ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ สารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษาออนไลน์

แนะนำเมนูการใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์

เมนูการใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์

สวัสดีครับ น้องๆ ทุกท่าน และขอต้อนรับน้องๆ นักศึกษาใหม่ที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สวัสดีครับ น้องๆ ทุกท่าน และขอต้อนรับน้องๆ ด้วยความชื่นชม และยินดียิ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอต้อนรับน้องๆ นักศึกษาใหม่ทุกท่าน ที่มีโอกาสเข้ามาศึกษาในสถาบันแห่งนี้ และขอให้น้องๆได้ภูมิใจที่เป็นศิษย์ปัจจุบัน และจะเป็นศิษย์เก่าในอนาคต เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าสถาบันแห่งนี้ สามารถให้ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการศึกษา และสามารถสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับน้องๆ ได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตาม น้อง ๆ จะต้องทุ่มเทตัวเอง เพื่อให้ได้รับความรู้จากการเข้ามาศึกษาด้วยเช่นกัน อย่าปล่อยตัวเองให้หลงระเริงไปกับสิ่งยั่วยุต่างๆ ขอให้ระลึกถึงสถานะของตนเองที่จะต้องศึกษาหาความรู้ รู้จักหน้าที่ ของตนที่จะพึงมีต่อบิดา มารดา ครู อาจารย์ และสถานที่ และมั่นใจว่า น้องๆ จะจบการศึกษาพร้อมด้วยความรู้ คุณธรรม จริยธรรม อย่างเต็มเปี่ยม และมีหน้าที่การงานที่ดีต่อไปด้วย