มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แจ้งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2561 - 19 พฤษภาคม 2563
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2565


กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 20 - 27 ธันวาคม 2565
เข้าระบบรายงานตัวบัณฑิตได้ที่ เข้าระบบบริการการศึกษา

หมายเหตุ บัณฑิตสามารถติดตามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ www.cmru.ac.th

Copyright © 2022 สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. developed by Winai Kankhat. Powered