รายงานการ ยืนยันข้อมูล ที่อยู่จัดส่งเอกสารทางการศึกษา

11781

จำนวนนักศึกษาในระบบทั้งหมด

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่รอบ 27 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

295

จำนวนนักศึกษาที่ยืนยันข้อมูลในระบบ

ยืนยันที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

6

จำนวนนักศึกษาที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล

ข้อมูลนักศึกษาที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วรอ ยืนยันข้อมูล

10978

จำนวนนักศึกษาที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ

ข้อมูลนักศึกษาที่ยังไม่เข้าระบบ หรือไม่ได้ตรวจสอบข้อมูล

11

จำนวนนักศึกษาที่เตรียมส่งเอกสาร

ข้อมูลนักศึกษาที่เตรียมจัดส่งเอกสารทางการศึกษา ทางไปรษณีย์

0

จำนวนนักศึกษาที่กำลังดำเนินการจัดส่งเอกสาร

ข้อมูลนักศึกษาที่อยู่ในขั้นตอนดำเนินการจัดส่งเอกสารทางการศึกษา ทางไปรษณีย์

82

จำนวนนักศึกษาที่ยืนยันเอกสารแล้ว

ข้อมูลนักศึกษายืนยันการรับเอกสารทางการศึกษา ทางไปรษณีย์แล้ว