ามาก เว็บล้มบ่อย ไม่ค่อยได้ใจ
976 แก้เซฺฟเวอร์ก่อนค่อยคุยกัน
977 ควรปรับปรุงระบบลงทะเบียนเรียนให้รวดเร็วและมีความเสถียรภาพให้มากที่สุดและควรปรับปรุงระบบการขอแก้ไขผลการเรียน ระบบขอเรียนร่วม ระบบขอเปิดรายวิชา ให้เป็นระบบไฮเทคโซเชียลโดยส่งคำร้องขอของนักศึกษาต่างๆไปยังอีเมลของอาจารย์ผู้สอนโดยตรง ไม่ต้องมีการปริ้นเป็นแผ่นคำร้องขอเพื่อให้เซ็นอนุมัติอีก
978 ความรวดเร็ว
979 ตอนลงทะเบียนเรียนช้า
980 ควรติดแอร์ให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาเพื่อความเท่าเทียมกัน...
981 การเข้าระบบ บางครั้งเข้ายาก
982 ความรวดเร็วและระบบควรปรับให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้
983 ก็โอเคนะ แต่ระบบ อื่นๆ เช่น ระบบลงทะเบียน แย่สุดๆ
984 การรองรับผู้ใช้งาน
985 เข้าระบบ log in ยากมาก
986 ระบบล่ม เวลามีผู้เข้าใช้งานมากๆ
987 ระบบลงทะเบียนอยากให้ช่วยแก้ไข
988 ระบบลงทะเบียน ช้าเกินไป ควรปรับปรุง
989 ในการลงทะเบียนเรียน ควรมีความรวดเร็วมากกว่านี้
990 ความรวดเร็วของระบบ ในการลงทะเบียนวิชาเรียน
991 ปรับปรุงในเรื่องระบบการลงทะเบียน
992 ความรวดเร็วในการหาข้อมูล
993 รูปแบบเว็บเพจ
994 ระบบค่อนข้างช้า
995 ระบบค่อนข้างช้า
996 ควรปรับปรุง ระบบลงทะเบียนเรียนค่ะ ช้ามาก ระบบล้มตลอดเลย
997 การเข้าใช้งาน ควรแยกให้เป็นประเภทๆๆไปและแก้ไขปัญหาเกรดลดหายเอง
998 ระบบการทำงานที่ดีขึ้น
999 เว็ปล่ม วันเกรดออก
1000 ปรับปรุงระบบ
1001 ปรับปรุงระบบ
1002 ความเร็วของระบบลงทะเบียน
1003 ความรวดเร็วและการรองรับนักศึกษาต่อระบบ
1004 ความรวดเร็วในการเรียกใช้
1005 ช้าและยุ้งยาก
1006 การตอบคำถามจาก บุคคลหรือ นศ.ในเว็บ ตอบบ้างไม่ตอบบ้าง นานๆมาตอบบ้าง
1007 ควรแก้ไขระบบเซิฟเวอร์ด้วยอะไรหลายๆๆอย่าง เดียวนนี้เป็นไอที ละ เอาระบบการให้งานแบบเข้าสู้ระบบได้เยอะๆๆแล้วไม่ล่มเหมือนเฟสบุ๊คมั่งก้อได้นะคับ
1008 ความราบรื่นในการใช้งานบางทีก็หลุดเอง
1009 -ความเร็วของอินเตอร์เน็ต ยังช้าทำให้ค้นหาข้อมูลไม่สะดวกเท่าที่ควร
1010 ระบบชอบล่ม
1011 ความเสถียรของระบบ
1012 ควรปรับปรุง ระบบลงทะเบียนเรียน
1013 ปรับปรุงให้ดูทันสมัยขึ้น
1014 ระบบค่อนข้างช้าเวลาคนใช้จำนวนมาก
1015 ความเร็วขแงระบบ ไม่ว่าจะเป็นลงทะเบียน รือระบบนี้ก็ตาม
1016 เพิ่มความเร็วหน่อยคงดี..
1017 -การเข้าถึงหน้าต่างๆของข้อมูล -หน้าแรก การจัดหน้าตาให้มีความชัดเจน รูปแบบที่สะดวก ทันสมัย
1018 ช้าไปนิดๆๆๆ
1019 ช้าไปนิดๆๆๆิืิืืทอแทืทแเ้ท้เ่ท้
1020 ระบบลงทะเบียน และ การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงครับ
1021 การลงทะเบียบ
1022 การลงทะเบียบ
1023 การลงทะเบียบ
1024 ระบบลงทะเบียนควรแก้ไขเรื่องระบบล้ม เพราะถ้าลงไม่ทันก็ต้องเสียเวลา
1025 การเข้าระบบบางครั้งมีความล้าช้า
1026 การเข้าระบบบางครั้งมีความล้าช้า
1027 ควรจัดระบบข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ เเละ เข้าใจได้ง่าย
1028 ระบบช้าๆๆบางครั้งก๊เข้าไม่ได้
1029 การลงทะเบียน
1030 การลงทะเบียน
1031 การลงทะเบียน
1032 ข้อมูลค่อนข้างล่าช้า เช่น ตารางเรียน
1033 บางครั้งชอบเข้าระบบไม่ได้ช้ามากกกกกกกกก
1034 การกรอกรหัสยืนยัน
1035 ขอให้ระบบในการลงทะเบียนเรียนเร็วกว่านี้อีกค่ะ
1036 ลงทะเบียนเป็นล่ม
1037 บางทีเข้าใช้งานระบบไม่ได้ ระบบล้มบ้างอะไรบ้าง ยิ่งตอนลงทะเบียนเรียนระบบแย่มากๆค่ะ เข้าลงทะเบียนเรียนไม่ได้เลย เลยต้องไปแอดมือในบางรายวิชาที่เต็มแล้ว ทำให้เสียเวลามากๆค่ะ
1038 เว็บล่มบ่อย
1039 มีการนำเสนอข้อมูลใหม่ๆ
1040 เวลาคนเข้าใช้งานเยอะๆ ระบบช้ามากครับ
1041 ไม่ชอบตัวโค๊ดภาษาอังกฤษ แค่กรอกรหัสนศ รหัสผ่าน บัตรประชาชน ก็เยอะพอละคับ อิอิ
1042 ระบบลงทะเบียนกากมาก
1043 ระบบลงทะเบียนห่วยมาก เริ่มลงทะเบียน 9:00โมง เพียงแค่ 10นาทีระบบก็พังแล้ว แย่มาก วิชาเรียนก็ไม่พอต่อนักศึกษา
1044 ระบบช้า ตอนมีการลงทะเบียน
1045 ควนขยายเซิฟเวอร์ให้กว้างกว่านี้
1046 ระบช้าเวลาคนเข้าเยอะ
1047 เวลาลงทะเบียนล่มบ่อยไปหน่อย
1048 ควรปรับปรุง ให้มีความรวดเร็ว และ สามารถเข้าได้จำนวนมาก ในเวลาเดียวกัน
1049 ค่อนข้างช้า เข้าสู่ระบบด้วยความยากลำบาก
1050 การปรับตารางสอนของแต่ละภาคไม่ตอบสนองต่อความต่อการ
1051 ระบบลงทะเบียนเรียน
1052 ความจุ ของ คนที่เข้ามาใช้เว็บ
1053 สีสันต์ของเว็บไซต์...ควรเป็นสีที่เรียบง่ายสบายตาดีที่สุด!!
1054 เดดาเ้่ย้ส่งวสแดวปแสะทมดวแงมเ่สวเาเ้ายบะัรนยหี่ำนมกั
1055 โง่เเง่าเต่าตุ่น
1056 ความเร็วในการเข้าระบบ และการกรอกตอบแบบสอบถาม
1057 ความเร็วในการเข้าระบบ และการกรอกตอบแบบสอบถาม
1058 ความเร็วในการเข้าระบบ และการกรอกตอบแบบสอบถาม
1059 ความเร็วในการเข้าระบบ และการกรอกตอบแบบสอบถาม
1060 การลงทะเบียนสำหรับนักศึกษามีปัญหาทุกเทอมแย้งกันลงระบบก็เออเล้อช้าเด้งโหลดนาน
1061 ใส่รหัสถูกแล้วบางทีเข้าไม่ได้
1062 บางครั้งระบบมันไม่ค่อยดี
1063 ระบบจะล่มเมื่อมีผู้ใช้มากๆๆ
1064 ระบบจะล่มเมื่อมีผู้ใช้มากๆๆ
1065 ความรวดเร็วของระบบ
1066 ควบคุมคุนภาพ
1067 มีข้อมูลที่มากขึ้น
1068 มีข้อมูลที่มากขึ้น
1069 ระบบล่มบ่อย ควรปรับปรุง
1070 บางครั้งการเรียกใช้งานมีความล่าช้า
1071 ระบบบางทีขัดข้อง
1072 แบบฟอร์มเอกสารควรมีดาวน์โหลดเยอะกว่านี้
1073 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
1074 มีปัญหาเดิมๆช่วงที่เปิดลงทะเบียนทุกเทอม แก้ไขจุดนี้ได้ก็ดีมากเเล้วครับ ขอบคุณครับ
1075 มีข้อมูลให้สมบูรณ์กว่านี้ เปลี่ยนหน้าเว็บให้ดูดีกว่านี้
1076 เปลี่ยนหน้าเว็บให้ดูดีกว่านี้
1077 การใช้งานช้า
1078 ปัญหาระบบล่ม
1079 ระบบล่มบ่อย เน็ตไม่แรง ระบบช้า
1080 เข้าระบบได้ช้าเมื่อมีนักศึกษาใช้งานจำนวนมาก พร้อมกัน
1081 มีความล่าช้าบ้าง
1082 ความเร็วในการจองรายวิชา
1083 เวลาเข้าระบบ พิมพ์ข้อมูลถูกต้องทุกอย่าง แต่ชอบบอกว่ารหัสไม่ถูกต้อง บางครั้งรีบมากๆ แต่เข้าไม่ได้
1084 วิธีการสืบค้นข้อมูลค่อนข้างเข้าใจยาก
1085 การเข้าใช้งาน
1086 ปฏืทินวิชาการ
1087 ปฏืทินวิชาการ
1088 ทำระบบให้ทันสมัยกว่านี้ สะดวกรวดเร็ว
1089 ทำระบบให้ทันสมัยกว่านี้ สะดวกรวดเร็ว
1090 เข้าระบบยาก
1091 หน้าตา Interface ใช้งานยาก
1092 การประกาศผลการเรียน
1093 ระบบลงทะเบียนชอบมีปัญหาช่วยปรับปรุงให้ดีๆหน่อยครับ
1094 ระบบแผนการเรียน ให้ Update
1095 เว็บล่มวันลงทะเบียน
1096 เข้ารหัสยาก ทั้งๆที่รหัสถูกต้อง
1097 ควรทำเป็นขั้นตอนและรวดเร็ว เวลาลงทะเบียนเรียน เว็บชอบล้มตลอด
1098 ความทันสมัย รูปแบบหน้าเวปไซส์
1099 ควรปรับปรุงระบบ
1100 ควรปรับปรุงระบบ
1101 แยกหมวดหมู่ให้ชัดเจน
1102 .............
1103 หมวดหมู่ ความเร็ว
1104 มีความเสถียรมากกว่านี้ เช่น หากนักศึกษาเข้าระบบพร้อมกันบางครั้งระบบล่ม
1105 ข้อมูลข่าวสารควรแจ้งให้เร็ว
1106 ข้อมูลข่าวสารควรแจ้งให้เร็ว
1107 ความรวดเร็วของระบบ
1108 ความรวดเร็วของระบบ
1109 ความรวดเร็ว ควรปรับปรุงเป็นอย่างมาก
1110 ความรวดเร็ว ควรปรับปรุงเป็นอย่างมาก
1111 ความรวดเร้ว
1112 พนักงานควรให้บริการที่ดีกว่านี้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถสอบถามได้ สดวกหากมีปัญหาที่จะปรึกษา.
1113 ความทันสมัย ความน่าเชื่อถือ ความเร็วของระบบ
1114 ความทันสมัย ความน่าเชื่อถือ ความเร็วของระบบ
1115 ความทันสมัย ความน่าเชื่อถือ ความเร็วของระบบ
1116 บางครั้งระบบเข้าไม่ได้
1117 เน็ตหลุดบ้าง เวลานักศึกษาเข้าระบบจำนวนมาก
1118 ช้า รวน ข้อมูลไม่ละเอียดถี่ถ้วน กำกวม
1119 ปรับปรุงตรงส่วนลงทะเบียนวิชาเรียน เนื่องจากมีความล่าช้าและมีปัญหาทุกเทอม ทำให้ลงทะเบียนจองวิชาเรียนไม่ได้
1120 ยังไม่มีจุดที่ควรปรับปรุง
1121 ควรที่จะมีระบบอินเทอร์เน็ตที่เร็วกว่านี้
1122 ระบบมันจะล้มบ่อยเวลาคนเข้าเว็บเยอะ
1123 เพิ่มข้อมูลข่าวสารเยอะ
1124 หารายละเอียดยาก
1125 รูปแบบที่น่าสนใจมากขึ้น
1126 บางทีระบบรวนและไม่ตอบสอง
1127 บางทีระบบรวนและไม่ตอบสอง
1128 ความเร็วของระบบ
1129 ความรวดเร็วของข้อมูล
1130 ข้อมูลล่าช้า
1131 ใช่รูปแบบให้เป็นสากล ก็จะดีมาก
1132 ความรวดเร็วในการเข้าถึง
1133 บางครั้งเข้าใช้งานไม่ได้
1134 เข้าระบบชอบล้ม ทำให้ยากในการเข้าระบบ
1135 การเข้าสู่ระบบที่รวดเร็ว
1136 ระบบมีปัญหา เว็บล่มบ่อยครั้ง
1137 ความล่าช้าของระบบ
1138 มีความล่าช้า
1139 ความสมบูรณ์ของระบบ
1140 ช้าเวลาลงทะเบียนเรียน
1141 ระบบค้าง เวลาลงทะเบียน
1142 ข้อมูลที่ชัดเจน และความสะดวกสะบายรวดเร็ว
1143 ให้เปิดผ่านโทรศัพ์ได้
1144 ให้เปิดผ่านโทรศัพ์ได้
1145 ให้เปิดผ่านโทรศัพ์ได้
1146 ตอนลงทะเบียนระบบชอบมีปัญหา
1147 เวลาในการเข้าระบบ บางทีใส่รหัสไรถูกแต่เข้าไม่ได้ ใส่อีกทีก็เข้าได้
1148 ความเร็วของระบบ
1149 ความเร็วของระบบ
1150 อัพเดรทข้อมูลสำคัญๆให้เห็นชัดๆหน่อย
1151 ระบบเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะ หนูเข้าบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้ทั้งๆที่เป็นรหัสเดียวกัน ปรับปรุงหน่อยนะคะ
1152 รายละเอียดควรแบ่งแยกให้ชัดเจนกว่านี้
1153 ระบบช้ามาก
1154 ความว่องไว เมื่อมีผู้ใช้พร้อมกันจำนวนมาก
1155 อยากให้เร๊วอีกนิด
1156 รูปแบบการจัดหน้าเว็บไซต์ ระเกะระกะ ไม่เป็นสัดส่วน จัดรูปแบบหัวข้อข้อมูลแปลกๆ ทำให้หาข้อมูลยาก การค้นหาข้อมูลก็ลำบาก เข้าใจยาก
1157 การเข้าถึงเยอะไป
1158 ปรับปรุงระบบการลงทะเบียน
1159 ระบบมักจะล่มบ่อย
1160 ระบบมักจะล่มบ่อย
1161 ระบบมักจะล่มบ่อย
1162 บางเว็บไซต์โดนบล็อค
1163 บางเว็บไซต์โดนบล็อค
1164 เข้าหาใด้ง่ายก่วานี้
1165 ปรับปรุงระบบให้ดีกว่านี้
1166 ความล่าช้าต่อการเข้าชม
1167 ความเร็วของระบบ
1168 ความเร็วของระบบ
1169 ความเร็วของระบบ
1170 ความเร็วในการเข้าระบบ
1171 ความเร็วในการเข้าระบบ
1172 เนื้องจากเวลามีนักศึกษาเข้าใช้เยอะจึงทำให้มีปันหาการเชื่อมต่อไม่ได้บ่อย
1173 การกระจายข่าวสาร ไม่ค่อยเข้าถึง
1174 อยากใก้เข้าระบบเกิน 15 นาทีได้
1175 ขอพัฒนาให้เว็บมันไม่ล่มเวลาลงทะเบียน
1176 อัพโหลดช้า
1177 ควรสร้าระบบที่รวดเร็วกว่านี้ แก้ไขระบบลงทะเบียนใหม่เถอะค่า
1178 ช้าเวลาลงทะเบียนเรียน
1179 ระบบเข้าใช้งานไม่ได้ในบางเวลา
1180 ความรวดเร็ว
1181 ปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม
1182 ปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม
1183 ปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม
1184 เร็วกว่านี้
1185 ความเร็วเร็ว
1186 ดูมันยุ่งยากกว่าเดิมและเข้าระบบยากกว่าเดิม
1187 ความรวดเร็วของระบบ
1188 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
1189 เมื่อ นศ.เข้าพร้อมกัน เว็บไซด์ล่ม ช้า
1190 เมื่อ นศ.เข้าพร้อมกัน เว็บไซด์ล่ม ช้า
1191 เมื่อ นศ.เข้าพร้อมกัน เว็บไซด์ล่ม ช้า
1192 รายละเอียดควรแบ่งแยกให้ชัดเจนกว่านี้
1193 ระบบการทำงานช้ามากในการลงทะเบียนหรือใช้ระบบพร้อมกันหลายๆที่
1194 ระบบชอบช้าเวลาลงทะเบียน
1195 ความละเอียดและชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
1196 เมื่อมีผู้ใช้บริการมาก ระบบจะเข้าไม่ได้ หรือเข้าได้แต่หลดช้า
1197 บางครั้งข้อมูลไม่ทัวถึง
1198 การเข้าถึงที่ยาก
1199 วิธีการสืบค้น
1200 การเข้าระบบอาจล่มบ่อยเมื่อเข้าใช้งานเยอะ
1201 1.ระบบล่าช้า 2.ข้อมูลไม่อัพเดล
1202 ระบบมักจะล้มเหลวบ่อย
1203 การจัดระเบียบสารสนเทศ
1204 หมวดหมู่เยอะเกิน
1205 หาข้อมูลยาก
1206 หาข้อมูลยาก
1207 ทำให้ง่ายๆไม่ต้องทำให้ยุ่งยาก
1208 ระบบรองรับ user ที่ login เข้า server ช่วงลงทะเบียนเรียนอยากให้มีมากขึ้นครับ
1209 เรียกใช้ข้อมูลช้า
1210 รายละเอียดควรแบ่งแยกให้ชัดเจนกว่านี้
1211 รายละเอียดควรแบ่งแยกให้ชัดเจนกว่านี้
1212 ข้อมูลควรจะจัดให้เป็นระเบียบมากกว่านี้ โดยเฉพาะสำหรับข้อมูลที่จะใช้ปริ้นออกมาเป็นเอกสารต่างๆ
1213 ควรพัฒนาทักษะทางภาษา
1214 ความสมบรูณ์แบบของระบบ
1215 ระบบบ้างครั้งก็เข้าไม่ได้ โดยเฉพาะช่วงที่ นศ. เข้ากันเยอะๆคะ
1216 ข้อมูลน้อยไป
1217 ด้านความรวดเร็ว
1218 ประวัตินักศึกษา
1219 ประวัตินักศึกษา
1220 แต่ขาดซึ่งความรวดเร็วและความชัดเจน
1221 การเข้าระบบ
1222 น่าเพจระบบดูธรรมดามากเลยต้องปรับให้ทันสมัย
1223 ระบบมีปัญหา บางทีเข้าระบบไม่ได้ ควรปรับปรุงในส่วนนี้
1224 ระบบควรรองรับความต้องการใช้งานให้มากกว่านี้
1225 น่าจะมีคะแนนเก็บในแต่ล่ะวิชาแสดงให้เห็นแบบชัดเจนจะได้มัการคาดคะเนในผลกาีเรียรได้
1226 เวลาต้องการ transcript ควรมีระบบปริ้นแบบรับรองให้นักศึกษาใช้งาน แล้วค่อยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรอง เพราะรูปแบบเดิมเวลาจะต้องใช้มันดูไม่น่าเชื่อถือเพราะปริ้นส์มาจากเว็บ ทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
1227 ระบบลงทะเบียนเรียน
1228 กำหนดปฏิทินการจัดการเรื่องระบบที่แน่นอนเช่นแจ้งวันที่การออกผลการเรียนแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา
1229 ปรุงปรุงระบบให้รวดเร็วขึ้น
1230 ควรจะมีความรวดเร็วในการทำงานมากกว่านี้ อย่างเช่นการกรอกรหัสผ่านเพื่อที่จะใช้wifiในมหาวิทยาลัย ผ่านไปตั้งหนึ่งภาคเรียนถึงจะเล่นได้ น่าจะมีระบบที่เชื่อมต่อระหว่างแต่ละคณะกับระบบสารสนเทศเลย จะได้ไม่เสียเวลาในการกรอกข้อมูล และทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน
1231 คำนวลผลการเรียน
1232 ระบบการทำงานให้เร็วกว่านี้
1233 เรื่องการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
1234 ข้อขัดข้องของการจองรายวิชาเรียน
1235 ระบบลงทะเบียนเรียน
1236 ช้า ข้อมูลไม่ครบ
1237 ความเร็วในการเข้าระบบ
1238 ความเร็วในการเข้าระบบ
1239 ระบบมีความล่าช้า
1240 ควรมีรายละเอียดให้มากกว่านี้
1241 เช้าใช้ยาก
1242 ขอให้มีความรวดเร็ว
1243 เพิ่มความเร็วของระบบอีกให้มีความเร็วมากกว่าเดิม
1244 ช้ัมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
1245 ให้ระบบเร็วกว่านี้
1246 เรื่อง ที่จอดรถมอเตอร์ไซค์
1247 ขยายระบบให้ไม่มีการหลุด
1248 ระบบลงทะเบียนเรียน
1249 ดีทุกอย่าง
1250 ดีทุกอย่าง
1251 ดีทุกอย่าง
1252 อยากให้มีส่วนที่แก้ไขข้อมูลประวัติส่วนตัวของนักศึกษา เพราะบางข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง
1253 ระบบล่มเวลาลงเรียนลำบากมากคะ นักศึกษาก็เยอะแย่งกัยลงอีก ระบบล่มอีก
1254 ระบบมีความล่าช้า
1255 ข้อมูลที่เป็นวิชาการที่ให้บริการนักศึกษาไม่ควรมีรหัสซ้ำซ้อน
1256 เข้าระบบยาก ช้านิดๆ
1257 เข้าระบบยาก ช้านิดๆ
1258 รหัสยืนยันการเข้า
1259 มันซับซ่อนหลายขั้นตอน
1260 มันซับซ่อนหลายขั้นตอน
1261 บางส่วนค้นหาข้อมูลยาก ควรทำให้ง่ายต่อการหาและความเข้าใจมากกว่านี้
1262 ไม่มีข้อมูลที่จะต้องปรับปรุงค่ะ
1263 บางที่มันเข้าดูตารางสอบไม่ได้ มันบอกว่ารหัสผิดทั้งที่มันก็ไม่ได้ผิด
1264 บางที่มันเข้าดูตารางสอบไม่ได้ มันบอกว่ารหัสผิดทั้งที่มันก็ไม่ได้ผิด
1265 บางทีมันเข้าระบบไม่ได้บอกว่ารหัสผิดทั้งที่มันก็ไม่ได้ผิด
1266 บางทีมันเข้าระบบไม่ได้บอกว่ารหัสผิดทั้งที่มันก็ไม่ได้ผิด
1267 รูปแบบให้น่าใช้มากขึ้น
1268 บางทีคนใช้เยอะมันล่ม
1269 บางทีคนใช้เยอะมันล่ม
1270 ไม่มีความคิดเห็น
1271 ไม่มีความคิดเห็น
1272 การอัพเดตข้อมูล
1273 เพิ่มความเร็วของระบบ
1274 ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
1275 ปฏิทินวิชาการดูแล้วงง วันที่กิจกรรมต่างๆไม่เรียงกัน
1276 สีส้นความทันสมัย
1277 ระบบขอเว็ปล้มตอนลงทะเบียนเรียน
1278 ให้มีความปลอดภัยด้านการเข้าถึง
1279 การล่มของระบบและการเข้าไม่ได้ของระบบ
1280 ระบบที่ช้ามากๆ ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
1281 ระบบวิธีการลงทะเบียนเรียนที่ไม่สมบูรณ์ระบบล่มตอนลงทะเบียน
1282 ความเร็วของระบบสารสนเทศ
1283 ระบบลงทะเบียนเรียน
1284 ภาพพื้นหลัง
1285 การลงทะเบียน การจองรายวิชา ควรจะทำให้เสร็จในทุกขึ้นตอน และเปิดใช้ทีเดียวไม่ควรมีการปรับปรุงในขณะที่ให้นักศึกษาใช้บริการ
1286 อยากปรับปรุงระบบให้ดีกว่า
1287 ระบบคำนวณเกรด
1288 เน็ตหรือระบบการลงทะเบียนช้า
1289 เน็ตหรือระบบการลงทะเบียนช้า
1290 อัพเดทข้อมูลให้ไวขึ้นอีกนิดครับ
1291 เร็วกว่าเดิม
1292 ความรวดเร็ว
1293 เวลาดูเกรด บางครั้งจะช้า
1294 ช้าเวลาคนเยอะ
1295 ตัวหนังสือที่เล็กเกินไป
1296 บางทีรูปไม่ขึ้น
1297 เข้าระบบยากมาก
1298 เข้าระบบยากมาก
1299 เซฟเวอร์ชอบล้ม
1300 เซฟเวอร์ชอบล้ม
1301 เซฟเวอร์ชอบล้ม
1302 ความไวต่อการตอบสนอง
1303 ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ เว็บล้ม
1304 รวดเร็วต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
1305 ระบบช้า. รหัสเหมือนเดิมแต่เข้าระบบไม่ได้
1306 ระบบเข้าซับซ้อน
1307 ความรวดเร็ว
1308 บางครั้งช่วงเวลาที่มีผู้ใช้งานเยอะระบบจะล่มทำให้เข้าใช้งานระบบไม่ได้ต้องรออีกหลายวันจึงอยากเสนอแนะหรือแนะนำให้มีการแก้ไขให้รวดเร็วกว่านี้ก็จะเป็นการดี
1309 ไม่ต้องตรวจ ภาษา อิ้ง
1310 มีการเข้าระบบที่ช้า เวลาที่มีคนเข้าเป็นจำนวนมาก
1311 ปรับให้ทันสมัย
1312 ถ้าคนเข้าเยอะแล้วจะเข้าไม่ได้
1313 ระบบช้าเมื่อคนเข้ามากๆพร้อมกัน
1314 ความเร็วในการค้นหาข้อมูลยังไม่ค่อยเร็ว
1315 ความเร็วควรปรับปรุงมากค่ะ
1316 บางทีก็ช้าเกินไป
1317 บางครั้งต้องการดูปฏิทิน แต่กลับไปเจออย่างอื่น
1318 ความรวดเร็ว
1319 ความรวดเร็ว
1320 ความรวดเร็ว
1321 เวลาบอกเกรดควรจะมีประกาศว่าออกวันไหนเวลากี่โมง
1322 ระบบลงทะเบียน
1323 ควรปรับปรุงระบบไม่ให้มันล้ม
1324 ควรปรับปรุงระบบไม่ให้มันล้ม
1325 ควรปรับปรุงระบบไม่ให้มันล้ม
1326 ควรปรับปรุงระบบไม่ให้มันล้ม
1327 เรื่องการเข้าระบบ บางทีก็เข้าไม่ได้
1328 ความรวดเร็ว
1329 เวลาลงทะเบียนยากลำบากมาก
1330 ระบบลงทะเบียน
1331 ระบบอาจจะขัดข้องบ่อย
1332 เรื่อง ยื่นคำร้องต่าง ๆ และระบบการลงทะเบียนเรียน
1333 ระบบการลงทะเบียนเรียน
1334 ระบบล้มบ่อย
1335 บางครั้งก้เข้ารหัสตนเองไม่ได้
1336 อาจจะมีบางครั้งที่ระบบล่าช้า
1337 ครรปรับปรุง
1338 ครรปรับปรุง
1339 การเข้ารหัสผ่าน
1340 ระบบช้าเวลาใช้งานเยอะ
1341 เข้าระบบช้า
1342 ตัวหนังสือเล็ก
1343 เวลาลงทะเบียนไม่อยากให้หลุดหรือลงทะเบียนไม่ได้ครับ
1344 ระบบควรมีความรวดเร็วกว่านี้
1345 พัฒนาระบบลงทะเบียนเรียน ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
1346 ข้อมูลอัพเดตล่าช้า
1347 มีปัญหาเวลาเข้าระบบ ทั้งๆที่กรอกถูก ต้องลองเป็นสิบๆรอบคะ
1348 ควรสร้างข้อสังเกตในการเข้าระบบที่เห็นได้ง่ายกว่านี้
1349 พยายามทำให้ระบบข้อมูลมีการพัฒนา โดยเฉพาะความรวดเร็ว และความมีประสิทธิภาพ
1350 ความสะดวก รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
1351 ความล่าช้าของระบบ
1352 ความเร็วของระบบ
1353 ไม่มีดีอยู่แล้ว
1354 เว็บไม่สวย ดูยาก
1355 ข้อมูลข่าวสารที่น้อย
1356 การหาหัวข้อ ข้อมูลยาก
1357 อยากให้ระบบเร็วขึ้น
1358 ความช้าของระบบ
1359 ทำ เซิฟเวอร์ให้มั่นคง ตอนลงทะเบียนเรียน ไม่ให้ เซิฟเวอร์ ล้ม ให้นักศึกษา ลงตามที่ต้องการได้อย่ารวดเร็วง่ายดาย หรือไม่ก้อควร บังคับให้ลงตาม มหาวิทยาลัยเลย ให้มหาวิทยาลัย วางแผนการเรียนมาให้เลย ถ้าไม่พอ ให้นักศึกษาเปลี่ยนได้ บางวิชา
1360 ระบบล้มในวันลงทะเบียนเรียน
1361 เวลาลงทะเบียนเรียนช้ามาก
1362 เข้าเพียงครั้งเดียวได้เลย โดยไม่ต้องใส่รหัสผ่านหลายรอบ
1363 การลงทะเบียนเรียน
1364 การลงทะเบียนเรียน
1365 การลงทะเบียนเรียน
1366 - ข้อมูลชัดเจน
1367 ควรตั้งระบบป้องกันให้มากกว่านี้
1368 -แบบฟอร์ม หน้าจอที่แสดงผลยังคงไม่มีความสวยงามทันสมัยหรือน่าสนใจ ยังสามารถใช้ได้อยู่ -ตารางเรียนและตารางสอน ที่ออกมาช้า และไม่มีรายชื่ออาจารย์ผู้สอนให้สามารถติดตามข้อมูล หรือสอบถามอาจารย์ผู้สอนได้ ควรเพิ่มฐานข้อมูลอาจารย์ผู้สอนวิชาต่างๆ เข้ามาในระบบ ให้นักศึกษาสามารถทราบข้อมูลครูผู้สอนได้ด้วย
1369 -แบบฟอร์ม หน้าจอที่แสดงผลยังคงไม่มีความสวยงามทันสมัยหรือน่าสนใจ ยังสามารถใช้ได้อยู่ -ตารางเรียนและตารางสอน ที่ออกมาช้า และไม่มีรายชื่ออาจารย์ผู้สอนให้สามารถติดตามข้อมูล หรือสอบถามอาจารย์ผู้สอนได้ ควรเพิ่มฐานข้อมูลอาจารย์ผู้สอนวิชาต่างๆ เข้ามาในระบบ ให้นักศึกษาสามารถทราบข้อมูลครูผู้สอนได้ด้วย
1370 ความทันสมัย
1371 เข้าระหัสยาก
1372 เข้าระบบยาก
1373 การเข้าระบบ
1374 การเข้าระบบ
1375 ระบบเครือข่าย การเชื่อมต่อ
1376 อินเตอร์เน็ตช้า
1377 ข้อมูลทันสมัยที่สุด ครอบคลุมให้มากที่สุด
1378 ลงทะเบียนเรียนอะ ปรับนู้น
1379 ต้องเร็วกว่านี้
1380 บางทีระบบล้ม ต้องเข้าหลายครั้ง
1381 ระบบตอนลงทะเบียนเรียน อยากให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ค่ะ
1382 ตัวหนังสือ
1383 ระบบการคำนวณเกรดของนักศึกษา,การลงทะเบียนเรียน
1384 การให้บริการ
1385 ระบบต้องปรับปรุงมากกว่านี้ให้เข้าใจได้ง่าย
1386 ควรปรับปรุงการลงทะเบียนเรียน
1387 อยากให้ ปรับปรุง การคำนวณเกรด คับ อยากให้มีตลอดทั้งเทมอ
1388 อยากให้ ปรับปรุง การคำนวณเกรด คับ อยากให้มีตลอดทั้งเทมอ
1389 อยากให้ ปรับปรุง การคำนวณเกรด คับ อยากให้มีตลอดทั้งเทมอ
1390 ความเสถียรของระบบ
1391 ความล่าช้า
1392 ความล่าช้า
1393 ระบบลงทะเบียนเรียน
1394 ป้องกันการล่มของระบบ
1395 ป้องกันการล่มของระบบ
1396 ป้องกันการล่มของระบบ
1397 การอัพเดทข้อมูลล่าช้า. เห็นเมนู ปิดปรับปรุงหลายที่เกินไป
1398 ความรวดเร็วในการให้บริการต่างๆ
1399 ควรรวดเร็วขึ้น
1400 การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
1401 ทำเซิฟเวอร์รองรับ การลงทะเบียนเรียนให้ดีขึ้น เพราะตอนลงทะเบียนเซิฟล่มตลอด นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ เกิดความล่าช้าและปัญหาแก่นศ.
1402 การอัพเดทข้อมูลล่าช้า. เห็นเมนู ปิดปรับปรุงหลายที่เกินไป
1403 ควรบอกเกี่ยวกับขอมูลต่างๆเช่นจะจองเรียนเพิ่มเติมได้ยังไงให้เข้าใจง่ายขึ้น
1404 ควรเพิ่มจุดบริการภายในมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการใช้งานของนักศึกษาให้มากขึ้น ปัจจุบันจุดบริการที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของนักศึกษาที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
1405 ควรอัปเดทข้อมูลให้ไวกวา่นี้
1406 งานลงทะเบียนน่าจะดีกว่านี้
1407 ระบบลงทะเบียนเรียน จะใช้งานไม่ได้ถ้าเปิดลงทะเบียน
1408 จัดระเบียบลิ้งค์เว็บไม่ค่อยดี ใครไม่เคยเข้าใจอาจจะงงๆ อยากให้จัดหน้าเว็บให้น่าใช้กว่านี้
1409 ระบบลงทะเบียน
1410 ระบบ ค่อนข้างจะรวน
1411 ระบบ ค่อนข้างจะรวน
1412 อยากให้เอาระบบจองวิชามาใส่รวมกับระบบสารสนเทศ จะได้ไม่ต้องเข้ารหัสไปมาวุ่นวายหลายรอบ
1413 หาลิงค์ที่ตรงตามที่ค้นหาอยาก
1414 หาลิงค์ที่ตรงตามที่ค้นหาอยาก
1415 มีขั้นตอนเยอะเกินไป
1416 มีขั้นตอนเยอะเกินไป
1417 ความเร็วในการลงทะเบียนเรียน
1418 ความเร็วในการลงทะเบียนเรียน
1419 ความเร็วของระบบการจองลงทะเบียน
1420 ความเร็วของระบบการลงทพเบียน
1421 ขาดความรวดเร็ว
1422 Ghhyuggcdfg
1423 ความรวดเร็วในการใช้งาน
1424 ความรวดเร็วในการใช้งาน
1425 รูปแบบการออกแบบหน้าเว็บ
1426 ความหลากหลายของข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล
1427 ควรปรับปรุงระบบให้ดีกว่านี้
1428 เข้ามาแล้วเว็บชอบล่ม
1429 ตอนลงทะเบียนช้ามากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
1430 บางหมวด ปิดปรับปรุงนานเกิด ควรปรับปรุงให้รวดเร็วเพื่อให้ นศ ได้ใช้งานได้
1431 ปรับปรุงระบบลงทะเบียน
1432 บางทีเซิฟเวิล เต็ม
1433 รูปแบบการนำเสนอธรรมดาเกินไป อยากให้มีความทันสมัยมากกว่านี้ เพิ่มลูกเล่นให้ดูน่าสนใจ
1434 ชอบผิดพลาดทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
1435 การใช้งานระบบสารสนเทศมีความล่าช้าในการสืบค้นข้อมูลและรวมทั้งการเข้าสู่ระบบฉนั้นจุดนี้จึงเป็นจุดที่ควรปรับปรุง
1436 ระบบล่ม การแย่งกันลงทะเบียนของนักศึกษา
1437 ตัวหนังสือเล็กอ่านยาก
1438 ตัวหนังสือของหัวข้อเล็กเกินไปมองหายาห
1439 วางระบบดีๆค่ะ
1440 เวลาเข้าใช้ระบบๆมักจะล่ม
1441 การเข้าใช้งานอินเตอร์เนต
1442 อีกมากครับ
1443 บางครั้งก็เข้าไม่ได้
1444 ทำงานช้ามาก
1445 ความรวดเร็ว รูปแบบและวิธีการสืบค้นข้อมูล
1446 ความรวดเร็ว รูปแบบและวิธีการสืบค้นข้อมูล
1447 เวลาทำอะไรมาแล้วก่อไม่ต้องไปเปลี่ยนมันแล้ว อย่างเช่นตารางเรียน ตารางสอนอ้ะค่ะ
1448 ความเร็วเว็บชอบล้มบ่อย
1449 ควรปรับปรุง.เครือข่ายให้รองรับหารใช้งานจำนวนมากโดยเฉพาะเลวาลงทะเบียนเรียน
1450 บางหัวข้อมันอธิบายไม่ชัดเจนเท่าที่ควรและบางทีเวลาใช้มือถือมันไม่สามารถเลื่อนลงมาเลือกหัวข้ออื่นได้
1451 ความรวดเร็วในการใช้บริการในวันลงทะเบียนเรียน
1452 การลงทะเบียนเรียน sec ชอบค้างระบบพัง
1453 เว็ปล่มบ่อยช่วงลงทะเบียนเรียน และเป็นปัญหาอย่างมากต่อนักศึกษา
1454 เว็ปล่มบ่อยช่วงลงทะเบียนเรียน และเป็นปัญหาอย่างมากต่อนักศึกษา
1455 ระบบลงทะเบียนเรียน
1456 ระบบลงทะเบียนล่มง่าย
1457 ระบบลงทะเบียนล่มง่าย
1458 ระบบลงทะเบียนล่มง่าย
1459 ความรวดเร็วฝนการเข้าใช้งาน
1460 ระบบล่าช้า
1461 ระบบล่าช้า
1462 สีสันของเว็บระบบสารสนเทศ
1463 เวปล่มบ่อย
1464 ความเร็วของระบบค่ะ
1465 ความเร็วของระบบค่ะ
1466 สำรวจระบบสารสนเทศให้นักศึกษาทุกคน ได้เข้าสู่ระบบเช็คความเรียบร้อยของทุกคนก่อน ล็อกระบบ
1467 อยากให้ปรับปรุงระบบลงทะเบียนนักศึกษา
1468 ไม่ค่อยอัพเดดข้อมูลใหม่
1469 ระบบลงทะเบียนเรียนช้า
1470 เวลาเข้าพร้อมๆกันหลายๆคน ไม่สามารถเข้าได้
1471 เวลาเข้าพร้อมๆกันหลายๆคน ไม่สามารถเข้าได้
1472 เข้าระบบไม่ค่อยได้
1473 เข้าระบบไม่ค่อยได้
1474 ระลงทะเบียนเวปล่มบ่อย
1475 เข้าระบบยาก
1476 ระบบลงวิชาเรียนชอบล่ม
1477 ทันสมัยกว่านี้
1478 ทันสมัยกว่านี้
1479 ทันสมัยกว่านี้
1480 เพิ่มความทันสมัย
1481 ระบบลงทะเบียนเรียน
1482 ข่าวสารอัพเดท เชื่องช้ามาก
1483 ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
1484 บางครั้งระบบจะทำงานเข้าสู่ระบบยากและมีบางครั้งที่ขึ้นว่ากรอกรหัสผ่านไม่ถูกต้อง
1485 บางครั้งเข้าสู่ระบบยากและมีข้อความบอกว่า รหัสผิดพลาดทั้งที่ใส่รหัสอย่างถูกต้อง
1486 เวลาลงทะเบียนเรียน เว็บอย่าล่ม
1487 ขยายพื้นที่การใช้งานสารสนเทศ
1488 ระบบช้ามาก
1489 เข้ารหัสค่อนข้างอยาก
1490 การเข้าระหัสผ่านติดขัดเล็กน้อย
1491 ระบบเมื่อนักศึกษาใช้พร้อมกันระบบเกิดการผิดพลาดบ่อย
1492 การกรอกรหัส กรอกรหัสที่ถูกต้องแต่ดันเข้าไม่ได้ บางครั้งก็รู้สึกเฟลเบาๆ
1493 ดีมากครับ
1494 มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น
1495 หายากเข้าใจยาก
1496 รูปแบบเว็บไซต์
1497 ระบบลงทะเบียนล่มทุกครั้งในวันลงทะเบียน ทำให้บางคนที่เน็ตช้า ลงไม่ทันเพื่อนครับ
1498 ตัวหนังสือเล็กเกินไป
1499 แย้กคณะชัดเจน
1500 แย้กคณะชัดเจน
1501 วันที่ลงทะเบียน ขอความกรุณาเน็ตอย่าล่มบ่อย ลำบากเหลือเกิน
1502 ความรวดเร็วของการเรียกใช้บริการ
1503 ควรมีบอร์ด หรือกล่องข้อความเพื่อตอบปัญหาข้อสงสัยของนักศึกษา ที่มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำพร้อมใช้งานและโต้ตอบกับนักศึกษาได้จริง
1504 ระบบของการลงทะเบียนเรียน และการรับจำนวนคนของหมู่เรียน ให้พอต่อความต้องการของนักศึกษาที่มีจำนวนมาก
1505 ความเร้วของระบบ
1506 การลงทะเบียนเรียนมีปัญหา
1507 การลงทะเบียนเรียนมีปัญหา
1508 การลงทะเบียนเรียนมีปัญหา
1509 รูปแบบควรดีกว่านี้
1510 ปรับปรุง รหัสยืนยันครับ เพราะบางทีเห็นยาก สำหรับ ความคิดเห็นผมส่วนตัวนะครับ
1511 ความรวดเร็ว
1512 ความเร็วในการเข้าใช้
1513 ตอนลงทะเบียนเรียนมักจะค้าง
1514 ระบบล้มบ่อย
1515 -ควรปรับปรุงเรื่องความล้าช้า -เรื่องการเข้าเว็บไซป์ไม่ได้ เว็บล้ม เป็นต้น **ควรปรับปรุงด่วน -เรื่องเว็บล้ม บ่อยมาก บางครั้งเข้าไม่ได้เลย
1516 ไม่มี ทุกอย่างดีสมบูรณ์แบบ
1517 ระบบหลุดบ่อย
1518 ความรวดเร็วของการใช้งาน
1519 ระบบเว็บไซต์มีปัญหาช่วงที่ลงทะเบียนบ่อย เกรงว่าจะทำใให้ล่าช้าและนักศึกษาสับสน
1520 ความเร็วในการเข้าสู่เว็บไซต์
1521 ระบบขัดข้องเสียบ่อย
1522 ระบบขัดข้องเสียบ่อย
1523 ปรับตารางกิจกรรมให้รวดเร็วก่อนเปิดเทอม และมีการแจ้งต่างๆที่แน่ชัดหาเจอง่ายเป็นระเบียบ
1524 มีๆ แต่ตอนนี้ยังคิดไม่ออก
1525 ชัดเจน และ แน่นอนมากขึ้น
1526 เว็บชอบล่ม บ่อบมาก
1527 เว็บชอบล่ม บ่อบมาก
1528 แสดงหัวข้อที่เข้าใจ และเห็นชัดมากกว่านี้
1529 การลงทะเบียนเรียน
1530 ให้เร็วยิ่งขึ้น
1531 ให้เร็วยิ่งขึ้น
1532 ให้เร็วยิ่งขึ้น
1533 จับทำระบบให้ละเอียด ยิ่งขึ้น
1534 จับทำระบบให้ละเอียด ยิ่งขึ้น
1535 ความยุ่งยากของเมนู
1536 ไม่มีเลย โอเคแล้วคับ
1537 ลงทะเบียนเรียนไม่อยากให้เว็บล่ม แล้วจะมีปัญหาภายหลังที่ นศ ต้องไปตามแก้ไขเอง
1538 มีการล่าช้ากว่าปฏิทินของวิชาการ
1539 ระบบลงทะเบียนเรียน
1540 ปรับปรุงฐานข้อมูลระบบให้มากกว่าเดิม
1541 เข้าระบบไม่ค่อยได้
1542 การเปิด sec เพิ่ม
1543 many of connection.
1544 บางครั้งการลงทะเบียนเรียนระบบมีนี้ชอบล่ม
1545 การลงทะเบียน
1546 ระบบชอบล่มบ่อยควรปรับปรุงเน็ตมหาลัย
1547 มีความหลายหลายของเนื้อหาข้อมูล
1548 คาวมเร็วของระบบ
1549 ความเร็วในระบบ
1550 ลักษณะเว็บให้ทันสมัยมาขึ้น
1551 ควรปรับปรุงในการให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เข้าแล้วระบบไม่ล้มเป็นต้น
1552 ควรปรับปรุง
1553 ระบบลงทะเบียนเรียน
1554 ระบบลงทะเบียนเรียน
1555 เวลาลงทะเบียนเรียนชอบมีปัญหา
1556 เวลาลงทะเบียนเรียนชอบมีปัญหา
1557 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการลงทะเบียน ไม่แจ้งให้เห็นชัดเจน ควรแสดงให้เห็นชัดเจน และเด่น สะดุดตา
1558 ความรวดเร็ว
1559 ความรวดเร็ว
1560 ความรวดเร็ว
1561 อัพเกรดระบบให้รวดเร็วและรองรับต่อการใช้งานจำนวนมาก
1562 ลงทะเบียนเรียน
1563 ควรจัดหมวดหมู่ให้ดีกว่านี้
1564 ปรับปรุงระบบการลงทะเบียนเรียนให้เร็วๆค่ะ
1565 จัดแยกหมวดหมู่
1566 รหัสผ่านมีปัญหาบ่อย
1567 งงกับกระบบ
1568 error บ่อย
1569 ความเร็วระบบช้ามาก
1570 ความรวดเร็วในการใช้งานในเว็บ
1571 กรอกข้อมูล แล้วไม่สามารถเข้าเว็บได้ เหมือนตอนนี้
1572 ควรบอกให้อาจารย์ทุกท่านเข้าไปดูและใช้งานเป็น
1573 ความเร็วในการเข้าสู่เว็บไซต์
1574 รหัสทำระบบใหม่เถอะ
1575 รหัสทำระบบใหม่เถอะ
1576 ความล่าช้าของข้อมูล
1577 ความล่าช้าของข้อมูล
1578 ระบบกากมากค่ะ
1579 ระบบกากมากค่ะ
1580 ระบบกากมากค่ะ
1581 ระบบไม่ค่อยดี
1582 ไม่ต้องปรับปรุงปรับปรุงการลงทะเบียนดีกว่าค่ะ
1583 ควรให้อาจารย์ใช้ให้เป็นก่อน แล้วเอาใจความมาสอนไม่ใช่อ่านตามสไลด์
1584 ควรปรับปรุงเวลาลงทะเทียนไม่ควรจะให้ระบบล่มตอนลงทะเบียน
1585 บางครั้งการเข้าระบบช้าและไม่ตอบสนอง
1586 ตัวหนังสือเล็ก
1587 - ควรปรับปรุงในเรื่องของระบบการลงทะเบียนเรียนที่มักจะล้มอยู่บ่อยๆ
1588 ความรวดเร็วของรูปแบบ
1589 ความรวดเร็วของระบบสืบค้น
1590 ระบบชอบล้มบ่อย
1591 ระบบการลงทะเบียน
1592 กว่าจะเข้าได้ต้องlogin หลายรอบ
1593 ควรปรับปรุงเรื่่งระบบการลงทะเบียนเรียนเพาระลงทะเบียนเรียนไม่ครบ ลงทีไรระบบก็ล่ม
1594 เข้าถึงยากเพราะแบ่งเป็นหมวด
1595 ความรวดเร็ว
1596 อยากให้จัดเปนหมวดหมู่เข้าใจง่าย
1597 ข้อมูลที่ชัดเจน
1598 ระบบล้มบ่อย
1599 เกรดภาคพิเศษแสดงผลช้าเกินไป ควรปรับปรุง
1600 ข้อมูลค่อนข้างไม่เร็ว
1601 ข้อมูลค่อนข้างไม่เร็ว
1602 ปรับปรุงระบบ เข้าหลายๆเครื่อง ล้ม
1603 ควรให้มีหลายช่องทาง หลายๆรอบ
1604 ความสะดวกในการเข้าถึง
1605 การจัดหมวดหมู่
1606 มีการสร้างสรรค์
1607 ระบบลงทะเบียน
1608 เรื่องลงทะเบียนเรียน ช้ามากๆๆ อยากให้ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยมากขึ้น
1609 ควรปรับปรุงในเรื่องระบบลงทะเบียน
1610 ความเร็วในการเข้าสู่ระบบ
1611 ความเร็วของระบบ
1612 ความเร็วของระบบ
1613 ความเร็วของระบบ
1614 ความเร็วของระบบ ช้ามาก เข้ายาก
1615 ความเร็วของระบบ ช้ามาก เข้ายาก
1616 ความเร็วของระบบ ช้ามาก เข้ายาก
1617 ระบบลงทะเบียนเรียนแย่งกัน ลงทะเบียนไม่ทันเลย ควรเปิดเสทเพิ่มขึ้นในรายวิชาที่คนเรียนเยอะๆ
1618 ระบบมีน้อย
1619 ควรเปลี่ยนระบบ ใหดีกว่านี้
1620 ทุกระบบอ่ะ
1621 การเข้าระบบ
1622 เข้าในสมาร์ทโฟนไม่ได้ค่ะ
1623 การอัพเดทข้อมูลต่างๆ
1624 ความรวดเร็ว
1625 ระบบลงทะเบียนเรียน เพราะในช่วงจองรายวิชาระบบล่มตลอด
1626 ควรทำระบบให้ดีกว่านี้
1627 ความสะดวกในการเข้าถึง
1628 ฟอนท์ตัวเล็กไป
1629 .........................
1630 ทำให้เข้าใจมากกว่านี้หน่อยคับ
1631 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนชอบมีปัญหา
1632 บางทีก๊เข้าใช่งานยาก หรือ เข้าไม่ได้
1633 บางทีก๊เข้าใช่งานยาก หรือ เข้าไม่ได้
1634 ค่าปรับถ้า นศ.ลืมรหัส
1635 บางทีเข้าไม่ได้
1636 บางทีเข้าไม่ได้
1637 แก้ไขระบบมันลวน
1638 แก้ไขระบบมันลวน
1639 ควรอัพเดตข้อมูนตรอดเวรา
1640 ตัวหนังสือ
1641 ความล่าช้า
1642 อยากให้เว็บฯสารสนเทศ ของ CMRU เป็นรูปแบบสมัยใหม่ ปรับเปลี่ยนหน้าตาของระบบให้ดูล้ำสมัย น่าสนใจ เพราะทุกวันนี้มันเป็นแบบทางการมากเกินไป ขาดสีสัน
1643 การลงทะเบียน
1644 ช้า ไม่ทันสมัย ระบบไม่ดี
1645 ระบบเข้ายากมาก
1646 ระบบเข้ายากมาก
1647 ระบบเข้ายากมาก
1648 ระบบเข้ายากมาก
1649 เวลาเข้าระบบ เข้ายากมา ควรปรับปรุง กรอกรหัสผ่านถูกแต่กลับเข้าไม่ได้
1650 หน้าเว็บอยากให้มีสีที่สดใสกว่านี้คะ
1651 ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
1652 ห้องเคมีอาคาร2 ห้องพัดลมเสีย ไม่เคยมาซ่อมเรียนโคตรร้อน ไม่มีสมาธิ
1653 ควรทำระบบให้มีความรวดเร็วกว่านี้
1654 ทุกจุดเลบ บางครั้งบอกไม่มีเลขนสสดาด- -
1655 ไม่มีค่ะ เป็นที่หน้าพอใจอยู่แล้ว แต่อยากให้ไปปรับปรุงระบบลงทะเบียนเรียนมากกว่าค่ะให้มันดีกว่านี้ นักศึกษามีเพิ่มขึ้นทุกปี ระบบควรจะรองรับความต้องการให้ได้มากกว่านี้ค่ะ
1656 แถบกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
1657 เข้าใข้แล้วค้าง
1658 เวลาเข้าใช้งานแล้วชอบค้าง
1659 ควรปรับปรุงข้อให้รวดเร็วมากว่านี้
1660 ควรปรับปรุงข้อให้รวดเร็วมากว่านี้
1661 ให้มีการจัดระเบียบในส่วนของสารสนเทศ
1662 เรื่องระบบ
1663 เข้าใจง่ายๆ
1664 ความรวดเร็ว
1665 ไม่มีอย่าล่มบ่อยค่ะ
1666 การเข้าถึงซับซ้อนเกินไป
1667 ช้า ระบบขัดข้องบ่อย
1668 มักลงข้อมูลของนักศึกษาผิดทำให้มีสามารถเข้าระบบได้ การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ล่าช้าและใช้เวลามากในการดำเนินการ
1669 มักลงข้อมูลของนักศึกษาผิดทำให้มีสามารถเข้าระบบได้ การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ล่าช้าและใช้เวลามากในการดำเนินการ
1670 การกระจายข้อมูล
1671 อยากให้ทำระบบการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยใช้ระบบตัดบัตรเครดิต เหมือนการจองตั๋วเครื่องบิน จะทำให้เกิดความสะดวกแก่นักศึกษาเป็นอย่างมาก
 
 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่