ประกาศผลการพิจารณาขอเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

      สำหรับนักศึกษาที่ทำคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน ในเทอม 1/2566 ตรวจสอบรายชื่อที่ https://bit.ly/3sfnh7U และติดต่อรับคำร้องเพื่อนำไปชำระเงินที่กองคลัง หรือ พิมพ์ใบชำระเงินในระบบ บริการการศึกษา เพื่อชำระเงินได้ที่ เคาน์เตอร์เซอวีส ทุกสาขา ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 – 19 กันยายน 2566