ปฏิทินวิชาการ

ที่. ชื่อเรื่อง วันที่ ปี

1

ปฏิทินวิชาการ ระดับ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

01 สิงหาคม 2565

2565

2

ปฏิทินขอสอบปลายภาค 1/2565 ระดับปริญญาตรี

22 พฤศจิกายน 2565

2565

3

ปฏิทินวิชาการ 2565

06 พฤศจิกายน 2565

2565

4

ปฏิทินวิชาการ 2565 บัณฑิตวิทยาลัย

08 มิถุนายน 2565

2565

5

ปฏิทินวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ 2565

01 พฤศจิกายน 2565

2565

6

ปฏิทินขอสอบกลางภาค 1/2565

09 กันยายน 2565

2565

7

ปฏิทินขอสอบกลางภาค 1/2565 วิทยาลัยนานาชาติ

06 ตุลาคม 2565

2565

8

ปฏิทินขอสอบปลายภาค 1/2565 วิทยาลัยนานาชาติ

06 ตุลาคม 2565

2565

9

ยกเลิกวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 ก.ค.2564

19 สิงหาคม 2564

2564

10

Academic Calenda 2021/2022

02 กันยายน 2565

2564

11

ปฏิทินวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ 2564

19 มกราคม 2565

2564

12

ปฏิทินวิชาการ ระดับ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

08 กรกฎาคม 2564

2564

13

ปฏิทินวิชาการ 2564 บัณฑิตวิทยาลัย

30 มิถุนายน 2564

2564

14

ปฏิทินวิชาการ 2564

18 เมษายน 2565

2564

15

ปฏิทินขอสอบปลายภาค163

01 กันยายน 2563

2563

16

ปฏิทินวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ 2563

17 กรกฎาคม 2563

2563

17

ปฏิทินวิชาการ 2563

12 เมษายน 2564

2563

18

เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนตามมติคณะรัฐม

27 ตุลาคม 2563

2563

19

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 63 ฉบับที่1

02 ตุลาคม 2563

2563

20

ปฏิทินขอสอบปลายภาค163 วิทยาลัยนานาชาติ

11 มกราคม 2564

2563

21

วันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี ฉบับที่2

08 กุมภาพันธ์ 2564

2563

22

ปฏิทินขอสอบปลายภาค263

11 กุมภาพันธ์ 2564

2563

23

ปฏิทินขอสอบปลายภาค263 วิทยาลัยนานาชาติ

08 มีนาคม 2564

2563

24

ปฏิทินขอสอบกลางภาค263 วิทยาลัยนานาชาติ

08 มีนาคม 2564

2563

25

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ปี63 ฉบับที่ 5

05 เมษายน 2564

2563

26

ประกาศงดการเรียนการสอน วันที่ 17-18 เมย.64

16 เมษายน 2564

2563

27

ปฏิทินขอสอบปลายภาค362 วิทยาลัยนานาชาติ

18 สิงหาคม 2563

2563

28

ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 62

01 กรกฎาคม 2562

2562

29

ปฏิทินวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ 2562

10 มิถุนายน 2562

2562

30

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 62 ฉบับที่1

02 มิถุนายน 2562

2562

31

ปฏิทินวิชาการ 2562

28 เมษายน 2563

2562

32

ปฏิทินขอสอบปลายภาค162

01 สิงหาคม 2562

2562

33

ปฏิทินขอสอบกลางภาค162

01 สิงหาคม 2562

2562

34

ปฏิทินขอสอบปลายภาค162 วิทยาลัยนานาชาติ

23 ธันวาคม 2562

2562

35

ปฏิทินขอสอบกลางภาค362

26 เมษายน 2563

2562

36

ปฏิทินขอสอบปลายภาค362

22 มิถุนายน 2563

2562

37

ปฏิทินขอสอบปลายภาค262

27 เมษายน 2563

2562

38

ปฏิทินขอสอบกลางภาค262

29 ธันวาคม 2562

2562

39

ปฏิทินขอสอบปลายภาค 2/2561 วิทยาลัย

17 มิถุนายน 2562

2561

40

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2/2561 วิทยาลัยนานาชาติ

28 กุมภาพันธ์ 2562

2561

41

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 3/2561 วิทยาลัยนานาชาติ

05 มีนาคม 2562

2561

42

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2/2561 (ฉบับที่ 1)

06 มีนาคม 2562

2561

43

ปฏิทินขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค 3/2561

17 เมษายน 2562

2561

44

ปฏิทินขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค 3/2561

01 กรกฎาคม 2562

2561

45

ปฏิทินวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ3/2561

15 พฤษภาคม 2562

2561

46

ปฏิทินวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ 2/2561

17 ธันวาคม 2561

2561

47

ปฏิทินขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค 2/2561

26 พฤศจิกายน 2561

2561

48

ปฏิทินขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค 2/2561

26 พฤศจิกายน 2561

2561

49

ปฏิทินขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค 1/2561

16 สิงหาคม 2561

2561

50

ปฏิทินขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค 1/2561

16 สิงหาคม 2561

2561

51

ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาปี2561

20 กรกฎาคม 2561

2561

52

ปฏิทินวิชาการวิทยาลัยนานาชาติปี2561

20 กรกฎาคม 2561

2561

53

ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2561

19 มีนาคม 2562

2561

54

กำหนดการขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค 2/2560

17 มกราคม 2561

2560

55

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2560 ฉบับที่ 4

21 ธันวาคม 2560

2560

56

ปฏิทินวิชาการ ปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ 1/2560

30 ตุลาคม 2560

2560

57

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2560 ฉบับที่ 2

04 กรกฎาคม 2560

2560

58

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2560 ฉบับที่ 3

27 กันยายน 2560

2560

59

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2560 ฉบับที่ 1

15 พฤษภาคม 2560

2560

60

ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2560

02 พฤษภาคม 2561

2560

61

ปฏิทินวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ 2/2560

31 มกราคม 2561

2560

62

กำหนดการขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค 2/2560

21 กุมภาพันธ์ 2561

2560

63

ประกาศปฏิทินวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ 3/2560

07 พฤษภาคม 2561

2560

64

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ฉบับที่6

30 เมษายน 2561

2560

65

ประกาศเปลี่ยนแปลงวิชาการ ปี 2560 ฉบับที่ 5

03 เมษายน 2561

2560

66

กำหนดการขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค 3/2560

13 พฤษภาคม 2561

2560

67

กำหนดการขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาค 3/2560

02 เมษายน 2561

2560

68

กำหนดการขอสอบรายวิชาปลายภาค2/2560นานาชาติ

14 มีนาคม 2561

2560

69

กำหนดการขอสอบรายวิชากลางภาค2/2560นานาชาติ

14 มีนาคม 2561

2560

70

ปฏิทินวิชาการ ปี2559

17 พฤศจิกายน 2559

2559

71

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการฉบับที่8

22 มีนาคม 2559

2558

72

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2558 ฉบับที่ 1

06 กรกฎาคม 2558

2558

73

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการฉบับที่5

01 มีนาคม 2559

2558

74

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการฉบับที่7

22 มีนาคม 2559

2558

75

ปฏิทินวิชาการ ปี2558

03 พฤษภาคม 2559

2558

76

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2557 ฉบับที่ 1

19 กันยายน 2557

2557

77

ปฏิทินวิชาการ 2557

07 เมษายน 2558

2557

78

ปฏิทินวิชาการ 2557 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

17 กุมภาพันธ์ 2558

2557

79

ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

25 มิถุนายน 2557

2557

80

Academic Calendar 2014-2015

04 กันยายน 2557

2557

81

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2557 ฉบับที่ 2

26 ธันวาคม 2557

2557

82

เปลี่ยนแปลงปฏิทินนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ฉบ

09 มีนาคม 2558

2557

83

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2557 ฉบับที่ 4

16 เมษายน 2558

2557

84

ประกาศงดการเรียนการสอน2-3พค58

09 มีนาคม 2558

2557

85

ปฏิทินวิชาการออกฝึก357

09 มีนาคม 2558

2557

86

เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2557 ฉบับที่ 3

09 มีนาคม 2558

2557

87

ปฏิทินวิชาการ56ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ356

04 มีนาคม 2557

2556

88

Academic Calendar 2013-2014

01 ตุลาคม 2556

2556

89

ปฏิทินวิชาการ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ปี 2556

18 มิถุนายน 2556

2556

90

ปฏิทินวิชาการ การปกครองท้องถิ่น ปี 2556

12 มิถุนายน 2556

2556

91

ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2556

08 เมษายน 2557

2556

92

ปฏิทินวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ 2556

30 กันยายน 2556

2556

93

ปฏิทินวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ ปี 2555

21 กุมภาพันธ์ 2556

2555