ปฏิทินวิชาการ

ที่. ชื่อเรื่อง วันที่ ปี

1

ปฏิทินวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ 2564

2021-09-19 11:28:14

2564

2

ยกเลิกวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 ก.ค.2564

2021-08-19 13:07:31

2564

3

ปฏิทินวิชาการ ระดับ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

2021-07-08 13:39:39

2564

4

ปฏิทินวิชาการ 2564 บัณฑิตวิทยาลัย

2021-06-30 09:18:29

2564

5

ปฏิทินวิชาการ 2564

2021-07-30 08:54:15

2564

6

ประกาศงดการเรียนการสอน วันที่ 17-18 เมย.64

2021-04-16 13:52:04

2563

7

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ปี63 ฉบับที่ 5

2021-04-05 12:01:12

2563

8

ปฏิทินขอสอบกลางภาค263 วิทยาลัยนานาชาติ

2021-03-08 13:29:38

2563

9

ปฏิทินขอสอบปลายภาค263 วิทยาลัยนานาชาติ

2021-03-08 13:30:09

2563

10

ปฏิทินขอสอบปลายภาค263

2021-02-11 10:31:23

2563

11

วันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี ฉบับที่2

2021-02-08 09:01:09

2563

12

ปฏิทินขอสอบปลายภาค163 วิทยาลัยนานาชาติ

2021-01-11 14:41:20

2563

13

เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนตามมติคณะรัฐม

2020-10-27 11:44:56

2563

14

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 63 ฉบับที่1

2020-10-02 11:37:40

2563

15

ปฏิทินขอสอบปลายภาค163

2020-09-01 13:17:38

2563

16

ปฏิทินขอสอบปลายภาค362 วิทยาลัยนานาชาติ

2020-08-18 09:08:30

2563

17

ปฏิทินวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ 2563

2020-07-17 14:57:51

2563

18

ปฏิทินวิชาการ 2563

2021-04-12 20:30:25

2563

19

ปฏิทินขอสอบกลางภาค362

2020-04-26 21:06:23

2562

20

ปฏิทินขอสอบปลายภาค362

2020-06-22 13:49:26

2562

21

ปฏิทินวิชาการ 2562

2020-04-28 10:46:24

2562

22

ปฏิทินขอสอบปลายภาค262

2020-04-27 10:01:21

2562

23

ปฏิทินขอสอบกลางภาค262

2019-12-29 14:06:09

2562

24

ปฏิทินขอสอบปลายภาค162 วิทยาลัยนานาชาติ

2019-12-23 10:19:07

2562

25

ปฏิทินขอสอบกลางภาค162

2019-08-01 14:11:54

2562

26

ปฏิทินขอสอบปลายภาค162

2019-08-01 14:11:37

2562

27

ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 62

2019-07-01 14:14:59

2562

28

ปฏิทินวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ 2562

2019-06-10 08:31:30

2562

29

ปฏิทินขอสอบปลายภาค 2/2561 วิทยาลัย

2019-06-17 08:45:24

2561

30

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 62 ฉบับที่1

2019-06-02 10:19:22

2562

31

ปฏิทินวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ3/2561

2019-05-15 15:00:48

2561

32

ปฏิทินขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค 3/2561

2019-07-01 14:17:37

2561

33

ปฏิทินขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค 3/2561

2019-04-17 13:44:25

2561

34

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2/2561 (ฉบับที่ 1)

2019-03-06 13:41:05

2561

35

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 3/2561 วิทยาลัยนานาชาติ

2019-03-05 16:00:41

2561

36

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2/2561 วิทยาลัยนานาชาติ

2019-02-28 13:40:33

2561

37

ปฏิทินวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ 2/2561

2018-12-17 10:07:18

2561

38

ปฏิทินขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค 2/2561

2018-11-26 08:06:29

2561

39

ปฏิทินขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค 2/2561

2018-11-26 08:06:16

2561

40

ปฏิทินขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค 1/2561

2018-08-16 08:23:17

2561

41

ปฏิทินขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค 1/2561

2018-08-16 08:22:25

2561

42

ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาปี2561

2018-07-20 15:10:31

2561

43

ปฏิทินวิชาการวิทยาลัยนานาชาติปี2561

2018-07-20 16:06:46

2561

44

ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2561

2019-03-19 10:45:02

2561

45

ประกาศปฏิทินวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ 3/2560

2018-05-07 15:21:51

2560

46

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ฉบับที่6

2018-04-30 14:57:44

2560

47

ประกาศเปลี่ยนแปลงวิชาการ ปี 2560 ฉบับที่ 5

2018-04-03 09:56:23

2560

48

กำหนดการขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค 3/2560

2018-05-13 12:06:31

2560

49

กำหนดการขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค 3/2560

2018-04-02 13:30:51

2560

50

กำหนดการขอสอบรายวิชากลางภาค2/2560นานาชาติ

2018-03-14 11:01:15

2560

51

กำหนดการขอสอบรายวิชาปลายภาค2/2560นานาชาติ

2018-03-14 11:03:18

2560

52

กำหนดการขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค 2/2560

2018-02-21 11:43:41

2560

53

ปฏิทินวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ 2/2560

2018-01-31 13:30:51

2560

54

กำหนดการขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค 2/2560

2018-01-17 10:38:34

2560

55

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2560 ฉบับที่ 4

2017-12-21 10:21:41

2560

56

ปฏิทินวิชาการ ปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ 1/2560

2017-10-30 10:21:34

2560

57

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2560 ฉบับที่ 3

2017-09-27 11:08:58

2560

58

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2560 ฉบับที่ 2

2017-07-04 12:03:35

2560

59

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2560 ฉบับที่ 1

2017-05-15 09:04:16

2560

60

ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2560

2018-05-02 11:37:20

2560

61

ปฏิทินวิชาการ ปี2559

2016-11-17 14:58:08

2559

62

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการฉบับที่8

2016-03-22 14:45:08

2558

63

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการฉบับที่7

2016-03-22 14:44:56

2558

64

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการฉบับที่5

2016-03-01 08:28:52

2558

65

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2558 ฉบับที่ 1

2015-07-06 11:09:33

2558

66

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2557 ฉบับที่ 4

2015-04-16 14:34:20

2557

67

ปฏิทินวิชาการ ปี2558

2016-05-03 15:56:19

2558

68

ประกาศงดการเรียนการสอน2-3พค58

2015-03-09 11:39:47

2557

69

ปฏิทินวิชาการออกฝึก357

2015-03-09 11:40:03

2557

70

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2557 ฉบับที่ 3

2015-03-09 11:40:45

2557

71

เปลี่ยนแปลงปฏิทินนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ฉบ

2015-03-09 11:40:26

2557

72

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2557 ฉบับที่ 2

2014-12-26 16:30:14

2557

73

Academic Calendar 2014-2015

2014-09-04 11:13:43

2557

74

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2557 ฉบับที่ 1

2014-09-19 15:56:00

2557

75

ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

2014-06-25 16:01:44

2557

76

ปฏิทินวิชาการ 2557 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

2015-02-17 17:22:20

2557

77

ปฏิทินวิชาการ 2557

2015-04-07 22:25:45

2557

78

ปฏิทินวิชาการ56ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ356

2014-03-04 15:20:34

2556

79

ปฏิทินวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ 2556

2013-09-30 09:53:26

2556

80

Academic Calendar 2013-2014

2013-10-01 10:07:39

2556

81

ปฏิทินวิชาการ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ปี 2556

2013-06-18 17:22:18

2556

82

ปฏิทินวิชาการ การปกครองท้องถิ่น ปี 2556

2013-06-12 11:58:13

2556

83

ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2556

2014-04-08 15:13:15

2556

84

ปฏิทินวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ ปี 2555

2013-02-21 09:30:33

2555