สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ตั้ง

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ : 0-5388-5960 - 80 โทรสาร : 0-5388-5970
Website : http://www.academic.cmru.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/regcmru/