sitlogo.gif

ค้นหาตามรหัสประจำตัว


รหัสประจำตัว : 
 

ค้นหาตามชื่อ - นามสกุล


ชื่อ : 
นามสกุล :  


:: วิธีการค้นหา ::
1. ค้นหาตามรหัสประจำตัว ป้อนรหัสประจำตัวลงในช่อง รหัสประจำตัว
2. ค้นหาตามชื่อ - นามสกุล ป้อนชื่อหรือนามสกุล ลงในช่อง ชื่อหรือนามสกุล
3. สามารถค้นหาได้ทั้งชื่อหรือนามสกุลหรือค้นหาคำต่อท้ายชื่อหรือนามสกุล เช่น     สม% ก็จะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่มีคำว่า สม% ออกมาทั้งหมด

4. นักศึกษาสามารถตรวจสอบอาคารที่นั่งสอบโดยคลิกที่นี่ Map


สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่