ดาวน์โหลดคู่มือ 4 สี เอกสาร, ปกหน้า

ข้อมูลล่าสุด ณ 18-08-2019 01:30:52
ภาคเรียนที่ 1/62

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ลงเรียน
ในแต่ละรายวิชา

นักศึกษาภาค (IC Name Lists):  

ภาคเรียน (Semester):  
รหัสวิชา (Subject Code):  

Section :  

   

วิธีการใช้งาน
         1. เลือกประเภทของนักศึกษาที่ลงทะเบียน เช่น ปกติ
         2. ป้อน ภาคเรียน ลงในช่องภาคเรียน เช่น 1/50
         3. ป้อน รหัสวิชา ลงในช่องรหัสวิชา เช่น COM 2601
              เป็นรหัสวิชา การประมวลผลแฟ้มข้อมูล
         4. ป้อน Section ลงในช่อง Section เช่น 01
         5. เมื่อป้อนข้อมูลครบหมดแล้วกดปุ่ม ค้นหา
         6. หากพบปัญหาหรือสอบถามข้อสงสัย คลิ๊กที่นี่ Help

users online
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่