ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกค่ะ ^.^

รายละเอียด

รหัสผู้สอบ  00114
ชื่อ-นามสกุล  นางสาวนริศรา เด่นสุข
โรงเรียน  แม่แตง
จังหวัด  เชียงใหม่
สาขาวิชา  เคมี
ระดับ  ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ  ครุศาสตร์
ประเภท  เรียนดี  

หลักฐานการรายงานตัวสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก คลิกที่นี่ 


ค้นหาใหม่
สำนักส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่